Reklamace rámu se táhla tři roky

Reklamace rámu se táhla tři roky
SDÍLEJ:
Před třemi lety mi praskla trubka na rámu horského kola Giant Escaper 99. Teprve letos jsem se dočkal finanční náhrady. Věnoval jsem tomu ovšem spoustu času, reklamoval jsem a soudil jsem se. Za vše může tuzemský dovozce pan Malý a jeho firma MM.
Jak na to

Jak šel čas 

14/04/2000: Zakoupení jízdního kola u firmy MM s.r.o. (dříve dovozce kol Giant, nyní Acstar)

17/07/2003: Praskla spodní rámová trubka

22/07/2003: První kontakt s firmou Progress Cycle a reklamace (e-mailem) na základě fotografií

28/07/2003: Zamítnutí reklamace firmou Progress Cycle (e-mailem) z důvodu výměny vidlice za odpruženou

15/08/2003: Reklamace (písemně) a předání rámu u firmy Progress Cycle (současný dovozce kol Giant) v Praze

04/09/2003: Zamítnutí neoprávněné reklamace firmou Progress Cycle z důvodu vystavení extrémní námaze 

10/11/2003: Reklamace (písemně) a předání rámu u firmy MM s.r.o. (dříve dovozce kol Giant, nyní Acstar) 

15/12/2003: Sepsání nového reklamačního listu s datem 15. 12. 2003 kvůli prodloužení lhůty na vyřízení (majitel firmy na služební cestě). Prodejcem neuveden návrh na vyřízení reklamace 

12/01/2004: Vyjádření k reklamaci od MM s.r.o.: "Neuznává se na základě znaleckého posudku - nesprávné používání, neúměrné opotřebování a nešetrné zacházení se zbožím 

19/02/2004: Na moji žádost vypracován znalecký posudek u Ing. Ladislava Dítě (soudní znalec, obor sport a ekonomika) v Praze. Cena posudku 1365 Kč

23/02/2004: Posílám do MM s.r.o. pokus o smír a návrh na slevu z kupní ceny 10 000 Kč

27/03/2004: Zamítnutí návrhu na slevu firmou MM 

23/04/2004: Prostřednictvím zástupce podávám žalobu na vydání Platebního rozkazu 

12/07/2004: Městský soud v Brně vydal platební rozkaz

25/11/2004: MM podává Odpor proti platebnímu rozkazu a dokládá znalecký posudek Bořivoje Nakládala  z 5. 1. 2004

26/01/2005: Jednání u Městského soudu v Brně. Nabídnut smír za zaplacení 50 % žalované částky + 50 % nákladů

01/02/2005: Posílám do MM další pokus o smír za podmínky zaplacení 50 % nákladů + 5000 Kč. Odmítnuto

22/06/2005: Soudkyně objednává znalecký posudek k posouzení příčin lomu rámu jízdního kola u SVÚM (Státní výzkumný ústav materiálu) v Praze. Uhradil jsem zálohu na tento posudek 2500 Kč

11/07/2005: Výzva SVÚM k zaslání rámu k posouzení do Prahy 

27/09/2005: SVÚM (oddělení pevnosti) vypracoval Technickou zprávu s fotografiemi lomové plochy

12/11/2005: Na základě technické zprávy (vyzněla v můj prospěch) na veletrhu Sport Life v Brně nabízím panu Malému ústně smír za podmínek uhrazení 10 000 Kč + 50 % nákladů. Kategoricky odmítá

03/02/2006: Pan Malý z MM mi telefonuje a hodlá přistoupit na mimosoudní vyrovnání za podmínky zaplacení reálných nákladů a slevy 10 000 Kč

14/02/2006: Firma MM zaplatila celkovou vypočtenou částku 17 782 Kč na účet právního zástupce. Podniknuty kroky k zastavení řízení

30/03/2006: Předsedkyně Městskéhou soudu zastavila řízení a nařídila MM zaplatit náklady na řízení ve výši 1665 Kč

Navazuji na předchozí díl mé anabáze, který popisoval reklamaci prasklého rámu do začátku roku 2004. Končil tehdy neradostným konstatováním, že ztroskotaly veškeré pokusy o smír a mimosoudní řešení.

Přípravy na podání žaloby

Navštěvuji advokáta a vysvětluji mu celou situaci. Má pochopení, sám jezdí na kole. Nicméně mi doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek, na jehož základě bychom se ještě mohli pokusit o mimosoudní vyrovnání.

Pak případně podepíši plnou moc a ponechám všechny kroky na něm. Dohlédne alespoň na formální správnost podání žaloby. Samozřejmě, že to něco stojí. Upozorňuje mne na rizika spojená se soudní pří, i když se domnívá, že jsem v právu.

Znalecký posudek

Sháním se po nějakém znalci, který by byl pro můj případ nejvhodnějsí. Strojírenství, sportovní potřeby, cyklistika? Vůbec netuším v jakém oboru znalce hledat. Na www.justice.cz v seznamu znalců zadávám heslo "cyklistik".

Vybírám znalce z Prahy, který má specializaci "výzbroj a výstroj na lyžování, tenis, cyklistika, kanoistiku, jachting, míčové hry, atletiku windsurfing a ostatní tělovýchovné činnosti" (ing. Ladislav Dítě). Volám mu, domlouvám podrobnosti a pídím se po odhadu, kolik to asi bude stát (cca 1500 Kč).

Vezu kolo do Prahy. Cca za 14 dní je posudek hotový. Nakonec stál 1365 Kč a co bylo nejdůležitější, potvrdil moji doměnku, že jsem v právu. Stručný závěr byl, že "... příčinou poškození rámu byl únavový lom od běžného provozu a cyklického zatěžování obvyklými silami při provozu horského kola..."

Znalec dodává, že vychází také ze závěrů konzultace s Doc. Ing. Milanem Růžičkou z katedry mechaniky Fakulty strojního inženýrství v Praze. Tím mě 100% uklidnil a já si myslel, že snad přesvědčí i pana Malého. Nestalo se tak.

Soudní pře začíná

Posílen dobrým výsledkem znaleckého posudku vyrážím za advokátem, podepisuji mu plnou moc a předávám veškeré materiály. Můj zástupce podává žalobu na vydání Platebního rozkazu, ke které dokládá kromě jiného také zmíněný znalecký posudek. Ptal jsem se co bude dál? Odpověď zněla, že teď nezbývá než čekat.

Odpor MM a jejich posudek

Městský soud skutečně vydal platební rozkaz za necelé 3 měsíce od podání žaloby (to je rychlost...). Pak dlouho trvalo, než se ho podařilo panu Malému doručit, protože odpor proti tomuto platebnímu rozkazu je datován až 25. listopadu 2004.

K odporu pan Malý dokládá svůj znalecký posudek od znalce Bořivoje Nakládala z ledna 2004, na jehož základě zamítnul reklamaci a mně ho tehdy odmítl ukázat. Dodnes nechápu proč. Kdyby mi ho v lednu 2004 ukázal, pravděpodobně bych se zdržel dalších kroků, protože jeho závěr vyzněl mírně ve prospěch firmy MM.

Pan Nakládal tvrdí, že "... bylo zjištěno obloukové prohnutí spodní rámové trubky směrem do středu základního rámového trojúhelníku, které může vzniknout pouze neadekvátním používáním kola..." Toto prohnutí se prý "... dříve nebo později projeví takovýmto spontánním rozlomením, ke kterému došlo v místě, které je jízdou v terénu vibracemi vidlice nejvíce namáháno."

Další vývoj případu přesně předpověděl můj zástupce. Jen nebyl schopen odhadnout časové horizonty. Obrnil jsem se trpělivostí. Jinak to v našem soudnictví nejde. Mezi tím jsem si samozřejmě dávno pořídil rám jiný (Fort), na kterém jezdím od roku 2004.

Soudní líčení

V lednu 2005 proběhlo soudní líčení v Brně, na kterém se nás snažila soudkyně přesvědčit o výhodnosti jiného řešení. Navrhl jsem, že od žaloby ustoupíme, když mi firma zaplatí 5000 Kč a 50 % z dosavadních skutečných nákladů.

Pan Malý o tom nechtěl ani slyšet a trval na tom, že jsem vlastně někdo jako fourcrossový král Michal Prokop, který navíc jezdí nazdařbůh lesem a skáče ze skály na skálu, a co nejhůř, že jsem si k tomu vybral jejich horské kolo, které se k tomu rozhodně nehodí.

Dopadlo to podle očekávání. Bez nějakého výsledku nás soudkyně propustila s tím, že nařídí vypracování dalšího znaleckého posudku a že nás to bude určitě něco stát. Za čas přišla výzva k zaplacení zálohy na znalecký posudek ve výši 2 500 Kč. Zaplatil jsem a 11. července (půl roku po líčení!) přišla žádost o zaslání rámu na adresu SVÚM (Státní výzkumný ústav materiálu) v Praze. Zaslal jsem a dál čekal...

Rozhodující znalecký posudek

Na konci září 2005 přišel na Městský soud v Brně rozhodující znalecký posudek od SVÚM. Před tím požádali mého zástupce, zda mohou rám rozřezat, aby odhalili příčinu zlomu. V posudku je kromě pár zvětšenin fotografií lomu (laikovi nic neříkajících) také závěr a ten mě opravdu potěšil: ¨"Ke vzniku porušení rámu jídního kola došlo postupným šířením trhliny vzniklé za provozu v přechodu sváru do základního materiálu trubky. Postupné šíření po cca 70% obvodu trubky svědčí o tom, že ke vzniku trhliny nedošlo násilným jednorázovým přetížením rámu. Přechod svárového spoje patří k nejvíce namáhané oblasti a je z konstrukčního hlediska nejslabším článkem."

Abych si ušetřil další den dovolené a cestu do Brna, oslovuji ústně pana Malého s nabídkou mimosoudního vyrovnání, tentokrát za podmínek uhrazení plné částky a všech reálných nákladů. Předpokládal jsem, že posudek četl a konečně uzná, že bude toto řešení nejrychlejší a pro něj také nejlevnější. Odmítá a zdá se, že stále nevěří tomu, že jsem rozhodnut dotáhnout celý případ do konce.

Happy end

Stále čekám na další krok soudu. Místo toho mi začátkem února volá přímo pan Malý s tím, že by tedy přistoupil na mimosoudní vyrovnání a abych mu specifikoval podmínky, za kterých stáhneme žalobu. Zřejmě se k tomuto kroku odhodlal po konzultaci se svým zástupcem, nebo si pozorně přečetl všechny posudky a odhadl reálně své šance.

Ať tak či tak, měl jsem obrovský pocit zadostiučení. Dokonce se mi snad vrátí i prostředky, které jsem do celého případu za poslední dva roky nacpal.

Naštěstí nebylo daleko od slov k činům a na účet mého právního zástupce zaplatil pan Malý 14. února 2006 celkovou vypočtenou částku 17 782 Kč. Zástupce tedy stáhnul žalobu a 30. března 2006 zastavila soudkyně celé řízení a navíc nařídila firmě MM zaplatit náklady řízení ve výši 1665 Kč.

Celkem tedy celá akce vyšla firmu MM zhruba na dvojnásobek oproti žádané částce. A to jsem byl ještě poměrně vstřícný, protože jsme požadovali pouze reálné náklady a nesnažili jsme se vyčíslit náklady v obvyklé výši a vynechali úroky.

Poučení z krizového vývoje

Právě kvůli poučení jsem celou anabázi podrobně popsal a věnoval tomu tolik času. Já jsem poučen, trochu mi stouplo spotřebitelské sebevědomí, stal jsem se členem Sdružení obrany spotřebitelů, získal jsem pocit zadostiučinění, zkušenost se soudní pří a vložené finanční prostředky.

Kromě toho jsem snad upozornil ostatní zákazníky na nebezpečí vyplývající z koupě kola od jednoho podnikatele. Nutno dodat, že u slušných podnikatelů není většiny kroků potřeba.

Pokusím se stručně shrnout zásady, kterými se dnes řídím a doporučuji čtenářům totéž:

* Za každých okolností trvejte na svých právech!

* Pokud si s něčím nevíte rady, ptejte se (např. SOS)!

* Dejte přednost značkám s dobrou pověstí a tradicí!

* S reklamací vždy běžte za prodejcem a trvejte na písemném protokolu!

* V případě nutnosti braňte svá práva u soudu!

Jen důsledným přístupem ke svým právům můžeme vybudovat prostředí, ve kterém se nebudou prodávat a vyrábět šunty a zákazník dotane za své peníze zboží, které bude sloužit déle než jen po dobu zákonné záruční doby.

Děkuji všem, kteří mi pomohli dovést věc do zdárného konce ať už přímo (advokát Petr Fišer) nebo nepřímo (média a ostatní).

Autor popisuje podrobnosti na osobním webu Aldomoro. Tam si také můžete prostudovat kopie všech citovaných dokladů.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Blbci
Čau Aldo, kašli na ty kecy , co tady píšou převážně Ti, kteří ke kolu a sportu mají hodně daleko.Je dobře, že jsi se rozhodl to zveřejnit, protože je to jediná cesta, jak ukázat ostatním, že to není marné se soudit a navíc udělat negativní reklamu.Po přečtení článku jsem usoudil, že pan Malý si ji opravdu zasloužil. A i kdyby sis koupil sebevětší shit tak na to máš právo( Měj se! Patrik
 • Autor Patrik
 • Datum a čas 13.11.2006 10:47
Reaguj
Re: ptákovina
Karle, dotyčný se věnuje jízdě na kole víc než si dovedeš představit, ale taky má i jiné problémy a očividně si nenechá ledacos líbit. Je ovšem natolik schopný, ze bravurně zvládá obojí. Ty by ses možná mohl zamyslet nad českou gramatikou?
 • Autor zelvajz
 • Datum a čas 30.10.2006 19:23
Reaguj
já mám
už 52 let starou Ukrajinu a nikdy jsem nic nereklamoval a nevysoudil ...a to na ní vozím pytle cementu,uhlí ,koksu a někdy i starou na štangli na hřbitov,jen jednou jsem havaroval do Trabanta,když jsem jel do hospody,ten dopad (Trabant) ani bych ho nepřál vidět jak by dopad,( řidič),kdybych jel z hospody,nedal mě totiž na stopce přednost.
 • Autor bicyklista
 • Datum a čas 13.10.2006 01:11
Reaguj
Re: Pořádný kolo
Kurna, ja se asi nachytal na reklamu. Dyt s tim Giantem za 100 litru jezdil i Maros po Vysokych Tatrach... taky jak dopadl, ze? Takze mi to fakt patri. Furt jsem dopadl lip nez on.
 • Autor Alda
 • Datum a čas 21.9.2006 12:34
Reaguj
Re: batoh nebo MTB ram?
Jo, mel jsem haluz, ze si to Doldaci precetli a rozhodli se to rychle vyresit a urcite taky nechteli riskovat sve jmeno. Protoze sam jsem je nekontaktoval kvuli tomu, ze mi Popik Popina tvrdil, ze v Doldy je to nezajima, ze to resit nebudou. Tehda jsem jeste nemel duvod mu neverit. Nicmene kdysi davno mel kamos problem s botama, prodejce jej taky poslal do nekam, tak napsal mejla vyrobci a ten mu boty ochotne vymenil. Ted nevim jestli to byly Meindly nebo Garmonty, ale vyrobci stalo za to mit spokojeneho zakaznika i v nejake CR.
 • Autor Martin
 • Datum a čas 21.9.2006 12:33
Reaguj
Pořádný kolo
Máš si koupit pořádný kolo a ne Americkej márketovej shit. A vůbec. Nepodporuju nákupy rovnou z velkoobchodu, takže ti to patří :-I ( Na druhou stranu p. Malý nikdy nebyl solidní zástupce značek se kterými obchodoval )
 • Autor dědek
 • Datum a čas 21.9.2006 08:00
Reaguj
Pořádný bič na podnikatele
Správný postup na gaunery podnikatelský s vyjímkou velkých zavedených firem, dejte znova žalobu o úroky z prodlení a ať zaplatí veškeré náklady vzniklé prodlevou do podání žaloby, jízdné, průměrnou mzdu za dovolenou apod.. Ať si to příště rozmyslí namlsaní podnikatelé. V Rakousku zaplatí celou částku již při prvním posouzení v prodejně a na ruku. Zveřejni adresu obchodu.
 • Autor Tom
 • Datum a čas 20.9.2006 23:36
Reaguj
batoh nebo MTB ram?
Tak jsem si precetl ten tvuj pripad. Dost husty pan Popik... Bych rekl, ze jeste tezsi kalibr nez pan Maly. ja mel navic tu smulu, ze kontakt na samotneho vyrobce se blbe shani. Maximalne jsem se dostal na evropske zastoupeni v Polsku. Poslat ram nazdarbuh nekam do USA jsem mel jako zalozni a posledni variantu.. Nepochybuji o tom, ze nekde v Giantu v USA nemaji ani tuseni o tom, jak se tady naklada s jejich vyrobky. nebo ze by to byl duvod, proc pan Maly o vyhradni zastoupeni Giantu v CR prisel????
 • Autor Alda
 • Datum a čas 20.9.2006 22:24
Reaguj
Reklamace batohu
Je to tady: Bacha na šmejdy
Reaguj
Když mu to velkoobchod prodá přímo a neodkáže zákazníka na prodejce, proč by to nekoupil levněji? Jestli koupil kolo přímo ve velkoobchodu, je to chybná prodejní strategie dovozce. Proč má potom své smluvní prodejce, když prodává kola přímo?
 • Autor Vilda
 • Datum a čas 20.9.2006 20:37
Reaguj
Celkem 21 příspěvků v diskuzi


Střední Čechy AKTUÁLNĚ 2022

Střední Čechy AKTUÁLNĚ 2022

BARRANDIEN Co je nového na Karlštejnsku, Křivoklátsku, Rakovnicku, v Českém krasu a dalších zajímavých místech středních Čech? Přečtěte si krátké zprávy.... celý článek

Polabí AKTUÁLNĚ 2022

Krkonoše AKTUÁLNĚ 2022

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Jeseníky AKTUÁLNĚ 2022

Jeseníky AKTUÁLNĚ 2022

CYKLOSTEZKY Nejvyšší bod Česka je kde? Na vrcholu vysílače Praděd! Kam se hrabe Sněžka... Čtěte aktuální zprávy z Jeseníků, Hrubého a Nízkého Jeseníku a Jesenicka.
Podzimní vyjížďka na horském kole na Šemberu

Podzimní vyjížďka na horském kole na Šemberu

BIKE GUIDE Říčka Šembera připomíná kamenitou Vydru. Zatímco na Šumavě už sněží, ve středních Čechách ještě vládne krásný podzim. Pravý čas vyrazit na horském kole!  
Cyklonovinky 2022

Cyklonovinky 2022

JIHLAVA Krátké zprávy ze světa velkých kol, tlustých pneumatik, odrážedel, skládaček, lehokol, koloběžek a cyklostezek.
Alpy AKTUÁLNĚ 2022

Alpy AKTUÁLNĚ 2022

HAUTE MAURIENNE Co je v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.
Elektrické koloběžky a elektrokola AKTUÁLNĚ 2022

Elektrické koloběžky a elektrokola AKTUÁLNĚ 2022

PAŘÍŽ Krátké ale důležité zprávy o elektrokolech a elektrokoloběžkách.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Polabské vánoční trhy Lysá nad Labem 2.-18.12. 2.12.
Salon Nautique - veletrh Francie, Paříž 3.-10.12. Lodě 3.12.
ILTM - veletrh luxusního cestování Francie, Cannes 5.-8.12. 5.12.
ISPO China - veletrh Čína, Peking 9.-11.12. 9.12.
Reisemarkt - veletrh Německo, Mannheim 6.-8.1. 6.1.
Snow Show - veletrh USA, Denver 10.-12.1. 10.1.
Pro Winter - veletrh Itálie, Bolzano 11.-12.1. Horské technologie 11.1.
Vakantie - veletrh Nizozemsko, Utrecht 12.-15.1. 12.1.
CMT - veletrh Německo, Stuttgart 14.-22.1. 14.1.
Hoga - veletrh Německo, Norimberk 15.-17.1. 15.1.

Diskuse

zima Jana Bokšová, 2.12.2022 17:55, 1 příspěvek
tradiční bota Lukas B., 1.12.2022 13:09, 1 příspěvek
Správný počin Honza, 30.11.2022 11:48, 6 příspěvků
Re: Re: Iva Didová, Stand... Horydoly, 29.11.2022 22:40, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 22:06, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Michael Beranek, 29.11.2022 19:42, 134 příspěvků
zlatý poklad Honza, 29.11.2022 15:20, 1 příspěvek
Re: Re: Iva Didová, Stand... Honza, 29.11.2022 14:55, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 14:33, 134 příspěvků
Párty oblečení od MOHITO Mohito Party obleceni, 29.11.2022 12:27, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Minimalistická lehká obuv... Horydoly , 18.11.2022 15:18
Jak se chodí naboso? Horydoly , 18.11.2022 15:16
Re: Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:13
Naboso i v zimě? Horydoly , 18.11.2022 15:12
Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:09
Bruslení Horydoly , 15.11.2022 16:37
Zvedněte hlavy vzhůru! Sv... milan šupa, 10.11.2022 19:47
Horská střediska se těší ... Horydoly , 8.11.2022 23:38