Berg Heil! V podhradí.

Berg Heil! V podhradí.
SDÍLEJ:

Ojvín je skoro tisíc let staré české královské sídlo na kupecké stezce do Žitavy. Dominantou dalekého širokého okolí je osmdesátimetrový masiv, na kterém stojí zbytky hradu a později kláštera s gotickou katedrálou. Přestože je vstupné docela drahé, tak neprohloupíte, když se dovnitř podíváte. Ojvín je díky vzdušným lázním střediskem s poměrně čilým kulturním životem, koncerty a festivaly. Nezapomeňte ale na hlavní cíl: pískovcové lezení!

Jak na to

Mapy

V Čechách vydal Klub českých turistů Lužické hory 1:50.000. V Německu jsou k dostání Zittauer Gebirge 1:30.000 a Zittauer Gebirge Ostteil/Westteil 1:10.000. Ta podrobnější je starobyle kreslená a přesto ideální pro orientaci v nepřehledném terénu.

Horolezecké průvodce

Kdysi vyšel sešitek Pískovcové skály v NDR (Praha, Olympia 1977), který je v reálu zcela nepoužitelný. V roce 1993 vydalo nakladatelství Sportverlag Berlin průvodce Zittauer Gebirge und andere Klettergebiete im Sachsen od Hanse Pankotsche. V roce 2001 vyšel nový průvodce v Jürgen Schmeisser Verlag. V tomto průvodci je zvolena trošku diskutabilní cesta, průvodce není v pravém slova smyslu výběrem, ale nejsou zde uvedeny věže označené jako Quacky (kvaky = bezvýznamné čudly). Na konci průvodce je uveden seznam kvaků s komentářem, že jsou lezecky málo významné. O některých neuvedených lezeckých objektů mám pocit, že se nejedná ani tak o kvaky, jako o masivy nebo polomasivy s nádhernými cestami, na které se běžně leze, ale vlastně se to zas tak úplně nesrovnává s pravidly (například Hussittenriff nebo stěna vlevo od Rübenzahlwandu).

Značení v terénu

Turistické značky jsou dobře značené a schematickou mapu najdete na každém větším rozcestí.

Popisované výstupy

*** nádherná cesta

** hezká cesta

* ujde to

+ hnusná cesta

Popisuji pouze cesty, které jsem lezl. Hodnotím celkový dojem, kterým na mne cesta zapůsobila. Všechny popisované cesty jsem lezl, ale ne všechny jsem vyváděl. Hvězdičky vyjadřují můj názor, názor někoho jiného se může dost lišit. Klasifikace a názvy cest uvádím podle průvodce z r. 2001 a podle vrcholových knih. Žádná z popisovaných cest není opravdu nebezpečná (takovou bych nevylezl), některé jsou však trochu vzdušnější.

Snažím se popisovat věže a cesty tak, aby bylo možno vyrazit do skal jen s mapou a tímto povídáním, nicméně průvodce s půdorysy věží tím určitě nenahradím.

BERG OYBIN (hrad Ojvín)

Leze se východní stěnou skalního masivu pod hradem. Od nádraží přijdeme pěšinou s dřevěnými schůdky pod stěnu. Pěšina vede přímo pod cestu Žlab v sektoru Zuckerhut (Homole cukru). Zahneme vpravo a po dvou stech metrech najdeme věže Zwillinge (Dvojčata) a dále vpravo Glocke (Zvon). Úplně vlevo je sektor Rabenest (Havraní skály) roztažený okolo koutu Oybiner Verschneidung (Ojvínský kout), uprostřed Zuckerhut s rajbasovými výstupy, vpravo od věžky Schusterstuhl (Šustrova židle) se nachází Falkenest (Sokolí skály). Pravidelně bývají tyto obvody na jaře uzavírány kvůli hnízdícímu ptactvu.

*** Oybiner Verschneidung (Rabenest) – VI - Kout v levé části stěny asi 150 m vlevo od cesty Žlab se sokolíkovou spárou, která ubíhá šikmo doleva. 2 kruhy, pod prvním jdou uzly. Velkolepá cesta nohama v rajbasu. Nad druhým kruhem široká spára. Cesta končí na balkóně. Systémem polic se snad dá vystoupat až nahoru na okružní cestu po vršku kopce a ušetřit za vstupné, ale to je z důvodu ochrany přírody zakázané.

*** Žlab (Zuckerhut) – VIIb, RP VIIc - V položené stěně vlevo od výrazné oblé hrany přímo nad odbočkou k nádraží. Spárkou, ve které jsou hodiny, dá se cvaknout kruh od těžší cesty dva metry vpravo, ke kruhu. Postavením a spárou (uzlík) a stěnou k 2. kruhu, rajbuňkem vzhůru, traverz vlevo (kruh), hladkým žlábkem (kruh, morálovější) ke spáře (uzlík) a pod převis ke slaňovacímu kruhu. Nádherná a často lezená cesta.

** KVFweg (Zuckerhut) - VIIb - Středem plotny zarostlou spárkou (často vlhké, uzlíky) 20 m na travnatou polici. Traverz 5 m doleva ke kruhu a rajbasem (3 kruhy) vzhůru a mírně vlevo do žlábku a pod převis ke slaňovacímu kruhu.

*** Ostsachsenpfeiler(Falkenest) - VIIIa - Vpravo od věžky Schusterstuhl přes kruh na balvan. Přepadem a pilířem (nejdříve levou hranou, pak středem) přes 5 kruhů na polici (bříza). Rajbas. Dobře jištěno, pod 2. kruhem trošičku odvážnější. Slanění buď za břízu a podél cesty, nebo přetraverzováním 25 m vpravo ke slaňovacímu kruhu.

*** Ostwand (Falkenest) – VIIb, RP VIIIa - Nástup asi 50 m vpravo od cesty Žlab, vpravo od širokého komína s plazivou břízou začínajícího pět metrů nad zemí. Z předskalí (borhák) ke kruhu, mírně vlevo do spáry a spárou (několik smycí) na její konec a mírně vlevo ke 2. kruhu. Vzhůru do římsy a ručkováním vlevo k dalšímu kruhu (stanoviště). Po poličce vlevo (kruh), asi dva metry dolů (těžké) a doleva do kouta a koutem vzhůru na pilířek ke slaňovacímu kruhu.

Glocke (Zvon)

Věž přímo pod stěnou hradu, na severním rohu s ní sousedí malá věžička Glöckner oddělená komínem se vzpříčeným suchým kmenem. V údolní stěně v otevřeném koutě vede výrazný sokolík Mondhangel (VIIb).

** Alter Weg Variante – V - Od severu komínem mezi Glocke a nižší věží, na hranu (hodiny) a pod žlab ke kruhu. Postavením a žlábky ke slaňovacímu kruhu. Po rampě a vpravo na hřbet, dalším postavením a na tření na vrchol. Slanění buď přímo 40 metrů (možnost 20 + 20 m přesedání u kruhu) nebo podél výstupu (20 + 25 m). Klasika. Dolez na vrchol je hůře zajištěn.

Glöckner (Zvoník)

Věžička na sever od Glocke oddělená komínem.

** Spiel zu Zweit – VII – Komínem a překrokem na východní hranu (kruh). Hranou přes druhý kruh na vrchol.

Zwillinge (Dvojčata)

Mohutná věž nalevo od Glocke, která má nahoře dvě osmimetrové hlavičky. Svislou a hladkou severozápadní stěnou směrem k Glocke vedou nejtěžší cesty oblasti. Slanění je z vrcholku s tunelem na rameno (30 metrů, dá se i s kratším lanem – lehký sestup) a přímo k nástupu (30 metrů, lze přesednout u kruhu). Věž je od masivu odddělena hlubokým mokrým komínem.

** Alter Weg – III - Dnem mokrého komína mezi věží a masivem třicet metrů ke zbytkům pařezu, vpravo postavením do bočního komína. Rozporem a vlevo žlábkem na tření pod vrcholové hlavičky. Průlezem mezi hlavičky a postavením do stěny a na vrchol jedné či druhé hlavičky. Lezecké pohyby nic moc, ale je to nádherná věž a krajinově vděčný výstup.

ROSENSTEINE (Růžové kameny)

Skupina věží okolo stezky mezi hlavním parkovištěm u centra Oybinu a Kelchsteinem. Měkký pískovec.

Jubiläumsturm

Věž hned nad turistickou cestou. Západní hrana převislá, přímo pod ní je strouha. Severní stěna je zelená a rajbasovitá. Slanění 2 x 20 metrů.

** Alter Weg - VI - Od západu dnem komína mezi věží Jubiläumsturm a sousední Ameise (Mravenec) až tam, kde je dno komína svislé. Po lávce v komíně traverz zpět nad nástup ke kruhu. Překrok na hranu a přes dva kruhy na vrchol.

*** Ostkante, kombinace s cestou Lütherweg – VI - Komínem podél levé údolní hrany ke kruhu. Překrok na hranu k 2. kruhu. Zprava stěnou a hranou na balkon (kruh). Hranou k dalšímu kruhu a vpravo na vrchol. Nádherná vzdušná cesta, úseky rajbasem.

Waldtorwächter (Hlídač lesní brány)

Vysoká věž padesát metrů jižně od Jubiläumsturm. Ze strany od turistické cesty je v horní části obrovský převis. Slanění 8 + 23 m.

* Alter Weg – V, RP VIIa - Od severu úzkým komínem na předvrchol (slaňovací kruh). Přepad do stěny, vzhůru ke kruhu (postavení) a při levé oblé hraně na vrchol.

** Dresdenerweg – VIIc - Z předskalí (kruh) stěnou ke kruhu, vlevo do žlábku, stěnou k velkým hodinám a na předvrchol. Jako Alter Weg nebo pravou hranou přes kruh (stavění u kruhu) na vrchol.

Elephantkopf (Sloní hlava)

Skála oddělená na západě od Jubiläumsturm komínem.

* Alter Weg – II - Po oblé východní hraně na vrchol.

KELCHSTEIN (Kalich)

Skupina Kelchsteinu se rozkládá hned u hlavní silnice z Oybinu do Lückendorf, asi 600 metrů pod nejvyšším bodem silnice na sedle Kammloch.

Kelchsteinwachter (Hlídač Kalicha)

** Mittelweg – VII - V pravé stěně od silnice solivou stěnou přes hodiny a kruh.

* Novemberweg – VI - Vpravo v jižní stěně ke kruhu a vpravo žlábkem na vrchol.

Wetterstein

Osamělá věž 400 m východně od Rosensteine, hned u pěšiny spojující Oybin a traverzovou cestu pod Felsengase. Velmi měkká a solivá skála. Některé klasické lehké cesty jsou vyšlapané a dnes už prakticky nelezitelné. Příkladem je Westweg (V). Slanění 10 + 22 m.

* Ostweg – VI - Nástup od severu žlabem a do sedla mezi hlavním a vedlejším vrcholem (hodiny). Plochou stěnou (vyšlapané a zabetonované chyty) přes kruh na vrchol. Trošku prasárna. Kdo spadne těsně pod kruhem, ten se móc vošklivě potluče.

FELSENGASSE (Skalní ulice)

Ke Skalní ulici vede turistická cesta vedoucí od sedla Kammloch s parkovištěm směrem k vyhlídce Scharfenstein vlevo od hřebene. Věže mají nízké náhorní a vysoké údolní stěny dobře viditelné z Oybinu.

Satanskopf (Satanova hlava)

Asi 10 m vysoká věž na podstavci, který je shora snadno přístupný. Do údolí spadá vysokou nepřehlednou stěnou. Věž najdete hned vlevo při pohledu shora od vyhlídky a polověže Alpingrat (Alpský hřeben).

* Schattenseite – IV - Nástup 4 m vpravo od údolní hrany podstavce. Sokolíkem a širočinou na plošinu (dobírání), komínem pod vrcholovou věž a libovolně na vrchol. Doporučuji přímo a vpravo do úzkého komína a na vrchol cestou Nordkamin.

Enzianturm (Hořcová věž)

** Südwand – IV - V pravé údolní stěně sokolíkem šikmo vlevo a koutem pod vrcholovou hlavičku. Stavěním a levou spárou na vrchol. Nebo průlezem skrz věž a spárou.

Blaueturm (Modrá věž)

Věžka není v průvodci. Nachází se 15 m severně od Enzianturm. Nemá slaňovací kruh.

* Alter Weg – II - Náhorní hranou podél spáry na vrchol.

MNIŠI

Skupina Mnichů stojí 800 m na východ od Kelchsteinu. Přístup vrstevnicovou a mírně stoupající cestou, která odbočuje z asfaltky 100 m nad Kelchsteinem vpravo nahoru z výraznější cesty nedaleko od odbočky z asfaltky.

Oberer Monch (Horní Mnich)

** Neuer Talveg – VI - Z údolní strany na balkon a ke kruhu. Stěnou na vrchol.

Unterer Monch (Spodní Mnich)

** Alter Weg - II - Zleva z náhorní strany traverzem vlevo a stěnou. Hezký lehoučký rajbas.

** Pfingstweg – V, RP VIIc, varianta od kruhu 2 m vpravo žlábkem VIIa - Z náhorní strany zprava z police spárkou na balkon ke kruhu. Postavením hladkou stěnkou na rameno a na vrchol.

Kastenturm (Skříň)

** Talweg – IV - Vlevo v údolní stěně vzhůru a vpravo do komína a na vrchol.

Mönchswand (Mnichova stěna)

** Uralter Weg – I – zprava z náhorní strany chodníčkem na vrchol.

** Südostweg – III – Levou náhorní hranou, později vpravo stěnou.

** Frühlingsweg - VIIb – V pravé části údolní stěny na blok, převislou spárou na polici a vpravo ke kruhu. Spárou a vpravo podél římsy ke druhému kruhu. Postavením přes převis a stěnou (hroty) na vrchol. Exponovaná a dlouhá cesta, sokolíková spára nad prvním kruhem je brutálně silová.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Lezecký Klobouček v Brdech

Lezecký Klobouček v Brdech

AKTUALIZACE "Hřeben vrcholu Kloboučku 1000 m n.m je na severním svahu zlomen v nedlouhý pás stěn," přečetli jsme si v horolezeckém průvodci. Hledáme dlouho. Hodně dlouho. Nakonec se ukazuje, že Klobouček má nadmořskou... celý článek

Himálaje AKTUÁLNĚ 2022

Irma la Douce na Plombergstein - lezecká túra snů

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Bivak Fourche už neexistuje

Bivak Fourche už neexistuje

Jeden z nejdůležitějších bivaků v Alpách je zničený. Útulek Bivacco della Fourche spadl během skalně-ledového řícení na sedle Col de la Fourche. 
Klasický Karbunkulový hřeben

Klasický Karbunkulový hřeben

CLIMBING GUIDE Karbunkulový hřeben patří k absolutním klasikám ve Vysokých Tatrách. Který horolezec tuto dlouhou, exponovanou a při tom docela jednoduchou túru nelezl, jakoby v Tatrách snad ani nebyl. V létě se leze tato dvojková
Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2022

Mont Blanc AKTUÁLNĚ 2022

COSMIQUES Nejvyšší horský masiv Evropy korunovaný sněhovou čepicí Mont Blanc (4810 m) je eldorádem pro horolezce, turisty, lyžaře, skialpinisty, paraglidisty a mnohé další vyznavače horských sportů. Přinášíme průběžné zprávy z Massif Mont Blanc.
Výstupy roku 2021

Výstupy roku 2021

Výstup roku* s hvězdičkou získali Marek Holeček a Radoslav Groh za dramatický a celosvětově vysoce hodnocený prvovýstup Nebeská past na Baruntse. Toto ocenění bylo naposledy uděleno Adamu Ondrovi za první světový flash přelez
Horolezecký časopis Hory a Minihory

Horolezecký časopis Hory a Minihory

RETRO Horolezecký časopis Hory, později doplněný o aktuálnější Minihory byl prestižní tiskovinou české horolezecké scény v letech 1975 - 1991.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Chrousti na písku i velehorách - film Mnichovo Hradiště, kino Natočil Karel Vlček 27.9. 18:00
Siam - diashow Heřmanův Městec, kino Přednáší David Hainall 6.10. 16:00
POVL - horolezecký festival
Kacanovy 7.-9.10. 7.10.
Rábl Fest - outdoorový festival Rabštejn 14.-16.10. 14.10.
Písecký šplhavec Písek, Sokolovna Olympijský šplh 15.10.
GO a Regiontour - veletrh Brno, Výstaviště 20.-23.10. 20.10.
Zavírání Skaláku Sedmihorky, Koupák Horolezecká brigáda 22.10. 09:00
Skotské hory - diashow Neratovice, knihovna Přednáší David Hainall 31.10. 18:00
50. výročí CHKO Český kras - konference Svatý Jan pod Skálou, klášter 3.-4.11. 3.11.
Skotské hory - diashow Chotěboř, knihovna Přednáší David Hainall 7.11. 16:00

Diskuse

Casino Bonusy Roman, 25.9.2022 1:38, 1 příspěvek
INU Honza, 24.9.2022 11:54, 1 příspěvek
Vlastní bydlení je k neza... Svatava, 22.9.2022 10:38, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Legimnes, 21.9.2022 17:47, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Lumens, 21.9.2022 16:55, 4 příspěvky
Divnej dnešní svět. Honza, 21.9.2022 12:55, 6 příspěvků
Temelín Šlojíř, 21.9.2022 10:34, 2 příspěvky
Velký Kopiniak - zajímavá... Kuba Turek, 20.9.2022 15:16, 9 příspěvků
Velký Kopiniak - zajímavá... Laďa Krejčí, 20.9.2022 14:21, 9 příspěvků
Outdoorové oblečení Sandra, 19.9.2022 18:54, 12 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

KLM Premium Comfort Horydoly Open, 23.9.2022 13:41
Portugalský LUGGit vstupu... Horydoly Open, 23.9.2022 13:35
Re: Vysoké Tatry Horydoly , 12.9.2022 11:15
Re: Subscribing to Your S... Kuba Turek, 26.8.2022 0:16
Horydoly.cz Horydoly , 26.8.2022 0:13
Re: Výběr elektrokola linki@krolkaro.pl, 24.8.2022 12:07
Lodě na vltavské vodě Horydoly , 23.8.2022 11:54
Cestovní ruch Česko Horydoly , 23.8.2022 11:16