ČTK najala špatné vymahače EOS KSI

ČTK najala špatné vymahače EOS KSI
Horydoly.cz prý tyto fotku Šárky Záhrobské (dnes Strachové) z roku 2008 ukradly z ČTK.
Autor snímku EOS KSI
SDÍLEJ:

AKTUALIZACE Na internetu se krade obsah. Ve velkém se krade. Česká tisková kancelář si myslí, že weby kradou právě u ní. Ale proč do toho tahá zrovna Horydoly.cz? Přečtěte si, jak zkoušejí její vymahači, zda se necháme nachytat a pošleme jim výpalné.

Jak na to
 

Paní Radka Oulická z vymahačské společnosti EOS KSI poslala na adresu UpDown Media, vydavatele Horydoly.cz dopis, ve které nám píše, že jí máme zaplatit 6504,96 Kč.

Prý je dlužíme, protože jsme ukradli tři fotky České tiskové kanceláři. V malém rozlišení a černobílém provedení nám je vytiskla do dopisu. Neobtěžovala se, že by dopis poslala doporučeně. Dokonce ani neposlala e-mail, ve kterém by byly fotky jasnější a odkazy funkční. Německá síť vymahačů EOS KSI zřejmě ještě nedospěla k technické vymoženosti zvaná elektronická komunikace.

Průběžně uveřejňujeme dopisy a e-maily, které si posílají EOS KSI (ve jménu České tiskové kanceláře) a UpDown Media (ve jménu Horydoly.cz):

KDO JE KDO 

EOS KSI - vymahačská firma (sama sebe nazývá inkasní) s německým majitelem
ČTK - Česká tisková kancelář, veřejnoprávní dodavatel mediálního obsahu
UpDown Media - vydavatelství zaměřené především na internet 

Ještě týž den, kdy jsme si dopis vyzvedli ze schránky, sesmolil Kuba Turek, šéfredaktor Horydoly.cz odpověď na lživé obvinění a odmítl nestoudné požadavky vymahačů a potažmo ČTK.

Přečtěte si následnou e-mailovou komunikaci. Pokud jste vydavatelé internetových portálů i jednoduchých webových stránek, může se vám stát něco podobného.

Dne 13.4.2016 v 11:31 UpDown Media - Jakub Turek napsal(a):

Vážená paní Oulická,
dnes jsme od Vás obdrželi dopis č. 2109167 s tím, že jsme zřejmě ukradli autorská práva ČTK pro server Horydoly.cz.

Jsem jednatelem vydavatele UpDown Media a zároveň šéfredaktorem tohoto serveru. Dovoluji si tedy odmítnout Vaše požadavky, protože jsem seznámen s okolnostmi uveřejnění všech tří předmětných fotografií. Níže vysvětluji důvody z mého pohledu. Pokud byste potřebovala jakékoliv jejich doplnění nebo vysvětlení, jsem Vám i nadále k dispozici.

Šárka Záhrobská

Fotografie vyšla jako součást článku o dosavadní kariéře lyžařky 2.12.2008 http://www.horydoly.cz/lyzari/sarcin-prvni-svetovy-pohar.html 

Autorkou článku je Adéla Gregorová, tehdejší zaměstnankyně PR agentury EMC, která zastupovala mj. značku Milka a potažmo i její sponzorovanou lyžařku Záhrobskou. Jednalo se o oficiální žurnalistický materiál agentury EMC. Z tohoto titulu se oprávněně domnívám, že EMC všechny fotografie řádně právně ošetřila. Fotografie jsou v popiscích označeny jako ARCHIV EMC.

Horydoly.cz prý tyto fotku Šárky Záhrobské (dnes Strachové) z roku 2008 ukradly z ČTK.

Žižkov

Fotografie vyšla jako součást článku o výstavě Dvacet let od pádu totality 20.3.2010 http://www.horydoly.cz/turiste/pastva-pro-oci-zadarmo-na-zizkove.html 

Autorem článku i všech fotografií je Pavel Fojtík, tehdejší stálý spolupracovník Horydoly.cz. Fotografie i text jsme od něho řádně koupili. Smlouvy všech našich spolupracovníků upravují nakládání s texty i obrazovým materiálem jako nevýhradní licenci pro uveřejnění na webových stránkách, které samy publikují pod licencí Creative Commons. Nejsme schopni z Vámi zaslané černobílé zmenšené a vytištěné kopie přesně určit, zda se jedná o stejný snímek, jaký uveřejnila ČTK, nebo zda se jedná o podobný úhel pohledu obou fotografů na jedné výstavě, nebo zda dokonce Pavel Fojtík prodal tuto fotografii nejen Horydoly.cz, ale také ČTK. Trvám ovšem na tom, že snímek jsme jako autorské dílo koupili od autora.

Heydrichovo auto

Historická fotografie byla součástí článku o tehdy novém pomníku parašutistů ze dne 24.5.2012 http://www.horydoly.cz/turiste/pomnik-atentatu-na-herydricha.html 

Pro srovnání současného a tehdejšího stavu jsme využili reprodukce z knihy Jaroslav Čvančara: Heydrich. Gallery, Praha 2011. Autor článku Pavel Fojtík měl svolení od vydavatele, že pokud uvedeme název knihy a vydavatelství, můžeme uveřejnit několik vybraných reprodukcí z jeho knihy. Navíc se jedná o snímek, který uvolnil jeho vlastník Deutsches Bundesarchiv pod licencí Public Domain, není znám jeho autor, a copyright, pokud by přicházel v úvahu, již vypršel. Snímek je součástí projektu Wikimedia Commons, což znamená, že ho Horydoly.cz mohly uveřejnit, neboť veškeré vydavatelské aktivity realizují pod podobnou licencí Creative Commons.

Heydrichovo zničené auto uvolnil německý Bundesarchiv pod licencí Public Domain. Vymahači se o tom asi nechtěli dozvědět.

Na závěr uvádím, že nemáme a nikdy jsme jako vydavatel UpDown Media neměli přístup do archivu ani zpravodajství ČTK. Nikdy jsme o to ani neusilovali, protože zcela vystačíme s našimi zdroji obrazového materiálu.

Jako projev dobré vůle navrhuji, abychom snímky Záhrobské v popiscích doplnili FOTO: archiv EMC / Česká tisková kancelář. Ostatní dva případy Heydrichovo auto a Žižkov jsou po právní stránce jasné a bezproblémové.

Doufám, že popis okolností, za kterých jsme všechny tři rozporované fotografie uveřejnili, je pro Vás dostatečným důkazem, že jsme neporušili autorská ani vydavatelská práva. Prosím o zprávu, zda s tímto stanoviskem souhlasíte.

S pozdravem

Dne 13.4.2016 v 12:36 UpDown Media - Jakub Turek napsal(a):

Vážená paní Oulická,

prosím o slušné jednání.

Zatímco dnes jsme dostali Váš dopis a okamžitě jsem Vám na něj odpověděl, právě mi volal Váš kolega, že máme dnes nebo zítra zaplatit Vámi nadiktovanou cenu. Ani se neseznámil s obsahem tohoto e-mailu a tedy stanoviskem, které jsem Vám zasílal jménem našeho vydavatele.

Pokládám to za hulvátství z jeho strany, ale i celé Vaší vymahačské firmy.

Navíc prosím, abyste se předem seznámili s licencemi fotografií, za které vymáháte peníze. V případě Heydricha na to stačí dva kliky v Google, u Záhrobské je původní zdroj uveden v popisku na Horydoly.cz a pouze v případě Žižkova bych očekával, že se na původ fotografie slušně zeptáte, pokud Vám není zcela jasný.

Takhle jste nám zbytečně sebrali dvě hodiny času, abychom Vám psali oficiální e-mail s tím, že Vaše finanční požadavky jsou nesmyslné.

Očekávám tedy Vaši omluvu.

S pozdravem

Dne 13.4.2016 v 14:56 EOSCZ-B2B napsal(a):

Vážený pane Turku,

V tuto chvíli se bohužel nemáme za co omluvit, neboť standardně vymáháme pohledávky písemnou i telefonickou formou. Denně zpracováváme řádově stovky e-mailů a v době, kdy Vás kolega kontaktoval telefonicky, neměl informace ohledně Vašeho mailového vyjádření k dispozici ve spise.

Za Vaše vyjádření Vám děkujeme. Po prověření Vámi uváděných skutečností Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu.

S pozdravem
Radka Oulická | Teamleader B2B
EOS. With head and heart in finance

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a/nebo informace určené pro vybrané osoby. Jestliže nejste určeným příjemcem zprávy nebo Vám byla chybně doručena, prosím informujte neprodleně odesílatele a tuto zprávu zničte. Jakékoli neautorizované kopírování, vyzrazení nebo předávání informací obsažených v této zprávě je přísně zakázáno. Obsah této zprávy včetně příloh či odpověď na tuto zprávu není přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Smlouva může být uzavřena pouze v písemné papírové podobě opatřené vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za společnost.

Dne 13.4.2016 v 15:17 UpDown Media - Jakub Turek napsal(a):

Zdravím,

abychom si rozuměli: Nemáte u nás žádné pohledávky, vážená paní. Váš poněkud vyděračský dopis takovou formulaci sice obsahuje a Váš kolega se nestydí ji říci osobně do telefonu, ale nezakládá se na pravdě.

Prostě jste se mohla uctivě zeptat a my bychom Vám odpověděli. Měla jste na to více než sedm let od zveřejnění fotografií, na které se ptáte.

Zároveň Vám oznamuji, že naši korespondenci uveřejníme dnes odpoledne na Horydoly.cz, aby si ji mohli přečíst všichni čtenáři. Z podobných předchozích případů víme, že toto téma naše uživatele velmi zajímá.

S pozdravem

Dne 22.4.2016 v 9:43 EOSCZ-B2B napsal(a):

Vážený pane Turku,
v zastoupení České tiskové kanceláře (dále jen „ČTK“) Vám níže sdělujeme závěry, které vyplynuly po prověření Vašich tvrzení.

Šárka Záhrobská

Autorská práva k této fotografii svědčí agentuře AP, jejímž výhradním zástupcem a vykonavatelem majetkových práv na území České republiky je ČTK. V případě, že by se třetí osoba obrátila s žádostí o zakoupení licence k této fotografii přímo na agenturu AP, tato jej vždy v případě České republiky odkáže právě na ČTK.

Dle Vašich tvrzení získala Vaše společnost fotografii od zaměstnankyně agentury EMC, která předmětný článek o Šárce Záhrobské sepsala. K tomu bychom rádi uvedli, že je nerozhodné, zda se jednalo či nejednalo o oficiální žurnalistický materiál EMC a jakým způsobem se k Vaší společnosti tato fotografie dostala. Rozhodná je pouze ta skutečnost, že majitelem autorských práv k této fotografii je ČTK a tato fotografie je šířena na webových stránkách Vaší společnosti, přičemž jste doposud nedoložil, že touto fotografií disponujete oprávněně, resp. jste nedoložil, že k této fotografii disponuje Vaše společnost licenční smlouvou s ČTK, případně, že licenční smlouvou disponuje subjekt, který byl oprávněn dát Vaší společnosti souhlas s užíváním fotografie a že Vaší společnosti byl tento souhlas skutečně dán. Bližší informace k fotografii viz: http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-detail-pagein&documentId=915206&idx=1&select-continue=1 

Žižkov

K uvedené fotografii nám sdělujete, že jejím autorem je Pavel Fojtík, od něhož Vaše společnost fotografii koupila. Pokud máme na mysli téhož Pavla Fojtíka, tj. nynějšího vedoucího archivu Dopravního podniku hl. ml Prahy (zdroj: internet), rádi bychom uvedli, že tato fotografie vznikla v roce 1969. V té době bylo Panu Fojtíkovi 15 let. Pan Fojtík tedy s největší pravděpodobností není autorem této fotografie. V případě, že fotografie zveřejněná Vaší společností vznikla vyfocením fotografie původní, nejedná se o nové autorské dílo, ale o kopii původní fotografie, k níž svědčí autorská práva ČTK. V případě, že máte za to, že autorem fotografie je pan Fojtík, resp. že pan Fojtík disponuje či disponoval majetkovými právy k fotografii, žádáme o doložení této skutečnosti. Bližší informace k fotografii viz: http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-detail-pagein&documentId=1010960&idx=1&select-continue=1 

Heydrichovo auto

K uvedené fotografii jste nám sdělil, že autor článku, pan Pavel Fojtík, měl svolení od vydavatele publikace „Heydrich“ k použití této fotografie pro článek na Vašem webu. K uvedenému Vám sdělujeme, že negativem této fotografie disponuje ČTK. Aby byl vydavatel / autor publikace oprávněn fotografii poskytovat k užívání dalším osobám, muselo by být uvedené obsaženo v licenční smlouvě, kterou vydavatel / autor publikace k této fotografii disponoval. V případě, že tvrdíte, že tomu tak bylo, je na Vás, abyste uvedené prokázal. Z pohledu ČTK dochází na webu Vaší společnosti k neoprávněnému zveřejňování a šíření fotografie, k níž svědčí majetková práva ČTK.

K Vaší námitce „vypršení copyrightu“ uvádíme, že tato fotografie vznikla dne 27.5.1942, Vaše společnost předmětnou fotografii zveřejnila na svém webu dne 25.5.2012. Tedy v době, kdy 70ti letá doba trvání majetkových práv k dílu anonymního autora nestihla vypršet (viz ust. § 27 odst. 3 zákona č. 121/200 Sb., autorský zákon). Bližší informace k fotografii viz: http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-detail-pagein&documentId=981564&idx=1&select-continue=1 

S ohledem na shora uvedené musíme za stávající situace, kdy nám nebylo z Vaší strany doloženo oprávnění k šíření předmětných fotografií, trvat na svém původním požadavku, tj. zaplacení dlužné částky ve výši 6.504,96 Kč se zákonným úrokem z prodlení, který běží od 20.4.2016 do zaplacení této částky.

K Vaší veřejné prezentaci této záležitosti uvádíme, že způsobem, jímž se vyjadřujete o společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o., jednáte proti jménu, pověsti a soukromí této společnosti ve smyslu ustanovení § 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Proto Vás vyzýváme ve smyslu ustanovení § 135 občanského zákoníku k upuštění od výše uvedeného neoprávněného zásahu do jména, pověsti a soukromí společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o., spočívajícího zejména v odstranění celého textu Vašeho článku ze dne 15.4.2016 uveřejněného na webu www.horydoly.cz s názvem: „ČTK najala špatné vymahače EOS KSI“.

S pozdravem 
Radka Oulická | Teamleader B2B 

Dne 22.4.2016 v 12:22 UpDown Media - Jakub Turek napsal(a):

Dobrý den paní Oulická,
děkuji za upřesnění Vašeho postoje ke třem námi uveřejněným fotografiím. Nemohu však s Vašimi vývody souhlasit z následujících důvodů. Navrhuji řešení, které by mohlo vyhovovat ČTK i UpDown Media:

Šárka Záhrobská

Snímek jsme získali od společnosti EMC, jsme tedy v právním vztahu s EMC. S ČTK tedy v tomto ohledu nemáme nic společného. Zda EMC koupila či nekoupila práva pro žurnalistické využití, jde mimo nás a nemáme možnost to nijak zjistit či ovlivnit. Případné finanční záležitosti laskavě řešte s nimi.

Jako projev naší dobré vůle znovu navrhuji, abychom snímky Záhrobské v popiscích doplnili FOTO: archiv EMC / Česká tisková kancelář.

Šárka Záhrobská Strachová.

Žižkov

Nemáme na mysli pana Fojtíka, kterého máte na mysli Vy. Máme na mysli našeho bývalého stálého spolupracovníka. Fotografoval na výstavě věnované pádu totality v České republice (jak je dobře vidět z celé fotogalerie u článku). Myslím, že se po našem vzájemném dopisování situace vyjasnila - jedná se o snímek, který Pavel Fojtík nafotil tak jako mnohé další objekty z výstavy v roce 2010. V tomto jediném snímku z celkem 28 uveřejněných fotografií jste se rozhodli nás utáhnout na vařené nudli. Jedná se sice o fotku z poněkud jiného úhlu než je původní fotografie a z kontextu (text, popisek i samotný snímek) je jasné, že nejde o autorskou fotografii Pavla Fojtíka, ale stejně jako u ostatních 27 fotografií o snímek zobrazující výstavu. Pohybujeme se tedy na hraně autorského práva.

Výstava Žižkov XX.

Protože nechci zabíhat do detailního sporu, kde je v tomto případě přesně hranice autorského díla a kde dokumentace tohoto autorského díla a jeho veřejného vystavení, navrhuji, abychom tuto fotografii ČTK zaplatili. Z morálního hlediska mi to přijde sice nesmyslné, ale budu rád, pokud nás nebudete dále obtěžovat a tuto záležitost uzavřeme byť v náš neprospěch.

Prosím tedy o zaslání faktury se zdůvodněním částky, kterou po nás chcete, potvrzení vydavatelských práv a zaslání samotné fotografie ve velkém rozlišení (pro naše účely využíváme tzv. tiskové rozlišení, ze kterého posléze zmenšujeme snímek na velikost viditelnou pro naše čtenáře). Fakturační údaje jsou zde: http://www.horydoly.cz/redakce.html Veškeré podklady i faktury přijímáme elektronickou formou nejlépe na e-mailovou adresu, ze které je psán tento e-mail.

Důvodem je, že to, co vidí v současné době naši čtenáři, není snímek, o který s námi vedete spor.

Pro informaci: Obvyklý honorář na Horydoly.cz se pohybuje okolo několika málo stokorun za celý materiál podobného typu (fotogalerie + článek).

Heydrichovo auto

V případě této fotografie využíváme public domain licenci Wikipedie, na kterou ji převedl německý Bundesarchiv. Viz: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-44,_Heydrich-Attentat.jpg 

Nejsme v tomto ohledu, stejně jako ve výše uvedeném případě Šárky Záhrobské, v právním vztahu s ČTK. Obraťte se prosím s finančními požadavky laskavě na německou edici Wikipedie, resp. na Bundesarchiv, resp. na Spolkovou republiku Německo, resp. na Gestapo.

Heydrichovo auto po atentátu.

Veřejná prezentace

Rád bych Vám vyhověl v posledním bodě celé záležitosti, ve kterém žádáte o upuštění od údajně protiprávního jednání vůči vymahačské firmě EOS KSI, pro kterou pracujete. Nemohu tak učinit, protože není jasné, které formulace Vám připadají protiprávní. Prosím tedy o konkrétní sdělení, jaká slova či věty přesně neodpovídají pravdě.

Pro připomenutí dodávám paragraf Občanského zákoníku, na který se odkazujete

§ 135

(1) Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

(2) Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby.

Zůstávám s pozdravem a těším se na fakturu, zdůvodnění výše částky k zaplacení, fotografii a potvrzení vydavatelských práv.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Soudní řízení - fotografie ČTK

Pro pořádek: Fakturu jsme platili ČTK a ne EOS KSI. Viz:

Číslo:
IČO: 27243788
DIČ: CZ27243788
561610408 UpDown Media, s.r.o.
Sněženková 3097/6
106 00 Praha 10 - Záběhlice
CZ
Faktura - daňový doklad
Odběratel
Datum splatnosti:
Způsob platby:
-
Bankovní údaje Popis:
Č. objed. smlouvy:
Strana 1/1
Faktura ev. č.
Datum UZP:
Dodavatel:
15.5.2016
Bankovním převodem
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Česká tisková kancelář
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1
CZ
IČO: 47115068
DIČ: CZ47115068 561610408
28.4.2016
561610408
UniCredit Bank
350814004/2700
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ0927000000000350814004
Sazba
DPH
Cena celkem
bez DPH
Cena za jednotku
bez DPH
Specifické plnění Množství
Archivní foto 714,05 2,00 1 428,10 21 299,90 Kč
Daň % Netto DPH
21 1 428,10 299,90
Celkem k úhradě:
Celkem 1 428,10 299,90
1 728,00 Kč
Úhrada dlužné částky za porušení licenčních podmínek pro použití fotografií ČTK
ID - F200902190146401.
„Nápis, Aeroflot, Československo – SSSR, MS 69 Stockholm“,
2 x 864,- Kč tj. střední sazba dle ceníku ČTK.
Při nedodržení termínu splatnosti budeme nuceni Vám účtovat úrok z prodlení. Žádáme Vás, abyste při všech operacích s tímto dokladem
uváděli vždy číslo variabilního symbolu. ČTK je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 7583.
Datum vystavení:
Vystavil:
28.4.2016
Vladimír Hrabě

Reaguj
Soudní řízení - fotografie ČTK

Ano, s obdobnými případy jsme se také v naší advokátní praxi již setkali, jelikož se dlouhodobě specializujeme na autorské právo. Mohu potvrdit, že v řadě případů není dána oprávněnost nároků na bezdůvodné obohacení vymáhaných ze strany EOS KSI Česká republika. Bohužel společnost EOS KSI ČR to nejspíše jen zkouší a hromadně rozesílá výzvy k zaplacení. Následně urguje danou částku a snaži se donutit uživatele, k jejímu uhrazení.

Rád bych však upozornil, že zaplacením dané částky, pouze uznáte, že jste porušovali autorská práva ČTK a nezaručí Vám to, že danou fotografii můžete využívat i v budoucnosti, jak se mnozí domnívají!

Dokonce zaplacením dané částky není ani garantováno, že tato částka bude konečná a nebude vymáháno další plnění například za jiné časové období, po které měla být fotografie užita. 

Ing. Mgr. Petr Molnár

Advokátní kancelář Hradec Králové

www.akhk.cz

Reaguj
Jen to zkouší
EOS KSI to jen zkouší, jako většina těchto "vymahačů". Hlupák kdo se chytne a zaplatí.
 • Autor Martin
 • Datum a čas 16.8.2016 03:16
Reaguj
Trestní oznámení a stížnost
Ze strany Radky Oulické je to pokus o podvod, takže trestní oznámení na tuto osobu je na místě. Co se týče firmy EOS KSI, tam bych to viděl na stížnost na živnostenský úřad. Také by nebylo od věci na ně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Reaguj
Celou tuto debatu pokladám za úplně zcestnou.

Fotky Heydrichova auta jsou v celé Evropě volně přístupné a nějaká ČTK s tím nemá vůbec nic společného. Že má Četka negativ pochybuji – anebo to koupila v posledních dnech protektorátu od gestapa?

Tato fotka byla uvedena ve vyšetřovacím spise gestapa pod číslem 18. a je z 27. května 1942. Reinhard Heydrich po několika dnech, 4. června 1942, na následky zranění zemřel.

Být na místě šéfredaktora tak bych asi v klidu vyčkal případný soud a pak bych se pravděpodobně mohl paní inženýrce Oulické vysmát do protaženého obličeje.

Reaguj
Tvrdě na ně!
EOS jsou v tomto směru vypočítavci. Budu podávat trestní oznámení.
 • Autor Beat
 • Datum a čas 20.7.2016 18:40
Reaguj
EOS KSI, Logicall = stejná pakáž
EOS KSI je něco jako Logicall. Poslední dobou chtějí po majitelích webů vysoké částky za fotky/obrázky, které jsou z free zdrojů a dalších. Nic jim neplaťte, a to ani částečně!!!!!!
 • Autor Uhnic
 • Datum a čas 19.7.2016 14:57
Reaguj
platit za nacistické fotky?

Je přece logické že článek vyšel před výročím a ne po něm

 • Autor Pikí
 • Datum a čas 22.4.2016 15:21
Reaguj
platit za nacistické fotky?

To myslí vážně tahle paní že fotka uveřejněná o 2 dni dřív než 70 let od vyfocení se má platit? A kde asi tak četka k fotce přišla? Od gestapáků. Takže to jsou nacistické peníze a tak by mě zajímalo, komu je pošle. Třeba potomkům do jižní ameriky?

 • Autor JN
 • Datum a čas 22.4.2016 12:53
Reaguj
Celkem 9 příspěvků v diskuzi


Polabí AKTUÁLNĚ 2024

Polabí AKTUÁLNĚ 2024

PARDUBICE Rovinaté Polabí skrývá, poodhaluje a někdy dokonce nestydatě ukazuje svoji krásu. Přinášíme krátké zprávy z tohoto úrodného a zajímavého kraje.... celý článek

Jak umělá inteligence mění outdoorové aktivity a cestování?

Půjčovny lodí a vodáckých potřeb v Česku a na Slovensku

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2024

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2024

ŠPINDLERŮV MLÝN Přinášíme turistické novinky z Krkonoš - nejvyšších českých hor, národního parku a eldoráda outdoorových nadšenců.
Vítek prodal skiareál Crans Montana

Vítek prodal skiareál Crans Montana

Společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala lyžařský resort Crans Montana ve Švýcarsku. Hrubá hodnota transakce je přes 100 milionů švýcarských franků (v přepočtu více než 2,5 miliardy českých
Slovinské dálniční známky 2024

Slovinské dálniční známky 2024

AKTUALIZACE Dálniční známka ve Slovinsku přijde na 16 eur za sedm dní pro osobní auta. Třicetidenní známka stojí 30 eur. 
Dálniční známky v Evropě

Dálniční známky v Evropě

Dálniční známka v Česku přijde v roce 2024 na 2300 korun. Roční známka se dá koupit také v Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Další dálniční známky prodávají Slovinci, Chorvati a Maďaři. Němci jezdí po dálnicích
Půjčovny lodí a vodáckých potřeb v Česku a na Slovensku

Půjčovny lodí a vodáckých potřeb v Česku a na Slovensku

AKTUALIZACE Největší seznam půjčoven lodí na českých a slovenských řekách. Přidáváme významné půjčovny v dalších vodácky atraktivních zemích. Půjčit si můžete kánoe, kajaky, rafty, nafukovací kánoe, nebo třeba pramice.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Zubačka - modelová sobota Tanvald Nostalgický vlak 3.8.
Bezdružické parní léto Bezdružice, nádraží 3.-4.8. Nostalgický vlak 3.8.
Hradní slavnost Pirkštejn 3.8.
Prague Pride Praha 5.-11.8. Festival homosexuálů 5.8.
Yachtfestival - veletrh Německo, Hamburg 6.-8.8. Lodě a čluny 6.8.
Hodokvas rytíře Kobylky Sovinec 10.-11.8. Středověký jarmark 10.8.
Polovníctvo a rybárstvo - veletrh Nitra, Agrokomplex 15.-18.8. 15.8.
Napoleonské dny Slavkov 16.-18.8. 16.8.
Země živitelka - veletrh České Budějovice, výstaviště 22.-27.8. 22.8.
Soumrak nad Sovincem Sovinec 24.-25.8. 24.8.

Diskuse

всепригодная школа-студия... WayneFub, 21.7.2024 6:45, 1 příspěvek
универсальная школа-студи... WayneFub, 21.7.2024 5:38, 15 příspěvků
tfqtcqbj purchase, 21.7.2024 3:57, 117 příspěvků
INU Honza, 19.7.2024 14:00, 8 příspěvků
Zajímavé novinky. Honza, 18.7.2024 10:05, 1 příspěvek
Nehody automobilistů s cy... Horydoly, 18.7.2024 9:37, 7 příspěvků
INU Honza, 17.7.2024 21:06, 1 příspěvek
anet anet, 17.7.2024 8:57, 2 příspěvky
INU Honza, 16.7.2024 19:49, 7 příspěvků
INU Honza, 15.7.2024 20:48, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Dovolená na vodě ve střed... Horydoly Open, 21.7.2024 2:16
Zpravodaj akcí ve střední... Horydoly Open, 21.7.2024 2:07
Opět bude vyprodáno Horydoly , 16.7.2024 12:52
Příroda jako lék Horydoly , 16.7.2024 2:25
Cestování zvyšuje rizikov... Horydoly , 11.7.2024 13:53
Parním vlakem Českým rájem Horydoly , 9.7.2024 23:09
Sex ve třech zažívá boom Horydoly , 27.6.2024 13:58
Barefoot pro volný čas Horydoly , 26.6.2024 12:38