Prvních zimních 70 km na kole z Rakovníka do Prahy

Prvních zimních 70 km na kole z Rakovníka do Prahy
Zimní cyklistický výlet z Rakovníka.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Pěkná a logická cykloturistická trasa z Rakovníka do Prahy vede podél historické Buštěhradské železnice neboli Pražsko-lánské koněspřežné dráhy. Sedmdesátikilometrovou jízdu jsme si užili v den, kdy na Křivoklátsko přišla zima.

Poslední podzimní jízdu na horských kolech jsme zdolali před týdnem z Kolovrat přes Týnec nad Sázavou a Pikovice do Prahy. Ujeli jsme 90 km a trvalo nám to celý den. Z Rakovníka chceme být rychlejší.

STRAVA.com: Stáhni GPX Rakovník - Praha

V 8 hodin ráno ještě skoro za tmy nastupujeme v Praze do vlaku a míříme do Rakovníka. Z nádraží nás nasměruje cyklistické značení rovnou na Husovo náměstí. V historickém centru středověkého města nás zaujme starobylý chrám svatého Bartoloměje.

Rakovník.

Chrám svatého Bartoloměje v Rakovníku

Stál tu románský kostel svatého Mikuláše, který nechal roku 1119 obehnat hradbami, valy a příkopy kníže Vladislav I. Bylo to v době, kdy z nejasných důvodů předal vládu nad Čechami svému bratru Bořivoji II., aby si ji roku 1120 znovu vybojoval. Před rokem 1349 kostel vyhořel a dále sloužil jen jako součást městského opevnění. Roku 1367 se zde začal stavět gotický kostel. Římský císař Karel IV. a zároveň český král Karel I. odpustil na obnovu kostela dva díly papežských desátků.

Roku 1407 je v královském majestátu Václava IV. jmenován jako "matka okolních kostelů." Uvnitř stály tři nové oltáře svaté Doroty, Panny Marie Vítězné a svatého Kříže a 10 000 mučedníků. Ovšem už roku 1422 během husitských válek znovu vyhořel a znovu sloužil jen jako městské opevnění.

Postupně se opravoval, ale k dostavbě a vyzdobení chrámu do dnešní podoby došlo patrně až za vlády krále Vladislava II. Jagellonského. Z této poněkud uvolněné renesanční doby pochází stavební zvláštnost chrámu - osa presbyteria v západovýchodním směru se odchyluje k severu oproti ose lodi.

UBYTOVÁNÍ: Chaty, chalupy, penziony a aparmány na Křivoklátsku

Rakovník.

Roku 1496 byla zakoupena vyřezávaná zlacená archa s obrazem svatého Bartoloměje. Roku 1499 byla pořízena cínová křtitelnice. Roku 1503 byla Matějem Rejskem vybudována kazatelna z jednoho kusu pískovce ve tvaru kalichu. Roku 1549 byla vpravo od portálu vybudována skrýš na kostelní a městské cennosti. Během třicetileté války v letech 1634 a 1639 byl Rakovník i kostel vydrancován.

Zákostelí, kam kromě kostela a zvonice patřila i Pražská brána, fara (dnes muzeum), rychta a škola tvořilo městské opevňovací prvky. V letech 1802-1845 byly strženy mostky a příkopy zasypány. Roku 1885 byl kostel regotizován Josefem Mockerem

Rakovník.

Staré uhelné doly Lužná u Rakovníka 

Po rychlé prohlídce prochladlého Rakovníka šlapeme po červené turistické značce a poté po cyklotrasách č.102 a 103 okolo rybníka Bartoň na rozcestí Belšanka. Pod ním pracovala sklárna, než vytěžila dřevo v okolí a přestala se vyplácet. Část nedaleké Lužné se proto jmenuje Skelná Huť a potůček je Skelnohuťský potok. Podél něj stoupáme po silnici k průmyslovému objektu Vilma. Všude okolo jsou vidět pozůstatky hornické činnosti. Tady se v malých dolech a šachtách těžilo černé uhlí.

Rakovník.

Fürstenberkové nakonec skoupili všechny zdejší horní podíly a roku 1924 postavili malou uhelnou elektrárnu pojmenovanou po manželce ředitele. Fungovala jenom pět let a zásobovala elektřinou fürstenberský Krušovický a Křivoklátský pivovar a několik dvorů v okolí. Zestátnění v roce 1930 nepřežila. Dnes je zde autoservis a vrakoviště.

Více se o dolech dozvíte, pokud projdete geocache Stará důlní díla.

Rakovník.

Nulová izoterma dělá zvláštní efekty

Stále podél Skelnohuťského potoka stoupáme lesní silničkou k samotě Tři stoly. Nad křivoklátské lesy se vyhouplo slunce. Sice se schovává za studenou hustou mlhou, ale síla mu stačí, aby spustilo zvláštní efekt. Všude okolo nás šustí a praská. Námraza, která obaluje větve, se uvolňuje, sviští vzduchem, rozpadává se a na zemi rychle taje.

Rakovník.

Ve stoupání překonáváme nulovou izotermu a šustění ustává. Teprve u zemědělského dvora Amálie zase klesneme, teplota vystoupá těsně nad nulu a svistot se zase ozve. Tentokrát ne z lesa, ale z ovocného stromořadí u cesty.

Lány.

Obrovitý komplex Amálie byl postavený na nové pasece roku 1830 a dostal jméno po Amálii Kristině Bádenské, manželce Karla Egona z Fürstenberku. Dnes se pořádně neví, co s ním.

Lány.

Na dlouhém absolutně rovném sjezdu vystaveném větru, řádně promrzneme. Na rozcestí nad údolím Klíčavy se dáme doprava po zelené turistické značce a na krátký čas vjedeme do terénu. Přes samotu Zajíčkovna, most nad Brejlským potokem (vpravo sedí na stromě vodník) a osadu Brejl sjedeme k Lánské oboře. Bohužel je veřejnosti nepřístupná. Dáme se tedy doleva po silnici ke Klíčavě.

Lány.

Pražsko-lánská koněspřežní dráha

Kus po proudu stávala dolní pila Brejl, kde končila Pražsko-lánská koněspřežka. Po trati Linec - České Budějovice to byla druhá železnice v kontinentální Evropě. Trasu projektoval František Josef Gerstner (stejně jako budějovickou předchůdkyni), vyměřoval ji Joachim Barrande (díky tomu začal paleontologickou kariéru u Skryjských jezírek), platilo ji konsorcium místních šlechticů Kalina z Jäthensteinu, Karl Egon II. Fürstenberg, Karel Clam-Martinic, Kašpar ze Šternberka, Hildprant a Evžen z Vrbna. Vozilo se po ní dřevo z Křivoklátska a uhlí z Lán a později i Kladna. Měl vést až do Plzně. Nakonec celý projekt finančně zkrachoval, železnice dnes vede do Plzně podél Berounky, ale byla to stavba, která ukázala cestu velkopodnikatelům nastupující průmyslové revoluce. Poučili se na ní například Vojtěch Lanna nebo bratři Kleinové. 

Horydoly.czNA KOLOBĚŽCE: Z Rakovníka přes Křivoklát a kolem Berounky

 

Z údolí Klíčavy od historické brány do Lánské obory strmě stoupáme silnicí po cyklotrase č.201 do osady Píně. V lese po levé ruce se kroutila koněspřežka a nabírala výškové metry. Dodnes vede po její trase cesta pro turisty a lesní techniku. V tomto úseku se jí říká Konina. Osada byla původně fürstenberská pila a nákladní stanice pro dřevo. 

Pokračujeme skrze les pořád rovně za nosem. Po pravé ruce sledujeme oplocení Lánské obory a za ním vede souběžně těleso koněspřežky. V místech, kde se silnice přiblíží k Piňskému potoku, koněspřežka odbočuje do obory. Dnes po ní vede cesta zvaná Šámalka pojmenovaná po Přemyslu Šámalovi, kancléři Tomáše Garrigue Masaryka.

Prezidentské Lány

Dojíždíme na kruhový objezd nad Lány a znovu se potkáváme s koněspřežkou, která sem přijížděla zprava z obory. V Lesní ulici 10 stojí nenápadný domek, který býval nádražím. Pod námi na polích a loukách vidíme, jak se koněspřežka točila krajinou. Důvody k tomu měl projektant Josef Gerstner hned dva. Pokud to nebylo nutné, nechtěl ztratit ani jeden výškový metr, protože koňská síla byla drahá, a zároveň musel respektovat lánské uhelné doly, kde se nakládala energetická surovina pro Prahu. Těžilo se například v lokalitách Amerika, U Křížku, v Rynholci, u Stochova (důl Anna se za socialismu rozrostl a přejmenoval na Československé lidové armády) a dál u Tuchlovic (důl Jaroslav dostal jméno po Václavu Noskovi, komunistickém tvůrci Státní bezpečnosti).

Horydoly.czNA KOLE V LÁNECH: Okolo Lán k Amálii a zpátky

Lány.

Po Křivoklátské a Zámecké ulici sjedeme rychle s kopce k zámku Lány. Toto výstavní sídlo slouží prezidentům Československa a později České republiky k letnímu odpočinku. Je pochopitelné, že český lid si žádá svého krále, a ten se musí chovat jako panovník a tedy sídlí na Hradě a na léto se stěhuje do zámku. Začalo to císařským levobočkem Tomášem Garrigue Masarykem, který z pubertálního vzdoru zradil vlast a odtrhl od ní podivný slepenec Čechy, Morava, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, a pokračuje do dnešních dní, kdy zrádce národa Miloš Zeman zaprodává zdejší lid despotickému samoděržaví a rudému orientalismu. V tomto ohledu měl zámek Lány stejný osud, jako zámek Hluboš o několik let dříve. Zámky byly zabrány novou československou mocí pro letní sídlo prezidenta TGM a poté nuceně odkoupeny od původních majitelů.

Lány patřily Fürstenberkům, ostatně jako velká část Křivoklátska včetně hradu Křivoklát, a také pivovar Krušovice. Tento starý německý rod přišel do Čech po bitvě na Moravském poli roku 1278. Fürstenberk tehdy držel zástavu Rudolfa I. Habsburského, který porazil Přemysla Otakara II. Z Čech odešli Fürstenberkové po roce 1930, když prozíravě prodali majetky československému státu. Dnes sídlí v původním rodovém Donaueschingen v německém Bádensku a druhá rodová větev ve Weitra v rakouském Vitorazsku.

Od brány Lánského zámku pokračujeme podél jeho zdi ulicí U Kasáren do polí, kterými vede nová cyklostezka podél Zámeckého potoka. Na jednom z posezení pro turisty vytahujeme termosku s horkým čajem a namazanými chleby. Je frišno. Fouká z polí. Odpoledne se krátí. 

U čističky odpadních vod cesta vystoupá na terénní val a končí. Stoupáme už bez značení polní cestou na jih k lesu, v něm zamíříme po nenápadné lesní cestě na jihovýchod a ta nás dovede na asfaltovou cyklostezku č. 8185. Po ní vyjedeme na silnici bez provozu v Pustince. Vidíme výdušnou neboli větrací jámu velkého hlubinného dolu na uhlí Tuchlovice a po chvíli sjedeme na úpatí jeho obrovské výsypky. Cyklostezka nás provádí po tělese bývalé důlní železniční vlečky skrze fotovoltaickou elektrárnu. Opustíme ji na silnici do Kamenných Žehrovic, projedeme obcí a pokračujeme do Žiliny, kde se znovu napojíme na cyklotrasu č.201. Pár kilometrů bychom si mohli ušetřit, kdybychom se jí drželi celou dobu, ale neprohlédli bychom si Lány ani Tuchlovice. 

Horydoly.czNA KOLOBĚŽCE: Ze Slaného okolo Kladna do Prahy

Unhošť.

Milenci nebo vzdělanci v Unhošti?

Po vedlejších silnicích šlapeme usilovně jeden kopec za druhým přes Družec a Kyšice do Unhoště. Těšíme se do cukrárny na Masarykově náměstí. Bohužel je v době epidemie koronaviru zavřená. Na lavičce v parčíku tedy aspoň dopijeme zbytek čaje z termosky a sníme poslední čokoládovou tyčinku. Do Prahy už musíme vydržet jen se studenou vodou v bidonech. Slunce zašlo a teplota klesla pod nulu.

V Unhošti stavíme na odpočinek vždy na stejném místě pod sousoším nazvaným Každý má právo na vzdělání. V první verzi ho odlil Josef Klimeš z bronzu pro československý pavilon na Výstavě EXPO 58 v Bruselu. Pozdější kamenná kopie z roku 1960 změnila pouhým názvem svůj obsah. Původně totiž šlo o Milence.

Unhošť.

Poutní Hájeckou cestou na Petřín

Spěcháme. Večer se blíží. Cyklotrasa nás vede pod hradem v Červeném Újezdu, okolo františkánského kláštera Hájek a nakonec druhdy populární poutní cestou. Hájecká poutní cesta vedla z Hradčan do Hájku, měřila 14 km a bylo na ní postaveno 20 kapliček. Mnohé stojí dodnes, ale bohužel už nemají malířskou ani sochařskou výzdobu. 

Střídají se průjezdy vilkovými obcemi Litovice, Hostivice, Sobín a mezi nimi projíždíme polňačkami. Kilometr od nás v poli pozorujeme vysílač. Stojí na plochém návrší Teleček. Je to nejvyšší místo v Praze. V Sobíně končí značení č.201 a začíná A15. Zapínáme blikačky a světla na kolech. Na Zličíně vjíždíme do Prahy.

Národní divadlo v Praze.

Cyklotrasa nás protáhne přes Bílou horu, Ladronku a Strahov na Petřín. Ačkoliv už máme všeho dost, na chvíli ze zastavíme u Hladové zdi. Pohled na svítící velkoměsto se nikdy neomrzí.

Na Vltavu padá tma. Rychle ale opatrně sjíždíme petřínskými cestičkami dolů do města. Jednak se musíme vyhýbat chodcům na procházce, jednak nové dláždění klouže a nechceme se válet na parkové cestičce.

Přejíždíme most Legií, na Národní třídě se rozčilujeme, jaktože řidiči neumějí pořádně řídit a do metra zapadneme na Václavském náměstí. Je na čase! Hlad máme jako vlci, teplo z nás dávno vyprchalo - za půl hodiny už sedíme doma u večeře a horkého čaje.


Zobrazit místo Běžky a kola na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Kubíček, klubíčko zášti

...a já bláhový jsem si myslel, že píšu takový pěkný vlastivědný hřejivý článek do zimního počasí, a pro Koda jsem kvůli tomu klubíčko zášti. Co se dá dělat. Asi nemáte rád vlastivědu, nebo jsou chyběl v dějepisu.

Reaguj
Kubíček, klubíčko zášti

kde se bere v Turkovi taková zášť ke všem možným lidem na všech různých postech?
Možná by jste měl jako správný adorát R.U. psát německy a navrch k tomu využít výhod E.U. a odjet do Vídně psát své pamflety proti samoděržavému V.V.P.

P.S. já jsem slyšel, že Tatíček byl krypto obdivovatel britské Palestiny.

  • Autor kod
  • Datum a čas 18.12.2020 21:24
Reaguj
starej procházka x zeman

Že nenávidíte nejnižšího šlechtice jsem si zvyknul, ale proč i syna nejvyššího šlechtice, to teda nevím.

  • Autor JN
  • Datum a čas 17.12.2020 10:36
Reaguj
Celkem 3 příspěvky v diskuzi


Vasův běh na lyžích, kole i pěšky

Vasův běh na lyžích, kole i pěšky

AKTUALIZACE Nejslavnější běžkařský závod světa Vasův běh má letní varianty na horském kole a běžecky po vlastních. Délka všech tras je 90 kilometrů. Zájem je obrovský. Přečtěte si, kdy se na... celý článek

Birkebeinerrennet: běžky, kolo, běh

Cyklonovinky 2023

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Birkebeinerrennet: běžky, kolo, běh

Birkebeinerrennet: běžky, kolo, běh

AKTUALIZACE Nejkrásnější běžkařský závod světa Birkebeiner měří sice pouhých 54 km, ale vede přes kopce a po náhorních planinách nádhernou norskou krajinou. Kromě zimní lyžařské varianty má také letní běžeckou a cyklistickou
Cyklonovinky 2023

Cyklonovinky 2023

MAPY.CZ Krátké zprávy ze světa velkých kol, tlustých pneumatik, odrážedel, skládaček, lehokol, koloběžek a cyklostezek.
Jarní Bahno se pojede a poběží v Karlových Varech

Jarní Bahno se pojede a poběží v Karlových Varech

Oblíbený seriál sobotních cyklistických závodů Jarní Bahno 2023 na úvod sezony je rozšížený také na běžce a vyznavače canicrossu (běhu se psem). Na čtyřech místech v okolí Karlových Var se čtyři soboty
Parkovací dům v Brandýse: Bikeboxy? Proč by měly fungovat?

Parkovací dům v Brandýse: Bikeboxy? Proč by měly fungovat?

Parkovací dům v Brandýse je plný příběhů, co zvorala radnice a na co se vykašlala. Předchozí vedení dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jej postavilo, ale vůbec nepromyslelo přístup do něj a velkou
Hornonitrianska Enduro Séria 2023

Hornonitrianska Enduro Séria 2023

Lokální pohár závodů na horských kolech se koná pod názvem Hornonitrianska Enduro Séria na západním Slovensku.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Taipei Cycle - veletrh Taiwan 22.-25.3. 22.3.
For Bikes and Sport - veletrh Praha, Letňany 24.-26.3. 24.3.
Bahno Karlovy Vary, Tři Kříže Horská kola, běh, canisross 25.3.
Ukliď Brdy Raková Brigáda 1.4.
Bahno Karlovy Vary, letní kino Horská kola, běh, canisross 1.4.
Rychlebské stezky - začátek sezony Rychlebské stezky Horská kola 1.4.
Hanácké stezky - otevření sezony Záhoří Horská kola 1.4.
IBTM - veletrh Singapur 4.-5.4. 4.4.
Morkovské baj - cyklomaraton Morkovice Horská kola 8.4.
Bahno Karlovy Vary, Čankov Horská kola, běh, canicross 8.4.

Diskuse

lezecká stěna v Trutnově Anastasia Steele, 24.3.2023 9:26, 117 příspěvků
sem asi ne Pišišvor, 23.3.2023 22:00, 1 příspěvek
Nova zprava - ani ne Pavka, 20.3.2023 17:17, 2 příspěvky
velkoplošné chráněné území Lukas B., 20.3.2023 16:58, 1 příspěvek
Nova zprava Honza, 20.3.2023 14:55, 2 příspěvky
Oprava Horydoly, 19.3.2023 11:42, 4 příspěvky
Oprava Lukas, 18.3.2023 18:59, 4 příspěvky
Koloběžka Mascoot 20-20 Myškovi, 17.3.2023 12:14, 11 příspěvků
Koloběžka Mascoot 20-20 Kemo, 16.3.2023 10:28, 11 příspěvků
INU Honza, 16.3.2023 9:46, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Do Německa za jarními udá... Horydoly Open, 11.3.2023 23:50
Re: ferraty ve Slovinsku? Kuba Turek, 8.3.2023 1:24
ferraty ve Slovinsku? Horydoly , 8.3.2023 1:08
Proč udeřil blesk do soch... milan šupa, 3.3.2023 20:02
Sníh a sjezdovky v provozu Horydoly Open, 23.2.2023 15:22
Češi loni po Česku cestov... Horydoly Open, 23.2.2023 14:59
V Česku natáčený film Na ... Horydoly , 23.2.2023 14:50
Češi se do zahraničí rádi... Horydoly , 23.2.2023 14:44