Horský průvodce není vůdce

Horský průvodce není vůdce
SDÍLEJ:

Pět lidí založilo český spolek horských průvodců. Jeho šéf Michal Lollok vysvětluje, jak se průvodci odlišují od vůdců. Ve zkratce: Komerční průvodci vodí klienty na turistické výlety, kdežto vůdci vedou horolezecké výstupy. Horských průvodců působí v česku desítky, horští vůdci jsou jednotlivci.

Horský průvodce není vůdce
Horský průvodce Michal Lollok.
Autor snímku 
Jak na to

Michal Lollok

Aktivním průvodcovstvím se zabývá tři roky. "Není to práce na celý úvazek," prozrazuje. Kromě toho pracuje v logistice a jako externí zaměstnanec cestovní kanceláře. Žije v Děčíně. Je předsedou Českého spolku horských průvodců.

Čeští horší vůdci se dostali na mezinárodní úroveň v roce 2006. Od letoška se o to pokoušejí i horští průvodci.

Jejich předseda Michal Lollok popisuje, co jsou průvodci vlastně zač.

Jak se liší horský průvodce od horského vůdce?

Mezinárodní horský vůdce a mezinárodní horský průvodce jsou kvalifikace pro vedení klientů v horském prostředí, které se liší v rozsahu působnosti stanovené zejména s ohledem na obtížnost terénu. Zatímco horský vůdce může působit za každého ročního období ve všech horských oblastech, horský průvodce může vést své klienty pouze na cestách, v jejichž průběhu se obvykle nevyžaduje použití lezecké techniky. Horolezecké výstupy například na Mont Blanc, Matterhorn atd. jsou pouze v kompetencích horského vůdce.

Jaké má průvodce odborné vzdělání?

Český horský průvodce musí mít ukončený státem akreditovaný rekvalifikační kurz průvodcovská činnost horská, který ho opravňuje k vedení v horském terénu dle obsahu rekvalifikačního kurzu. Mezinárodní horský průvodce musí mít ukončené vzdělání dle standardu vzdělání pro mezinárodní horské průvodce stanoveného organizací UIMLA (Unie asociací mezinárodních horských průvodců). Český spolek horských průvodců se na podzim 2008 stal aspirantským členem této organizace a v současné době připravuje zavedení vzdělávání horských průvodců na platformě UIMLA. V letošním roce také první členové spolku začnou v zahraničí se vzděláním mezinárodního horského průvodce. Mezinárodní horský průvodce UIMLA a mezinárodní horský vůdce IFMGA/UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci v Evropských horách.

Můžeš nějak jednoduše popsat, co dělá horský průvodce?

Horští průvodci vedou klienty, jednotlivce i skupiny, v horském terénu, přičemž se může jednat o jednodenní, víkendovou akci, vícedenní přechod v evropských horách nebo trek či expedici v Asii. Horští průvodci často působí jako průvodci horských zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi, ale také nabízí své služby soukromě.

Je možné uvést pár túr jako příklad, kam čeští průvodci vodí své klienty nejčastěji?

Oblíbené mezi klienty jsou vícedenní přechody hor na Balkánu, Ukrajině, Rumunsku, Skandinávii nebo na Korsice. Rovněž se s českými horskými průvodci můžete setkat na zajištěných cestách (ferátách), které jsou v posledních letech velmi v kurzu.

Podle jakých zákonů pracuje průvodce v Česku a podle jakých v alpských zemích?

Průvodcovská činnost horská je v České republice vázanou živností. Bližší podmínky jejího výkonu tedy stanoví živnostenský zákon a nařízení, která jej provádějí. Pracuje-li horský průvodce pro cestovní kancelář, na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, řídí se samozřejmě taktéž zákoníkem práce. Při své činnosti kdekoli v zahraničí, tedy i v alpských zemích, podléhá horský průvodce, až na výjimky, právnímu řádu země, ve které se s klienty nachází. Zásada volného pohybu služeb, uplatňovaná v rámci členských států Evropské unie, brání tomu, aby jednotlivé členské státy zakazovaly působení českého horského průvodce při vedení klientů na jejich území nebo jeho působení podmiňovaly splněním nepřiměřených dodatečných požadavků, včetně požadavků týkajících se kvalifikace. Praxe je bohužel mnohdy jiná.

Kolik horských průvodců pracuje v Česku?

Pro české cestovní kanceláře a na svou vlastní živnost odhadem aktivně pracuje přes sdedmdesát horských průvodců. Bohužel přesné číslo není známo z toho důvodu, že školení horských průvodců probíhá u tří samostatných organizací. Průvodců s kvalifikací průvodcovská činnost horská bude více, ale ne všichni skutečně pracují jako horští průvodci.

Z jakého důvodu zakládáš Český spolek horských průvodců?

Český spolek horských průvodců založil okruh lidí, kteří chtěli vytvořit funkční profesní organizaci horských průvodců. Cílem a snahou spolku je sdružit kvalifikované horské průvodce a osoby se zájmem o vedení jednotlivců a skupin v horách, přinést platformu vzdělání mezinárodního horského průvodce do ČR, rozvíjet kontinuální vzdělávání našich členů a spolupracovat se zahraničními organizacemi horských průvodců.

Kolik má spolek členů?

V současné době má spolek 19 členů, kteří splnili podmínky pro členství. Jednání o vstupu do spolku probíhá s dalšími horskými průvodci.

 
SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Když už jsme u horských průvodců

Koukal jsem, že na worksafety mají výprodej bund od Alpine pro, který mi přijdou na jaro úplně ideální - http://www.worksafety.cz/2695-direct-alpine-direct-alpine-bunda-tacul-3-0/ Sám dělám horského průvodce a tohle můžu doporučit každému, kdo se pohybuje na jaře na horách. Neznám zrádnější dobu než duben, kdy má většina lidí pocit, že se jim nemůže nic stát.

Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Předpoklady pro IML z Britanie
Dobrý den.Vymezení působnosti mezinárodního horského průvodce: IML - mezinárodně uznané oprávnění vést osoby do všech horských oblastí a za každého ročního období, s výjimkou oblastí, jejichž překonání vyžaduje použití lezecké techniky. IML jako odborník je také oprávněn k vedení v zasněženém horském terénu a na trvalých sněhových polích a ledovcích pokud tvoří součást mezinárodně uznané cesty (od chaty k chatě např.).Rozdíl mezi IML a PČH je nejenom v hodinové dotaci, ale i v probíraných oblastech. Vzdělání na bázi IML je věnováno podstatně více času a to nejenom teorii, ale důraz je kladen hlavně na praxi. Přechod na IML je krokem k profesionalizaci průvodcovského trhu a především ke zvýšení bezpečnosti českých klientů. V případě upřesnění odpovědi mě kontaktujte na emailu: info@mountainleader.cz, kde mohu rychleji reagovat na Vaše otázky. S pozdravem Michal Lollok, ČSHP
Reaguj
Re: Předpoklady pro IML z Britanie
Divím se spíš některým příspěvkům ... Porovnávat vstupní předpoklady pro vstup do kurzu IML se vstupními předpoklady pro vstup do spolku ČSHP je jako porovnávat jablka s hruškami. Pokud chcete být objektivní, porovnávejte vstupní předpoklady do spolku ČSHP se vstupními předpoklady partnerské BAIML. A nebo předpoklady pro IML s předpoklady jednotlivých poskytovatelů průvodcovské činnosti horské u nás.
 • Autor ČSHP - Patrik Jakl
 • Datum a čas 20.2.2009 10:49
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Předpoklady pro IML z Britanie
Zajímala by mě právě přesná specifikace rozsahu působnosti horského průvodce. Mohou např. vést klienty v terénu obtížnosti I. (II.,III.) UIAA. V Alpách se některé tyto obtížnosti běžně považují za VHT a české cestovky dělají zájezdy do takových terénů. Vůdce si nanajímají.Jaký je standart IML? V čem je vyšší? Díky.
 • Autor milan
 • Datum a čas 17.2.2009 13:55
Reaguj
Re: Re: Re: Předpoklady pro IML z Britanie
Dobrý den. ČSHP má zájem legislativní změně úpravy pravidel průvodcovské činnosti horské v ČR a systému vzdělávání horských průvodců v ČR. V mnoha bodech máme tedy společné zájmy jako ČAHV. Na Vaši otázku za ČAHV může odpovědět pouze zástupce této organizace.Rozsah působnosti mezinárodního horského průvodce je jasně specifikovaný, stejně jako rozsah působnosti mezinárodního horského vůdce. Většina zakázek horského vůdce je natolik specifická, že horští průvodci ani nemají zájem ani nemohou zasahovat do působnosti vůdců. Trh po celém světě stejně jako v České republice je rozdělen. V mnoha státech světa, působí jednotlivé organizace UIMLA a UIAGM společně a navzájem blíže spolupracují. Jako příklad mohu uvést Francii, Velkou Británii, Španělsko. V některých státech existuje jedna společná organizace horských profesí. Členy takovéto profesní organizace horských povolání (příklad Belgie) jsou horští vůdci, horští průvodci, vůdci canyoningu, instruktoři stromolezení , nordic walkingu, speleo průvodci atp. ČAHV je informována o našich krocích zavést standard IML do ČR.Děkujeme za vyjádřenou podporu.S pozdravem Michal Lollok
Reaguj
Re: Re: Předpoklady pro IML z Britanie
"Naše zájmy i zájmy ČAHV jsou tedy totožné". Dovolím si nesouhlasit. Můžete mě vysvětlit proč by měla ČAHV mít zájem na zvýšení kvalifikace průvodců? Bude podporovat lacinější konkurenci v určitém sektoru svých služeb?Tím nechci rozhodně říct, že přes jeden chybný závěr neusilujete záslužnou věc. Fandím Vám.
 • Autor milan
 • Datum a čas 17.2.2009 12:08
Reaguj
Re: Předpoklady pro IML z Britanie
Dobré ráno,Nejprve bych chtěl poděkovat za odkaz na informace o kurzu IML (Mezinárodní horský původce) u spřátelené Britské organizace horských průvodců BAIML, se kterou máme velmi dobré vztahy a se kterou úzce spolupracujeme. Pokud říkáte část A z našich webových stránek, řekněte prosím i část B. Dokument, na který odkazujete je kurz vytvořený na standardu vzdělání horského průvodce IML. Tento standard je i naším standardem vzdělání horských průvodců, které se snažíme v ČR zavést. Informace o našich cílech najdete zde: http://www.mountainleader.cz/index.php?clanek=10 Informace o současném stavu v ČR zde: http://www.mountainleader.cz/index.php?clanek=11Na Vaši otázku „Divíte se ČAHV ?“. ČSHP plně podporuje úsilí ČAHV o změny v České Republice. Jsme aspirantská země UIMLA (Unie asociací mezinárodních horských průvodců) stejné organizace, jejímž členem je i Vámi zmiňovaná BAIML. UIMLA spolupracuje s organizací UIAGM (Federace asociací mezinárodních horských průvodců) jejímž členem je ČAHV. Horský průvodce IML a horský vůdce UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace v evropských horách. Hlavím cílem naší organizace je změnit systém výuky a kvalifikace horských průvodců, vyškolit české IML, dosáhnout toho, aby komerční horskou akci mohla vést jen osoba s patřičnou kvalifikací. Naše zájmy i zájmy ČAHV jsou tedy totožné.V případě potřeby mě kontaktujte na emailu: info@mountainleader.czS pozdravem Michal LollokPředseda ČSHP
Reaguj
Re: Předpoklady pro IML z Britanie
V čem vidíte problém? Členové spolku mají kvalifikační předpoklady dány rozsahem rekvalifikačního kurzu. Rozsah stannovilo MMŠT. Fakt, že by mohl být kurz náročnější je trochu jiná věc.ČAHV jde pouze o co největší zúžení pole působnosti HP. Nejde o nic většího než o byznys.CK aktuální stav vyhovuje. Zodpovědnost je přesunuta na průvodce, viz výše.
 • Autor milan
 • Datum a čas 17.2.2009 07:29
Reaguj
Předpoklady pro IML z Britanie
http://www.baiml.org/becoming-an-iml.aspDoporučuji přečist a porovnat s http://www.mountainleader.cz/index.php?clanek=6Divite se ČAHV?
 • Autor mate
 • Datum a čas 17.2.2009 00:29
Reaguj
Re: překlad
Opraveno. Díky.
Reaguj
Celkem 15 příspěvků v diskuzi


Vodácké značky

Vodácké značky

Kánoe, kajaky, rafty, pramice, nafukovací lodě, skládací lodě, plast, laminát, kevlar, dřevo, hliník... Lodě na divokou vodu, turistiku, mořské či jezerní speciály... Závodní i rekreační... Vybavení a oblečení... Co si můžete přát,... celý článek

Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Letecký zájezd letos stojí 20 000 korun

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Vodácké značky

Vodácké značky

Kánoe, kajaky, rafty, pramice, nafukovací lodě, skládací lodě, plast, laminát, kevlar, dřevo, hliník... Lodě na divokou vodu, turistiku, mořské či jezerní speciály... Závodní i rekreační... Vybavení a oblečení... Co si můžete přát,
Roste počet žen, které cestují sólo

Roste počet žen, které cestují sólo

Ženy mají velmi často hlavní slovo při výběru dovolenkové destinace. Pokud cestují s rodinou, zohledňují děti. V případě pobytů bez dětí rozhoduje to, jak lokalita a ubytování vyhovují představám a finančním možnostem. Celosvětově se
Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Panenka prodal Lulovi firmu na výrobu pádel

Petr Panenka prodal svoji firmu Panenka Paddles. Novým majitelem se stal Jiří Lula.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Svět knihy - veletrh Praha, Holešovice 23.-26.5. 23.5.
Výstava stanů Praha, Letňany 31.5.-25.8. 31.5.
Seakajak sympozium Dalešice, Wilsonka 1.-2.6. 1.6.
Motýli - výstava Praha, Botanická zahrada 19.4.-2.6. 2.6.
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 7.-23.6. 7.6.
Setkání rotujících setrvačníků Bubovice, Solvayovy lomy 8.6.
ITE - veletrh Hong Kong 13.-16.6. Cestovní ruch 13.6.
Moravia Sport Expo - veletrh Olomouc, Flora 14.-15.6. 14.6.
BITE - veletrh Čína, Peking 14.-16.6. 14.6.
Outdoor Retailer - veletrh USA, Salt Lake City 17.-19.6. 17.6.

Diskuse

Everest Horydoly - Kuba Turek, 25.5.2024 13:28, 2 příspěvky
INU Honza, 25.5.2024 13:00, 1 příspěvek
Everest Katka H, 25.5.2024 9:49, 2 příspěvky
Outdoorový obchod OUTDPRO, s. r. o., 22.5.2024 20:49, 59 příspěvků
OMYL !!! Vlastimil, 22.5.2024 16:23, 2 příspěvky
Online hazardní hry danielsherry, 22.5.2024 14:57, 4 příspěvky
Pro každého je vrcholový ... Lukas B., 21.5.2024 18:39, 6 příspěvků
Pro každého je vrcholový ... Michael Beranek, 21.5.2024 9:07, 6 příspěvků
kříž Horydoly, 20.5.2024 11:20, 6 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Malý ukrajinský Picasso Horydoly , 21.5.2024 12:59
Re: Bikesraz na Vysočině Horydoly , 17.5.2024 12:22
Přepis hlasu na text Horydoly , 11.5.2024 14:54
How to battle gym anxiety... Horydoly , 2.5.2024 9:51
Čarodějnický běh Horydoly , 1.5.2024 23:09
SALZKAMMERGUT TROPHY Horydoly , 1.5.2024 23:06
Pink EXPO Horydoly , 26.4.2024 0:47
O novém poznání, kterému ... milan šupa, 25.4.2024 19:37