registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Pražská vlastivěda 2018

Autor Zpráva

Horydoly

avatar
23.11.2018 18:57

Re: Pražská vlastivěda 2018 prosinec

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK

V PROSINCI 2018

1. 12. / soVEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.Prohlídka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

 

2. 12. / ne MAISELOVA A ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA.Na vycházce navštívíme dvě z pražských synagog – novogotickou Maiselovu synagogu a Španělskou synagogu v maurském stylu s působivou vnitřní výzdobou, inspirovanou španělskou Alhambrou. V jejich expozicích se seznámíme s dějinami židů v českých zemích od 10. století do současnosti a ukážeme si, jak vypadal Josefov před pražskou asanací. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI. Vydejte se s námi na zimní vycházku expozicí Botanické zahrady v Troji, která se rozkládá na ploše téměř 25 ha. Během našeho putování neopomeneme ani na součást areálu-vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Právě z její kamenné terasy je nejkrásnější pohled na celou Prahu a Trojský zámek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 102, 144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová VÁNOČNÍ KONCERT VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI. Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si adventní čas poslechem tradičních vánočních skladeb v kouzelné atmosféře kaple Panny Marie ve Staroměstské radnici v Praze. Vystoupení Chrámového sboru Václav navodí tu pravou sváteční náladu. Účastníkům koncertu bude před zahájením akce umožněn volný vstup do všech reprezentačních sálů historické radnice. POZOR! – omezená kapacita sálu na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 a v 18:00 ve druhém patře Staroměstské radnice, vstup se otevírá 30 minut před začátkem koncertu. Jednotná cena 290 Kč.

3. 12. / poSTRAHOVSKÁ KNIHOVNA. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, Filosofickéhosálua kabinetu kuriozit. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Strahovskou knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 200 Kč. Milada Racková

ZA PRAŽSKÝMI KAVÁRNAMI PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ - PŘEDNÁŠKA. Na fotografiích i prostřednictvím ukázek z pamětí návštěvníků si představíme svět slavných kaváren, z nichž převážná část dnes už bohužel neexistuje. Bude nás zajímat samozřejmě Unionka, Vídeňská kavárna, Arco, Tůmovka a mnohé další. POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

 

8. 12. / soDIVADLO, KTERÉ PROSLAVIL MOZARTŮV DON GIOVANNI. Zveme Vás na komentovanou prohlídku Stavovského divadla! Podíváme se do jeho vybraných prostor a připomeneme si dobu, ve které zde nadaný autor působil. Povídat si budeme nejen o jeho soukromém životě, ale především o jeho pražských pobytech, které se nesmazatelně zapsaly do podvědomí Pražanů. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Milada Racková BÝVALÁ CHUDINSKÁ ČTVRŤ NA FRANTIŠKU.Nedaleko Staroměstského náměstí se rozkládala svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a městské chudiny. Život v této oblasti ovlivňoval od 13. století klášter založený přemyslovskou princeznou Anežkou i další církevní instituce. Pojďte se s námi projít místy se zajímavou historií, kde se i přes asanační zásahy dodnes zachovalo několik malebných, křivolakých uliček s původní zástavbou, které svojí zvláštní atmosférou okouzlí i Vás. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Základní školy v Dušní ul. 19 (naproti kostelu sv. Šimona a Judy). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Všichni známe Týnský chrám, ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do chrámu ze Staroměstského náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. Marcela Smrčinová VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

9. 12. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“).Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Původně románský kostelík, který během vycházky také navštívíme, byl až do roku 2007 považován za běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou evropského významu. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

 

10. 12. / po FRANTIŠEK KUPKA 1871–1957. Výstava František Kupka 1871–1957, kterou připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s francouzskými a helsinskými protějšky ve Valdštejnské jízdárně, představuje dílo tohoto zakladatele abstraktní malby v jeho celistvosti a velkoleposti. Vydejte se s námi na výjimečnou cestu od zobrazivého umění k nepředmětné malbě.POZOR! – omezený počet účastníků na20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Valdštejnské jízdárny (nejbližší stanice metra A „Malostranská“). Jednotná cena za vstup a výklad lektora 240 Kč. Monika Švec Sybolová

12. 12. / st PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč (%).

Pavla Lešovská

13. 12. / čt OD PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA NA KAMPU. Pojďte s námi v adventním čase navštívit pražské Jezulátko! Najdeme ho v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, v raně barokním chrámu s hodnotným mobiliářem. Pokud nám to situace dovolí, podíváme se také do běžně nepřístupné krypty. Po prohlídce kostela se vydáme směrem na Kampu, která návštěvníky okouzluje svou atmosférou i v zimním čase.POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela (ul. Karmelitská, nejbližší zastávka tram. č. 12, 20 „Hellichova“). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

15. 12. / so DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za osobu. PhDr. Jarmila Škochová

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka nejkrásnějšího barokního chrámu Prahy, na jehož stavbě a výzdoběse podíleli nejvýznamnější umělci své doby, například otec a syn Dientzenhoferové. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 70/50 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková NORDIC WALKING: PUTOVÁNÍ PO BAROKNÍM OPEVNĚNÍ PRAHY. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se vydáme z náměstí Kinských nejen k části středověké gotické hradební zdi, ale i k baroknímu opevnění, které chránilo Prahu až do 19. století. Kinského zahradou a dále přes Petřín sejdeme ke gymnáziu J. Keplera a k bastionu č. XI. se zbytky náhrobních kamenů ze zrušeného vojenského hřbitova. Projdeme ulicí Mariánské hradby a přes Chotkovy sady budeme směřovat ke Kramářově vile.Začátek akce v 10:00 před hlavním vstupem do zahrady Kinských na náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová CO SKRÝVÁ BŘEVNOV V ZAHRADÁCH. V nenápadné čtvrti mezi Tomanovou a Bělohorskou ulicí můžeme najít domy od Pavla Smetany, Vojtěcha Krcha, Františka Roitha, ale i ukázku moderní architektury Ladislava Lábuse a Vlado Miluniče. Ukážeme si také, kde byla osada Tejnka a kudy vedla poutní cesta do Hájku. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici aut. č. 191 „Rozýnova“ (jede od metra B „Anděl“ /výstup Na Knížecí/ a od stanice metra A „Petřiny“).Cena 120/80 Kč (%).Mgr. Stanislava MickováVEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena250 Kč. Bc. Lucie Backhouse

 

16. 12. / ne KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE A JEHO OKOLÍ. Komentovaná prohlídka kostela a jeho nejbližšího okolí. Dozvíme se o původu prastaré obce Zderaz a také o jejím začlenění Karlem IV. do půdorysu koncipovaného Nového Města pražského. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce v 11:00 u vchodu do kostela sv. Václava. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20Kč/na osobu. Alexandra Škrlandová

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 13:00,13:30, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena140/100 Kč. (průvodci PCT)

SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Na vycházce si představíme část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující tuto část pražské památkové rezervace doposud. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí pod platany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

17. 12. / po ŠEBKŮV PALÁC. Prohlídka novorenesančního paláce, který nechal v sedmdesátých letech 19. století postavit podnikatel Jan Schebek na návrh významného architekta Ullmanna. Majitel nakonec palác prodal a to Rakousko-Uherské bance. Tradice setrvala do nynějších dnů. Nyní patří palác Národohospodářskému ústavu AV ČR. POZOR! – omezený počet účastníků na30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou paláce (Politických vězňů 7, Nové Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

18. 12. / út VÁNOCE VE STARÉ PRAZE - PŘEDNÁŠKA. Vánoční svátky patří k nejkrásnějším dnům v roce. Každý z nás si už z dětství odnáší krásné vzpomínky na „své“ zážitky i na rodinné vánoční zvyky. Pojďme si připomenout, jak se slavily Vánoce za Karla IV., od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám přišel vánoční stromeček, kde byly v Praze největší vánoční trhy nebo kam se za první republiky chodilo pro výborné vánoční lahůdky. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

19. 12. / st KOSTEL SV. BENEDIKTA NA HRADČANECH. Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu karmelitek a Karmelu sv. Josefa s připomínkou osobnosti jeho první převorky, ctihodné Marie Elekty.POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do kostela na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

22. 12. / soVEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena250 Kč. Bc. Filip Mašek

27. 12. / čt ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vánoční vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. Otevře se nám malebný výhled na krajinu, kudy projížděly královské průvody i nepřátelská vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátekakcev 10:45na železniční stanici „Zadní Třebaň“ po příjezdu vlaku (jede ze stanice „Prahy-Hl. nádraží“ v 9:50). Cena 120/80 Kč (%) + pro zájemce vstupné do Muzea betlémů 50/40 Kč. Pavla Lešovská

 

28. 12. / pá ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY S OKOLÍM. Prohlídka původně gotického kostela, založeného ve druhé polovině 14. století v rámci nově vznikajícího Nového Města pražského. V interiéru si ukážeme barokní obrazy a sochy významných autorů a neopomeneme zmínit ani protější zvonici z 15. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce ve 14:30 před kostelem sv. Jindřicha v Jindřišské ulici (v blízkosti zastávky tram. 3, 5, 6, 9, 14, 24 „Jindrišská“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

29. 12. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! VÁNOČNÍPROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Během procházky areálem Pražského hradu si budeme povídat o nejvýznamnějších stavbách, které se v prostoru rezidenčního sídla českých králů a české státnosti nacházejí. Připomeneme se nejpodstatnější momenty více než tisícileté historie tohoto místa, které jsou zároveň zásadními momenty minulosti i současnosti českého národa. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce v 10:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).PhDr. Jaroslava Nováková NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti.V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30,10:30, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena140/100 Kč. (průvodci PCT) OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela SmrčinováVEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena250 Kč. Bc. Antonín Baloun

30. 12. / ne NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“. Pražská Troja není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st. zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina, Victora Fürtha a další významné architekty. Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 112 „Kovárna“ (jede od stanice metra C „Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava MickováPOUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Alexandra Škrlandová VYŠEHRADSKÁ VÁNOČNÍ VYCHÁZKA. Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 12. / po SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ KAPLIČKY.Pojďte s námi strávit silvestrovské dopoledne v Národním divadle! Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky v českém jazyce v 8:30 (PhDr. Jaroslava Nováková), v 9:30 (JUDr. Hana Barešová) a v 10:00 (PhDr. Jaroslava Nováková) ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI

V PROSINCI 2018

9. 12. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

28. 12. / pá ZA TAJEMSTVÍM PRAŽSKÉ ČERTOVKY. Pojďte s námi brouzdat předvánoční Kampou! Povíme si, odkud se vůbec vzal název dřívějšího ostrova, i odkud má své jméno slavná Čertovka. Ukážeme si, co zbylo ze zdejších mlýnských kol, i kde bychom hledali sídlo Řádu maltézských rytířů. Neopomene ani na zdejší vodnické historky!Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 u Malostranské mostecké věže (ze strany Mostecké ulice). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

29. 12. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak).Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena.
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze

formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT

a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci
se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%),(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eunebo na tel: 221 714 714, 221 714 161

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc prosinec 2018 bude zahájen v pondělí 26. listopadu9:03v eshopu av turistických informačních centrech PCT (viz níže)

v Praze. Předprodej na měsíc leden 2019 bude zahájen v úterý 18. prosince 2018.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH

CENTER PCT

(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)                                            denně 9:00 - 19:00

24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2019 (12:00 – 18:00)

Turistické informační centrum Staroměstská radnice

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město) denně 9:00 - 19:00

24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00), 1. 1. 2019 (12:00 – 18:00)

Turistické informační centrum Václavské náměstí denně 10:00 - 18:00

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

24. – 26. 12.(ZAVŘENO), 31. 12. (ZAVŘENO), 1. 1. 2019 (ZAVŘENO)

Turistické informační centrum Letiště Praha T1

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                      denně 8:00 - 20:00

24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00), 1. 1. 2019 (10:00 – 20:00)

Turistické informační centrum Letiště Praha T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) denně 8:00 - 22:00

24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00), 1. 1. 2019 (10:00 – 20:00)

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

24. – 26. 12. (ZAVŘENO), 27. 12. (8:00 – 17:00), 28. 12. (8:00 – 16:00), 31. 12. 2018 – 1. 1. 2019 (ZAVŘENO)

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

 

NOVINKY

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu.

Kurzy budou otevřeny od8. ledna 2019. Přihlašování je možné do 18. prosince 2018. Více informací najdete na www.praguecitytourism.czstudijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125

NOC HOTELŮ 25. 1. 2019

Nechte si poděkovat!

.. za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně. Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777,-Kč, 999,-Kč nebo 1111,- Kč. Navíc získáte slevu na vstupném do Pražského hradu, Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské radnice.

Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 3. 12. 2018 na stránkách www.NocHotelu.cz

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE V PRAZE

Pojďte s námi na oblíbenou procházku Prahou s připomenutím vánočních zvyků a tradic! Datum konaní: 1., 8., 15. a 22. 12. od 15:00. Začátek vycházky vždy z dispečinku průvodců ve Staroměstské radnici. Délka trvání vycházky 2 hodiny. Cena 300 Kč/za osobu. Objednávky na 221 714 569, 775 855 037 nebo na guides@prague.eu

CYKLOHRÁČEK

Pokud Vám chybí jízdy výletním vlakem Cyklohráček, který ke konci října ukončil svou 5. sezónu, tak nemusíte zoufat. První prosincový víkend vyjede na pražské tratě tzv. Čertohráček. Hrajvedoucí se promění v Mikulášskou družinu, a tak se můžete těšit na Mikuláše, anděla a čerta, kteří Vám zpestří první adventní víkend a navodí tak atmosféru přicházejících Vánoc. Mikulášské jízdy také doplní doprovodný program k výročí 25 let organizace ROPID. Více informací se včas dozvíte na www.pid.cz.

 

Počet příspěvků: 607

Horydoly

avatar
20.7.2018 00:34

Pražská vlastivěda 2018

Praha neznámá

Hradčanské bašty
čt 19. 07. – 17:30 Koupit vstupenky 
Stará Libeň
ne 22. 07. – 15:00 Zrušeno 
Večerní Vyšehrad
čt 26. 07. – 17:30 Koupit vstupenky 
Zelená liška
čt 26. 07. – 17:30 Koupit vstupenky 
Starý Prosek
so 28. 07. – 14:00 Koupit vstupenky 
Baba
ne 29. 07. – 15:00 Koupit vstupenky 
Vilové Podolí
ne 05. 08. – 14:00 Koupit vstupenky 
Malebný Nový Svět
út 07. 08. – 20:00 Koupit vstupenky 
Průmyslový Karlín
st 08. 08. – 17:30 Koupit vstupenky 
Počet příspěvků: 607

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se