registrovat

Fórum Zpět na výpis diskuzí

Pojištění

Autor Zpráva

Horydoly Open

avatar
9.7.2022 11:02

Re: Pojištění

Podivný zdravotnický monopol komplikuje život desítkám tisíc cizinců v Česku. Nyní se můžou dočkat změny.

Informace v článku chápe Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) jako součást tlaku na změnu zákona. Článek obsahuje několik chybných až nekorektních pasáží. PVZP má své produkty zajištěny různými způsoby u různých renomovaných zajistitelů. Jedná se však o transfer rizika, nikoliv zisku. PVZP si řádně plní veškeré regulatorní požadavky, od svého vzniku je v českých, navíc veřejnoprávních rukou. Cizince PVZP pojišťuje dominantně od roku 1995, tehdy na žádost Vlády ČR. PVZP má na trhu největší zkušenosti s pojištěním cizinců, pro představu každý týden proplácí okolo 14 tisíc faktur. 

Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP, a.s. Poslanci novelou reagovali na fakt, že trh s pojišťováním cizinců byl plný nekalých praktik, které ve finále vedly k dluhům u poskytovatelů zdravotních služeb za nedostatečně pojištěnými cizinci. Pojištění sloužilo pouze jako papír pro cizineckou policii k získání pobytu a nepokrývalo téměř žádnou zdravotní péči. 

Před novelou bylo běžnou praxí, že cizinec, který si zakoupil komplexní zdravotní pojištění, dokázal získat roční pojistné v hodnotě 4 500 Kč, 6 500 Kč, 10 000 Kč a podobně. Nebylo zde výjimkou, kdy komerční pojišťovny nabízely zprostředkovatelům tohoto pojištění mimo PVZP provizi i více než 50 %. Ty pojišťovny a ti zprostředkovatelé, kteří nabízeli komplexní zdravotní pojištění pro cizince ve výše uvedených cenách, nemohli zajišťovat těmto klientům adekvátní zdravotní péči. Pro představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2 000 Kč do 3 000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1 500 Kč až 2 000 Kč za den. Z toho tedy vyplývá, že péče nemohla být hrazena, a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy.

Pojišťovna VZP dlouhodobě usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí. Jako jediná pojišťovna v ČR disponuje širokou sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (více než 4 000 zdravotnických zařízení) a úhrady nákladů za zdravotní péči jsou směřovány přímo poskytovatelům. 

Co se týká ceny pojištění, po novele k žádnému dramatickému zdražování nedošlo. Cizinec platící komplexní zdravotní pojištění cizinců, které je rozsahem stejné jako veřejné pojištění, zaplatí průměrně 22 038 Kč za rok, což je zcela legitimní cena.

Halina Trsková Pojištění neslouží k ziskům ruskojazyčných zprostředkovatelů 1

Vezměte v úvahu srovnání, kolik za pojistku platí český občan. Jde-li o zaměstnance, ročně, včetně odvodů zaměstnavatele, zaplatí 64 002 Kč.

OSVČ zaplatí ročně minimálně 28 716 Kč, a to při nulových příjmech, tzn. jakýkoli příjem převyšující výdaj znamená zvýšení odvodu plateb na pojistném. Mezi státní pojištěnce patří děti, důchodci a studenti, za ty stát ročně platí 23 604 Kč. Z toho vyplývá, že cizinec zaplatí méně než český občan za rok, a přitom nebyl účasten zdravotního pojištění v minulosti vůbec. Český občan je často účasten zdravotního pojištění 30 nebo 35 let a přesto platí více. 

Klára Bílá

Počet příspěvků: 257

Horydoly

avatar
9.12.2021 22:38

Cizinci v ČR se proti Covidu očkují

PVZP: náklady na jejich covidovou léčbu překročily 10 milionů Kč 

Pojišťovna VZP uhradila letos cizincům dlouhodobě usazeným v České republice očkování proti nemoci Covid-19 v hodnotě 3,4 milionu korun. Náklady na jejich léčbu, které pojišťovna zaplatila zdravotnickým zařízením v souvislosti s Covid-19, už přesáhly 10 milionů korun. Celkově Pojišťovna od srpna eviduje měsíčně zhruba 8 tisíc nároků od zdravotnických zařízení a celkové náklady na péči cizinců se zdvojnásobily a přesáhly 135 milionů Kč. Maximálně vyplácená provize činí 10 % a trh celkově se zkultivoval. 

Od 2. srpna tohoto roku získala PVZP přechodnou exkluzivitu na pojišťování cizinců s pobytem nad 90 dní. Důvodem byly především dluhy špatně pojištěných cizinců za zdravotnickými zařízeními a extrémně vysoké provize za sjednání zdravotního pojištění cizinců.

„Trh s pojištěním cizinců byl plný nekalých a nežádoucích praktik. Některé pojistky se prodávaly pouze jako formalita nutná pro získání dlouhodobého pobytu, některé do pojišťoven vůbec nedoputovaly. Většinu trhu ovládly ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny, které prodávaly pojištění i za cenu 4200 korun na rok. Provize za zprostředkování mnohdy dosahovaly až 80 %. Na nějaké léčebné výlohy se přitom často nemyslelo,“ říká předseda představenstva PVZP Robert Kareš.

Pojišťovna VZP má smlouvy s celkem 4323 zdravotnickými zařízeními. Těm už letos vyplatila  za ošetření cizinců více než 135 milionů korun. 

Ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny, které každý rok vydělaly na pojistkách pro cizince až 250 milionů korun, už proti novele zákona protestují. Například společnost Strachovka (česky pojištění) rozjela kampaň a petici v ruském jazyce v pražském metru. „Zprostředkovatelé, kteří v tuto chvíli spolupracují s PVZP, mají provize do 10 % z ceny pojistky. Nedivím se proto společnostem, které přišly celkem o stovky milionů korun, že jsou v tuto chvíli nespokojené. Jejich peníze však skončí ve zdravotnických zařízeních a cizinci konečně získají důstojnou zdravotní péči,“ říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.

Ruskojazyčné zprostředkovatelské skupiny bohužel opět aktivovala skupina senátorů, kteří chtějí přechodnou exkluzivitu PVZP zrušit a pojišťování cizinců vrátit do stavu před 2. srpnem 2021. Svoji aktivitu přitom vysvětlují ideologickou snahou o zrušení monopolu. „Tento návrh neobsahuje dostatečné regulační mechanismy a vrátí na trh nekalé a nežádoucí praktiky, především ruskojazyčných skupin. Co se týká diskusí o monopolu, tak připomínám, že v České republice funguje už přes 20 let monopol na povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu. Tuto službu mohou poskytovat pouze dvě konkrétní zahraniční pojišťovny. Po kritice EU byla sice tato zákonná úprava zrušena, ale platí do doby úpravy nové, která doposud nebyla přijata. Pojistné ve výši miliard korun ročně odvádějí přímo čeští zaměstnavatelé zahraničním pojišťovnám, přitom schodek z tohoto pojištění garantuje stát, a nikomu to nevadí. Chápu, že Česká republika je v současném globalizovaném světě otevřenou ekonomikou ovlivněnou navíc členstvím v EU, ale kromě podpory zahraničních zájmů a rizika návratu nekalých ruskojazyčných skupin na trh by zde měl být dle mého názoru prostor i pro české zájmy. Po novele zákona o pobytu cizinců v srpnu 2021 jsme si nechali zpracovat dva nezávislé posudky a konzultovali problematiku na evropské úrovni a rozpor s právem EU nebyl potvrzen, oponenti vycházejí ze špatného zadání a úhlu pohledu. Netvrdíme, že provozování pojištění cizinců je možné jedině v gesci PVZP, nicméně bychom se přimlouvali za uvážlivé, komplexní a systémové řešení na vládní úrovni, aby se uspokojily zájmy všech účastníků pojištění - státu, klientů, zdravotnických zařízení a samotných pojišťoven, a ne pouze ruskojazyčných zprostředkovatelů.“ říká předseda představenstva PVZP Robert Kareš.:: 

Klára Bílá

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
5.5.2021 18:22

Cestovní pojištění Covid Allrisk

Nejširší krytí nákladů spojené s léčbou, hospitalizací, karanténou nebo návratem domů v rámci cestovního pojištění od Pojišťovny VZP, a.s. 

Pojišťovna VZP, a.s., (PVZP) aktualizovala produkt cestovní pojištění, které nabízí finanční pomoc v případě nákazy covidem-19 v průběhu pobytu v zahraničí či dokonce před jeho začátkem. V balíčku Nadstandard pojištění kryje náklady spojené s onemocněním koronavirem i v zemích s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, a to i v případě rekreační cesty.  

Cestovní pojištění od PVZP pomůže finančně zvládnout nepříjemnosti spojené s nemocí covid-19 a nabízí úhradu výloh spojených s karanténou kdekoliv na světě, a to i v případě dovolených. V balíčku Nadstandard pojištění kryje prakticky všechny výlohy a nepříjemnosti spojené s nemocí covid-19, které se mohou v zahraničí přihodit, nejen výlohy spojené se samotnou léčbou a hospitalizací. Je-li cestovatel umístěn do karantény, je hrazeno ubytování a strava. Pokud se pojištěnému nepodaří vrátit se zpět do vlasti v původně plánovaném termínu, součástí pojištění je rovněž financování cesty domů.  

„Společně s přetrvávající koronavirovou krizí jsme se rozhodli rozšířit nabídku cestovního pojištění v nadstandardním balíčku i o země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Předpokládáme, že právě proto, že už se jedná o druhý rok, který prožívá celý svět s velmi výraznými omezeními, budou mít lidé potřebu relaxovat, jet na dovolenou, vycestovat. Chceme, aby cestovali s pocitem, že o ně bude postaráno, pokud onemocní nemocí covid-19 a nebo nebudou moci na již zaplacenou dovolenou kvůli onemocnění odcestovat,” komentuje rozšíření Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP.  

Podmínky a výše pojistného plnění se v rámci Evropy odvíjí od cestovní mapy (semaforu) na webových stránkách MZV ČR, která označuje jednotlivé země různými barvami podle stupně rizika nákazy. V případě mimoevropských destinací se PVZP rovněž řídí oficiálními doporučeními MZV ČR, a to zejména aktuálním označením stupně rizika platící pro jednotlivé země. V potaz se vždy bere ten stupeň rizika, který platil v den začátku cesty. 

Cestovní pojištění od PVZP tedy kryje rizika spojená s nákazou koronavirem doslova kdekoliv na světě.

Pojištění na cesty je možné sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a.s., VZP ČR a také on-line na webových stránkách www.pvzp.cz.

Klára Bílá

Počet příspěvků: 968

Phil Campbell

avatar
25.3.2021 14:05

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 3

Phil Campbell

avatar
25.3.2021 14:04

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 3

Phil Campbell

avatar
25.3.2021 14:02

Příspěvek byl smazán autorem

Počet příspěvků: 3

Horydoly

avatar
23.3.2021 10:46

PVZP se stala terčem dezinformační kampaně

 Pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny (Pojišťovna VZP, a.s. – PVZP) zaznamenala v roce 2020 historicky nejlepší hospodářský výsledek a výši předepsaného pojistného pandemii navzdory. Zisk pojišťovny dosáhl výše 20 mil. Kč a předepsané pojistné 830 mil. Kč. PVZP je jedinou českou pojišťovnou s veřejnoprávním vlastníkem.

Pravděpodobně kvůli stále se zvyšujícímu podílu na trhu je PVZP vystavena pomlouvačné kampani, která má zpochybnit její důvěryhodnost. V posledních dnech se například objevila nepravdivá informace, že pojišťovna investuje každým rokem do marketingu 100 milionů Kč. Pravdou však je, že tato částka nepřevyšuje 6 milionů korun ročně. 

Další nepravdou je, že PVZP využívá pro zpracování veřejných zakázek společnost SATUM a tato společnost má jakési unikátní sazby v oblasti povinného ručení. Pojišťovna si přitom všechny zakázky zpracovává interně, pomocí vlastních zaměstnanců. Navíc SATUM ani povinné ručení PVZP neprodává.

Terčem pomluv se staly i nové licence PVZP. Licence na nové produkty naopak výraznou měrou přispěly k rekordnímu růstu pojišťovny.

Věříme, že k dalšímu stabilnímu růstu přispěje i investice do nového sídla pojišťovny v pražské Lazarské ulici. Výhodný nákup nemovitosti schválilo celé představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Jako zcela absurdní se poté jeví bulvární titulky, které se snaží spojovat PVZP s takzvanou „Vyšehradskou schůzkou“. Nikdo z vedení ani ze zaměstnanců pojišťovny se přitom této akce neúčastnil. 

PVZP je řádně vedenou, transparentní a silně dozorovanou a auditovanou pojišťovací společností. Takové hrubé pomluvy poškozují dobré jméno PVZP a rovněž český pojistný trh.

Společnost PVZP se proti těmto pomluvám důrazně ohrazuje, je schopna snadno prokázat lživost těchto výroků. 

Klára Bílá
klara.bila@pvzp.cz 

Počet příspěvků: 968

Horydoly

avatar
26.7.2019 16:08

Pojišťovna VZP uvádí na trh vylepšenouverzi pojištění závažných onemocnění Fénix

 Pět let poté, co jako první v Česku přišla s neživotním pojištěním FÉNIX pro případ rakoviny, uvádí Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) na trh výraznou inovaci produktu. Nově pojištění chrání klienty a jejich rodinu nejenom v případě onkologických onemocnění, ale v celé řadě dalších závažných diagnóz.

Fénix nyní pomůže zvládnout i taková onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, infarkt nebo transplantace. „Vyšli jsme vstříc poptávce klientů po rozšíření seznamu diagnóz, které je možné pojistit. Vylepšená verze pojištění závažných onemocnění vychází z našich pětiletých zkušeností s takovým typem produktu,“ říká Roman Kryštůfek, ředitel produktového managementu zdravotního pojištění.

Kromě širší ochrany nabízí nová verze pojištění i další výhody – zejména jednorázovou výplatu plnění bezprostředně po stanovení diagnózy a to až do maximální výše pojistné částky 2,5 milionu korun. Pojistnou smlouvu je nyní možno sjednat do dovršení konkrétního věku. Pojištění lze navíc sjednat bez lékařské prohlídky.

„Jedinou podmínkou je vyplnění dotazníku, ve kterém by klient neměl nic zatajit,“ dodává Roman Kryštůfek. Pokud klient onemocní v čekací době 90 dnů od pojištění, vrátíme mu dosud uhrazené pojistné.

Pojistné je možné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně i měsíčně. „Každý si tak může vybrat platbu pojistného, která vyhovuje jeho rozpočtu. Pojištění Fénix přitom ochrání jeho i celou rodinu před propadem příjmů v případě onemocnění a významným způsobem kryje náklady léčby,“ vyzdvihuje Roman Kryštůfek. V případě pojistné události je přitom na klientovi, k čemu použije vyplacenou pojistnou částku.

Až do konce roku mohou pojištěnci VZP uzavřít pojistnou smlouvu za polovinu, tj. s 50% slevou. Pojištěnci ostatních pojišťoven mají slevu ve výši 30 %. Zvýhodněná cena přitom platí po celou pojistnou dobu.

Pojištění Fénix pro případ závažných onemocnění je možné sjednat na každé pobočce Pojišťovny VZP, a. s., nebo VZP ČR, u externích zprostředkovatelů nebo přes internet na www.pojistenifenix.cz.

Jarmila Bílková
jarmila.bilkova@pvzp.cz 

Počet příspěvků: 968

Horydoly Open

avatar
19.1.2018 10:05

FALEŠNÝ POCIT BEZPEČÍ S POJIŠTĚNÍM OEAV

Myslím, že to stojí za přečtení a zvážení koupě pojištění na rok 2018. Zkopíroval jsem to ze stránek cestovní kanceláře Pamir7000.

Beránek 

FALEŠNÝ POCIT BEZPEČÍ S POJIŠTĚNÍM OEAV 

Tak hned v titulku je chyba. Samozřejmě, že u OEAV (Alpenverein, Rakouský alpský klub) člověk nekupuje pojištění. Kupuje si členství v zahraničním národním horolezeckém svazu, jehož nedílnou součástí je také pojištění zprostředkované přes UNIQu (dříve) nebo přes GENERALI (nyní). Spousta Čechů žije v domnění, že je tímto pojištěna včetně celé své rodiny, a to navíc u rakouské pojišťovny, což vnímá tak nějak lépe, než kdyby byla pojištěna u pojišťovny české. Ovšem chyba lávky. Svůj omyl každý zjistí až tehdy, když opravdu potřebuje cokoliv řešit. Jaká je tedy realita? Z titulu své práce (majitel outdoorové a horolezecké cestovní kanceláře a horský průvodce) jsem občas konfrontován s oním nepříjemným úkolem řešit pojistné události. Mám tedy zkušenost větší a četnější, než většina z vás. Navíc zde nehodlám citovat teorii, jak by to dle propozic mělo být, ale jak to ve skutečnosti v terénu je. 

1. pokud jedete do Alp, chcete mít slevu na chatách a operativní záchranu vrtulníkem, je OEAV dobrou volbou. I když se mi v 90% chat podařilo získat slevu i na průkaz ČHS, OEAV je větší jistota. Navíc v Alpách funguje záchrana vrtulníkem bezchybně, takže by neměl být problém s voláním na Tiroler air ambulance, kam člověk volat má, když potřebuje vrtulník. Ovšem pozor, pokud nemáte plynulou angličtinu nebo němčinu, žádnou záchranu si neobjednáte. Prostě nemáte k dispozici ruce a nohy, případně mapu, kde ukážete, kde se nacházíte. Máte pouze telefon a průsery se většinou nestávají za pěkného počasí v poledne u chaty, ale v místech s mizerným signálem, klidně večer a za horších klimatických podmínek. Svou angličtinou/němčinou si musíte být jisti, protože budete muset reagovat ve stresu. Pokud cizí jazyk neumíte, je vám kartička OEAV úplně k ničemu, protože sice pojištěni jste, ale nejste si schopni záchranu zavolat.

2. pokud jedete kamkoliv jinam, zapomeňte na asistenční službu neboli call centrum. Toto pojišťovna sloužící OEAV neprovozuje a vy jako klient si musíte vše vyřešit sám a po záchraně teprve vyplnit nějaký online formulář, kde vše nahlásíte a po nějaké době pojišťovna provede úhradu. Takže pokud se vám něco stane v horách Kavkazu, Pamíru či Himaláje, musíte kontaktovat svou agenturu a ta vyřeší záchranu a následně vám pomůže s vyúčtováním. Pokud cestujete bez agentury na vlastní pěst, volejte kam chcete, nikoho nezajímáte, včetně pojišťovny. Pojišťovna proplácí vše zpětně, takže pokud po vás budou chtít úhradu ihned po záchraně, máte smůlu. Pojišťovna vám nepošle ani krycí dopis, kterým se za úhradu zaručí, protože toto nemají ve standardizovaném postupu – to vám řeknou tehdy, když se už konečně někam dovoláte. Napřed musíte NĚMECKY, nikoliv 24 hodin denně v angličtině, ale tirolskou němčinou v Innsbrucku zjistit, kdy tam bude někdo, kdo umí anglicky, ten vám pak dá další 2 čísla kam volat a nakonec vám oznámí, že vám žádný krycí dopis nepošlou, protože na to nemají formulář. V té chvíli jsme byli v Rusku a ruská strana po nás chtěla potvrzení, že ten vrtulník někdo zaplatí. Takže jedinou šancí bylo krycí dopis „vyrobit“ vlastními silami, jinak by nás ze země nepustili – bez ohledu na to, že to OEAV nakonec opravdu bez problémů proplatil, ale až za měsíc. Úplně špatně zde byla ovšem ona péče o člena/klienta, který je v zahraničí v průseru. A to jsme byli schopni komunikovat jak anglicky, tak rusky či německy bez problémů, měli jsme signál a satelitní telefon s dostatečnou baterkou a kreditem. Představa klienta s horší jazykovou výbavou je děsivá a dotyčný je zcela ztracen.

Opravdu vám toto připadá jako dobrá služba dobré pojišťovny? Stojí za to ta barevná kartička?

3. přidáme peněžní záležitosti: roční poplatek je okolo 1500 Kč dle typu člena, pokud se chcete pohybovat nad 6000 metrů, tak je připojištění minimálně 180 EUR, suma sumárum něco přes 6000 Kč. 

Přitom máme srovnatelný produkt i u nás. ČHS nabízí členství v národním horolezeckém svazu (v tomto případě v českém) a pokud chcete i pojištění, tak se dostáváte na srovnatelnou částku okolo 1500 Kč za osobu a rok. Můžete volit z několik připojištění (řádově stokoruny), které pokryjí 99% částek, které vám mohou být účtovány v zahraničí mimo EU, USA a Kanadu. A zásadní rozdíly? Neexistuje omezení nadmořskou výškou, takže pro oblíbené výlety na sedmitisícovky to bohatě stačí. Mají call centrum v Praze, kde garantují 24 hodin denně servis v ČEŠTINĚ. Vyzkoušeli jsme i tuto pojistku a v případě potřeby dorazil krycí dopis do tří hodin od nahlášení na mejlovou adresu někde v Tádžikistánu a oni vyslali obratem vrtulník. Ze strany pojištěného nechtěli nic platit, jen odsouhlasit na pojišťovně, že opravdu byl odvezen. 

Novinkou roku 2017 je pak produkt ČHS TRIO - které k pojištění a členství nabízí také kartičku Slovinského horolezeckého svazu - a upřímně, mnohý Čech raději zaplatí za členství v Alpském svazu bratrům Slovanům ze Slovinska, než vůči Čechům neustále zamindrákovaným Rakušákům :-)

Tato kartička zajišťuje stejné slevy v Alpách, jako kartička OEAV, navíc celé toto TRIO je levnější, než členství v OEAV. 

Při tomto srovnání mi není vůbec jasná obrovská popularita členství v OEAV v národě, kde jsou lidé tak špatně jazykově vybaveni, jako u nás. Ještě tak ty slevy na chatách – beru, když už je svým členským poplatkem dotujete. Ale myslet si, že jsem pojištěný, když neumím ani slovo německy/anglicky? Bohužel si lidé myslí, že v případě potřeby budou volat tam, kde si kartičku koupili – tam nikoho vaše pojistná událost vůbec nezajímá. To jsou jen překupníci členství v rakouském svazu, ne pojišťovna. Musíte volat tam, kde jste pojištěni – v případě tohoto konkrétního pojištění tedy nejlépe nikam.

Proto jsem příspěvek nazval – FALEŠNÝ POCIT BEZPEČÍ. Nechci, aby vznikl dojem, že pojištění přes OEAV nefunguje, ono funguje. Problém je v tom, zda si to klasický Čech takto představuje a zda je schopný jej využít. To je třeba si rozmyslet a uvědomit dříve, než budete někde se zlomenou nohou v lezeckém terénu řešit co dál.

Počet příspěvků: 257

Kuba Turek

avatar
9.3.2017 12:02

Re: Rozdíly mezi AV pojištěním

Rozdíl mezi pojistkami jakýchkoliv alepenvereinů (DAV, OEAV, Jižní Tyrolsko, Švýcarsko) není žádný.

Liší se pouze ceny u jednotlivých českých přeprodejců - ale docela málo. Jde o to, že se stáváš členem některé sekce (něco jako kdyby se u nás sdružily oddíly do velkých celků) a ty mají pro své členy základní cenu a k tomu si přihazují nějaké drobné na svůj provoz. A to je částka, v čem se to liší.

Počet příspěvků: 153

Horydoly

avatar
9.3.2017 12:01

Rozdíly mezi AV pojištěním

AHoj, prosimtě nevděl by jsi jaký, jestli vůbec nějaký rodzdíl mezi AV pojištěním,,nebo našel jsem více webů, a nějak nechápu rozdíly mezi nimi. např. http://www.alpenverein.cz/ http://edelweiss.cz/cz/index.html http://www.oeav.cz/ Lukáš
 
Počet příspěvků: 968

Kuba Turek

avatar
23.12.2016 14:35

Re: pojištění do tater

Ahoj,

Alpenverein platí na celém světě s pár výjimkami - každý rok se to trochu mění, ale myslím že těmi výjimkami je například celé Rusko, všechny válečné zóny, hory nad 6000 m (na ty si musíš dokoupit připojištění), pobyt v cizině nad 30 dní v jednom kuse, služební/pracovní cesty.

Na Slovensku tedy platí beze zbytku. Prakticky je to tak, že když se Ti něco stane na horách, tak horskou službu a vrtulník, případně repatriaci mrtvoly, nebo nějaký speciální transport při těžkém zranění platí Alpenverein, a lékařskou péči i pobyt v nemocnici platí Tvoje normální povinné české zdravotní pojištění.   

ČHS nabízí dost podobnou pojistku jako Alpenverein. Nevýhodou je, že ji nikdo v cizině nezná, takže by to asi museli doktoři nebo záchranáři ověřovat telefonicky. Alpenverein zná každý, a tak stačí zamávat kartičkou, oni si opíšou číslo, a pak se to řeší až doma, když Ti pošlou fakturu k odsouhlasení.

Dá se ještě pořídit jednorázové pojištění na konkrétní počet dní na horách. To je samozřejmě levnější, ale nikdo vlastně pořádně neví, co obsahuje, a jak by se v případě drahých komplikací pojišťovna zachovala.

Kdybys chtěl podrobnosti, tak tohle jsme jednou sepsal a jednou za čas článek aktualizujeme: http://www.horydoly.cz/horolezci/i-smrt-neco-stoji.html 

Tohle je pohled agenta z pojišťovny na doplňkové cestovní pojištění: http://www.horydoly.cz/firemni-clanky/nestesti-nechodi-po-horach-ale-po-lidech-zachranit-vas-muze-dobre-cestovni-pojisteni.html   

Počet příspěvků: 153

Přidat příspěvek

Pro přidávání příspěvků je nutné se přihlásit


 
 
 
Registrovat se