registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Koronavirus

Autor Zpráva

Elmer1493muple Elmer1493muple

avatar
3.7.2022 11:42

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

Elmer1492muple Elmer1492muple

avatar
21.6.2022 15:55

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

Elmer1490muple Elmer1490muple

avatar
18.5.2022 04:35

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

Raymond2399Imine Raymond2399Imine

avatar
24.3.2022 05:37

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

mike wilson

avatar
27.2.2022 23:10

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

Joshua3235Bit Joshua3235Bit

avatar
18.2.2022 13:46

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 1

Horydoly Open

avatar
16.12.2021 18:12

Re: Koronavirus - zpřísnění Itálie

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 16.12.2021 se pro vstup do Itálie zpřísňují podmínky:

* VŠICHNI přijíždějící z EU i očkovaní a uzdravení, se musí prokázat laboratorním antigenním testem ne starším 24h nebo PCR 48h. 

* Neočkovaní musí mít laboratorní antigenní test ne starší 24h nebo PCR test 48h a podrobit se 5-denní karanténě. 

* Děti do 6 let nepotřebují nic.

* Očkované/ uzdravené děti 6-17,99 - musí mít laboratorní antigenní test ne starší 24h nebo PCR test 48h. 

* Neočkované děti 6-17,99 pokud jsou v doprovodu očkovaného/ uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, nemusí do karantény- musí mít laboratorní antigenní test ne starší 24h nebo PCR test 48h. 

https://www.fede.cz/covid-info

Informace k cestování Česká republika - Itálie | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

Fede

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
11.12.2021 21:59

Lyžování ve Švýcarsku

Milí přátelé Švýcarska, lyžařská sezóna byla úspěšně zahájena. Od 4. 12. 2021 je třeba pro příjezd do Švýcarska z ČR mít platný PCR test a mezi 4. až 7. dnem pobytu podstoupit další antigenní nebo PCR test.

Alena Koukalová

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
21.11.2021 01:46

Re: Koronavirus

Restrikce přináší problémy i cestovkám, chybí podpora zaměstnanosti

Asociace cestovních kanceláří České republiky dlouhodobě upozorňuje vládní představitele na chybějící podporu podnikatelů z řad cestovních kanceláří a cestovních agentur. Již od května 2021, kdy jsou stále hranice pro řadu zahraničních návštěvníků uzavřené z rozhodnutí vládních opatření, nemohou cestovní kanceláře a agentury bez omezení poskytovat své služby pro své klienty. Nově vyhlašovaná protikoronavirová opatření však již zcela likvidují činnost v oboru, ohrožují zaměstnance v cestovním ruchu a ničí i další návazné služby.

„Vnímáme potřebu ochránit zdraví obyvatelstva. Nicméně podnikatelé, kteří mají omezenou činnost rozhodnutím státu, nemají žádnou podporu, jak např. udržet své zaměstnance. Bez zajištění přímé podpory ze strany toho, kdo omezení vyhlašuje, tak jako je obvyklé v okolních státech, je to pro většinu z nich téměř nemožné.“ uvádí Michal Veber, výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR.

 • Asociace cestovních kanceláří ČR žádá vládu a opakovaně své Ministerstvo pro místní rozvoj o podporu zaměstnanosti pro tento obor.

 • Asociace cestovních kanceláří ČR vyzývá vládu k rychlému obnovení programů COVID 2021, COVID nepokryté náklady a Kompenzačního bonusu pro všechny podnikatele, kteří jsou nějak omezeni ve svém podnikání. 

“Jsme připraveni jednat se zástupci státu o okamžitém spuštění a nastavení programů tak, aby parametry nebyly pro nikoho v oboru diskriminační. Nejde o naše zisky, ale zejména o naše zaměstnance, kteří musí být vysoce kvalifikovaní a jejich odchodem může vzniknout v budoucnu velký problém.“ doplňuje Michal Veber.

Po vyhlášení dalších restrikcí jsou rušeny hromadně pobyty v České republice jak ze strany tuzemské klientely, ale také té zahraniční. Významnější příjezdy zahraniční klientely byly teprve plánovány na období adventu, Vánoc a konce roku. Případně se jednalo o poptávky na jaro a Velikonoce. Nicméně aktuálně přichází ze zahraničí hromadná storna. Veškeré úsilí zejména cestovních agentur zabývajících se organizovaným příjezdovým cestovním ruchem tak končí opět jen u emailové komunikace s klienty. 

Michal Veber
výkonný ředitel ACK ČR

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
4.10.2021 01:25

Nesprávné testování klientů cestovních kanceláří

V posledních dnech se v médiích objevily zprávy o velmi zvláštním způsobu testování českých klientů některých cestovních kanceláří. Zprávy uváděly, že klienti jsou testováni samotestem a byly jim rozdávány předem připravené certifikáty s razítkem egyptského lékaře. 

Asociace cestovních kanceláří České republiky se velmi důrazně distancuje od takových praktik a potvrzuje, že se tyto zprávy netýkají jejích členů.  Členové ACK ČR dodržují předepsaná nařízení, i když s mnohými nesouhlasíme a dlouhodobě je kritizujeme. 

Ohrazujeme se proti uvedenému postupu testování, které zpochybňuje seriózní přístup cestovních kanceláří k této problematice. Ministerstvo zdravotnictví by mělo celý případ řádně prošetřit a v případě, že shledá pochybení, vyvodit důsledky. 

ACK ČR, jako největší sdružení subjektů cestovního ruchu, podporuje snahu, aby testování probíhalo transparentně v zájmu zdraví našich klientů a ne způsobem, kdy se vědomě obcházejí pravidla a ještě daný subjekt generuje díky předražené ceně za fakticky fiktivní testování značný ekonomický efekt a to je zcela v rozporu s dobrými mravy a etikou podnikání. 

ACK CŘ dlouhodobě žádá audit přístupu Ministerstva zdravotnictví k cestování a revizi jeho nařízení, aby se vše dostalo do souladu s reálnou potřebou ochrany a možnosti cestovat.  

Jan Papež
místopředseda ACK ČR

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
9.3.2021 18:12

DULEZITE: k situaci dnes a zítra, a i v dalších dnech

Milí přátelé,

na fakultě stoupá nervozita a množí se dotazy typu Jak to teď bude. Přestože relevantní odpověď budeme schopni dát až zítra (hned napíšu proč), zdá se mi, že je potřeba něco sdělit už teď. Byl bych však rád, abyste níže uvedené informace nebrali jako stoprocentní - vše se bude odvíjet od toho, v jaké formě a s jakými pokyny vydá rektor pravděpodobně během zítřka mimořádná opatření, dnes na Rozšířeném kolegiu rektora ohlášená (a to je ten důvod proč i my až zítra).

Berte tedy tyto informace jako PRAVDĚPODOBNÉ, ALE NIKOLI JISTÉ:

* Rektor pravděpodobně nařídí od zítřka nebo od středy práci na Home Office všem zaměstnancům UK, bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají podepsánu možnost práce na H/O.

* Výjimky na možnost chodit občas do budovy bude moci udělit na fakultě pouze děkan, a to jen pro ty osoby, jejichž pobyt je nezbytně nutný pro provoz fakulty. Takové osoby se budou muset prokázat při vstupu do budovy negativním testem ne starším 7 dnů. Pozor, výsledky samotestu pravděpodobně (ještě se uvidí) nebudou brány do úvahy kvůli možnosti neodborného odběru a tedy limitující vypovídací hodnoty.

* Testování: pouze pro zaměstnance a studenty UK bude otevřeno testovací centrum na Albertově, od příštího týdne, včetně rezervačního systému. Současně bude po budovách UK jezdit mobilní testovací jednotka (asi až 4 různé) pouze pro zaměstnance dané budovy. Ale to nelze čekat častěji než jednou týdně - kapacity na to moc nejsou, ani testů, ani lidí.

Pro zaměstnance lze v tomto číst následující zprávu: v principu budeme všichni doma; konkrétní osoby budou moci chodit, ale jen s potvrzením o testu od oficiální laboratoře (Albertov=Studničkova nebo mobilní UK jednotka nebo jakýkoli test, který si alespoň jednou týdně obstaráte).

Oficiální vyjádření MFF očekávejte prosím během zítřka na https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus

Děkuji a přeji pokud možno pozitivní naladění podpořené negativními testy

M. Rokyta
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
25.2.2021 09:37

BMW Motorrad Days 2021 zrušeno

S ohledem na současný vývoj a rozsáhlá opatření související s aktuální pandemií koronaviru, nemluvě o naší péči o naše hosty a zaměstnance, se organizační tým BMW Motorrad Days s těžkým srdcem rozhodl letošní ročník akce zrušit, stejně jako tomu bylo v roce 2020.

Po mnoho let byly BMW Motorrad Days s pravidelnou účastí více než 40 000 návštěvníků z celého světa jednou z největších zákaznických akcí BMW Group. Naše cíle jsou stále stejné, nicméně současné okolnosti a související enormní nejistota při plánování však neumožňují zorganizovat takto značně rozsáhnou mezinárodní událost. To znamená, že BMW Motorrad Days nelze uskutečnit.

Naše předčasné zrušení navíc našim mnoha zámořským návštěvníkům zjednoduší plánování, navíc v době, kdy je cestování a logistika mnohem zdlouhavější.

O to více se již těšíme na červenec 2022, kdy na BMW Motorrad Days konečně budeme moci znovu slavit se všemi našimi hosty a fanoušky.

David Haidinger

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
5.2.2021 09:38

Němci nechápou, proč česká vláda nechává občany ve štychu

Řada významných německých médií píše o ostudě české vlády, která nechává občany z Karlovarského kraje bez rychlé pomoci. Předně nemocnice v Chebu se totiž potýká s enormně velkým počtem vážně nemocných koronavirem. Česká vláda však vytrvale odmítá pomoc Německa, které je ochotné s krizovou situací pomoci a některé covidové pacienty převzít. Němci si také všímají petice lidí proti vládnímu postupu.

"Už začátkem ledna jsme jako lidovci vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Blatného, aby se okamžitě a se vší vážností začali zabývat kritickou situací předně v Karlovarském kraji, kde zdravotnická pomoc kolabuje. Vysmál se nám a do Chebu jen poslali na lékaře kontrolu,“ komentuje situaci europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), kterého tento přístup rozčílil.

V postupu vlády nevidí žádnou logiku ani občané Karlovarska, kteří začali podepisovat petici s výzvou na otevření hranic sanitkám, protože konkrétně chebský okres je geograficky ze tří stran obklopen Německem a převoz pacientů za hranice by tak znamenal rychlou naději na pomoc. Petici už podepsalo bezmála 3500 občanů.

„Pan premiér by měl spolknout hrdost a Německo o pomoc okamžitě požádat. Konečně by tak skutečně přijmul zodpovědnost, o níž tak rád mluví ve svých nedělních hlášeních. Ostuda v Německu není dobrou vizitkou, hlavně tu ale jde o životy lidí!“ shrnuje Zdechovský.

Zpráva se objevila např. i na známé RTL či v deníku WELT a v dalších médiích:

https://www.rtl.de/cms/menschen-in-tschechien-flehen-oeffnet-die-grenze-nach-deutschland-fuer-krankenwagen-4696416.html

https://www.welt.de/regionales/sachsen/article225489007/Tschechische-Petition-fordert-Corona-Hilferuf-an-Deutschland.html

https://www.frankenpost.de/inhalt.tschechien-tschechische-petition-fordert-corona-hilferuf-an-deutschland.f261266e-dd0b-435f-a13d-9f8e0871eff4.html

Jitka Fialová
www.zdechovsky.eu

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
2.2.2021 12:58

Na Slovensku platí nouzový stav

POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY

 

S negativním testem ne starším 14 dnů, a to antigenovým i PCR testem:

* přeshraniční pracovníci do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

* osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu

* osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky

* osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

* osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

* vrcholové sportovce a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
28.1.2021 13:18

Pro vstup do Nizozemska je nově nutný antigenní test

Všichni cestující, kteří přicestují do Amsterdamu nebo přes něj tranzitují z vysoce rizikových oblastí, musí kromě negativního PCR testu nově předložit negativní antigenní test na přítomnost onemocnění COVID-19. Časová náročnost související s testováním může cestujícím způsobovat praktické problémy, protože ne všechna letiště na světě mají zařízení pro antigenní testování. KLM se snaží svým zákazníkům vypomáhat jak nejvíce je to možné. 

Pro cestující z České republiky je pro antigenní rapid test doporučováno kontaktovat laboratoř GHC Genetics, ve které klient získá výsledek testu do 15 minut a také emailem obdrží zabezpečený laboratorní protokol. V ceně tohoto testu je zahrnut i mezinárodní certifikát o bezinfekčnosti nutný pro vycestování do zahraničí podle Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací či formulář pro rezervaci termínu testování jsou k dispozici zde

Společnost KLM také zavedla ke dni 23. ledna zákaz letů do Nizozemska z těchto zemí: Spojené království, Jižní Afrika a Jižní Amerika (Argentina, Brazílie, Chile, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Bolívie, Uruguay, Paraguay, Surinam, Panama, Guyana, Francouzská Guyana). Tato vládní opatření se nevztahují na nákladní lety. Aktuální seznam zemí podle míry rizika nákazy se nemění. 

Zajištění bezpečného a odpovědného letového provozu zůstává i po vypuknutí epidemie covid-19 pro KLM prioritou. KLM nadále udržuje letecká spojení, repatriace a nákladní přepravu. Společnost navíc přijala řadu bezpečnostních opatření: HEPA filtry, roušky a také například úpravu služeb na palubách. Bezpečnost a zdraví cestujících a zaměstnanců mají pro KLM nejvyšší prioritu. I nadále chce také KLM přispívat v boji proti pandemii onemocnění covid-19.

Martina Vokrouhlíková
martina.vokrouhlikova@gmail.com

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
27.1.2021 18:20

Komentář střešních organizací cestovního ruchu k aktuálnímu jednání o spuštění lanovek a vleků

Horská střediska a střešní organizace cestovního ruchu dnešním dopisem žádají Vládu ČR: „Otevřete lyžařská střediska v ČR a využijte spolupráci s jejich provozovateli. Otevření umožní lépe zvládat situaci na horách a přispěje ke zlepšení ochrany zdraví návštěvníků.“ 

Přehled argumentů:

V návaznosti na včerejší jednání vlády jsou provozovatelé schopni doplnit některá pravidla tak, aby se bezpečnost provozu ještě zvýšila – může to být například zavedení respirátorů FFP2, nebo omezení kapacity dopravních zařízení, čímž by v některých ohledech byla opatření přísnější než v Rakousku. Žádáme o apolitické rozhodování o spuštění skiareálů, s ohledem na zdraví občanů a také se zvážením argumentů o dopadech na život lidí v okrajových horských regionech republiky.   

Skiareály a další organizace požádaly Vládu ČR, aby umožnila provoz lanovek a vleků již od pátku 29. 1. 2021. Se zahájením jarním prázdnin se počet návštěvníků na našich horách ještě zvýší a provozovatelé skiareálů mohou pomoci nastavit bezpečný a plynulý provoz. Ve spolupráci s obcemi a dalšími složkami je to jediný způsob, jak eliminovat chaos, který v horských střediscích nastane a jenž je možno označit i za hazard s lidským zdravím. Lanovky a vleky v provozu nejsou z epidemiologického hlediska významnějším rizikem, což potvrdil i pan ministr Blatný. Naopak mohou přispět k ochraně zdraví návštěvníků, protože díky nim bude možné vyžadovat dodržování všech souvisejících opatření. 

Ubytovací zařízení a také restaurace nebudou s nejvyšší pravděpodobností v provozu ani ve 4. stupni PES, takže nyní jednáme jen o lyžování místních lidí nebo jednodenních návštěvách, které na horách již neřízeně probíhají.

Jsme proti jakémukoliv obcházení vládních nařízení a vyzýváme všechny podnikatele i zákazníky k dodržování opatření. Obava ze zneužívání služebních cest u části ubytovatelů ale nemůže být důvodem k tomu, že lyžařské areály zůstanou zavřeny. Nelze po zaměstnancích areálů chtít, aby suplovali příslušné státní složky při kontrole ubytovacích zařízení, které neprovozují. Podíl malých ubytovacích zařízení, ve kterých je teoreticky třeba zajistit kontrolu, není velký (jejich podíl na trhu je do 30 %). Kontrolu ale musí zajistit stát. 

Situace se již stává neúnosnou. Od 13. března 2020 byly lyžařské areály v ČR v důsledku pandemie koronaviru otevřeny pouze 1 týden. Jinými slovy za tato zimní období přišly skiareály o zhruba 10 týdnů provozu. I přes slíbené kompenzace, které pomohou jen s částí vynaložených nákladů, areály nutně potřebují zahájit provoz, jinak to bude u mnoha z nich znamenat jejich konec. 

Start provozu v průběhu února, kdy je běžně vrchol sezóny, již nic nevyřeší. Zimní sezóna pro většinu areálu totiž končí okolo 15. března (areály by tudíž byly spuštěny na max. zbývající 3-4 týdny). Již dnes jsou na naprosté hraně likvidity a jsou nuceny propouštět zaměstnance. 

Dopis zaslal společně Svaz obchodu a cestovního ruchu, Česká unie cestovního ruchu, Asociace horských středisek ČR, Asociace lanové dopravy, Unie horských povolání.

Tereza Syslová

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
16.1.2021 15:36

Lidovci kritizují diskriminaci seniorů polské národnosti při očkování

Předsednictvo KDU-ČSL dnes ostře zkritizovalo vládu a Ministerstvo zdravotnictví za fakt, že systém pro registraci seniorů starších 80 let neumožňuje zaregistrovat české občany polské národnosti, kteří mají jiný tvar rodného čísla. Seniorům nepomůže ani zavolat na speciální linku 1221. Systém díky tomu neumožňuje jejich registraci.

„Vyzýváme premiéra Andreje Babiše, ministerstvo zdravotnictví a pana ministra Blatného, aby okamžitě odstranili veškeré chyby v systému. Není možné, aby osmdesátiletí senioři a jejich rodiny trávili hodiny u počítače a na telefonních linkách, protože registrační systém ani více jak 24 hodin po spuštění prostě nefunguje,“ kritizuje systém europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se vztahům s menšinami v České republice dlouhodobě věnuje.

„Zkoušela jsem zaregistrovat svou babičku, která má polské občanství a rodné číslo je proto složeno trochu jinak než české. Nechtělo jí to však do systému zaregistrovat a rodné číslo validovat a i po zdlouhavém volání na linku 1221 si s tím operátorka nakonec nevěděla rady,“ uvedla svou zkušenost s registrací seniorů Markéta Vyvlečková z Českého Těšína. Operátorka jí slíbila, že vše zjistí, a že se jí do hodiny ozve, ale už ji nekontaktovala.

Není to poprvé

„V našem kraji žije početná polská národnostní menšina. Rodné číslo těchto občanů má 11 čísel a už měli před časem problém, když se chtěli zaregistrovat na testování. Takže jsme teď zase trochu v šoku, když ani po roce vláda při registraci na očkování na tento problém nepamatovala,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, do jehož gesce národnostní menšiny spadají.

Registrační systém zkolaboval

Desetitisíce lidí se od včerejšího rána neúspěšně snažily zaregistrovat do Centrálního registračního systému, aby získaly svůj termín pro očkování. Ten měl ale technické problémy a řada lidí se díky tomu vůbec zaregistrovat nezvládla.

„Už od září vyzýváme vládu, aby připravila kvalitní očkovací strategii a vůbec celý systém včetně zveřejnění konkrétních kroků pro registraci lidí na očkování. Přesto je nyní jasné, že se nepodařilo systém otestovat a navíc ani nikdo předem nekontaktoval mobilní operátory, aby se na zvýšený nápor SMS zpráv připravili,“ upozornil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Není přece možné, aby ze zhruba 441 000 seniorů získalo termín na očkování jen 9000 lidí a ostatní pak den po dni zkoušeli, zda budou mít štěstí a povede se jim ve vybraném místě už konečně najít termín,“ konstatoval Jurečka.                                                                                       

Kateřina Procházková

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
12.1.2021 18:21

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí se připojuje k Výzvě

Jedním z nejvýznamnějších odvětví, které zaměstnává obyvatele Krkonoš, je cestovní ruch. Tisíce zdejších lidí našly uplatnění ve službách turismu, bez kterých si návštěvníci pobyt v nejvyšších českých horách již těžko dovedou představit. 

V souvislosti s vládními opatřeními zavedenými k omezení šíření koronavirové pandemie přišla řada lidí, sezónních zaměstnanců a drobných podnikatelů o práci.

K tomu Ing. Jan Sobotka, senátor a předseda oblastní destinační společnosti Svazek Krkonoše, připojuje:„Krkonoše jsou více než dvě století turistickou destinací, a proto zde vznikly desetitisíce pracovních míst závislých právě na turismu. Proto bychom se rádi za naše lidi připojili k Výzvě. Apelujeme, aby Vláda ČR vnímala složitost situace území, v němž jsou služby v cestovním ruchu rozhodující. 

Připomeňme, že malí živnostníci, rodinné firmy, servírky, uklízečky apod. a také sezonní zaměstnanci ve skiareálech, muži v zimě pracující u lyžařských vleků, v létě např. jako lesní dělníci, nemají zaměstnání ani jiné pracovní příležitosti. Pro některé rodiny nastala fatální situace. Vláda ČR by mohla pomoci. Vždyť průmysl cestovního ruchu, pokud funguje, přináší průměrně ročně na tržbách cca 10 miliard Kč. A to není zanedbatelné číslo,“ vypočetl a uzavírá Jan Sobotka.

Dáša Palátková

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
11.1.2021 22:25

Schválení kompenzací pro lyžařské areály

Komentář AHS k rozhodnutí vlády ze dne 11. ledna

Rozhodnutí vlády, která dnes schválila kompenzační program pro lyžařské areály, vítáme. Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše argumenty o specifičnosti podnikání v tomto sezónním oboru a odsouhlasila speciální program určený provozovatelům skiareálů, na jehož přípravě jsme se jako Asociace podíleli. Lyžování má v Česku velkou tradici a podpora pro stovky středisek jim pomůže v jejich nelehké situaci.

Konec loňské zimy a dosavadní průběh letošní zimní sezóny je samozřejmě zásadně poznamenán opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru. Skiareály mohly být od loňského 13. března v provozu pouhých 9 dnů a to samozřejmě nestačí na to, aby byly schopny platit vysoké náklady na technické zasněžování, přípravu sjezdových tratí a fungování celých středisek. K tomu totiž náleží i vysoké splátky za úvěry a leasingy na drahé technologie lanovek, vleků, roleb, nebo zasněžovacích systémů. Proto jsme rádi, že nový kompenzační program je určen právě na pomoc s úhradou nákladů za období uzavření. Tato podpora je poskytována v souladu s pravidly pro veřejnou podporu jen do určité výše, a proto u některých provozovatelů nemusí být dostatečná. V každém případě ale pomůže částečně sanovat náklady mnoha střediskům a některá zachrání i od jejich krachu.

Skiareály mají ale samozřejmě zároveň velký zájem na tom, aby se znovu rozjely hned, jak to bude možné. Jsou připraveny zvládnout provoz i za přísných podmínek. Nízká sezóna v lednu, lyžování pouze pro rezidenty, nebo jednodenní návštěvníky k tomu totiž jsou dobrým předpokladem. Schopnost zajistit na sjezdovkách řád navíc prokázaly skiareály už před Vánocemi. Jakákoliv finanční podpora totiž nemůže být přínosnější, než příjmy z vlastního provozu. Lyžařské areály jsou pouze sezónní záležitostí a dlouhodobé omezení provozu v krátké sezóně je pro ně o to problematičtější.

Zároveň jsou provozovatelé lyžařských areálů připraveni adekvátním způsobem pomoci udržet pořádek v areálech a na sjezdovkách, které souvisí se zvýšenou návštěvností o víkendu. Kromě toho budou apelovat i na všechny další zainteresované tak, aby všichni přispěli k dodržování pravidel a ochraně zdraví na našich horách.

Tereza Syslová

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
27.11.2020 11:59

Mistrovství ČR v lezení na obtížnost je zrušeno

Vzhledem k nejistému vývoji současné situace je pro letošní rok zrušeno MMČR v lezení na obtížnost. Závod se měl konat 5. 12. 2020 na ostravské stěně Hlubina.  

V platnosti prozatím zůstává poslední tuzemský závod letošního roku - Český pohár U14 v lezení na obtížnost, který je plánován na 12. 12. 2020 v Jeseníku. O případném zrušení tohoto závodu budeme informovat. 

M. Košatková, ČHS

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
12.11.2020 00:27

Manažeři jihočeských turistických oblastí poradí, jak čerpat podporu z programů COVID

Od 11. listopadu do 11. prosince bude Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přijímat žádosti o podporu z dotačního programu COVID – cestovní ruch, který má pomoci subjektům působícím v turismu překlenout současnou fázi koronavirové krize. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) se ve spolupráci s manažery jedenácti jihočeských turistických oblastí rozhodla v této souvislosti poskytnout fyzickým osobám a firmám v regionu bezplatné poradenství usnadňující orientaci v legislativním procesu žádostí. Pomoci se zde dočkají i žadatelé o podporu z programů COVID – kultura II. a COVID – nájemné.

„Tuzemský cestovní ruch se kvůli koronavirové pandemie letos už podruhé zcela zastavil. Toto ekonomicky důležité odvětví krvácí a my musíme udělat maximum možného, aby zcela nevykrvácelo.  Pomoc při získávání podpory z programů COVID - cestovní ruch, COVID - kultura II. a COVID - nájemné, je bohužel jednou z mála možností, jak nyní můžeme reálně pomoci,“ konstatoval ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Za normálních okolností je úlohou organizací destinačního managementu přivést do regionu návštěvníky a zajistit tak příjmy poskytovatelům turistických služeb, v současné době je získání dostupné státní podpory jedinou jejich možností, jak pomoci podnikatelům a organizacím v cestovním ruchu. A tak to dělají. „Rádi pomůžeme s vyplněním žádosti o dotaci, poradíme s vyplňováním žádosti či zjistíme potřebné informace u příslušných poskytovatelů dotace,“ doplnila vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Klára Kaštylová a poznamenala, že iniciativa k nabídce těchto služeb vzešla přímo od produktových manažerů turistických oblastí. „Mnohaleté zkušenosti v oblasti dotací má především produktový manažer turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko Michal Jarolímek, který už první vlně úspěšně pomohl řadě podnikatelů zpřístupnit čerpání zdrojů z programu COVID - ubytování,“ řekla Kaštylová.

Žadatelé se podle ní mají i nyní obracet vždy přímo na manažera příslušné turistické oblasti. Přehled kontaktů je k dispozici ZDE https://www.jccr.cz/kontakty/turisticke-oblasti . Kompletní přehled turistických oblastí ZDE https://www.jccr.cz/jizni-cechy/turisticke-oblasti  Kdo by si nevěděl rady, může se obrátit přímo na ni. Přehled podpor a podmínky jejich získání lze nalézt na webových stránkách JCCR pod odkazem COVID-19 https://www.jccr.cz/covid-19, tedy ZDE.

Pro cestovní kanceláře, agentury a průvodce uvolnilo ministerstvo 500 miliónů

Pro cestovní kanceláře, agentury a průvodce, nejvíce doplácející na nedostatek turistů a velmi omezené možnosti cestování, uvolnilo MMR v rámci programu COVID - cestovní ruch půl miliardy korun. Na přípravě podmínek se vedle ministerstva podílely také Česká unie cestovního ruchu a Asociace organizací cestovního ruchu. V kategorii Cestovní kanceláře mohou žadatelé dosáhnout na částku až 200 tisíc eur, tedy více než pět miliónů korun. V kategorii Cestovní agentury až půl miliónu korun, průvodci jednotlivci až 50 tisíc korun.

Program COVID – kultura II. se dělí do dvou kategorií: Marně vynaložené výdaje a akce a Podpora pro umělce. V prvním případě může podpora dosáhnout až 80 procent uznatelných výdajů na akci, v druhém případě až 60 tisíc korun. Z programu COVID – nájemné je možné získat dotaci ve výši až 50 procent rozhodného nájemného.

Jihočeská centrála cestovního ruchu, domácími i zahraničními odborníky v posledních letech jedna z nejlépe hodnocených tuzemských regionálních organizací destinačního managementu, se při jarní „stopce“ ujala také role logistického centra pro distribuci ochranných prostředků v Jihočeském kraji. Nyní se tak v rámci podzimního lockdownu pustila mimo jiné do odborného poradenství při získávání státní podpory v oblasti turismu a kultury pro subjekty působící v těchto oblastech. Ztráty v odvětví cestovního ruchu jsou totiž obrovské.

Význam turismu pro tuzemskou ekonomiku přitom není třeba obšírně připomínat. Z údajů agentury CzechTourism a expertní společnosti Krokem například vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 300 miliard korun, loni 315 miliard. V multiplikaci více než 600 miliard, loni cca 625 miliard. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty krajů, měst a obcí, dosáhly v roce 2018 zhruba 120 miliard, loni 125 miliard korun. Z cestovního ruchu v Jihočeském kraji směřovalo za uplynulé dva roky do veřejných rozpočtů dvakrát téměř 10 miliard korun, celkem tedy bezmála 20 miliard korun. V Jihočeském kraji je v přímé vazbě na turismus zaměstnáno přibližně 25 tisíc lidí.

Jihočeská centrála cestovního ruchuC:\Users\Petr\Desktop\Logo nové JCCR\JCCR_logo_rev102019_barva.jpg

www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz, tel.: +420 387 201 283, e-mail: info@jccr.cz

Ing. Jaromír Polášek, ředitel

e-mail: polasek@jccr.cz, tel.: +420 602 557 731

Ing. Klára Kaštylová, vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu

e-mail: kastylova@jccr.cz, tel.:420 607 032 095

Ing. Jana Píchová, manažerka marketingu

e-mail: pichova@jccr.cz, tel.: +420 702 238 088 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
11.11.2020 14:19

Czechbus se letos nekoná

Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové epidemie v ČR se 10. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS, plánovaný v termínu 24.–26. 11. 2020, neuskuteční.

„Do poslední chvíle jsme se snažili dělat maximum pro to, aby se tato akce konala, byť v omezeném režimu. Rád bych poděkoval našim vystavovatelům, kteří nás podporovali a stáli za námi i v této náročné době. Pevně věřím, že se brzy sejdeme na výstavišti PVA EXPO PRAHA v dalším termínu veletrhu, a to 23.–25. 11. 2021,“ řekl výkonný ředitel ABF, a.s. Martin František Přívětivý.

Počet příspěvků: 1094

Luděk Pančava

avatar
7.11.2020 10:30

Nebojte se koronaviru

POZNÁMKA REDAKCE HORYDOLY: Tento diskusní příspěvek je neopodstatněná lež!

Nebojte se koronaviru, není to nebezpečná hrozba a dá se mu docela jednoduše ubránit hlavně prevencí, mnohem horší hrozbou je blížící se
genocida čipové totality. Bohužel tomu napomáhá i trasování kontaktů nakažených koronavirem.

Počet příspěvků: 1

Horydoly

avatar
6.11.2020 13:06

Koronavirus zrušil Vánoční trhy v Brně

BVV - Brněnské výstaviště: Vážení návštěvníci, kvůli přetrvávající nejistotě ohledně konání hromadných akcí musíme letošní Vánoční trhy zrušit. Děkujeme za pochopení a už teď se na vás těšíme od 10. do 19. prosince 2021 na brněnském výstavišti.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
2.11.2020 12:12

Pražský Festival alpinismu byl zrušen

Pražský festival alpinismu, který pořádá časpis Lidé a hory, byl zrušen. Příští ročník se bude konat v listopadu 2021. 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
21.10.2020 16:39

HP TRONIC pomůže s trasováním

HP TRONIC pomůže s trasováním, hygienikům zapůjčí i počítače

Zlínská společnost HP TRONIC se zapojí do pomoci hygienickým stanicím. Její pracovníci se ještě v tomto týdnu začnou podílet na trasování kontaktů nakažených koronavirem. Firma navíc bezplatně zapůjčí zlínské hygienické stanici deset počítačů, které jsou potřebné pro další rozšíření sítě telefonistů.

„Byli jsme požádáni o spolupráci a považujeme za zcela přirozené, že v této naléhavé situaci rychle pomůžeme. Během dvou dnů jsme dali dohromady skupinu čtyř desítek dobrovolníků, kteří budou hned zítra proškoleni a od středy či čtvrtku začnou s trasováním. Jde o pracovníky nejen z call center naší prodejní sítě Datart, ale přihlásili se další dobrovolníci napříč firmou, kteří mají potřebné komunikační dovednosti – od rezervačního oddělení a recepcí hotelů našeho Resortu Valachy až po střední a vyšší management firmy. Telefonicky trasovat budou přímo ze sídla naší firmy, z Obchodního domu Zlín, kde jsme pro tento účel vyčlenili naše konferenční místnosti,“ uvedl generální ředitel skupiny HP TRONIC Daniel Večeřa.

Trasování má na základě domluvy s hygienickou stanicí probíhat ve všední dny v podvečerním čase a po celý den o víkendech. Předpokládá se, že se budou dobrovolníci na trasování podílet minimálně do konce října.  

Martina Žáčková
zackovam@hptronic.cz

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
19.10.2020 16:07

Signal festival byl zrušen

Pražský Signal festival se nebude konat na jaře ani na podzim. 

Podívejte se na fotoreport z minulých ročníků: https://www.horydoly.cz/turiste/signal-rozsvitil-prahu-na-23-mistech.html 

Signal Festival

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
14.10.2020 13:03

Běh o koláč panny z Dívčích hradů

Ahoj, měl jsem připravený email o tom, jak vás zvu na běh a jak to bude skvělé, ale když to tak vidím, tak raději házíme ručník do ringu včas, než abychom riskovali problémy později.

Letošní běh nebude, držte se, buďte zdraví, běhejte si sami. A doufám, že vás uvidím za rok 6. 11. 2021.

Martin Humpolec
SK Zlíchov Praha

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
14.10.2020 10:11

Polygon Singing Rock

Polygon Singing Rock: V souvislosti s onemocněním koronavirem, které se v současnosti opět šíři v České republice, informujeme naše klienty, že na základě usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření jsou školení v našich výcvikových polygonech až do odvolání pozastavena. Pro aktuální info sledujte náš profil na Facebooku a webové stránky www.singingrock-polygon.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.10.2020 09:22

Festival Life letos nebude, ale nezoufejte!

Listopadové dny se každoročně naše výstaviště proměňuje ve velkou festivalovou akci. Bohužel, v letošním roce se oblíbený festival sportu, tance a zábavy Life! uskutečnit nemůže.

Akce měla odstartovat 6. listopadu, ale vzhledem k situaci s nemocí COVID-19 a díky zavedeným opatřením, která znemožňují konání hromadných akcí, není možné ani Life! uspořádat.

Ambasador festivalu Ondřej Sokol a s ním i další přátelé, kteří akci připravovali nicméně doufají, že v roce 2021 už proběhne a opět zaplní celé brněnské výstaviště.

Nezoufejte, Life! je tu stále s vámi, ale naplno to roztočíme už příští podzim! 

Hodně zdraví a síly přeje tým festivalu

Počet příspěvků: 1094

admin@ngs.cz

avatar
26.9.2020 17:13

Milí přátelé Švýcarska,

dveře pro cesty do Švýcarska se nám zase přivřely a budeme si muset počkat, až se vrátíme pod hranici 60 nově nemocných na 100.000 obyvatel, která je limitem pro povinnou karanténu po příjezdu. Aktuální situace v Praze nás dovedla i k rozhodnutí zrušení letošního ročníku Swiss Food Festivalu a Švýcarského dne. Ale úplně ochuzeni o Švýcarsko nebudete ani nyní – v neděli 4. 10. 2020 s námi můžete v rámci akce Všechny chutě Švýcarska od 09:00 do 11:00 vařit tradiční švýcarská jídla a od 17:00 do 18:00 se s námi můžete vydat na pěší túry za gastronomickými zážitky.

Společně s vámi se těšíme na dobu, kdy bude zase lépe a zveme vás s redakcí SNOW na lednový SNOWfest do Davosu a dubnové testy lyží do úchvatného střediska Aletsch Arena ve Wallisu.

Alena Koukalová

Počet příspěvků: 13

Horydoly Open

avatar
30.8.2020 12:53

Koronavirus: Británie a Maďarsko

Velká Británie od od soboty vyžaduje po příjezdu do země absolvování dvoutýdenní izolace. Maďarsko od 1. září uzavírá hranice pro všechny cizince.

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
28.8.2020 14:37

Před příletem do Řecka musí Češi vyplnit formulář

K opuštění karantény už negativní testy nejsou potřeba 

Podle aktuálních informací z kyperské pobočky celosvětové asistenční sítě ERV Evropské pojišťovny, Řecko již pro propuštění z karantény nevyžaduje dva negativní testy na koronavirus. Stačí dva týdny strávené v izolaci a lidé mohou z vyhrazeného hotelu pro nakažené nebo nemocnice odejít. Nemusí čekat na potvrzení o propuštění, na letištích po nich žádný doklad není vyžadován. O situaci informoval spolupracující lékař na ostrově Rhodos Filippos Papatheodorakis, který je zároveň oprávněn léčit covidové případy. 

Před příletem je nutné vyplnit formulář

Všichni Češi, kteří se vydají do Řecka, musejí nejpozději 24 hodin před vstupem do země na internetu vyplnit Passenger Locator Form (PLF). Od vlády následně obdrží QR kód, kterým se prokážou při příletu a který slouží mimo jiné k namátkovému testu na covid-19. 

Testování a karanténa

Klienti v Řecku jsou namátkově testováni na letišti, na výsledek nemusí nikde v izolaci čekat, ale můžou se ubytovat ve svém hotelu. V případě, že jsou klienti pozitivní, by se jim měla do 24 hodin ozvat hygienická stanice Tuto lhůtu se většinou daří dodržet, ale někdy to kvůli velkému množství testovaných trvá o něco déle. Pozitivně testovaní klienti jsou umístěni do karantény, buď do hotelu tomu určenému nebo do nemocnice, na 14 dní. Po uplynutí této doby jsou klienti propuštění a žádné další testy se nedělají. Negativně testovaní klienti jsou umístěni do karantény na 10 dní. Po jejím uplynutí jsou také propuštěni bez dalších testů. Podle Papatheordorakise nebude požadováno ani na letištích žádné potvrzení. 

Rhodos

Pojištění proti COVID-19

Ačkoli již standardní cestovní pojištění Sbaleno od ERV Evropské obsahuje výlohy na léčení nemoci COVID-19, sjednává si 90 % klientů rozšiřující připojištění, které kryje například náhradní dopravu či ubytování v případě znemožnění návratu kvůli COVID-19. Připojištění také rozšiřuje platnost stávajícího pojištění storna, které lze uplatnit z důvodu prokázané nemoci COVID-19, ale i v případě, že klient není při odjezdu z ČR vpuštěn do letadla kvůli nesplnění zdravotních podmínek na letišti, kdy je mu například naměřena zvýšená teplota. Náhrady spojené s cestou nebo ubytováním se vztahují i na ty klienty, kteří byli v karanténě z preventivních důvodů, a koronavirus se u nich na konec neprokázal. Princip je takový, že v případě karantény nebo za strávení delšího času v lokalitě si klient hradí náklady sám a pojišťovna mu následně náklady proplatí. V případě, že klient karanténou překročí svůj původní návrat, propadne mu let a musí se vrátit domů o později, uhradí pojišťovna i náhradní letenky. 

Vlastimil Divoký
Manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
16.8.2020 23:49

Karlovský gastrofestival je zrušen

Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích je zrušen, budou jen galavečeře a frgálové kurzy 

Nejnavštěvovanější gastronomický festival u nás, Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích, se letos neuskuteční. Dvanáctý ročník populární akce, která každoročně láká na Valašsko tisíce návštěvníků na ochutnávky v místních hotelech a penzionech, mezinárodní farmářský trh či soutěže o nejlepší frgál a klobásu, se měl konat 2. až 4. října. Pořadatelé se rozhodli jej zrušit s ohledem na nejnovější vývoj pandemie a omezení spojená s pořádáním velkých akcí. Z původně plánovaného programu se uskuteční jen zážitkové večeře ve Spa hotelu Lanterna, které letos připraví Národní tým kuchařů a cukrářů ČR, a frgálová manufaktura.

„Dlouho jsme vyčkávali a do poslední chvíle věřili, že šance uspořádat letošní ročník existuje. Poslední vývoj nás ale utvrdil v přesvědčení, že je letos nereálné Karlovský gastrofestival uspořádat v obvyklém rozsahu a kvalitě, na jaké jsou návštěvníci zvyklí, a dodržet při tom nezbytná hygienická opatření. Karlovský gastrofestival je mimo jiné unikátní tím, že vstup na něj je zdarma, a v takovém případě ani není reálné, abychom účinně korigovali počet návštěvníků,“ uvedl Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a generální ředitel místního Resortu Valachy, který je hlavním pořadatelem.

Podobně Resort Valachy již dříve zrušil také charitativní divadelní festival Týden kultury na Valašsku, který se koná tradičně na konci srpna. V kalendáři veřejných akcí pro letošní rok zůstaly zachovány jen sportovní události pod širým nebem: triatlonový závod Valachy Man, který proběhl v červenci, maraton horských kol Bike Valachy plánovaný na 29. srpen a Běhej Valachy 17. října.

„Abychom ale pravidelné návštěvníky gastrofestivalu zcela neochudili o podzimní gurmánské zážitky, rozhodli jsme se, že v původním termínu nabídneme alespoň dílčí akce, u nichž můžeme regulovat počet návštěvníků. Díky tomu se uskuteční zážitkové degustace ve Spa hotelu Lanterna, kde sobotní galavečeři a nedělní oběd připraví hostující Národní tým kuchařů a cukrářů České republiky. Hosté ochutnají mimo jiné menu, s nímž národní tým vybojoval zlato na nejprestižnější asijské kuchařské soutěži v Singapuru v roce 2018, v nejbližších dnech začneme přijímat rezervace. Dále se budou v hotelu Galik konat kurzy pečení valašských frgálů, taktéž jen na základě předchozí rezervace. Restaurace ostatních hotelů a penzionů v našem údolí budou samozřejmě také otevřené s obvyklou nabídkou specialit, ale na Gastro tour s ochutnávkami pod širým nebem a bohatým doprovodným programem si lidé skutečně musí počkat až na příští rok,“ uzavřel Tomáš Blabla.

Martina Žáčková

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
10.8.2020 21:17

Na dovolenou do Řecka?

Od 17. srpna jen s negativním testem na koronavirus. Ten navíc nesmí být starší než 72 hodin. Athény omezení zavedly pro Čechy, Švédy, Belgičany, Španěly a Nizozemce. V neděli v Řecku přibylo 203 nakažených, což je zatím nejvíc od začátku pandemie.

Počet příspěvků: 1094

Pivon

avatar
4.7.2020 03:04

Re: Koronavirus

Omezení pro Českou republiku behem včerejška ohlásil také Kypr a Estonsko.

Počet příspěvků: 34

Horydoly

avatar
3.7.2020 18:23

Koronavirus Lotyšsko

Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že po Slovinsku je omezen vstup Čechům také na území Lotyšska. Povinná čtrnáctidenní karanténa platí od dnešního odpoledne. Karanténu není možné nahradit negativním testem.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
3.7.2020 18:22

Slovinsko omezuje vstup Čechů

Slovinsko zpřísňuje hraniční režim. Chorvatsko, Českou republiku a Francii přesunuli Slovinci ze zeleného seznamu epidemiologicky bezpečných zemí na žlutý seznam méně bezpečných států. Pro Čechy, kteří do Slovinska cestují, to znamená 14denní karanténu. Opatření kvůli koronaviru platí od soboty 0:00 h.

INFO: https://www.horydoly.cz/turiste/slovinsko-dava-cechy-do-karanteny.html

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
5.6.2020 16:33

Koronavirus: 107 zemřelých ve Francii za 24 hodin.

Za posledních 24 hodin zemřelo ve francouzských nemocnicích 84 osob – dalších 23 úmrtí bylo hlášeno ze sociálních zařízení pro seniory.

Totální bilance dosahuje v celé Francii 28940 zemřelých na corona – virus. Z toho zemřelo v nemocnicích 18590 a 10350 osob v sociálních zařízeních pro seniory. Počet nakažených osob, který se nachází v nemocnicích na pohotovosti se ale snižuje. 

Na celém světě onemocnělo celkem 6 194 533 osob – z tohoto počtu 376 320 nakažených zemřelo.

Michael Beránek

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
3.6.2020 01:27

Expanzi oblíbených trekových akcí Fjällräven zasáhla krize COVID-19

Vzhledem k šíření nemoci COVID-19 společnost Fjällräven ruší akce Fjällräven Classic v Německu, Dánsku, Spojeném království, Švédsku, USA a v Číně.

Fjällräven Classic je treková akce založená v roce 2005 ve Švédsku, která vznikla, aby pomohla lidem objevit krásu trekingu a získat inspiraci, nové vědomosti a přátele. Účastníci si nesou veškerou svou výbavu a spí ve stanech pod zářivou letní oblohou. Fjällräven zajišťuje veškerou potřebnou logistiku a vybavení, včetně kontrolních stanovišť s jídlem, plynovým sporákem a ošetřovnou. Díky své popularitě se původní švédská akce Fjällräven Classic, 110 km dlouhá trasa působivým pohořím Laponska, brzy rozšířila do Dánska (2014), USA (2016) a do Hongkongu (2017). Loni společnost Fjällräven oznámila, že se koncept Fjällräven Classic v roce 2020 uskuteční v dalších čtyřech destinacích: v Německu, Velké Británii, Jižní Koreji a v Číně.

Treking a chůze přírodou je bezesporu jedna z nejzdravějších aktivit. Pravidelné výšlapy svědčí zdraví a zlepšují vytrvalost. Také duševní zdraví těží z čerstvého vzduchu, zpěvu ptáků a všech barev přírody.

Fjällräven věří, že i ve stávající situaci by byl schopen samotný trek uspořádat bezpečně, nicméně komplexní charakter akce to neumožňuje. Jedním z důvodů je i fakt, že vyznačené turistické oblasti jsou často velmi odlehlé a málo osídlené. V době zdravotnické krize, jakou nyní zažíváme, jsou místní lékařské zdroje již tak pod velkým tlakem a značka cítí, že nyní je třeba chovat se ještě zodpovědněji než jindy.

Společnost Fjällräven začala rok 2020 s velkými ambicemi uspořádat až osm akcí Fjällräven Classic. S lítostí však oznamuje všem účastníkům, že vzhledem k současné situaci se letos Fjällräven Classic v Německu, Dánsku, Velké Británii, Švédsku, Číně a USA neuskuteční a bude odložen na rok 2021.

Světlo na konci tunelu představují treky plánované v Jižní Koreji a Hongkongu. Proto Fjällräven neustále sleduje tamější situaci a s ohledem na bezpečnost účastníků ji vyhodnocuje. Prodej lístků na tyto akce byl však odložen do srpna 2020, kdy budou známy všechny proměnné, a bude tak možné učinit správná rozhodnutí.

Všichni držitelé vstupenek na akce roku 2020 (prodej vstupenek byl uskutečněn pro Švédsko, Dánsko, Německo a Velkou Británii) si je buď mohou ponechat na rok 2021 (či je předat někomu jinému), nebo je vrátit společnosti Fjällräven a nechat si vyplatit plnou částku zpět.

I když je aktuální rozhodnutí pro Fjällräven a všechny milovníky treků, kteří se těšili na Fjällräven Classic 2020, smutné, značka se nevzdává. Jejím posláním je inspirovat lidi k pobytu v přírodě. Některé oblasti světa pozvolna uvolňují omezení a příroda se stává dostupnější. Lepší časy se blíží a všichni ve Fjällräven se těšíme na to, až lidé opět společně vyrazí do přírody.

Pro více informací navštivte www.classic.fjallraven.com  

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
29.5.2020 23:52

Bezúročné studentské půjčky pro české studenty v Německu

V době pandemie nabízí německá vláda finanční podporu českým studentům. Kvůli pandemii Covid-19 mnoho studentů přišlo o práci, kterou potřebovali pro financování svého pobytu v Německu. Podle oficiálních údajů od Statisty pracují tři ze čtyř zahraničních studentů v Německu po celou dobu studia. Jejich příjmy byly touto pandemií vážně ovlivněny. V této souvislosti německá ministryně školství a výzkumu Anja Karliczek oznámila spuštění programu bezúročných studentských půjček, aby mohli ve svém studiu studenti pokračovat. Podle informací od MyGermanUniversity, portálu specializovaného na studium v Německu, je na německých univerzitách zapsáno téměř 400 000 zahraničních studentů, přičemž trend je rostoucí.

Na MyGermanUniversity.com mohou studenti nalézt 1700 magisterských programů v angličtině v Německu

Stephan Paulini, spoluzakladatel MyGermanUniversity se sídlem v Hamburku, byl dříve ředitelem German Academic Exchange Service (DAAD) v Peru a je velmi dobře seznámen s reálnou životní situací zahraničních studentů v Německu. Stephan Paulini zdůrazňuje význam tohoto opatření, které přijala německá vláda: „Umožní mnoha českým studentům pokračovat ve studiu, aniž by byli nuceni se vrátit do své země z důvodu nedostatečných finančních prostředků na pokrytí svých výdajů.“ Čeští studenti budou mít od 1. června 2020 přístup k půjčce na studium až do výše 650 EUR měsíčně.

Německo je podle DAAD nejhledanější destinací pro studenty, v roce 2018 bylo Německo pro české studenty druhou nejžádanější destinací. Velký zájem o studium v Německu mezi českými studenty je zřejmý díky vysoké kvalitě vzdělání a 400 mezinárodně uznávaných univerzit, které nabízejí více než 20 000 vysokoškolských a postgraduálních programů. Navíc pro studium na postgraduální úrovni na německé univerzitě nemusí studenti mluvit německy. V angličtině je dostupných více než 1700 magisterských programů, z nichž 69 % neúčtuje žádné školné, a to kvůli obrovské ekonomické dotaci, kterou nabízí německý stát.

Studijní portál MyGermanUniversity https://www.mygermanuniversity.com má největší a nejkompletnější databázi magisterských programů v Německu s více než 1700 magisterskými programy v angličtině.

About MyGermanUniversity

MyGermanUniversity is a Hamburg-based start-up in the field of educational technology (EdTech). The start-up helps international students find the right offer from more than 400 universities and 20,000 study courses to choose from. The personalized StudyFinder allows students to master their individual way to study in Germany.
At www.MyGermanUniversity.com the start-up has built up Germany's largest database of English-language master's degree programs - with over 1,700 programs for students to choose from.

Students from all over the world can now find the right course of study – fast and easy.
• MyGermanUniversity lists up to 60% more English master's programs offered by German universities than comparable data bases.
• By personalizing the database, users only see the information (e.g. application deadlines, costs, etc.) that is relevant to them.
• For the first time, it is now possible to filter study programs by application deadlines, rankings, Uni-Assist, and TOEFL/IELTS scores.

The two founders of MyGermanUniversity know exactly what international students need. Tobias Bargmann and Stephan Paulini previously worked for the German Academic Exchange Service (DAAD) for 11 years and headed the DAAD offices in Italy and Peru. Now based in Hamburg, they and their team would like to further expand Germany's first personalized online platform for international students.

MyGermanUniversity (MyGU GmbH) started as a spin-off of Freie Universität Berlin and was supported in 2018/19 with the EXIST Business Startup Grant from the Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi). Since February 2020, MyGU is one of the “technologically particularly innovative start-ups” which are sponsored by the Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB Innovationsstarter GmbH) with "InnoRampUp,” a funding award of 150,00€.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
23.5.2020 00:01

PVZP pomůže zajistit test na covid-19 při návratu z ciziny

Podmínky pro cestování do ciziny se uvolňují, podmínkou pro návrat do Česka zůstává předložení testu na covid-19. Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) je schopná ho zajistit
svým klientům v rámci cestovního pojištění. 

„Náklady na test nejsou kryté z cestovního pojištění, klient si musí test zaplatit sám. PVZP mu ale výrazně pomůže s jeho zajištěním,“ říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva pojišťovny.

PVZP dokáže lidem vracejícím se z cest ze zahraničí výrazně zjednodušit návrat. Klientům, kteří si u ní sjednají cestovní pojištění, v rámci bezplatné asistenční služby vyhledá zařízení, které zajistí test na covid-19 pro prokázání bezinfekčnosti při návratu z cesty, aby klient nemusel v tuzemsku do karantény.

Pro zajištění testu by měl klient kontaktovat asistenční službu pojišťovny ‒ ideálně dva pracovní dny před plánovaným návratem do Česka. Asistenční služba PVZP je dostupná nepřetržitě na tel. (+420) 272 10 10 10 nebo SMS (+420) 606 60 17 55.

Cena testu se v zahraničí v různých zdravotnických zařízeních a zemích liší, podle zkušeností asistenční služby se pohybuje kolem 100-150 eur. Klienti by měli pečlivě zvažovat svoje cesty do zahraničí, protože některé laboratoře v cizině nemusí přijmout k vyšetření osoby, které netrpí příznaky virového onemocnění a žádají o vyšetření bez lékařského doporučení.

Petra Fléglová

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
18.5.2020 09:36

Momentální situace koronaviru v Evropě

Prvních deset „šampiónů“ 11.5.2020  

Pořadí Stát případů mrtvých uzdravených provedeno testů 

 1. Španělsko 264 663 26 621 176 439 2 467 761

 2. Anglie 219 183 31 855 neudáno 1 821 280

 3. Itálie 219 070 30 560 105 186 2 565 912

 4. Francie 176 970 26 380 56 317 1 384 633

 5. Německo 171 879 7 569 145 600 2 755 770

 6. Belgie 53 449 8 707 13 697 584 707

 7. Holandsko 42 627 5 440 neudáno 254 573

 8. Švýcarsko 30 305 1 883 26 600 309 595

 9. Irsko 22 996 1.458 17 110 214 761

 10. Polsko 16 206 803 5 816 476 904

  ...

14 Česká republika 8 123 280 4 482 306 409 

Slovenská republika je v Evropě na 27. místě. 

Dodnes je ohlášeno v celém světě 4 200 057 případů, 284 150 pacientů zemřelo, 1 502 595 osob je bráno jako stoprocentně uzdravených.

Michael Beránek

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
12.5.2020 19:07

Člověk v tísni: Skutečná pomoc

v první řadě bych Vám chtěla poděkovat za Vaši podporu sbírky Skutečná pomoc. Díky našim pravidelným dárcům můžeme i nyní v zahraničí efektivně pomáhat lidem, kteří se kvůli krizi způsobené koronavirem dostávají do horších životních situací než dříve. Následky krize mohou být pro mnohé obyvatele chudých států strašlivé. Hrozbou není jen šíření viru, ale také nedostatek financí a rozsáhlá potravinová krize, která může přivést až čtvrt miliardy lidí na hranici hladomoru.   Na většině našich misí jsme se nyní zaměřili na osvětu a dostatečnou informovanost místních lidí. Pomáháme tam, kde lidem často nikdo jiný nepomůže: v uprchlických táborech v Sýrii nebo v odlehlých oblastech na východě Konga. Přečtěte si, jak vypadá naše pomoc v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a v Asii.   V Sýrii myslíme na hygienu i vzdělávání   Sýrie vstoupila do 10. roku války. Nyní se její obyvatelé obávají další rány v podobě epidemie koronaviru. Pokud by se virus rozšířil v přeplněných uprchlických táborech, kde panují zcela nedostatečné hygienické podmínky, bylo by zle.. V uprchlických táborech a zdravotnických střediscích na severu Sýrie se proto soustředíme na prevenci epidemie. Do středisek jsme nakoupili ochranné pomůcky (dezinfekce, rukavice, roušky), zařizujeme zde speciální místnosti pro izolaci a léčbu nemocných s koronavirem a lidem v táborech rozdáváme hygienické balíčky. Lidé, kteří jsou na útěku před válkou, však přišli téměř od všechno. Proto jim stále pomáháme potravinovými balíčky a lístky, denně rozdáváme chléb a těm nejpotřebnějším i stany. Pomáháme chudým farmářům začít znova a zprostředkováváme lidem práci při obnově toho, co válka zničila.   Místní autority na severu Sýrie kvůli hrozbě nákazy také uzavřely školy. Pro děti, které už tak kvůli konfliktu zameškaly několik let výuky, může být další výpadek ve vzdělávání fatální. Díky příspěvkům do sbírky SOS Sýrie jsme mohli přejít na vyučování na dálku, do nějž chceme zapojit všech 15 500 dětí, které navštěvují námi podporované školy v severní Sýrii.   Připravujeme Afriku na nápor pandemie   Afrika je považována za jedno z příštích epicenter nákazy. Ve všech našich afrických misích se zaměřujeme zejména na šíření osvětových zpráv a důležitých informací o koronaviru. Napříkladv Angole přizpůsobujeme službu hlasových zpráv pro nastávající a novopečené maminky tak, aby ženám chodily i doporučení a informace související s koronavirem. Tyto zprávy se dostanou přímo k 50 tisícům maminek.   V Demokratické republice Kongo pomáháme ve velmi odlehlých a těžko dostupných oblastech, kde je zdravotní péče na nízké úrovni. Tamní zdravotnická střediska a nemocnice nemají dostatečné dodávky léků ani potřebné technické vybavení a zázemí pro poskytování základní zdravotní péče. Zdravotnická zařízení zásobujeme ochrannými pomůckami a léky, také pomáháme s drobnými opravami budov a sanitárních prostor pro zlepšení celkové hygieny.   Pomáháme seniorům na Ukrajině a hendikepovaným na Balkáně   Z konfliktem zasažené východní Ukrajiny již muselo mnoho lidí uprchnout. Z těch, kteří zde zůstali, tvoří celou jednu třetinu populace senioři. Ti jsou však také jednou ze skupin, která je nejvíce ohrožena epidemií koronaviru. Jim i dalším jsme rozdali dezinfekce a vše potřebné k mytí rukou. Ve spolupráci s naší partnerskou organizací na Ukrajině jsme také rozdávali informační letáky a plakáty, s cílem upozornit zejména seniory na hrozbu nákazy a možnosti, jak se před ní chránit.   Na Balkáně se dlouhodobě zasazujeme o zlepšení podmínek pro mentálně a tělesně postižené. V Kosovu podporujeme rodiny s dětmi s postižením, které se po zavření podpůrných institucí dostaly do náročné životní situace. K uzavření center pomoci pro hendikepované došlo i v Bosně a Hercegovině, proto pomáháme k lidem s postižením dostat alespoň vzdáleně psychologickou pomoc i předměty základní potřeby.   Podporujeme chudé rodiny v Mongolsku, na kambodžský venkov posíláme hlasové zprávy   Mongolsko, které na jihu sousedí s Čínou, rychle přijalo preventivní opatření proti rozšíření nákazy koronaviru. Vláda v březnu uzavřela školy i školky, což tvrdě dopadlo na děti ze sociálně slabších rodin. Školní oběd byl pro ně totiž často jediným zdrojem výživově hodnotné stravy. Těmto dětem nyní pomáháme potravinovými, vzdělávacími a hygienickými balíčky. Celkem podpoříme více než 3 000 dětí, 500 nejohroženějším z nich zajistíme tři teplá jídla týdně po dobu dvou měsíců.   V Kambodži jsme pandemii přizpůsobili náš systém včasného varování, který už se osvědčil při posledních povodních. Lidé na venkově nyní dostávají hlasové zprávy, které jim zprostředkují důležité informace o koronaviru a o tom, jak se chránit.   Ještě jednou Vám děkuji za to, že zůstáváte s námi. Přeji Vám pevné zdraví a krásné první májové dny. S přáním všeho dobrého
Rebeka van Overloop Člověk v tísni
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
27.4.2020 15:18

Re: Koronavirus: otevírají obchody

Dnes otevírají obchody do 2500 metrů prodejní plochy. Bez využití šaten a sprch také fitness centra. Otevřou se autoškoly, zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů. Konzultace a návštěvy knihoven na vysokých školách platí i pro nižší ročníky.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
23.4.2020 12:05

Vlastivědné vycházky v Praze jsou stále zrušené

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy, v návaznosti na současná opatření v souvislosti s koronavirem Covid-19 jsme do odvolání zrušili všechny vycházky a přednášky Pražské vlastivědy. Vzhledem ke stávající situaci nebudou probíhat akce Pražské vlastivědy v květnu 2020.

Věříme, že současná opatření povedou ke zmírnění dalšího šíření nákazy a brzy se budeme opět moci setkávat na vašich oblíbených akcích věnovaných pražským pamětihodnostem a zajímavostem. Do té doby vám přejeme mnoho zdraví a sil a pokud to jen trochu bude možné, také zachování pozitivní mysli.

Zájemcům, kteří si zakoupili v eshopu vstupenku na některou ze zrušených akcí Pražské vlastivědy byla během měsíce března vrácena platba zpět na účet. Klienty, kteří si zakoupili vstupenku na vlastivědnou vycházku osobně na TIC, prosíme o trpělivost a sledování aktuálních informací o znovu otevření poboček.
Zájemce se zakoupenou vstupenkou z TIC, kteří by chtěli vrátit platbu na účet, prosíme o zaslání žádosti na mail vlastiveda@prague.eu

Pokud to situace dovolí, budeme se na Vás těšit již v červnu! O spuštění předprodeje Vás budeme informovat opět prostřednictvím našeho newsletteru.
Prozatím si z pohodlí domova můžete stáhnout jednu z brožur nebo zavítat do pražských čtvrtí alespoň na náš web.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
17.4.2020 12:59

Vídeň mění ulice na pěší zóny

Město Vídeň sáhlo k nezvyklému kroku, který má umožnit obyvatelům pohyb na vzduchu a zároveň udržovat odstup. Tento týden začalo s přeměnou tří desítek ulic na pěší zóny. Rakouská metropole tím chce minimalizovat riziko přenosu nákazy a umožnit dodržování bezpečnostních odstupů i v místech s hustou zástavbou.

Od začátku týdne vzniklo ve městě dvacet nových pěších zón a navíc i devět takzvaných zón setkávání, které fungují na podobném principu jako známá nákupní třída Mariahilferstraße a umožňují chodcům pohyb po celé šíři komunikace. Na ni je částečně povolen vjezd automobilům, MHD i cyklistům, ve skutečnosti ale spíše připomíná pěší zónu než ulici s běžným provozem.

© Stadt Wien-APA© Stadt Wien-APA

Více prostoru chodci nyní dostávají především v místech s hustou zástavbou, vysokou koncentrací obyvatel, úzkými chodníky a menším počtem parků. Tedy tam, kde lze jen těžko dodržovat doporučovaný bezpečnostní odstup. Více než třetina vídeňských chodníků, takřka 1 500 kilometrů, je totiž užší než dva metry. Dočasnou změnu ulic v pěší zóny umožnila celorakouská novela dopravních předpisů.

Článek uveřejnil specializovaný web Zdopravy.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
16.4.2020 13:42

Re: Koronavirus

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) připravuje systém poukazů na rekreaci pro zaměstnance. Podle její představy má nastartovat domácí cestovní ruch. 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
15.4.2020 19:33

TŘI SCÉNÁŘE PRŮBĚHU TRIATLONOVÉ SEZONY

S ohledem na těžko předvídatelný vývoj epidemiologické situace v ČR připravila Česká triatlonová asociace tři scénáře průběhu sezony 2020. Ten nejoptimističtější z nich počítá s prvními závody Českého poháru a Mistrovství ČR v průběhu července. 

Česká triatlonová asociace při plánování všech variant průběhu pohárové sezony zcela respektovala bezpečnostní opatření vlády i doporučení Mezinárodní triatlonové unie (ITU) a Evropské triatlonové unie (ETU). Vzala přitom ohled i na harmonogram uvolňování opatření, který představitelé vlády zveřejnili 14. dubna a který slibuje pořádání sportovních akcí do 50 osob od 8. června. 

triatlon

S ohledem na těžko odhadnutelný vývoj epidemiologické situace má ČTA připravené tři scénáře, podle kterých by bylo možné zorganizovat závody českých pohárů a mistrovství ČR. Ty počítají se začátkem sezony: 

 • v červenci,

 • v srpnu,

 • v září. 

Dle délky sezony se pak rozhodne o konkrétní podobě jednotlivých pohárů. Připraveny jsou i krajní varianty, které počítají se sloučením pohárových ročníků 2020 a 2021, případně se sloučením jednotlivých pohárových soutěží. Finální rozhodnutí bude učiněno teprve v momentě, kdy bude známá délka sezony 2020 a počet závodů, které se do tohoto zkráceného období přesunou. 

„Se začátkem sezony v červnu bohužel nemůžeme pracovat, protože závody za účasti maximálně 50 osob včetně pořadatelů, rozhodčích a technického zajištění není možné zorganizovat,“ vysvětluje Tomáš Petr, technický ředitel ČTA. 

„V tuto chvíli se všemi pořadateli jednáme o podobě termínové listiny. Snahou nás všech je, aby sezona proběhla v maximálním možném rozsahu, ale došlo přitom k co nejmenšímu počtu termínových kolizí. Protože se závodní kalendář upravuje každý den, nemůžeme ho v tuto chvíli zveřejnit. Rádi bychom ovšem předběžnou termínovou listinu dle prvního scénáře představili v první polovině května tak, aby závodníci měli dostatek času naplánovat si sezonu a připravit se cíleně na některé závody,“ dodává Tomáš Petr. 

Nejoptimističtější varianta koresponduje s dosavadními rozhodnutími Mezinárodní triatlonové unie, která pozastavila veškeré aktivity (včetně závodů, tréninkových kempů a dalších akcí) do konce června (více zde). Evropská triatlonová unie se pak rozhodla odložit rovněž mistrovství Evropy v olympijském triatlonu, které mělo 2.-5. července hostit estonské Tartu (více zde).

Michal Včeliš
public relations
Česká triatlonová asociace / Czech Triathlon Association

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
10.4.2020 12:43

Uprchlíci v zoufalých podmínkách ohroženi koronavirem. Pomozte jim!

V uprchlických táborech na řeckých ostrovech, které mají ubytovací kapacitu pro 6095 osob, se nyní nachází na 37 000 mužů, žen a dětí v příšerných hygienických podmínkách. Lidé, z nichž většina uprchla před pronásledováním či konflikty ve svých zemích do domnělého bezpečí v Evropě, jsou zde doslova uvězněni.

Jejich každodenní realitou je tísnění v davech, provizorní příbytky, špína, hodiny čekání na jídlo, zoufalý nedostatek sprch a toalet, nedostatek tekoucí vody a nejistota, co s nimi bude. Ať už jsou to starší lidé, těhotné ženy, dlouhodobě nemocní, malé děti i lidé trpící post-traumatickou poruchou. Někteří jsou zde drženi již roky.

Pokud by se COVID-19 rozšířil v těchto podmínkách, mohlo by se jednat o katastrofu s fatálními následky. Pomozte nám apelovat na řecké a evropské lídry, aby předešli možné pohromě, kterou by rozšíření onemocnění COVID-19 bezpochyby bylo.

Děkuji vám, podrobnější informace najdete i na našem webu k tématu migrace. 

Šárka Antošová, specialistka na migraci Amnesty International ČR

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
10.4.2020 12:40

Reakce společnost Corel na situaci COVID-19

Dobrý den z DTP STUDIA, partnera společnosti COREL pro český a slovenský trh.

Chceme, aby podniky, pedagogové a studenti využívající program CorelDRAW zůstali ve spojení. Společnost Corel pomáhá udržet věci v chodu. Udělala řadu opatření pro usnadnění práce a učení s produkty CorelDRAW GS. Minimálně do 31. května 2020 mohou uživatele využívat následujících možností.

Jednotliví uživatelé a malé firmy - práce z domova s flexibilní licencí a týmovou spoluprací.

 • Uživatelé CorelDRAW GS jakékoli verze mají nyní možnost instalace licence na domácí počítač. Není třeba kupovat další licenci nebo předplatné. Můžete použít vaše aktuální sériové číslo a instalační URL nebo DVD. 
 • Pro kontakt s kolegy a klienty mají všichni uživatelé CorelDRAW GS 2019/20 přístup k webové spolupráci pomocí CorelDRAW.app. Uživatelské účty byly automaticky aktualizovány. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, přejděte na stránku http://www.coreldraw.app a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k zákaznickému účtu Corel. 

Studenti a akademičtí zákazníci - zdarma grafické nástroje pro pokračování ve výuce designu.

 • Akademické instituce s licencemi CorelDRAW GS nyní mohou registrovaným studentům umožnit bezplatnou instalaci sady do jejich domácího systému. Správci IT automaticky obdrží pokyny od společnosti Corel. Studenti navštěvující zúčastněnou školu mohou přímo požádat o licenci prostřednictvím IT oddělení své instituce.
 • Studenti a všichni uživatelé, kteří mohou využívat bezplatný online grafický nástroj, se navíc mohou přihlásit k účtu Gravit Designer. Gravit Designer je součástí skupiny grafických produktů Corel. Začněte jednoduše vytvořením bezplatného účtu na adrese www.designer.io

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího
Štefan Kratochvíl, CEO, DTP STUDIO s.r.o.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
10.4.2020 12:06

DM drogérie

DM drogérie nabízí v této době řadu výrobků, které pomáhají před nákazou koronavirem.

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
7.4.2020 21:48

Turisté budou v Adršpachu a Teplicích vítáni až po zvládnutí epidemie

Tisková zpráva AOPK, Technických služeb Adršpach a Teplických skal

S příchodem jarních dní se skalní města na Broumovsku stávají tradičně cílem tisíců návštěvníků. Ti zde v minulých letech zažívali i "husté" tlačenice. V situaci, kdy je shlukování lidí doprovázeno rizikem přenosu infekce, se provozovatelé rozhodli uzavřít okruhy ve skalních městech u Adršpachu a Teplic nad Metují. Ochránci přírody ze Správy CHKO Broumovsko toto jejich rozhodnutí považuji za zcela pochopitelné a doufají, že návštěvníci budou respektovat ochranné podmínky národní přírodní rezervace. Důvody uzavření okruhu nám sdělila Kateřina Menšíková zodpovědná za cestovní ruch v Adršpachu: „ V loňském roce v dubnu navštívilo denně adršpašský okruh více než tisíc návštěvníků. V souladu s nařízením Vlády ČR jsme uzavřeli informační centrum, parkoviště, veřejné toalety i vlastní vstup do skal. Naším cílem je zamezit šíření onemocnění covid-19 mezi návštěvníky a zároveň ochránit zdraví našich zaměstnanců. Na uzavřených okruzích nyní neprobíhá pravidelná údržba a úklid.“
Očekávané oteplení a nástup jara láká lidi do přírody. Zároveň řada živočichů netrpělivě čeká na lepší podmínky pro založení rodiny. Jako jedni z prvních začínají hnízdit ve skalních rezervacích Broumovska výři a sokoli. „Ptáci zakládají snůšky teď a začíná tak období, kdy jsou mimořádně citliví k vyrušování,“ informuje Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.

V předchozích letech se na Broumovsku uhnízdilo nejvýše sedm párů sokolů, v letošním zatím pozorujeme rekordních deset párů.  Teplé počasí láká lidi do skal, některé páry na to reagují a přesouvají se do míst, která ještě nebyla zkontrolována a označena v terénu uzávěrami s informacemi o klidovém režimu na hnízdištích těchto kriticky ohrožených dravců.

Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních letech vysoká, a proto je důležité hnízdiště chránit a udržovat na nich klid. Vloni mláďata vylétla pouze z hnízd, která byla pod dohledem strážců a kde byl částečně omezen pohyb turistů. Proto bude také v letošním roce uzavřen vstup veřejnosti na severní oblouk Křížového vrchu, okolí Kovářovy rokle a Čertovy tchýně  v Broumovských stěnách a omezen vstup k Chrámovým stěnám v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Respektujete prosím hranice lezeckých oblastí a termíny, ve kterých je možné v oblasti lézt. Nevstupujte mimo turisticky značené cesty. Sledujte prosím aktuální informace o uzávěrách.
„Abychom dokázali lépe objasnit případné nezdary při hnízdění, plánujeme k většině hnízd umístit fotopasti. Přejeme si však, aby co nejvíce hnízd bylo úspěšných a toto opatření bylo spíše záložní. Snad žádného výra, kunu či zvídavého turistu či lezce na snímcích nenajdeme,“ doplnil Kafka.

Respektujte prosím všechna opatření, protože je to jediná možnost, jak se můžeme shledat společně a ve zdraví v prostředí skalních měst Broumovska. Do té doby nechme přírodu a skály odpočívat. Všechny změny a aktuality můžete sledovat na našich webových stránkách, FB a Instagramu. Provozovatelé okruhů i ochránci přírody děkují všem, kteří přijmou tato omezení a těší se na setkávání v přírodě Broumovska, až omezení nebudou nutná.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
3.4.2020 17:26

Drábské světničky zůstávají zavřené

Letos se výjimečně neotevře pro turisty na přelomu března a dubna skalní hrad Drábské světničky u Mnichova Hradiště. Lesy České republiky zahájí letošní turistickou sezónu bohužel až po skončení veškerých opatření, spojených se šířením koronaviru.

"Obvykle jsme odstraňovali okenice a dveře v dřevěném vstupním objektu skalního hradu právě v tomto období. Letos je ale situace jiná a turisty zatím do Drábských světniček nepustíme. Areál zpřístupníme, jak to bude možné," vysvětlil krajský ředitel Lesů ČR z Liberce, Ludvík Řičář.

Eva Jouklová
Lesy ČR

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
3.4.2020 17:20

Žlutí andělé 1234

Televizní stanice Prima spolu se Žlutými anděly ÚAMK již několik dnů na lince 1234 poskytuje telefonickou pomoc s problémy okolo koronaviru – COVID 19.  Stejně, jako již několikrát v minulosti, např. při povodních, občané mohou využít a využívají službu linky 1234. Dovoláte se kdykoliv, spojení je k dispozici v režimu 24 hodin po sedm dní v týdnu. 

 Nejrůznější informace k současné epidemii se na občany hrnou ze všech stran. Pro mnoho lidí, zejména starších občanů, je stále obtížnější orientovat se v toku sdělení, nařízení, omezení a v neposlední řadě i doporučení. Tým zkušených operátorů odbaví denně několik tisíc dotazů.  Odpovídají na otázky z oblasti dopravy, mají  informace pro pendlery a jsou s to poradit i v oblasti pracovně - sociální.  Ve spolupráci s cestovní kanceláří Autoturist mají stále aktualizované informace např. pro Čechy, kteří se potřebují vrátit domů, ale i o tom, jak se postavit k již zakoupenému zájezdu, jaká jsou práva a povinnosti cestovních kanceláří, dopravních firem, hotelů atd.  

Šíře otázek je mimořádně široká. Operátoři s pochopením, trpělivě a pečlivě každému volajícímu odpovídají. Linka Žlutých andělů 1234 je prostě určená všem potřebným. Již po několika hodinách provozu se ukázalo, jak hodně ji občané využívají. Volají především starší lidé, kteří v menší míře využívají internet a informace čerpají z TV, novin a rozhlasu. Vše si chtějí naživo prověřit a potvrdit. Také si potřebují popovídat, postěžovat, vylíčit své pocity nebo se jinak poradit. Pro ně i pro všechny ostatní jsou zde Žlutí andělé na lince 1234.

INFO: Czech Travel Press

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
3.4.2020 16:23

#DiscoverGermanyFromHome

Kampaň #DiscoverGermanyFromHome propojuje současné aktivity na sociálních médiích

Během aktuálního stavu uzavřených hranic soustřeďuje Německá turistická centrála (DZT) své probíhající marketingové aktivity na všech svých sociálních kanálech po celém světě v komunikační kampani #DiscoverGermanyFromHome. Hlavním cílem je přinášet pro své fanoušky inspirativní, empatický a zároveň informativní obsah zábavnou a interaktivní formou. Kampaň zahrnuje virtuální zážitkové formáty destinací v Německu ze všech 16 spolkových zemí. Vyzývá k virtuálnímu objevování Německa jako turistické destinace, čímž posiluje kontakt s potenciálními návštěvníky Německa. Kromě zmíněného hashtagu #DiscoverGermanyFromHome kampaň používá také hashtagy, které jsou již v oběhu, jako je #staysafe, #stayathome nebo #traveltomorrow.

„Navzdory uzavření hranic zůstáváme aktivní,“ vysvětluje Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT. „Neustále se pohybujeme na více než 30 kanálech sociálních médií, abychom udrželi zájem o Německo jako turistickou destinaci, a to inspirativním a informativním způsobem. Zaměřujeme se na zábavné a interaktivní příspěvky. Kromě přímého kontaktu se zákazníky využíváme naše zavedené online nástroje k udržení aktivního dialogu s našimi partnery v německém a mezinárodním cestovním ruchu.“

Vzhledem k současné situaci DZT posunula do druhé poloviny roku všechny plánované marketingové aktivity, a to jak kampaně specifické pro jednotlivé trhy, tak i globální kampaně „German Summer Cities“ a „#WanderlustGermany“. Přípravy byly již dokončeny, takže digitální obsahy kampaní mohou být spuštěny pomyslným „stisknutím tlačítka“.

V souladu se současným vývojem v různých zdrojových trzích by mohla být od druhé poloviny roku postupně zahájena opatření pro zotavení cestovního ruchu.

Německý turistický incoming se v důsledku koronavirové krize během několika týdnů prakticky zastavil. Cestovní omezení ovlivňují jak vstup do Německa, tak i odjezdy z hlavních zdrojových trhů. Zlepšení současné situace bude možné až v případě, kdy příslušná administrativní opatření na straně Německa i ve zdrojových trzích umožní ekonomický restart cestovního ruchu.

 

Jan Pohaněl
vedoucí Německé turistické centrály pro ČR

 

 

www.germany.travel

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
2.4.2020 10:55

Sportovní klub vozíčkářů Praha: sport v karanténě

Milí spojenci, dnešní koronavirová doba nám bohužel zamezila pořádání hromadných sportovních akcí. Nicméně se snažíme sportovat všemi možnými způsoby. Někdo se vrhnul na posilování, někomu jsme půjčili trenažér, aby mohl šlapat na kole i v domácím prostředí. Některé lyžařské akce jsme již nestihli uskutečnit, ale moderní přístroje nám pomáhají improvizovat a zapojit svaly, které potřebujeme např. při běžkování. Nezahálejí ani stolní tenisté a příkladem všem jde i naše předsedkyně Míša. Cvičit lze různými způsoby  a budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše nápady, videa a fotografie z cvičení. Pohyb lze provozovat kdykoli a kdekoli i uprostřed domácího vězení, resp. karantény. V životě každého z nás je pohyb důležitým faktorem nejen z fyzického hlediska, ale i z imunitního a duševního.

My v SKV Praha sportem i nadále žijeme, a proto se cítíme SKVěle :)

Pochlubte se nám, jak kreativní dovedete být v domácích podmínkách. Jakým pohybem si zpestřujete život vy? Vše můžete zasílat na email: dostal@skvpraha.org.
Jiří Dostál

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
1.4.2020 00:07

Člověk v tísni

Patrně vás zajímá, jak Člověk v tísni pomáhá v Česku v koronavirové krizi?   Pracujeme s 3 tisíci lidmi ze sociálně nejslabších skupin, což má přímý dopad na víc než 10 tisíc ohrožených lidí v osmi krajích ČR. Mnoho lidí se v důsledku přijímaných opatření dostává do neřešitelné finanční situace, proto posilujeme tým poradců a rozšiřujeme provoz dluhové helplinky a iniciujeme a podporujeme systémové kroky k odložení splátek hypoték, úvěrů, dluhů.   Spousta dětí v místech, kde dlouhodobě pracujeme, nemá doma přístup k internetu, nebo jim chybí podpora pro domácí vyučování v rodinách a školy logicky přechází víc do on-line komunikace, takže tyto děti zameškávají učivo. Naši vzdělávací pracovníci proto komunikují s rodinami a školami a propojují je, doporučují jim vhodné materiály, nabízejí další podporu pro vzdělávání.   Samozřejmě jsme podporu nabídli místním a krajským strukturám, někde sedí kolegyně a kolegové na help linkách, jinde se zapojili do koordinace podpory seniorů, to řešíme lokálně na každé české pobočce, také děláme řadu dalších kroků zejména v pomoci rodičům a učitelům s domácí výukou, další informace najdete v odkazu.   Rovněž intenzivně řešíme pomoc v zahraničí, v zemích, kde máme mise.   Sledujte náš web a naše sociální sítě pro další informace. Děkujeme za podporu i v těchto složitých časech.  Buďte zdrávi. https://www.clovekvtisni.cz/
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
31.3.2020 13:33

Rozvoz polévek zaměstnancům odběrových míst v rámci tréninku

Profesionální biker Kristian Hynek a Bageterie Boulevard představují plán B

V současné situaci pomáhá každý, kdo může, a nejinak je tomu i u sportovců. V rámci akce „Jedeme k těm, kteří jedou dál“ vyzývá Bageterie Boulevard spolu s Kristianem Hynkem, cyklistickým vicemistrem světa a mistrem Evropy v MTB maratonu, ostatní cyklisty – ať už profesionály nebo amatéry, aby neházeli kolo do sklepa, ale posílili pohybem svůj organismus a zároveň využili svou energii k pomoci ostatním. Mohou se zapojit do tréninkového plánu B pro těžké dny a začít rozvážet teplé polévky zdarma těm, kteří nemají čas a mnohdy ani sílu si pro ně dojít - pracovníkům odběrových míst, kteří pomáhají v boji s koronavirem. 

Pro řadu profesionálních sportovců sezóna skončila, stejně jako pro Kristiana Hynka, vicemistra světa a mistra Evropy v maratonu horských kol. Ještě před 14 dny se připravoval v Jihoafrické republice na svůj poslední profesionální start v prestižním cyklistickém závodě Cape Epic, který je někdy nazýván jako Tour de France horských kol. Ten byl ovšem zrušen a Kristian se vrátil do ČR. 

Nechtělo se mu ale jen sedět doma a čekat, až se uklidní situace a on se bude moci připravovat na závody, a rozhodl se proto spolu s Bageterií Boulevard zorganizovat výzvu, která má lidem dopřát pohyb a zároveň pomoci těm, kteří sami pomáhají dalším. „V prevenci proti jakýmkoli nemocem hraje významnou roli zdravý a silný organismus, proto je i během karantény důležitý pohyb. Chtěl bych tak vyzvat všechny cyklisty, kteří se stále vydávají na cesty, aby se zapojili do naší výzvy a během tréninku udělali i dobrou věc. Každý, kdo má chuť, se může v rámci svého tréninku zapojit a dovézt na kole teplé polévky pracovníkům odběrových míst. Jedná se o odborníky, kterým nemůžeme pomoci s jejich prací, ale můžeme jim ji co nejvíce usnadnit, když přes jejich nasazení nemají mnohdy čas ani sílu udělat tak obyčejnou věc, jako si zajít pro oběd,“ říká český biker Kristian Hynek.

Kristian spolu s dalšími dobrovolníky rozváží polévky do Ústřední vojenské nemocnice a Thomayerovy nemocnice v Praze. Každý den budou podle zájmu dobrovolníků přibývat další obsloužená odběrová místa všude po republice. Do akce „Jedeme k těm, kteří jedou dál“ se může zapojit každý, kdo má čas a chuť pomáhat. Stačí napsat na email planb@bb.cz, kde si dobrovolník dohodne pobočku Bageterie Boulevard, na které polévky vyzvedne, a také odběrové místo, kam je zaveze. Polévky dostane přichystané ve speciálním termo batohu, díky kterému dorazí ke zdravotníkům teplé.

O Bageterii Boulevard

Bageterie Boulevard je rychlé občerstvení pro náročné. Již od roku 2003 rozvíjí vlastní expres gourmet koncept, který v sobě dokáže spojit nejkvalitnější evropskou gastronomii, připravovanou výhradně z čerstvých regionálních surovin a rychlost, která stačí tempu dnešní doby. Spolu se svými franšízanty vlastní 47 poboček v českých městech i světových metropolích.

Kromě nabídky složené z baget, salátů, polévek nebo snídaní do Česka pravidelně přináší sezónní Chef menu inspirované kuchyní vybraného evropského či světového regionu a vytvořené evropskými gastronomickými špičkami. Pro všechny hlídající si linii pak nabízí speciality z řady Fit Calories.

Více se o Bageterii Boulevard a jejích novinkách se dozvíte na webu www.bb.cz.:

Martin Thoř 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
29.3.2020 17:58

Zpráva od Dana Schulmana, prezidenta a generálního ředitele společnosti PayPal

Prožíváme situaci, která nemá v historii obdoby. Pandemie nemoci COVID-19 ovlivňuje zdraví našich blízkých, zdraví firem, na kterých závisíme, stav globální ekonomiky i způsob, jakým dennodenně žijeme. Nezapomeňte, že v boji s touto specifickou a stále se vyvíjející výzvou je PayPal na vaší straně.

Spojme síly jako komunita

Za více než 20 let naší existence jsme s vámi prožili události, které zasáhly všechny části světa. Po celou dobu podporujeme a udržujeme si své zaměstnance, zákazníky a partnery. Nyní čelíme pandemii, která nepochybně vstoupí do historie jako samostatná kapitola, a naše závazky se nezmění.

Mnohé firmy nyní podnikají záchranné kroky, protože to nikdo nezvládne sám. Apelujeme na společnosti v celém finančním ekosystému, aby společnými silami pomohly těm, kteří jsou v krizi nejzranitelnější. Všichni potřebujeme podpořit své zaměstnance a hledat způsoby, jak pomoci našim zákazníkům, aby tuto nelehkou situaci zvládli. V posledních několika měsících jsme svědky šíření velkorysosti a vlídnosti, mezigenerační podpory a solidarity a také pozoruhodné statečnosti. Právě v těchto dobách jsou odvaha, velkorysost a nezdolnost tím, na čem nejvíc záleží.

Pomáháme našim zákazníkům

Jste-li zákazníkem PayPal a potřebujete-li poradit, jaký je nejlepší způsob bezpečného zaslání peněz přátelům a rodině, rádi vám pomůžeme. Okamžité odpovědi na vaše otázky najdete v Nápovědě PayPal nebo po kliknutí na tlačítko „Pomoc“, které najdete na každé stránce PayPal nebo v e-mailu služby PayPal.

Jsme připraveni pomoct vám s bezpečnými a chráněnými službami digitálních plateb v tomto období finanční nejistoty:

Osobní platby (person-to-person, P2P) jsou rychlým, bezpečným a jednoduchým způsobem, jak posílat a dostávat peníze přes PayPal.

Xoom vám umožňuje posílat peníze svým blízkým do zahraničí rychle, bezpečně a s ochranou platby.

S PayPal můžete online nebo z telefonu podpořit charitativní organizace v boji proti nákaze.

Když nakupujete a platíte online, zjistěte si informace o ochraně nákupů a dostupnosti proplacení nákladů na vrácení zboží. PayPal po vás na stránkách schválených obchodníků nikdy nebude chtít žádné osobní údaje.

Hledáte-li další nabídky, které vám mohou pomoci, navštivte místní stránky PayPal nebo Xoom, případně do jejich aplikací, kde zjistíte více.

Podporujeme malé podniky, které jsou páteří ekonomiky

Digitální platby se staly nezbytností pro firmy všech velikostí a stále více firem i jejich zákazníků přijímá nové technologie pro mobilní platby a platby v obchodech. Firmy, které se odhodlaly zavést nové způsoby prodeje, zjišťují, že digitální platby jsou důvěryhodným způsobem, jak přijímat platby bezpečně a s ochranou. Neustále zkoumáme způsoby, jak pomoci malým obchodníkům zvládnout současnou situaci. Stávající produkty upravujeme podle podmínek na trhu a potřeb zákazníků. V této nejisté době nabízí PayPal přístup ke 305 milionům aktivních zákaznických účtů na celém světě a zajišťuje, že můžete transakce provádět bezpečně a bez obav. Jsme s vámi na každém kroku a nabízíme spolehlivost, bezpečnost a podporu, kterou potřebujete. I nyní jsme na vaší straně.

Jste-li firemním zákazníkem PayPal a máte-li problém s cash flow, naši experti zákaznického servisu vám vše vysvětlí, poskytnou doporučení a poradí vám.

Doufám, že se všichni připojíte k PayPal v podpoře komunity obchodníků, kteří prodávají online nebo se snaží upravit svůj obchodní model, aby vám poskytli služby.

Staráme se o naše zaměstnance, kteří jsou zde každý den pro vás

V současné krizi je nesmírně důležité podporovat naše zaměstnance PayPal, aby vám mohli nadále poskytovat služby, které potřebujete a očekáváte. V souvislosti s rozšířením COVID-19 jsme podnikli kroky na podporu a finanční zabezpečení našich zaměstnanců, aby se mohli nadále starat jak o své zdraví, tak o naše zákazníky. Mnozí zaměstnanci nyní pracují na dálku a stejným způsobem bude fungovat několik našich center zákaznického servisu. V době provádění této změny můžeme zaznamenat dopad na rychlost reakce na telefonní či e-mailové dotazy. Okamžité odpovědi na vaše dotazy můžete po tuto dobu najít v Nápovědě PayPal. Velmi si vážíme vaší trpělivosti a vašeho pochopení v této době, kterou prožíváme společně. Zavázali jsme se podporovat naše zaměstnance a starat se o ně, což nám umožní, abychom během této nejisté doby byli také schopni podporovat naše zákazníky.

Jak ještě můžeme pomoci?

Víme, že zákazníci a firmy všech velikostí jsou pod tlakem a že někteří prožíváte velmi těžkou situaci. Snažíme se najít nové způsoby, jak zajistit vaše potřeby, a využijeme své technologie i zdroje, abychom vám pomohli. Navštivte prosím PayPal Newsroom Hub, kde najdete užitečné zdroje pro prohlížení našich produktů a nástrojů pro tuto bezprecedentní dobu.

Děkuji, že jste zákazníkem společnosti PayPal, a děkuji za důvěru, kterou nám každý den dáváte.

Dan

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
28.3.2020 22:25

Prohlášení Asociace cestovních kanceláří

Vážení zákazníci cestovních kanceláří,

Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) se plně ohrazuje proti výzvě, kterou vyhlásila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) když doporučila, aby se všechny cestovní kanceláře kompletně uzavřely a přestaly komunikovat s klienty.

My zásadně nedoporučujeme svým členům, kteří poskytují služby více než 80 procentům zákazníků českých cestovních kanceláří a agentur, aby jakýmkoliv způsobem omezovaly v této složité době svůj kontakt se zákazníky.

Zákazníci nejsou a nikdy nebudou našim rukojmím ve střetu s kýmkoliv. Zákazníci jsou našimi partnery a naším zájmem je být jim k dispozici ať už jsou na zájezdu nebo kdekoliv jinde.

Představenstvo ACK ČR
V Praze dne 28. března 2020

Jan Papež, místopředseda

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
28.3.2020 11:19

Salewa šije roušky a ochranné obleky

Nálehavě potřebné ochranné roušky a obleky pomáhá díky svým čínským kontaktům sehnat také Heiner Oberrauch, majitel firmy Oberalp z jihotyrolského Bolzana, která má ve svém portfoliu mj. značky Salewa a Dynafit. Letadlo italské Luftwaffe by mělo v nejbližších dnech přivézt 1,5 milionů masek a obleků. 

Nejprve se společnosti, šijící odolné sportovní a horské oblečení přeorientují na často a snadno pratelné masky a obleky. „Prvních 25 000 masek jsme naložili už v polovině minulého týdne, další zhruba stejný počet na jeho konci,“ říká Heiner Oberrauch. Všechny zamíří do zdravotnických zařízení v Jižním Tyrolsku, nejsevernější části Itálie.

Prostřednictvím partnerů Oberalpu se podařilo zajistit dodavatele pro 1,5 milionu ochranných masek – milion chirurgických roušek, čtvrt milionu FFP2 a FFP3 respirátorů, k tomu sta tisíce ochranných obleků. Kompletní zásilka tohoto materiálu by se měla objevit v Jižním Tyrolsku v nejbližších hodinách.

„Z našich srdcí by spadl velký kámen, neboť teď musíme vydávat ochranný materiál ve velmi omezeném počtu, protože další roušky, respirátory a obleky míří do domovů seniorů a k praktickým lékařům. Ale teď máme naději, že nedostatek překonáme,“ těší se Florian Zerzer, generální ředitel jihotyrolské Záchranné služby.

„Není to samozřejmé, že se podnikatelé takto zapojí do pomoci bez byrokratických procedur, proto velké díky,“ ocenil aktivitu Thomas Widmann, zdejší zdravotní rada.

Tomáš Nohejl

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
28.3.2020 10:57

Koronavirus na Booking.com

At Booking.com our utmost concern is for the safety and security of customers, partners and colleagues. We are closely monitoring the current COVID-19 situation, including announcements and instructions from the WHO and relevant local authorities so that we can make the right decisions and support those that are impacted.  

In light of the recent developments around COVID-19 and taking into account the above, I am reaching out to notify you that from 28 April 2020, we will be terminating the Refer a Property programme - therefore, exercising our right to terminate the addendum to the affiliate agreement, clause 3.2. As a result, we will not be compensating affiliate partners any longer for any properties that are referred and driven to Booking.com from that day onwards.  

Why are we terminating the programme? Given the uncertainty we all find ourselves in given the outbreak of COVID-19 and amidst global travel uncertainty in a rapidly evolving environment with a lot of unpredictability, Booking.com is making responsible adjustments to its supply incentive programmes in order to better reflect current demand. We understand that this might be disappointing to some and we’d like to assure you that we have not taken this decision lightly.  

What does this mean for compensation? We can confirm that all properties referred until 28 April 2020 will be compensated following the terms and conditions. 

If you have any questions or concerns please feel free to contact us. 

From all the team at Booking.com, we sincerely wish you the best during these challenging times, and we hope this period of instability will be resolved shortly. 

Best wishes,
Team Booking.com

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
28.3.2020 10:54

MyHeritage zadarmo barví fotky

 
Zde ve společnosti MyHeritage chceme přispět k tomu, aby genealogická komunita v tomto náročném období zůstala čilá, a dokonce se i trochu bavila. Proto všem uživatelům poskytujeme na celý měsíc zdarma neomezený přístup k funkci MyHeritage In Color™. Tato naše nová funkce automaticky koloruje černobílé fotky. Uživatelé, kteří nemají Kompletní plán, mohou obvykle obarvit pouze 10 fotek, ale nyní můžete zdarma kolorovat libovolný počet fotek.
Vyzkoušejte to nyní
Kolorování fotek je dokonalá aktivita pro nás všechny, kdo jsme izolováni doma. Přináší nám to příležitost znovu se podívat na naše rodinné fotky, oživit je a oddat se vzpomínkám. Výsledek můžete sdílet online s celou rodinou, abyste potěšili své příbuzné a poskytli jim příjemné vzpomínky. Vytáhněte ještě dnes svá rodinná alba a zapojte se do zábavy.
Každý, kdo bude v následujícím měsíci sdílet fotky na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu s hashtagem #ColorBeatsCoronavirusBlues a označí @MyHeritage, bude zařazen do týdenního losování. Každý týden vybereme jednoho šťastného výherce, který obdrží zdarma Kompletní předplatné MyHeritage. Výherci si užijí bezplatný přístup k veškerému obsahu a funkcím MyHeritage, včetně 12 miliard historických záznamů, Smart Matches™, Record Matches, Instant Discoveries™ a dalších funkcí.
Vyzkoušejte to nyní
Užijte si funkci MyHeritage In Color™ zdarma do 22. dubna 2020.
Zůstaňte zdraví a v bezpečí,
tým MyHeritage  
Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
27.3.2020 15:13

Trisbee

Podporujeme podnikatele. Po dobu aktuálního stavu s opatřeními kvůli epidemii koronaviru je poplatek z každé platby zrušen.
https://www.trisbee.com/

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
27.3.2020 15:08

Bezkontaktní Trisbee zrušilo poplatky za platby

Pomáháme podnikatelům. Zrušili jsme poplatek z každé platby naprosto všem obchodníkům využívající pro platbu appku Trisbee. Společně to zvládneme.
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
26.3.2020 13:46

Koronavirus: JCCR distribuuje ochranné prostředky

JCCR se stala krajskou centrálou distribuce ochranných prostředků

Jihočeskou centrálu cestovního ruchu zasáhl koronavirus stejně tvrdě jako celý cestovní ruch. Omezení pohybu osob a zavřené hranice její činnost ale nezastavily. Jedna z nejlépe hodnocených krajských destinačních organizací v ČR se okamžitě, pod křídly jihočeského krizového štábu, postavila do první linie boje proti COVID-19.

JCCR převzala řízení logistiky centrálního skladu ochranných pomůcek na letišti v Plané u Českých Budějovic a její vozy s logem Jižní Čechy opravdová láska se zapojily do rozvozu životně důležitého materiálu po celém regionu. „Momentálně jde všechno stranou, prioritou je, aby zdravotníci dostali ochranné prostředky co nejdříve,“ okomentovala operativní „transformaci“ JCCR na jednu ze složek krizového plánování jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která ocenila rychlost a nasazení všech pracovníků turistické centrály v akci.

Jde o ochranné prostředky, které Česká republika přiváží z Číny, i ty, které vyrábějí české firmy. Následně se tyto pomůcky přerozdělují dle pevně stanoveného klíče. Přerozdělování desetitisíců roušek a respirátorů je poměrně logisticky náročné. Jsem velice ráda, že nastavený systém funguje spolehlivě,“ poznamenala hejtmanka.

Ředitel JCCR Jaromír Polášek s nasazením svého týmu pro potřeby krizového řízení neváhal. Ze své pozici totiž situaci v okolních zemích pozorně sledoval a o hrozbě uzavření hranic, jako nutného opatření v boji s šířící se nákazou novým koronavirem SARS-COV-2, hovořil týden před tím, než k němu skutečně došlo. Jeho obavy se naplnily. Cestovní ruch se zcela zastavil. Přitom z turismu jen na jihu Čech šlo ročně do veřejných rozpočtů téměř 10 miliard korun.

Situace, vyvolaná šířením koronaviru po celém světě, zasahuje každého z nás a tvrdě dopadá na ekonomiku. Cestovní ruch, jako její významnou součást, nevyjímaje. Není to tak dlouho, co k nám přestali jezdit Asiaté. Už to byla pro poskytovatele služeb v turismu velká rána. A nyní se zastavilo všechno. Naším úkolem je už nyní vymýšlet, jak pomoci cestovnímu ruchu a stovkám tisíc lidí, kteří v něm, nebo s ním souvisejících oborech, pracují. Musíme být připraveni normální život rychle obnovit a znovu nastartovat. Prvním krokem je ovšem porazit koronavirus a proto nyní děláme to, co děláme,“ zdůraznil Polášek.

JCCR už zrušila celou akcí v tuzemsku i zahraničí. Projektoví manažeři a manažerky rozváží ochranné pomůcky, drží nonstop služby ve skladu na letišti, pomáhají na informačních linkách Jihočeského kraje, někteří i šijí roušky. Přesto myslí na budoucnost.

Zrušili jsme dubnový veletrh cestovního ruchu Travelfest2020 na českobudějovickém výstavišti, ale současně jsme se rozhodli, že v každém případě zrealizujeme plánovanou navazující odbornou konferenci Travelcon 2020 ve dnech 23. a 24. dubna s tím, že její program zaměříme na vlivy aktuálních globálních změn v odvětví cestovního ruchu na jeho další vývoj. Z výstaviště prostě konferenci přestěhujeme do kyberprostoru a jednání se uskuteční zdarma a on-line,“ doplnil Polášek.

Současné aktivity JCCR zaznamenává mimo jiné video brífink Jihočeského kraje 24. března 2020 dostupný na: https://www.kraj-jihocesky.cz/video-brifing-jihoceskeho-kraje-z-letiste-v-plane-24-brezna-2020 nebo https://youtu.be/_vOj7S7nAMA .

Jihočeská centrála cestovního ruchu

www.jccr.cz 
www.jiznicechy.cz
tel.: +420 387 201 283
e-mail: info@jccr.cz 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
25.3.2020 16:22

Pražská vlastivěda

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy, v návaznosti na současná opatření v souvislosti s koronavirem Covid-19 jsme do odvolání zrušili všechny vycházky a přednášky Pražské vlastivědy. Vzhledem ke stávající situaci nebudou probíhat akce Pražské vlastivědy v dubnu 2020.

Věříme, že současná opatření povedou ke zmírnění dalšího šíření nákazy a brzy se budeme opět moci setkávat na vašich oblíbených akcích věnovaných pražským pamětihodnostem a zajímavostem. Do té doby vám přejeme mnoho zdraví a sil a pokud to jen trochu bude možné, také zachování pozitivní mysli.

Prozatím si můžete stáhnout zdarma některou z našich brožur nebo zavítat do pražských čtvrtí alespoň prostřednictvím našeho webu.

Zájemcům, kteří si zakoupili v eshopu vstupenku na některou ze zrušených březnových akcí Pražské vlastivědy, bude nejpozději do 30. března vrácena platba zpět na účet. Prosíme jen o strpení vzhledem k velkému množství objednávek, které musí být zpracovány ručně. Klienty, kteří si zakoupili vstupenku na vlastivědnou vycházku osobně na TIC, prosíme o trpělivost a sledování aktuálních informací o znovu otevření poboček. Zájemce, kteří by chtěli vrátit platbu na účet, prosíme o zaslání žádosti na mail vlastiveda@prague.eu

 

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4
150 00 Praha 5
www.praguecitytourism.cz 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
25.3.2020 16:20

Bardejovské kúpele do konca marca nových klientov neprijímajú

Zakúpené pobyty v Bardejovských kúpeľoch sa dajú presunúť bez doplatkov

Rozhodnutím vedenia akciová spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE od pondelka 16. 3. 2020 neprijíma nových klientov na pobyt. Týka sa to všetkých - aj klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Opatrenie platí zatiaľ pre klientov s nástupom do 30. 3. 2020 vrátane. Situácia sa však mení a nové opatrenia sa budú prijímať podľa potreby. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková. 

,,Fungujeme v totálne obmedzenom režime. Klienti zdravotných poisťovní, ktorí už sú na liečení, majú služby poskytované na základe usmernení, ktorými sa zamedzuje ich zhromažďovanie. Procedúry sa riešia len individuálne, všetky skupinové procedúry sme pozastavili. Nefungujú ani wellness, rehabilitačný bazén, či telocvične, squash a pod. Zrušili sme samozrejme aj bufetové stravovanie. Klienti dostali rúška, zamestnanci ich už majú dlhšie. Všetko dezinfikujeme a ideme v súlade s nariadeniami hlavného hygienika. Návštevy rodinných príslušníkov v areáli sú zakázané. Kúpele požiadali klientov, ktorí majú zakúpené komerčné pobyty, aby si požiadali o náhradné termíny. Pri presune budú zohľadnene rovnaké cenové podmienky, aj keď sa zakúpené pobyty presunú na neskoršie. Klienti nebudú rozdiely doplácať,“ vysvetlila T.Šatanková. 

Bardejovské kúpele už minulý týždeň prijali preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu pre verejnosť. Vedenie spoločnosti, v súlade s pokynmi a nariadeniami MZ SR, ústredného krízového štábu, hlavného hygienika a opatreniami prijatými primátorom mesta Bardejov, prijalo preventívne opatrenia. Až do odvolania zatvorilo pre verejnosť Wellness Spa v hoteli Ozón, bazén v Balneoterapii, soľnú jaskyňu, muzeálny apartmán SISI v hoteli Alžbeta, Beauty Studio v hoteli Ozón a zrušilo predaj voľnopredajných procedúr. Zrušili aj všetky plánované spoločenské a kultúrne aktivity, vrátane tanečných zábav, hromadné prednášky a organizované výlety. Situáciu neustále monitorujú a ďalšie body dopĺňajú.          

Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 011 osôb, čo bolo o 3174 viac ako v roku 2018. Kúpele vlani zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní o 17 289, na celkových 289 353. Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15, 804 mil. EUR, čo predstavovalo nárast o 14,62% oproti roku 2018, kedy zaznamenala tržby 13,788 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357. 

V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. 

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Štefan Kuča 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
23.3.2020 12:18

Roušky všem

Jsme marketingová agentura GetFound a spojili jsme své síly s webem www.rouskyvsem.cz. Rádi bychom vám v následujících řádcích předali všechny důležité poznatky, které se týkají prevence proti COVID-19. 

Pomozte nám a sdílejte tento text na vašem webu či magazínu. Jenom díky pečlivé prevenci se z tohoto kolotoče nervozity a nejistoty dostaneme rychleji zpět do normálních životů. Publikování textu na vašich stránkách pomůže nám všem. 

Podpořme dobrou věc, nic nás to nestojí.

Proč web vznikl?

V této vypjaté situaci lze na internetu najít spoustu informací. Některé jsou ověřené, jiné typické “fake news”. A to je problém. Proto se tým stojící za webem rouskyvsem.cz rozhodl sepsat tipy, které pomůžou vám, vašim přátelům a vaší rodině. Ať už je to babička, dědeček, sourozenci nebo rodiče. 

Každý potřebuje jednoduchý přístup k ověřeným a pravdivým informacím.

Co je na webu připravené? 

 • Užitečné odkazy, např.:

Facebook skupina Česko šije roušky

Návody k šití roušek

Jak smysluplně využít čas v karanténě

Co píše MZČR o koronaviru

Web, kde se o koronaviru dozvíte vše potřebné

a jiné... 

 • Grafika

Stáhněte si grafiku a publikujte ji na sociálních sítích a v článcích. V připravené složce najdete vše, co potřebujete – logo, bannery, grafiku na Facebook

 • Mapa Dámeroušky.cz

Chcete se zapojit a ušít nějaké roušky? Perfektní? Na tomto webu se můžete zaregistrovat a pomoci těm, které máte v okolí. Dále zde můžete poprosit o látky nebo zjistit, kam roušky donést. Máte materiál, který můžete darovat? Dejte nám vědět. 

 • Praktické informace

Kdy roušku nosit?

Jak roušku správně používat?

Co je to coronavirus?

Kolik částic rouška/respirátor zachytí?

Jak na homemade roušku?

Je nám jasné, že ne každý ví, jak roušku ušít. Proto jsme pro vás našli jednoduché návody, které nezaberou příliš mnoho času, ale přitom vás ochrání. 

 1. Rouška ze sáčku do vysavače

Máte doma nepoužitý sáček? Vynikající. Tento návod je pro vás jako stvořený. Je jednoduchý a z jednoho pytlíku se vám povede udělat i více roušek. Nepoužívejte parfémované sáčky. 

 1. Šitá rouška

Máte doma šicí stroj? Mrkněte na tento jednoduchý video návod, který vám ukáže, jak na to. 

 1. Nešitá rouška z bavlněného trika

Nemáte šicí stroj, ani jehlu a nit? Nevadí. K výrobě bavlněné roušky vám bude stačit triko z bavlny a nůžky. Roušku budete mít do pár minut hotovou. 

Doufáme, že se počet nakažených, co nejdříve zastaví. Nezapomínejte, PREVENCE je klíč. Co byste měli a neměli dělat? 

 • Používejte dezinfekci a mýdlo. Venku, i po návratu domů.

 • Noste gumové rukavice. Rukavice lze dezinfikovat, ale lepší je jich mít v záloze víc.

 • Nesahejte si na roušku, ani na obličej.

 • Roušku mějte nasazenou pevně, nikde by neměla odstávat.

 • Roušku je nutné pravidelně měnit a po použití vydezinfikovat (např. vyvařením).

 • Pokud nemusíte, na nic venku nesahejte.

 • Buďte ohleduplní. 

Děkujeme, že nosíte roušky a chováte se zodpovědně. Jenom díky tomu se nám podaří nakažení tímto virem eliminovat. Velmi si vážíme každého sdílení i článku. Nezapomeňte u fotek používat #rouskyvsem, ať se nošení roušek naprosto normalizuje.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
23.3.2020 01:35

Koronavirus ve Francii

Vratil jsem se z Kanady do zavirovane Evropy, kde treba ve Francii 5226 onemocnenych virem Corona je hospitalizovano, z nichz 1300 muselo byt reanimovano. Polovicka z nich byla starsi pres 60 roku. Na druhou stranu je pozitivni, ze 1600 pacientu uz opustilo spital jako uzdraveni.

Zdravotni personal – lekari,  zdravotni sestry a bratri, dalsi pomocny nemocnicni perzonal a zachranari mohou jezdit podle zvlastniho dekretu vlady zdarma vlaky a autobusy aby se hladce dostali do prace. Omezeny pocet perzonalu pracujiciho v nakupnich strediskach, ktery zajistuje ostatnim moznost si nakoupit zakladni potraviny, dostane od vlady jednorazovou odmenu 1000 €. Ostatni obyvatele prezivaji tuto dobu doma, kdyz nekam jedou museji vyplnit jakysi transportni formular uvadejici 5 duvodu, proc a kam jedou:

prace

nutny nakup

jizda k lekari anebo do nemocnice

jizda s cilem pomoci pribuznym, ohrozenym osobam a do mista hlidani deti

kratka cesta v blizkosti bydliste (to plati treba pro pejskare, nebo osoby jedouci na kole nebo bezici lesem)

Veskere hromadne aktivity sportovni – kryta hala, sportovni zapasy a proste mista, kde by se seslo vice lidi byly odvolany. Take akce kulturni – vystavy, divadla, kina podobne jako outdoorove akce  se nekonaji. Posta je zavrena, obecni urady a statni urady take. Ve skolach se neuci a  mnoho firem bud omezilo svou cinnost – jejich zamestnanci, aspon ti kteri pracuji v kancelari, byli poslani domu – home office, kde pracuji dale pres internet, nektere firmy jsou zavrene a presly pod pojmem „chomage technique“ na bazi nezamestnanosti z techickych duvodu.

Provoz mezi sousednimi staty Francie je silne omezen, pres hranice se dostanou jen ti, kteri maji opravneni, tedy vyplneny formular (do svycarske Bazileje jezdi denne 80 000 Francouzu, kteri pracuji ve svycarske chemii – clovek si dokaze predstavit ten ranni a vecerni zmatek).

Kteri sednou do auta bezduvodne, dostanou pokutu. Jeji vyska zacina u 135 € a konci ve vysi 375 €. V nedaleke vesnici se seslo 5 dospelych a 7 deti na grilovani – dostali take pokutu 135 € - nedovolene shromazdovani.

Michael Beránek

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
22.3.2020 13:44

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra: Shrnutí informací ke COVID-19

Vážení klienti ZP 211,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a následným karanténním opatřením pro vás máme shrnutí těch nejzásadnějších informací ze ZP MV ČR.

❗❗ Všechna klientská centra jsou do odvolání uzavřena, avšak chod pojišťovny je plně zajištěn a pracoviště infolinky a infomailu jsou posíleny.

Aktuálně jsou k dispozici tyto komunikační kanály:

❗❗ Využít můžete i bezplatné non-stop zdravotnické asistenční linky.

❗❗ Všechny aktuální informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 najdete zde:

❗❗ Připravili jsme pro vás! Veškeré aktuální informace na jednom místě:
zpmvcr.cz/o-nas/covid-19

❗❗ Chcete být neustále v obraze ohledně COVID-19? Stáhněte si mobilní info kartu – aplikaci MZČR.
koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19

❗❗  Veškeré náklady na léčbu v souvislosti s COVID-19 budou našim pojištěncům uhrazeny.

❗❗  Non-stop otevřeno 17 lékáren.
seznam lékáren s non-stop provozem

❗❗  Termín pro podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence je prodloužen na 3 měsíce.
fond prevence ZP 211

❗❗  U OSVČ bude ZP 211 akceptovat podání přehledu za rok 2019 až do 3. srpna 2020, tedy do nejzazšího možného termínu. Přehled OSVČ lze zaslat:

 • e-mailem
 • datovou schránkou
  • 9swaix3
 • pomocí e-komunikace
 • poštou na adresu
  • ZP MV ČR
   P. O. BOX 95
   772 00 Olomouc 2 

❗❗  Nové bonusy – příspěvek 300 Kč na dezinfekční gely, roušky a respirátory.

❗❗ Dětské ozdravovny dokončí turnus a zůstanou uzavřeny do odvolání.

❗❗ Informace k lázeňské péči najdete v aktualitě na webu zpmvcr.cz.

Další informace a aktuality najdete na našich webových stránkách: zpmvcr.cz/o-nas/aktuality nebo na facebook.com/pojistovnazpmvcr

Počet příspěvků: 314

Horydoly

avatar
21.3.2020 13:12

GoOut v karanténě

Vážení milovníci kultury, kamarádi,

píšu vám tuto zprávu a porušuji přitom jedno ze základních pravidel komunikace: nepřicházet s důležitými informacemi během víkendu. Od pátečního odpoledne do pondělního rána totiž většinou na maily nikdo nekouká a nic složitého se neřeší. Toto je ale mimořádná situace, která zasáhla nás všechny. Milovníky kultury, umělce, organizátory, pořadatele akcí, kulturní instituce i každého posledního fanouška.

Respektujeme to, protože víme, že zdraví je na prvním místě a vládní opatření nevznikla pro nic za nic. Ale přesto v našich životech najednou cosi chybí. Cosi důležitého.

Jak současná situace ovlivňuje GoOut? Samozřejmě jsme se museli přizpůsobit. Nechodí se ven, kulturní scéna stojí na místě. Proto jsme se rozhodli obrátit komunikaci vzhůru nohama a přijít s konceptem “Stay In”. Každý večer vám na Facebooku a Instagramu přinášíme tipy, jak se zabavit doma: pořád vychází nové podcasty a videa, oprášili jsme články v magazínu, plus navíc přidáváme denní Spotify playlisty od různých osobností české scény.

Zároveň jsme na stránky GoOut zařadili kategorii Kultura online, kde shromažďujeme akce, které si můžete užít přímo na obrazovce. Protože "zajít" si na koncert a nemuset přitom vstávat z postele má taky něco do sebe.

Samozřejmě věříme, že drastická opatření zafungují a brzy se zase uvidíme tváří v tvář na koncertech, festivalech, v divadlech a galeriích. Nevíme kdy, ale současný stav nemůže trvat věčně. Nadále proto u nás najdete bohatý katalog akcí na druhou polovinu roku.

Pokud používáte GoOut a baví vás, co děláme, budeme nesmírně rádi, když se rozhodnete přispět na naše fungování. Bez prodeje vstupenek to totiž dlouho nevydržíme. Naštěstí si pořád můžete buď koupit poukazy, které fungují jako kredit směnitelný za vstupenky (v horizontu dvou let), nebo podpořit přímo náš tým a naši činnost.

Děkujeme za vaši přízeň. A nebojte se - společně to zvládneme. Kultura přežije. Koneckonců už teď můžeme vidět, že s problémy a překážkami se nejlépe bojuje pomocí kreativity a solidarity. Umělecká scéna v posledních dnech doslova překypuje nápady a iniciativami. Mám z toho upřímnou radost.

Zůstaňte v bezpečí. Brzy se uvidíme ❤️

Za celý GoOut tým

Vojta Otevrel

Vojtěch Otevřel
CEO                 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
20.3.2020 16:52

Yedoo půjčuje koloběžky pro dobrovolníky

Značka Yedoo půjčuje koloběžky zdarma pro dobrovolnickou činnost v době epidemie koronaviru. "Nabízíme to zdarma, samozřejmě. Jediné, co je naše podmínka, že půjčujeme až od 10 kusů, jinak by to logisticky nebylo možné," uvádí Petra Handlová z firemního marketingu.

Koloběžka Yedoo

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
20.3.2020 16:47

Český kras: Srbsko zakázalo parkování

Obec Srbsko na Karlštejnsku zakázala parkování na svém území pro všechny přespolní. Turisté, horolezci a cyklisté totiž o víkendu zahltili celou obec.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
19.3.2020 12:54

Re: Koronavirus ve Zlíně

V Bistrotéce Valachy zůstává zachován částečný provoz - v souladu s opatřením krizového štábu je otevřen obchod potravin a denně čerstvého kvasového chleba od našich pekařů. Do sortimentu obchodu jsme doplnili i další nové produkty z naší kuchyně, pekárny a cukrárny (buchty, koláče, obložené bagety, tvaroháčky…), velký zájem je zejména o hotová jídla ve skle z naší kuchyně jakožto variantu chutného jídla, které lze skladovat až tři měsíce (guláš, rajská omáčka, koprová omáčka, svíčková, vepřová líčka apod).

Od pondělí 16. 3. v obchodě nabízíme i polední menu balené s sebou – dvě polévky a dvě hlavní jídla balíme a nabízíme k zakoupení z chladícího pultu, aby lidé byli co nejrychleji obslouženi. V obchodě regulujeme pohyb a počet zákazníků, vše v zájmu maximální bezpečnosti. Lidé jsou velmi ukáznění a veškeré pokyny vstřícně respektují, přibývá těch, kteří používají roušky.

V současné době pracujeme i na dokončení e-shopu, který jsme plánovali již delší dobu a v těchto hodinách urychlujeme poslední nezbytné přípravy včetně formy výdeje. Spuštění plánujeme v řádu dnů. Věříme, že tato možnost opět o něco víc pomůže se zajištěním potravin všem, kteří se snaží minimalizovat svůj čas strávený osobní přítomností v obchodech. 

Pokud jde o Obchodní dům Zlín, zde zůstávají otevřeny provozovny:

 • Billa, DM drogerie, La Formaggeria, Bistrotéka Valachy – obchod a pekárna, Tabák a noviny GECO, Tabák IQOS

Otevírací doba Obchodního domu Zlín je od pondělí do soboty od 7 do 20 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin s tím, že může dojít ke změně s ohledem na aktuální nouzový stav.

Ostatní provozovny jsou uzavřeny do 24. 3. do 6 hodin.

Martina Žáčková
www.valachy.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
17.3.2020 22:25

Roušky Styx

Česká textilní značka Styx upravuje část výroby a šije roušky pro své zaměstnance a zákazníky 

Značka Styx, která se specializuje na výrobu spodního prádla, nyní přeskupuje část své výroby a zaměří se na šití roušek pro své zaměstnance a jejich rodiny. Zároveň bude dávat roušku jako dárek ke každému nákupu, aby pomohla s nedostatkem roušek i svým zákazníkům. Prvních 1500 ks bude hotovo ve čtvrtek. 

„Aktuálně přeskupujeme naše výrobní kapacity tak, že část našich švadlen bude šít místo trenek a dalšího spodního prádla právě roušky. A to ve třech variantách, pánské, dámské a dětské. Veškeré dostupné roušky pak budeme postupně rozdávat našim zaměstnancům a jejich rodinám, další pak půjdou jako dárky ke každé objednávce našich zákazníků,“ říká Adam Rožánek ze společnosti Styx. 

Styx je česká značka, která nabízí široký sortiment spodního prádla, kromě propracovaných střihů se zaměřuje i na kvalitní materiály, jako je právě 100% bavlna, kterou použije i na výrobu těchto roušek. Vzhledem k tomu, že jsou veškeré výrobní kapacity na území ČR, dokáže být Styx velmi pružný a dále reagovat na vývoj situace. 

Produkty značky Styx jsou k dostání na e-shopu Trenýrkárna.cz v kamenných prodejnách, na www.Styx-underwear.cz a u dalších prodejců.

Šárka Lachoutová

Rouška

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
17.3.2020 14:41

Vrcholné lezecké závody jsou odloženy

Lezecká federace IFSC odložila mistrovství Afriky v Kapském Městě a mistrovství Oceánie v Sydney, jejichž vítězové se měli kvalifikovat na olympiádu v Tokiu. Mistrovství Evropy v Moskvě je přeloženo na 15.-22. června.   INFO: https://www.ifsc-climbing.org/index.php/news/319-update-on-ifsc-competitions 
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
15.3.2020 23:49

Koronavirus ukončuje lyžařskou sezonu v Evropě

Česko

Všechna sjezdová lyžařská střediska v Česku jsou podle rozhodnutí vlády uzavřena. Přestaly se upravovat běžkařské tratě.

Polsko

Polský premiér Mateusz Morawiecki zakázal přítomnost veřejnosti nad 50 osob, což prakticky znamená konec lyžařské sezóny pro polské skiareály.

Švýcarsko

Švýcarsko uzavřelo všechna lyžařská střediska. 

Rakousko

Všechna lyžařská střediska v Rakousku ukončila podle rozhodnutí vlády provoz.

Itálie

Dolomitská i alpská lyžařská střediska v celé Itálii jsou uzavřena. Země je v karanténě.

Francie

Francouzské skiareály jsou v provozu. Očekávají markantní úbytek ubytovaných v hotelech i lyžařů na svazích.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
15.3.2020 13:01

Krkonoše a Vysoké Tatry jsou uzavřené

Poláci uzavřeli vstup do národních parků Vysoké Tatry a Krkonoše. Ze slovenské a české strany není vstup zakázaný, ale uzavřeny jsou všechny chaty, restaurace, skiareály a přestaly se upravovat sjezdovky i běžkařské stopy.

Krkonošehttps://www.horydoly.cz/zdravi/krkonosska-hrebenova-tura-je-uzavrena.html

Vysoké Tatryhttps://www.horydoly.cz/zdravi/koronavirus-ochromil-slovensky-cestovni-ruch.html

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
15.3.2020 12:48

Zákazy lezení na španělských skalách

Michal Ficek informuje na svém Facebookovém profilu ze španělských lezeckých skal:  

...pro lezce mirici na jih: Margalef je zavreny, najizdely tam desitky lezcu a protoze pocet stalych obyvatel Margalefu je 70 a vetsina je starych, oblast je kvuli Corona viru zavrena.
Edit: Siurana uz taky. A navic podle zprav FEDME a FEEC neplati pojisteni na zachranne aktivity po dobu vyhlaseneho nouzoveho stavu ve Spanelsku.
Edit2: Montserrat taky.

No proste zustante doma

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
15.3.2020 01:31

Hejtman brání běžkařům v Jizerkám

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) vyzval běžkaře, aby přestali lyžovat v Jizerských horách.

„Dnes v sobotu byl slunečný den, na Jizerské magistrále byly možná tisíce lidí, kteří si užívali upravenou stopu. Krajský krizový štáb jim ale důrazně doporučuje, aby se využívání lyžařské infrastruktury vzdali, protože to je jednoznačné porušování limitu třiceti lidí, který se ve všech nařízeních objevuje,“ uvedl Martin Půta.

Jizerská magistrála není z právního pohledu sportovištěm. „Ale princip vládního nařízení je jiný. Lidé by se prostě neměli dlouhodobě zdržovat tam, kde je velký počet lidí.“

Krajský krizový štáb doporučil, aby byla ukončena úprava běžkařských stop. Zároveň ukončil provoz běžkařských skibusů z Liberce a Jablonce do Bedřichiova a také turistický autobus na Smědavu.

Krizový štáb doporučil, aby Bedřichov uzavřel placená parkoviště, čemuž obec vyhověla.
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
14.3.2020 13:59

VÝKLADOVÉ STANOVISKO KE STAVU NOUZE TÝKAJÍCÍ SE SPORTU A SPORTOVIŠŤ

Česká unie sportu: Výkladové stanovisko k Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 199

JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát

Vážení, na základě vaší žádosti tímto předkládám své stanovisko k Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 199 (dále jen „Usnesení“) ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Dle bodu I. odst. 1 jsou s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. zakázány veškeré spolkové akce a shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Z tohoto zákazu jsou vyňaty pouze vyjmenované akce orgánů veřejné správy, tudíž je nezbytné konstatovat, že se předmětný zákaz vztahuje i na zasedání orgánů spolku (v původním návrhu Usnesení byla udělena výjimka i na zasedání orgánů soukromých osob, ale z finální verze Usnesení byla vypuštěna).

Dle bodu I. odst. 4 Usnesneí se s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Oproti návrhu Usnesení, které bylo v průběhu včerejšího dne uveřejněno, neobsahuje předmětný odstavec Usnesení pojem „sportoviště“.

Z výše uvedeného lze tedy dovozovat, že předmětný zákaz se sportovišť (venkovních ani vnitřních) netýká, a to za předpokladu, že takové sportoviště současně nenaplňuje jiný z pojmů uvedených v předmětném odstavci Usnesení (např. bazén – viz níže). Sportovišť nenaplňujících jiný z pojmů bodu I. odst. 4 Usnesení se tedy týkají pouze omezení definovaná bodem I. odst. 1

Usnesení, tedy limit počtu osob přítomných na sportovišti ve stejný čas, tj. 30. V prvé řadě je nezbytné se vypořádat s pojmem veřejnost, který v souvislosti s Usnesením nebyl nijak definován. V souvislosti s výše uvedeným omezením však lze dovozovat, že veřejností je každý, který není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (výkon funkce apod.) s provozovatelem dotčeného zařízení, či se na základě smluvního vztahu nepodílí na provozu takové provozovny (např. OSVČ).

Za veřejnost lze proto považovat veškeré uživatele předmětného zařízení, kteří nemají k provozovateli vztah popsaný v předchozí větě. Z výše uvedených služeb vyjmenovaných v předmětném odstavci Usnesení pak považuji (s přihlédnutím k rozsahu činností poskytovaných ze strany České unie sportu, z.s.) za nezbytné vyložit zejména pojem „přírodní a umělá koupaliště“.

V této souvislosti lze uvést výklady uvedené webových stránkách Státního zdravotního ústavu ( http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volneprirode/druhy-mist-ke-koupani ): Přírodní koupaliště: „To jsou taková místa, za které si někdo (takové osobě se říká provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti, často 2 zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Povinnosti provozovatelů jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 238/2011 Sb.

Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné.“ Umělá koupaliště: „Mezi ně patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u přírodních koupališť. Provozovatel má za povinnost upravovat a kontrolovat vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.“

Z výše uvedeného je tedy jednoznačné, že zákaz platí pro veškeré bazény v širším slova smyslu.

Dále pak považuji za nezbytné vyjádřit se k případným sankcím za porušení povinností vyplývajících z vyhlášení nouzového stavu a souvisejících dokumentů/opatření. Vedle sankcí podle předpisů správního práva (zejména pokuty) nelze vyloučit ani odpovědnost podle předpisů trestního práva.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, sice neobsahuje přímo trestný čin související s porušením povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, avšak trestní odpovědnost lze podřadit pod některou ze skutkových podstat jiných trestných činů, jako např. §§ 152, 153 trestního zákoníku – šíření nakažlivé lidské nemoci (úmyslně či z nedbalosti), §§ 272, 273 trestního zákoníku – obecné ohrožení (úmyslně či z nedbalosti), či § 337 – maření výkonu úředního rozhodnutí. Závěry: 1. Zákaz akcí nad 30 současně přítomných osob se týká veškerých sportovních a spolkových záležitostí.

2. Úplný zákaz provozu pro veřejnost se týká výhradně provozů vyjmenovaných v bodu I. odst. 4 Usnesení, nikoliv všech sportovišť. Provozovat v režimu do 30 osob tedy lze veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní) s výjimkou explicitně vyjmenovaných provozů.

3. Umělým koupalištěm jsou veškeré kryté i nekryté bazény, ve kterých probíhá úprava vody.

4. Porušením povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu mohou být trestným činem.

5. V případě pochybností o výkladu některé z povinností lze doporučit prokazatelné ověření (ideálně písemně) výkladu od příslušného orgánu státní správy. Nedojde-li k naprostému vyloučení pochybností doporučuji k danému problému z hlediska opatrnosti přistupovat spíše restriktivně, tedy že se jedná o záležitost spadající do uložené povinnosti/zákazu.

6. Doporučuji pravidelně sledovat výstupy orgánů státní správy, zejména webové stránky Úřadu vlády ( https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady ), Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), Ministerstva vnitra ( https://www.mvcr.cz ) a Národní sportovní agentury ( http://www.agenturasport.cz ), a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 16:30

Giro d'Italia se odkládá

Cyklistický závod Giro d'Italia, který měl odstartovat 9. května časovkou v Budapešti, byl kvůli pandemii koronaviru odložen. Pořadatelé by rádi 103. ročník slavné Grand Tour uspořádali v jiném termínu, který oznámí nejdříve v dubnu.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 16:14

Rekola na dva týdny zdarma

Situace není teď úplně růžová, ale Rekola jsou teď aspoň zadarmo!  Na 14 dní se na všech kolech projedete bezplatně, a to díky našim kamarádům Josefu Průšovi a Tomáši Čuprovi a štědré pomoci jejich firem Prusa Research 3D printers & rohlik.cz. Před viry ale ani na kole neujedete, takže buďte opatrní a pokud možno, zůstaňte doma.

https://www.rekola.cz/
Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 16:09

SHS JAMES odkládá Valné zhromažděnie

Vzhľadom k situácii v Slovenskej republike, vyhlásenie mimoriadnej situácie na našom území a vzhľadom k zodpovednosti k sebe samým, členom SHS JAMES, našim rodinám, ale aj celej spoločnosti sa Výkonný výbor SHS JAMES rozhodol posunúť termín Valného zhromaždenia SHS JAMES na neskorší termín. Predpokladáme, že by sa mohlo uskutočniť koncom mája alebo začiatkom júna. O ďalších konkrétnych krokoch, resp. termínoch vás budeme informovať cez webovú stránku, fb profil, alebo aj osobne formou elektronickej pošty.

Anton Pacek
Predseda SHS JAMES

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:53

Koronavirus ruší lezecké závody

Evropský prezident IFSC, Wolfgang Wabel, v souvislosti s vývojem situace šíření nákazy koronaviru COVID-19, dnes po poledni vydal prohlášení k plánovaným evropským závodům:

Prohlášení IFSC - závody březen duben 2020 

Evropské závody a Mistrovství Evropy (v Moskvě, v termínu 20.-27.3. 2020) se neuskuteční v plánovaných dubnových a ani květnových termínech. Jednání ohledně nových termínů stále probíhají.

Další informace můžeme očekávat po 3. dubnu 2020 - po zasedání představenstva IFSC. 

Ivana Palasová
sekretariát ČHS 

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:48

Regionální muzeum Mělník je uzavřeno

Dalo se to očekávat, ale přesto zkroušeně oznamujeme, že mělnické muzeum i muzejní kavárna jsou ode dneška uzavřeny. Všechny akce se ruší do odvolání!

Kristýna Frelichová
www.muzeum-melnik.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:46

Koronavirus ukončuje lyžařskou sezonu v Alpách

Lyžování v Alpách kvůli koronaviru končí. Nejprve uzavřela provoz všechna lyžařská střediska v Dolomitech (Trentino a Jižní Tyrolsko), poté celá Itálie. Následuje Rakousko: nově se nelyžuje nikde v Tyrolsku a od neděle budou uzavřeny všechny skiareály v Salcbursku.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:31

Koronavirus ovlivňuje termíny veletrhů

Jarní veletrhy po celém světě se pro tento rok ruší nebo přesouvají své termíny na léto či podzim. Sledujte aktuální stav v KALENDÁŘI OUTDOOROVÝCH AKCÍ

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:26

Koronavirus ruší vodácké akce

Kvůli epidemii koronaviru byly zrušeny vodácké akce v nejbližších týdnech: Sjezdy na horní Odře, splutí Ostravice, Jarní Chrudimka a splutí Doubravy.

Počet příspěvků: 1094

Horydoly

avatar
13.3.2020 10:19

Wizz Air ruší lety do Londýna

Společnost Wizz Air potvrzuje, že lety mezi 14. březnem 2020 a 3. dubnem 2020 mezi letištěm Londýn Luton a Prahou jsou v důsledku opatření přijatých orgány České republiky pozastaveny. 

V případě, že si zákazníci, kterých se tato změna týká, rezervovali let přímo na webu wizzair.com nebo prostřednictvím mobilní aplikace letecké společnosti, budou automaticky informováni e-mailem. Na WIZZ účet zákazníka bude připsáno 120 % původní ceny letenky a tato částka může být použita na nákup produktů a služeb Wizz Air po dobu 24 měsíců. Cestující se také mohou rozhodnout pro vrácení peněz (zprocesování tohoto požadavku může trvat o něco déle)  a v takovém případě budou informováni o nezbytných krocích pro uskutečnění bankovního převodu nebo převodu na bankovní kartu v samostatném e-mailu. Tito zákazníci budou mít nárok pouze na 100 % původní ceny letenky. Cestující, kteří provedli rezervaci prostřednictvím cestovních kanceláří - včetně online cestovních kanceláří - by měli kontaktovat společnost, od které si letenky zakoupili. 

Pro přesné informace o aktuálních omezeních doporučuje společnost Wizz Air všem cestujícím kontaktovat odpovědné úřady a ověřit aktuální situaci. Společnost Wizz Air všem zákazníkům připomíná, že jsou povinni si před letem zjistit podmínky cesty do cílové destinace. 

Barbora Cihlářová
barbora.cihlarova@accpr.cz

Počet příspěvků: 1094

Horydoly Open

avatar
13.3.2020 09:07

Pytloun Hotels

PYTLOUN HOTELS zavádí bezplatné storno a možnost změnit termín rezervace 

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS reaguje proklientsky na stávající situaci cestování v souvislosti s opatřeními kvůli šíření koronaviru a pro všechny rezervace s platností do 31.5.2020 nově zavádí zmírněné storno podmínky, tj. bezplatné storno je možné provést až v den příjezdu do 10:00 hod. dopoledne. 

„Snažíme se vyjít našim klientům vstříc a snižujeme nejistotu při rezervaci pobytů také tím, že při využití „non-refundable“ nabídky nabízíme další flexibilitu a to možnost bezplatné změny rezervace. Klienti si tedy v případě potřeby mohou bezplatně změnit termín rezervace. Platí pro všechny rezervace s platností do 31.5.2020,“ doplňuje Lukáš Pytloun, majitel a zakladatel sítě PYTLOUN HOTELS.

Ondřej Hampl
ondrej.hampl@accedogroup.com

Lukáš Pytloun

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
12.3.2020 22:41

Re: Koronavirus

PVZP shrnula podmínky cestovního pojištění
v souvislosti s koronavirovou epidemií

S ohledem na zvýšený počet dotazů souvisejících s epidemií onemocnění koronavirem COVID-19 vydala Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP) prohlášení shrnující důležité informace týkající se cestovního pojištění: 
● Cestujícím doporučujeme před nástupem cesty sledovat stránky ministerstva zahraničí www.mzv.cz/jnp/cestujeme. Pokud i přes varování/nedoporučení MZV cestujete do oblastí označených jako nevhodných k cestování, nebude PVZP případnou léčbu onemocněním COVID-19 hradit. V případě ostatních oblastí je případná nákaza hrazena podle pojistných podmínek cestovního pojištění. V případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se cestovní pojištění automaticky zdarma prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu. 
● U smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků v době před vyhlášením doporučení MZV do oblasti necestovat, uzná PVZP nad rámec pojistných podmínek storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19. Pojistné plnění bude činit 50 % z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události. 
● Pokud cestovní službu zruší její poskytovatel, nejde o uznatelnou událost. V takovém případě se cestující musí obrátit se svým nárokem na poskytovatele služby. 
● V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného. 
● V případě cest do oblastí, na které se vztahuje varování MZV, cestovní pojištění kryje všechna ostatní onemocnění a úrazy kromě nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí PVZP pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání apod.) 
● Umístění pojištěného do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí. V případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (což je třeba doložit lékařskou zprávou), je léčba včetně karantény hrazena nad rámec pojistných podmínek. V případě sjednaného balíčku Optimal nebo Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 korun, 300 korun nebo 500 korun za každý den karantény, a to v maximální délce třiceti dní. V případě balíčku Elite náleží pojištěnému také pojistné plnění rizika pojištění pro případ hospitalizace. Úplné znění prohlášení PVZP je dostupné na jejích webových stránkách:
https://www.pvzp.cz/cs/aktuality/prohlaseni-pojistovny-vzp-s-v-souvislosti-s-koronavirem-covid-19/ 

Pojišťovna VZP, a. s. je univerzální neživotní pojišťovna. Od roku 1994 byla součástí VZP ČR, po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 působí samostatně. Slaví nyní výročí 15 let. Poskytuje cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, občanů, podnikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění profesní odpovědnosti a majetku lékařů a farmaceutů, pojištění běžné občanské odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční zdravotní pojištění cizinců a další pojistné produkty. Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. V roce 2018 navýšila základní kapitál na 308 mil. Kč a dosáhla předpisu pojistného ve výši 634 mil. Kč. Více informací o PVZP najdete na www.pvzp.cz 

Petra Fléglová
petra@foxo.cz

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
12.3.2020 19:42

Jak bezpečně objednávat léky přes internet

Prostřednictvím internetu si dnes řada z nás běžně objednává boty či oblečení, ale výjimkou nejsou ani nákupy potravin nebo léků. U posledně zmíněné kategorie však platí přísnější pravidla a tímto způsobem lze zakoupit jen některá léčiva. Která to jsou? 

A na co si při nákupu dávat pozor?

Jste v karanténě, případně ležíte doma s horečkou, kašlem a zimnicí, nemůžete nebo nechcete vycházet a vaše domácí lékárnička zeje prázdnotou? Řešení je poměrně jednoduché – stačí na internetu vyhledat některou z lékáren, která nabízí takzvaný zásilkový výdej, tedy možnost objednat si léky prostřednictvím jejího e-shopu. Přestože se může zdát, že léky jsou zboží jako každé jiné, opak je pravdou, a zákon o léčivech přesně stanoví podmínky zacházení s léky, včetně jejich výdeje v lékárně či mimo ni.

Pamatujte, že nabízet léky prostřednictvím e-shopu může pouze schválená „kamenná“ lékárna, která má tento způsob výdeje povolen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Seznam všech takových lékáren je zveřejněn v databázi na webových stránkách www.sukl.cz. Navíc e-shop lékárny musí mít přímo na svých webových stránkách umístěno speciální logo. Po kliknutí na něj dojde k přesměrování na stránky SÚKL, kde se zákazník dozví, zda bylo ověření lékárny úspěšné a zda je tedy nákup bezpečný a v souladu se zákonem,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Lékárny mohou v e-shopech nabízet pouze léky registrované v České republice a současně volně prodejné. Jedná se o léky, jejichž použití je při samoléčbě bezpečné – mají nízké riziko závažných nežádoucích účinků a zároveň i nízkou toxicitu. Tyto léky jsou určené k léčbě onemocnění, které si je pacient schopen bezpečně určit sám.

„Lékárna, která se rozhodne nabízet volně prodejné léky ve svém e-shopu, je povinna splnit celou řadu zákonem stanovených povinností. Dodat léky pacientovi tak třeba musí způsobem, který zajistí zachování jejich jakosti. Za zásilku léků lékárna odpovídá i tehdy, zajistí-li si přepravu u jiné osoby. Objednávku musí pacientovi odeslat do 48 hodin od přijetí, a to tak, aby byly léky doručeny nejpozději do tří dnů,“ vysvětluje Hekšová. Její povinností je rovněž zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků bez dalších nákladů objednatele.

Léky na předpis v e-shopech nehledejte. Pokud byste někde v zákoutí internetu našli nabídku léků, které jsou jinak dostupné výhradně na lékařský předpis, například antibiotika, jejich objednáním ohrožujete nejen vlastní peněženku, ale zejména své zdraví. Jakákoliv nabídka léků na předpis mimo lékárnu je totiž vždy nezákonná. S nelegální nabídkou léků je možné se setkat třeba na internetových fórech či v diskuzích. Může se sice jednat o léky u nás registrované, ale v tomto případě je nabízí osoba, která k tomu nemá oprávnění, a spotřebiteli hrozí například rizika plynoucí z jejich neodborného skladování, při kterém není jisté, zda si přípravek zachoval všechny své základní atributy, tedy jakost, účinnost a bezpečnost.

Rizikem je rovněž objednávání léků na předpis ze třetích zemí. Zpravidla se jedná o padělky, a není tak zaručeno, zda je v nich vůbec obsažena účinná látka, případně v jakém množství. Tyto přípravky také nezřídka obsahují další přídatné látky a plniva, která jsou zdraví nebezpečná. Výjimkou není ani to, že pacient léky objedná, předem zaplatí, ale zásilka už k němu nedorazí.

Aby byly informace o nákupu léků mimo „kamenné“ lékárny úplné, je třeba zmínit ještě jednu možnost: „Další kategorií léků, které je možno zakoupit mimo schválené lékárny, jsou takzvaná vyhrazená léčiva. Patří mezi ně třeba různé dezinfekční přípravky nebo léky určené k léčbě mírné bolesti. Tyto léky najdete zpravidla v drogeriích, na benzinových pumpách či v prodejnách se smíšeným zbožím,“ vysvětluje Hekšová. Seznam schválených prodejců vyhrazených léčiv je rovněž na webu SÚKL.

Vždy mějte na paměti, že správnou diagnózu, a tedy i správnou léčbu, může stanovit pouze lékař. V opačném případě existuje riziko závažného poškození zdraví.

Lucie Přinesdomová
prinesdomova@dtest.cz

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
12.3.2020 19:35

Pytloun Hotels

 

PYTLOUN HOTELS v důsledku koronaviru zavírá v Liberci dva hotely a realizuje další opatření 

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS dále reaguje na stávající situaci cestování v souvislosti s opatřeními kvůli šíření koronaviru a zavírá dva liberecké hotely s nejnižší obsazeností Pytloun Hotel Liberec a Pytloun Design Hotel a hosty bez příplatku přesouvá do luxusnějších poboček PYTLOUN HOTELS v centru města. 

„Nevyplatí se nám provozovat hotel, který má kvůli koronaviru obsazenost cca 30 %. Toto je logické řešení, kterým šetříme náklady a můžeme díky tomu provést modernizaci a úpravy,  které jsme za standardního provozu hotelů nebyli schopni realizovat. Zatím jsme omezili provoz na 14 dnů, žádné zaměstnance jsme nepropustili, ale využíváme je na práce, které jsme dříve outsourcovali,“ říká Lukáš Pytloun, majitel a zakladatel sítě PYTLOUN HOTELS.

První tři hotely PYTLOUN HOTELS (Pytloun Flat Hotel, Pytloun City Boutique Hotel a Pytloun Design Hotel) mají nainstalovány samoobslužné kiosky, zaměstnanci recepce ale zůstávají a poskytují zákazníkům novou službu v podobě tapas zdarma po celý den. „Je to vlastně taková snídaně 24 hod. denně, kterou třikrát za den obměňujeme. Chceme být blíže našim zákazníkům a víme, že toto ocení. Tato forma celodenní snídaně se nám již dva roky osvědčila v Pytloun Boutique Hotel Prague a tak ji zavádíme plošně na všech hotelech PYTLOUN HOTELS,“ dodává Lukáš Pytloun.

PYTLOUN HOTELS v současné době provozuje celkem dvanáct populárních hotelů, z toho osm hotelů v Liberci, kde je její vlajkovou lodí designový Pytloun Grand Hotel Imperial, a jeden hotel v Harrachově, Krušných horácha Praze. 

Ondřej Hamp
ondrej.hampl@accedogroup.com

Počet příspěvků: 314

Horydoly Open

avatar
12.3.2020 19:32

Koronavirus

V boji s chřipkou pomáhá Vincentka

Chřipková epidemie trápí Česko a narůstá i na Slovensku. Protože jde o virové onemocnění, na jeho léčbu nepomáhají antibiotika. Tělo si musí poradit v první řadě samo, existující léky slouží spíše k posílení imunity a usnadnění boje s nemocí. Jedním z nejlepších podpůrných prostředků na usnadnění dýchání a vykašlávání hlenů je minerální voda Vincentka a výrobky s jejím obsahem. Vincentka se při chřipce inhaluje, kloktá, vyplachuje, stříká do dutin spreji a cucá v tabletách s obsahem solí z Vincentky. 

Primář MUDr. Jiří Hnátek, vedoucí lékař Lázní Luhačovice, a. s., k tomu říká: „Chřipka je infekční onemocnění způsobené virem, které by se nemělo podcenit. Nejvíce pomáhá očkování, ale když chybí, důležité je vyležet ji. Někdy je však nutná i hospitalizace a nasazení antivirotik. Nemocným přinášejí úlevu různé babičkovské recepty – čaj s medem a citronem, dostatek spánku a osvědčená minerální voda Vincentka. Klinicky chřipka probíhá jako akutní zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích. Často začíná zimnicí, bolestmi hlavy, teplota stoupá na 39 - 40 °C. Nemocný má bolesti svalů a kloubů, suchý, dráždivý kašel, rýmu, pocit sucha a škrábání v krku a to po 1 až 3 dnech od infikování. Pokud nevzniknou komplikace, příznaky po 3 až 5 dnech odezní. Na úplné uzdravení jsou zapotřebí dva až čtyři týdny. Nejčastější komplikace chřipky jsou záněty průdušek a středního ucha, dutin a zánět plic. Komplikace často vyžadují hospitalizaci rizikových osob, jako jsou staří lidé a kardiaci, kterým mohou způsobit až ohrožení života.“ 

Vincentka pomáhá jako podpůrný přípravek při virové i bakteriální infekci dýchacích cest. Slouží k uvolnění dýchání při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest a alergiích. Ideální je i na prevenci, při lehkém nachlazení nebo na doléčení kašle a rýmy.

Nejúčinnější je inhalování inhalátorem. Inhaluje se náustkem nebo maskou a přitom se zvlhčuje povrch sliznice dýchacích cest. Tím se zlepšuje obranyschopnost jemných sliznic a inhalování přináší úlevu při kašli. Vincentka se však neinhaluje v případě akutních problémů, ale v rámci doléčení u chronických stavů. V akutních případech je nejvhodnější její pití,“ doporučuje J. Hnátek. 

Dodává, že inhalace přírodní minerální vody na čele s Vincentkou je nejdůležitější formou léčby nemocí dýchacích cest v a. s. Lázně Luhačovice. V domácích podmínkách si můžete pomoci Vincentkou v láhvích. „Při inhalacích se Vincentka rozprašuje na velikost částic do 10 u. Větší kapky 10 u a více se usazují v nosohltanu, menší pronikají jako mlhovina hlouběji až do alveol (plicních sklípků). Vincentka a další přírodní minerální vody v Luhačovicích jsou alkalické, hydrouhličitanochloridosodné, jodové vody, které jsou silně mineralizované (Na, K, Mg, Ca, Mn, chloridy, bromidy, jodidy, sírany) s vysokým obsahem volného oxidu uhličitého. Při inhalaci minerálních vod se ale především uplatňuje jejich komplexní účinek. Obecně lze účinek inhalace minerálních vod shrnout takto: 1. účinek mukolytický (ředící hlen), 2. ovlivnění lokálního metabolismu sliznice dýchacích cest, 3. snížení dráždivosti sliznic horních cest dýchacích, 4. zvýšení sekrece, snadnější vykašlávání zlepšením funkce řasinkového epitelu, 5. protizánětlivý účinek. Řada odborných prací i bohaté praktické zkušenosti našich lékařů tyto účinky potvrzují. Kromě inhalace mlhoviny čisté minerální vody se na základě lékařského předpisu mohou inhalovat i bronchodilatační (rozšiřující průdušky) či mukolytické (uvolňující vykašlávání) medikamenty, speciální olejové směsi či antibiotika, které účinky minerálních vod doplňují nebo zvyšují,“ vysvětluje J. Hnátek. 

Ředitel Vincentky, a. s., která má práva na plnění této minerálky do láhví, Jan Šumšal na toto téma říká: „Každé z onemocnění dýchacích cest vyžaduje určitý preferovaný způsob aplikace Vincentky. Při dutinách je nejlepší používat plastovou konvičku a Vincentku NASALIS. Do nosu, případně i do krku, je vhodná aplikace Vincentky ve spreji. Na hrtan a horní část průdušnice je dobré i kloktání Vincentky přímo ze sklenice nebo z láhve. Na dolní cesty dýchací, kam se Vincentka nedá dopravit předchozími způsoby, je nejlepší její aplikace vdechováním inhalátory. Vhodné je i vdechování par buď z vyvíječe páry, nebo při jejím vaření v odkrytém hrnci v kuchyni. Dobré je i napařování pod ručníkem nad Vincentkou. Působí to na dýchací cesty horní i dolní i dutiny, protože tehdy pozitivně účinkuje i zahřátí samotnou párou. Rozšiřuje to cévy, prokrvuje je a pomáhá jim zbavit se studených hlenů.“ 

Dále upozorňuje na to, že Vincentka pomůže nejen při léčbě, ale i jako prevence. Doporučuje se kloktat nejméně 2-krát denně, ráno a večer. „Doporučujeme používat i Vincentku nosní sprej, která slouží k ošetření sliznice nosohltanu. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu především při pobytu v prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách vytápěných ústředním topením a prostředí znečištěném zejména prachovými částicemi. Přípravek obsahuje pouze 100% čistou přírodní minerální vodu Vincentka a po spotřebování obsahu stačí dolít Vincentku z láhve. Sprej není návykový. Vincentku můžete bez obav používat jako podpůrný přípravek v případech bakteriální i virové infekce dýchacích cest. Slouží pro uvolnění dýchání při akutních (spreje) a chronických onemocněních dýchacích cest (inhalace) a alergiích. Vincentka je ideální pro prevenci, při lehkém nachlazení, na doléčení kašle a rýmy,“ konstatuje J. Šumšal.

Maminky se nemusí obávat podávat Vincentku zcela malým dětem, například na uvolnění nosu od hlenů pro dýchání. Klidně se o tom mohou poradit s lékaři. Nejlepší je použít sprej opatrně tak, aby se nezasouval do nosní dírky, ale použil se v těsné blízkosti. Pro věkovou kategorii od 0 let je určen nosní sprejový aplikátor VINCENTKA NOSNÍ SPREJ JUNIOR 0+, který má speciální aplikátor s nižším tlakem rozprašovače a užším koncem. Pro starší děti a dospělé je zde VINCENTKA NOSNÍ SPREJ STANDARD.

Vincentka, a. s., vyvinula celou škálu výrobků, které jsou vyrobeny na bázi minerálky Vincentky. Samotná Vincentka se používá přímo při výrobě sirupů a sprejů. Z Vincentky se vyrábí destilací koncentrát, který se používá k výrobě zubních past a hydratačních krémů. Z koncentrátu se ještě extrahuje sůl, která se používá při výrobě pastilek. Pastilky jsou velmi dobré při onemocněních hrdla, angínách, ale i při ztrátě hlasu, oslabení hlasivek. Často je používají zpěváci, moderátoři, spíkři, lidé, kteří pracují hlasem.

Štefan Kuča
www.lazneluhacovice.cz

Počet příspěvků: 314

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se