Jako voják by ses neuplatnil!

Jako voják by ses neuplatnil!
SDÍLEJ:
„Roto pozor! Hovoří k vám velitel praporu. Nacházíte se na První výcvikové základně přežití vojenského areálu Prostor a podstoupíte zde základní výcvik pro orientaci a zvládání krizové situace. Budete rozděleni po četách a vaším úkolem bude zvládnout celou akci do konce, a to v co nejlepším čase.\"

Juliina vyhlídka:

Do doby, než se k vám připojí vaši velitelé čet, bude tento zastoupen jedním, vámi zvoleným členem čety. Váš postup výcvikem bude provázen naprostou kázní a budete se řídit pokyny svých nadřízených. Roto pohov.

Vážení účastníci. Nacházíte se v bývalém vojenském prostoru Ralsko - Mimoň, na startu branného závodu simulujícího výcvik bojových jednotek pro chování v extrémních podmínkách. Do celé akce vstupujete s vědomím, že jednáte na vlastní nebezpečí. Vzhledem k povaze prostředí narazíte v průběhu akce na místa, která vykazují jistou možnost nebezpečí utrpění úrazu při neopatrném postupu. Dávejte proto pozor na vše, co souvisí s původním využíváním tohoto prostoru, ať už se jedná o budovy, komunikace, zařízení nebo zbytky původní vojenské techniky. Jakýkoli nalezený zdroj vody nemůže být doporučen ke konzumaci. Po stanovištích se pohybujte tak, aby za vámi zůstalo to, co se tam nacházelo před vaším příchodem. Pokud nebude určeno jinak, neodnášejte ze stanovišť žádné součásti technického zabezpečení soutěže, tj. texty zpráv, důležité rozpoznávací identifikátory a jiné pomůcky. Pokuste se řešit problémy samostatně, přestože máte všichni společného nepřítele. Při sdružování se připravujete o možnost soutěžení. Vše, co budete potřebovat, máte v této chvíli u sebe. Důležitou součástí výbavy je vaše vlastní fantazie.

Mobilní telefony, prosím, používejte pouze pro případy nouze. V takovém případě je tu kromě standardního čísla na Systém integrované záchranné služby možnost využít ještě číslo xxxxxxxxxx, na kterém je vám k dispozici některý z organizátorů.

Těšíme se na shledanou na konci.

"Zde, na Juliině vyhlídce, obdržíte mapu hlavní výcvikové základny a jejího okolí. Vaším prvním úkolem bude této základny dosáhnout, pokud možno v co nejkratším čase. Ke správné orientaci mapy poslouží pět indicií, ukrytých na pěti různých stanovištích. Stanovištěm je chápán skalní blok, který je označen červenobílým terčíkem. V okruhu 10m od terčíku je vždy při skalní stěně ukryta sada pouzder obsahujících jednotlivé indicie. Každá četa má právo najít a odnést po jednom kusu z každého stanoviště. Roto pozor! Vaším cílem je hlavní výcviková základna. Roto, po četách rozchod."

Základna:

Výcvik - "lanovka z okna jedné do okna druhé budovy, traverz v prvním patře, proskok pneumatikou, čištění objektu, hod granátem...

Následuje přesun na střelby

Most cestou na střelby:

"Rozkaz velitele praporu: Plán akce byl změněn. Na svého velitele čety nečekejte, okamžitě se přesuňte do hangáru na jihu, najděte vysílačku a spojte se s velením praporu. Pohybujte se nenápadně a s maximální tichostí. Podepsán velitel praporu."

Hangár:

Nalezli jste zachovalou stolní vysílačku. Po zapnutí však nevykazuje žádné známky funkčnosti, nejspíš je v nepořádku přívod energie. Všechny pokusy o oživení ukazují, že chyba bude mimo budovu, pravděpodobně na stožáru západně od vchodu do této budovy. Na opravu stačí jeden jedinec, při zákroku nesmí být nikdo spatřen.

Sloup:

Zdroj energie byl úspěšně opraven a vysílačka funguje. Pro lepší signál vylezte na střechu budovy.

Střecha hangáru:

Zapínáte vysílačku a pokoušíte se kontaktovat velení praporu. Na jedné ze smluvených frekvencí jste se nakonec dočkali odpovědi. Signál je silný, nicméně ho stále něco ruší:

"H...ří k vá. ..litel praporu. Dnes, mez. ....ou a ....... .odinou došlo k letec.... útoku na něk..ik částí ..... výcvikové základn. ........ .......ním cílem útoku se stal. .istička vody v jižní části ....adny a spojovací most na hlavní střelnici. Sk...čný rozsah škod zat.. ..ní znám. Je vyhláš.. ...ečný stav. Opakuji: je vyhlášen váleč.. ..... Původ.. ...novaný vojenský výcvik je zruš... Cílem dalšího útok. .. .... .ýt budovy ..avní střel.... a přiléhající pozemní komunikace. Opakuji: budovy hlavní střelnice se st.... terčem palby. Okamžitě opusťte bud... a přesuňte se na bezpeč.. .ísto. Vyjděte na příchoz. .estu k této budově a sledujte její linii směrem k lesu, v tomto směru pokrač...., ..kud nenarazíte na elektrický plot. Při dalším postupu se držte tohot. ....u, přičemž jej udržujt. .. své levé ruce a očekávejte osobní kontakt s npor. Jegorovem. Kone.."

Jegorov, kdesi v lese:

"Chlapi, tady jsem. Vy mě ale neuvidíte, stačí, když vidím já vás. Nepotřebujete vědět, kdo jsem, nepotřebujete vědět, jak vypadám. Mé jméno znáte. Musíme se přesunout na bezpečné místo, jsou tu všude kolem a je jich tu moc. Jděte stále ve směru, který určuje spojnice suchého pahýlu a jemu nejbližšího sloupku plotu. První cestu křižujte a pokračujte stále ve stejném směru, po druhé cestě, na kterou narazíte, se dejte vpravo. Cesta vás dovede na křižovatku ve tvaru kříže, dejte se doleva a pokračujte až na rozcestí pěti cest, kde se opět setkáme. Hlavně nenápadně."

Co není v hlavě (nebo na papíře), musí být v nohách.

Pod tankovým kolem na křižovatce pěti cest:

"Ssst, poslouchejte a buďte tiše. Byly pro vás shozeny dvě zásilky materiálu. Podívejte se směrem. Na vrcholku kopce se nachází lesík a průsek uprostřed jej dělí na dvě části. Do oblasti nejbližšího cípu levé části dopadla první zásilka. Po jejím nalezení jděte v linii, kterou určuje spojnice rohu průseku, u nějž se budete nacházet a rohu diagonálně protilehlého dokud nenarazíte na soustavu rybníků. Mezi druhým a třetím rybníkem po proudu od základny se nachází dřevěný můstek, z něhož je možno vidět vodní plochy obou rybníků. Pro dopad druhé zásilky bylo vybráno místo mezi tucty suchých kmenů tyčících se ze dna třetího rybníku. K dosažení cíle můžete využít loďky, která je skryta pod můstkem. Druhá zásilka obsahuje mimo jiné vysílačku, pomocí které kontaktujte velení."

První zásilka je na kraji lesa a je jím jakýsi dřevěný špalík z jedné strany opatlaný blátem(?!?)

Druhá zásilka v třetím jezeře:

Fííííí. Stačí slabé fouknutí a skutečnost se dramaticky odchyluje od původních záměrů. Zásilka dopadla několik desítek metrů proti proudu, nachází se v sousedním rybníku.

Loďku vraťte zpět pod můstek a vymyslete jiný způsob dosažení cíle, například nějaký brod.

Brod:

Úspěšně jste našli druhou zásilku, která obsahuje mimo jiné munici a vysílačku, ze té je ovšem třeba před použitím vylít vodu. Po řádném odšťavňování a vysoušení se vám nakonec podařilo kontaktovat velení praporu:

"Hovoří velitel praporu. Základna bratrské 12. roty je pod palbou. Celá posádka byla nucena ustoupit do kotelny a naléhavě potřebují vaši pomoc. Jejich síly na žádné další vzdorování nestačí a je nutné zásobit je novou municí. Podle mapy, která byla součástí první zásilky, lokalizujte základnu a pokuste se probojovat do kotelny, jež se stala baštou posledního odporu. Jste jejich poslední šancí. Konec... To sem zvědavej, kudy se tam dostanou, když je to celý p.. kurňa, vono to furt.. cvak."

Kotelna:

Nacházíte se v kotelně, všude kolem je klid. Přišli jste, jak je vidno, příliš pozdě. Kam jen oko pohlédne jsou patrné známky lítého boje, nikde však nenacházíte těla vojáků 12. roty. Znovu tedy kontaktujete velení:

"Hovoří velitel praporu. 12. rotě se podařilo uniknout. Jedinou možností ústupu byla hlavní střelnice. Sledujte jejich stopy na střelnici do skladu munice, jelikož je však přístupový most zničen, musíte najít alternativní způsob překonání vodního příkopu. Pro postup neužívejte žádné pozemní komunikace a vyvarujte se kontaktu s jakoukoli osobou.

Muniční sklad:

"Přesuňte se na střechu důstojnické pozorovatelny a hledejte zprávu o vašem dalším postupu."

Střecha vyšší pozorovatelny:

Zde se žádná zpráva nenachází. (Toto není zpráva.)

Střecha nižší pozorovatelny:

Vzkaz od 12. roty: "Na rozkaz velitele praporu se naše jednotka přesouvá východním směrem s cílem znovuzískání důležitého strategického bodu. Vaším úkolem zůstává dostihnout přesouvající se 12. rotu a doplnit jejich řady.

V prostoru dopadové plochy vám necháme orientační bod viditelný ze střechy hlavní pozorovatelny."

Prostor by měl být vyčištěn, ale přesto raději dbejte zvýšené opatrnosti a nešlapte na miny a jinou nevybuchlou munici, jinak vám budou strženy body.

Bod v dopadové ploše:

"Zmiňovaným cílem je skrytý bunkr na skalní věži uprostřed údolí. Jděte podle uvedeného azimutu." 44°

Skalní věž:

Procházíte se po zbytcích vojenského zařízení, jež bylo konstruováno pro odvracení vzdušných útoků nepřítele. Těžký, kouřem nasycený vzduch se spíná nad těly mrtvých vojáků a podává svědectví o nedávno proběhnuvší krvavé bitvě. Studujete celý výjev a snažíte se odhalit nějaké souvislosti, které by situaci osvětlily. Mezi padlými muži poznáváte vojáky 12. roty. Obě strany utrpěly značné ztráty, nicméně z obrazu kolem není možné vyčíst vítěze. Do harmonického ticha se najednou vloudil cizí zvuk. Jeho původ je stejně zdrcující, jako pohled k vašim nohám. Míří na vás několik desítek hlavní nepřítele, absurdita jakéhokoliv odporu je zcela zřejmá. Před vámi je smrt vykreslena barvou olova, za vašimi zády se otvírá jícen matky Země. Vaši exekutoři vyčkávají. Dávají vám šanci vybrat si cestu naděje a ušetřit tak cennou munici. Tak už skočte dolů.

Neskákejte jen tak přímo, použijte slaňovací osmu a sedák.

Prostředek slanění:

"Absolvovali jste kurs na První vojenské základně přežití. Všechna místa a osoby byly smyšlené, všechny zápletky fingované. Vámi chápaná skutečnost nebyla ničím jiným, než iluzí. Nyní jste připraveni čelit skutečnému nebezpečí a postavit se opravdovému nepříteli. To, co jste se naučili, nezapomeňte. Postupy jsou stále stejné, ať už jde o modely nebo skutečnost. Odeberte se do hlavní výcvikové základny, kde se seznámíte se svým hodnocením a dostane se vám zaslouženého odpočinku. Velitel praporu."

Tak, tady to opravdu končí. Je nutno ocenit, že jsi se dostal až sem. Prokazuje to jistou dávku fantazie a touhy po dobrodružství. Jako voják by ses samozřejmě neuplatnil, nepřítel by tě odhalil ještě před prvním stanovištěm. Pohotoví snipeři tě jistě několikrát zasáhli (fotky vyjdou na internetu) a tvé pokusy o maskování by odhalil i opilý motýl. Tak už konečně seskoč z toho lana a uvolni cestu dalším, tvá pouť budiž zde ukončena tečkou. Zazvonil zvonec. Konec.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Korekce
Je nutno dodat, ze v puvodnim textu je jeste navic uvodni slovo:"Tak jsem se chystal napsat nějakou tu reportáž z Lezpa, ale zjistil jsem, ze jsem děsně líný... Tož tedy tady je alespon sled textů (s pár komentáři), které se po trase vyskytovali - snad si z nich obrázek poskládáš sám:-)"
  • Autor bobrb
  • Datum a čas 15.5.2003 08:54
Reaguj
Celkem 1 příspěvek v diskuzi


Hoch-Tirol trail: vysoko v horách z Itálie do Rakouska

Hoch-Tirol trail: vysoko v horách z Itálie do Rakouska

TREKKING GUIDE Pěší trek nebo výprava v horách s noclehy na vysokohorských boudách přináší nejen dech beroucí výhledy, ale taky intenzívní sdílení společného času s blízkými nebo přáteli. Anebo samotářskou meditaci? Vyrazte o prázdninách... celý článek

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2022

Vysočina AKTUÁLNĚ 2022

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Stezkou orlích hnízd od hradu ke hradu v Dolním Slezsku

Stezkou orlích hnízd od hradu ke hradu v Dolním Slezsku

Hrady v Dolním Slezsku vznikaly ve 13. století a byly posíleny za Kazimíra Velikého. Dějiny tomu chtěly, že na obranu proti Čechům, které dnes Poláci zvou k návštěvě. Měla to být neprostupná hráz.
Německo AKTUÁLNĚ 2022

Německo AKTUÁLNĚ 2022

TŘICETILETÁ VÁLKA Německo je zemí řek, jezer, hor, moře, památek, tragické historie, velké vědy a techniky. Najdete v něm vše, na co si vzpomenete. Čtěte horké novinky od našich severních, západních i jižních sousedů.
Praha AKTUÁLNĚ 2022

Praha AKTUÁLNĚ 2022

HISTORICKÁ TRAMVAJ Malé zprávy z velkého města přinášíme pro turisty a návštěvníky.
Pohodlná dámská obuv pro každou příležitost. Podívejte se na naše návrhy!

Pohodlná dámská obuv pro každou příležitost. Podívejte se na naše návrhy!

OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ Rádi vypadáte módně, ale nechcete se vzdát pohodlí? Sestavili jsme pro vás seznam obuvi, která se bude hodit do vašeho šatníku! Podívejte se na naše návrhy a stylistické nápady s nimi.
Přírodní koupání v pískovnách podél Labe nabízí turistické zázemí

Přírodní koupání v pískovnách podél Labe nabízí turistické zázemí

Letní osvěžení je zaručeno v přírodních koupalištích, pískovnách a jezerech. Na čerstvém vzduchu a ve vodě bez chemie. Ve středočeském Polabí jsou desítky přírodních koupališť se zázemím v podobě toalet, sprch, převlékacích kabinek, stánků

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Letní Letná - cirkus Praha, Letná 11.-31.8. Vizuální pohybové umění 11.8.
Putování za světlem - fotovýstava Praha, Neobyčejná klubovna Fotografoval Vojtěch Suchý 20.8. 17:00
Putování za světlem - fotovýstava Praha, Neobyčejná klubovna 20.-24.8. Fotografoval Vojtěch Suchý 20.8. 17:00
Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují 25.-28.8. 25.8.
Beskydská 7 Třinec 26.-28.8. Horský běh 26.8.
Cestovatelská Střela - festival Dolní Hradiště 26.-28..8. 26.8.
Tankový den Lešany, Vojenské muzeum   27.8.
Pojijerský Pacifik - nostalgické vlaky Martinice 27.-28.8. 27.8.
Fotovýstava Domažlice, Pivovar 1.-31.8. Fotografoval Martin Weber 31.8.
Dveře jízdárny dokořán Tachov, Světce 5.6.-4.9. Hudba 4.9.

Diskuse

Návrh PK, 17.8.2022 10:34, 1 příspěvek
Myslím si, že Jeňýk je tr... Michael Beranek, 13.8.2022 15:52, 22 příspěvků
Spojené státy evropské Piký, 13.8.2022 10:27, 22 příspěvků
Spojené státy evropské Honza, 13.8.2022 9:42, 22 příspěvků
Spojené státy evropské Kuba Turek, 12.8.2022 15:04, 22 příspěvků
RE Honza, 12.8.2022 14:08, 22 příspěvků
RE Kuba Turek, 12.8.2022 1:07, 22 příspěvků
RE Honza, 11.8.2022 20:14, 22 příspěvků
RE Kuba Turek, 11.8.2022 16:55, 22 příspěvků
RE Honza, 11.8.2022 14:54, 22 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Enjoy daily galleries billhi18 billhi18, 17.8.2022 16:46
Veteran Rallye Kutná Hora Horydoly , 13.8.2022 11:40
Autism & Asperger's are T... leanne pen56, 30.7.2022 17:09
Nebřenice Horydoly , 29.7.2022 14:39
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 18.7.2022 21:43
. Prodeje pohorek vzrostl... Horydoly , 18.7.2022 21:23
Re: Regionální muzeum Mělník Horydoly , 11.7.2022 15:14
Re: Pojištění Horydoly Open, 9.7.2022 11:02