Neznámý a tajemný Doupov

Neznámý a tajemný Doupov
Garmin Dakota 20.
Autor snímku Garmin
SDÍLEJ:

Na okraji Karlovarského kraje se rozprostírá oblast Doupovských vrchů, která má rozlohu velikosti 331 čtverečních kilometrů. Přesto se o Doupově ví mezi turisty asi tolik, jako o krajině na Měsíci. Od dob Avarských nájezdů na Slovany před patnácti sty lety tady život určují armády.

Jak na to

Město Doupov se nacházelo:

15 km jihozápadně od Kadaně

14 km jihojihovýchodně od Ostrova n.O.

18 km severovýchodovýchodně od K. Varů

13 km severoseverovýchodně od Bochova

18 km severozápadozápadně od Podbořan

GPS souřadnice bývalého náměstí jsou 50.25780 a 13.14196.

Mnoho z nás už slyšelo o Doupovu. Někteří tam byli jako vojáci na cvičení.

Idylickou krajina rozryly tankové pásy

Málokdo ale ví, že to byla svého času krásná krajina plná lidí, vesniček, polí, mlýnů, rybníků a potoků. Tomuto kraji vévodilo město Doupov, kde stál výstavný kostel, fara i škola.

Dnes je tu vojenský prostor rozrytý tankovými pásy. Po původních obyvatelích zůstaly jen malé zídky z kamení zarostlé houštím. A velké ticho!

Doupov, kdysi půvabné městečko v srdci stejnojmenných hor, se jmenovalo německy Duppau, dříve také Tuppaw. Stálo na mírném svahu uprostřed Doupovských hor, na dně kráteru bývalé sopky, v nadmořské výšce 578 metrů.

Po jeho okraji tekl potok Liboc, pramenící na jihovýchodním úbočí kráteru u bývalé obce Jeseň. U hřbitovního kostela na severozápadě města tekl Luční potok a po východní straně Pustý potok.

Možná tady zvítězil kupec Sámo

První staroslovanské osídlení na Doupově je spojeno s bojovným kmenem Lučanů. Dokazují to názvy bývalých vesnic. Zdánlivě znějí německy, ale jazykový základ mají často slovanský.

Na nedaleký vrch Úhošť u Kadaně dokonce kladli někteří historici bájný Wogastisburg, u kterého v roce 631 došlo k vítězné bitvě Slovanů vedenými kupcem Sámem nad Franky pod vedením krále Dagoberta.

Ve středověku zde víc než čtyři století panoval rod Doupovců z Doupova v letech 1116 až 1512. Po jeho vymření se Doupova ujali Žďárští. Oba dva rody byly vladycké, čili se jednalo o nižší šlechtu. Doupovci snad měli stejný původ jako Budovci, kteří se ovšem později vyšvihli mezi nejvyšší české šlechtice.

Armády přenášejí svrab, choleru, neštovice, chřipku a mor

Městečko Doupov dostalo jméno podle hradu, který měl postavit ve druhé polovině 13. století český šlechtic Jiří Doupovec z Doupova. Němci osídlili Doupovské hory po porážce husitů ve 13.-14. století.

Křižáci zlikvidovali nejen husitské posádky v Maštově a Kadani, ale během válečných tažení zemřelo téměř všechno české obyvatelstvo Doupovských hor. V celých Čechách došlo v té době ke snížení počtu obyvatel kvůli válečným útrapám.

Nešlo jen o přímé bojové střety a případně vraždění obyvatelstva, ale především o nemoci. Vojenské kontingenty totiž byly v masovém měřítku nakažené a roznesly smrtelné choroby po celé Evropě.

Ani přičinliví Němci na Doupově nezůstali

Později část Doupovských hor dosídlili Sasové a také Bavoři. Zabydleli se s německou důkladností. Nejvíce obyvatel měl Doupov v roce 1921, kdy registroval 1601 duší. V roce 1930 zde žilo z celkového počtu 1524 obyvatel jen osmnáct Čechů.

Po druhé světové válce byli Němci odsunuti většinou do Saska. Mnoho desítek obyvatel Doupova a okolních vsí, byť nevinných, bylo povražděno nebo utýráno k smrti Revolučními gardami. V těchto polovojenských bojůvkách, které měly po odchodu nacistické armády a německé byrokracie chránit životy a majetky, se koncentrovali zločinci, zloději a překupníci.

Po německém odsunu v roce 1945 nezůstal Doupov prázdný. O dva roky později už tu žilo 525 nových obyvatel, převážně Čechů. Ale i ti museli zase brzy odejít. Doupov byl s dalšími obcemi a osadami určen jako vojenský výcvikový prostor od roku 1954.

Konec srpna v doupovském hotelu Ozon

V tehdy již zcela opuštěném Doupově natočil film Konec srpna v hotelu Ozon režisér Jan Schmidt podle scénáře Pavla Juráčka roku 1966. Film pojednává o skupině žen, které přežily atomovou válku a snaží se přežít i za cenu poklesu na zvířecí úroveň.

Podívejte se na scénu z Doupova na YouTube:

Hry na vojáky jsou pořád stejná

Literát Vladimír Körner k tomu napsal: "Nejdříve byli vymazáni s hor Češi, potom museli odejít Němci a po nich opět Češi, když zde rozhodl v roce 1953 generál Čepička zřídit vojenský výcvikový prostor."

Jeho méně známý spisovatelký kolega Petr Chudožilov popsal svůj zážitek: "Ve vojenském prostoru na Doupově můj kamarád Slovák roztřílel samopalem barokní oltář. Optal jsem se ho s hrůzou v hlase: "Co to proboha děláš?" Odpověděl stručně a výstižně: "Sloužím vlasti!"

Příroda si poradí s člověkem i bez něj

Díky tomu, že na Doupovsku už dnes nežijí žádní obyvatelé, je dnes tato krajina přírodním skanzenem. Podle přírodovědeckého průzkumu z let 1987-1989 žije v Doupovských horách 57 druhů savců a 260 druhů ptáků. Mezi zvlášť vzácné živočichy patří užovka stromová anebo černý čáp.

Plachý pták se zde poprvé uhnízdil v šedesátých letech a dnes tu má domov možná čtrnáct párů těchto krasavců. Černý čáp, kterému jinde hrozí vyhubení, potřebuje k zahnízdění 10 až 15 kilometrů čtverečních klidného prostoru.

Dokladem o čistotě vod Doupovských hor je výskyt citlivých indikátorů - střevlí, mřenek, čolků a mloků, rosniček, ropuch a skokanů.

Žije tady i tetřívek, krkavec, tenkozobec opačný, vzácný luňák červený, objevila se několikrát sovice sněžná a orel křiklavý. Na podzim se opuštěné Doupovsko stává místem, kde se zastavují na cestě k jihu obrovská hejna ptáků ze severní Evropy. Rostou tu orchideje, jako pětiprstka žežulník či prstnatec bezový, dále hvozdík pyšný, zvonečník hlavatý, kruštík širolistý, měsíčnice vytrvalá, koniklec otevřený, lýkovec jedovatý a ještě asi 35 dalších vzácných a ohrožených rostlin.

Doupov je vlastně karlovarské safari. Když si večer sednete na místě s rozhledem doširoka, máte možnost spatřit celkem početná stáda vysoké, muflonů a černé zvěře.

71 osad, vesnic a měst zmizelo

Po socialistických vojácích zbylo na Doupovsku jen několik osad, které můžeme rozlišit v terénu. Sklepy a zídky zůstaly v obcích Lipoltov, Mělník, Jindřichov, Petrov, Hrzín, Doupov, Lochotín a Oleška.

Beze stopy zmizelo z povrchu Doupovska dalších 71 obcí, osad, horských samot a dvorců. Byly pospojované sítí kamenitých a štěrkových silnic a horských cest, které jsou dnes v terénu leckde patrny už jen podle pozůstatků jasanových stromořadí. Jasan mělo ve znaku město Doupov.

Vojáci převážně v sedmdesátých letech minulého století rozstříleli a odstranili dva a půl tisíce domů, třináct kostelů, čtrnáct kaplí, dva zámky, klášter, pivovar, lázně, železniční trať, šestatřicet mlýnů, šestnáct pil a vymazali prakticky všechny stopy po původních obyvatelích ve skoro sedmdesáti obcích, včetně dvoutisícového okresního města Doupova.

Z toho zůstaly dodnes již jen dvě původní stavby. Zplundrovaná hrobka místního šlechtického rodu Zedtwitzů a budova skladu u někdejšího nádraží.

Hrobka, které občas natře někdo střechu načerveno, stojí jako výmluvný milník v centru Doupova a z hospodářské budovy prosvítá nápis původní fasády Genossenschaft Filiale Duppau.

Jaký je dnešní stav?

Podle vládního rozhodnutí bude Doupov i nadále patřit vojákům. Už ne jako cvičiště teroristů a Varšavské smlouvy, ale armád NATO. Snad si noví vojáci budou dávat větší pozor a nebudou bezhlavě vše ničit.

Doupovské hory jsou zdrojem alkalických minerálních vod značek Mattoni a Korunní i jiných kyselek. Ostatně jméno obce Kyselka je jen český název pro obec Kysibl ležící na kraji vojenského pásma Doupov.

Mezi Karlovarskými lidmi se proslýchá, že hlavní a tajné bylinné ingredience do likéru Becherovka pocházejí jistojistě odtud, z doupovských luhů a hájů. Co je na tom pravdy, vědí snad jen majitelé likérky a hlavní technolog.

Jak se tam dostat

Doupovské hory se zdvihají mezi městy Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří a Valeč. Jsou vklíněny mezi uhelné doly Sokolovské a Mostecké pánve. Nejvyšším bodem Doupovských hor je zalesněný vrch Hradiště (934 m n.m.).

Do okrajových částí pohoří lze vstoupit nebo vjet na horském kole. Centrální třetinu území včetně Doupova zabírají vojáci. Jednou za čas vyhlásí víkend, kdy je možné vojenské území navštívit.

Občas si mezi střelnice udělá výlet nějaký romantický civilista, tramp nebo turista. Jde tady ovšem opravdu o život. Doupovsko je totiž oblíbeným cvičištěm všech armád NATO. Létající ostré střely a ostří hoši se zbraněmi - to není vhodná kombinace na nedělní výlet!


Zobrazit místo Krušné hory na větší mapě

Která městečka, vesnice, samoty a mlýny na Doupovsku zmizely po roce 1953:

Albeřice (Alberitz), Bražec (Bergles), Březina (Pirk), Bukovina (Buckwa) - zůstalo 5 domů, Činov (Schönau) - zůstaly 2 domy, Dlouhá (Langgrün), Dlouhý Luh (Langenau), Dolní Lomnice (Unter Lomitz), Donín (Dohnau), Doupov (Duppau), Doupovské Mezilesí (Olitzhaus), Dřevohryzy (Zeberheisch), Egertl, Emanuelův Dvůr (Emanuelshof), Heřmanov (Hermersdorf), Hluboká (Tiefenbach), Holetice (Holeditz), Hora (Horn), Horní Lomnice (Ober Lomitz), Hradiště (Höfen) - zbyla malá vodárna, Hrzín (Grün), Humnice (Humitz), Hůrka (Horkau), Javorná (Ohorn) - zbyl 1 dům, Jeseň (Gässing), Jindřichov (Heinersdorf), Jírov (Jurau), Konice (Kunitz), Kopáčov (Kopitschau), Kottershof (Chalupa), Kozlov (Koslau), Lipoltov (Lappersdorf), Litoltov (Liesen), Lochotín (Lochotin) - 10 domů slouží armádě, Lučiny (Hartmannsgrün), Malá Lesná (Klein Spinnelsdorf), Maleš (Mohlischen), Malý Hlavákov (Kleinlubigau) - zbyly 3 domy, Martinov (Merzdorf), Mělník (Melk), Mětikalov (Meckl), Mlýnská (Mühldorf), Nový Dvůr (Neuhof), Obrovice  (Wobern), Oleška (Olleschau), Ostré (Westrum), Pastviny (Weiden), Petrov (Petersdorf), Prachomety (Promuth), Radnice (Redenitz), Radošov (Reschwitz) - je zde sídlo velitelství vojenského protoru, Ratiboř (Rodbern), Řednice (Rednitz), Růžová (Rosengarten), Sedlec (Zettlitz), Stará Ves (Altdorf), Svatobor(Zwetbau) - zůstaly 3 domy, Telcov (Teltsch), Těš (Tesch), Tis u Luk (Tiess), Tocov (Totzau) - zbyl ovčín, Třídomí (Dreihäuser), Trmová (Dürmaul), Tunkov (Tunkau), Tureč (Turtsch), Valov (Wohlau) - zbyl 1 dům a trosky kaple, Velká Lesná (Gross Spinnelsdorf), Víska (Dörfles), Zakšov (Sachsengrün), Zvoníčkov (Männelsdorf), Žďár (Saar), Žebletín (Sebeltitz).

Zdroj: Pavel Beran a Sudetendeutsches Ortsnamenverzeichnis

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

...

Ja jsem tam bydlel, cely svoje dětství.A vim že přes tyden jsem nikam nemohl, ale o vykendu tam není živa duše. Dokonce mam prolezly i byvale ruske podzemky.Takže když to tam chcete prochazet tak jedině o vykendu .

  • Autor Kozlik
  • Datum a čas 26.12.2013 20:13
Reaguj
nostalgie

Vojáci "ničili" pouze dané směry. Ostatní okolí bylo "bezzýsahové. Tolik přírodního života jsem neviděl. Poznal jsem, jak vítr fouká na "Souložíšti" (Složišti) v zimě. Tak zvláštně zapadanou rotu BVP v proudu (BVP za sebou-přespali jsme tam) jsem nikdy a jiné věci neviděl mimo fotek z Himalájí (stanů). Vím, bydleli tam lidé, ale stal jsem se Zeleným a tím také zůstanu. Vlada.gaucak

Reaguj
besuch nach duppau und umgebung

Erreichbar Gemeinschaft und Einsamkeit:
Albeřice, Bražec, Dolní Lomnice, Činov, Lučiny, Svatobor, Javorná, Dolní Valov, Ořkov, Střenice

Der zugängliche Teil der Straße sind:
Bražec – Javorná – Dolní Valov – Radošov – Albeřice – Velký Hlavákov
 Dubina – Lučiny
 Dubina – Svatobor
 Kyselka – Dolní Lomnice
Albeřice - Holetice
Albeřice - Lochotín

Der Eintritt ist zu Fuß möglich, per Fahrrad oder mit dem Auto bei Tageslicht. Es ist verboten, das Feld und abseits der Straße außerhalb des Dorfes geben. Militär-Administration kann vorübergehend zu schließen, alle Gebiete und Bericht über die Zufahrtsstraße Verkehrszeichen.

Viel Spass in Duppau-Gebirge!

 

Reaguj
besuch nach duppau und umgebung

Hallo ,ist es möglich nach duppau zu fahren und in der umgebung die ehemaligen dörfer zu besichtigen...was noch davon steht..??

weiß nicht wohin man sich wenden muß um eine erlaubnis für die sperrzone zu erhalten?

kann mir jemand einen rat geben oder vielleicht weiter helfen?

vielen dank

  • Autor thomas
  • Datum a čas 3.5.2012 19:44
Reaguj
doupov
Neni pravda, ja tam byl kolikrat a nikdy jsem tam nenarazil na živou duši. Zaleží na tom kudy se člověk pohybuje.A rozhodně ne PO-PÁ
  • Autor blabla
  • Datum a čas 13.9.2009 21:08
Reaguj
Na Doupov jezdit nedoporučuji. Nevím jak to dělají, ale vojenská policie tam chytí fakt každého a místňáci z okolních obcí podezřelé turisty udávají. Pokutu v řádech tisíců tam neukecáte.
  • Autor Anonym
  • Datum a čas 11.6.2009 18:33
Reaguj
bohužel
Nejlepší ochranou přírody je v této zemi létající olovo. Svědkem toho je VVP Boletice, kde díky volnějšímu přístupu vesele řádí motorkáři a čtyřkolkáři. VVP Doupov v padesátých létech nahradil VVP Prameny ve Slavkovském lese. Naše tanky už tu řádit nemohou, díky kvótám NATO jich máme míň, než Gruzie před válkou s Ruskem a kolik z nich je pojízdných, to si nikdo netroufne odhadnout. Navíc jsou povětšinou dislokované na Moravě.Luxusní publikace o jednotlivých VVP i o všech dohromady poskytuje Ministerstvo obrany ČR - jsou v nich fotky, mapy, stručná historie, přírodní krásy a výčet létajícím olovem chráněných živočišných a rostlinných druhů.
Reaguj
Celkem 7 příspěvků v diskuzi


Organizované zimní táboření 2023

Organizované zimní táboření 2023

Sezona zimního táboření je v plném proudu. Pod hlavičkou Klubu českých turistů a Klubu slovenských turistov se koná od začátku prosince do konce března několik desítek víkendových akcí, kterých se může zúčastnit... celý článek

Praha AKTUÁLNĚ 2023

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2023

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Protivínský novoroční ohňostroj bude největší v jižních Čechách

Protivínský novoroční ohňostroj bude největší v jižních Čechách

Oblohu nad Protivínem rozzáří v podvečer Nového roku velkolepý ohňostroj. Protivínská pyrotechnická supershow se uskuteční 1. ledna. Ohňostroj bude opět jedním z největších v Česku a jednoznačně největším na jihu Čech.
Maďarské dálniční známky 2023

Maďarské dálniční známky 2023

Na cestu do Chorvatska se někteří Češi a mnoho Moravanů vydávají přes Maďarsko. Potřebují k tomu dálniční známky. Hodí se i návštěvníkům Budapešti a hostům proslulých maďarských termálních lázní.
Festivalová zóna 32. ročníku Festivalu Krumlov

Festivalová zóna 32. ročníku Festivalu Krumlov

Rozmanitý a lákavý doprovodný program zdarma nabídne 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov ve Festivalové zóně od 14. července do 18. srpna.
Zimní slunovrat začíná opravdovou zimu a vrací nám světlo

Zimní slunovrat začíná opravdovou zimu a vrací nám světlo

Zimní slunovrat se odehraje ve středu 22. prosince přesně v 4:28 hodin. Noc je nejdelší a den nejkratší z celého roku. Důvodem je, že naše severní polokoule je nejvíce odchýlená od Slunce.
Krkonoše: superkontinent Pangea se láme (dobrodružná geologie)

Krkonoše: superkontinent Pangea se láme (dobrodružná geologie)

Kde se vzaly Krkonoše? Jejich základ tvoří krystalická břidlice se starohor a svor ze začátku prvohor, z doby před miliardou let, o které toho dodnes moc nevíme. Karbon a počátek permu v prvohorách (před 300-360 miliony

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Boot - veletrh Německo, Düsseldorf 21.-29.1. 21.1.
Dartagnanovo zimní táboření Krušné hory, Běhánky 27.-29.1. 27.1.
Reisemesse - veletrh Německo, Drážďany 27.-29.1. 27.1.
Zimní táboření Prašivá 7.-29.1. 27.1.
Adventur - veletrh Litva, Vilnius 27.-29.1. 27.1.
24 hodin na Lysé hoře Lysá hora 28.-29.1. Zimní horský maraton 28.1.
Vánoční výstava Sokolov, zámek 23.11.-29.1. 29.1.
Americký severozápad - diashow Hradec Králové, Adalbertinum 19.-21.4. Přednáší Martin Loew 30.1. 18:00
FESPO - veletrh Švýcarsko, Curych 2.-5.2. 2.2.
Vacances - veletrh Belgie, Brusel 2.-5.2. 2.2.

Diskuse

Etický kodex Syndikátu no... Horydoly, 29.1.2023 22:06, 2 příspěvky
Skialp Kuba Turek, 29.1.2023 22:03, 15 příspěvků
Oblečení na zimní koloběž... Bretislav, 29.1.2023 18:56, 1 příspěvek
Člověk nesmí být zhýčkaný... Honza, 29.1.2023 15:11, 13 příspěvků
Skialp Honza, 29.1.2023 14:56, 15 příspěvků
INU Honza, 29.1.2023 14:48, 2 příspěvky
Půjčovna sportovních vozí... Karolína Vorlíčková, 29.1.2023 14:33, 10 příspěvků
Kolobezkou po Praze Bretislav, 29.1.2023 11:14, 1 příspěvek
Skialp Kuba Turek, 28.1.2023 23:42, 15 příspěvků
Skialp Šlojíř, 28.1.2023 22:35, 15 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Běžecké závody 2023 Horydoly , 25.1.2023 20:46
Konvenční turismus je passé Horydoly Open, 20.1.2023 18:30
Pojišťovny varují před vý... Horydoly Open, 20.1.2023 18:23
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:21
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:19
Všem! Všem! Všem! Bude po... milan šupa, 14.1.2023 19:43
Sraz na Pražském hradě 8.1. Horydoly , 5.1.2023 20:52
Praha na Silvestra: dopra... Horydoly , 31.12.2022 9:42