Heydrichovo demolované auto, Gestapo archiv.
 
 
Heydrichovo demolované auto, Gestapo archiv.
Autor snímku REPRO Michael Beránek