Zpět na článek Tři králové nebo tři mudrci

Tři králové (Mudrci z Východu)

Tři králové nebo tři mudrci

Praha, klášter Křižovníků: Klanění Tří králů.
Autor snímku Kuba Turek
Větší velikost Další fotka

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.