Ve městě bezpečně na koloběžce. 5x jak na to?

Ve městě bezpečně na koloběžce. 5x jak na to?
Princezna na koloběžce.
Autor snímku Petr Beránek
SDÍLEJ:

Auta stojí, bicykly brzdí a koloběžky jedou. Taková je denní i noční realita městského provozu. Podívejte se na video, jak rychle a při tom bezpečně jezdit na koloběžce v Praze. Přečtěte se nejdůležitější zásady, které byste měli v městské dopravě dodržovat. 

Jak na to

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

neboli Zákon o silničním provozu

§ 57 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
§ 57 (2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
§ 57 (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
§ 57 (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
§ 57 (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.
§ 57 (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
§ 57 (7) Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
§ 57 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 58 (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
§ 58 (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci [1] jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
§ 58 (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
§ 58 (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
§ 58 (5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
§ 58 (6) K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300x300 mm vztyčeným ve výšce 1200-1600 mm nad úrovní vozovky.

Pro koloběžkáře platí stejná pravidla jako pro cyklisty. Jezdí po cyklostezkách, smíšených stezkách pro chodce a cyklisty, a také po ulicích. Ne chodníky podle zákona nesmějí.

Pokud koloběžku jen tlačí, stávají se z nich chodci. To je důležité především na přechodech, kde mají díky tomu přednost před automobilisty.

Děti mladší 10 let mohou na kole nebo koloběžce jet na silnici pouze pod dohledem dospělých. Na cyklostezce se mohou pohybovat bez dozoru. Do 18 let je povinné používat ochrannou přilbu.

Koloběžky jsou tolerovány

V provozu jsou koloběžky ovšem tolerovány více než jízdní kola. Pokud nejedete jako prase, nikdo vám nebude vyčítat chodník, cestu v parku ani pěší zónu. Jiné je to v přírodních rezervacích a národních parcích, kde mají ochránci přírody koloběžkáře za nevítané vetřelce stejně jako cyklisty na horských kolech.

Naopak se vám spíš stane, že motoristé na vás budou troubit, pořvávat nebo blikat, když pojedete podle předpisů na ulici.

Cestování s koloběžkou v dopravních prostředcích

Koloběžka je ideální dopravní prostředek ve městě. Pohybuje se na pomezí mezi chodcem a cyklistou. Tato šedá zona umožňuje, že můžeme rychle jezdit po silnicích, pomaleji po chodnících, vezmou nás do vlaku, metra, tramvaje i autobusu. Není problém na přívozech ani na lodích.

Koloběžka v metru

Hlavní město Praha má pro koloběžkáře obrovskou výhodu. Do metra je možné nastoupit kdykoliv a odjet kamkoliv i s koloběžkou. Navíc se za její přepravu nic neplatí. Pro kola a koloběžky jsou vyhrazené všechny přední a zadní dveře ve všech vagonech. Přednost mají samozřejmě kočárky, invalidní vozíky a pěší cestující. V ranní a odpolední dopravní špičce se tedy může stát, že se nedostanete hned do prvního vlaku metra, ale musíte počkat na další, který bude prázdnější.

Koloběžka v tramvaji

Kola a koloběžky vozí tramvaje zdarma na zadních plošinách starších vozů nebo v nových soupravách v místech určených pro kočárky, invalidní vozíky a velká zavazadla, což bývá přibližně uprostřed. Stejně jako v ostatních dopravních prostředcích mají ostatní cestující přednost před cyklisty a koloběžkáři. Teoreticky jsou vyhrazené pro cyklisty jen úseky, kde tramvaj jede dlouho do kopce, typicky od poslední stanice metra na tramvajovou konečnou na periferii.  

Prakticky ovšem jezdíme s koloběžkami tramvají kdekoliv. Pouze dodržujeme pravidla slušného chování a necpeme se do plných vozů. Běžně nás kontrolují revizoři a nikdy proti koloběžce nic nenamítali.

Koloběžka ve vlaku

Také ve vlaku se průvodčí dívá na koloběžku jako na kolo. Tomu se můžete vyhnout, že používáte skládací koloběžku, a pak neplatíte nic. Jinak se ceník řídí podle ujeté vzdálenosti od 30 Kč (1-50 km) do 75 Kč (351 a více km), případně si můžete koupit celodenní jízdenku za 99 Kč. Podle typu vlaku se koloběžka převáží ve vagonu s cestujícími (stará se o ni majitel)  nebo v samostatném vagonu (stará se o ni nákladní průvodčí). Jízdenky se kupují v pokladně, e-shopu, nebo u průvodčího ve vlaku.

V Praze se koloběžka převáží vlakem zdarma, pokud používáte Lítačku nebo si koupíte jakoukoliv jízdenku na městskou hromadnou dopravu.

Koloběžka v autobuse

V Praze je povolené vozit koloběžku pouze v cyklobusu na lince 147 z Dejvic do Suchdola a pak ve sbaleném stavu v autobuse obsluhujícím letiště Václava Havla. Koloběžky v obalu berou také žluté autobusy RegioJet za příplatek 20 Kč. Koloběžky také berou všechny cyklobusy v Česku za běžné jízdné jako za kolo.

Prakticky ovšem jezdíme s koloběžkami do velikosti kol 20+20 palců všemi autobusy městské hromadné dopravy v Praze. Vyhýbáme se přecpaným spojům. V normálně obsazených linkách dáváme koloběžky na plošinu vyhrazenou pro kola, kočárky, invalidní vozíky a velká zavazadla. Všechno to má samozřejmě před námi přednost. Párkrát se nám tedy už stalo, že když nastoupily tři maminky s kočárky, museli jsme předčasně vystoupit a počkat na další autobus.

Koloběžka na lodi

Všechny pražské přívozy převážejí koloběžky a kola zdarma v rámci Pražské integrované dopravy. Cestující jezdí na jízdenky a předplatné legitimace městské hromadné dopravy. Přívozy za hranicí Prahy, v okolí je to především Vltava, Labe a Berounka, převážejí koloběžky za mírný příplatek k jízdence.

Pražská paroplavební společnost převáží koloběžky a kola na svých velkých parnících za příplatek 50 Kč na jakoukoliv vzdálenost.

Koloběžka v lanovce

Pozemní lanovka na Petřín bere koloběžky a kola jako spoluzavazadla zdarma.  

VIDEO Na koloběžce ve městě večerní Prahou

Na videu vidíte tyto ulice: Jabloňová - Třebízského - Šumavská - Slezská - Náměstí Míru - Jugoslávská - Ječná - Na Bojišti - Sokolská - Žitná - Karlovo Náměstí - Vodičkova - Jungmannova - Perlová - Uhelný Trh - Michalská - V Cípu - Malé Náměstí - Linhartská - Mariánské Náměstí - Platnéřská - Křižovnická - Smetanovo Nábřeží - Masarykovo Nábřeží - Rašínovo Nábřeží - Výtoň - Svobodova - Na Slupi - Křesomyslova.

Koloběžka na videu je Mibo Royal z obchodu Velorama v Praze na Letné.

 

Jak přežít na koloběžce Prahu?

1. Buď vidět!

Základem bezpečné jízda na koloběžce ve městě je viditelnost. Zvláště večer, když se stmívá, řidiči mohou přehlédnout nevýraznou shrbenou postavičku na koloběžce.

Pokud si můžeš vybrat, oblékni se do výrazně barevného oblečení. Čím světlejší, tím lepší. Každá reflexní nálepka či nášivka je dobrá. Ještě než se setmí, zapni červenou blikačku a bílé světlo. Můžeš je připnout na batoh, na hlavu, na tělo, na ruku, nebo přímo na koloběžku. Některé přilby mají mají zabudovanou nouzovou blikačku. Můžeš také použít čelovku. Do výpletů obou kol namontuj oranžové odrazky. Používej pneumatiky s reflexními boky.

2. Buď čitelný!

Nemusí tě zajímat, co se děje za tebou. To je věc řidičů. Nezmatkuj. Jeď rovně ve svém jízdním pruhu. Zvláště když se ocitneš uprostřed víceproudé ulice, je to psychicky náročné, ale není jiné volby.

Jestli chceš odbočit, nezapomeň ukázat rukou dost dlouho před tím, než tak učiníš.

Na křižovatce se semaforem najeď před auta do boxu pro cyklisty. Je to důležité, protože tě při rozjezdu uvidí. Nenajížděj do křižovatky, pokud padne oranžová. Už ji nestihneš překonat.

Vždy využívej cyklopruhy, cyklostezky, anebo aspoň cyklopiktogramy. Řidiči vědí, že tamtudy kola a koloběžky jezdí. Pokud střídáš vozovku a chodník, dělej to velmi opatrně, protože ostatní účastníci silničního provozu to od tebe neočekávají.

3. Nezdržuj!

Jeď svoje tempo. Ale zbytečně nebrzdi, nezpomaluj, neblázni a nevyšiluj, ať se okolo tebe děje cokoliv. Kde to jde, řidičům uhýbej. Zvláště tam, kde jim město postavilo do cesty zpomalovací prahy, parkovací místa, cyklopruhy, anebo zúžilo dva jízdní pruhy do jednoho. Řidič chápe, že na koloběžce se jede pomaleji než v autě, ale vytočíš ho, když děláš zbytečné potíže.

4. Předvídej!

Velké historické město mění své tempo hodinu od hodiny a kilometr od kilometru. Buď stále ve střehu. Kde jsi dopoledne svištěl zalehlý za řídítky, tam je v poledne dopravní zácpa a v noci se pracuje na opravě čehosi.

Dávej pozor na ostatní účastníky silničního provozu. Chodci skáčou do ulic zcela nepředvídatelně a kde je napadne. Také na chodníku či pěší zoně vládne z pohledu pilota za řídítky značný chaos. Auta brzdí lépe než ty, řidiči flekují téměř na místě, jeden dává gentlemansky přednost všem, druhý bezohledně prosviští jakoukoliv dopravní situaci. Na cyklostezkách pak zažiješ pravé peklo - do cesty se pletou bruslaři, matky s kočárky, psi na dlouhém vodítku, které uvidíš až na poslední chvíli... 

Tramvajové koleje jsou největším nepřítelem dvoustopých vozidel. Nenajížděj na ně šikmo, sleduj tramvajový provoz a na kolejích očekávej cokoliv - od blbé blondýny v SUV, přes autobus MHD až po mazací tramvaj.

Zákeřné jsou kanály. Ve starých čtvrtích nejsou jednotné, a tak je potřeba odhadovat kus od kusu, zda je přejedeš nebo je musíš objet. Doma si vyzkoušej, zda tvoje koloběžka zdolá standardní kanálové kryty, abys pak nemel v ostrém provozu zbytečný strach.

Díry, praskliny a výmoly patří do stejné kategorie jako kanály. Nikdy nevíš, jak přesně vypadají, než jsi u nich. Proto co se dá objet, to objedeš, zbytek skočíš, nebo s mrazením v zádech přejedeš. Na nenadálé vybočení ze svého směru raději zapomeň. Auto za tebou neví, co se chystáš udělat, a skončit po jeho koly je horší, než přepadnout přes řídítka koloběžky.

Dlažební kostky, ať velké kočičí hlavy v ulicích, nepravidelné oblázky na středověkých ulicích, nebo malé kostičky na chodnících, mohou být záludné. Koloběžkáře v rychlé jízdě vytřesou, ztratí pozornost a v ostré zatáčce mu klouzne přední kolo. Za mokra nepříjemně kloužou dekorativní žulové desky, kterými bývají vydlážděná architektonicky významná místa, například v okolí pomníků, u divadel, koncertních síní, nebo třeba u stanic metra.

5. Chraň se!

Do města nezapomeň na helmu. Nikdy nevíš, kdy poletíš přes řídítka, nebo jestli tě nesejme nepozorný chodec či automobilista. Blatníky se hodí nejen jako ochrana proti dešti, ale když je máš, budeš méně zmatkovat před kalužemi a na mokrých ulicích. Nejlepší městská koloběžka má kola nejspíš 20" vepředu a 16" vzadu. Jede bezpečně po hrubých kostkách v historickém centru metropole, dobře kličkuje po chodníku, berou ji dopravní prostředky a na asfaltu je dostatečně rychlá. Sportovní obuv je nejlepší, ale dá se jezdit i v sandálech nebo polobotkách. Na delší pojížďky oceníš cyklistické rukavice. Pokud jsi zvyklý, nic nezkazíš sportovními brýlemi. Jestli si můžeš vybrat oblečení, navlékni na sebe funkční prádlo a v záloze měj lehkou větrovku. Vždy se hodí mobil s mapovou aplikací. Pumpička, nářadí a lepení nejsou nezbytné, protože se můžeš dopravit domů MHD. Za to zámek na kolo je ve městě zcela nutný.

Úředník na motorové koloběžce.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Cyklobusy

Cyklobusy 147 koloběžky neberou! Je to výslovně uvedeno i v podmínkách pro cyklobus na webu DPP - nejdou prý upevnt na ten jejich nosič.

Reaguj
Koloběžky

Jen jestli nejsi přecitlivělý. V pražské dopravě se tak přece běžně jezdí :-) 

Reaguj
Koloběžky

Jel jsem rovně a dement mne minul tak o pět čísel a zabočil doprava..Příště opět pojedu přes přechod-ono je to bezpečnější..

Reaguj
Koloběžky

Díky Davide za připomínky!

Metro: jasně, první plošina za řidičem je zakázaná podle přepravního řádu. Nikdo si s tím ale hlavu nedělá :-) 

Ulice: Chodník je pro koloběžku stejně jako pro kolo zakázaný zákonem. Nikdo si z toho ale také moc nedělá. Snad jen na pěších zónách občas někdy někoho zastaví policajt.

Jak to vypadá právě na Průběžné x V Olšinách očima koloběžkáře jsem natočil již dříve. Nic moc teda: http://www.horydoly.cz/kolobezky/video-15-minut-hruzy-v-prazske-doprave.html 

Reaguj
Koloběžky

Jenom bych chtěl podotknout,že se nesmí vozit kolobka na předním čele za strojvedoucím-ty dveře jsou brány jako únikový východ.A jezdit po silnici-no nevím..Některé křižovatky jako je Průběžná a V olšinách-mne tam včera málem sundal debil,který mne překřížil a odbočil doprava..Raději chodník a přechody..Jinak s článkem souhlas!!!

Reaguj
Celkem 5 příspěvků v diskuzi


Za vínem a lanýži do Slovinska

Za vínem a lanýži do Slovinska

Rozlohou i počtem obyvatel je Slovinsko menší než Česko. Má něco přes dva miliony obyvatel a rozlohu zhruba 20 000 km2. Jazykově a povahově prý máme k sobě poměrně blízko. Pýchou této země však na... celý článek

Top vinařský cíl byl udělen ve Valticích

Moskva chce být třetím Římem

registrovat

Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Výstavy hub 2018

Výstavy hub 2018

AKTUALIZACE Houbaři se pochlubí svými úlovky z lesa, ostatní jim budou závidět krásné houby a všichni se poučí, co se všechno dá jíst a co je naopak jedovaté.
Výlovy rybníků 2018 září a říjen

Výlovy rybníků 2018 září a říjen

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME Hlavní podzimní sezona výlovů rybníků se odehrává v říjnu a listopadu. O tomto víkendu můžete navštívit mnoho výlovů, ale králem je jednoznačně Rožmberk! Na slavnostním výlovu největšího českého rybníka se očekává návštěva
Houby AKTUÁLNĚ 2018

Houby AKTUÁLNĚ 2018

PRAHA Přinášíme zprávy z lesů a luk. Přejeme dobrou chuť, ať už připravujete smaženici, sušíte nebo nakládáte jakékoliv jedlé houby!
Alpy AKTUÁLNĚ 2018

Alpy AKTUÁLNĚ 2018

CYKLOTURISTIKA Kde je co v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.
A znovu Rio Botičo

A znovu Rio Botičo

Botič AKTUÁLNĚ! Zpočátku roztomilý potůček s meandry, drobnými peřejkami a občasným roštím. Pod Záběhlickým jezem začíná regulovaný tok. Množství lávek různé výšky, kabely, roury. Humus, bordel a fekálie jsou po letech čištění a stavebních

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
ITB Asia - veletrh Singapur 16.-19.10. 16.10.
Zamykání Ostravice Ostrava   20.10.
Silesia kros Opava Půlmaraton 20.10.
Orlovský Orel Orlová, Lutyně Lezení na rychlost 20.10.
Opatovický kanál - splutí Lázně Bohdaneč   20.10.
Rokytka Grande - splutí Praha, Kyjský rybník ZRUŠENO! 20.10.
Otava - zamykání Sušice, kemp Splutí do Horažďovic 20.10. 11:00
Písecký šplhavec Písek, Sokolovna Olympijský šplh 20.10.
Jesenický Surovec Jesenice u R. 21.-22.10. Běh v terénu a cyklomaraton 20.10.
Slavnost stromů Jičín, Valdštejnská lodžie 20.10.

Diskuse

Nic moc Karel, 16.10.2018 17:46, 3 příspěvky
batoh boris, 15.10.2018 11:40, 13 příspěvků
Kloubní výživa Rakia, 13.10.2018 13:15, 21 příspěvků
Malá ta, kdo zná jen malý... Roman Siegl, 12.10.2018 16:39, 6 příspěvků
Operace kolene Lenka, 12.10.2018 13:27, 21 příspěvků
připomínka Honzány, 11.10.2018 20:26, 27 příspěvků
Operace kolene Karolina, 11.10.2018 13:50, 21 příspěvků
Pozor Smejči, 11.10.2018 7:19, 1 příspěvek
Operace kolene Ivos, 10.10.2018 10:09, 21 příspěvků
Operace kolene Kuba Turek, 8.10.2018 11:28, 21 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Martinik ve Slatiňanech Horydoly , 16.10.2018 17:55
Kurz slackline pro začáte... Horydoly , 15.10.2018 9:24
Swiss Food Festival Praha Horydoly , 10.10.2018 23:33
Re: Wallis Horydoly , 8.10.2018 15:34
Re: Wallis Kuba Turek, 8.10.2018 15:34
Re: Wallis Horydoly , 8.10.2018 15:33
Re: Wallis Kuba Turek, 8.10.2018 15:32
Re: Wallis Horydoly , 8.10.2018 15:31