Zpět k pramenům

Zpět k pramenům
Pramen Mže.
Autor snímku Česká televize
SDÍLEJ:

Ve velice nevhodný čas, v neděli v šest hodin večer na kanálu ČT2, začne Česká televize vysílat dokumentárně-vlastivědný seriál o řekách. Ve třinácti dílech se představí čtyřiačtyřicet toků.

Jak na to

Rozloučení

Já se vám přiznám, že jsem rád, že jsem mohl naše diváky provázet po našich rozhlednách, po památných stromech a nyní i po pramenech našich řek a po jejich soutocích.

Přiznám, že vždycky když mě lidi zastavěj, a že už je to hodně let co jsme točili rozhledny, a ptají se jestli bude pokračování rozhleden nebo pokračování památných stromů - odpovídám jim, že už ne. A byl bych rád, kdyby mě třeba oslovili nebo napsali a zeptali se jestli bude pokračování pramenů našich řek. Odpovím - ne. Protože je to takový triptych: rozhledny, památné stromy, řeky.

Ono všechno někdy končí. Jedno z největších umění je včas odejít. Takže já jsem rád, že jsem vás mohl provázet po rozhlednách, po památných stromech, po našich pramenech a nemusel jsem se někde šklebit po připitomělých estrádách a dělat hloupé vtipy. Mně to někdy nepřipadá důstojné herce, ba ani člověka. Takže: na shledanou.

Luděk Munzar

Seriál o řekách Zpět k pramenům volně navazuje na dva předchozí cykly o rozhlednách Rozhlédni se člověče a památných stromech Paměť stromů. Stejný je průvodce Luděk Munzar, kameraman Josef Nekvasil i režisér a scénárista Bedřich Ludvík.

Premiéra každého dílu je plánována vždy na neděli 18:00 h na kanálu ČT2, reprízu můžete shlédnout každé následující úterý 13:00 h také na ČT2.

Pojďte s námi prodírat se houštinami, brodit se potoky, zdolávat bažiny. Vydejme se tou pradávnou cestou člověka, který, když osídloval zemi, postupoval proti toku řek. Začněme u soutoku, kde řeka ztrácí své jméno a zaniká, a vystoupejme až tam, kde se řeka rodí.

Pojďte s námi k místům, která byla odpradávna opatrována a uctívána, a podívejme se, jaká jsou dnes. Pojďte s námi zpět k pramenům.

9. ledna

Na střeše Evropy

Labe, Morava, Odra

Úvodní díl seznámí diváky s principem seriálu. Vždy půjde o putování proti proudu řek, od soutoku k prameni. V krátkosti představí prameny tří základních řek, podle kterých se území České republiky dělí do tří úmoří: Labe, Moravy a Odry. Zamyslí se nad přítomností pramenů v lidském životě a rozloučí se u pramene Odry.

16. ledna

Ze střechy pod okap

Vltava, Kamenice, Ploučnice, Bílina

Od globálních údajů a množství vody na Zemi se rychle přesuneme k detailu a představíme si čtyři řeky: Vltavu, Hřenskou Kamenici, Ploučnice a Bílinu. Největší pozornost budeme věnovat řece Bílině - řece mučednici, jejíž pramen jsme museli vůbec nejdřív najít. Označíme ho a rozloučíme se u něj s druhým dílem.

Řeka bez pramene

Berounka, Úslava, Úhlava, Radbuza, Mže

Tou řekou bez pramene je Berounka. Představíme si ji, seznámíme se s historií jejího vzniku a vydáme se k pramenům jejich čtyř(!) zdrojnic: Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Za pramenem řeky Mže budeme muset putovat až do Německa. Zbývající tři prameny jsou na našem území. A pramen Berounky? Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy a ten označíme. Co do počtu řek, je tento díl nejobsažnější.

Zlatonosné prameny

Otava, Blanice, Volyňka

Dnes už ta slova o zlatonosnosti neplatí, ale jak Otava, tak Blanice, tak říčka Volyňka byly za zlatonosné a perlorodé považovány. Při hledání pramene Otavy narazíme na problém: tradičně vzniká Otava na Čeňkově Pile soutokem Vydry a Křemelné. My však budeme postupovat podle Základní vodohospodářské mapy a jako první podle ní dojdeme až pod vrch Luzný, kde Otava pramení v podobě Luzného potoka. Předpokládáme, že tento náš čin vyvolá v turistických kruzích velkou odezvu a obáváme se, že nebude jediná. O prameny našich řek totiž až doposud nikdo nedbal.

Prameny vodáckých řek

Sázava, Lužnice, Ohře

Vodácky využitelných řek jsou u nás desítky, za všechny jsme vybrali tři: Sázavu, Lužnici a Ohři. Zajímalo nás, jak vypadají prameny těchto, na dolním toku tak zalidněných, řek. Zjistili jsme, že platí jakási nepřímá úměra - čím vodácky využívanější řeka, tím zapomenutější pramen. Naštěstí Lužnice a Ohře pramení v Rakousku a v Německu a tamní turisté jsou pověstní svou pečlivostí. Za pramen Sázavy je tradičně považován rybník Velké Dářko a s tím jsme se nehodlali smířit - vždyť Velké Dářko má své přítoky. Jeden z nich, pramenící malebně v kořenech stromu, jsme vybrali za možný pramen Sázavy. Ale rozhodnutí o opravdovém prameni bychom rádi nechali na odbornících.

Pitné řeky

Želivka, Svitava, Punkva

Řeky odjakživa sloužily i jako zdroje pitné vody a slouží tak dodnes. Vybrali jsme dvě takové "pitné řeky" - Želivku a Svitavu a ke Svitavě připojili Punkvu, která sice není "pitná řeka", ale ke Svitavě neodmyslitelně patří. Soutok Želivky se Sázavou patří k nejromantičtějším soutokům celého cyklu. Švihovská přehrada a zejména pak jezero pitné vody rozlévající se nad ní, je obdivuhodný vodohospodářský komplex nemající u nás obdoby. Jiným typem získávání pitné vody je podzemní jímání vody pro Brno v Březové nad Svitavou. Tady uvidíme fortelnou práci našich předků. No a Punkva? Říčka Punkva nám připravila jedno úžasné překvapení, však uvidíte... Jedině řeka Svitava má označený a udržovaný pramen. Pramen Punkvy a Želivky jsme museli označit sami.

Severní prameny

Jizera, Kamenice, Bílá Desná, Lužická Nisa

Cesta za pramenem řeky Jizery nás dovede do Jizerských hor. Dřív než doputujeme k prameni Jizery, čeká nás Jizerská Kamenice a její přítok Bílá Desná. Právě na ní se roku 1916 stala největší přehradní havárie u nás. Najdeme jak pramen Bílé Desné, tak Kamenice a asi poprvé představíme veřejnosti nově a snad definitivně označený pramen Jizery. Nakonec se vydáme od soutoku Odry a Lužické Nisy k prameni Nisy. Ten je sice už od 30. let označen, ale poněkud zapomenut.

Střední prameny

Cidlina, Doubrava, Chrudimka

Cestou proti proudu Labe, mezi Mělníkem a Pardubicemi, nás čeká pátrání po pramenech dalších tří řek: Cidliny, Doubravky a Chrudimky. Původně k nim měla patřit ještě říčka Mrlina, která se vlévá do Labe v Nymburku, ale nakonec se její soutok a její pramen ocitne jen v plánované knize Zpět k pramenům, do televizního cyklu se už nevešel. Cidlina a Chrudimka mají pramen označen, ale při našem pátrání jsme objevili i jiné možnosti. Doubrava až doposud pramenila v rybníku Doubravníku. My se vydali hledat do lesů nad rybníkem jeho hlavní přítok a ten jsme označili za počátek řeky Doubravy.

Východní prameny

Loučná, Orlice, Metuje, Úpa

Pod "východní prameny" jsme zařadili východní přítoky Labe. Jsou jimi řeky: Loučná, Orlice, Metuje a Úpa. Protože se Orlice větví na Tichou a Divokou, je v tomto dílu, podobně jako ve třetím dílu, opět pět pramenů. Až na Úpu, jejíž pramen je vůbec nejvýše položený říční pramen u nás, byl u všech ostatních pramenů nějaký problém. Pramen Loučné se během roku stěhuje, Tichá Orlice pramenila za deště ve svahu hory Jeřáb všude, pramen Metuje nebyl pramen, ale louže a tak jsme hledali jiný, opravdu pramenící, a pramen Divoké Orlice jsme v Polsku nejdřív vůbec nenašli a je to jediný pramen, který neoznačil Luděk Munzar, ale autor a režisér celého cyklu Bedřich Ludvík.

Jižní prameny

Dyje, Svratka, Jevišovka

Každý ví, že jižní hranici Moravy tvoří řeka Dyje. Není to tak dávno, kdy tato hranice byla neprodyšně uzavřená, a místo, kde Dyje zaniká v toku Moravy, bylo absolutně nepřístupné. My jsme soutok Moravy a Dyje točili z rakouské strany, protože odtud je nejlépe vidět. Doba se změnila a na řekách je to znát. Letecké pohledy na kaňon Dyje nad Znojmem bychom ještě před pár lety nenatočili. Ale ještě před tím než dorazíme k prameni Dyje, musíme vyrazit za jejími přítoky: Svratkou a Jevišovkou. Pramen řeky Svratky je slavný a označený, pramen řeky Jevišovky je taky označený, ale počítáme, že u něj před námi dlouho nikdo nebyl. A pramen řeky Dyje? Dyje se v Rakousku pod hradem Raab dělí na rakouskou a moravskou. Obě větve mají pramen označen. Jak? To uvidíte na konci tohoto dílu.

Zapomenuté prameny

Jihlava, Rokytná, Oslava

V každém dílu je alespoň jedna řeka s označeným pramenem. Tak je tomu i tentokrát: tím označeným pramenem je pramen řeky Jihlavy. Najdete ho kousek za vsí Jihlávka, v louce u lesa v podobě malého jezírka. Ostatní dvě řeky tohoto dílu, Rokytná a Oslava, pramen označený neměly. Oslava počíná svůj tok v jedné odvodňovací rýze v lese za vsí Česká Mez. V lese, v němž náš mikrobus tak zapadl do bláta, až nás musel vyprošťovat traktor. Pramen Rokytné je podobný. Tentokrát je to drenážní rýha v poli. Oslava a Rokytná jsou poměrně nedotčené řeky - na obou je chráněná krajinná oblast. Zato na řece Jihlavě stojí naše nejvyšší sypaná hráz. Je to hráz Dalešické přečerpávací elektrárny. Pod ní je betonová hráz přehrady Mohelno, která svou vodou zásobuje jadernou elektrárnu Dukovany. Záběry těchto nádrží a záběry zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou patří k nejkrásnějším v tomto cyklu.

Prameny přítoků Moravy

Haná, Bečva, Divoká Desná

Postupujeme-li proti proudu Moravy, narazíme na řadu přítoků. Pro nás byla zajímavá řeka Haná, která dává celému tomuto kraji jméno, řeka Bečva, která odvodňuje Beskydy, a řeka Divoká Desná pro svůj unikátní osud. Původně jsme počítali ještě s Olomouckou Bystřičkou a Moravskou Sázavou, ale nakonec se do seriálu nevešly. Řeka Haná se ve Vyškově rozděluje na Malou a Velkou Hanou. Navštívili jsme oba prameny, ale do cyklu se dostal jen pramen Velké Hané. Podobně se ve Valašském Meziříčí dělí řeka Bečva na Rožnovskou a Vsetínskou. Naštěstí obě větve pramení na svazích stejného kopce. Vsetínská Bečva měla krásně označený pramen, pramen Rožnovské Bečvy... no, však uvidíte. A Divoká Desná? To byl jeden z nejkrásnějších zážitků, když nás pracovník CHKO Jeseníky, Michal Ulrych, vyvezl k jejímu prameni!

Poslední prameny

Opava, Moravice, Ostravice

Poslední tři řeky našeho seriálu: Opava, Moravice a Ostravice. Zbytek Jeseníků a zbytek Beskyd. Na Moravici naše nejmladší přehrada Slezská Harta a pramen v nejpřísněji chráněné krajinné oblasti, takže jsme ho ani nemohli označit. Jsou prameny, které je lepší nechat v utajení. Z Opavy jsme si vybrali pramen Bílé Opavy - jednak je nejblíž a jednak je nejzřetelnější. Ostravice a přehrada Šance - zase jedno pokoukáníčko. Ani pramen Bílé Ostravice ani pramen Černé Ostravice není označen. Nejsou to kdovíjaká místa, ale třeba budou. Naše putování za prameny českých řek končí jen formálně, v televizi. Jsou ještě desítky pramenů, které je potřeba najít. Ale to už musí každý sám.

Film o cyklu

Poslední díl seriálu Zpět k pramenům.

Článek je připraven s využitím materiálů České televize.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

paráda
Každý kdo to tady má jenom trochu rád,se musí radovat,že existuje někdo a něco,co dokáže vyprodukovat takovou krásu.A vy,co se Vám to nelíbí,čtěte si dál svůj blesk,žerte hamburgry,čumte si na superstar a mexické telenovely a nechte slušný lidi žít.Vždyť to stačí přepnout,stejně Vám to ta Vaše hlavička neveme.Díky všem p.Munzarovi a celému kolektivu.Doufám že to není konečná.
Reaguj
Pitné řeky
Velmi rád sleduji Váš pořad a rád se připojuji ke všem kladným ohlasům.Díl o pitných řekách mně ale uvedl ve zmatek. Jsem z Mělníka a po celou dobu žiju v přesvědčení, že pitná voda v Mělníku je z Mělnické Vrutice. Ve Vašem pořadu byl ale Mělník uveden jako jedno z měst, které napájí pitnou vodou Želivka. Jaká je pravda? P.S. V programu TV jsem nenašel, kdy se vysílá díl 9/14. Děkuji
 • Autor Petr
 • Datum a čas 5.3.2005 18:57
Reaguj
Re: Díky autorům
Díky za vlídný mail. Tak jak ho vnímáte, tak byl cyklus míněn. Je příjemné číst, že našel odezvu. Zajímá mě co píšete o vodě a energetice. Ozvěte se mi, prosím.Děkuji za laskavé slovo a přeji čistou mysl a nezkalený pramen - Bedřich Ludvík
Reaguj
Re: DVD...
Cyklus Rozhédni se, člověče vyšel v Centru českého videa na jazetách VHS už před léty a stále se prodává. O cyklus Paměť stromů neprojevilo Centrum českého videa zájem a nenašel se ani nikdo jiný, kdo by ho od ČT odkoupil a distribuoval. Cyklus Zpět k pramenům prý na přelomu dubna a května 2005 na DVD vyjde. Je to prosté - Česká televize nemá výrobu VHS ani DVD. Musí přijít někdo, kdo od ČT práva na DVD zakoupí, umí je vyrobit a prodat a ještě na tom sobě (i ČT) vydělat. Může to být prakticky kdokoliv! Třeba i vy!Jinými slovy: věříte, že na prodeji těchto cyklů se dá vydělat? Umíte je vyrobit a za rozumnou cenu distribuovat? Pak oslovte Telexport a dohodněte si nákup licence a dejte se do toho. Já, jako autor a režisér a zaměstnanec ČT, to udělat nesmím...Zdraví přeje Bedřich Ludvík
Reaguj
Díky autorům
Moc děkuji panu Ludvíkovi za námět, panu Munzarovi za vlídné slovo, panu Nekvasilovi za pevnou ruku kterou drží kameru a všem dalším nejmenovaným, ale nezastupitelným, kteří se podíleli na Rozhlednách, Stromech a nyní na Pramenech. I když o vodě píši na internetu v poloze technické (mve.energetika.cz), vždy mě v nedělní podvečer krásně pohladí duši jejich putování proti proudu vody i času. A alespoň tu krátkou chvíli mi pomohou zapomenout na blázinec který na mě následující pracovní týden čeká. Připomenou, že náš svět nejsou jen města plná aut a že náš život se neskládá jen z obchodních úspěchů firem a vyzvánění mobilů. Ten seriál, to jsou takové oázy klidu a romantiky, kde se člověm napije "čisté vody", aby měl sílu jít zase dál. Díky vám...
 • Autor Viktor
 • Datum a čas 22.2.2005 09:55
Reaguj
DVD...
Nevite proc nejsou uvedene serialy dostupne na DVD? ... :(
Reaguj
Pane Ondruško
hluboce se omlouvám, ale jsem to já a jenom já kdo nanašel pramen Rožnovské Bečvy. Samozřejmě jsem se nikoho neptal, protože jsem chodil po lese a hledal a že bych měl zajít při hledání pramene na obecní úřad to mě vůbec nenapadlo. Navíc jsem prameny objížděl ve svém volném čase, tedy v sobotu a neděli. Ale mohu vám říct, že už tenkrát jsem tušil, že to bude malér, že si to Rožnováci nenechají líbit. Jakto že Vsetínskou Bečvu ten pitomec Ludvík našel a naši, Rožnovskou ne?! neschopný Ludvík, neschopný štáp! Kdepak našinci, ti jsou hned se vším hotovi. Ale teď sedím celé dny a dávám dohromady knihu Zpět k pramenům a tam mohu vše napravit. Jen o jedno vás prosím, pošlete mi ty fotky pramene co jsou na Webu, ale v rozlišení pro tisk, tedy aspoň 300 dpi. V knize zveřejním svou neschopnost a uveřejněním fotek snad vše napravím. Zdraví vás a děkujeBedřich Ludvík autor a režisér všech těch cyklů s panem Munzarem a ba i autor a zpěvák té příšerné písně.
 • Autor Bedřich Ludvík
 • Datum a čas 7.2.2005 18:55
Reaguj
Pramen Rožnovské Bečvy
Jak už psal výše p.Vondruška, tak o neschopnosti štábu ČT svědčí, že nenašli pramen Rožnovské Bečvy. Byli kousek od něho, natočili úplně něco jiného. Pramen je min. od r.2002 vyznačen, zábradlí schody, atd. Mohli se zeptat na obecním úřadě či místních. Více o pramenu na http://www.hornibecva.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=92564&user=24&session=58348551&menu=&lng=.
 • Autor Vláďa
 • Datum a čas 6.2.2005 06:36
Reaguj
Strašný popěvek
Seriál se mi líbí,ale ty vlezlé popěvky jsou strašné-vypínám zvuk,ale přesto mi vlezou do hlavy a ne se jich zbavit.
 • Autor Jiří
 • Datum a čas 31.1.2005 12:22
Reaguj
Re: tak tohle beru
Ta strašná píseň, neustálé odkazování na magično bez důkazů, Munzarovo vykecávání, přístup do zakázaných chráněných území... atd. To je teda filmík!
 • Autor Vokoun
 • Datum a čas 26.1.2005 10:56
Reaguj
Celkem 15 příspěvků v diskuzi


Kam v Praze na běžky?

Kam v Praze na běžky?

AKTUALIZACE Pražané každou zimu proměňují na dočasné skiareály své parky, lesoparky, louky a cyklostezky. Kde všude se běžkuje? Dejte nám vědět.... celý článek

Vašínová reprezentuje Česko ve skialpinismu

Bruslení v Jihlavě

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Přes Trojský most na koloběžce ze Stromovky k Rokytce

Přes Trojský most na koloběžce ze Stromovky k Rokytce

Krátká, lehká a zábavná vyjížďka na koloběžce podél Vltavy vede přes nejnovější Trojský most v Praze. Svezli jsme se od parku Stromovka v Holešovicích k ústí Rokytky v Libni. Ujeli jsme pěkných pět kilometrů. 
Terrassen Spaziergang, horský špacír v Loferer Steinberg

Terrassen Spaziergang, horský špacír v Loferer Steinberg

Adi Stocker roku 2011 našel v rozlámaném vápenci nad Schmidt-Zabierow-Hütte pevný lezecký směr. Dlouhá a dobře zajištěná túra na Kleines Reifhorn neurazí čtyřkové klasiky a poskytne hodně zábavy začínajícím horolezcům. 18 lanových délek překonává
Může dědic, který žije v zahraničí, získat dědictví, aniž by se vrátil domů?

Může dědic, který žije v zahraničí, získat dědictví, aniž by se vrátil domů?

Co dělat, abyste získali dědictví v zahraničí bez návratu domů. Kdy se je lepší vzdát dědictví a jak to udělat. Varianty vzdání se dědictví.
Palác Valdek na Náměstí Míru - všimli jste si ho?

Palác Valdek na Náměstí Míru - všimli jste si ho?

Palác Valdek je kvalitní moderní dům na Náměstí Míru v Praze. Málokdo si ho všimne. O to více stojí za pozornost.
Tvrdost tužky - jakou potřebujete a jak se označuje?

Tvrdost tužky - jakou potřebujete a jak se označuje?

Směs grafitu a jílu b tuze určuje tvrdost tužky. Čím měkčí, tím je lepší pro výtvarníky, a čím tvrdší, tím se více hodí technikům. Nejčastější označení tvrdosti je H - B - F.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Boot - veletrh Německo, Berlín 30.11.-3.12. Lodě 30.11.
Vánoční výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 1.-31.12. 1.12.
Pražská stovka Milín 1.-3.12. 1.12. 18:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů Český Těšín, Petrklíč 1.-3.12. 1.12.
Polabské vánoční trhy Lysá nad Labem 1.-17.12. 1.12.
Expedície - cestovatelský festival Bratislava, Fakulta informatiky 2.12.
Předvánoční jarmark Mělník, muzeum   2.12. 09:00
Mikulášská Orlice - splutí Svinary   2.12.
Ještěd Skyrace Winter Ještěd Běh 2.12.
Koloběh z Řípu do Prahy Říp Závod dvojic běžec - cyklista / koloběžkář 2.12.

Diskuse

Zaevidoval bych to E, 2.12.2023 10:53, 49 příspěvků
Proboha . . . . Kuba Turek, 1.12.2023 21:32, 49 příspěvků
Proboha . . . . Zadna JPP, 1.12.2023 20:55, 49 příspěvků
Proboha . . . . Michael Beranek, 1.12.2023 19:32, 49 příspěvků
Proboha . . . . Honza, 1.12.2023 14:55, 49 příspěvků
Proboha . . . . Matej, 30.11.2023 22:39, 49 příspěvků
Proboha . . . . Michael Beranek, 30.11.2023 16:33, 49 příspěvků
Shrnuti X, 30.11.2023 13:45, 49 příspěvků
Shrnuti nejdůležitější Kapitán Amerika, 30.11.2023 12:08, 49 příspěvků
Pohádka Krkonoše Jana Boksova, 30.11.2023 11:07, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Náš svět, takový jak jsme... milan šupa, 23.11.2023 19:52
Expedície Bratislava Horydoly Open, 21.11.2023 11:15
Lyžařská sezóna na Monínc... Horydoly , 20.11.2023 0:10
Zima môže začať Horydoly , 20.11.2023 0:04
Re: Pojištění Horydoly Open, 16.11.2023 23:12
Vertical Pro Horydoly , 13.11.2023 22:23
Movember je tu Horydoly , 9.11.2023 11:23
Projekt 6x5 oslovil 3,5 m... Horydoly , 7.11.2023 15:55