registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Jižní Čechy

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
18.11.2020 23:05

Na přípravě jihočeské koncepce cestovního ruchu se podílí i podnikatelé

Přes eskalující koronavirovou krizi je třeba myslet na budoucnost. A přesně v tomto duchu v současné době vrcholí na půdě Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) příprava Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro období let 2021 – 2030. Nabídka turismu na jihu Čech by podle ní měla být do deseti let SMART. Moderní, efektivní, hravá, a hlavně chytrá a inovativní.

Součástí nově připravované koncepce bude mimo jiné investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu. „Chceme-li obstát v konkurenci, i v budoucnosti, musíme investovat. Investovat smysluplně, cíleně a plánovaně. A rozhodně ne málo. V desetiletém výhledu se pohybujeme v řádu miliard korun. V této souvislosti je ovšem třeba si uvědomit, cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím, které se včetně multiplikačních efektů podílí šesti procenty na tvorbě hrubého domácího produktu a jeho podíl na příjmech státního rozpočtu činí sedm procent,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Z údajů agentury CzechTourism a expertní společnosti Krokem vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 300 miliard korun, loni 315 miliard. V multiplikaci více než 600 miliard, loni cca 625 miliard. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty krajů, měst a obcí, dosáhly v roce 2018 zhruba 120 miliard, loni 125 miliard korun. Z cestovního ruchu v Jihočeském kraji směřovalo za uplynulé dva roky do veřejných rozpočtů dvakrát téměř 10 miliard korun, celkem tedy bezmála 20 miliard korun. V Jihočeském kraji je v přímé vazbě na turismus zaměstnáno přibližně 25 tisíc lidí.

V plném proudu je nyní druhá, finální fáze příprav koncepce. V polovině září se v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo první pracovní setkání s pěti desítkami pracovníků v cestovním ruchu, především podnikateli. Ubytovatelé, hoteliéři, cestovní kanceláře, zástupci půjčoven sportovního či turistického vybavení a další. „S podnikateli byl zahájen sběr podkladů formou dotazníkového šetření, ostatní účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých na základě podkladů z turistických oblastí finalizovali SWOT analýzu. Následovala prezentace upravené verze návrhové části, kde měli všichni možnost stanovit k jednotlivým aktivitám priority,“ sdělila manažerka JCCR pro koncepci cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021+ Monika Smetanová.

Tímto bylo spuštěno dotazníkové šetření s podnikateli, které bude dále probíhat formou strukturovaných rozhovorů prostřednictvím zaměstnanců JCCR – produktových manažerů pracujících v terénu v turistických oblastech. „Produktoví manažeři budou pro tyto rozhovory vybírat podnikatelské subjekty mezi partnery destinačních managementů a mezi dobře hodnocenými subjekty svými zákazníky, k čemuž poslouží hodnocení na serverech jako například booking, tripadvisor a další,“ doplnila Smetanová s tím, že další odborné setkání se ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) 21. října, vzhledem k stávající situaci online formou. Materiálem se budou zabývat i další oborové organizace působící na jihu Čech, například Jihočeská univerzita, Asociace turistických center ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a další. Pak bude koncepce předložena Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje.

Jižní Čechy se stávají láskou na celý život…

Připravovaná koncepce obsahuje čtyři základní strategické cíle: Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy. Stabilizaci systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Konsolidaci hospodářského přínosu cestovního ruchu pro Jihočeský kraj. Efektivní investice do infrastruktury cestovního ruchu a nových smart trendů. Součástí čtvrtého cíle jsou nejen investice do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, ale i do podpory inovací a digitalizace.

Strategická vize v současné fázi připomínkování zní: Jižní Čechy jsou oblastí klidu a pohody, kam se lidé rádi vrací za přátelskou atmosférou, kvalitními službami cestovního ruchu a rozmanitou přírodou. Jihočeská odborná i laická veřejnost si uvědomuje vysoký potenciál cestovního ruchu regionu, je pravidelně vzdělávána, informována a vystupuje vůči návštěvníkům pozitivně. Jižní Čechy jsou finančně stabilním a dlouhodobě udržitelným regionem, nabídka je profesionální, originální a ohleduplná k přírodním zdrojům. Marketing a způsoby komunikace s návštěvníkem ze strany krajské organizace a oblastních organizací destinačního managementu jsou inovativní a smart. Na přírodní a kulturní památky bohaté jižní Čechy se stávají láskou na celý život…

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace
v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz . JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s oborovými organizacemi, univerzitami a prostřednictvím oblastních DMO s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupen. Komunikuje a spolupracuje se svými zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Počet příspěvků: 968

Horydoly Open

avatar
30.10.2019 01:52

Mezi cizinci u Vltavy převládali Němci, Rakušané, Britové a Američané

Mezi zhruba 1,6 miliónu cizinců, kteří loni od 1. dubna do 31. října navštívili oblast podél celého toku řeky Vltavy, bylo nejvíce Němců, Rakušanů, Britů a Američanů. V TOP 10 nejpočetnějších zahraničních turistů a návštěvníků poříčního vltavského regionu od šumavských pramenů až po soutok s Labem u Mělníka, se za nimi umístili Holanďané, Francouzi, Ukrajinci, Slováci, Rusové a Číňané.

Vyplývá to mimo jiné z výsledků nedávno zveřejněné analytické studie Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) zpracované ve spolupráci se společnostmi T-Mobile Czech Republic a CE-Traffic v rámci společného nadregionálního projektu Jihočeského a Středočeského kraje Vltava, řeka plná zážitků. Unikátní analýza vychází z anonymizovaných dat získaných od mobilního operátora ve zmíněném sedmiměsíčním období.

Do první desítky se jen těsně nevešlo zhruba 35 tisíc Maďarů, jejichž nejoblíbenější lokalitou byla Zóna 2 - Krumlovská. Následovali Poláci, Belgičané, Švýcaři, Italové, Korejci, Švédové, Rumuni a za nimi v menším rozsahu občané řady dalších zemí.

„Výsledky analýzy jsou interpretovány za úsek od Pramene po ústí s řekou Labem, bez území hlavního města Prahy, v koridoru vymezeném cirka pěti kilometry od obou břehů řeky. Vlastní měření a návazná analýza turistické návštěvnost byla realizována v šesti samostatných úsecích řeky, neboli šesti zónách,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Polášek.

Zahraniční návštěvníky nejvíc přitahuje Krumlov

Zóna 1 – Vodácká, zahrnuje úsek řeky od pramenů Vltavy přes Kvildu, Lipno, Vyšší Brod, Větřní. Vynechává Český Krumlov a pokračuje přes Zlatou Korunu k Boršovu nad Vltavou. Zóna 2 – Krumlovská, zahrnuje celý Český Krumlov od takzvané barevné skály v Novém Spolí po čistírnu odpadních vod pod Krumlovem. Zóna 3 – Budějovická zahrnuje úsek Vltavy od Boršova přes České Budějovice až po jez a zdymadlo v Českém Vrbném.

Zóna 4 – Jihočeská, začíná v Českém Vrbném a přes Hlubokou nad Vltavou, Týn nad Vltavou až k Podolskému mostu mezi Podolskem a Temešvárem. Zóna 5 – Přehradní, je na jihu ohraničená Podolským mostem a směřuje dál na sever přes Zvíkov, Oslík, Solenice, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Davli do Vraného nad Vltavou. Následně statistka vynechává hlavní město Prahu a pokračuje zónou 6 – Polabskou od Roztok přes Kralupy nad Vltavou do Mělníka.

„Jako jednoznačně nejatraktivnější pro návštěvníky ze zahraničí se ukázala zóna 2 – Krumlovská, v níž jako jediné převažovali zahraniční návštěvníci v porovnání s domácími, a to v poměru 56:44 procentům. Ve všech ostatních převažoval podíl domácích návštěvníků. Nejvíce v Přehradní 5. zóně, kde dosáhl přibližně 91 procent. Celkově činil návštěvnický podíl 73:24 ve prospěch domácích,“ poznamenal Polášek.

Od 1. 4. do 31. 10. 2018 navštívilo celou oblast Vltavy, bez zahrnutí Prahy, přibližně 5,9 miliónu návštěvníků (turistů / vícedenních návštěvníků + výletníků / jednodenních návštěvníků). Z toho bylo 4,3 mil návštěvníků z tuzemska a 1,6 miliónu ze zahraničí.

„Analýza ukázala u obou návštěvnických skupin ve všech sledovaných zónách zřetelný trend preferencí krátkodobých pobytů na maximálně jednu až dvě noci. Početnější tuzemští návštěvníci přitom vyhledávají řeku jako cíle nabízející různé formy aktivní či pasivní vodní turistiky. Cizinci dávají přednost relaxaci a návštěvám povltavských historických památek. Jasně přitom vítězí Český Krumlov pod značkou UNESCO,“ konstatoval ředitel JCCR.

INFO: www.jccr.cz a www.vltava-reka.cz 

Jana Píchová
pichova@jccr.cz 

Počet příspěvků: 257

Horydoly

avatar
16.10.2019 14:26

Památky žijí

Na mnohé znovuzrozené či dříve opomíjené památky se vrací život

Oživení mnohých po roce 1989 doslova znovuzrozených památek i méně známých a turisty neprávem opomíjených historických míst a objektů je cílem přeshraničního česko-rakouského projektu „Památky žijí“, který se nyní po tříleté realizační fázi pomalu blíží do svého finále. Na jihu Čech je partnerem projektu s oficiálním názvem „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel  pro hrady, zámky, kláštery a města s hradbami ATCZ31“ Jihočeská centrála cestovního ruchu.

„Hlavním záměrem je zvýšení návštěvnosti do projektu zapojených památek, prodloužení doby pobytu turistů a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Druhým efektem by mělo být rozptýlení turistů po celém regionu, což by mělo částečně snížit často až neúnosný návštěvnický tlak na některé nejznámější památkové objekty a lokality. Například na Český Krumlov, který se již snaží pohyb turistů po městě regulovat,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Mezi podpůrné aktivity projektu patří veletrhy cestovního ruchu, semináře, press tripy a fam tripy pro novináře, blogery, instagramery či odborníky v cestovním ruchu, finanční podpora akcí na zapojených objektech, mediální podpora těchto akcí a podobně. V rámci nich JCCR realizovala poměrně rozsáhlou mediální kampaň a „živé jihočeské památky“ představila například na veletrzích cestovního ruchu Travelfest v Českých Budějovicích, Ferienmesse a Waldviertel tour ve Vídni, ITEP v Plzni, GO a RegionTour v Brně, Infotour v Hradci Králové a na dalších místech.

„Zásadními aktivitami byla analýza do projektu zapojených památek, vznik tematických přeshraničních turistických stezek, mapa památek, mapa zmíněných stezek, publikace příběhů znovuzrozených památek, nový turistický navigační systém na zámku Třeboň a podpora kulturních akcí na zapojených památkách,“ poznamenala manažerka projektu „Památky žijí“ z JCCR Klára Kaštylová.

Náklady na jihočeskou část tříletého projektu, který skončí letos v prosinci, jsou zhruba 7,5 milionu korun, z nichž 85 procent pokryjí prostředky z evropského dotačního programu Interreg Rakousko-Česká republika. „Vytvořením přeshraničních tematických stezek budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky tak povedou i k většímu množství delších návštěv,“dodala Kaštylová.

Oživlé památky nabízejí silné příběhy svého znovuzrození

Na projektu se společně podílí na české straně Jihočeská Silva Nortica jako vedoucí partner, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Národní památkový ústav a Vysočina Tourism. Na rakouské straně pak Destination Waldviertel a Mühlviertel Marken coby strategický partner.

„V jižních Čechách se do projektu zapojilo 42 památkových objektů a městských památkových rezervací, na Vysočině 29, v horním Rakousku čtyři místa a v dolním Rakousku 21. Celkem se tedy na obou stranách hranice jedná o 96 památkových objektů a městských památkových rezervací,“ shrnula Kaštylová.

Jihočeské „živé památky“ zastupují nejpočetněji zámky (16). Konkrétně Vysoký Hrádek, Mitrowitz, Týn nad Vltavou, Kratochvíle, Dub, Vimperk, Dobrš, Blatná, Měšice, Lnáře, Bechyně, Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Rudolec, Nová Bystřice a Dačice. Následují města s hradbami (11). České Budějovice, Nové Hrady, Žumberk, Prachatice, Vodňany, Písek, Bechyně, Tábor, Třeboň, Nová Bystřice a Slavonice. Kláštery (8). Borovany, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Vyšší Brod, Milevsko, Klokoty, Minoritský klášter v Jindřichově Hradci a jindřichohradecké Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Pomyslný žebříček uzavírají hrady (7). Nové Hrady, Rožmberk, Strakonice, Zvíkov, Bechyňská brána a věž Kotnov, Soběslav a Landštejn.

Oživlé památky nabízejí velmi často i silné příběhy své novodobé historie znovuzrození. Příkladem je zámek Dub u Prachatic, který už 21 let opravuje v podstatě svépomocí rodina Jaroslava di Battaglii, rytíře Řádu Božího hrobu. Zámkem, kde do začátku 90. let minulého století sídlilo zemědělské učiliště a který je stále v rekonstrukci, turisty provádějí sami majitelé. Po činnosti školy bylo z objektu vyvezeno více než 200 tun odpadu. V současné době je zámek Dub oficiálním sídlem Řádu Božího hrobu v Čechách.

Znovuzrozením, ovšem za zcela jiných podmínek, až neskutečně rychle a s více než 320 miliónovým finančním krytím zdroji Evropské unie, prošel komplex klášterů v Českém Krumlově. Areál klášterů minoritů a ženského řádu klarisek s klášterním kostelem je umístěn historické čtvrti Latrán nedaleko českokrumlovského hradu a zámku. Po ukončení projektu revitalizace dnes komplex nabízí široké laické i odborné veřejnosti, zvídavcům, mládeži i rodinám zcela unikátní formou klášterní život, kulturu, historii a umění daného období. Současně ovšem vytváří také mimořádně zajímavý prostor pro poznání, zážitky i odpočinek.

INFO: www.pamatkyziji.cz 

Jana Píchová
pichova@jccr.cz 

Dub

Nové Hrady

Kláštery Český Krumlov


Kláštery Český Krumlov

Kratochvíle

Kratochvíle

Prachatice

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
23.5.2019 23:42

Na světě je strategie rozvoje Vltavské vodní cesty

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) dokončila klíčový materiál, který se má stát pro všechny zainteresované subjekty návodem postupu a směru rozvoje Vltavy jako jednoho turistického produktu od pramene na šumavské Kvildě až po labský soutok u Mělníka. Hlavním, společným a sjednocujícím cílem nové „vltavské bible“ je zvýšení návštěvnosti, rozvoj turistické infrastruktury a udržitelnost cestovního ruchu, po celém jejím 430 kilometrů dlouhém toku.

Vltavská vodní cesta je produkt mezinárodního významu, který posiluje mezikrajskou spolupráci, spojuje subjekty cestovního ruchu a místní obyvatele, generuje nové podnikatelské příležitosti a pro turisty a návštěvníky nabízí vysoce kvalitní služby s atraktivním okolím ke strávení dovolené. Vodní cesta se stane novým letním resortem po celé její délce a bude místem, ve kterém si místní obyvatelé i turisté umí život užít ve vzájemném souladu, společně interagují a sdílejí zážitky,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Snaha prezentovat a rozvíjet Vltavu jako jeden ucelený atraktivní turistický cíl od Šumavy až po Mělník, byla inspirací k vytvoření společného nadregionálního projektu Jihočeského a Středočeského kraje „Vltava, řeka plná zážitků“. Jeho iniciátorem a garantem je JCCR, jejím partnerem pak Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). Projekt se ovšem netýká pouze vlastní řeky jako vodní cesty, ale i jejího okolí, cyklotras, památek a dalších atraktivit.

Vltava je národní řekou, která každoročně spojuje mnoho lidí s podobným zájmem. Nejpopulárnější je její splouvání na lodích, ale oblíbené jsou i pěší výlety podél břehu nebo sledování toku vody ze sedla jízdního kola,“ poznamenal Polášek.

Marketingová strategie Vltavská vodní cesta 2022 počítá do roku 2022 se zdvojnásobením počtu proplavených lodí. Ze stávajících cirka 57 na 115 tisíc. Se vzrůstajícím počtem turistů ovšem také například hrozí, se jich na jednom místě sejde neúnosně mnoho. Dalším z cílů strategie proto je rovnoměrné vytížení vodní cesty v průběhu sezóny.

První etapa projektu ukazuje, u jakých prvků začít, jak by měl vývoj této činnosti pokračovat, jaké efekty se projeví rychle a na kterých bude nutné pracovat dlouhodoběji. Jen společná práce s jasným cílem bude mít ten správný efekt na udržitelnost cestovního ruchu v této lokalitě. Řeka Vltava má obrovský potenciál přitáhnout mnoho návštěvníků nejen na vodu samotnou, ale i do jejího širšího okolí. Naším cílem je co nejvíce ovlivnit, aby návštěvníci byli ve správnou dobu na správném místě,“ dodal Polášek.

Před dokončením je audit mapující stávající služby, které jsou podél Vltavy nabízeny, infrastrukturu, řešení odpadů a řadu dalších věcí. Projekt počítá s těsnou kooperací krajů se státními, regionálními a komunálními institucemi, podnikatelským sektorem, turistickými oblastmi a dalšími partnery.

Lodě na vltavské vodě a Festival vodní turistiky

Právě spolupráci a dalšímu rozvoji Vltavské vodní cesty bude věnována ve dnech 24. a 25. května akce Lodě na Vltavské vodě, jejímiž organizátory jsou JCCR a Turistická oblast Českobudějovicko-Hlubocko.

Ve čtvrtek 24 května se v českobudějovické Kavárně Lanna uskuteční společné jednání nejvyšších zástupců ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, destinací a měst v okolí Vltavy, Jihočeského kraje, Středočeského kraje a Prahy.

Na tuto odbornou akci naváže v sobotu 25. května Festival vodní turistiky v přístavu Hluboká nad Vltavou určený široké veřejnosti. „První ročník má podpořit nově otevřenou Vltavskou vodní cestu mezi Prahou a Českými Budějovicemi a cestovní ruch napříč regiony. V rámci programu chceme představit návštěvníkům možnosti, které řeka nabízí na téma trávení volného času pro všechny skupiny zájemců,“ sdělil předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

Návštěvníci se mohou těšit na vyhlídkové plavby, prezentaci plavidel, ukázky hausbótů prodej příslušenství a předmětů spojených s vodními sporty a vodní turistikou. Součástí akce bude prezentace rybářství a rybářských potřeb. Pro rodiny s dětmi je připraven doprovodný program s edukačními prvky.

Řeka Vltava, nejdelší řeka na území České republiky, propojuje nejen kraje, ale také spoustu aktivit. Pro účely projektu je rozdělena na šest úseků, nabízejících bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo lyžaře v zimě. „Tři se nacházejí v Jihočeském a tři
ve Středočeském kraji. První úsek mapuje památky, zajímavosti, služby, možnosti kulturního, sportovního a dalšího vyžití mezi Kvildou a Novou Pecí, druhý mezi Novou Pecí
a Českými Budějovicemi, třetí mezi Českými Budějovicemi a Zvíkovským Podhradím, čtvrtý mezi Zvíkovským Podhradím a Kamýkem nad Vltavou, pátý mezi Kamýkem nad Vltavou
a Prahou. Poslední šestý pak mezi Prahou a Mělníkem.

Více turistických informací lze nalézt na www.vltava-reka.cz a www.festivalvltavy.cz   

Andrea Hanzalová

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
4.9.2018 18:48

Jihočeská filharmonie hrála na voru

Na Budějovicku ožívají tradice: Připomenutí 100 let výročí ČSR s řekou Vltavou 

Oslava vzniku ČSR s Vltavou proti času, 100 let s národní řekou a Jihočeská filharmonie hrající na voru, který byl sestaven původní technikou. Takové bylo připomenutí tradic v okolí míst, která jsou spjatá s původní plavbou od Českých Budějovic, přes Purkarec až k Týnu nad Vltavou. 

Celé Česko letos slaví 100 let od vzniku republiky – jak šel čas s národní řekou Vltavou popisuje projekt Vltavou proti času. Na trase podél Vltavy byly postaveny na významných místech edukativní tabule. Do projektu se zapojila i Jihočeská filharmonie, kdy se orchestr plavil po Vltavě na původním voru. 

Řeka je symbolem času, který neúprosně běží, a proto je Vltavou proti času připomínkou toho, že by lidé neměli zapomínat na svou minulost, naopak, zastavit se a poslouchat národní příběhy. V souvislosti s výročím na uplynulých 100 let od vzniku ČSR, by tradice neměly zapadnout do minulosti. S Vltavou souvisí nejen život u řeky, ale i historie voroplavby, stavba lodí a současná plavba. Díky tomu se historie udržuje vzhůru a my si můžeme připomenout, jak šel čas,“ řekla k projektu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. 

Na projektu se podílela i Jihočeská filharmonie, kdy muzikanti zahráli na voru, který byl sestaven za pomoci původní technologie v obci Purkarec, kde je voroplavba velkou tradicí. Z originálního vystoupení vznikl krásný klip. Prohlédněte si příběh spjatý s řekou Vltavou online: www.jiznicechy.cz/100letvltavy

Jaká byla plavba na voru, vzpomíná za produkci Jihočeské filharmonie paní Linda Neumanová: „Počasí nám víc jak přálo, pro natáčení byl den jako stvořený. Dobrou atmosféru v přístavu i na voru navozoval pohodový štáb a dokreslovala hudba Bedřicha Smetany (Vltava – druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast) v podání Jihočeské filharmonie, znějící celou purkartskou krajinou. Myslím, že mohu mluvit za všechny zúčastněné: Den jsme si společně užili a rádi bychom posluchače nalákali na další setkání. Ať už na jiných místech povodí řeky Vltavy, tak i na naší domovské půdě – kostel sv. Anny v Českých Budějovicích." 

Připomínkou voroplavby jsou i 4 místa na trase z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou, na nichž se postavily edukativní cedule, které mají předat informace o voroplavbě, a to od původní historie po současnost. V rámci všech zastávek, které na sebe historicky navazují, jsou k nalezení části vorů či šífů a v Purkarci je k vidění i celý vor. Purkarec dokonce nabízí muzeum voroplavby. Cílem informačních cedulí je přiblížit příběhy, které se váží ke konkrétním místům jihočeské krajiny. V nabídce jsou navíc i komentované, reprodukované historické výklady, které mají návštěvníkům přiblížit historii voroplavby. 

Významné zastávky podél Vltavy s informačními tabulemi s komentovanými výklady:

České Budějovice
Vodárenská věž
tabule voru – Sokolský ostrov
Hluboká nad Vltavou
tabule voru – v části Hamry
Purkarec
celý vor
Muzeum voroplavby
Týn nad Vltavou
šíf lodi u železného mostu

Vltava proti času vypráví, vzdělává, baví a mapuje historii až po současnost. K plavbě a vodě neodmyslitelně patří i gastronomie. V nabídce je tak možnost vyzkoušet si speciality jihočeské nebo staročeské kuchyně pod taktovkou Fine Food Academy. Projektu se dále účastnil Jihočeský kraj, JCCR, Českobudejovicko-Hlubocko, Krajské školní hospodářství ČB a Národní hospodářské muzeum. „Projekt vznikl se záměrem toho, aby i návštěvníci Jihočeského kraje byli zapojeni do aktuálního dění, sami tak mohli poznat tradice a dozvědět se více o historii voroplavby. Děkujeme všem, kteří se s námi vydali na cestu řekou proti času a našli si čas zavzpomínat na důležitost tradicí, na které se nezapomíná,“ uzavírá ředitel JCCR Jaromír Polášek. 

Voroplavba: plavba dřeva ve vázaném stavu

Webové stránky: https://www.jiznicechy.cz/100letvltavy

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
20.8.2018 22:26

Mercury nové turistické informační centrum

Jihočeská centrála cestovního ruchu otevřela v Mercury nové turistické informační centrum

Ucelené informace o turistické a volnočasové nabídce jihočeského regionu začne od pátku 29. června poskytovat na jednom místě nově vzniklé krajské informační centrum. Umístěno bude v prostorách českobudějovického Dopravně obchodního centra (DOC) Mercury, které je díky své poloze hlavním vstupním bodem turistů přijíždějících do regionu veřejnou hromadnou dopravou.

Z průzkumu návštěvnosti, které jsme si nechali zpracovat v loňském roce jasně vyplývá, že mezi podstatnou část našich návštěvníků patří právě cizinci a turisté přijíždějící do regionu. V současné době zde ovšem chybí infopoint, kde by získali informace o turistické nabídce jižních Čech. Proto jsme velice rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč se zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu,“ uvedla ředitelka DOC Mercury Nina Vališová.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek v této souvislosti poznamenal, že s myšlenkou vybudování krajského informačního centra se JCCR zabývá již dlouho, hledala však vhodný prostor pro jeho umístění. Strategická poloha DOC Mercury byla proto hlavním důvodem, proč se infocentrum otevře právě zde.

Mercury je hlavním dopravním uzlem ve městě, který denně využijí tisíce návštěvníků regionu, obyvatel Českých Budějovic a lidí z celého regionu, kteří denně přijíždějí do krajského města. Tito všichni zde získají, například při čekání na svůj spoj, detailní informace nejen o ucelené turistické nabídce mapující celé jižní Čechy, ale také o aktuálních sportovních, kulturních zábavných a jiných akcích kompletně pokrývajících celý region,“ konstatoval Polášek.

V Mercury tak bude možné najít kompletní nabídku jižních Čech na jednom místě. Návštěvníci se tak dozvědí o zajímavostech ve všech koutech regionu. „Zde se budou zájemci moci inspirovat tipy na dovolenou či výlety, stejně jako zajímavou nabídkou produktů určených celé škále návštěvníků. Od rodin s dětmi přes vyznavače cykloturistiky až po milovníky adrenalinu, či památek nebo dobrého jídla a pití,“ poznamenal Polášek.

Provoz bezbariérového krajského infocentra JCCR prozatím naplánovala zkušebně na období letních prázdnin, tedy na dva měsíce vrcholící hlavní turistické sezóny. „Poté projekt vyhodnotíme a na základě podrobné analýzy budeme jednat, zde informační centrum zachovat trvale a v jaké podobě,“ dodal Polášek. Partnery pilotního projektu jsou například JIKORD, Jihočeský kraj – Odbor kultury a památkové péče a jím zřizované organizace, Oddělení marketingu a cestovního ruchu Jihočeského kraje, turistické oblasti v regionu apod.

Krajské informační centrum v DOC Mercury v českobudějovické Nádražní ulici bude otevřené denně, včetně sobot, nedělí a svátků, od 8 do 20 hodin. „Infocentrum bude umístěno v prostoru u vstupu od železničního nádraží a bude viditelně označeno tradičním zeleným íčkem,“ doplnila produktová manažerka JCCR Magdaléna Jiříková.

29. června se ovšem nebude otevírat jen nové infocentrum. „Na tento pátek máme nachystanou akci Kolo štěstí za vysvědčení. Jedná se o soutěž pro žáky a studenty, kteří se přijdou pochlubit svým vysvědčením, a mohou vyhrát některou z lákavých cen,“ dodává manažerka DOC Mercury Nina Vališová.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Dopravně obchodní centrum Mercury v Českých Budějovicích je moderním centrem umístěným poblíž středu města, a jeho koncepce je mimo jiné unikátní tím, že na střeše objektu je umístěno autobusové nádraží.

Jeho tavba byla zahájena v roce 2005 a dokončena o rok později na zastavěné ploše 12.621 metrů čtverečních. Užitná plocha pak představuje rozlohu cirka 60 tisíc metrů čtverečních. Na jejím zaplnění se ve dvou nadzemních patrech podílejí prodejny s různým sortimentem od potravin přes knihy a elektroniku, až po kavárny a restaurace.

Kromě jiného jsou v komplexu k dispozici informační místa Dopravního podniku města České Budějovice (MHD) a autobusového dopravce ČSAD Jihotrans, kde lze také koupit potřebné jízdenky. Zhruba 150 metrů od DOC Mercury se nachází vlakové nádraží. V současné době začíná DOC Mercury procházet modernizací. Kromě posílení bezpečnosti a modernizace kamerového systému se obchodní centrum dočká také renovace fasády i interiéru, nového osvětlení i vzduchotechniky. Zcela nový bude také food court.

Magdaléna Jiříková, produktová manažerka
e-mail: jirikova@jccr.cz

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
4.4.2018 18:19

Plány Jihočeské centrály cestovního ruchu 2018

JCCR představila odborníkům své plány pro rok 2018

Přilákat návštěvníky, udržet je v regionu co nejdéle. To je hlavní cíl druhého nejsilnějšího turistického regionu po Praze. A právě tomuto tématu bylo určeno čtvrteční odborné setkání, které v rámci výstavy Gastrofest připravili v Českých Budějovicích zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Na osm desítek účastníků této akce, určené především pro odborníky z oblasti cestovního ruchu, zástupce měst, obcí, turistických oblastí a podnikatele v cestovním ruchu, se zde hlouběji seznámilo s plánovaným zavedením kategorizace destinačních managementů na celostátní úrovni Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism, s předběžným hodnocením letošního roku a plány JCCR pro rok 2018. Dále se představily subjekty v rámci South Bohemia Convention Bureau, kteří zde představili novinky jihočeských poskytovatelů služeb spojených s kongresovou a incentivní turistikou.

Jižní Čechy jsou po Praze druhým nejsilnějším regionem v přínosech cestovního ruchu do státního rozpočtu a tuto pozici by si chtěly udržet i do budoucna. Destinační management je proto vhodný nástroj, kterým lze takového cíle dosáhnout.

„Organizace destinačního managementu představuje na daném území (destinaci) klíčový subjekt vytvořený za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Jejím úkolem je strategicky plánovat a řídit marketingové aktivity s cílem propojovat nabídku destinace s její poptávkou. Výsledkem je udržitelný rozvoj destinace, ve které jsou uspokojeny potřeby jejich návštěvníků, participujících podnikatelů a zvýšena kvalita života rezidentů,“ řekl Ondřej Špaček, odborník na regionální rozvoj a turismus ze společnosti CE-Traffic.

Destinační management ovšem na jihu Čech není novinkou. „Jihočeská centrála cestovního ruchu se právem řadí v této oblasti k průkopníkům. Od roku 2015 jsme iniciovali vznik 10 turistických oblastí v rámci jižních Čech a ty se tak staly prvním regionem v České republice, který tuto formu destinačního managementu zavedl. Systém turistických oblastí se snaží podporovat a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými subjekty působícími v cestovním ruchu, jak ve státní, tak soukromé sféře,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek. „Jsme proto dobře připraveni na zavedení podobného systému i na národní úrovni.“

Kromě destinačního managementu připravuje JCCR pro podporu cestovního ruchu pro příští rok pokračování své marketingové kampaně Jižní Čechy pohodové. Jedná se především o rozšíření stávajících produktů o další témata. Zmiňme například aktuální nabídku pro aktivní a rodinnou dovolenou nebo představení známých i méně známých historických památek. Právě na ně je zaměřen jeden z připravovaných projektů nazvaný Památky žijí. Na pěší turisty pak cílí další projekt – vyznačení dálkové turistické trasy Zlatá stezka.

Setkání, jehož cílem bylo informovat odbornou veřejnost, především podnikatele v oblasti cestovního ruchu, o aktivitách JCCR, se uskutečnilo již po třetí. V letošním roce pak v Českých Budějovicích proběhla společně s jarním veletrhem Travelfest i odborná konference Travelcon, dvoudenní pásmo přednášek zaměřené na profesionály v cestovním ruchu.

„Vzhledem k tomu, že činnost centrály je zaměřena právě na podporu oblasti cestovního ruchu, v níž v regionu podnikají stovky soukromých subjektů, je naším cílem akce pořádat pravidelně a v tomto rozsahu minimálně dvakrát ročně,“ zdůraznil Polášek. Další podobnou akcí bude opět jarní veletrh cestovního ruchu Travelfest, opět i s odbornou konferencí Travelcon. Tyto akce se uskuteční v termínu 12.–14. dubna 2018.

Během akce proběhly i prezentace dalších subjektů rozšiřujících aktuální nabídku nejen pro individuální návštěvníky, ale i pro firmy a skupinovou turistiku. Národní památkový ústav představil nové prohlídkové trasy na zámku Hluboká, prezentoval se zde zámek Blatná, i se svou nabídkou konferenčních prostor, zámek Mitrowicz, Jihočeské Muzeum s Památníkem Jana Žižky v Trocnově a firma ČeVAK prohlídky vodárenské věže. Stranou nezůstal ani Český Krumlov, kde můžete navštívit nově zrekonstruované Kláštery a Centrum studijních pobytů, zaměřující se především na edukativní pobyty studentských skupin, konference a workshopy.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, která využívá dotace, příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu cestovního ruchu, s jejichž pomocí vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí turistickou infrastrukturu, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony horního a dolního Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a neustále ho rozšiřuje o aktuální data.

Hlavním cílem JCCR je realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace.

Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jaromír Polášek, ředitel
www.jccr.cz
www.jiznicechy.cz

Počet příspěvků: 968

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se