Heydrichovo auto po atentátu.
 
 
Heydrichovo auto po atentátu.
Autor snímku repro z knihy Jaroslav Čvančara: Heydrich. Gallery, Praha 2011