Cyklistky jedou podél Zábrdky.

Zpět na Nový hotel Malý pivovar v Klášteře Hradišti