registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Karel IV.

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
28.3.2024 15:06

Re: Karel IV.

Počet příspěvků: 1075

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:46

Re: Karel IV.

Tak už jsme si vyjasnili Vaše předchozí nesmyslná tvrzení. Shrňme si to:

1) Karel IV. po celý život válčil. Má na rukou hodně krve.

2) Karel IV. nevládl říši ani království jen smlouvami a dohodami, ale především mečem a penězi.

3) A teď poslední tvrzení: Karel IV. nemá s českou etnicitou téměř nic společného. Čech je to nejvýš z 1/32 a to ještě za předpokladu, že Přemyslovce považujeme za Čechy, případně Slovany.

Jenže to není vůbec jisté. Spíš velmi nejisté. Jestli se opravdu odkazujeme na Přemyslovy Stadice, tak to bylo území tradičně německé. Slované byli v té době (cca 7.-8. století n.l.) v Braniborsku, na pravém břehu Labe a severně od Sudetských pohoří. S tím souviselo slovanské osídlení ve středních Čechách. Zbytek byli Germáni a možná nějaké zbytky Keltů a téměř jistě také Avaři. Ostatně náš první známý panovník Marobud o pár století dříve byl nejspíš někde ze středočeských hranic.

Jestli si spíš myslíme, že Přemyslovci byli poboční větev Mojmírovců z Velké Moravy, tak to už s češstvím je úplně zamotané. Velká Morava se rozkládala především na dnešním rakousko-maďarském pomezí, kde žili vedle Slovanů také Avaři, staří Maďaři, Germáni, možná Skythové a kdo ví, kdo ještě. Rozhodně to ale nebyli Češi.

Ostatně český národ, jak o něm mluvíme, známe až z národního obrození 1848 a Němci si svůj "moderní" národ zařídili přibližně o padesát let dříve.

Teď rovnou ke Karlu IV. - jeho otec byl Francouz spřízněný s francouzským královským rodem. Matka Eliška Přemyslovna. Čili v této generaci má 50 % přemyslovských genů.

Její matkou byla Guta Habsburská (čistokrevná Němka po několika generací) a otec Václav II. (vysoce nadpoloviční Germán, protože jeho matka byla Kunhuta Uherská z rodu Rurikovců, čili Germánů, kteří ovládali Kyjevskou Rus) a otec Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II. byl více Germán než Slovan. Jeho otec byl Václav I. (poloviční Maďar) a matka Kunhuta Štaufská (vnučka Fridricha Barbarossy z Bavorska a zároveň vnučka byzantského císaře Izáka II. z maloasijského rodu Angelovců a její otec i matka byli jejich potomci).

Václav I. byl maďaro-němec s příměsí trošky Přemyslovské krve. Byl synem Konstancie Uherské (všichni její předkové byli maďarští Arpádovci a germánští Rurikovci) a Přemysla Otakara I. (matka Judita byla z Durynského rodu a otec Vladislav II. se narodil polsko-českému Vladislavu I. a Němce jako poleno Rejčce z Bergu).

Atd, atd, atd.... Takže si to napočítejte sama, jaký Karel IV. byl vlastně Přemyslovec, neřkuli Čech. Od Přemyslovské větve byl tehdy vzdálený asi tak, jako je dnes britský král Karel III.

Počet příspěvků: 91

Horydoly Open

avatar
28.3.2024 14:45

Re: Karel IV.

Jana Janíková

Vy si nedáte pokoj.....fakta versus chtění...zdroj Wikipedie, již Vám výše uvedená. Od 15. století se začal užívat rozšířený název Svatá říše římská národa německého (latinsky Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, německy Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation), ale spíše jen v částech říše s německým obyvatelstvem.

Tedy......Vámi proklamovaný název se užival, naprosto logicky, jen v částech s německým obyvatelstvem. A matka Karla IV. byla Češka Eliška Přemyslovna. Už to jméno je ryze německé....... Pokud se nám snažíte vnutit myslenku, že když jeden žije Čechách a mluví česky je Němec, protože sousedí s Německem, tak to Vám asi nevyjde. To jako byste tvrdil, že Francouzi jsou Rakušané, protože Marie Antoaneta byla Rakušanka.

https://www.youtube.com/watch?v=3nmG25XGDUc

Počet příspěvků: 313

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:42

Re: Karel IV.

1) Karel IV. byl prostě v mnoha válkách a válčil téměř nepřetržitě v celém svém životě. Ve funkci markraběte moravského, českého krále, římsko-německého krále, římského císaře, lombardského krále, arelatského krále i lucemburského hraběte. Při tom teklo mnoho krve. Nikoliv, co jste psala výše, že "dokázal sjednotit Říši římskou bez válek".

2) Svatá říše římská národa německého nijak nepreferuje Němce (v dnešním smyslu). Označení "národa německého" se vztahuje spíš na teritorium Západořímské říše a pod pojem národ německý se schovají jak Germáni v dnešním Německu, tak část Románů ve Francii, Rumunsku a Itálii, a také Slovani v Čechách, na Moravě a v Rakousku.

3) Sám Karel IV. toho byl důkazem - Francouz jako poleno vládl jako císař Svaté říši římské národa německého. Mimochodem české krve měl v sobě asi tak 1/32. A to je ještě otázka, zda Přemyslovci byli Slované či Češi, nebo spíš Germáni a Němci pocházející z dolního Polabí.

Počet příspěvků: 91

Horydoly Open

avatar
28.3.2024 14:40

Re: Karel IV.

Jana Janíková

Tak ještě jednou. Války otce nejsou války syna. Plést si obranné individuální napadení s válkou, kde teče krev natvrdo, to snad ne. Na tom se shodneme. A ten Váš germanismus nám tu necpěte. Není to pravda. Zde prosím se podívejte, co byla Svatá říše římská. A že si tam Němec začal dávat vlastní přívlastky, bylo také svědectví doby. Dočíst do konce prosím.....

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1 

Počet příspěvků: 313

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:37

Re: Karel IV.

Válčit dělohami a penisy je mnohdy více zničující než vojenskými prostředky a mívá to dlouhodobější následky. To Karel IV. věděl.

Množství jím prolité krve bylo neobyčejně velké. Viz židovský pogrom v Norimberku a mnoho válek.

Karel IV. žil ve 14. století a byl císařem Svaté říše římské národa německého.

A tady je aspoň částečný seznam jeho válek:

* Bitva u San Felice a italské dobrodružství 1332–1333

* Boje po návratu do Čech – tažení proti slezskému vévodovi Bolku Minsterberskému, pomoc bratrovi Janu Jindřichovi v Tyrolích, zajetí piráty a další dobrodružství

* Zapojení do italských válek a tažení na křížovou výpravu po boku otce Jana Lucemburského

* Spory s císařem Ludvíkem Bavorským – dlouholeté války a tažení plus Ludvíkův poslední souboj o římskou korunu právě s Karlem IV.

* Bitva u Kresčaku 1346

* Účast na krvavých turnajích a pověstné zranění 1350

* Vojenské dobrodružství při korunovační cestě do Říma 1355, kdy byl málem upálen v Pise

* Válečné tažení během císařské vlády – především do Braniborska – až do konce života

Počet příspěvků: 91

Horydoly Open

avatar
28.3.2024 14:36

Re: Karel IV.

Jana Janíková

Tak Vy jste zase nedával pozor v matematice a češtině. Karel IV. neválčil, myšleno ve smyslu válek během jeho mandátu. Tudíž, MNOŽSTVÍ JÍM PROLITÉ KRVE bylo minimální. Válčit dělohami nebo zbraněmi je fakt dost podstatný rozdíl ve výsledku. Tak nějak z podstaty věci.

Karel IV NEŽIL V 15 STOLETÍ. A ŘIMSKÝ FAKT NEZNAMENÁ NĚMECKÝ. Takže si tu blbku nechte od cesty Vy chytrolíne.

Počet příspěvků: 313

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:35

Re: Karel IV.

Další nesmysl. Karel IV. po celý svůj život válčil. Osobně s armádou. Svými penězi. A také dělohami svých ženských příbuzných a penisy svých mužských příbuzných.

Kromě toho zařídil kvůli penězům největší pogrom na Židy v Norimberku. Masové vraždy Karla IV. pak předstihli až Hitler a Stalin o šest století později.

Počet příspěvků: 91

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:33

Re: Karel IV.

Když jste nedávala pozor v dějepisu, tak ze sebe nedělejte blbku sama od sebe. To je moje dobrá rada.

800 obnovil Karel Veliký starověkou římskou říši, které se začalo říkat Karolinská říše

962 založil Ota I. Veliký státní útvar s názvem Říše římská, který navázal na starověkou římskou říši a na její obnovení Karlem Velikým

1157 Fridrich I. Barbarossa název doplnil na Svatá říše římská

od 14. století se obecně užíval rozšířený název Svatá říše římská národa německého / Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanica / Heiliges Römisches Reich Deutscher

v 15. století se stal název oficiální

1806 byla říše zrušena římským a rakouským císařem Františkem I. jako reakce na Napoleona Bonaparta, který založil Rýnský spolek

Počet příspěvků: 91

Horydoly Open

avatar
28.3.2024 14:32

Re: Karel IV.

Jana Janíková

Národa německého? Římská říše? To těžko.

Už tenkrát dokázal sjednotit Říši římskou bez válek. Za takových časů. Zahanbil všechny své souputníky před ním i po něm.

Počet příspěvků: 313

Kuba Turek

avatar
28.3.2024 14:30

Re: Karel IV.

Vtipné je, že pro Karla IV. byl lid celé Římské říše národa německého.

Počet příspěvků: 91

Horydoly

avatar
28.3.2024 14:29

Karel IV.

Milan Brázdil

Karle, kéž bys to mohl prosadit i v dnešní době a fialovou vlastizradu zavřít do žálářů.
Počet příspěvků: 1075

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se