Šest horských vůdců - aspirantů

Šest horských vůdců - aspirantů
SDÍLEJ:
Mohutný vyholený muž Dušan Stuchlík v sobě spojuje profesionálního horského vůdce, amatérského horolezce a manažera outdoorové firmy. Přečtěte si, jak se staví k aktuálním otázkám ve všech těchto oborech.
Jak na to Dušan Stuchlík je šéfem metodické komise Českého horolezeckého svazu, jednou z hlavních postav České asociace horských vůdců a donedávna šéfoval prodejně Hudysportu zaměřené na skialpinismus v pražské Lidické ulici. Za pultem jeho Hudysportu ho už neuvidíme, protože frenčízovanou prodejnu opustil a teď má pro celou síť Hudysportu na starosti batohy a veškerý hardware pro ty, kteří nosí vybavení do přírody na zádech.

Šest Čechů se právě stalo horskými vůdci - aspiranty, horolezečtí instruktoři mají vzdělání podle mezinárodní metodiky a skialpinismus nepřináší obchodníkům žádné závratné zisky.

Jak to vypadá s přijetím Čechů do mezinárodní asociace horských vůdců UIAGM? Mluvili jste o kongresu v letošním létě.

Odhaduji, že Česká asociace horských vůdců bude přijata na podzimním kongresu UIAGM v roce 2007, nejpozději o rok později. Zatím skončil první vzdělávací běh prvního kurzu českých horských vůdců - aspirantů a rozebíhá se jeho druhá část.

Co to znamená?

Šest absolventů kurzu se stalo horskými vůdci - aspiranty. Složili zkoušky podle mezinárodních pravidel. Teď pracují na tom, aby získali titul horských vůdců.

Kdo je školí?

Naší patronátní zemí je Rakousko. Nové horské vůdce sice školím já a Josef Šimůnek, ale pod dohledem Rakušana. Ten potom napíše hodnocení celého kurzu, obou učitelů i všech absolventů a na tomto základě bude žádat o naše přijetí. Ve druhém vzdělávacím běhu nás budou průběžně kontrolovat ještě zástupci dalších národních asociací horských vůdců. Budou podávat průněžné zprávy na mítincích UIAGM a na přijímacím kongresu mohou podpořit nebo zamítnout naši kandidaturu do UIAGM.

Ukazují se nějaké nedostatky Čechů oproti zahraničním horským vůdcům?

Zatím jsme nezaregistrovali žádné podstatnější výtky.

Jak to vypadá s jednáním o změně živnostenského zákona, aby se přiblížil evropským zvyklostem, a komerční klienty mohli po horách vodit jen horští vůdci místo dosavadních rychlokvašených instruktorů?

Zatím se nepohnulo nic. Je to běh na dlouhou trať. V Česku je tolik jiných zákonů, které je potřeba změnit, a tohle je z obecného pohledu na druhé koleji.

Přejděme od profesionálů k amatérům. Proč ještě nevyšla horolezecká metodika v češtině, kterou jsi sliboval na předminulé valné hromadě Českého horolezeckého svazu?

Jednám již delší dobu s Heinzem Zakem o aktuální učebnici Moderne Seiltechnik (Moderní lanová technika). Je to dost složité, protože on má dobré zkušenosti s vydavatelstvím v Rakousku, a nechce proto tisknout svoji knihu v Česku. To je ovšem dražší, a proto sháním sponzory kvůli co nejnižší ceně pro české čtenáře.

Někteří horolezci si stěžují na fakt, že instruktorské kurzy jsou příliš obtížné.

Český horolezecký svaz přijal standardy mezinárodní asociace horolezeckých svazů UIAA a po instruktorech chce to, co kdekoliv jinde ve světě. Není to nijak složité a 90 % zájemců projde kurzy i zkouškami bez větších potíží. Stačí se na ně připravit. Je to vidět i na pravidelném přeškolení stávajících instruktorů, kteří se zkouškemi nemívají problémy.

Další stížnost směřuje k používání lyží na kurzech. Prý je čeští horolezci odchovaní pískovci vůbec nepotřebují.

Instruktoři pro skalní terény lyže nepoužívají vůbec, instruktoři pro horské oblasti je mají předepsané jen jako přesunový prostředek. Nikdo nehodnotí, jak umí lyžovat, ale přece se nebudeme při nácviku brodit po prsa sněhem, když můžeme jít do hor pohodlně na lyžích.

Ještě jedna výtka zvláště starších instruktorů směřuje k zdůrazňování pohybu na sněhu a lavinového výcviku.

Klademe na to důraz, protože nejčastější příčinou smrti českých horolezců je lavina. Na skále se občas někdo zabije, ale laviny zavalují skialpinisty, horolezce a vysokohorské turisty velmi často. Tomu chceme předcházet.

Kde je chyba? Proč tolik lidí hyne pod lavinami?

Na to je jednoduchá odpověď. Na skialpinistické a zimní horolezecké túry se vydává stále více lidí. Před dvaceti lety bylo v Česku skialpinistů pár desítek, teď je to téměř masová záležitost. Poměr počtu lidí pohybujících se v zasněženém horském terénu a smrtelných zranění zůstává přibližně stejný, anebo se dokonce mírně zlepšuje.

Tím se dostáváme ke komerci. Zdá se mi, že Hudysport tlačí skialpinistické vybavení do popředí. Je to další drahý sortiment, který se dá na zaplněném trhu prodat?

Skialpinistické vybavení je jen jedna součást sortimentu a nikdy netvoří hlavní část prodávaného zboží.

Tak proč je v Hudy katalogu skialpinista na titulní straně, tady na veletrhu Sport Prague máte telemarské vybavení na nejlepším místě stánku, ve výlohách je dobře vidět lyže?

Skialp je stále populárnější a v katalogu proto dostává odpovídající místo. V nabídce máme už několik let tři modely lyží, dva druhy vázání a přibližně stejný počet dalšího skialpového vybavení. Pouze obnovujeme aktuální nabídku novými modelovými řadami.

Skialpinismus je ovšem v Česku stále populárnější.

To je pravda. Mnoho lidí začíná na bazarovém vybavení a postupně přechází na nové věci. V obchodech se to ale zatím moc neprojevuje. Například v Praze je už několik let situace stejná. Hudy sport má speciální obchody na skialp v Lidické ulici a na Harfě. Jednu speciálku na telemark provozuje Jirka Všetečka v Jičíně a další obecně skialpové obchody jsou v Ostravě a Brně.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Horský vůdce - nic nového
Je třeba pořádně prostudovat související předpisy se živnostenským zákonem. Nařízení vlády č. 469/2000, kterým se stanoví obsahové náležitosti vázaných živností říká jasně, že průvodcovská činnost horská je rozdělena do dvou profesí: a) Horský vůdce – organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském a vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, poskytování poradenských služeb při výrobě lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje, včetně půjčování takové výzbroje a výstroje.b) Horský průvodce – činnost průvodce po horách, která spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, canyoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu, kromě terénních zlomů a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností s výjimkou chůze na sněžnicích.Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví.Průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. A s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. Kurzy horolezectví, skalního lezení, skialpinismu, canyoningu, lezení na umělých stěnách nebo zajištěných cestách a VHT může realizovat podle živnostenského zákona pouze horský vůdce nebo tělovýchovný a sportovní průvodce příslušné specializace. Horolezecké školy tak nemusí působit v právním vzduchoprázdnu, komerční horolezecká činnost je v ČR dávno právně zakotvena.I u nás je horský vůdce nejvyšší možnou kvalifikací pro komerční vedení horských túr.Český právní řád tedy nezná průvodce cestovní kanceláře nebo instruktora komerčních průvodcovských aktivit. Průvodce cestovního ruchu nemůže vést horskou túru. CK musí zajišťovat svoji činnost prostřednictvím odborně způsobilých osob. Musí si podle charakteru akce a terénu najímat buď horské průvodce nebo horské vůdce. Ostatně někteří členové ČAHV se také nechávají najímat CK. Už dávno u nás tedy neexistuje pouze neurčitý kočkopes, nebo hybrid - horský průvodce. Pouze, naštěstí v demokratickém státě s tržním hospodářstvím nemusí být horský vůdce výhradně členem soukromého sdružení - UIAGM (tj. ČAHV). Mezinárodní společenské organizace, která není spjata s orgány nebo institucemi EU. Ostatně i ČAHV je občanských sdružením, ne profesní organizací (viz Ministerstvo vnitra). ČAHV má od MŠMT také "jen" akreditaci pro konání kurzů průvodcovské činnosti horské, v rozsahu horského vůdce. Lze se přesvědčit na stránkách MŠMT. Stejně jako FSpS Masarykovy univerzity v Brně, Škola sportů a pobytů v přírodě Adventura Praha a Benadventura Ostrava. Nikdo víc tyto kurzy u nás nepořádá. Žádná CK tedy horské průvodce ani horské vůdce neškolí sama.Neexistuje žádný právní předpis EU nebo mezinárodní smlouva, která stanoví, že horský vůdce musí být členem pouze UIAGM. Není tomu tak ani ve všech státech EU. Zrovna na Slovensku toto bylo z důvodu diskriminace jiných podnikatelských subjektů novelou živnostenského zákona naopak zrušeno. Jejich živnostenský zákon horského vůdce nezná. Neprošel ani návrh návštěvního řádu TANAPu, aby po neznačených cestách mohl vodit pouze horský vůdce. Jejich zákon o telesnej kultúre také nestanoví, že horské vůdce může vzdělávat jen slovenský spolek (UIAGM). Limitovaného horského průvodce a pak horského vůdce zná např. i francouzské právo.Již tedy od roku 2000 i náš živnostenský zákon nařizuje horskému vůdci zaručovat bezpečnost svých klientů (viz zmíněné nařízení vlády). Rozsah jeho odpovědnosti vyplývá z rozsahu jeho oprávnění. Musí se jednat o znalosti a dovednosti pro záchranu horolezeckou, první pomoci včetně specializované (kvůli aklimatizaci apod.), lavinová prevence a záchrana. Lze se přesvědčit v programech jednotlivých výše zmíněných pořadatelů, že všechny tyto přípravy jejich kurzy obsahují. Jednotlivé právní předpisy je totiž nutné brát podpůrně a ve vzájemné závislosti. Přeci snad jeden zákon nebude obsahovat, co vyplývá jako povinnost z jiného. Případná občanskoprávní i trestní odpovědnost horského vůdce za neposkytnutí pomoci v daném rozsahu vyplývá z toho, že se absolvováním daného kurzu stává osobou odborně způsobilou.Pojištění této odpovědnosti si může sjednat horský vůdce už dávno, ani nemusí být členem ČAHV. Pojištění profesní odpovědnosti má u nás zákonem uloženo pouze několik málo profesí. Proč pak nechtít, aby "profesní komoru" a toto pojištění neměli také instruktoři parašutismu, řidiči autobusů, se zbraní pracující ochranky....? Zákon nemůže stanovit, že horský vůdce má být povinně členem UIAGM (tj. ČAHV). Neboť by to bylo protiústavní. Zákon nemůže nutit stát se členem zájmového sdružení. Nemůže omezit předem podnikání v profesním vzdělávání na jeden soukromoprávní subjekt.Český horský vůdce se při vedení českých klientů v zahraničí nedostává do rozporu s tamějšími zákony. Nevodí své klienty nebo zákazníky CK „na černo“. Obecně může občan ČR podle stanoviska Ministerstva obchodu a průmyslu k problematice průvodcovské činnosti horské (mám k dispozici), kam spadá gesce živností, vykonávat v některé ze zemí EU podnikatelskou činnost dočasně a příležitostně v rámci tzv. volného poskytování služeb na základě svého živnostenského oprávnění získaného na území ČR. Není tak žádný nesoulad našeho práva s evropskou legislativou. Neexistuje obecná evropská zvyklost, neboť naopak podle dohody spadá tato problematika do výlučné pravomoci jednotlivých států EU. Vzdělávací program na platformě UIAGM je sice mezinárodně uznávanou kvalifikací, ale nelze hovořit o mezinárodně právním základě.Všichni čeští horší průvodci i horští vůdci jsou státem autorizované fyzické osoby. Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí vykonávají státem certifikovanou zkoušku odborné způsobilosti. Tyto vzdělávací instituce však nevydávají žádné licence na základě absolvovaného kurzu a splněné praxe. Touto licencí může být pouze státem vydaný živnostenský list.Členové ČAHV nezískali po vstupu do UIAGM v zahraničí legální statut. Nadále tu totiž platí uzavření trhů pro poskytování služeb! Teprve nyní v listopadu přijal EP normu, která nařizuje, aby jednotlivé státy upřesnily nejpozději do tří let své požadavky na kvalifikaci omezeného okruhu profesí a své trhy otevřely. Nesmí se však přitom dopouštět jakékoli diskriminace.Nejčastější základnou pro vzdělávání i praxi horských vůdců i průvodců, členů i nečlenů ČAHV je většinou dlouholetá, různorodá činnost (metodická komise, instruktoři) v ČHS (viz např. CK Loudatour Plzeň).Horští vůdci UIAGM, tedy i členové ČAHV, neprocházejí několikaletým vzděláváním. Vzdělávací program ČAHV na bázi Mezinárodní unie asociací horských vůdců (UIAGM), je rozložený do 86 dní (768 hodin výuky) v průběhu tří let. Tento příspěvek v žádném případě není útokem na ČAHV. Naopak je třeba uznat, že tento kurz je nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejkomplexnější. Členství je spojeno s pojištěním odpovědnosti. V tomto "balíku výhod" je třeba služby horského vůdce ČAHV (UIAGM) doporučit. Ale stále tu zůstává v potaz lidský faktor každého člena zvlášť.Klient se musí zajímat, jakou kvalifikaci má jeho horský vůdce (tedy i nejen horský vůdce - člen ČAHV), jak si ji obnovuje nebo rozšiřuje a jakou má praxi. Všichni horští průvodci i horští vůdci (včetně členů ČAHV) musí mít podle živnostenského zákona čtyřletou praxi pro získání živnostenského oprávnění, malé výjimky stanoví opět tento zákon. Klient se musí zajímat o rozsah oprávnění horského vůdce.Problém spočívá spíše v počtu horských vůdců najímaných CK na počet klientů. Je však třeba potom říct, že zájezdy by se musely zdražit...Také ke své smůle ostatní horští vůdci příliš neprezentují svoji kvalifikaci a praxi, nemají sdružení.
  • Autor Martin
  • Datum a čas 16.12.2006 21:00
Reaguj
no už by to chtelo jen náky HORY :-))
  • Autor :-(
  • Datum a čas 6.3.2006 11:33
Reaguj
horsky vudce
Sakra samej h. vudce z kraje.
  • Autor Ales
  • Datum a čas 26.2.2006 00:10
Reaguj
Celkem 3 příspěvky v diskuzi


Ikona amerického outdooru: The North Face

Ikona amerického outdooru: The North Face

Pokud milujete outdoor a pobyt v přírodě, jistě znáte největší značky oblečení a obuvi v tomto segmentu. Jedním z nejvýznamnějších a určitě nejzkušenějších je americký výrobce The North Face. Ikonická společnost, která již desítky let vytváří... celý článek

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

Alpy.cz změnily sekci Alpenvereinu: Innsbruck mění za Austria

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Lezecký Klobouček v Brdech

Lezecký Klobouček v Brdech

AKTUALIZACE "Hřeben vrcholu Kloboučku 1000 m n.m je na severním svahu zlomen v nedlouhý pás stěn," přečetli jsme si v horolezeckém průvodci. Hledáme dlouho. Hodně dlouho. Nakonec se ukazuje, že Klobouček má nadmořskou
Irma la Douce na Plombergstein - lezecká túra snů

Irma la Douce na Plombergstein - lezecká túra snů

CLIMBING GUIDE Totální lezecký rauš: Obtížnost 4 UIAA, 6 délek, 20 nýtů, 240 metrů a nekonečný počet hodin. To je sportovně laděná cesta Irma la Deuce na Plombergstein v Solné komoře.
Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2022

Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2022

COSMIQUES Nejvyšší horský masiv Evropy korunovaný sněhovou čepicí Mont Blanc (4810 m) je eldorádem pro horolezce, turisty, lyžaře, skialpinisty, paraglidisty a mnohé další vyznavače horských sportů. Přinášíme průběžné zprávy z Massif Mont Blanc.
Horolezecký časopis Hory a Minihory

Horolezecký časopis Hory a Minihory

RETRO Horolezecký časopis Hory, později doplněný o aktuálnější Minihory byl prestižní tiskovinou české horolezecké scény v letech 1975 - 1991.
Himálaje AKTUÁLNĚ 2022

Himálaje AKTUÁLNĚ 2022

Malé zprávy z nejvyšších hor naší planety.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
FIT - veletrh Argentina, Buenos Aires 1.-4.10. 1.10.
Intermot - veletrh Španělsko, Madrid 4.-9.10. Cyklo a moto 4.10.
Siam - diashow Heřmanův Městec, kino Přednáší David Hainall 6.10. 16:00
POVL - horolezecký festival
Kacanovy 7.-9.10. 7.10.
Transexpo - veletrh Polsko, Kielce 12.-14.10. Veřejná doprava 12.10.
Knižní veletrh Havlíčkův Brod 14.-15.10. 14.10.
Rábl Fest - outdoorový festival Rabštejn 14.-16.10. 14.10.
Písecký šplhavec Písek, Sokolovna Olympijský šplh 15.10.
GO a Regiontour - veletrh Brno, Výstaviště 20.-23.10. 20.10.
Tour Salon - veletrh Polsko, Poznaň 21.-23.10. Cestování 21.10.

Diskuse

Barefooty Šlojíř, 30.9.2022 12:56, 4 příspěvky
INU Horydoly, 30.9.2022 12:54, 2 příspěvky
INU Honza, 30.9.2022 12:14, 2 příspěvky
tatry Horydoly, 29.9.2022 9:29, 2 příspěvky
tatry Pišišvor, 28.9.2022 21:08, 2 příspěvky
Casino Bonusy Roman, 25.9.2022 1:38, 1 příspěvek
INU Honza, 24.9.2022 11:54, 1 příspěvek
Vlastní bydlení je k neza... Svatava, 22.9.2022 10:38, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Legimnes, 21.9.2022 17:47, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Lumens, 21.9.2022 16:55, 4 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Bobr Cup Horydoly , 2.10.2022 0:49
Běžecké závody 2022 Horydoly , 29.9.2022 12:48
KLM Premium Comfort Horydoly Open, 23.9.2022 13:41
Portugalský LUGGit vstupu... Horydoly Open, 23.9.2022 13:35
Re: Vysoké Tatry Horydoly , 12.9.2022 11:15
Re: Subscribing to Your S... Kuba Turek, 26.8.2022 0:16
Horydoly.cz Horydoly , 26.8.2022 0:13
Re: Výběr elektrokola linki@krolkaro.pl, 24.8.2022 12:07