registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Politika a cestovní ruch

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
12.8.2023 22:27

Cestování v době klimatických změn a měnících se hodnot

V souvislosti se změnami klimatu dochází v cestovním ruchu ke  stále většímu posunu směrem k udržitelnějšímu cestování. Petra Hedorfer, předsedkyně  představenstva Německé turistické centrály, upozorňuje na současné chování  spotřebitelů a na příležitosti, které vyplývají z udržitelného cestovního ruchu.  

Otázka 1: Co přesně lze chápat pod změnou hodnot na pozadí klimatických změn? 

Petra Hedorfer: Ochrana klimatu a udržitelná opatření dnes již nejsou doplňkem, ale  pronikají téměř do všech oblastí života a v tomto smyslu ovlivňují také všechny aspekty  cestování: Kromě autentických a individuálních zážitků z cestování mimo mainstream  roste také touha po udržitelných nabídkách a ubytování, stejně jako po dopravních  prostředcích šetrných k životnímu prostředí. V Německu je udržitelnost zakotvena ve  vládní strategii cestovního ruchu. Jako Národní turistická centrála se staráme o to, aby  destinace Německo byla v mezinárodní konkurenci prezentována jako udržitelná  destinace. 

Otázka 2: Jak dobře to funguje?  

Petra Hedorfer: V mezinárodním srovnání má Německo jako udržitelná cestovní  destinace již nyní velmi dobrou image. Studie, kterou jsme si v říjnu 2022 objednali  u společnosti IPK International, ukazuje, jak silně se Německo jako turistická země  dokázala prosadit jako udržitelná značka: V evropském srovnání je Německo podle  zahraničních cestovatelů na třetím místě, pokud jde o udržitelnou nabídku.  V mezinárodním indexu udržitelného rozvoje, který sleduje pokrok při plnění cílů OSN  v oblasti klimatu, bylo Německo v roce 2022 na 6. místě. 

Kromě koncových spotřebitelů samozřejmě hodnotíme také hlasy z průmyslu, kde situace  vypadá velmi podobně. Tři čtvrtiny z 280 osob s rozhodovací pravomocí z mezinárodních 

společností působících v oblasti cestovního ruchu vnímají Německo jako udržitelnou  destinaci. A předpovídají, že poptávka spotřebitelů po udržitelných produktech  v nadcházejících letech poroste. 

Otázka 3: Co je potřeba udělat pro to, aby spotřebitelé rozpoznali orientaci na udržitelnost? 

Petra Hedorfer: To se daří, když skutečně promýšlíme věci ze všech úhlů pohledu. Jako  sdružení cestovního ruchu s poskytovateli služeb neustále sdílíme nejnovější údaje, od  skupin zákazníků, které je třeba oslovit, až po trendy ve výběru dopravy. To jsou pro  poskytovatele rozhodující faktory. V rámci transformace je také nesmírně důležitá  neustálá výměna osvědčených postupů, aby se marketéři mohli společně rychleji  posouvat vpřed – v této oblasti působíme jakožto sdružení cestovního ruchu jako síťová  a znalostní platforma. Novým sdělením "Together we care" dáváme jasně najevo  cílevědomý přístup. Co se týče oslovení konečných spotřebitelů, mnoho z nich již má na  mysli udržitelné Německo, protože ekologicky šetrné certifikované výrobky, podpora  veřejné dopravy, dovolená na venkově a inkluze jsou u nás v zahraničí propagovány již  mnoho let. V uplynulém roce i v budoucnu se v komunikaci naší značky ještě více  zaměříme na cestovní ruch šetrný ke klimatu a životnímu prostředí. 

Otázka 4: Můžeme si položit otázku, zda poskytovatelé nemají v době energetické krize  a krize kvalifikované pracovní síly jiné výzvy než vytváření udržitelných nabídek. 

Petra Hedorfer: Zajištění zaměstnanosti a prosperity, a to i ve venkovských oblastech, je  neoddělitelně spjato s ochranou klimatu a životního prostředí, a tedy i s rozvojem  občanské společnosti a obyvatelstva. Všichni účastníci trhu si to uvědomují, a proto se  všichni snaží o dosažení cíle udržitelného a kvalitního cestovního ruchu, který šetří zdroje. 

Otázka 5: Jaká jsou v této době přání a očekávání turistů? 

Petra Hedorfer: Pozitivní image Německa jako turistické destinace vcelku dobře  koresponduje se zájmy a přáními udržitelných cestovatelů. Aby se Německo stalo  důvěryhodnou a udržitelnou turistickou destinací, je zapotřebí více certifikovaných 

cestovních nabídek. Podle analýzy společnosti IPK International jsou udržitelnost,  ochrana klimatu a ochrana životního prostředí důležitými nebo dokonce velmi důležitými  tématy pro 80 % zahraničních cestovatelů do zahraničí. Přibližně 40 % respondentů v této  souvislosti očekává širší a cenově výhodnější nabídku a také konkrétní informace o  pobytu. 90 % respondentů také rádo spojí výlet do města s pobytem na venkově. To nejen  prodlužuje dobu pobytu, ale také snižuje stopu CO₂. Důležitými faktory pro poskytovatele  jsou certifikované nabídky, viditelnost na webu a také propagace pobytů mimo hlavní  sezónu. 

Jako Národní turistická centrála neustále využíváme příležitost propojit stávající motivy  cestování turistů s udržitelností. Příkladem našeho přístupu může být propagace  německého kulturního dědictví od roku 2023. Cestující v Německu mají mimořádný zájem  o kulturní zážitky. Pokud jde o celosvětové cestování Evropanů, je například Německo  kulturní destinací číslo jedna: V číslech je to osm milionů cest za kulturou, což odpovídá  13% podílu na trhu. Proto má velký smysl cíleně podchytit zájem hostů o kulturu a ukázat  jim, jak ji mohou zažít udržitelným způsobem. Kampaň "51 památek světového dědictví  UNESCO - Historic.Modern.Germany" je zaměřena především na kontrast mezi  historickým světovým dědictvím a rozmanitostí produktů v městských a venkovských  oblastech. Abychom hostům z celého světa nabídli nejen jedinečné a autentické zážitky v  kombinaci s pobytem ve městě a v přírodě, ale také zážitky z udržitelného cestování, je  mnoho nabídek v rámci našich památek světového dědictví dostupných veřejnou  dopravou šetrnou ke klimatu. Naše kampaň je navržena tak, aby hosté považovali nabídky  za natolik atraktivní, že si naplánují delší pobyt – což se opět vyplatí při nižší emisní stopě  CO₂. 

Otázka 6: Na jaká další témata vedle kultury se mohou zahraniční cestující v roce 2023 těšit?  

Petra Hedorfer: Měnící se hodnoty zahraničních cestovatelů jasně ukazují, jak moc se  cestovní chování od vypuknutí pandemie změnilo a jasně posunulo směrem k větší  udržitelnosti. Proto v nadcházejícím roce kromě kampaně UNESCO využijeme dvě  kampaně se silným "ekologickým zaměřením", které měly úspěch již v roce 2022 i dříve. 

V roce 2023 poběží kampaně s novými nápady a inspirací pro cestování. Za prvé kampaň  FEEL GOOD zaměřená na udržitelnost, která cíleně propaguje nabídky šetrné ke klimatu  a životnímu prostředí. A za druhé kampaň Embrace.German.Nature, která ukazuje, jak  rozmanitá a jedinečná je německá příroda a jak šetrně po ní je možné cestovat. Těšíme  se na hosty z celého světa, kteří se k nám připojí a budou společně s námi usilovat  o dosažení cíle udržitelného cestovního ruchu.

Jan Pohaněl

 

 
Počet příspěvků: 1083

Horydoly Open

avatar
23.2.2023 14:59

Češi loni po Česku cestovali nejvíc v novodobé historii

Návrat zahraničních turistů se dá čekat letos

Rekord v cestování rezidentů doma padl. 12,1 milionů Čechů, kteří po Česku cestovali v roce 2022, je vůbec nejvyšší číslo. A to za deset let, v roce 2012 totiž Český statistický úřad začal používat pro měření turismu stejnou metodiku jako dnes. Návrat zahraničních turistů na čísla před pandemií covidu-19 se dá čekat letos. Díky obnovení přímých dálkových letů a aktivitám MICE sektoru. 

Do Česka loni přijelo celkem cca 19,5 milionů turistů. Z toho zahraničních bylo zhruba 7,4 milionů, rezidentů víc než 12,1 milionů. Právě od nás a ze sousedních zemí, jako je Německo, Polsko a Slovensko, po/do Česka jezdilo buď už víc lidí než před pandemií covidu-19 nebo byl loňský počet těchto hostů těsně pod hranicí čísel z roku 2019. 

 "Loni padl rekord v cestování Čechů po Česku za deset let. Doma jsme cestovali vůbec nejvíc v novodobé historii. Zahraničních turistů k nám přijelo skoro stejně jako před deseti lety. Celkem se loňský počet cestovatelů dostal téměř na úroveň před 5 lety, tj. v roce 2017,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget. 


Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Celkem turistů v tisících

15 099 

15 408 

15 587 

17 196 

18 389 

20 001 

21 247 

21 998 

10 836 

11 384 

19 459 

nerezidenti v tis.

7 647 

7 852 

8 096 

8 707 

9 321 

10 160 

10 611 

10 891 

2 784 

2 570 

7 350 

rezidenti v tis.

7 452 

7 556 

7 491 

8 489 

9 067 

9 840 

10 636 

11 108 

8 052 

8 814 

12 110 

Štěpánka Filipová
Mediální zastoupení

Počet příspěvků: 313

Horydoly

avatar
23.2.2023 14:50

V Česku natáčený film Na západní frontě klid získal ceny BAFTA

Pomůže, stejně jako další snímky, zvýšit zájem zahraničních turistů

Válečné drama Na západní frontě klid z produkce Netflix, které se z velké části natáčelo v Česku, bodovalo na cenách Britské filmové akademie. Ze čtrnácti nominací proměnilo sedm a stalo se tak nejúspěšnějším snímkem. Sošku s divadelní maskou mimo jiné získal tým zvukařů, mezi kterými byl i Čech Viktor Prášil. Česko je tak opět víc vidět v zahraničí, což pomůže i cestovnímu ruchu. Turismus spojený s natáčením velmi dobře funguje. Mimo jiné znamená příjmy veřejných rozpočtů i filmového průmyslu. 

Turisté, kteří cestují za filmem, bývají dvojího druhu. Každý čeká něco trochu jiného. Ten běžnější se díky filmu nadchne pro určitou zemí, oblast či město a chce je poznat na vlastní kůži. Je pak na dané lokalitě, zda je na turisty připravena či se na cestovatele nachystá, zda má vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, fungující služby, a i při zvýšením cestovním ruchu umí zajistit soukromí místních a snižovat uhlíkovou stopu, kterou větší mobilita přináší. Za Filmového turistu s velkým F se dá označit druhý typ člověka. Fanoušek audiovizuálního díla, který chce vidět lokace, tedy přímo místo natáčení jeho „srdcovky“. Tzv. film-induced tourism se objevuje i v České republice, obecně tito lidé cestují především za fantasy filmy či čarodějnickými ságami. 

„V České republice se toho natáčí docela hodně. Zahraniční produkce nás mají rádi. Finančně se jim tuzemští herci a lokace vyplácejí a nadšenost tuzemských fanoušků nebývá takovou pro herce ohrožující posedlostí jako v jiných koutech světa,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „A i když kvůli pandemii covidu-19 objem peněz, které filmaři v Česku utratili, klesl zhruba o pětinu, jen loni v prvním pololetí se v Česku natáčelo jako o život. Třeba druhá řada rozsáhlého seriálu Nadace, film Vyproštění s Chrisem Hemsworthem, nebo tradiční produktové spoty americké společnosti Apple. A také včera Britskou akademií filmového a televizního umění oceněná adaptace slavného románu E. M. Remarqua Na západní frontě klid. Protože místo natáčení a cestovní ruch jsou spojené skvěle fungující nádoby, CzechTourism či jeho turistický portál Kudy z nudy bývají partnerem audiovizuálních projektů.“

Natáčení znamená příjmy pro filmový průmysl i pro ty, kdo štábu poskytují ubytování, zajišťují dopravu, působí ve stavebnictví, v gastronomii nebo šijí, tedy pracují v sektoru oděvnictví. Právě do těchto oblastí putuje až 60 % příjmů z filmování. Pro Česko tak nejen z ekonomického pohledu bylo přínosem zde natáčené pokračování série o Jamesi Bondovi Casino Royal, první díl trilogie Letopisů Narnie, akční Mission: Impossible, oscarový snímek Edith Piaf aj. 

„Film láká k cestování po celém světe. Jezdí tak nejen zahraniční turisté k nám, ale také platí, že se obyvatelé Česka vydávají objevovat cizí země, které viděli ve filmu či v televizi. Z našeho průzkumu mimo jiné vyplynulo, že až 44 % Čechů už vyjelo na výlet nebo dovolenou právě na základě inspirace filmem či seriálem, který je oslovil,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.  

Filmování u nás nezastavila ani pandemie covidu-19. V Praze tak vznikl třeba fantasy seriál Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingne, Amazon zde nechal víc než tři miliardy korun. V Česku se natáčel také akční thriller s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem The Gray Man, který se s náklady 200 milionů dolarů stal jedním z nejdražších počinů Netflixu. Velmi dobrou službu udělalo i natáčení filmu Glass Onion s Danielem Craigem ve Sklárně Pačinek. Křišťálový chrám, zahradu a huť, které ve snímku hrají zásadní roli, a další jedinečné české sklo bylo možné tento víkend vidět také v reportáži ve francouzské TF1. S natáčením rovněž pomáhal CzechTourism.   

„Film hraje významnou roli v marketingu a v podpoře zájmu o jednotlivé země. Podle aktuálně dostupných informací se jen roce 2021 v Česku natáčelo víc než 20 zahraničích filmů a štáby u nás utratily víc než 12 miliard korun,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Filmaře z celého světa lákáme mimo jiné na výhodné pobídky, milé zacházení a skvělé profesionály v oboru, které si zahraniční produkce najímá.Vše je otázkou nabídky a poptávky, ekonomického přínosu a všemi směry skloňované udržitelnosti. Moudří ví, že pokud bude platit „A přece se točí!“, pomůže to všem.“ 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism si je potenciálu médií vědoma. Proto třeba spolupracovala při natáčení nejsledovanějšího nizozemského TV pořadu “Wie is de Mol?“. 

„Desetidílná soutěž zajistila ČR mimořádnou vizibilitu v Nizozemsku nejen prostřednictvím televizí a on-line stream vysílání, ale také díky propagaci napříč většinou nizozemských médií. I díky tomu se nizozemští turisté v roce 2021 umístili na 4. místě v žebříčku zahraničních návštěvníků v ČR,“ říká ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Sledovanost každého dílu byla 4 000 000 diváků, hodnota AVE mediálních výstupů zahraničního zastoupení CzechTourismu pro Benelux 90 000 000 CZK. A hodnota celkového mediálního zásahu (talkshow, influenceři, fanouškovské skupiny na sociálních sítích apod)? Desítky miliónů EUR.“

Štěpánka Filipová
Mediální zastoupení

Počet příspěvků: 1083

Horydoly

avatar
8.3.2022 12:10

Politika a cestovní ruch

Země V4 budou spolupracovat v oblasti cestovního ruchu i v roce 2022

V těchto dnech probíhá dvoudenní akce zemí V4, jejíž hlavním účelem je spolupráce V4 v oblasti cestovního ruchu. Tématy letošního jednání byla mmj. udržitelnost, zdravotní cestovní ruch, hlavní aktivity a opatření jednotlivých zemí ve snaze o oživení turismu v následku propadu způsobeném pandemií COVID-19. V rámci zasedání byl náměstky ministrů přijat aklamací Protokol o spolupráci v oblasti cestovního ruchu V4 a Marketingový plán aktivit zemí V4 na rok 2022. Na tento krok navazuje dnešní B2B akce s panelovou diskusí.

Vrcholné zasedání náměstků ministerstev cestovního ruchu zemí V4 a ředitelů národních centrál cestovního ruchu zasedalo včera s cílem projednat aktuální otázky společné spolupráce a propagace za oblast cestovního ruchu. Zasedání organizovala maďarská centrála cestovního ruchu Hungarian Tourism Agency v rámci svého předsednictví ve V4. Dnešní program pokračuje za účasti obchodních zástupců z desítek zahraničních destinací celého světa.

Prioritní téma pro letošní rok je udržení stávající pozice v USA. Vzhledem k přetrvávajícím dopadům pandemické situace se opět zaměříme i na bližší evropské trhy – např. Německo, Rakousko, Francii a skandinávské země, a to z důvodu rychlejší reakce na otevření hranic, nezávislosti na leteckých spojeních apod.,“ zdůraznil Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism. Důležité je také posilování konkurenční výhody společnou propagací na nových trzích – v Izraeli, Kanadě, Latinské Americe a jihovýchodní Asii. 

Společná propagace členských zemí V4 v oblasti příjezdového cestovního ruchu bude i nadále probíhat pod destinační značkou „Discover Central Europe“. Produktově se společné marketingové aktivity zaměří na tradiční témata: středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství a zdravotní turismus, gastronomii, zážitkovou a luxusní dovolenou, MICE a incentivní turismus. Nově posilují země V4 také propagaci své nabídky v segmentu aktivního cestovního ruchu.

V letošním roce se budeme snažit rozjet tři nové projekty v rámci společné propagace zemí V4. V první řadě je to využití grantů na kofinancovaní aktivit v rámci European Travel Commission, jíž jsou všechny čtyři země členy. To nám umožní zdvojnásobit prostředky investované do vybraných kampaní. Dále bychom se rádi soustředili na podporu vlakového spojení mezi jednotlivými státy V4 a v neposlední řadě na výměnu turisticky zaměřených pořadů mezi veřejnoprávními médii,“ doplňuje dál ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Ocenil také to, že v reakci na pandemickou situaci se oproti předchozím letům společné propagační aktivity více zaměřují na vnitřní evropský trh.

Rozpočet na marketingové aktivity národních centrál cestovního ruchu na rok 2022 je plánován na 297 000 EUR. Česká republika přispívá ve výši 76 000 EUR.

P. Šedivá

Počet příspěvků: 1083

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se