Pod uschlými stromy vzniká nový les. Je rozrůzněný nejen věkově (mezi jednotlivými stromky jsou věkové rozdíly postupně i v řádu desítek let), ale i prostorově. Na některých místech najdeme třeba jen 10 semenáčků na hektar, jinde je jich až 34 000.

Pod uschlými stromy vzniká nový les. Je rozrůzněný nejen věkově (mezi jednotlivými stromky jsou věkové rozdíly postupně i v řádu desítek let), ale i prostorově. Na některých místech najdeme třeba jen 10 semenáčků na hektar, jinde je jich až 34 000.

Pod uschlými stromy vzniká nový les. Je rozrůzněný nejen věkově (mezi jednotlivými stromky jsou věkové rozdíly postupně i v řádu desítek let), ale i prostorově. Na některých místech najdeme třeba jen 10 semenáčků na hektar, jinde je jich až 34 000.
Autor snímku Jakub Kašpar - MŽP