registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Praha a okolí

Autor Zpráva

Horydoly Open

avatar
15.2.2024 08:43

Mše zamilovaných na Vyšehradě

 

Poutní mše zamilovaných ke sv. Valentinu na pražském Vyšehradě, 17. 2.
Nestíháte ve shonu týdne pořádně se svou drahou polovičkou oslavit svátek sv. Valentýna? Víte, že na pražském Vyšehradě jsou uchovány ostatky svatého Valentina? K ostatkům uchovávaným v relikviáři v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě patří světcova kost z lopatky získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly. Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 – 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice. V sobotu 15.30 se můžete na Vyšehradě zúčastnit poutní mše ke sv. Valentinovi a prohlédnout si ostatky sv. Valentina. 

Klára Procházková

Počet příspěvků: 294

Horydoly Open

avatar
23.1.2024 09:41

Negrelliho viadukt

Praha vypsala otevřenou soutěž na logo a vizuální identitu pro projekt využití prostoru pod oblouky Negrelliho viaduktu 

Hlavní město vyhlásilo v zastoupení městské společnosti pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA (TCP) otevřenou soutěž na návrh loga a vizuální identity Viaduktu Karlín. Tak se bude jmenovat projekt, který v následujících letech zkultivuje veřejný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu a po vzoru evropských metropolí vybuduje uvnitř oblouků nové společensko-kulturní centrum. 

Negrelliho viadukt, nazývaný též Karlínský viadukt, je historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu nacházející se v hlavním městě. V roce 2020 skončila jeho rekonstrukce a dlouhodobým záměrem je využít i prostory oblouků pod viaduktem pro kulturní a společenské účely. V současné době míří projekt k dokončení stavby pilotního oblouku a jeho uvedení do provozu. 

„Cílem provozu pilotního oblouku bude dle požadavku památkářů a Správy železnic otestovat, jaký má provoz dopad na kulturní památku, jak je energeticky náročný a jaký je zájem veřejnosti i potenciálních nájemníků na obsazení zbylých oblouků. S těmito informacemi prověříme reálnost naplnění vize schválené Radou hlavního města Prahy na zasklení a zprovoznění všech více než 40 oblouků pod viaduktem,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. 

„Dnešní trend využívání technických staveb k přeměně na nová kulturní centra považuji za velmi chytrý přístup a plně ho podporuji. Takovéto projekty dokážou oživit městský prostor a vytvořit neobvyklá místa k setkávání, což umožní Pražanům aktivně se zapojit do kulturního dění a posílit pulz městského kulturního života,“ zdůrazňuje Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury. 

„Ve zprovoznění oblouků pod Negrelliho viaduktem a v kultivaci jeho okolí vidím velkou příležitost nejen pro Karlín. Zajímavé budou i synergie se sousedními kasárnami, která Praha brzy získá do vlastnictví. Ta jsou už teď významným místem setkávání Pražanů a věřím tomu, že místu vdechne novou energii i obnovený viadukt,“ dodává radní Zábranský. 

Hlavní město a společnost TCP, která bude pilotní oblouk provozovat, chtějí vypsáním soutěže zajistit vytvoření jednotného vizuálního stylu viaduktu, jež poslouží pro přehlednou a srozumitelnou komunikaci s veřejností a potenciálními pronajímateli prostor viaduktu. Soutěžní návrhy je možné podávat nejpozději do 29. února 2024. Předmětem jednokolové otevřené soutěže je návrh logotypu a grafického řešení prezentace pilotního oblouku, který bude v prvotní fázi zkušebního provozu sloužit jako infocentrum, meeting point a místo pro konání různých kulturních akcí. 

„Soutěže se mohou zúčastnit grafičtí designéři a designérky, kteří chtějí svým nápadem a kreativitou přispět k budoucímu využití veřejného prostoru v centru Prahy a vtisknout projektu novou tvář. Součástí hodnotící komise budou, kromě zástupců do projektu zainteresovaných stran, i nezávislí odborníci, kteří přispějí k výběru nejkvalitnějšího návrhu,“ prozrazuje marketingový manažer TRADE CENTRE PRAHA Martin Boška. 

Vítěz soutěže zpracuje finální vizuální identitu viaduktu a získá finanční odměnu v celkové výši 100 000 korun. Další účastníci, jejichž návrhy se na základě rozhodnutí hodnotící komise umístí na druhém a třetím místě, obdrží skicovné 15 000 korun. Podrobné vysvětlení soutěžních podmínek potřebných pro účast v soutěži jsou k dispozici zde

Vizualizace pilotního projektu zasklení oblouku Negrelliho viaduktu (zdroj: MOBA studio) je k dispozici na: Pilotní oblouk

Vít Hofman

Počet příspěvků: 294

Horydoly

avatar
4.4.2023 22:37

Velikonoční jarmark ve Škodově paláci

Magistrát hl. m. Prahy pořádá ve středu 5. dubna v přízemí Škodova paláce Velikonoční jarmark

(Jungmannova 35/29, Praha 1)

V nabídce budou výrobky studentů pražských odborných škol a řemeslných chráněných dílen:

Pomlázky, velikonoční věnce na dveře, velikonoční ošatky, zdobené osení v miskách, květiny v květináčích, řezané květiny, košíkářské výrobky, keramika, tkané výrobky, výrobky z drátů a další originální řemeslné drobnosti a také různé velikonoční dobroty.

Počet příspěvků: 1067

Horydoly

avatar
1.4.2023 20:09

Modrá Petřínská rozhledna

Praha nasvítí Petřínskou rozhlednu v modré barvě, symbolicky tak podpoří osoby s autismem

Každoročně patří 2. duben podle rozhodnutí OSN Světovému dni porozumění autismu. Celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s poruchou autistického spektra. A tato výzva k porozumění, toleranci a filantropii pak provází celý nadcházející měsíc - Modrý duben. Výrazným prvkem myšlenky je modrá barva, ta je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Praha proto z neděle na pondělí symbolicky modře rozsvítí Petřínskou rozhlednu.

„Symbolické nasvícení Petřínské rozhledny modrou barvou by nám mělo připomenout, že mezi námi žije množství lidí, kteří potřebují naši pomoc a zvláštní péči. Autisté jsou právě takovou skupinou,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Naše společnost by měla být otevřená a inkluzivní pro všechny bez ohledu na rozdíly. ‘Modrý duben‘ nás konkrétně vyzývá k vyšší informovanosti o lidech s poruchou autistického spektra, a především k lepšímu porozumění jejich vnímání světa. Jsem moc rád, že se můžeme připojit k této globální výzvě, jak symbolickým zahalením Petřínské rozhledny do modré barvy, tak i podporou konkrétních projektů,“ sděluje Jiří Pospíšil, náměstek pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Nezisková organizace Diakonie Praha je významným poskytovatelem sociálních služeb v Praze. Od letošního roku do svého portfolia služeb nově připojila Domov Daniela pro osoby s poruchou autistického spektra ve Stodůlkách. Jméno Daniela nosila dáma, která stála za vznikem dnešní organizace, Daniela Caldová, která svým úsilím a posláním změnila v dobrém životy mnoha lidí. Proto domov nese její jméno a je formou poděkování. 

V průběhu loňského podzimu byla dokončena nákladná stavba domova v hodnotě přes 22 milionů Kč, která byla financovaná s pomocí dárců. Nyní se do celoročního zařízení postupně stěhují noví klienti s těžší formou autismu. Diakonie Praha patří do sítě sociálních služeb Magistrátu hl. města Prahy, který provoz jejích služeb finančně podporuje. Cílem je nabídnout řešení, kapacitu a pobytovou službu pro tuto cílovou skupinu, kterých je v rámci celého Česka nedostatek. Hlavní motivací je zajistit lidem s autismem důstojné bydlení s odpovídající péčí a také odlehčit rodinám, které se o své dospělé děti starají a fungují v náročném režimu. 

„Domov Daniela je a bude opravdovým domovem pro řadu lidí. Proto se snažíme nacházet ty nejlepší cesty fungování, ať už z pohledu prostředí nebo profesionální péče. Autismus je palčivé společenské téma a my věříme, že díky Domovu Daniela dokážeme pomoci celým rodinám a zároveň být inspirací pro další zřizovatele,“ uvádí ředitelka Diakonie Praha Renata Chmelová. 

Porucha autistického spektra je vývojová porucha, která se projevuje především v oblastech běžného chování a komunikace. Univerzální příklad člověka s autismem neexistuje. Spektrum lidí, kteří trpí touto diagnózou, je široké, projevy jsou individuální. Typickými projevy, které autismus doprovází, jsou špatné navazování sociálních vztahů (přijímání pohlazení, doteků, oční kontakt, přítomnost ve větší společnosti), dále projevy emocí, jiná nebo žádná komunikace s okolím, stereotypní pohyby nebo chování náročné na péči. 

Lidé s autismem působí na okolí tak, jako by žili ve vlastním světě a nereagovali na žádné podněty. Naopak se ale také může jednat o jedince, kteří mohou žít téměř běžný život svých vrstevníků. Autismus se velmi často pojí s mentálním handicapem, s ADHD (poruchou pozornosti a aktivity) či s různými psychiatrickými diagnózami, jako jsou úzkosti, deprese, sebepoškozování atd. 

Široká veřejnost se nyní může zapojit do podpory a poslat dar na sbírkové konto Diakonie Praha: 20001-127747339/0800. Finanční příspěvky budou využity na celkový provoz Domova Daniela. Zájemci také mají možnost navštívit benefiční koncert, který Diakonie Praha k příležitosti Modrého dubna pořádá v pondělí 3. dubna 2023 od 18:30 hodin v kostele sv. Michala v Jirchářích na Novém Městě. Vystoupí ženské pěvecké sbory Nashira a Arytmie, vstupné je dobrovolné. Více informací je k dispozici zde.

Vít Hofman
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Počet příspěvků: 1067

Horydoly

avatar
31.12.2022 09:42

Praha na Silvestra: dopravní a bezpečnostní opatření

V centru Prahy budou kvůli oslavám příchodu nového roku 2023 platit mimořádná dopravní a bezpečnostní opatření 

Pražané a návštěvníci hlavního města se musí připravit na to, že na Silvestra a na Nový rok budou i tentokrát v platnosti některá dopravní a bezpečnostní opatření určená pro nejvytíženější oblasti historického jádra metropole. O bezpečnost silvestrovských oslav se v Praze postará policie, záchranka i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, řidiči proto musí počítat s přechodnými úpravami dopravního režimu na některých komunikacích v centru. 

Na Václavském náměstí, kam obvykle přichází během silvestrovského večera a noci slavit velké množství Pražanů a turistů, nebude možné parkovat. Zákaz parkování bude platit 31. prosince od 12:00 do 10:00 hodin 1. ledna. Součástí opatření bude zákaz vjezdu automobilů na Václavské náměstí z přilehlých ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách 31. prosince od 16:00 do 8:00 hodin 1. ledna. 

Dopravní opatření se dotknou také okolí Staroměstského náměstí, kde bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská od 20:00 do 03:00 hodin. 

Vzhledem k tomu, že se oslavy v posledních letech soustřeďují kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:00 do 01:30 hodin pro dopravu uzavřeno také Smetanovo nábřeží a komunikace Křižovnická až ke křížení s Platnéřskou a v době od 21:00 do 02:00 hodin také ulice Josefská na druhém břehu Vltavy. 

Na obou nejvýznamnějších pražských náměstích budou k dispozici také sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Policisté a strážníci dohlédnou na dodržování dopravních opatření a na bezpečnost po celou dobu oslav. Na Vltavě budou připraveny čluny bezpečnostních složek a na obou březích řeky vzniknou i místa pro poskytnutí první pomoci. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy v neposlední řadě prodlouží provoz metra přibližně do 2:30 hodin v intervalu 10 minut. Podrobné informace o provozu MHD na přelomu roku jsou zde.  

Vít Hofman

Počet příspěvků: 1067

Horydoly

avatar
31.12.2022 09:39

Praha slaví 30. výročí vzniku Česka

Hlavní město oslaví 30. výročí vzniku České republiky nasvícením budov i vlajkami v ulicích 

Česká republika 1. ledna 2023 oslaví 30. výročí vzniku. Hlavní město při této příležitosti nasvítí vybrané budovy do trikolory a v centru metropole vyvěsí české vlajky. Do ulic také koncem ledna vyjede speciální tramvaj k připomenutí výročí volby Václava Havla prvním českým prezidentem. 

Již 1. ledna 2023 uplyne 30 let od vzniku samostatného českého státu. Praha v tento den v rámci oslav nasvítí od 16:00 hodin některé budovy v národních barvách, konkrétně se bude jednat o Novou radnici na Mariánském náměstí, Petřínskou rozhlednu, Rudolfinum, jelikož zde 1. ledna 1993 zazněla Má vlast, a také zdi pod Metronomem na Letné. 

„Česká republika prvního ledna oslaví neuvěřitelných třicet let. Rozhodli jsme se proto, že si její kulaté výročí decentně připomeneme úsporným nasvícením budov a vyvěšením českých vlajek v pražských ulicích. Za to, čemu všemu v posledních třiceti letech čelila, si to nepochybně zaslouží. Přejeme jí minimálně dalších třicet krásných let,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. 

Připomenutí této významné události podpoří i vyvěšení vlajek ČR – jednoho ze symbolů české státnosti. „Vlajky jsme instalovali tradičně na stožáry veřejného osvětlení na historicky významných místech v centru hlavního města. Celkem 59 jich už nyní zdobí Václavské náměstí a ulice Na Příkopě a Národní. Barvy trikolory se ale objeví i na dalších významných místech. Připravili jsme slavnostní nasvícení stěny pod kyvadlem na Letné, budovy Rudolfina, sídla pražského magistrátu a také Petřínské rozhledny, která se pro tyto účely využívá několikrát ročně. Zmíněná místa budou zářit v českých barvách do ranních hodin druhého ledna. Věříme, že to bude slavnostní podívaná odpovídající významu události,“ přiblížil Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hl. m. Prahy, která tradičně instalaci vlajek i nasvícení památek pro Prahu zajišťuje. 

V celé síti metra bude také v neděli 1. ledna 2023 od 8:00 do 20:00 hodin znít hlášení s textem: „Již 30 let jedeme po vlastní lince jako samostatná Česká republika. Přejme si proto šťastnou cestu i do budoucna. Vaše hlavní město Praha.“ Stejně jako při podobných výročích nebo svátcích budou tramvaje v ulicích osazeny vlaječkami České republiky. 

„A 26. ledna 2023 vyjede do ulic Prahy speciální tramvaj u příležitosti třicátého výročí od zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. Ta zároveň připomene největší úspěchy naší republiky za posledních třicet let, jako jsou vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu nebo vstup do Evropské unie,“ doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. 

Vít Hofman


Počet příspěvků: 1067

Horydoly Open

avatar
28.10.2022 03:25

Den otevřených dveří pražského magistrátu 28. října

V letošním roce se opět koná den otevřených dveří pražského magistrátu ve svátek 28. října, kdy budou od 9:00 do 18:00 hodin otevřeny různé budovy hlavního města pro veřejnost. Prohlédnout si budou moci lidé Rezidenci primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky nebo Novou radnici.  

Navštívit budou moci lidé v pátek 28. října 2022 mimo jiné Rezidenci primátora hlavního města Prahy, která vznikla v roce 1928 jako součást Městské knihovny. Autorem projektu celé budovy je František Roith, interiéry jsou ukázkou stylu art deco. Rezidence přitom už od začátku slouží zejména k protokolárním a reprezentačním účelům. 

Po dlouholeté rekonstrukci bude v letošní Den vzniku samostatného československého státu zpřístupněn pro veřejnost také Clam-Gallasův palác na Mariánském náměstí. Zde teprve minulý měsíc skončila obsáhlá obnova, která zahrnovala jak suterén, tak přízemí, a vybudována byla i nová výtahová šachta pro všechna podlaží. Další část prací se týkala reprezentačních prostor v prvním a druhém patře a sezonní expozice v podkroví. Dále byla dokončena rekonstrukce třetího patra a vytvořen byl také nový vstup do objektu z Husovy ulice. 

Do budoucna je plánováno široké využití paláce pro kulturně-společenské události a různé další akce pro návštěvníky. Muzeum města Prahy, které bude místo využívat, prostory zužitkuje pro prezentaci části své bohaté sbírky z období baroka. Postupně sem také umístí předměty jedinečné hodnoty s využitím mnoha audiovizuálních prostředků. 

Vzhledem k tomu, že rezervace na prohlídky Rezidence primátora i Clam-Gallasova paláce jsou již vyčerpány, bude na místě možný vstup bez rezervace pro omezený počet příchozích v případě, pokud se někteří návštěvníci s rezervací k prohlídce nedostaví.  

Dále budou lidem zpřístupněny Škodovy salonky, které tvoří pět propojených místností v 1. patře Škodova paláce v Jungmannově ulici. Palác byl postaven jako administrativní budova ředitelství Škodových závodů v Plzni podle návrhu architekta Pavla Janáka v letech 1924-1926 a salonky byly zařízeny jako reprezentační prostory továrníka Škody. Postupem času byly zrekonstruovány a návštěvníci je tak nyní mohou vidět v plném lesku. 

A nebude chybět ani Nová radnice na Mariánském náměstí, která už od svých počátků slouží pro městské úředníky. V minulosti se zde nacházel například berní úřad a dnes se tu sídlí vedení hlavního města Prahy. V zastupitelském sále budou moci návštěvníci sledovat videa z cyklu Pražských zastavení a dále se tu uskuteční hudební vystoupení. Kromě toho bude v přízemí budovy připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé od různých městských společností. Celý program a další podrobnosti jsou k dispozici na: www.praha.eu

Kompletní program naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1fBHeKvf7hLhh32uXcagLfhkcWPsT9WiE?usp=sharing 

Vít Hofman
vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí

Počet příspěvků: 294

Horydoly

avatar
20.1.2022 09:55

Pražská vlastivěda v únoru

1. 2. / út UMĚNÍ NA DVOŘE RUDOLFA II. – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Období, kdy se Praha stala během panování Rudolfa II. sídelním městem, znamenalo nebývalý kulturní rozkvět. Mecenášství a císařovo vášnivé sběratelství lákalo do Prahy nespočet umělců. Během přednášky si představíme významné osobnosti a umělecká díla rudolfinské Prahy, zejména malíře a rytce, které zval Rudolf II. ke dvoru, a to především z Itálie, Nizozemí a území dnešního Německa. Čekají nás slavná jména Arcimbolda, Sprangera, von Aachena nebo rodiny Hoefnagelů.  Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Mgr. Šárka Gandalovičová 

2. 2. / st JOSIP PLEČNIK, ARCHITEKT SVĚTOVÉHO VÝZNAMU - ONLINE PŘEDNÁŠKA. Termín přednášky posunut z 6. 1. 2022. Zájemcům, kteří souhlasili s posunutím vstupenky, bude v den konání automaticky zaslán odkaz k připojení (nemusí si přednášku znovu objednávat). Téměř pohádkově působí osudy architekta, urbanisty a designéra Jože Plečnika, který zanechal nesmazatelné stopy v několika evropských metropolích. Jaký byl život muže, s nímž jsou mimo jiné spojeny významné úpravy Pražského hradu? Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková

5. 2. / so PAMĚTNÍ DESKY JAKO PŘIPOMÍNKY NAŠÍ MINULOSTI: KARLOVO NÁMĚSTÍ. Prostřednictvím pamětních desek, kterých bychom v Praze našli celou řadu, si připomeneme slavnou historii Karlova náměstí, jeho budov i život významných osobností, které zde působily. Ukážeme si pamětní desky, které mnohdy jako chodci míjíme zcela bezděčně a ony nás přitom upozorňují na významné události a slavná jména, která bychom neměli zapomenout. Ukážeme si místa pobytu osobností politického, vědeckého i kulturního světa. Například houslisty a pravnuka A. Dvořáka Josefa Suka, mechanika J. Ressla, matematika K. Dopplera, sochaře M. B. Brauna i dům, kde žil a v roce 1836 dokončil Máj K. H. Mácha. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 150/100 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka    

5. 2. / so CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 150/100 Kč (%). Marcela Smrčinová    

6. 2. / ne AKCE PRO DĚTI: ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Budou čelit záludným otázkám i zábavným úkolům. V závěru prohlídky čeká malé účastníky sladká odměna a výstup na radniční věž. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 100 Kč (%). Mgr. Dana Taimrová  

6. 2. / ne PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY A DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ. Vycházka nás povede po pravém břehu Vltavy kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si během našeho putování připomeneme. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavním vchodem do budovy Ministerstva zemědělství (Těšnov 17, Praha 1). Cena 150/100 Kč (%). Pavla Lešovská              

7. 2. / po TOYEN: ŽENA I MUŽ ČESKÉHO SURREALISMU – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Přednáška představí jednu z nejdůležitějších malířek 20. století. Zaměříme se na její klíčová díla, život a umělecké přátele. Zasadíme ji do kontextu surrealismu a období I. republiky. Ukážeme si, jak se vymanit z předem daných rolí a stát se svobodným/ou umělcem/kyní. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Monika Švec Sybolová 

8. 2. / út HISTORIE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Termín přednášky posunut z 11. 1. 2022. Zájemcům, kteří souhlasili s posunutím vstupenky, bude v den konání automaticky zaslán odkaz k připojení (nemusí si přednášku znovu objednávat). Přednáška nás seznámí s historií Židovského muzea v Praze od jeho založení roku 1906, přes pohnutou historii druhé světové války, jeho zestátnění až po novodobou historii, která se začala psát v roce 1994. Během přednášky budou představeny i některé sbírkové předměty. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.

9. 2. / st KURÁTORSKÁ PROHLÍDKA PRAŠNÉ BRÁNY. Seznamte se podrobně s jednou z nejvýznamnějších památek středověké, ale zároveň i novověké Prahy! Právě zde začínala jak Královská cesta, tak důležitá silnice z Kutné Hory, kde se těžilo stříbro do královské pokladny. Výstavba věže začala v roce 1475 zřejmě pod vedením zednického mistra Václava, následující rok jej nahradil Matyáš Rejsek. Brána však zůstala nedokončena. Dnešní vzhled věž získala až v letech 1878-1886 za pseudogotické puristické úpravy, kterou vedl architekt Josef Mocker. Komentovaná prohlídka, kterou povede přímo kurátor pražských věží, tak bude i sondou do problematiky památkové péče 19. století. Avizujeme omezený počet účastníků na 10 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do objektu. Jednotná cena 350 Kč. Mgr. Karel Kučera

12. 2. / so KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Nechte se unést vnitřní nádherou interiéru jednoho z nejkrásnějších pražských barokních kostelů. Trochu v zákrytu rušného Malostranského náměstí prezentuje dílo umělců K. I. Dientzenhofera, Petra Pavla Rubense, Karla Škréty nebo Václava Reinera. V rámci komentované prohlídky kostela si také představíme řád augustiniánů. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 150/100 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová   

12. 2. / so BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“).  Cena 270 Kč/180 Kč (v ceně vycházky je již zahrnuto vstupné do kláštera). Marie Vymazalová  

12. 2. / so PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycházce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby i prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 150/100 Kč (%). Marcela Smrčinová 

13. 2. / ne OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Itálie, Rumunska nebo Spojených států amerických. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 150/100 Kč (%). Marcela Smrčinová        

13. 2. / ne ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Bílkovy vily (Mickiewiczova ulice 1). Cena 150/100 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

15. 2. / út CÍRKEVNÍ ŘÁDY: PREMONSTRÁTI – ONLINE PŘEDNÁŠKA. V cyklu církevních řádů si tentokrát připomeneme, jakou roli hrál v minulosti řád premonstrátů. Zastavíme se u osobnosti jeho zakladatele sv. Norberta z Genepu, ale také u dalších významných členů tohoto řádu. Zjistíme, kdy se premonstráti dostali na naše území a které kláštery jim patřily nebo stále patří. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková 

16. 2. / st KOSTEL SV. HAVLA. Prohlédněte si s námi původně románský farní kostel v Havelském městě, který získal na významu za Karla IV., když  mu slavný vladař věnoval ostatky sv. Havla. V jeho zdech kázali Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže i Jan Hus. V později byl také v barokně upraveném kostele pohřben Karel Škréta. Během prohlídky si budeme povídat i o dnes již zaniklém klášteře, který na přelomu 17. a 18. století vystavěli v těsné blízkosti kostela karmelitáni. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00  před vchodem do kostela z Havelské ulice (Praha 1, Staré Město). Cena 150/100 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno jednotné vstupné do kostela 40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová       

16. 2. / st STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Víte, co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? Víte, kolik různých časů orloj ukazuje? Naučíte se číst údaje ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Zjistíte, že to není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi přesným chodem. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč za osobu. Přednáší Mgr. Dana Kratochvílová

17. 2. / čt KRÁLOVSKÉ VINOHRADY – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Oblast dnešních Vinohrad se v průběhu historie výrazně měnila. Od vinic k místu zábavy a odpočinku, kde vznikaly okrasné a naučné zahrady a divadelní arény. Od 2. poloviny 19. století se pak staly luxusní rezidenční čtvrtí a jedním z největších českých měst. Letos připomínáme další významnou změnu - začlenění do Velké Prahy v roce 1922, které znamenalo jejich další rozrůstání. Ukážeme si tento vývoj na soudobých i historických fotografiích. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Mgr. Stanislava Micková               

19. 2. / so STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY S ULIČKOU NA KOCOURKÁCH. Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Povídat si budeme o starých Střešovicích a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel sv. Norberta i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum. Avizujeme omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce na znamení tram. č. 1, 2 „Baterie“. Cena 150/100 Kč (%). Marie Hátleová

19. 2. / so KALICH A KŘÍŽ NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH. Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe Husův sbor a Nejsvětější Srdce Páně, oba kostely jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná církevní architektura nabídnout. Při jejich prohlídce si připomeneme tři vynikající architekty, jejichž výročí narození letos oslavujeme – Pavla Janáka, Josipa Plečnika a Otto Rothmayera. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Husova sboru v Dykově ulici, Královské Vinohrady. Cena 150/100 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková 

19. 2. / so STAROMĚSTSKOU RADNICÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM. Exkluzivní večerní prohlídka s podrobným výkladem vedoucího provozu otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – projdeme si reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech, užijeme si nevšední výhledy z různých částí budovy, prozkoumáme starobylou šatlavu a objevíme rozsáhlé středověké sklepy pod areálem. Komentář doplní i řada dosud nepublikovaných snímků a videí, které představí Staroměstskou radnici v průběhu několika staletí a připomenou její zkázu v roce 1945. Délka prohlídky 150 minut. Avizujeme omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. Jednotná cena 350 Kč. Bc. Antonín Baloun     

20. 2. / ne AKCE PRO DĚTI: RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PÁTÉ. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké. V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 100 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.                                        

20. 2. / ne LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Ukážeme si, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy nebo co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil. Avizujeme omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na Maltézském náměstí u Brokofova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 150/100 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 

20. 2. / ne MODERNÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POL. 20. STOLETÍ NA ROZHRANÍ STARÉHO A NOVÉHO MĚSTA. Vydejte se s námi za moderní architekturou na Staré i Nové Město! Ujasníme si pojmy a ukážeme si příklady jednotlivých architektonických stylů. Dozvíte se, co je eklektismus, sorela nebo secese. Ukážeme si, které stavby se budovaly ve stylu tradicionalismu, jak vypadaly kavárny za I. republiky, čím se vyznačuje funkcionalismus nebo kdo definoval 5 bodů moderní architektury. Povíme si, kde sídlilo krejčovství Kníže nebo obchodní družstvo Artěl, kam se chodilo na vynikající boršč i jak vypadaly prvorepublikové multifunkční paláce. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Právnické fakulty na nám. Curierových. Cena 150/100 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

21. 2. / po MAX ŠVABINSKÝ: MALUJÍCÍ MILOVNÍK ŽIVOTA – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Přednáška představí život a dílo Maxe Švabinského. Budeme interpretovat jeho zásadní díla jako je Splynutí duší, Chudý kraj či Ateliér. Skrze vzpomínky jeho ženy a adoptivní dcery nahlédneme do života a přemýšlení tohoto staromistrovského umělce a ukážeme si, jaká úskalí přináší dlouhý život s uměním. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Monika Švec Sybolová

22. 2. / út JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Na přednášce si připomeneme život a dílo geniálního umělce, českého barokního architekta italského původu, od jehož narození letos v únoru uplynulo 345 let. Představíme si jeho nevšední život a tvorbu, ve které se snoubí zejména cit pro splynutí stavby s krajinou, výborná znalost matematiky a geometrie, výborná akustika i skvělá hra světel. Ponořte se s námi do fascinujícího díla Santini-Aichela a představíme Vám jeho široký záběr i velký zástup zadavatelů zakázek z různých kruhů společnosti. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Mgr. Šárka Gandalovičová  

22. 2. / út PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI. Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 150/100 Kč (%). Pavla Lešovská

23. 2. / st OLGA GARRIGUE MASARYKOVÁ: NEJMILEJŠÍ PREZIDENTOVA DCERA – ONLINE PŘEDNÁŠKA. V roce 1891 se do rodiny univerzitního profesora Masaryka narodila dcera Olga. Její život byl poznamenán mnoha dramatickými momenty a také osudovými rodinnými vazbami. Ze všech Masarykových dětí byla nejvíce spjata s otcem. Jaká vlastně byla Olga Masaryková? Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší PhDr. Jaroslava Nováková

24. 2. / čt SYNOVÉ MARIE TEREZIE – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Marie Terezie byla jedinou ženou, která kdy usedla na český trůn. Arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská ale nebyla pouze významnou státnickou postavou evropských dějin. Jako úřadující hlava monarchie dala během své vlády život 16 dětem, z nichž se dospělosti dožilo jen několik. Sňatkovou politikou dosadila své potomky na trůny po celé Evropě. Tentokrát si připomeneme osudy všech synů Marie Terezie a zejména dvou následníků trůnu, nám dobře známého Josefa II. a Leopolda II. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Pavla Lešovská 

26. 2. / so AKCE PRO DĚTI: PO KRÁLOVSKÉ CESTĚ I. Pojďte s námi po stopách českých králů a jejich korunovačního průvodu! Vyrazíme od Prašné brány, kde si připomeneme Králův dvůr a Celetnou ulicí projdeme do srdce Prahy na Staroměstské náměstí. Zastavíme se v areálu učenců v Klementinu a vycházku zakončíme na Křižovnickém náměstí u císaře Karla IV. pohledem na monumentální Staroměstskou mosteckou věž. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Avizujeme omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány na náměstí Republiky. Jednotná cena 100 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková      

26. 2. / so KLÁŠTER NA SLOVANECH. Komentovaná prohlídka kláštera, známého také pod názvem Emauzy, zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Pokud to situace dovolí, navštívíme také kostelík sv. Kosmy a Damiána. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do areálu kláštera ve Vyšehradské ulici. Cena 150/100 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. Marie Hátleová  

26. 2. / so VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi! Avizujeme omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 150/100 Kč (%). Ing. Monika Koblihová 

27. 2. / ne SECESE – STYL, KTERÝM PRAHA ROZKVETLA. Architekt Osvald Polívka na počátku 20. století svými dekorativními secesními realizacemi výrazně poznamenal centrum Prahy. Vydejme se po stopách jeho díla od Topičova nakladatelství a Pojišťovny Praha, přes První českou vzájemnou pojišťovnu ve Spálené ulici, Beaufortovo nakladatelství, obchodní dům U Nováků, bývalou Zemskou banku na Příkopech až po Obecní dům. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 150/100 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

27. 2. / ne KREJCÁREK A KOLONIE DOMOV NA ŽIŽKOVĚ. Za dnešní frekventovanou křižovatkou Ohrada na Žižkově byla v době vzniku Československé republiky konečná stanice tramvají a dále jen pole a pastviny. A právě zde, ve 20. letech I. republiky, vyrostla nouzová kolonie Krejcárek a hned v těsné blízkosti kolonie Domov. Ta byla vystavěna pro členy družstva státních a jiných zaměstnanců. Urbanistický plán pro výstavbu 63 domků kolonie Domov vypracoval architekt Ladislav Machoň. Několik původních staveb se ještě zachovalo do dnešní doby. V této části současného Žižkova stojí za připomínku osudy bývalé usedlosti Pražačka, Ohrada i obytného domu, dnešního Hotelu Vítkov. Avizujeme omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou hotelu Vítkov (nejbližší zastávky tram. č. 1, 9, 11 „Ohrada“ nebo „Biskupcova“). Cena 150/100 Kč (%). Marie Hátleová

28. 2. / po Z POHODLÍ KŘESLA NA HANSPAULKU – ONLINE PŘEDNÁŠKA. Hanspaulka je rozsáhlá vilová čtvrť I. republiky, jejíž součástí je jak souvislé zahradní město z 2. poloviny 20. let, tak pestrá řada individuálních vil. Své stopy zde zanechává i soudobá výstavba. Na stráních nad centrálními Dejvicemi tak můžeme najít ukázky nejrůznějších stylů. Začátek přenosu v 16:00. Cena 120/80 Kč. Přednáší Mgr. Stanislava Micková

INFO: www.prazskevychazky.cz  

Počet příspěvků: 1067

Horydoly Open

avatar
20.5.2021 10:03

Pražská vlastivěda v červnu

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
jsme velice rádi, že Vám můžeme v rámci programu po delší době nabídnout opět i vlastivědné vycházky. Pro ty, kteří si oblíbili naše online přednášky, máme dobrou zprávu, a to v podobě další červnové nabídky!  Předprodej všech akcí na konec měsíce května a červen 2021 bude zahájen v úterý 25. května v 10:03 v eshopu PCT  eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky. Osobně si můžete vstupenky zakoupit i v Turistickém informačním centru na Staroměstské radnici nebo v recepci PCT na Arbesově náměstí.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 prosíme zájemce na venkovních akcích o trpělivé dodržování aktuálních opatření (např. povinnost nosit respirátor a držet bezpečný rozestup), nařízených ministerstvem zdravotnictví tak, abychom zajistili co možná největší bezpečnost návštěvníků a hladký průběh akcí. Dále je pro účast na vycházce nutné předložit při příchodu na místo srazu potvrzení, že účastník vycházky má a) negativní test z odběrového centra (u PCR testů: ne starší, než 7 dnů, u antigenních testů 3 dny), b) certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, c) potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 (ne starší, než 90 dnů).

Z důvodu opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 nebude do odvolání možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího konání. Veškerý prodej bude zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických informačních centrech PCT. Z hygienických důvodů preferujeme v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit jako obvykle i v hotovosti.

Stálého zájmu návštěvníků Pražské vlastivědy si velmi vážíme a rádi bychom upozornili, že Kartička 5 + 1 a její využití zůstávají nadále stejná. Dosud nasbíraná bonusová kolečka i kartičky zůstávají dále v platnosti. V souvislosti s nařízeními Covid-19 a menší kapacitou akcí je však využití bonusové kartičky do odvolání i nadále pozastaveno. Bonusová kolečka jsou stále udělována pouze za nákup vstupenek na venkovní akce, nikoliv za online přednášky Pražské vlastivědy.

PROGRAM VYCHÁZEK A ONLINE PŘEDNÁŠEK PRAŽSKÉ VLASTIVĚDY V ČERVNU 2021

Aktuální stav volných vstupenek a možnost jejich zakoupení naleznete zde: eshop Prague City Tourism

5. 6. / so SKRYTÁ ZÁKOUTÍ JÁNSKÉHO VRŠKU. Na vycházce se seznámíme s původní osadou – Oborou sv. Jana, která se po založení Malé Strany ocitla vně hradeb. Zdejší různorodá zástavba zahrnuje drobnější domky, honosnější měšťanské budovy a paláce, rozkládají se ve svažitém terénu. Zahrady se zde střídají s uličkami a vytvářejí malebná zákoutí. Původně se zde nacházely i dva kostely se hřbitovem, kde byla pochována řada význačných osobností, jejichž památku připomínají pamětní desky připevněné na kamenné zdi. Součástí Obory byla i osada Vlachů, kteří přicházeli do Prahy za prací a soustředili se kolem Vlašského špitálu. Byli to především architekti, sochaři, kameníci a jiní řemeslníci. Ve Vlašském špitále se nacházel původní pražský nalezinec, jeden z nejstarších v Evropě. V jednom z domů, za těžkými dřevěnými dveřmi, najdeme půvabný dvorek se stromem uprostřed, pavlače a schodiště, po kterém podle legendy vystupovala do své laboratoře tajuplná postava rudolfínské doby, magistr Edward Kelly. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru z Malostranské). Cena 150/100 Kč. Marie Hátleová

5. 6. / so PRAŽSKÝ HRAD A KNĚŽNA LUDMILA. Význam Pražského hradu pro českou minulost i současnost jistě není třeba zdůrazňovat. My se ale tentokrát vydáme na procházku Pražským hradem především po stopách svaté Ludmily. Žena, která vstoupila mezi české zemské světce, hrála významnou roli pro posílení Přemyslovců v čele vytvářeného českého státu. Když přijala se svým manželem Bořivojem I. křest na Velké Moravě, zasloužila se o šíření křesťanství v Čechách a stala se velkou autoritou. S jejím jménem je spojena také výchova budoucích knížat Václava a Boleslava. Představíme si, jak vlastně vypadal Pražský hrad za života kněžny Ludmily, jaké byly její osudy a co zde ještě dnes svatou Ludmilu připomíná. Vycházka v exteriérech PH. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 150/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

6. 6. / ne MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA. Karlín se stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím, které se začalo koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde např. projekt moderních budov River City Prague, který je postaven na myšlence energeticky úsporného provozu, a stojí zde také architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské náměstí“ (ve směru k Florenci). Cena 150/100 Kč. Marie Hátleová  

8. 6. / út PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ I. – OD PLESU KE SMRTI. Vydáme se na místa, která jsou spojena se životem spisovatelky Boženy Němcové. Cestou navštívíme přední obrozenecké rodiny, seznámíme se s některými zapomenutými osobnostmi a nahlédneme do každodennosti 19. století.  Trasa povede od Žofína na Příkopy. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy Boženy Němcové na Žofíně. Cena 150/100 Kč. Monika Švec Sybolová 

9. 6. / st KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I.  Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Prohlédneme si zajímavá zákoutí v oblasti mezi Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. Zjistíme, kde byly usazeny významné firmy či jaké osobnosti patří k této lokalitě. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 u Vinohradské vodárny. Cena 150/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

12. 6. / so PETŘÍN A JEHO DOMINANTY. Jak vlastně kdysi vypadal Petřín a co může nabídnout dnes? Při procházce Petřínem si ukážeme, co všechno skrývají rozkvetlé stráně hory svatého Vavřince. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u vchodu do objektu Petřínské rozhledny. Cena 150/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková  

12. 6. / so SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Volné pokračování zářijové vycházky. Z Florence půjdeme okolo Desfourského paláce k místu, kde byla tajná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3. Povíme si, kde žil Jan Roháč z Dubé a kde stála velká jezdecká kasárna. Kolem lahůdkářství Linka, známého v Evropě svým salátem, dojdeme k paláci YMCA. Zde si připomeneme T. G. Masaryka i Alici Masarykovou a ve vedlejších domech K. H. Máchu, J. K. Tyla, Ferdinanda Dobrotivého nebo F. Kafku. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena 150/100 Kč. Mgr. Vladimír Trnka 

12. 6. / so HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 150/100 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová    

13. 6. / ne AKCE PRO DĚTI: OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení Starého Města pražského! Ukážeme si domy, které se honosí znameními veselými i tajemnými. Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních znamení, a že v něm nenajdeme pouze zástupce z říše zvířat. Neopomeneme ani legendy, které se váží k jednotlivým místům. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Jednotná cena 100 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková  

13. 6. / ne PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI A LETENSKÝMI SADY S VÝHLEDY NA PANORAMA PRAHY. Během vycházky si připomeneme vznik a historii Chotkových sadů, které mají velký význam na poli historie pražské veřejné zeleně. Spatříme panorama Prahy a postupně se přesuneme směrem k Letné. Nezapomeneme zmínit Viléma knížete Hanavského a zajímavou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Ukážeme si, kde jezdila první tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody a kolem Bruselského pavilonu dojdeme až ke kostelu sv. Klimenta. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 „Královský letohrádek“ (ve směru Malostranská). Cena 150/100 Kč. Pavla Lešovská 

15. 6. / út PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ I. – OD PLESU KE SMRTI. Opakování vycházky z 8. 6. 2021. Vydáme se na místa, která jsou spojena se životem spisovatelky Boženy Němcové. Cestou navštívíme přední obrozenecké rodiny, seznámíme se s některými zapomenutými osobnostmi a nahlédneme do každodennosti 19. století.  Trasa povede od Žofína na Příkopy. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy Boženy Němcové na Žofíně. Cena 150/100 Kč. Monika Švec Sybolová   

19. 6. / so OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 150/100 Kč. Marcela Smrčinová  

19. 6. / so VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV, POSLEDNÍ MÍSTO ODPOČINKU ČESKÝCH VELIKÁNŮ. Komentovaná prohlídka nejvýznamnějšího českého pohřebiště představí historii hřbitova, osobnosti, které se zasloužily o jeho vybudování, a především hroby významných představitelů českého národního života, kteří zde od druhé poloviny 19. století nachází poslední místo svého odpočinku. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 150/100 Kč. Alexandra Škrlandová

20. 6. / ne MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. V loňském roce bylo po 102 letech obnoveno toto vrcholné dílo českého baroka od Jana Jiřího Bendla. Uvedenou perlu barokní Prahy si přiblížíme z pohledu jejího uměleckého významu i v kontextu historických událostí na náměstí od roku 1650. Připomeneme si osudy obdivovatelů sochy Panny Marie Immaculaty jako byli Ferdinand III., K. Škréta, D. Miseroni nebo odvahu V. V. Štecha. Budeme si vyprávět o vlivu této sochy na tvorbu malířů a spisovatelů včetně F. Hrubína, F. Kafky a nositele Nobelovy ceny J. Seiferta. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 150/100 Kč. Mgr. Vladimír Trnka 

20. 6. / ne PO STOPÁCH ŽIDOVSKÉHO OSÍDLENÍ NA SMÍCHOVĚ.  Společně se seznámíme s židovským osídlením na nejstarším pražském předměstí. Vycházku zakončíme návštěvou židovského hřbitova na Malvazinkách. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem do historické budovy Portheimky (ze strany parčíku). Cena 150/100 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská Ph.D.    

20. 6. / ne PROCHÁZKA Z MAHLEROVÝCH DO RIEGROVÝCH SADŮ.  Pojďte s námi ze Žižkova na pražské Vinohrady a poznejte historii zdejší zeleně. Naše cesta povede směrem od Žižkovského televizního vysílače, který dnes stojí uprostřed Mahlerových sadů, v blízkosti starého židovského hřbitova. Následně projdeme rozlehlými Riegrovými sady, které se staly dědici vyhlášené zahrady Kanálka, nacházející se kdysi za městskými hradbami. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešovská (nejbližší spoj stanice metra trasy A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 150/100 Kč. Pavla Lešovská

22. 6. / út ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY OD RONDOKUBISMU PO FUNKCIONALISMUS I. V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města mladé republiky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus. První část cyklu zahájíme před ikonickou stavbou pražského rondokubismu – Legiobankou na Poříčí, postavenou podle projektu J. Gočára. Připomeneme si ve své době velmi moderní obchodní dům Labuť, Anglobanku a pokračovat budeme kolem dalších významných staveb v Revoluční třídě – původní palác Kotva, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, Merkur. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:45 před Legiobankou (Na Poříčí 24). Cena 150/100 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

 

26. 6. / so BÝVALÁ CHUDINSKÁ ČTVRŤ NA FRANTIŠKU. Nedaleko Staroměstského náměstí se rozkládala svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a městské chudiny. Pojďte se s námi projít místy se zajímavou historií, kde se i přes asanační zásahy dodnes zachovalo několik malebných, křivolakých uliček s původní zástavbou, které svojí zvláštní atmosférou okouzlí i Vás. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Základní školy v Dušní ul. 19 (naproti kostelu sv. Šimona a Judy). Cena 150/100 Kč. JUDr. Hana Barešová      

26. 6. / so CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 150/100 Kč. Marcela Smrčinová 

27. 6. / ne BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 150/100 Kč. Mgr. Stanislava Micková  

27. 6. / ne KRÁLOVSKÁ ZAHRADA A ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi využít jarní čas k návštěvě Královské zahrady! Vyprávět si budeme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaroše. Následně si ukážeme zákoutí a zajímavosti Pražského hradu, o kterých jste možná netušili. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nejbližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 150/100 Kč. Marcela Smrčinová 

29. 6. / út ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY OD RONDOKUBUSMU PO FUNKCIONALISMUS II. V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města nové republiky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus.  Druhou část cyklu zahájíme před další pražskou výraznou rondokubistickou stavbou – palácem Adria od P. Janáka. Připomeneme si obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů i Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Brodway na Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 na Jungmannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 150/100 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na vlastiveda@prague.eu

Počet příspěvků: 294

Horydoly Open

avatar
5.1.2021 12:24

Praha a okolí

Milí příznivci Pražské vlastivědy,

přestože se v návaznosti na současná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 stále nemůžeme setkávat přímo v terénu, připravili jsme pro vás na leden 2021 další zajímavou nabídku online přednášek! 
Na co se můžete těšit?

11. 1. Pražské pomníky I. aneb pomníkový mor pražský 
13. 1. Cesta podél řeky (pražská nábřeží): Levý břeh
18. 1. Osvobození Osvětimi
20. 1. Zmizelá Praha III.
25. 1. Josef Gočár: Od jehlanu přes oblouček k eleganci hladké stěny
27. 1. Velké pražské katastrofy

E-learningové přednášky můžete zakoupit od středy 6. ledna od 10:02 na e-shopu Prague City Tourism v sekci Vlastivědné vycházky.

Počet příspěvků: 294

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se