Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!

Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!
Odhalení restaurované sochy Julia Fučíka na Olšanech.
Autor snímku Vlastimil Hloupý
SDÍLEJ:

Julius Fučík má v Praze znovu svoji sochu. Dvě desetiletí stál před Parkem kultury a oddechu Julia Fučíka (neboli Fučíkárny, dnes Výstaviště Holešovice), po roce 1989 byl odstraněn jako představitel komunistického režimu, strávil dalších dvacet let v depozitáři Galerie hlavního města Prahy, později byl restaurován a od včerejška oficiálně stojí na Olšanských hřbitovech.

Julius Fučík: Lidé, měl jsem vás rád!
Julius Fučík.
Autor snímku Milan Krajča
Jak na to

Odhalení restaurované sochy na novém důstojném místě iniciovala Společnost Julia Fučíka ve spolupráci s pražským Magistrátem a za podpory primátora Bohuslava Svobody.

Historik a spisovatel Zdeněk Mahler, který se zúčastnil slavnostního aktu, k tomu řekl: "Nejubožejší úděl čeká národ, který dopustí, aby se po jeho hrdinech plivalo, byli špiněni, umlčováni a jejich pomníky byly strhávány." Básník Karel Sýs připomněl: ˇ"Čím zbabělejší národ, tím ukrutněji se mstí bezmocným sochám." Ještě dodal: "Národy se silně vyvinutou historickou pamětí nechávají svou minulost na pokoji."

Předseda Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna Gerd Hommel na Olšanech prohlásil, že instalace Fučíkovy sochy je stejný úspěch jako, když se v Německu před časem podařilo obnovit památník německého komunistického politika Ernsta Thälmanna, který byl v roce 1944 nacisty popraven v Buchenwaldu.

Milan Krajča z levicové Světové rady míru uvedl na přednášce v Městské knihovně: "Julius Fučík zahajuje seznam osobností oceněných světovým mírovým hnutím, mezi nimiž najdeme jména Pablo Picasso, Paul Robeson, Nazim Hikmet, Vítězslav Nezval, Charlie Chaplin, Dmitrij Šostakovič, Nikos Kazantzakis či Ilja Erenburg." My dodáváme, že seznam těchto lidí vyzařuje vášeň k životu, uměleckou i lidskou avantgardu, ale také zmařené naděje, krev, neštěstí jednotlivců i milionů.

Socha Julia Fučíka dnes stojí na Olšanských hřbitovech poblíž pomníku Rudoarmějců, pomníku Hrdinů Pražského povstání a soch jeho komunistických souputníků Jožky Jabůrkové a Jana Švermy.

Sochař Miloslav Šonka neodvedl nic než standard. Socha je bez emocí, bez duše a ani formálně nijak nezaujme. Udělal ji na zakázku normalizačního komunistického vedení.

Julius Fučík - romantický komunista?

Za to zvěčněný Julius Fučík byla barvitá postava. Dosud si nejsme přesně jisti, co, jak, kdy a proč přesně dělal.

Všichni starší ho znají jako autora Reportáže psané na oprátce, což byla povinná četba školních dětí, ale mladší si ho pamatují snad už jen jako položku z učebnice dějepisu.

Julius Fučík se narodil 23. února 1903 v Praze. Vyrůstal v dělnické rodině na Smíchově. Později v Plzni, kde se jeho otec stal druhořadým hercem. V nejbližším příbuzenstvu měl strýce stejného jména, který byl proslulým skladatelem vojenských pochodů v Rakousku-Uhersku a jehož skladby se dodnes hrají.

V plzeňském měšťanském divadle zaměřeném na bulvární kusy odehrál malý Julek mnoho dětských rolí.

Tvrdý komunistický novinář

Hned po maturitě rozjíždí Julius Fučík rychlým tempem ostrý život. Studuje na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 1921 vstupuje do Komunistické strany Československa, píše první články do levicového tisku a zatím se specializuje na divadelní kritiku. V roce 1926 se stává členem Devětsilu, legendárního uměleckého spolku, který sdružuje nejlepší umělce své doby, z nichž se ovšem mnozí stanou postupem doby kovaní komunisté a budou mít na rukou krev.

Roku 1929 Fučík spoluzakládá Levou frontu. V tu dobu už je šéfredaktorem silně levicové Tvorby, kde vydrží do roku 1938. Zároveň píše pro Rudé Právo, noviny ústředního výboru Komunistické strany Československa. Reportuje mimo jiné ze Sovětského svazu. Posílá nadšené reportáže o budování komunismu a občas přidá i drobnou kritiku nešvarů, které interpretuje jako klopýtnutí na cestě k zářné komunistické budoucnosti.

Nechce se věřit, že by muž jeho vzdělání, rozhledu, úsudku a břitkého pera neviděl v Moskvě hladomor, gulagy, všude přítomný strach před tajnou policií. Nejspíše filtroval pro své čtenáře informace, aby dokázal, že cesta ke komunismu je otevřená. Soubor reportáží vyšel knižně pod názvem V zemi, kde zítra již znamená včera.

Zároveň musel vědět, jak dopadnou komunisté, kteří byť opatrně kritizují své vedení a především Stalinovu rudou říši. Sám byl totiž nedávno strůjcem bolševického puče v KSČ, který oddělil zrno od plev, neboli došlo k vyhazovu mnoha zakládajících členů a těch, kteří se chtěli paktovat s umírněnými sociálními demokraty.

První zkušenosti z kriminálu

Prvních deset dní v kriminále si odpykává na Pankráci za provolávání komunistických hesel. Napíše tam svůj první moták na vnitřní stranu krabičky cigaret, ale než ho stačí odeslat, je propuštěn. Za protistátní komunistickou činnost je později trestně stíhán, před čímž uteče do ilegality. Přesněji řečeno se převléká za starého profesora a řídí každodenní redakční porady Haló novin v kavárně Roxy.

Tento okamžik také není zcela jasný. Že by četníci a kriminálka byli tak hloupí, aby si pro něho nedošli ve městě, kde se vždycky všechno rozkřiklo? Uznávaný novinář Ferdinand Peroutka tomu poznamenal: "Jak bylo zvykem v té době, říkal, že se ukrývá před policií, když prostě prchal před milenkou, která ho omrzela."

Roku 1938 po mnohaleté známosti si bere za ženu Augustu Kodeřicovou, kterou všichni známe jako Gustu Fučíkovou. Vůbec ovšem není jisté, že svatební obřad doopravdy proběhl. Oba totiž brali manželský svazek za buržoazní přežitek a prohlašovali, že se vzali naoko, aby mohli žádat o penzijní příspěvek od státu. 

Pokud se opravdu vzali, tak jim byli za svědky Jan ŠvermaBedřich Reicin. První bolševik byl vyškolen v Moskvě na politruka, později za 2. světové války čistil armádní a partyzánské jednotky během Slovenského národního povstání od nekomunistů a poté zmrzl za ne zcela jasných okolností při útěku do hor na úbočí Chabence v Nízkých Tatrách. Zájem na jeho smrti mohl mít Rudolf Slánský, který sám po válce skončil na popravišti v inscenovaných procesech 50. let. Druhý bolševik byl odpovědný za rozpoutání rudého teroru po válce v Československu, kterého ovšem krvavá kola jeho soudruhů také semlela a skončil na popravišti.  

Výkonné gestapo není provinční četnictvo

Na začátku okupace se Julius Fučík uklízí k rodičům na venkov do Chotiměři u Domažlic a vyhne se tak rozsáhlé zatýkací akci zaměřené proti komunistům. Napíše tam knihy o Boženě Němcové a Karlu Sabinovi.

Koncem roku ilegálně přijíždí zase do Prahy. Opatrnou kritiku vyjadřuje k paktu Molotov-Ribbentrop, který podepsali nacistický a komunistický ministr zahraničí a rozdělili si v něm Evropu. Za pravdu mu dává červen 1941, kdy je napaden Sovětský svaz.

Julia Fučíka mezi tím ilegální ústřední výbor Komunistické strany Československa vylučuje ze strany, protože kritizuje sovětskou politiku. Jenže kvůli další vlně zatýkání mu rozhodnutí nikdo nedoručí. Aspoň tak se dnes předpokládá, že vše proběhlo, ačkoliv přeživší pamětníci mlčeli a žádné zápisy se pochopitelně nedochovaly.

Pochybnosti také panují, zda byl členem druhého ilegálního ústředního výboru KSČ, a zda byl opravdu šéfredaktorem Rudého Práva. Jisté je, že v letech 1941-1942 se vydává města v převleku kulhajícího profesora Horáka, se kterým měl předválečné zkušenosti. Neuvědomuje si však, že zatímco na československé četníky v demokratickém Československu to snad mohlo stačit, proti výkonné německé policii Gestapo nemá s touto naivní hrou šanci.

Julius Fučík na Olšanech.

Reportáž psaná na oprátce

V dubnu 1942 je zatčen a v září 1943 v Berlíně - Plötzensee oběšen. O jeho zatčení je celkem jasno. Udělal několik konspiračních chyb, strávil dlouhou dobu v bytě, který sloužil jako kurýrní přepážka, a profesor Horák mu nepomohl. Ironií osudu je, že zatýkací komando Gestapa jelo původně pro někoho jiného, kterému se podařilo uniknout, a tak gestapáci udělali náhodnou šťáru v jiném bytě, o kterém už věděli, k čemu slouží.

Tam nacházejí Fučíka a další komunisty. Fučík v masce profesora Horáky má sice u sebe dvě pistole, ale nestřílí. U člověka, který neprošel bojovým výcvikem a ocitá se pod tlakem profesionálního komanda, je to zcela pochopitelné. Jediná, kdo zatčení nakonec přežije až do konce války, je Riva Friedová-Krieglová.

Ve věznici napíše Julius Fučík sérii romancí, kterou nazývá Reportáž psaná na oprátce. Píše ji potajmu na motáky, které porůznu posílá ven s pomocí českého bachaře. Ve vězení se mu dostává zvláštního zacházení. To má zřejmě dva důvody. Jednak je na něj nasazen nezkušený komisař gestapa Böhma, který si od toho slibuje svůj první velký případ, a druhak po nějaké době začne Fučík mluvit. Asi se pokouší hrát hru o život svůj a svých druhů venku i ve vězení a zavádí vyšetřování do slepých uliček. Není známo, že by přímo na jeho udání padl do rukou gestapa další člověk.

Ferdinand Peroutka o tom napsal: "Buď jeho bohémské nervy byly příliš slabé, aby dlouho snesly mučení, nebo tohoto milovníka života pojala divoká touha, že přece snad může zůstat naživu, a zaplatil za to. Nikdo se nemá dělat přísným soudcem nad situací, ve které sám nebyl."

Řízený vznik kultovní legendy

O velké hře píše poněkud narcistní Fučík i ve své poslední knize. Když se jeho ženě Gustě Fučíkové podaří po válce shromáždit všechny motáky a sestavit z nich knihu, komunističtí cenzoři tuto kapitolu na dlouhá desetiletí vymažou. Z ne úplně spolehlivého romantického komunistického intelektuála udělají legendu jako vzor komunismu, idealismu, mládí a jasné budoucnosti.

Plné znění Reportáže psané na oprátce vyšlo až v 90. letech minulého století, kdy komunismus v Česku padl. Mezi tím ovšem cenzurovaná kniha vyšla v 95 jazycích, čímž se stala nejpřekládanějším českým literárním dílem. Můžeme se jen dohadovat, kolik vydání zaplatila Komunistická internacionála přejmenovaná po válce na Kominformu a kolik jich vyšlo z prostého zájmu čtenářů a nakladatelů.

Originální motáky jsou dnes uložené v pražském Muzeu dělnického hnutí. Jejich pravost je ověřena Kriminalistickým ústavem.

Horydoly.czNacistická okupace za 2. světové války na HORYDOLY

Česká socha vítá v Mauthausenu

Malý ale eficientní koncentrák

Gabčík, Kubiš, Valčík a možná Vopálka

Muži odplaty

Čím víc fašisti, tím víc komunisti

Památník Slovenského národního povstání

V Chebu pod Mikulášem

Sověti postříleli vlastní lidi

Kdo byl generál Vlasov? Hrdina nebo zbabělec?

Generál Vlasov osvobodil Prahu a pak ho oběsili


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Včlánku o soeše JF jsou věcné chyby

Zdravím Václave a děkuji za připomínky. Zapracoval jsem je do textu.

Jenom rozšířím to, co jste psal: 

Kominterna opravdu přestala fungovat za války pod tímto jménem, ale po válce byla obnovena se stejným zaměřením pod jménem Kominforma. Byla zrušena roku 1956 a fungovala až do roku 1957. Fakticky ji nahradila Varšavská smlouva a RVHP.

Šverma opravdu nebyl u čs. vojska na východní frontě (tj. v Sovětském svazu), ale byl ze SSSR vysazen jako politruk na Slovensko, aby za bolševiky politicky dohlížet na Slovenské národní povstání


Reaguj
Včlánku o soeše JF jsou věcné chyby

Kominterna makala naplno do roku 1957. 

 • Autor PK
 • Datum a čas 27.9.2020 01:13
Reaguj
Včlánku o soeše JF jsou věcné chyby

Nechci se "hádat o politice". Ale skutečně je třeba něco uvést na pravou míru. Jan Šverma, uvádíte, "za 2. světové války vyčistil československou jednotku na východní frontě od nekomunistů". No to ne. Zaprvé u jednotky nepobýval, zadruhé pokud by to udělal, mnoho vojáků by nezbylo. A z důstojníků opravdu jen pár. --- Dále píšete o díle Reportáž, a předkládáte otázku "kolik vydání zaplatila Komunistická internacionála a kolik jich vyšlo z prostého zájmu čtenářů a nakladatelů". KI nezaplatila ani vindru, protože byla rozpuštěna ještě během války. --- Nesmím ale zapomenout Vás celkově pochválit za vzácnou objektivitu Vašeho vyptrávění. Po Fučíkovi neplivete a ukazujete ho pravdivě. Děkuji.

Reaguj
O zemi, kde včera již prokalili zítra...
To Mára. Vy jste opravdu vzor demokrat non plus ultra... Dejte si facku. Ovšem vám to nepomůže, vám nepomůže nic..
 • Autor Josefo
 • Datum a čas 31.10.2018 18:44
Reaguj
O zemi, kde včera již prokalili zítra...

To jsem taky trochu nepochopil, proč má ten parchant v Praze sochu a ještě se tu o tom píše. Od starýho dementa Mahlera bych to čekal, ale jinak...

 • Autor Mára
 • Datum a čas 20.3.2013 13:29
Reaguj
Poučné
Čestné vojenské pohřebiště za "Fučíkem" jsou poučné - leží tam Rusové,Britové,Češi atd... Čest jejich památce a sláva vojákům,který za naši vlast položili život
Reaguj
Proč Fučík?

My bereme procházky jako jednu část outdoorových aktivit. A když už někam vyrazíme - třeba k sochám na Olšanech - tak chceme vědět, co představují a proč byly postaveny.

Samotřejmě nevynecháváme ani drsnější disciplíny. Třeba dnes jeden článek o ledovém lezení a druhý článek o testování ferátového vybavení a třetí článek o turistice na Vysočině.

Reaguj
Proč Fučík?

Ahoj Kubo,

Já myslel, že se jedná o specializovaný server. Holt to už není pravda. Škoda. Ale jak jsem psal, je to Tvůj server a psát si na něj můžeš co uznáš jako šéfredaktor za vhodné. Je na nás, jak Tvůj server budeme dále vnimat a jak často jej budeme navštěvovat. (Já to zatím dělám poměrně často). 

Jen by možná stálo za úvahu doplnit to, co o svém serveru (info o serveru) deklaruješ:

Internetový server Horydoly.cz je deník o sportovních aktivitách v přírodě. Zaměřuje se na volný čas a rekreační sport. Server Horydoly.cz věnuje velký prostor vám, kteří aktivně sportujete, lezete po horách, jezdíte třeba v kánoi nebo na kole a vůbec zažíváte při sportu a na cestách zajímavé věci.


 • Autor Vašek Nádvorník
 • Datum a čas 26.2.2013 06:42
Reaguj
Proč Fučík?

Čau Venco, já i kdokoliv další na Horydoly píšeme, co zajímá naše čtenáře. Mimo jiné si občas bereme na paškál venku umístěné sochy. Fučíkova je jednou z nich. 

Reaguj
Co má toto společného s outdoor?

Ahoj Kubo,

co prosím má společného "Julda Fulda" s outdoor aktivitami. Napadá mne jediná souvislost a to, že jej podle Reportáže vyvezl gestapák myslím na Petřín. Ale jinak je to dost úlet mimo téma. 

Tento článek bych chápal na Tvém blogu, enbo na facebookovém soukromém profilu ale na seriózním outdoorovém serveru je to nezvyklé. Když ses navážel do Neumannové, souvislostí s outdoorem jsi argumentoval, ale teď? Už nynější článek o "Katce" byl podle mne mimo, ale je to Tvá věc  a Tvůj server. 

 • Autor Vašek Nádvorník
 • Datum a čas 25.2.2013 20:54
Reaguj
Celkem 10 příspěvků v diskuzi


Peter Muir je prezidentem UIAA

Peter Muir je prezidentem UIAA

Novým prezidentem UIAA (Mezinárodní unie horolezeckých svazů) byl zvolen Peter Muir z Kanady. Nastupuje do funkce po Fritzi Vrijlandtovi z Nizozemska.... celý článek

Hřeben Černých věží v Divoké Šárce

Houby AKTUÁLNĚ 2020

registrovat

Prohlédněte si chaty k pronájmu a ubytování.
Ubytovaní Velký Meder vám nabízí tu nejlepší letní dovolenou.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz

Nejčtenější články

Výlovy rybníků 2020 září

Výlovy rybníků 2020 září

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME Hlavní podzimní sezona výlovů rybníků se odehrává v říjnu a listopadu. O nadcházejícím víkendu se budou vylovovat zajímavé rybníky Stavičný u Strakonic, Zmola v Kunovicích a Letadlo u Aše.
Chodíme po zemi svatého Václava

Chodíme po zemi svatého Václava

TIP NA VÝLET Svatý Václav, patron země české, chodil po stejných místech, jako my všichni. Podívejte se do krajiny jeho očima.  
O granty na zeleň v hodnotě 1,4 milionu lze žádat do října

O granty na zeleň v hodnotě 1,4 milionu lze žádat do října

Do 31. října mají obce, školy, neziskovky, další organizace či jednotlivci možnost získat až 140 000 korun na proměnu svého okolí v zelené oázy. Grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL rozděluje
Jak zkontrolovat historii auta pomocí VIN kódu?

Jak zkontrolovat historii auta pomocí VIN kódu?

Téměř všechna ojetá auta na prodej jsou inzerovaná jako nebouraná, třetina má přetočený tachometr, pětina má zfalšovaný rok výroby a většina prodejců tají předchozí opravy. Odhalit pravý stav auta na prodej
5 aplikací, které oceníte na horských túrách

5 aplikací, které oceníte na horských túrách

OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ Pokud milujete výlety do hor, určitě víte, že je třeba být připraven opravdu na vše. Proto je nejlepší, pokud máte i svůj smartphone vybavený na maximum, aby vám během horské

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Heckel 100 - fotovýstava Turnov, Muzeum Českého ráje 10.9.-1.11. 10.9.
40 let HO Jiskra Tanvald - výstava Desná, Riedlova vila 10.9.-30.10. 10.9.
Mezinárodní festival outdoorových filmů Ostrava 10.-30.10. 10.10.
Výstava oskeruší
Strážnice, Městské muzeum 11.10.-8.1. 11.10.
Mezinárodní festival outdoorových filmů Nová Baňa, Vatra 19.10.-11.11. 19.10.
Festival dokumentárních filmů Jihlava 27.10.-1.11. 27.10.
ILTM Asia - veletrh Čína, Šanghaj 28.-30.10. Luxusní cestování 28.10.
Mezinárodní festival outdoorových filmů Řapiště, U Máně 29.10.-15.11. 29.10. 18:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů Polsko, Cieszyn, Oranzeria 30.10.-19.11. 30.10.
Mezinárodní festival outdoorových filmů Modra, Mier 30.-31.10. 30.10.

Diskuse

Kontakty z mobilu Horydoly , 24.10.2020 22:18, 8 příspěvků
Hodinky Honor watch gs pro Horydoly , 24.10.2020 22:14, 8 příspěvků
Hodinky Honor watch gs pro Pavel, 24.10.2020 6:39, 8 příspěvků
Sexuální problém David, 24.10.2020 1:46, 9 příspěvků
Gratulki k přežití Skiák, 23.10.2020 13:25, 1 příspěvek
Komfort nošení Kuba Turek, 22.10.2020 12:24, 8 příspěvků
Bolesti Jitka, 22.10.2020 12:00, 22 příspěvků
Hodinky zničené? Kuba Turek, 22.10.2020 11:25, 8 příspěvků
Komfort nošení Petr Š., 22.10.2020 9:59, 8 příspěvků
Kontakty z mobilu Milda, 22.10.2020 9:58, 8 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Re: Výlov Hostivický rybník Kuba Turek, 27.10.2020 17:30
Výlov Hostivický rybník? Horydoly , 27.10.2020 17:30
Играть в казино онлайн RodneyNuh RodneyNuh, 27.10.2020 17:28
Re: Střední Čechy - cyklo... Horydoly , 26.10.2020 13:10
Strategie rozvoje Krkonoš Horydoly , 26.10.2020 13:03
Skialpinistická zácpa na ... Horydoly , 26.10.2020 11:24
HP TRONIC pomůže s trasov... Horydoly Open, 21.10.2020 16:39
Muži s hlubokým hlasem js... Horydoly , 20.10.2020 1:18