Zpět na článek Painter Otakar Štáfl: High Tatras (Vysoké Tatry)

Otakar Štáfl: Vysoké Tatry

Painter Otakar Štáfl: High Tatras (Vysoké Tatry)

V tesnej blízkosti nad Rainerovou chatkou, vo výške 1505 m postavila obec Stará Lesná na svojom pozemku turistický hotel Kamzík. Pôvodne to mala byť prízemná obecná hájovňa, no počas výstavby projekt rozšírili o nadstavbu poschodia so sedlovou strechou. Tým vznikol turistický hotel (v podstate chata) s 8 izbami a reštauráciou. Jeho prvým nájomcom sa stal Teodor Brichse, po ňom Albert Dresdner. Lúka pred hotelom bola častým miestom posedení väčších turistických výprav. Až sem bolo možné zo Smokovca príst' na koni, ďalej sa chodilo už len pešo. Začiatkom 20. storočia sa stal vlastníkom chaty uhorský lesný erár, ktorý k nej v roku 1907 z dvoch strán pristaval rozsiahlu presklenú verandu s reštauráciou na masívnych kamenných základoch. Vnútornými prestavbami získala chata Kamzík ďalšiu izbu a jej kapacita vzrástla na 55 lôžok. Dlhodobo tu ako nájomkyňa až do začiatku 20. rokov pôsobila istá pani Böhmová. V roku 1954 chatu opäť rozšírili. V 10 izbách a spoločnej nocľahárni bolo až 100 lôžok. V roku 1920 od štátu prevzal chatu do správy Pracovní sbor sportovní a turistický z Prahy a od r. 1922 Klub československých turistov, ktorý ju dal do prenájmu Karolovi Valáškovi. Po ňom sa v roku 1929 stal nájomcom Václav Řepa, ktorý na chate pôsobil 10 rokov. Za jeho éry tu bolo lyžiarske centrum československej verejnosti. Táto obľúbená chata. od 20. rokov už s celoročnou prevádzkou fungovala do roku 1978. V zúboženom stave ju v lete v roku 1980 asanovali.
Autor snímku Otakar Štáfl
Větší velikost Předchozí fotka Další fotka

Obrazový cyklus 120 akvarelů Otakara Štáfla vydaly v desátém výročí československého osvobození roku 1928 Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze.