Berg Heil! V podhradí.

Berg Heil! V podhradí.
SDÍLEJ:

Ojvín je skoro tisíc let staré české královské sídlo na kupecké stezce do Žitavy. Dominantou dalekého širokého okolí je osmdesátimetrový masiv, na kterém stojí zbytky hradu a později kláštera s gotickou katedrálou. Přestože je vstupné docela drahé, tak neprohloupíte, když se dovnitř podíváte. Ojvín je díky vzdušným lázním střediskem s poměrně čilým kulturním životem, koncerty a festivaly. Nezapomeňte ale na hlavní cíl: pískovcové lezení!

Jak na to

Mapy

V Čechách vydal Klub českých turistů Lužické hory 1:50.000. V Německu jsou k dostání Zittauer Gebirge 1:30.000 a Zittauer Gebirge Ostteil/Westteil 1:10.000. Ta podrobnější je starobyle kreslená a přesto ideální pro orientaci v nepřehledném terénu.

Horolezecké průvodce

Kdysi vyšel sešitek Pískovcové skály v NDR (Praha, Olympia 1977), který je v reálu zcela nepoužitelný. V roce 1993 vydalo nakladatelství Sportverlag Berlin průvodce Zittauer Gebirge und andere Klettergebiete im Sachsen od Hanse Pankotsche. V roce 2001 vyšel nový průvodce v Jürgen Schmeisser Verlag. V tomto průvodci je zvolena trošku diskutabilní cesta, průvodce není v pravém slova smyslu výběrem, ale nejsou zde uvedeny věže označené jako Quacky (kvaky = bezvýznamné čudly). Na konci průvodce je uveden seznam kvaků s komentářem, že jsou lezecky málo významné. O některých neuvedených lezeckých objektů mám pocit, že se nejedná ani tak o kvaky, jako o masivy nebo polomasivy s nádhernými cestami, na které se běžně leze, ale vlastně se to zas tak úplně nesrovnává s pravidly (například Hussittenriff nebo stěna vlevo od Rübenzahlwandu).

Značení v terénu

Turistické značky jsou dobře značené a schematickou mapu najdete na každém větším rozcestí.

Popisované výstupy

*** nádherná cesta

** hezká cesta

* ujde to

+ hnusná cesta

Popisuji pouze cesty, které jsem lezl. Hodnotím celkový dojem, kterým na mne cesta zapůsobila. Všechny popisované cesty jsem lezl, ale ne všechny jsem vyváděl. Hvězdičky vyjadřují můj názor, názor někoho jiného se může dost lišit. Klasifikace a názvy cest uvádím podle průvodce z r. 2001 a podle vrcholových knih. Žádná z popisovaných cest není opravdu nebezpečná (takovou bych nevylezl), některé jsou však trochu vzdušnější.

Snažím se popisovat věže a cesty tak, aby bylo možno vyrazit do skal jen s mapou a tímto povídáním, nicméně průvodce s půdorysy věží tím určitě nenahradím.

BERG OYBIN (hrad Ojvín)

Leze se východní stěnou skalního masivu pod hradem. Od nádraží přijdeme pěšinou s dřevěnými schůdky pod stěnu. Pěšina vede přímo pod cestu Žlab v sektoru Zuckerhut (Homole cukru). Zahneme vpravo a po dvou stech metrech najdeme věže Zwillinge (Dvojčata) a dále vpravo Glocke (Zvon). Úplně vlevo je sektor Rabenest (Havraní skály) roztažený okolo koutu Oybiner Verschneidung (Ojvínský kout), uprostřed Zuckerhut s rajbasovými výstupy, vpravo od věžky Schusterstuhl (Šustrova židle) se nachází Falkenest (Sokolí skály). Pravidelně bývají tyto obvody na jaře uzavírány kvůli hnízdícímu ptactvu.

*** Oybiner Verschneidung (Rabenest) – VI - Kout v levé části stěny asi 150 m vlevo od cesty Žlab se sokolíkovou spárou, která ubíhá šikmo doleva. 2 kruhy, pod prvním jdou uzly. Velkolepá cesta nohama v rajbasu. Nad druhým kruhem široká spára. Cesta končí na balkóně. Systémem polic se snad dá vystoupat až nahoru na okružní cestu po vršku kopce a ušetřit za vstupné, ale to je z důvodu ochrany přírody zakázané.

*** Žlab (Zuckerhut) – VIIb, RP VIIc - V položené stěně vlevo od výrazné oblé hrany přímo nad odbočkou k nádraží. Spárkou, ve které jsou hodiny, dá se cvaknout kruh od těžší cesty dva metry vpravo, ke kruhu. Postavením a spárou (uzlík) a stěnou k 2. kruhu, rajbuňkem vzhůru, traverz vlevo (kruh), hladkým žlábkem (kruh, morálovější) ke spáře (uzlík) a pod převis ke slaňovacímu kruhu. Nádherná a často lezená cesta.

** KVFweg (Zuckerhut) - VIIb - Středem plotny zarostlou spárkou (často vlhké, uzlíky) 20 m na travnatou polici. Traverz 5 m doleva ke kruhu a rajbasem (3 kruhy) vzhůru a mírně vlevo do žlábku a pod převis ke slaňovacímu kruhu.

*** Ostsachsenpfeiler(Falkenest) - VIIIa - Vpravo od věžky Schusterstuhl přes kruh na balvan. Přepadem a pilířem (nejdříve levou hranou, pak středem) přes 5 kruhů na polici (bříza). Rajbas. Dobře jištěno, pod 2. kruhem trošičku odvážnější. Slanění buď za břízu a podél cesty, nebo přetraverzováním 25 m vpravo ke slaňovacímu kruhu.

*** Ostwand (Falkenest) – VIIb, RP VIIIa - Nástup asi 50 m vpravo od cesty Žlab, vpravo od širokého komína s plazivou břízou začínajícího pět metrů nad zemí. Z předskalí (borhák) ke kruhu, mírně vlevo do spáry a spárou (několik smycí) na její konec a mírně vlevo ke 2. kruhu. Vzhůru do římsy a ručkováním vlevo k dalšímu kruhu (stanoviště). Po poličce vlevo (kruh), asi dva metry dolů (těžké) a doleva do kouta a koutem vzhůru na pilířek ke slaňovacímu kruhu.

Glocke (Zvon)

Věž přímo pod stěnou hradu, na severním rohu s ní sousedí malá věžička Glöckner oddělená komínem se vzpříčeným suchým kmenem. V údolní stěně v otevřeném koutě vede výrazný sokolík Mondhangel (VIIb).

** Alter Weg Variante – V - Od severu komínem mezi Glocke a nižší věží, na hranu (hodiny) a pod žlab ke kruhu. Postavením a žlábky ke slaňovacímu kruhu. Po rampě a vpravo na hřbet, dalším postavením a na tření na vrchol. Slanění buď přímo 40 metrů (možnost 20 + 20 m přesedání u kruhu) nebo podél výstupu (20 + 25 m). Klasika. Dolez na vrchol je hůře zajištěn.

Glöckner (Zvoník)

Věžička na sever od Glocke oddělená komínem.

** Spiel zu Zweit – VII – Komínem a překrokem na východní hranu (kruh). Hranou přes druhý kruh na vrchol.

Zwillinge (Dvojčata)

Mohutná věž nalevo od Glocke, která má nahoře dvě osmimetrové hlavičky. Svislou a hladkou severozápadní stěnou směrem k Glocke vedou nejtěžší cesty oblasti. Slanění je z vrcholku s tunelem na rameno (30 metrů, dá se i s kratším lanem – lehký sestup) a přímo k nástupu (30 metrů, lze přesednout u kruhu). Věž je od masivu odddělena hlubokým mokrým komínem.

** Alter Weg – III - Dnem mokrého komína mezi věží a masivem třicet metrů ke zbytkům pařezu, vpravo postavením do bočního komína. Rozporem a vlevo žlábkem na tření pod vrcholové hlavičky. Průlezem mezi hlavičky a postavením do stěny a na vrchol jedné či druhé hlavičky. Lezecké pohyby nic moc, ale je to nádherná věž a krajinově vděčný výstup.

ROSENSTEINE (Růžové kameny)

Skupina věží okolo stezky mezi hlavním parkovištěm u centra Oybinu a Kelchsteinem. Měkký pískovec.

Jubiläumsturm

Věž hned nad turistickou cestou. Západní hrana převislá, přímo pod ní je strouha. Severní stěna je zelená a rajbasovitá. Slanění 2 x 20 metrů.

** Alter Weg - VI - Od západu dnem komína mezi věží Jubiläumsturm a sousední Ameise (Mravenec) až tam, kde je dno komína svislé. Po lávce v komíně traverz zpět nad nástup ke kruhu. Překrok na hranu a přes dva kruhy na vrchol.

*** Ostkante, kombinace s cestou Lütherweg – VI - Komínem podél levé údolní hrany ke kruhu. Překrok na hranu k 2. kruhu. Zprava stěnou a hranou na balkon (kruh). Hranou k dalšímu kruhu a vpravo na vrchol. Nádherná vzdušná cesta, úseky rajbasem.

Waldtorwächter (Hlídač lesní brány)

Vysoká věž padesát metrů jižně od Jubiläumsturm. Ze strany od turistické cesty je v horní části obrovský převis. Slanění 8 + 23 m.

* Alter Weg – V, RP VIIa - Od severu úzkým komínem na předvrchol (slaňovací kruh). Přepad do stěny, vzhůru ke kruhu (postavení) a při levé oblé hraně na vrchol.

** Dresdenerweg – VIIc - Z předskalí (kruh) stěnou ke kruhu, vlevo do žlábku, stěnou k velkým hodinám a na předvrchol. Jako Alter Weg nebo pravou hranou přes kruh (stavění u kruhu) na vrchol.

Elephantkopf (Sloní hlava)

Skála oddělená na západě od Jubiläumsturm komínem.

* Alter Weg – II - Po oblé východní hraně na vrchol.

KELCHSTEIN (Kalich)

Skupina Kelchsteinu se rozkládá hned u hlavní silnice z Oybinu do Lückendorf, asi 600 metrů pod nejvyšším bodem silnice na sedle Kammloch.

Kelchsteinwachter (Hlídač Kalicha)

** Mittelweg – VII - V pravé stěně od silnice solivou stěnou přes hodiny a kruh.

* Novemberweg – VI - Vpravo v jižní stěně ke kruhu a vpravo žlábkem na vrchol.

Wetterstein

Osamělá věž 400 m východně od Rosensteine, hned u pěšiny spojující Oybin a traverzovou cestu pod Felsengase. Velmi měkká a solivá skála. Některé klasické lehké cesty jsou vyšlapané a dnes už prakticky nelezitelné. Příkladem je Westweg (V). Slanění 10 + 22 m.

* Ostweg – VI - Nástup od severu žlabem a do sedla mezi hlavním a vedlejším vrcholem (hodiny). Plochou stěnou (vyšlapané a zabetonované chyty) přes kruh na vrchol. Trošku prasárna. Kdo spadne těsně pod kruhem, ten se móc vošklivě potluče.

FELSENGASSE (Skalní ulice)

Ke Skalní ulici vede turistická cesta vedoucí od sedla Kammloch s parkovištěm směrem k vyhlídce Scharfenstein vlevo od hřebene. Věže mají nízké náhorní a vysoké údolní stěny dobře viditelné z Oybinu.

Satanskopf (Satanova hlava)

Asi 10 m vysoká věž na podstavci, který je shora snadno přístupný. Do údolí spadá vysokou nepřehlednou stěnou. Věž najdete hned vlevo při pohledu shora od vyhlídky a polověže Alpingrat (Alpský hřeben).

* Schattenseite – IV - Nástup 4 m vpravo od údolní hrany podstavce. Sokolíkem a širočinou na plošinu (dobírání), komínem pod vrcholovou věž a libovolně na vrchol. Doporučuji přímo a vpravo do úzkého komína a na vrchol cestou Nordkamin.

Enzianturm (Hořcová věž)

** Südwand – IV - V pravé údolní stěně sokolíkem šikmo vlevo a koutem pod vrcholovou hlavičku. Stavěním a levou spárou na vrchol. Nebo průlezem skrz věž a spárou.

Blaueturm (Modrá věž)

Věžka není v průvodci. Nachází se 15 m severně od Enzianturm. Nemá slaňovací kruh.

* Alter Weg – II - Náhorní hranou podél spáry na vrchol.

MNIŠI

Skupina Mnichů stojí 800 m na východ od Kelchsteinu. Přístup vrstevnicovou a mírně stoupající cestou, která odbočuje z asfaltky 100 m nad Kelchsteinem vpravo nahoru z výraznější cesty nedaleko od odbočky z asfaltky.

Oberer Monch (Horní Mnich)

** Neuer Talveg – VI - Z údolní strany na balkon a ke kruhu. Stěnou na vrchol.

Unterer Monch (Spodní Mnich)

** Alter Weg - II - Zleva z náhorní strany traverzem vlevo a stěnou. Hezký lehoučký rajbas.

** Pfingstweg – V, RP VIIc, varianta od kruhu 2 m vpravo žlábkem VIIa - Z náhorní strany zprava z police spárkou na balkon ke kruhu. Postavením hladkou stěnkou na rameno a na vrchol.

Kastenturm (Skříň)

** Talweg – IV - Vlevo v údolní stěně vzhůru a vpravo do komína a na vrchol.

Mönchswand (Mnichova stěna)

** Uralter Weg – I – zprava z náhorní strany chodníčkem na vrchol.

** Südostweg – III – Levou náhorní hranou, později vpravo stěnou.

** Frühlingsweg - VIIb – V pravé části údolní stěny na blok, převislou spárou na polici a vpravo ke kruhu. Spárou a vpravo podél římsy ke druhému kruhu. Postavením přes převis a stěnou (hroty) na vrchol. Exponovaná a dlouhá cesta, sokolíková spára nad prvním kruhem je brutálně silová.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Zprávy od horolezců 2024

Zprávy od horolezců 2024

VLTAVSKÁ ŽULA Co důležitého se děje v Českém horolezeckém svazu a dalších horolezeckých spolcích?... celý článek

Via ferrata v létě: Nejlepší cesty pro adrenalinové nadšence v Česku

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2024

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Jsou vrcholové kříže součástí alpské kultury?

Jsou vrcholové kříže součástí alpské kultury?

Kříž na vrcholu hory není součástí naší alpské kultury - tvrdí Reinhold Messner, který je vůči vrcholovým křížům kritický.
Himálaje AKTUÁLNĚ 2024

Himálaje AKTUÁLNĚ 2024

MOUNT EVEREST Malé zprávy z nejvyšších hor naší planety.
Alpy AKTUÁLNĚ 2024

Alpy AKTUÁLNĚ 2024

GROSSGLOCKNER Co je v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.
Kam nelézt 2024

Kam nelézt 2024

LABSKÉ ÚDOLÍ Které skály vynechat z horolezeckých plánů? V této rubrice zveřejňujeme zprávy o aktuálním ohrožení zvířat či rostlin a případně jiných problémech v lezeckých terénech.
Grossglockner Hochalpenstrasse

Grossglockner Hochalpenstrasse

Grossglocknerská vysokohorská silnice / Grossglockner Hochalpenstrasse vede napříč přes nejkrásnější rakouský národní park Hohe Tauern pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
ITE - veletrh Hong Kong 13.-16.6. Cestovní ruch 13.6.
BITE - veletrh Čína, Peking 14.-16.6. 14.6.
Outdoor Retailer - veletrh USA, Salt Lake City 17.-19.6. 17.6.
Outdoor Trade Show - veletrh Velká Británie, Liverpool 18.-20.6. 18.6.
Vltavská žula - křest horolezeckého průvodce Praha, Rock Pint, Havlíčkova 20.6. 18:30
Letní slunovrat Česko 20.6.
ISPO China - veletrh Čína, Shanghai 28.-30.6. 28.6.
Vtáčnik - začátek lezení   Povolení lezení 1.7.-31.1. 1.7.
ILTM Asia - veletrh Singapur 1.-4.7. Luxusní cestování 1.7.
Eurobike - veletrh Německo, Frankfurt 3.-7.7. Cyklistika 3.7.

Diskuse

Gichardpow Lewiskit, 16.6.2024 2:04, 117 příspěvků
CBD exceeded my expectati... Maxinepah, 16.6.2024 2:03, 17 příspěvků
Autor Kuba Turek, 13.6.2024 22:45, 4 příspěvky
Autor Ženda, 13.6.2024 21:02, 4 příspěvky
boomers Pišišvor, 13.6.2024 12:54, 2 příspěvky
Chodit na toaletu venku? zeměpisář, 13.6.2024 12:49, 1 příspěvek
1 Karel Horak, 13.6.2024 9:59, 2 příspěvky
Kolo Lukas B., 13.6.2024 9:54, 9 příspěvků
Kolo Skiák, 12.6.2024 22:25, 9 příspěvků
INU Honza, 12.6.2024 22:15, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Cyklistický závod L´Etape... Horydoly , 15.6.2024 3:43
Pádlojízda po Vltavě Horydoly , 4.6.2024 12:39
Vodácké závody 2024 Horydoly , 4.6.2024 12:30
Středočeský kraj se připo... Horydoly , 4.6.2024 2:30
Nebuďme vesmírným zákonem... milan šupa, 29.5.2024 19:47
Malý ukrajinský Picasso Horydoly , 21.5.2024 12:59
Re: Bikesraz na Vysočině Horydoly , 17.5.2024 12:22
Přepis hlasu na text Horydoly , 11.5.2024 14:54