Zakázané kolo v Českém ráji

Zakázané kolo v Českém ráji
SDÍLEJ:
Nikomu z nás cyklistů (a bajkerů) jistě neušlo, že Správa chráněné krajiné oblasti rozmístila na spoustu pozemních komunikací Českého ráje desítky sloupků nesoucí tabulky zakazující vjezd cyklistů.
Jak na to Názor Horydoly

Co si o tom máme myslet? Ochranáři nejdříve natlučou desítky zákazových tabulek pro cyklisty, většinu z nich cyklisté zničí, následuje petice místních podnikatelů, poté jednání s místní samosprávou a nakonec správa od zákazů ustoupí. Navíc tvrdí, že zákazové značky s přeškrtnutým bicyklem neznamenají zákaz vjezdu cyklistů, ale pouze doporučení, že cesta není vhodná pro kola.

Nakonec se ukáže, Správa nemá pravomoc zakázat cyklistiku na účelových komunikacích, kam spadá většina obvyklých cyklistických směrů. Navíc se mluví o obavách a zraněních pěších turistů, ale nikdo neví, o kolik případů se jedná a jaké příčiny k tomu vedly.

Jeden z osvědčených způsobů, jak omezit problémy, nebo "problémy" s cyklistickou dopravou, je oddělit pěší turisty od cyklistů. Právě často citovaná trasa mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou je toho příkladem: cyklistům lze doporučit širokou červenou značku a pěšákům souběžnou užší modrou s výhledy na skalní město.

Nezodpovězené otázky

Server Horydoly požádal mailem 15. dubna Lukáše Bílka ze Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj o odpovědi na následující otázky. Uveřejníme je hned, jakmile budou k dispozici.

Mohl bych Vás požádat o kompletní přehled všech zakázaných úseků dosavadních cyklostezek i pozemních komunikací, kam sahá pravomoc SCHKO a na nichž má ochrana přírody zájem? Zároveň prosím o konkrétní zdůvodnění jednotlivých zákazů. Tímto způsobem bychom rádi uvedli na pravou míru rozbouřené vášně milovníků kol, kteří smysl opatření SCHKO Český ráj chápou zatím spíše jako byrokratické omezení, než jako snahu o záchranu cenné přírody.

Problémům cykloturistiky v Českém ráji se obsáhle věnuje regionální server Rajnet.cz.

O zákazu některých cyklistických tras psal deník MF DNES.

Situace s cyklistikou v Českém ráji připomíná případ horolezectví na ledopádech v Krkonoších.

Zatímco ještě před pár dny tvrdila Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj, že je nutné zamezit vjezdu cyklistů na mnoho populárních tras, teď už své vlastní skutky a slova popírá. Její konání se tak blíží politickému lavírování.

Které a proč?

Pracovníci Správy v čele s její vedoucí Lenkou Šoltýsovou zatím nikde na veřejnosti neuvedli důvody uzavření jednotlivých úseků cyklotras a dokonce ani seznam těchto uzavřených úseků.

Cykloturistiku lze přitom v chráněných krajinných oblastech provozovat ze zákona na vyznačených trasách a účelových komunikacích.

Pokud někde něco vypustili do médií, vždy se vágně mluvilo o ochraně přírody, stížnostech pěších turistů na cyklisty, zraněných pěšácích a poničených cestách. Zprávy zeleného byrokratického aparátu však zatím nebyly nikdy vyčerpávající a podložené

Úřednictvo v Českém ráji tedy buď jedná pouze podle svých pocitů, nebo odmítá pohled pod pokličku hrnce, ve kterém vaří. Obě možnosti jsou naprosto nepřijatelné.

Nepodložené a zavádějící

Co si myslet například o vyjádření ochranáře Lukáše Bílka pro média: "Některé cyklotrasy pouze povedou jinými úseky, kde cyklisté nebudou vadit přírodě ani pěším turistům." V souvislosti se zákazovými značkami například mezi Valdštejnem a Hrubou Skálou, v oblasti Klokočských a Betlémských skal či v okolí Kosti je to zavádějící tvrzení.

Na city apeluje Lenka Šoltýsová: "Dodržovat pravidla ochrany přírody je nyní, kdy usilujeme o zápis skalních měst Českého ráje do knihy UNESCO, nezbytné." O ochraně přírody nelze pochybovat, ale například uzavření trasy okolo Komárovského rybníka pro cyklisty je absurdní ve světle skutečnosti, že v obou kempech na jeho březích právě probíhá rekonstrukce a pěší turisté včetně křičících dětí a volně pobíhajících psů mají přístup povolen.

Další emotivní argumenty pro uzavření části cyklostezek jsou odliv pěších turistů kvůli divoké jízdě cyklistů a zranění pěšáci po střetu s cyklisty. Správa nikde nepublikovala doložené počty zraněných a ani snížení návštěvnického náporu na Český ráj.

A třešničkou na dortu překrucování faktů Správou je Bílkovo vyjádření o spolupráci s místními podnikateli v cestovním ruchu: "Domluvili jsme se na společných seminářích." Ve skutečnosti je k tomu dotlačila petice Aktivní turistika v Českém ráji.

Kuba Turek

9. dubna

Jak se bránit nesmyslným nařízením

Český ráj je prakticky zneprůjezdněn. Na ceduli zákaz vjezdu cyklistů (...stezka jen pro pěší) narazíte na každém kroku. Úmysl Správy CHKO není těžké odhadovat: dát bajkerům a cyklistům jasně najevo, že jsou škodná, která zde není vítána.

Mám za to, že orgán ochrany přírody má primárně pečovat o ekosystémy a ne o provoz na pozemních komunikacích. To daleko více přísluší obcím, místnímu turistickému sdružení (pokud jde o pohodlí pěších turistů) a Policii České republiky(pokud jde o bezpečnost). Přesto v sobě ochranáři našli dříve netušenou obavu o komfort návštěvníků Českého ráje a argumentují „četnými stížnostmi pěších turistů.“

Kdo jsou stěžovatelé?

Vzpomínáte ještě, jak Rudé právo psávalo o četných stížnostech občanů a pracovních kolektivů? Problém je ale v tom, že Správa chráněné krajinné oblasti je orgán státní správy a ne aktivistická bojůvka. Jako orgán státní správy musí Správa především respektovat platné právní normy. Podle dosavadních informací se ukazuje, že ochranáři tuto svou akci neprojednali s příslušnými obcemi (to musí), Policií (to taky musí), ani s turistickým sdružením Český ráj (to by měli alespoň ze slušnosti).

O komunikacích nerozhodují ochranáři

Rozmístění zákazových tabulek není s nejvyšší pravděpodobností v souladu s platnými zákony a je tedy nelegální. Podívejme se na celou věc zblízka: Nařízením vlády č.508/2002 Sb., kterým byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český Ráj, stanovuje v § 5 Bližší ochranné podmínky souhrn činností, jejichž vykonávání sice není na území CHKO Český ráj zakázáno, je však vázáno na souhlas Správy CHKO. Mezi těmito činnostmi je pod bodem (g) uvedeno provádění cyklistiky mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená. Provozování cyklistiky na pozemních komunikacích je tedy na území CHKO možné i bez souhlasu Správy CHKO. Správa CHKO tedy nedisponuje legislativním nástrojem, o který by mohla zákazy vjezdu cyklistů na pozemní komunikace opřít.

Pojem pozemní komunikace není definován Nařízením vlády č. 508/2002 Sb., ani Důvodovou zprávou k Záměru rozšíření chráněné krajinné oblasti Český ráj ze dne 15. 2. 2002. Pozemní komunikace definuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle § 2 zmíněného zákona je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Pozemní komunikace se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. V § 7 zmíněného zákona je účelová komunikace definována jako pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků. § 7 rovněž definuje, kdo je oprávněn upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci. Je jím příslušný silniční správní úřad na návrh vlastníka této komunikace po projednání s policií ČR, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka komunikace.

Starostové nestáli ani za telefonát

Právo upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci tedy v žádném případě nepřísluší místně příslušnému orgánu ochrany přírody. Jiný zákon, který se kauzy velmi dotýká, je stará dobrá stočtrnáctka (zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb.). V § 71 bod (2) se říká: “Orgány státní ochrany přírody jsou povinny spolupracovat s obcemi, ... poskytovat potřebná vysvětlení k zásahům do přírody a ke způsobům její ochrany, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivé ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel“.

Řekl bych, že to sakra omezuje výkon vašich práv, když vám na zpevněnou cestu za barákem natlučou zákazovou ceduli! Jak jsme se ptali několika starostů u nás v Ráji, nestáli starostové obcí ochranářům ani za telefonát.

Co s tím? Použijte praktické vodítko: lesní a polní cesty, které vznikly v důsledku provozu dvoustopých zemědělských, lesnických strojů, traktorů, nákladních automobilů, nebo i osobních vozidel majitelů nemovitostí, jsou považovány za pozemní komunikace. Zákon vám na nich umožňuje provozovat cyklistiku i bez souhlasu Správy CHKO a zákazové tabulky na tom nemohou nic změnit. Znamená to ale současně, že bajková jízda po pěšinách byť turisticky značených, po poli, po louce nebo i volným terénem je v CHKO bez svolení ochranářů nelegální a můžete zde být pokutováni!

Klíčové slovo tolerance

Jen velmi, velmi zaslepení vyznavači cyklistiky by mohl tvrdit, že v Českém ráji nevznikají konflikty mezi cykloturisty, tedy hlavně bajkery, a pěšáky. Určitě jste zažili situaci, kdy rodinku nebo skupinku penzistů zažene do příkopu barevně oblečená skupinka bajkerů na drahých strojích. Nemyslím si, že jde o ekologický problém, který by měli řešit ochranáři, je to spíš otázka ohleduplnosti a základní lidské slušnosti.

Prosté je nutné, aby se všichni návštěvníci vedle sebe v Českém ráji srovnali. I když si nedělám iluze, že se všichni návštěvníci k sobě začnou chovat zdvořile, zkuste tomu pomoct! Řiďte se několika jednoduchými pravidly:

* na souběhu turistické značky s trasou vašeho cyklovýletu zpomalte

* pěší turisté zde mají přednost, neměli byste je omezovat

* pokud potřebujete projet, zdvořile chodce požádejte o umožnění průjezdu. Pokud jedete ve skupince, informujte, kolik vás projede. Nezapomeňte poděkovat

* za žádnou cenu nesmíte pěší turisty ohrozit. Tomu přizpůsobte svou rychlost.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Re: Jako vše.
Naprosto souhlasím. Přesně tohle říkám už dlouho. Nové a nové podrobnosti do zákonů, spousta zákazů a nařízení jen omezují a otravují život těm slušným, "malým" poctivým. Ti neslušní "velcí" grázlové na to buď kašlou nebo mají na dobrého právníka, který najde nějakou mezírku...
  • Autor MM
  • Datum a čas 10.12.2006 13:54
Reaguj
Reklama nebo Mapa?
Já v září pojedu do Českého ráje na dovolenou a proto jsem si koupil mapu vydanou nakl. Shocart www.mapyonline.cz číslo 112 a na jejím obalu je foto udolí Plalkánku se dvěma cyklisty a přitom do těchto míst se nesní!? Tak že je to jen reklamní foto a lákadlo pro cyklisty. Dá se ,ale této mapě věřit ???
  • Autor Milan
  • Datum a čas 5.8.2006 20:02
Reaguj
Re: CYKLOSRACI
Co si to vůbec dovolujete? Jsem cyklista - nadáváte snad mně? Mám Vás žalovat? Váš slovník Vás předem vylučuje z jakékoli debaty!
  • Autor jochen
  • Datum a čas 7.7.2005 18:04
Reaguj
Re: CYKLOSRACI
ten tvuj SRAC ma stejne pravo se po teto ceste mohybovat a kdyby jste mu ho umoznily, tak by vubec nemusel rvat UHNETE! zdar vole
  • Autor tomas-cz
  • Datum a čas 26.7.2004 23:01
Reaguj
Celkem 4 příspěvky v diskuzi


Jeseníky AKTUÁLNĚ 2022

Jeseníky AKTUÁLNĚ 2022

VELKÉ LOSINY Nejvyšší bod Česka je kde? Na vrcholu vysílače Praděd! Kam se hrabe Sněžka... Čtěte aktuální zprávy z Jeseníků, Hrubého a Nízkého Jeseníku a Jesenicka.... celý článek

Elektrické koloběžky a elektrokola AKTUÁLNĚ 2022

Divoká svině aneb napříč Rychlebskými horami

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Cyklokemp Černý potok: výprava za Jeseníky, kde to skoro nikdo nezná

Cyklokemp Černý potok: výprava za Jeseníky, kde to skoro nikdo nezná

Vidnava je české město od roku 1918. Do té doby patřilo Slezsku a posléze Německu. Není divu, protože geograficky leží v polských rovinách a pro Čechy se rozkládá daleko za Jeseníky. Vidnavsko se
Plzeň a Plzeňsko AKTUÁLNĚ 2022

Plzeň a Plzeňsko AKTUÁLNĚ 2022

LOMANY Novinky ze západočeské metropole a okolí.
Praha AKTUÁLNĚ 2022

Praha AKTUÁLNĚ 2022

LIBEŇ Malé zprávy z velkého města přinášíme pro turisty a návštěvníky.
Cyklistický maraton Vysočiny vyhrál Radek Roupec

Cyklistický maraton Vysočiny vyhrál Radek Roupec

Necelých 93 minut po startu dorazil Radek Roupec z obce Lesonice na Třebíčsku do cíle elitního hlavního závodu sedmnáctého ročníku Předvýběr.CZ Bike Maratonu Vysočina 2022. Na stupni vítězů převzal zlatou medaili.
Lanovky v Krkonoších jezdí také v září

Lanovky v Krkonoších jezdí také v září

Provoz sedačkových a kabinkových lanovek v Krkonoších je po prázdninách omezený, ale jsou stále v provozu. Přinášíme přehled jejich provozní doby.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
FIT - veletrh Argentina, Buenos Aires 1.-4.10. 1.10.
Intermot - veletrh Španělsko, Madrid 4.-9.10. Cyklo a moto 4.10.
Designblok Praha 5.-9.10. 5.10.
Transexpo - veletrh Polsko, Kielce 12.-14.10. Veřejná doprava 12.10.
Knižní veletrh Havlíčkův Brod 14.-15.10. 14.10.
GO a Regiontour - veletrh Brno, Výstaviště 20.-23.10. 20.10.
Tour Salon - veletrh Polsko, Poznaň 21.-23.10. Cestování 21.10.
Czech Travel Market - veletrh Praha, Letňany 25.-26.10. 25.10.
WTM - veletrh Velká Británie, Londýn 7.-9.11. Cestování 7.11.
EICMA - veletrh Itálie, Miláno 10.-13.11. Cyklistika 10.11.

Diskuse

Boombon Boombon, 4.10.2022 8:02, 6 příspěvků
proti pervitinu laciné a ... Seeker, 3.10.2022 16:37, 6 příspěvků
Cena? Horydoly, 3.10.2022 13:52, 6 příspěvků
proti pervitinu laciné a ... Lukas B., 3.10.2022 12:15, 6 příspěvků
JEN DOBŘE Honza, 3.10.2022 11:53, 1 příspěvek
Cena? Honza, 3.10.2022 11:43, 6 příspěvků
Cena? Lesní zákon, 3.10.2022 10:15, 6 příspěvků
Barefooty Šlojíř, 30.9.2022 12:56, 4 příspěvky
INU Horydoly, 30.9.2022 12:54, 2 příspěvky
INU Honza, 30.9.2022 12:14, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Free Porn Pictures and Be... billhi18 billhi18, 4.10.2022 23:24
Bobr Cup Horydoly , 2.10.2022 0:49
Běžecké závody 2022 Horydoly , 29.9.2022 12:48
KLM Premium Comfort Horydoly Open, 23.9.2022 13:41
Portugalský LUGGit vstupu... Horydoly Open, 23.9.2022 13:35
Re: Vysoké Tatry Horydoly , 12.9.2022 11:15
Re: Subscribing to Your S... Kuba Turek, 26.8.2022 0:16
Horydoly.cz Horydoly , 26.8.2022 0:13