Křižovatka Zenklovy ulice a V Holešovičkách. Tento pohled se naskytl Heydrichovi těsně před atentátem.
 
 
Křižovatka Zenklovy ulice a V Holešovičkách. Tento pohled se naskytl Heydrichovi těsně před atentátem.
Autor snímku repro z knihy Jaroslav Čvančara: Heydrich. Gallery, Praha 2011