Zdarma v Praze na státní svátek

Zdarma v Praze na státní svátek
Podvečer na Malé Straně: zprava Petřínská rozhledna, chrám svatého Mikuláše, kostel Panny Marie Vítězné a kostel svatého Tomáše.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Mnoho pražských památek, paláců a muzeí otevírá své brány zdarma 28. října ve státní svátek. Vyberte si z našeho přehledu. 

Jak na to

Vznik Československa

1918

Leden: Tříkrálová deklarace požaduje samostatnost a není v ní ani slovo o Rakousko-Uhersku.

8. ledna: 14 bodů prezidenta USA Woodrowa Wilsona požaduje autonomii pro rakousko-uherské národy.

Masaryk získává příslib nezávislosti od hlavních mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Politické strany na českém území ustavují Národní výbor československý. Maffie se připravuje na možnost převzetí moci nekrvavým vojenským převratem. Československé legie jsou uznány za spojeneckou armádu.

Československou národní radu uznaly za budoucí vládu 29. června Francie, 9. srpna Velká Británie, 3. září USA, 9. září Japonsko a 3. října Itálie.

14. října: Prozatímní československá vláda je ustavena s předsedou T. G. Masarykem.

16. října: Poslední rakouská nabídka na federalizaci Rakouska-Uherska je ze strany USA odmítnuta. Nabídka zahrnuje autonomii pro Čechy, ale pro Slováky nikoliv.

17. října: Washingtonská deklarace, neboli prohlášení nezávislosti československého národa, je zaslána Masarykem prezidentu USA.

18. října: Wilson deklaraci přijímá. Téhož dne je vyhlášena v Paříži.

20. října: Americké velvyslanectví v Paříži úředně Benešovi sděluje stanovisko prezidenta USA, že mír s Rakousko-Uherskem bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů.

22. října: Rakouský císař Karel I. se schází  s místopředsedou Národního výboru československého Václavem Klofáčem a žádá ho, aby se následující události obešly bez krveprolití. Vojsko v Praze pouze udržuje pořádek.

25. října: Maďaři nabízejí slovenským politikům speciální slovenské ministerstvo.

28. října: V Ženevě jedná Karel Kramář (Národní výbor) s Edvardem Benešem (zahraniční odboj) o samostatném Československu - bude to republika, prezidentem se stane Masaryk a předsedou vlády Kramář. Švehla a Soukup přebírají Obilní ústav v Praze. V Česku se rozbíhají živelné protirakouské demonstrace. Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava mluví kněz Isidor Zahradník a vyhlašuje samostatný Československý stát. Večer vydává Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu československého a provolání začínající slovy "Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..." Pod oběma dokumenty jsou podepsáni Švehla, Rašín, Stříbrný, Šrobár a Soukup.

29. října: Národní výbor jedná s místodržitelem Maxem Coudenhovem o převzetí moci. Němečtí poslanci vydělují z Československa severočeskou provincii Deutschböhmen a začleňují ji do příštího Německého Rakouska.

30. října: Rakouské vojenské velitelství kapituluje před Národním výborem. Maďarští a rumunští vojáci odmítají bojovat. V Turčianském Svätém Martinu vyhlašují slovenští politici Martinskou deklaraci, která připojuje Slovensko k Česku. Slovenskou národní radu vede Matúš Dula. Němečtí poslanci ze severovýchodu Čech, severu Moravy a Slezska vyhlašují provincii Sudetenland a připojují ji k Rakousku.

3. listopadu: Dav pod vedením Franty Sauera strhává Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Zástupci německého obyvatelstva na jižní Moravě ustanovují provincii Deutschsüdmähren a zástupci v jižních Čechách vznik provincie Böhmerwaldgau, které připiují k Německému Rakousku.

4. listopadu: Zatímní slovenská vláda je ustanovena. Na Slovensko vstupují první českoslovenští vojáci.

9. listopadu: Americká národní rada uherských Rusínů souhlasí s připojením Podkarpatské Rusi k Československu.

13. listopadu: Prozatímní Ústava přenáší moc na Národní shromáždění.

14. listopadu: První schůze Národního shromáždění vyhlašuje Československou republiku, Tomáš Garrigue Masaryk je zvolen prezidentem a Karel Kramářem předsedou vlády. Národní shromáždění vydává zákon o zrušení šlechtických titulů a zákon o osmihodinové pracovní době.

15. listopadu: Maďaři politicky i vojensky vystupují proti českým vojákům na Slovensku.

29. listopadu: Československá armáda obsazuje Most a začíná likvidovat německé provincie.

20. prosince: Prezident Masaryk přijíždí do země.

21. prosince: Masaryk triumfálně přijíždí do Prahy.

22. prosince: Masaryk na Pražském hradě přednáší První poselství, ve kterém popisuje koncepci Československého státu.

24. prosince: Maďarsko se podvoluje nótě Dohody o stanovení demarkační čáry na Slovensku. Československá armáda obsazuje Slovensko.

1919

21. ledna: Československá vláda vojensky obsazuje Těšínsko.

3. února: Polsko a Československo podepisují dohodu o demarkační linii.

25. února: Je vydán zákon o kolkování bankovek Rakousko-Uherské banky a vytváří se československá měna.

25. března: Na Slovensku je vyhlášeno stanné právo proti vůdcům bolševického hnutí.

27. března: Československá armáda vstoupila do Maďarska a zahájila boj proti Maďarské republice rad.

16. dubna: Je vydán zákon o pozemkové reformě, který zabral pozemky nad 150 hektarů zemědělské půdy nebo 250 hektarů půdy vůbec.

4. května: Milan Rastislav Štefánik umírá po letecké nehodě.

8. května: Podkarpatská Rus se připojuje k Československu. Rozpadá se Rakousko-uherské monarchie.

20. května: Maďarská republika rad vtrhává na Slovensko.

16. června: Slovenská republika rad je vyhlášena na jižním Slovensku. Během několik dní je poražena.

Na mírové konferenci v Paříži zastupuje Československo Edvard Beneš. Nóta o národnostním režimu v Česko-Slovenské republice slibuje, že republika "zamýšlí vybudovat organizaci státu na přijetí národních práv a zásad uplatňovaných v ústavě Švýcarské republiky" . Dále je uvedeno, že oficiálním jazykem v Československu bude čeština a rovnoprávným jazykem s češtinou bude němčina, že veřejné úřady budou otevřeny všem národnostem obývajícím území republiky. Sliby nebyly později splněny. Beneš na konferenci předkládá návrh na vytvoření koridoru, který by zaručoval spojení Prahy s Terstem, případně s Hamburkem nebo Koblenzem. Koridor je zamítnut.

28. června: Hranici mezi Československem a Německem určuje Versailleská smlouva. Německo přenechává Hlučínsko a na dobu 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín.

10. září: Hanici mezi Československem a Rakouskem určuje Saint-Germainská smlouva. Rakousko odstupovalo Československu Vitorazsko, Valticko a Podyjí.

1920

29. února: Národní shromáždění schvaluje Ústavu, která formálně prohlašuje Československo za demokratickou republiku, v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonává Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze senátu.

4. června: Hranice mezi Československem s Maďarskem určuje Trianonská smlouva.

28. července: Celá státní hranice je zdokumentována Sèvreskou smlouvou. Československo dědí 21 % území zaniklého Rakousko-Uherska a žije v něm 25 % obyvatel zaniklé monarchie.

Otevřeno na státní svátek 28. října 

Kramářova vila

Den otevřených dveří v Kramářově vile. Návštěvníci budou mít v tento den ojedinělou možnost nahlédnout do míst, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény. Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách v doprovodu průvodce.

Senát

U příležitosti státního svátkubudou pro veřejnost zpřístupněny historické prostory Valdštejnského a Kolovratského paláce v čase od 10 do 16 hodin.

Poslanecká sněmovna

Tradiční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Během hodinové prohlídky si mají návštěvníci možnost prohlédnout hlavní zasedací sál, jednací místnosti výborů a další prostory ve Smiřickém, Šternberském a Thunovském paláci.

Rezidence primátorky

Unikátní prostor rezidence primátorky ve stylu art deco je zpřístupněn v rámci oslav státního svátku od 9 do 19 hodin. 

Národní galerie

U příležitosti výročí vzniku Československa umožní Národní galerie volný vstup do všech stálých expozic od 10 do 18 hodin.

Museum Kampa

U příležitosti oslav výročí vzniku samostatného Československa připravilo Museum Kampa pro své návštěvníky vzpomínkové setkání, v rámci kterého si budou moci netradičně ve večerních hodinách zdarma prohlédnout muzeum a vyrobit stužku v barvách trikolory. Museum Kampa bude v pátek 28. října od 19 do 23 hodin pro veřejnost otevřeno zdarma. Příchozí hosty ve 20 hodin pozdraví na nádvoří zakladatelka muzea Meda Mládková a zástupci Nadace Jana a Medy Mládkových. Museum Kampa tímto setkáním zároveň vyjadřuje podporu připomínkové akci konané od 18:3.30 hodin na Staroměstském náměstí.

Obecní dům

U příležitosti státního svátku se otevřou od 9 do 16 hodin brány Obecního domu a bude možná prohlídka reprezentačních prostor.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá Den otevřených dveří. Veřejnosti se naskytne ojedinělá příležitost navštívit hlavní budovu ministerstva Na Františku v Praze 1. Návštěvníci se od 9 do 16 hodin mohou těšit nejen na prohlídku reprezentativních prostor budovy, ale i zajímavé cyklistické sbírky Národního technického muzea, které mapují historický vývoj jízdních kol. Bonusem pro návštěvníky dne otevřených dveří bude poukázka na vstup zdarma do Národního technického muzea.

Také v listopadu můžete využít otevřené dveře

Týden vědy a techniky

Největší vědecký festival v České republice – Týden vědy a techniky Aakademie věd České republiky – letos uvede více než pět set akcí. 16. ročník, který se uskuteční od 1. do 13. listopadu, přinese přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, workshopy a mnohé další akce napříč všemi vědeckými obory.

Hrzánský palác

Úřad vlády České republiky zpřístupní veřejnosti ve čtvrtek 17. listopadu jednu ze svých budov, Hrzánský palác na Hradčanech. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku reprezentativních interiérů Hrzánského paláce doprovázenou odborným výkladem průvodců.

Bunkr Folimanka

Od září 2014 mají zájemci z řad veřejnosti možnost jeden den v měsíci nahlédnout do útrob podzemního krytu, který se nachází pod parkem na Folimance a byl dlouhá léta nepřístupný. Bunkr Folimanka o rozloze 1332 m2 se nachází v ulici Pod Karlovem a má kapacitu 1300 osob. Je osvětlený, udržovaný a vytápěný. Jeho druhý, nouzový východ v tuto chvíli zpřístupněn není. Byl vybudován za socialismu v období studené války v režimu přísného utajení. Návštěvním dnem je vždy sobota, kryt bude otevřen v čase od 9 do 15 hodin. Termíny prohlídek pro veřejnost do konce roku 2016 jsou 19. listopadu a 17. prosince.

Kino Evropský dům

V kinosále Evropského domu si každou druhou středu od 19 hodin přijdou na své fanoušci nekonvenčních evropských filmů. Z širokého spektra žánrů, témat a filmařských přístupů evropské provenience si vybere každý. Jde o ojedinělou alternativu běžné komerční nabídky. Vstup na projekce je zdarma do naplnění kapacity.

Národní zemědělské muzeum

Volný vstup na muzejní dvůr k prohlídce Malé muzejní farmy a expozice O stromech a lese (malá naučná lesní stezka).

Armádní muzeum Žižkov

Po celý rok vstup volný.

Letecké muzeum Kbely

Trvale vstup zdarma. Přes zimu je muzeum zavřené.

Muzeum Pražského Jezulátka

Vstup zdarma po celý rok.

Lobkowiczký palác

Každou první středu v měsíci 16 - 18 hodin je vstup zdarma.

Galerie Kooperativa

Klasické obrazy od významných českých malířů a grafiků jsou vystaveny ve třetím patře centrály pojišťovny Kooperativa, Main Point Karlín, Pobřežní 665/21, Praha 8. Pro veřejnost je otevřena každé úterý a čtvrtek 10 - 18 hodin. Vstup je zdarma.

Galerie Jiří Švestka

Vstup zdarma po celý rok.

Galerie Lapidárium

Vstup zdarma po celý rok.

Galerie Vysoké školy umělecko-průmyslové

Vstup volný po celý rok.

Czech Photo Gallery

Vstup zdarma po celý rok.

ČNB - stálá expozice "Lidé a peníze"

Vstup volný po celý rok.

Plynárenské muzeum

Vstup volný po celý rok, expozice je přístupná pouze po předchozím objednání.

Muzeum PRE

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky, vstup zdarma.

Muzeum Pražského vodárenství v Podolské vodárně

Pravidelně se v Muzeu pražského vodárenství konají Dny otevřených dveří na jaře (v rámci Světového dne vody) a na podzim (v rámci Dnů evropského kulturního dědictví). Skupiny se mohou objednat k návštěvě i v jiných termínech. Vstup zdarma.

Valdštejnský palác - Senát

Každý první víkend v měsíci od 10 do 16 hodin jsou pro návštěvníky zdarma přístupné nejkrásnější prostory Valdštejnského paláce, kde je instalována stálá historická expozice. Pro organizované skupiny a školy je možno domluvit prohlídku s odborným výkladem i během pracovního týdne.

Trčkovská galerie - Senát

Stálá expozice protokolárních darů, které senátoři dostali na zahraničních cestách nebo které naopak věnují zahraničním návštěvám, je volně přístupná veřejnosti.

Zlatá ulička na Pražském hradě

Placený vstup je pouze po dobu otevírací doby objektů Pražského hradu 1.11. - 31.3. do čtyř hodin a 1.4. - 31.10. do šesti hodin odpoledne. Poté je vstup zdarma.

Petschkův (Pečkův) palác

Památník je přístupný pro skupiny 5 - 20 osob pouze na objednávku na telefonním čísle Svazu bojovníků za svobodu: 224 262 874.

Staroměstská radnice - Sál architektů

Sál architektů je věnován výstavám, které se věnují architektonickému vývoji částí města. Stálá expozice je model hlavního města Prahy z konce 20. století v měřítku 1:1000. Výstavy jsou obvykle přístupné zdarma.

Botanická zahrada Praha

Od 1. listopadu do 29. února na venkovní expozici vstup zdarma. Vstupné do skleníku Fata Morgana je pro seniory nad 70 let pouhé dvě koruny.

Botanická zahrada Univerzity Karlovy

Venkovní expozice po celý rok je zdarma přístupná.

Národní galerie do 26 let zdarma

Stálé sbírky jsou přístupné zdarma pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let s platným průkazem o denním nebo distančním studiu. Tato nabídka platí jak pro české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví.

Zoologická zahrada Praha

Důchodci od 70 let mají vstup do ZOO za jednu korunu po předložení dokladu s datem narození.

Booking.com

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Sport do bytu, hůl do ruky

Sport do bytu, hůl do ruky

AKTUALIZACE Čtyřčlenná rodina aktivně sportuje - to je nadělení! Jestli nebydlí v rodinném domě s velkou komorou a skladem, určitě řeší velmi složitě, kam všechno vybavení uloží.... celý článek

Naučné stezky ve středních Čechách

Přemýšlíte nad výletem do Krkonoš a nevíte, jak najít ubytování?

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Beskydy AKTUÁLNĚ 2023

Beskydy AKTUÁLNĚ 2023

Přinášíme novinky z Beskyd, Javorníků, hor a podhůří na severní Moravě.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Taipei Cycle - veletrh Taiwan 22.-25.3. 22.3.
Utazás - veletrh Maďarsko, Budapešť 23.-26.2. 23.3.
For Bikes and Sport - veletrh Praha, Letňany 24.-26.3. 24.3.
Nigh Run
Ostrava, Běh 25.3.
Chrudimka - splutí Seč 25.3.
Velikonoce v hornickém domku Příbram, muzeum 27.3.-9.4. 27.3.
Doubrava - odemykání Pařížov 1.-2.4. 1.4.
Ukliď Brdy Raková Brigáda 1.4.
Velikonoce na zámku Benešov nad Ploučnicí 1.-10.4. 1.4.
Ulice a místa - výstava Benešov nad Ploučnicí 4.-23.4. 4.4.

Diskuse

Nova zprava - ani ne Pavka, 20.3.2023 17:17, 2 příspěvky
velkoplošné chráněné území Lukas B., 20.3.2023 16:58, 1 příspěvek
Nova zprava Honza, 20.3.2023 14:55, 2 příspěvky
Oprava Horydoly, 19.3.2023 11:42, 4 příspěvky
Oprava Lukas, 18.3.2023 18:59, 4 příspěvky
Koloběžka Mascoot 20-20 Myškovi, 17.3.2023 12:14, 11 příspěvků
Koloběžka Mascoot 20-20 Kemo, 16.3.2023 10:28, 11 příspěvků
INU Honza, 16.3.2023 9:46, 1 příspěvek
INU Lomnické sedlo Skiák, 15.3.2023 13:21, 4 příspěvky
Cestovaní Lukáš89, 13.3.2023 15:20, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Do Německa za jarními udá... Horydoly Open, 11.3.2023 23:50
Re: ferraty ve Slovinsku? Kuba Turek, 8.3.2023 1:24
ferraty ve Slovinsku? Horydoly , 8.3.2023 1:08
Proč udeřil blesk do soch... milan šupa, 3.3.2023 20:02
Sníh a sjezdovky v provozu Horydoly Open, 23.2.2023 15:22
Češi loni po Česku cestov... Horydoly Open, 23.2.2023 14:59
V Česku natáčený film Na ... Horydoly , 23.2.2023 14:50
Češi se do zahraničí rádi... Horydoly , 23.2.2023 14:44