Porovnejte nabídky povinného ručení

Porovnejte nabídky povinného ručení
Maserati Ghibli.
Autor snímku Maserati
SDÍLEJ:

Sjednat a zaplatit povinné ručení na auto nebo motorku není žádný velký kumšt. Stačí kliknout na webu na jakoukoliv pojišťovnu a dostanete solidní smlouvu, ve které nic nechybí a také nic nepřebývá. Nebo zajdete do nejbližší pobočky kterékoliv pojišťovny a na místě podepíšete pojistnou smlouvu. Pokud ovšem chcete na pojištění ušetřit a vyždímat z pojišťovny co nejlepší podmínky, musíte porovnat mnoho nabídek.

Jak na to

Kde platí zelená karta

Zelená karta platí ve všech zemích Evropského hospodářského prostoru - Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. 

Kromě toho na území států, se kterými má mezinárodní dohody Česká republika - Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Monako, San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Dále také v zemích, s nimiž uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů - Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko.

Na internetu jsou k dispozici mnohé srovnávače a také agregátory standardních i akčních nabídek nejen samotných pojišťoven, ale také jejich zprostředkovatelů.

Porovnání povinného ručení ovšem není ani s nimi úplně jednoduché. Je nutné znát základní parametry svého vozu, ale také pojmy používané v pojišťovnictví.

Povinné ručení přikazuje každému řidiči Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozu vozidla č. 168/1999 Sb. Každé auto, motocykl, traktor, náklaďák, karavan, přípojný vozík a další dopravní prostředky jsou pojištěné. Kdo vůz nepojistí, čekají ho velmi vysoké pokuty a hlavně velké výdaje po případné havárii.

Ze zákona je toto pojištění povinné. Nechrání totiž majitele auta, ale všechny ostatní účastníky silničního provozu. Z pojistky se platí škody, které řidič způsobí někomu jinému - ostatním řidičům, chodcům, cyklistům, ale také majitelům nabouraných domů či plotů, nebo třeba poničených pozemků.

Toyota.

Povinné ručení se platí u komerčních pojišťoven. Ty mají nastavené své obchodní politiky tak, aby na pojistném vydělávaly, a zároveň aby konkurovaly ostatním pojišťovnám. Je tedy na jejich libovůli, jako cenu za pojistku nabídnou. A na vás je, abyste si mezi nimi vybrali, co je nejvýhodnější. 

Jak zrušit pojištění na auto

Povinné ručení musí řidič zrušit, pokud auto prodává nebo když o něj přijde při dopravní nehodě či krádeži. Také ho ruší, když přechází od jedné pojišťovny ke druhé. Není k tomu potřeba složité úřední jednání, protože zaměstnanci pojišťoven rádi poradí, jak to zařídit správně a co nejrychleji.

Pokud byste pojistky nezrušili, přišli byste zbytečně o peníze. Po zrušení totiž řidič dostane od pojišťovny zpět peníze v poměrné částce, která odpovídá zkrácené době pojištění. Zároveň mu pojišťovna přenese bonusy a malusy na novou pojistku, kterou uzavře, až si koupí nový automobil.

Zároveň lze pojistku zrušit také, pokud chcete změnit pojišťovnu. Máte poté 14 dnů na to, abyste uzavřeli novou smlouvu s jinou pojišťovnou. Dvoutýdenní lhůta od nákupu se týká také nových nebo bazarových aut. Více času na povinné ručení nemáte.

Pokuty za neplacení povinného ručení se pohybují v řádech od tisíců do desetitisíců korun. 

Postup při rušení povinného ručení je stejný, ať auto prodáváte, likvidujete na vrakovišti, je vám ukradeno, řešíte totální havárii přes pojišťovnu, nebo prostě jenom měníte pojišťovnu.  

* Vyplňte ve formuláři potřebné údaje pro výpověď pojistné smlouvy.
* Výpověď vytiskněte a podepište.
* Výpověď doneste na pojišťovnu nebo odešlete doporučenou poštou.

Pojišťovny umožňují po telefonické dohodě poslat podklady e-mailem a vyhnout se tak osobní návštěvě. 

Výpověď povinného ručení obsahuje tyto základní údaje: 

Jméno a příjmení
Rodné číslo pojistníka (pokud je to osoba) nebo IČO (pokud je to firma či živnostník) 
Adresa majitele vozu
Číslo pojistky
Důvod výpovědi
Kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou
Číslo jednací policejního protokolu v případě dopravní nehody a doklady od pojišťovny, která vyplatila povinné ručení  (není to nutné, ale zjednodušuje to jednání s vaší pojišťovnou) 
E-mail a telefonní číslo (nejsou povinné, ale zrychlují jednání s vaší pojišťovnou)
Datum a podpis
Bezeškodní průběh pojištění vozidla

Pokud hodláte z jakéhokoliv důvodu změnit pojišťovnu, vyžádejte si zároveň s výpovědí smlouvy o povinném ručení tak zvaný doklad o bezeškodném průběhu pojištění. Předložíte ho poté při uzavírání smlouvy v nové pojišťovně. To vám umožní čerpat bonus také u ní.

O doklad bezeškodného průběhu pojištění požádejte, i pokud jste v minulosti bourali z vlastní nebo cizí viny. Nová pojišťovna posoudí, zda se jednalo o malé nehody a nízká pojistná plnění - a bonus vám přizná v plné výši, nebo o vysoká pojistná plnění - a bonus od ní nedostanete.  

Pokud se majitel vozidla chce vyhnout placení povinného ručení, může vůz zaparkovat, odevzdat registrační značky a osvědčení o technickém průkazu. Vyřazení z evidence vozidel může být trvalé nebo i dočasné, což se označuje jako deponace registračních značek.

Nová Kia cee´d.

Jak postupovat při rušení pojistné smlouvy v konkrétních případech?

Výpověď 

Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, nejspíš hodláte změnit pojišťovnu. Důvodem obvykle bývá příliš vysoká cena vašeho dosavadního pojištění, nebo převedení všech vašich pojistek pod jeden finanční ústav kvůli zjednodušení vaší administrativy. 

Výpověď podejte písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, to je datem, kdy vám končí zaplacená pojistka. Úředně se tomu říká výroční den. 

Zánik pojištění do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Pokud jste z nějakého důvodu nespokojeni se svojí pojišťovnou, můžete podat písemnou výpovědi do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi běží osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí pojištění automaticky zanikne.

Změna majitele vozidla

Pojištění vozidla končí dnem, kdy pojišťovně nahlásíte změnu ve vlastnictví vozu. Tento případ se týká obvykle prodeje auta, dědictví, ale také totální autonehody. Nespotřebovanou část pojištění vám pojišťovna vrátí zpět. 

Změnu vlastníka vozidla musí nahlásit původní vlastník, nebo pojistník, případně dědic vozidla bez zbytečného odkladu. Pojišťovna od něj žádá kopii kupní smlouvy nebo kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka. 

Neplacení pojistného

Pokud dlouho neplatíte povinné ručení, může vaše pojištění zaniknout. Zákon uvádí, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30 dnů. Upomínka od pojišťovny musí upozornit na termín zániku pojištění. 

Takový zánik pojištění mívá ovšem soudní dohry! Pojišťovna nebo Kancelář pojistitelů po majiteli vozidla u soudu vymáhá zpětně nezaplacené pojištění a k tomu soudní výlohy. Nedej bože, abyste v době nezaplaceného povinného ručení někoho nabourali, protože škody byste mu platili vy a ne jako obvykle pojišťovna. K tomu všemu ještě můžete dostat pokutu od policie nebo obecního úřadu, že neplníte zákonnou povinnost. 

Zánik pojištění do 3 měsíců od pojistné události

Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do 3 měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události je speciální institut, který mohou využít obě strany, majitel vozidla i pojišťovna. Nejčastěji se tak pojišťovny zbavují největších neplatičů. Výpovědní lhůta je 30 dnů od podání písemné výpovědi.

Oboustranná dohoda

Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou je výjimečným případem. Obvykle se týká větších firemních ekonomických či vlastnických transakcí, než že by tento institut využívaly soukromé osoby. 

Fyzická neexistence vozidla

Zánik pojištění nastává ke dni, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat a je odhlášeno z registru. Nejčastěji se jedná o likvidaci starého nebo havarovaného vozu na vrakovišti. Pojišťovna vyžaduje dokladu o likvidaci vozidla, obvykle z vrakoviště.

Vyřazení z evidence vozidel

Pojištění zaniká k datu vyřazení vozu z evidence vozidel, kterou spravují státní úřady. Doklad o vyřazení vozidla nebo jeho věrohodnou kopii je nutné doručit pojišťovna písemně. 

V případě odcizení vozidla je dnem ukončení pojištění datum, kdy policii přijala oznámení o odcizení vozidla. 
Pokud je vozidlo neoprávněně používáno jinou osobou, než je majitel, nebo jím pověření lidé, pojišťovna poskytuje pojistné plnění nadále bez přerušení v intencích původního znění pojistné smlouvy.

Zánik pojišťovny 

Pojišťovna může ukončit své podnikání. I na to zákon pamatuje. Jedná se o zánik pojištění z důvodu převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele a zánik pojištění z důvodu zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. 

Pojistku písemně vypovídá pojišťovna. Pojištění automaticky zaniká po osmi dnech od doručení výpovědi majiteli vozidla. 

Zdražení pojistného

Vypovědět povinné ručení je možné, pokud pojišťovna změní výši pojistného (rozuměj: zdraží) a majitel vozidla s tím nesouhlasí. Majitel vozu v takovém případě pošle výpověď písemně do 30 dnů od doručení informace o změně pojistného.

Mercedes B 180 CDI.

Vzor formuláře ke zrušení pojistné smlouvy na povinné ručení: 

ZRUŠENÍ POJISTNÉ SMLOUVY NA POVINNÉ RUČENÍ

POJISTNÍK:
POJISTITEL:  

Žádám o zrušení pojistné smlouvy číslo: 
Registrační značka vozidla: 
Značka a model vozidla:
Důvod výpovědi: 
    * změna vlastníka 
    * ke konci pojistného období tj. k datu: 
    * do dvou měsíců od data sjednání pojištění s osmidenní výpovědní lhůtou
    * trvalé vyřazení vozidla z evidence
 
Žádám o zaslání přeplatku na pojistném na 
    * výše uvedenou adresu
    * na bankovní účet: 

Místo: 
Datum:
Podpis:

 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Alpy AKTUÁLNĚ 2021

Alpy AKTUÁLNĚ 2021

LIVIGNO Co je co v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.... celý článek

Vlakem a busem do Kitzbühelu

Život v dodávce

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Alpy AKTUÁLNĚ 2021

Alpy AKTUÁLNĚ 2021

LIVIGNO Co je co v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.
Praha AKTUÁLNĚ 2021

Praha AKTUÁLNĚ 2021

BABIŠOVA PUMPA Malé zprávy z velkého města přinášíme pro turisty a návštěvníky.
Vlakem a busem do Kitzbühelu

Vlakem a busem do Kitzbühelu

Lyžovat do Kitzbühelu lze jet nejen autem, ale také pohodlně a ekologicky vlakem. Po celé lyžařské aréně KitzSki je k dispozici síť bezplatných skibusů.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
ILTM - veletrh luxusního cestování Francie, Cannes 6.-9.12. 6.12.
Mezinárodní festival outdoorových filmů Malá Úpa, Celnice 10.-11.12. 10.12.
Slovakiatour - veletrh Bratislava, Incheba 9.-12.2. 9.2.
Boat Show - veletrh Bratislava, Incheba 10.-13.3. Cyklistika, lodě, rybářství 10.3.
Bike Show - veletrh Dánsko, Kodaň 12.-13.3. 12.3.
Holiday World - veletrh Praha, Letňany 18.-20.3. 18.3.
For Bikes and Sport - veletrh Praha, Letňany 25.-27.3. 25.3.
COTTM - veletrh Čína, Peking 29.-31.3. Cestovní ruch 29.3.
Silva Regina - veletrh Brno, Výstaviště 3.-7.4. Myslivost a lesnictví 3.4.
IBTM - veletrh Singapur 5.-6.4. 5.4.

Diskuse

výbava vodák Marek, 7.12.2021 17:14, 1 příspěvek
Rozlučka s demagogy Martys, 5.12.2021 17:21, 27 příspěvků
Aneb když má Babiš hodně ... Kuba Turek, 4.12.2021 23:51, 27 příspěvků
Aneb když má Babiš hodně ... Martys, 4.12.2021 19:50, 27 příspěvků
Aneb když má Babiš hodně ... Kuba Turek, 4.12.2021 18:47, 27 příspěvků
Omluva se přijímá Martys, 4.12.2021 18:04, 27 příspěvků
Omluva se přijímá PK, 4.12.2021 16:04, 27 příspěvků
Omluva se přijímá Martys, 4.12.2021 13:56, 27 příspěvků
Omluva se přijímá Horydoly, 3.12.2021 17:03, 27 příspěvků
Omluva se přijímá Linda, 3.12.2021 13:44, 27 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Pointa online nakladatelství Horydoly Open, 3.12.2021 12:40
Karin Mack: Pod víčky Horydoly , 1.12.2021 0:27
Na virtuálních charitativ... Horydoly , 30.11.2021 14:20
Tádžikistán na dostřel Ta... Horydoly , 24.11.2021 13:47
Czech Travel Market Horydoly , 21.11.2021 22:51
Re: Koronavirus Horydoly Open, 21.11.2021 1:46
Coronavirus alert level a... Horydoly , 17.11.2021 11:16
Lidem postiženým tornádem... Horydoly , 10.11.2021 15:56