Svatý Mikuláš z Myry, nebo mikuláš s čertem a andělem?

Svatý Mikuláš z Myry, nebo mikuláš s čertem a andělem?
Ilja Repin: Svatý Mikuláš zastavuje popravu.
Autor snímku REPRO Wikimedia
SDÍLEJ:

Kde se vzal Mikuláš v Čechách, Santa Claus v Americe a Děda Mráz v Rusku? Přiletěl z Turecka! Svatý Mikuláš byl totiž biskupem v kraji Antalya, kam se dnes jezdíme o prázdniných povalovat u moře, teprve potom začal rozdávat dárky dětem v Evropě, trestat nezbedné děti v Československu a nakonec skončil jako reklamní agent - lhostejno zda na americkou Coca-colu nebo ruský komunismus.   

Svatý Mikuláš z Myry, nebo mikuláš s čertem a andělem?
Svatý Mikuláš na byzantské dlaždici vyrobené v Kontantinopoli (dnešní Istanbul).
Autor snímku REPRO Walters Art Museum, Baltimore
Jak na to

Svatý Mikuláš je patronem Apulie, Lotrinska, Ruska, Řecka, Sicílie.

Zároveň ochraňuje cestující, děti, hasiče, hostitele, lékárníky, lihovarníky, lodníky, kameníky, knihaře, ministranty, mlynáře, námořníky, nevinně odsouzené, novomanžele, obchodníky, osoby s hypotečními úvěry, pekaře, pracovníky parfumerie, právníky, přadleny, řezníky, rybáře, soudce, studenty, tkalce, vědce, výrobce svíček, zajatce, zemědělce, prostitutky a oběti sexuálního násilí.

Oroduje za šťastný sňatek, ochraňuje před zloději, na cestách, proti vodním pohromám, proti strachu. Pomáhá znovu získat odcizené věcí.

Mikulášovy atributy jsou berla, biskupská mitra, kniha evangelií, tři zlaté koule nebo jablka, chleby, kostel, kotva, křtitelnice, loď, měšec; tři chlapci v kádi.

Biskup Mikuláš z Myry žil ve Středomoří v jižním Turecku. Kromě toho, že se jmenoval Miluláš a byl knězem, jsou dnes pro nás všechna ostatní fakta o jeho životě nejistá.

Horydoly.czČtěte dále také: Začíná tajemný advent

Narodil se roku 280-286 a zemřel 6. prosince 345 nebo 352. Celý život zřejmě prožil v Lykii, což byla velmi bohatá a současně i liberální a vzdělaná provincie v místech, kterým dnes říkáme Antalya. Vrcholem jeho kariéry bylo, když se stal biskupem. Anebo aspoň nejdůležitějším křesťanským knězem v Myře, protože není jasné, zda Myra měla tehdy už biskupství v dnešním smyslu.

Středisko antického umění a arabské vzdělanosti

Myra (Mira) bylo i na antické poměry velké město. V Lýkii bylo jedním ze šesti sídel Lýkijské konfederace, časem se dokonce dostalo do čela jako neformální hlavní město. O jeho významu svědčí, že bylo centrem kultu bohyně Artemis (chrám bohužel zničilo zemětřesení roku 141).

Svatý Mikuláš pomocí hořícího oleje na hladině objevuje ďábla v podobě ženy Diany.

Když se ve městě pevně uchytilo křesťanství, ačkoliv ještě nebylo Římskou říší legalizováno, Mikuláš se stal okolo roku 300 biskupem. Myra v tu dobu už za sebou měla éru největší slávy a bohatství, ale dalšího půl tisíciletí si udržela vliv a zdroj velkých příjmů. Až roku 809 bylo město vyrabováno vojskem islámského chalífa slavného jména Hárún ar-Rašíd (Hárún Spravedlivý). Ano! Byl to on, kdo vystupuje v Pohádkách tisíce a jedné noci, kdo Karlu Velikému poslal do Cách jako dar slona, kdo dobyl Španělsko, kdo ustanovil hlavní město Bagdád, kdo umožnil obrovské vědecké, náboženské a kulturní vzepětí arabského světa.

Mikulášův kostel nad hrobkou v Itálii

Oslabené město ovládli okolo roku 1081 turečtí Seldžukové, později tuto oblast dobyli Mongolové. Předvídaví italští obchodníci proto roku 1087 ukradli Mikulášovy ostatky a z neklidné oblasti je převezli lodí do Bari, jaderského přístavu v italské Apulii, který dobyli Normané na Byzanci roku 1071. Roku 1089 byla nad jeho novou hrobkou postavena bazilika svatého Mikuláše a papež Urban II. ji posvětil. Nebylo potřeba svatořečení, protože nejstarší křesťanští světci čerpali z tradice a jejich svatost byla pro jejich následovníky sama od sebe. O tom se nediskutovalo.

Antická Myra časem upadla do zapomnění, Saracéni zničili její nádheru a trosky zmizely pod nánosy řeky Demre. Námořní přístav zanikl, protože pobřeží se posunulo více do moře. Myra se zjevila znovu až v 60. letech 20. století, kdy ji vykopali evropští archeologové v místech současné obce Demre též zvané Kale. Mikulášova otevřená a opuštěná hrobka tam stojí dodnes.

Svatý Mikuláš je jmenován biskupem v Myře.

Nejvýznamnější svatý po Panně Marii

Svatý Mikuláš byl oblíbený mezi lidmi, štědrý a spravedlivý. Bránil svoji víru před pohany a zachraňoval nespravedlivě obviněné. Kromě toho konal zázraky téměř na počkání. Pro vytvoření legendy a pozdější svatořečení to byl ideální kandidát. Křesťané mu říkají Mikuláš Divotvůrce.

Pravoslavní ho vzývají jako druhého nejvýznamnějšího svatého po Panně Marii. I katolíci ho mají ve velké vážnosti.

Jeho svátek se slaví 6. prosince, kdy měl údajně zemřít. Spíš je to ovšem datum dřívějšího svátku bohyně Diany, na který křesťané naroubovali vlastního svatého. Svátek spojený s rozdáváním dárků se slaví v předvečer, tedy 5. prosince.

Horydoly.czJak to dělají v Rakousku: Perchty, krampusové a mikuláši

Horydoly.czA co Češi: Kam chodí sudetský Mikuláš?

Svatý Mikuláš namalovaný v kostele v Gradenegg.

Dobrý skutek vykoupil tři dcery z otroctví 

Když vidíme sochu či obraz znázorňující svaté biskupy starověku, snadno se zmýlíme, o kterého světce jde (Blažej, Bazil, Řehoř, Ambrož, Augustin...). Svatého Mikuláše však poznáme vždy. Drží v ruce nebo má u nohou tři zlaté koule. Symbolizují tři měšce plné zlaťáků. Příhoda se stala v Myře: Mladík ze zabezpečené rodiny obchodníka s rybami se dozvěděl o jiné rodině, která upadlo do bídy. Otec měl tři dcery a nemohl jim zajistit vdavky ani věno, proto je dal na prostituci. Otroctví dětí za dluhy rodičů bylo tehdy běžné.

Mikuláš tedy v rámci služby Bohu i lidem udělal tajný dobrý skutek. Jedné noci vhodil do okna nešťastného otce měšec se zlaťáky. Ten peníze vzal a vystrojil za ně svatbu nejstarší dceři. Když Mikuláš viděl, že otec darované peníze dobře využil, čin zopakoval podruhé a potom potřetí. Při posledním pokusu mu ovšem scházela opatrnost a otec si na něho počkal. Neusnul, a když slyšel dopadnout měšec, vyběhl za Mikulášem na ulici a poznal ho. Děkoval mu, ale Mikuláš po něm chtěl jediné: aby ho nikdy neprozradil. Zřejmě slib nedodržel, když o tom víme i my.


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Proč punčochy? Proč dárky?

Jedna verze příběhu o obdarování třech dívek hovoří, že třetí vhozený měšec s penězi neplánovaně dopadl do zavěšené, sušící se punčochy. To vedlo k tradici vyvěšování punčoch za okno a k jejich používání jako dárkového balení.

Perníkový Mikuláš.

Ve středověku vznikly tzv. Biskupské chlapecké hry (ludus episcopi puerorum). Tradice se ujala v 10. století v Porýní na klášterních školách za cícaře Oty II. Jeden žák přebíral na jeden den funkci představeného kláštera se znamením berly. Nejdříve to bývalo na svátek betlémských neviňátek a ve 13. století došlo k přeložení na svátek svatého Mikuláše. Z toho se v předvečer 6. prosince vytvořila hra s nadělováním, při které v Německu doprovázel postavu Mikuláše čeledín Ruprecht, který rozdával dětem dárky, popřípadě je káral za nesprávné chování. K tomu účelu se do tradičního Mikulášova doprovodu dostali anděl a čert, kteří si Ruprechtův úkol rozdělili.

Mikuláš je podle zemí označován také jako Nicolas, Nikolaj, Niklas, Klaus, Claus, Klaes, Claes, Nils. V Rakousku chodí Nikolo s čertem Krampusem, v Anglii Father Christmas, ve Francii Saint Nicolas, v Holandsku Sinterklaas, v Portugalsku Pai Natal, v Turecku Noel Baba.

Čertovské pečivo na mikuláše.

Kostely svatého Mikuláše

Katedrála svatého Mikuláše České Budějovice
Kostel svatého Mikuláše
Kostel svatého Mikuláše Bedřichov
Kostel svatého Mikuláše Běleč
Kostel svatého Mikuláše Běsno
Kostel svatého Mikuláše Bílý Kostel nad Nisou
Kostel svatého Mikuláše Bohuslavice
Kostel svatého Mikuláše Boleboř
Kostel svatého Mikuláše Bor
Kostel svatého Mikuláše Brankovice
Kostel svatého Mikuláše Brniště
Kostel svatého Mikuláše Brno
Kostel svatého Mikuláše Častrov
Kostel svatého Mikuláše Čečovice
Kostel svatého Mikuláše Čermná
Kostel svatého Mikuláše Deblín
Kostel svatého Mikuláše Dešenice
Kostel svatého Mikuláše Dlouhá Ves
Kostel svatého Mikuláše Dobřany
Kostel svatého Mikuláše Drchlava
Kostel svatého Mikuláše Droužkovice
Kostel svatého Mikuláše Fačkov
Kostel svatého Mikuláše Fryšták
Kostel svatého Mikuláše Hanušovice
Kostel svatého Mikuláše Heřmanov
Kostel svatého Mikuláše Hladké Životice
Kostel svatého Mikuláše Hnidousy
Kostel svatého Mikuláše Horka nad Moravou
Kostel svatého Mikuláše Horky nad Jizerou
Kostel svatého Mikuláše Horní Branná
Kostel svatého Mikuláše Horní Životice
Kostel svatého Mikuláše Hradec Králové
Kostel svatého Mikuláše Humpolec
Kostel svatého Mikuláše Hynčice
Kostel svatého Mikuláše Cheb
Kostel svatého Mikuláše Jaroměř
Kostel svatého Mikuláše Jindřichov
Kostel svatého Mikuláše Kašperské Hory
Kostel svatého Mikuláše Kdyně
Kostel svatého Mikuláše Klatovy
Kostel svatého Mikuláše Kozojedy
Kostel svatého Mikuláše Krucemburk
Kostel svatého Mikuláše Lesná
Kostel svatého Mikuláše Letonice
Kostel svatého Mikuláše Lichnov
Kostel svatého Mikuláše Lounky
Kostel svatého Mikuláše Louny
Kostel svatého Mikuláše Ludgeřovice
Kostel svatého Mikuláše Praha - Malá Strana 
Kostel svatého Mikuláše Praha - Staré Město 
Kostel svatého Mikuláše Praha - Vršovice
Kostel svatého Mikuláše Malenovice
Kostel svatého Mikuláše Merklín
Kostel svatého Mikuláše Měčín
Kostel svatého Mikuláše Mikulášovice
Kostel svatého Mikuláše Mikulov
Kostel svatého Mikuláše Mikulovice
Kostel svatého Mikuláše Miroslavské Knínice
Kostel svatého Mikuláše Mladoňov
Kostel svatého Mikuláše Mníšek
Kostel svatého Mikuláše Nepomyšl
Kostel svatého Mikuláše Nevojice
Kostel svatého Mikuláše Němčice
Kostel svatého Mikuláše Nížkov
Kostel svatého Mikuláše Nový Knín
Kostel svatého Mikuláše Nýdek
Kostel svatého Mikuláše Olešnice
Kostel svatého Mikuláše Orasice
Kostel svatého Mikuláše Oslavany
Kostel svatého Mikuláše Ostrava-Poruba
Kostel svatého Mikuláše Pernarec
Kostel svatého Mikuláše Perná
Kostel svatého Mikuláše Petrovice
Kostel svatého Mikuláše Plzeň
Kostel svatého Mikuláše Poběžovice
Kostel svatého Mikuláše Police
Kostel svatého Mikuláše Potvorov
Kostel svatého Mikuláše Pouzdřany
Kostel svatého Mikuláše Praskolesy
Kostel svatého Mikuláše Proseč
Kostel svatého Mikuláše Prostiboř
Kostel svatého Mikuláše Rožmberk nad Vltavou
Kostel svatého Mikuláše Rychaltice
Kostel svatého Mikuláše Sebranice
Kostel svatého Mikuláše Skuhrov
Kostel svatého Mikuláše Sloupnice
Kostel svatého Mikuláše Smrčná
Kostel svatého Mikuláše Spálené Poříčí
Kostel svatého Mikuláše Starý Maletín
Kostel svatého Mikuláše Starý Svojanov
Kostel svatého Mikuláše Suchomasty
Kostel svatého Mikuláše Svárov
Kostel svatého Mikuláše Světlá pod Ještědem
Kostel svatého Mikuláše Šaratice
Kostel svatého Mikuláše Šitboř
Kostel svatého Mikuláše Šitbořice
Kostel svatého Mikuláše Štěkeň
Kostel svatého Mikuláše Šumvald
Kostel svatého Mikuláše Tichá
Kostel svatého Mikuláše Tisová
Kostel svatého Mikuláše Topolany
Kostel svatého Mikuláše Třebušín
Kostel svatého Mikuláše Třtice
Kostel svatého Mikuláše Turnov
Kostel svatého Mikuláše Tvarožná
Kostel svatého Mikuláše Tvrdonice
Kostel svatého Mikuláše Úboč
Kostel svatého Mikuláše Újezd
Kostel svatého Mikuláše Úvalno
Kostel svatého Mikuláše Vacov
Kostel svatého Mikuláše Velké Meziříčí
Kostel svatého Mikuláše Velké Žernoseky
Kostel svatého Mikuláše Veverské Knínice
Kostel svatého Mikuláše a Jména Panny Marie Vilémov
Kostel svatého Mikuláše Vinec
Kostel svatého Mikuláše Vrapice
Kostel svatého Mikuláše Všebořice
Kostel svatého Mikuláše Zbiroh
Kostel svatého Mikuláše Zdemyslice
Kostel svatého Mikuláše Znojmo
Kostel svatého Mikuláše Žalkovice
Kostel svatého Mikuláše Želeč
Kostel svatého Mikuláše Žerčice

Zbořené kostely svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše pod Krudumem - zbořen ve středověku
Kostel svatého Mikuláše Dolní Jiřetín - zbořen 1985
Kostel svatého Mikuláše Holešice - zbořen 1981
Kostel svatého Miluláše v Oberndorfu - zbořen 1899

 

Horydoly.cz Významné dny a svátky

6. ledna 
Tři králové

leden 
Den obětování

21. března 
Jarní rovnodennostJaro začíná

únor
Popeleční středa

duben 
Velikonoce (zvyky a tradice), Velikonoce (jak se slaví ve světě)

duben 
Pašijový týden

30. dubna 
Čarodějnice (Praha), Čarodějnice (Polabí), Čarodějnice (Ralsko)

1. května 
První máj

27. května 
Atentát na Heydricha

21. června 
Letní slunovrat a Pražské slunovratové mystérium

12. srpna 
Perseidy

srpen 
Ramadán a Happy Ramadhan

21. srpna
Okupace Československa v Praze a Karlových Varech 

22. září
Podzimní rovnodennost

28. října
Vznik Československa

31. října 
Samhain

2. listopadu 
Dušičky

6. prosince 
Mikuláš

21. prosince 
Zimní slunovrat

24. prosince 
Štědrý den (Ježíšek a Děda Mráz), Štědrý den (kdo nosí dárky)

25. prosince 
Vánoce a zimní slunovrat

prosinec 
Advent

prosinec 
Perchty a krampusové (Rakousko)

Horydoly.cz Co je letní a zimní čas? a Kde najdeme přesný čas?

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Myra

Antická Myra časem upadla do zapomnění.... Škoda. I tohle mohl být zajímavý cíl turistů......

  • Autor Honza
  • Datum a čas 5.12.2015 15:32
Reaguj
Celkem 1 příspěvek v diskuzi


Alpy AKTUÁLNĚ 2019

Alpy AKTUÁLNĚ 2019

BERGELL Kde je co v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.... celý článek

Základna Na Dědku vyhořela. Skauti prosí o pomoc

Hostivařská přehrada 2019

registrovat

Hledáte ubytování v Česku nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Koupání u Ralska

Koupání u Ralska

Koupání v bývalém sovětském vojenském prostoru Ralsko a jeho nejbližším okolí není lehké najít, ač je tu mnoho možností pro vodomily ve volné přírodě i na koupalištích.
Koupání na Šumavě

Koupání na Šumavě

Přinášíme přehled možností, kde se na Šumavě vykoupat. Kromě krytých bazénů, aquaparků a letních koupališť, které najdete v našem seznamu, jsou pod horami desítky oblíbených míst na řekách a potočních tůních.
Povzbuzení nastávajícím rodičům

Povzbuzení nastávajícím rodičům

AKTUALIZACE Nezoufejte, příchodem vašich potomků na svět nekončí horolezecká zábava (ačkoliv je o tom přesvědčena většina nastávajících matek a mnoho budoucích otců)!
Památky zadarmo AKTUALIZACE

Památky zadarmo AKTUALIZACE

Vstupenky do památek, muzeí a galerií stojí desítky až stovky korun. Máte-li čas, nebo máte hluboko do kapsy, můžete si počkat a zajít se do nich podívat zadarmo.
Koupání v Praze

Koupání v Praze

KDE A JAK SE VYKOUPAT? Přírodní koupaliště a kryté bazény! Přinášíme přehled možností, kde se v Praze vykoupat.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Tetička Mína vypravuje Lhotka u Mělníka. Skalní obydlí Program pro děti 23.7.
Stredoveký vojenský tábor Stará Ľubovňa, hrad 25.-28.7. 25.7.
Lughnasad - keltský svátek Nasavrky 26.-27.7. 26.7.
Prázdniny v Telči Telč  26.7.-11.8. 26.7.
Kanufest Roudnice, vodácký kanál 26.-28.7. 26.7.
Den tygrů Jihlava, ZOO 27.7.
Středověký víkend Valdštejn 27.-28.7. 27.7.
Den Ohře Kadaň, Střelnice 27.7.
750 let hradu Wehlen
Německo, Wehlen 28.-30.7. 28.7.
Šamajim - židovský festival Třebíč 29.7.-3.8. 29.7.

Diskuse

Pojištění domácnosi Karel, 22.7.2019 8:18, 4 příspěvky
Bolesti kloubů Michala, 21.7.2019 21:19, 14 příspěvků
škola lezení pro děti Horydoly , 21.7.2019 19:30, 11 příspěvků
Bolesti kloubů Smrk, 21.7.2019 19:17, 14 příspěvků
Pojištění domácnosi Daniel, 21.7.2019 9:38, 4 příspěvky
kroužky bezpečného lezení... pavel, 21.7.2019 1:31, 6 příspěvků
škola lezení pro děti pavel, 21.7.2019 1:17, 11 příspěvků
Nová venkovní lezecká stěna pavel, 21.7.2019 0:53, 115 příspěvků
Bolesti kloubů Karla, 20.7.2019 19:16, 14 příspěvků
Pojištění domácnosi Karel, 20.7.2019 16:58, 4 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Re: Hochsteiermark Kuba Turek, 22.7.2019 1:42
Hochsteiermark Horydoly Open, 22.7.2019 1:41
Severovýchod Slovenska na... Horydoly , 15.7.2019 2:30
KROK 2019 Horydoly , 9.7.2019 11:38
Tóny Dolomit / I suoni de... Horydoly , 8.7.2019 12:04
BMW je oficiálním vozem M... Horydoly , 8.7.2019 11:57
Šary Vary v Plzni Horydoly , 8.7.2019 11:43
Tatra kolem světa Horydoly , 8.7.2019 11:34