Kdo je horský průvodce?

Kdo je horský průvodce?
Na terase Adámkovy chaty.
Autor snímku David Z
SDÍLEJ:

Mezi horskými vůdci, horskými průvodci a instruktory cestovních kancelářů zuří zákopová válka. Všechny fronty jsou tiché, skryté a jen občas se ozve salva. Hlavním důvodem je samozřejmě boj o klienty a jejich peníze, ale velkou zásluhu na tom mají i poslanci, kteří nebyli schopni schválit zákon srovnatelný s podobnými normami v Evropě.

Poslední spor vybublal po školení horských průvodců, které pořádala krkonošská horská služba a následné sérii oslavných článků.

Jedni průvodci obviňují druhé z neschopnosti a druzí se nehezky vyjadří o vůdcích, kteří nezapomenou při každé příležitosti předvést svoji povýšenost.

Alpská preciznost

V alpských zemích je přesně vymezená působnost, odpovědnost a potřebné vzdělání mezi vůdce, průvodce a instruktory.

Na pomyslné špičce této profese stojí horský vůdce, který má oprávnění vodit klienty do horolezeckého a skialpinistického terénu. Horský průvodce, neboli trekkingový vůdce, se specializuje na pěší turistiku a případně běžky, někdy také na táboření. Feráty obhospodařují vůdci i průvodci společně.

Instruktoři jsou obvykle specialisté na jeden druh sportu. Populární jsou aktuálně zaměření na horskou cyklistiku, rafting nebo lanové parky.

Všechny stupně mají ze zákona předepsané vzdělání a odpovědnost při vodění klientů.

Český provinční zmatek

V Česku je tomu jinak. Vládne tu zmatek a typicky český bordel. Horští vůdci vstoupili do Mezinárodní unie horských vůdců UIAGM a podléhají jejím standardům. Nepodařilo se jim ale zakotvit v zákoně. Zatímco tedy legálně vodí v zahraničí, u nás se ocitají v právním vakuu.

Průvodci původně vznikli jako náhrada vůdců, ale s daleko měkčími pravidly, aby nasytili požadavky outdoorových cestovních kanceláří, a při tom nebyli příliš drazí. Často vodí české zájezdy na hory, kde podle zahraniční legislativy nemají co dělat.

Pro zlepšování činnosti horských průvodců byl vytvořen Český spolek horských průvodců, který vstoupil do mezinárodní organizace UIMLA.

Právo dovoluje dvě cesty k průvodcování

Horský průvodce je sice vázaná živnost podle Živnostenského zákona, ale pomalu každý úřad si ji vysvětluje podle svého. Do toho si ještě školí jakési horské průvodce mnoho různých organizací.

Například Šumava má své průvodce, kteří vodí zájemce do lesa a hlídají je, aby nešláply v národním parku mimo značenou cestu. Krkonošská horská služba právě vyškolila osm průvodců.

Okolo horských průvodců a jejich kvalifikace existuje mnoho mýtů, lží a polopravd. Prý dostane osvědčení každý, prý je pouze pro horolezce, prý školí ministerstvo... Prý to kontroluje živnostenský úřad, nebo snad ministerstvo školství? Motá se do toho také ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu...

"Největší problém je, že nastal chaos mezi ministerstvy školství a pro místní rozvoj," míní Klára Havlíčková ze spolku horských průvodců. "Podala jsem oficiální žádost o vyjasnění právního stavu a a čekám, co z úředníků vypadne. Buď to bude paskvil, nebo něco rozumného. Pravděpodobné jsou obě možnosti."

Jak těžkou pozici má spolek, který se chce dobrat jednoznačného výkladu zákonů a vyhlášek, popisuje Klára Havlíčková následovně: "Úřednící dělají jen svoji práci, ale někteří jsou méně kompetentní. Protože sama pracuji ve státní správě, vím, že čím je úředník méně kompetentní, tím více s ním musíme jednat v rukavičkách."

Jak je to ve skutečnosti?

Podmínky pro zkoušky a činnost horských průvodců nejsou v Česku zcela průhledné, ale lze se jimi věrohodně prokousat. Takhle zní výklad předsedy Českého spolku horských průvodců Michala Lolloka:

"Především je nutné zdůraznit, že po novele živnostenského zákona z roku 2008 existují v Česku dva způsoby získání odborné kvalifikace požadované pro výkon průvodcovské činnosti horské jako živnosti, a sice:

a) získání dílčí kvalifikace na základě zkoušky dílčí kvalifikace organizované institucí, která je držitelem příslušné akreditace Ministerstva pro místní rozvoj (složení zkoušky je navíc podmíněno středoškolským vzděláním s maturitou)

b) získání osvědčení o rekvalifikaci na základě zkoušky, kterou je ukončen rekvalifikační kurz organizovaný institucí, která je držitelem příslušné akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a čtyři roky praxe v oboru

Zatímco způsob uvedený pod písmenem b) byl před novelou živnostenského zákona jediným, řekněme klasickým, způsobem získání požadované kvalifikace, po novele, která reaguje na celoevropský trend zavádění tzv. dílčích kvalifikací, existuje nová alternativní možnost podle písmene a).

Zkouška dílčí kvalifikace organizovaná Horskou službou tedy rozhodně není a ani nemůže být jediným způsobem získání požadované odborné kvalifikace. I nadále lze získat požadovanou kvalifikaci na základě kurzů akreditovaných u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy."

Popsaná situace nemění nic ani na skutečnosti, že Český spolek horských průvodců je jedinou organizací, která bude moci z titulu svého členství v UIMLA udělovat titul mezinárodního horského průvodce. Právě probíhá řízení o plném členství v této organizaci.

Rozdíl mezi akreditací od MŠMT a udělením dílčí kvalifikace od MMR

Akreditaci horských průvodců uděluje ministerstvo školství a dílčí kvalifikace je v kompetenci ministerstvo pro místní rozvoj. Český spolek horských průvodců popisuje zákony, které se této záležitosti týkají:

"Průvodcovská činnost horská je vázanou živností ve smyslu ustanovení § 19 písm. b) zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (dále jen Živnostenský zákon). Charakteristickým znakem vázané živnosti je, že ji může provozovat pouze osoba, která má odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 2 k zákonu.

Ve vztahu k průvodcovské činnosti horské se jedná o následující odbornou kvalifikaci: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů), nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru.

Odbornou způsobilost k výkonu průvodcovské činnosti horské má tedy pouze osoba s uvedenou kvalifikací a to platí bez výjimky.

Ustanovení § 22 písm. f) živnostenského zákona stanoví, že doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být za určitých okolností nahrazeny doklady o vykonání šestileté praxe v oboru. Toto ustanovení se však vztahuje výlučně na živnosti řemeslné a tudíž jej nelze pro účely průvodcovské činnosti horské použít.

V souladu s čl. 4 odst. 5 Stanov Českého spolku horských průvodců se řádným členem může stát pouze fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky členství a absolvovala kurz, který kvalifikuje k výkonu pracovní činnosti průvodcovská činnost horská. V praxi to znamená, že se řádným členem spolku může stát jen osoba, která je držitelem osvědčení o rekvalifikaci vydaného jednou z institucí akreditovaných k tomuto účelu u MŠMT (tj. do současnosti z kurzů Zdeňka Brázdila - BEN Ostrava, Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sportovních studií nebo Školy sportů a pobytů v přírodě – Adventura), držitelem osvědčení o dílčí kvalifikaci pro průvodcovskou činnost horskou (v současnosti je tato dílčí kvalifikace součástí povolání člena horské služby), nebo absolvovala v zahraničí kurz kvalifikující k výkonu průvodcovské činnosti horské."

Liší se činnost, kterou rozdílně kvalifikovaní průvodci mohou vykonávat?

Průvodce od Horské služby může dělat jinou práci, než vůdce od ministerstva školství. Rozdíl je především v tom, že první může působit jen na území České republiky a v podstatě jen při turistice. Druhý má působnost po celém světě a zasahuje také na hranici s horolezectvím a speleologií. Michal Lollok z Českého spolku horských průvodců to upřesňuje:

"V jakých horách může průvodce s příslušnou kvalifikací provádět, určuje zákon, kde je vymezena působnost terénu. Rozdíl působnosti v terénu je mezi horskými vůdci a horskými průvodci. Působnost v terénu určují rovněž standardy pro práci mezinárodních horských průvodců (UIMLA) a mezinárodních horských vůdců (UIAGM).

Mezinárodní horský průvodce UIMLA a mezinárodní horský vůdce UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci v evropských horách. Pro působnost v terénu je důležitý obsah vzdělávacího kurzu a závěrečných zkoušek.

Například horský průvodce s dílčí kvalifikací od Horské služby nemůže vést túry po zajištěných cestách (feráty), nebo canyoningové túry, protože tento terén není přezkušován.

Dílčí zkoušky u Horské služby jsou adekvátní pouze pro tuzemský cestovní ruch. Uplatnění absolventa je velmi omezené. Kvalifikační zkouška neobsahuje ověření znalostí a dovedností v plánování a vedení horských túr ve spojení s cestováním do zahraničí a mnohé další obory, jako jsou laviny, stravování a psychologie."

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Horští průvodci

Dobří lyžaři - co to znamená? Že sjedeš černou na Čerťáku, nebo že excelentně sjedeš jakýkoliv neupravený terén, nejdeš tudy bezpečnou cestu, zajistíš skupinu a ještě jim ukážeš, jak mají správně lyžovat?

Kurz horské služby - to je pro budoucí poloprofi záchranáře na českomoravských sjezdovkách? Nebo pro vedoucí skupin stoupajících a sjíždějících ledovce, feráty, vysoké kopce, Alpy, Tatry, Pyreneje...?

3 výstupy na alpské 4tisícovky - Breithorn, Klein Matterhorn, Allalinhorn nebo Bernina normálkami? Nebo nějaké opravdové lezení a skialp?  

FAB - co to je?

 

 

Reaguj
Horští průvodci

Byl jsem na kurzu od Horské. Je pravda, že jsou kratší, ale o to intenzivnější. Většina absolventů jsou čekatelé, nebo zájemci o službu. Máme celou řadu dalších školení, kurzů, zkoušek, kondičních běhů atd. Že se to nelíbí někomu, kdo si chce usurpovat právo na jedno školení, za které chce nemalé peníze je jeho věc. Ale ať nevznikají takovéhle hanobící články a ať si lidé udělají sami obrázek. Například nová pravidla FAB učila Horská už rok před jejich platností a tak bych mohl pokračovat. Jinak v naší skupině nebyl nikdo, kdo za sebou neměl minimálně tři výstupy na alpské 4tisícovky, každý uběhl 10 Km v horském terénu pod 55 min, všichni dobří lyžaři. To jen pro zajímavost :-)

 • Autor Martin
 • Datum a čas 9.9.2016 18:57
Reaguj
AKTUALIZACE
Žádné části textu nebyly vypuštěny, něco bylo po aktualizaci přidáno. Původně byli uvedeni dva autoři (Turek a Lollok), ale poté převážil přístup Horydoly a Lollok je citován. Je to tak správnější než v předchozí verzi, protože se článek týká činnosti, ve které se Lollok angažuje.
Reaguj
Dnes má článek už jenom jednoho autora a některé části byly vypuštěny. Tak je to správně.
 • Autor Anna
 • Datum a čas 30.4.2010 07:30
Reaguj
Aaaa, Turek píše zase turecky
....kromě toho, že si plete pojmy, už jen podtitulek "Mezi horskými vůdci, horskými průvodci a instruktory cestovních kancelářů zuří zákopová válka" je sranda, když odečtu sem tam nějaký překlep.
 • Autor Petr
 • Datum a čas 29.4.2010 19:40
Reaguj
Ministerstvo hospodářství
WTF Ministerstvo hospodářství?
 • Autor Joe
 • Datum a čas 29.4.2010 15:07
Reaguj
Skutečně serie?
Jeden článek v Lidovkách je serie?
 • Autor Milan
 • Datum a čas 29.4.2010 10:47
Reaguj
Celkem 8 příspěvků v diskuzi


Šéf národního parku České Švýcarsko byl odvolán

Šéf národního parku České Švýcarsko byl odvolán

Ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda byl k dnešnímu dni odvolán ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (KDU-ČSL). Podle ní nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. Blíže pravdě budou ovšem... celý článek

Podzimní a zimní sezona veletrhů se rozjíždí

Výlovy rybníků 2022 říjen - 2. část

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Brdy AKTUÁLNĚ 2022

Brdy AKTUÁLNĚ 2022

Pražské, plzeňské a středočeské hory Brdy jsou divoké, vysoké, romantické a přitom je mají obyvatelé velkých měst doslova za humny. Čtěte novinky z Brd a Podbrdí.
Praha AKTUÁLNĚ 2022

Praha AKTUÁLNĚ 2022

LIBEŇ Malé zprávy z velkého města přinášíme pro turisty a návštěvníky.
Češi v přírodě výrazně hýbou tržbami obchodů se sportovním vybavením

Češi v přírodě výrazně hýbou tržbami obchodů se sportovním vybavením

Příroda stále láká a i během končícího léta neupadá zvýšený zájem po sportovním vybavení. Češi houfně vyrazili do přírody, což si užívají především řetězce obchody zaměřené na sport. Jaké vybavení je
Alpy.cz změnily sekci Alpenvereinu: Innsbruck mění za Austria

Alpy.cz změnily sekci Alpenvereinu: Innsbruck mění za Austria

Největší český zprostředkovatel členství v rakouském Alpském spolku změnil sekci. Cestovní kancelář Alpy začíná prodávat průkazky Alpenverein včetně pojištění od sekce Austria. Dosud to byla sekce Innsbruck a před tím sekce Linz. 
Dámské i pánské šperky na každodenní nošení

Dámské i pánské šperky na každodenní nošení

Šperk je ryze statusová záležitost. Jeho nositel ukazuje své místo ve společnosti, ukazuje na sociální postavení a také připomíná své životní preference. Platí to nejen v nejvyšší cenové hladině vyhrazené pro boháče,

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Intermot - veletrh Španělsko, Madrid 4.-9.10. Cyklo a moto 4.10.
Designblok Praha 5.-9.10. 5.10.
Dárkonoši od Ježíška po Santa Clause Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 6.10.-8.1. Výstava 6.10.
Festival vína Český Krumlov 7.10.-25.11. 7.10.
Velká zámecká - výstava o koních Pardubice, zámek 8.10. 13:00
Velká pardubická Pardubice Steeplechase 9.10.
Transexpo - veletrh Polsko, Kielce 12.-14.10. Veřejná doprava 12.10.
Knižní veletrh Havlíčkův Brod 14.-15.10. 14.10.
Rábl Fest - outdoorový festival Rabštejn 14.-16.10. 14.10.
GO a Regiontour - veletrh Brno, Výstaviště 20.-23.10. 20.10.

Diskuse

Boombon Boombon, 4.10.2022 8:02, 6 příspěvků
proti pervitinu laciné a ... Seeker, 3.10.2022 16:37, 6 příspěvků
Cena? Horydoly, 3.10.2022 13:52, 6 příspěvků
proti pervitinu laciné a ... Lukas B., 3.10.2022 12:15, 6 příspěvků
JEN DOBŘE Honza, 3.10.2022 11:53, 1 příspěvek
Cena? Honza, 3.10.2022 11:43, 6 příspěvků
Cena? Lesní zákon, 3.10.2022 10:15, 6 příspěvků
Barefooty Šlojíř, 30.9.2022 12:56, 4 příspěvky
INU Horydoly, 30.9.2022 12:54, 2 příspěvky
INU Honza, 30.9.2022 12:14, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Bobr Cup Horydoly , 2.10.2022 0:49
Běžecké závody 2022 Horydoly , 29.9.2022 12:48
KLM Premium Comfort Horydoly Open, 23.9.2022 13:41
Portugalský LUGGit vstupu... Horydoly Open, 23.9.2022 13:35
Re: Vysoké Tatry Horydoly , 12.9.2022 11:15
Re: Subscribing to Your S... Kuba Turek, 26.8.2022 0:16
Horydoly.cz Horydoly , 26.8.2022 0:13
Re: Výběr elektrokola linki@krolkaro.pl, 24.8.2022 12:07