Zadné Meďodoly. Pohled z Kopského sedla.
 
Zadné Meďodoly. Pohled z Kopského sedla.
Autor snímku Otakar Štáfl