Američané nabídli zajetí, Rusové kulky do týla

Američané nabídli zajetí, Rusové kulky do týla
SDÍLEJ:

Na konci druhé světové války v květnu 1945 se u Vysokého kamene (Hohen Stein) na hranicích u Kraslic střetávaly rozptýlené skupiny Němců ustupujících ze Sudet a z Karlovarského kotle. Z dálky viditelná hora sloužila jako místo setkání vojáků okupační americké armády s poraženým wehrmachtem a jednotkami SS u česko-německé hranice.

Jak na to

Hohen Stein

Nadmořská výška: 773 m n.m.

Lokalita: 3 km severně od Lubů 3 km, 8 km západojihozápadně od Kraslic, 1 km východně od Kostelní, 0,5 km východně od obce Kámen. Nedaleko je státní hranice s Německem. Německé město Klingenthal je vzdálené 5 km.

Mnoho členů německé pravidelné armády uniklo ruskému mnohaletému vězení právě v lokalitě Hohen Stein v Krušných horách.

Proč se karlovarští Němci vzdali?

Vše bylo předem domluvené, ale teprve nedávno, když se otevřely archivy Americké armády, o tom napsal aktér hromadného přesunu seržant Tom Stafford.

Konečně je tedy zodpovězena otázka tajemného zmizení německých armádních sborů, dislokovaných v Karlových Varech a okolí.

Proč vlastně nebojovali? Kam se všichni poděli a proč zmizeli? To není legrace, jedná se o úplné německé armádní sbory s jejich divizemi a spolu s dalším množstvím kombinovaných jednotek, dohromady okolo padesát tisíc vojáků wehrmachtu a oddílů SS.

Spolu s nimi bylo na velitelství na okraji Karlových Var v Rybářích alespoň dvacet důstojníků s hodností generála.

Američané potřebovali ruskou pomoc v Japonsku

Proč se o tom tehdy nesmělo mluvit, na to je lehká odpověď. Američané si nechtěli znepřátelit spojence z Rudé armády a obzvlášť Stalina, protože jim slíbil, že jim pomůže v dosud trvající válce s Japonci a Evropa už byla rozdělena na zájmové sféry.

"Zajatému německému plukovníkovi jsem navrhnul," píše Tom Stafford, "aby se spojil se svým divizním velitelem a oznámil mu, že členové z jeho divize by rozhodně chtěli, aby se jejich daleko větší část vzdala Američanům, spíše než aby byli zajati a uvězněni Rusy. Plukovník řekl, že nemá žádné rádio nebo telegrafní spojení se svým velitelem a zeptal se, jestli bych já byl ochotný, pod vlajkou příměří, doprovázet ho skrz německé linie do Karlových Varů a dostat se tak na místo německé jednotky v první linii, která by byla v kontaktu s divizním velitelstvím.

Já pak zavěsil kus bílého prostěradla do čela svého džípu. Plukovník si sedl na přední sedadlo, já jsem seděl za ním (s mou pistolí přilepenou mezi jeho lopatkami) a s příkazníkem Jonesem, mým řidičem, jsme následovali plukovníkovy pokyny.

Americký seržant dojel pro kapitulaci na nepřátelské území

Československé hranice jsme šťastně prošli bez problémů skrz první německou přední hlídku. Vojáci wehrmachtu měli rychle připravené zbraně a dívali se na nás jako na návštěvníky z kosmu. Ačkoli jednotky německé armády byly neustále redukované tím, jak jsme tlačili na východ směrem k Československu, já si nevzpomínám, že bych si všimnul nějakého zmatku v jejich řadách, jak jsme se hnali dolů zpátky za německé linie.

Také si pamatuji na pohled německého vojáka kráčejícího kolem, míli nebo víc dolů po silnici, nesoucího ohromnou nůši plnou chleba k polním kuchyni, která stála poblíž silnice. Otočil se a viděl nás jak jsme přijížděli, leknutím spadl na zem a celá nůše chleba se mu vysypala, vztekle se na nás díval a zoufale se snažil strhnout ze zad svou pušku. Plukovník mu z legrace řekl něco v jeho němčině a to ho usadilo.

První Německé velitelství bylo 3 nebo 4 míle uvnitř Československa poblíž města Přebuz a Rudné a přibližně 12 mil od Jägersgrünu, odkud jsme přijeli. Když přijel divizní velitel, na jehož jméno už si nevzpomenu, byl informován plukovníkem, že já jsem chtěl přijmout jeho kapitulaci."

Chceme se vzdát najednou do amerických rukou

Seržant Tom Stafford vzpomíná, že německý divizní velitel mu na to řekl, že bude pro jeho vojáky daleko lepší, jestliže se jako celek vzdají Američanům, než když budou čekat, až jejich jednotky zajmou Rusové. Ale náčelník sboru se svými divizemi byl uvnitř karlovarského kotle.

"Tak jsme se dali znovu na cestu, tentokrát s doprovodem několika vojenských motocyklistů. Ti za zvuku sirény jeli před námi a cestovali jsme dál dovnitř nepřátelské linie v Československu. Přijeli jsme na velitelství armádního sboru, který byl umístěn ve veliké budově na okraji města Karlsbad (pozn. redakce: Karlovy Vary - Rybáře), kde mě doprovodili do kanceláře velitelství armádního sboru. Mluvili jsme anglicky a velitel se hned zeptal, jaká je moje hodnost. Já jsem rozhodně neměl zrovna chuť mu říkat, že jeho kapitulaci požaduje rotmistr technických služeb nosící zablácené a špinavé šaty, takže jsem mu řekl, že jsem kapitán, velitel pěší střelecké roty.

Rusové rychle postupovali z východu a brzy obsadí a zaplaví tuhle část svými drsnými vojáky. Tak jsme sehnali od nějakého starousedlíka papír a podepsali dokumenty, jeden v němčině a druhý v angličtině, byly psány na několik rozličných arších laciného a nekvalitního knižního papíru. Oba vše písemně potvrdili na mé naléhání a bezpodmínečná kapitulace byla uzavřena pro více než 40 000 vojáků wehrmachtu, včetně těch, co sem přišli včas, jako byl generálporučík a několik brigádních generálů.

Já jsem se později dočetl, při pátrání v Národním archivu, tato kapitulační akce zahrnovala alespoň dvacet německých generálů."

Půlnoční předvoj německých vojsk přijel na Hohenstein

Vojáci přijížděli v kolonách i s děly a tanky a také důstojníci se svými rodinami. Místo prvního setkání s Američany bylo u Vysokého kamene, kousek odtud procházel nejbližší hraniční přechod do Německa. Několik kilometrů dál na kraji vesnice Jägersgrün byly místními tesaři postaveny tři americké oplocené lágry pro zajatce, kteří už byli očekáváni.

"Nemuseli jsme dlouho čekat," píše seržant." Bylo méně než hodinu po půlnoci 7. května, když se malé skupiny německých vojsk začaly přibližovat k naší linii s bílým praporem, oznamující že jsou hotovi se vzdát.

Opatrně nás náš kapitán informoval, že nemusíme brát každého, protože není nutné riskovat a musíme být neobyčejně opatrní u všech, zvláště u některých německých vojsk SS na naší linii. Připomněl nám dřívější incidenty ve kterých byly jednotky SS známé tím, že zabily mnoho vojáků německého pravidelného vojska, když se pokusili vzdát se nám Američanům."

Pěšky, v autě i za vozem. Rychle pryč od Rudé armády

Podle dokumentů v archivech, i když už válka skončila, brzy ráno 8 května se velká řada Němců, dnešní odhad zní na více než 300 jednotek, včetně některých generálů, vydala na cestu přes Nejdek a Kraslice. Dalších nejméně 70 jednotek bylo motorizovaných, v pásových vozidlech a také s vozíky taženými koňmi.

Tak přijeli k předním hlídkám posádky 3. praporu 347. pluku, kde se chtěli vzdát. V poledne 8. května dojelo dalších osm desítek dopravních prostředků, některé vlekly dokonce i děla, a tak ucpaly velkou kolonu německých oddílů spolu se svými rodinami a muži oblečenými do civilních šatů, kteří přijeli na linii 3. praporu, aby se vzdali. Byly to většinou rozbité divize SS, pro které měli Rusové jenom kulky.

"Byl to například velitel německého 204. regimentu od Panzer Grenadýrů a divize Das Reich Generalleutnant Hellmuth von der Chevallerie, co se vzdal i se svými oddíly. Pak ihned následovala opožděná skupina, která byla základem SS divize Hermann Göring i se svými důstojníky a pak se vynořili vojáci a důstojníci z nějaké neznámé řady tanků patřící k základnímu celku obrněné divize Gross Deutschland. Celkem se jednalo o kapitulaci 20 německých jednotek, včetně 4. divize Hitlerjugend.

Během dne 347. pěchotní divize přijímala rostoucí příval německých oddílů, doprovázený ženami, dětmi, milenkami a četnými dalšími individui oblečenými v civilních šatech, s úmyslem vzdát se raději nám, než Rusům. Předpokládali jsme, že tito údajní civilisté budou pravděpodobně členové gestapa a úředníci nacistické partaje, kteří budou brzy převezeni dál k dalšímu šetření.

Brzy ráno 8. května 1945 se generál dělostřelectva Herbert Osterkamp CG z 12. vojenského obvodu oficiálně vzdal se svým štábem a s několika dalšími německými veliteli ve městě Lokti 1. pěší divizi US."

Válka pod Krušnými horami skončila rychle a bez krveprolití

Tady končí zkrácené vyprávění seržanta Toma Stafforda z 87. americké pěší divize, který posléze opustil armádu v hodnosti poručíka, co zažil ke konci války na našich hranicích a v Karlových Varech.

Je možné, že nebýt jeho odvahy, byla by válka na Karlovarsku skončila jinak a mohlo dojít k velkému masakru obyvatelstva. Jednotky z rozvrácených divizí SS se nechtěly jen tak vzdát a Rusům už vůbec. Věděli, že by je čekala rychlá smrt a nebo dlouhý žalář, a tak by Karlovy Vary bránili na život a na smrt.

Jen díky bývalému seržantovi a jeho přátelům i nadřízeným, se Němci odešli vzdát za naše hranice a nekladli odporu v Karlových Varech a okolí.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Hloupost

On není přepsán z Rosinanty. On to psal stejný autor pro oba weby souběžně :-)

Reaguj
Hloupost

Výše uváděný článek je přepsán ze stránek Rosinanta. Je zde velmi chybně interpretována výpověď Toma Stafforda. O Vysokém kameni totiž v jeho výpovědi není ani slovo. Zajímalo by mě tedy, jak jste na Vysoký kámen vůbec přišli, neboť pokud se každý podívá na mapu a podívá se na Vysoký kámen a Jägersgrün, kde skutečně byly zajatecké tábory pro zajaté Německé vojáky, uvidí, že je to naprosto nevhodná trasa z K. Varů, navíc je to pořádná zajížďka.   Tom Stafford hovoří v originále o úplně jiné cestě.

  • Autor kecel12
  • Datum a čas 12.6.2013 23:54
Reaguj
Článek je dobrý, líbí se mi,
lehce ovšem drhne to, že ti drsní vojáci nebyli rusové, ale sověti, národností třeba rusové, gruzíni nebo kazaši a také to, že němce pokud možno nestříleli do týla, ale brali je do zajetí. Že s nimi nezacházeli dobře je snad pochopitelné, protože nemci sovětské zajatce také nešetřili.
  • Autor Premek
  • Datum a čas 19.11.2010 19:06
Reaguj
Re: Ani se nedivím.
Co prosím shledáváte v tomto článku nenávistného?
Reaguj
Ani se nedivím.
Začali válku a vraždili naše lidi, tak se nedivím, že Rusové nabídli kulku do týla vojenským zajatcům, jen je škoda, že to Rusové nehnali až k oceánu a tam bych je utopil. Přestaňte už s tou demagogií a nenávistí, plodí další nenávist.
  • Autor Anonym
  • Datum a čas 5.9.2010 00:05
Reaguj
Celkem 5 příspěvků v diskuzi


Hostivařská přehrada 2021

Hostivařská přehrada 2021

Otvírací doba hlavní pláže Hostivařské přehrady v Praze je každý den 9-20 hodin. Vstupné 129 Kč/den se platí na hlavní a nudistické pláži. Koupací molo naproti je zdarma a návštěvní doba není omezena.... celý článek

Lehký severozápadní hřeben na Kalbling

Praha vyřazuje tramvaje T6A5, naposledy pojedou v sobotu

registrovat

Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.Nejčtenější články

Radiožurnál Sport začíná vysílat právě dnes

Radiožurnál Sport začíná vysílat právě dnes

Nová stanice Radiožurnál Sport začne vysílat na Českém rozhlasu dnes 21. května v 11 hodin. Naladíte ji na digitálních rádiích, v televizu a také na internetu. Reportéři a moderátoři připravují sportovní rozhovory, reportáže a přímé
Katastrofální propad hotelů v Praze

Katastrofální propad hotelů v Praze

Pouhých 7 % hostů přijelo do hotelů v Praze oproti loňskému roku. Propad počtu osob i počtu přenocování byl přesně 92,9 %. To je ekonomická katastrofa v cestovním ruchu.
A pure-electric motorhome concept and a caravan that drives itself

A pure-electric motorhome concept and a caravan that drives itself

German company is developing solutions for the mobile holiday of the future – Focus on electromobility and sustainability – From visions and concepts to prototypes or even production-ready vehicles, the
Air France-KLM letí na biopalivo

Air France-KLM letí na biopalivo

Aerolinky Air France-KLM, čerpadlářská firma Total, provozovatel pařížských letišť Groupe ADP a výrobce letadel Airbus spojily síly, aby dálkové lety poháněly biopalivem. Letoun Airbus A350 byl naplněn udržitelným palivem a odstartoval 18.
Messner se potřetí ožení

Messner se potřetí ožení

Zazvoní kostelní zvony. Na veřejné vývěsce obce Kastelbell - Tschars visí svatební oznámení se jmény Reinhold Messner a Diane Schumacher.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Slovakiatour - veletrh Bratislava, Incheba 16.-19.6. 16.6.
ITE - veletrh Hong Kong 17.-20.6. Cestovní ruch 17.6.
Po stopách Rudolfa II. Lhota 17.-20.6. Dogtrekking 17.6.
Staré odrůdy třešní - výstava Praha, Dům ochránců přírody 17.-19.6. 17.6.
Budějovice - Praha České Budějovice 18.-20.6. Vodácký maraton 18.6.
Lezecký kemp pro ženy Tisá 18.-20.6. Vedou Edita Vopatová a Lucie Hrozová 18.6.
Jihlava - splutí Mohelno 19.6.
Krakonošův cyklomaraton Lomnice nad Popelkou Horská kola 19.6.
Stelvio Marathon Itálie, Passo Stelvio Běh 19.6.
Slavnost královny Johanky Rožmitál pod Třemšínem 19.-20.6. 19.6.

Diskuse

Dotazy Lukas B., 18.6.2021 16:11, 3 příspěvky
Dotazy Kuba Turek, 18.6.2021 14:38, 3 příspěvky
boty Michal, 18.6.2021 13:43, 1 příspěvek
Dotazy Climber Prague, 18.6.2021 11:38, 3 příspěvky
Dálkové pochody Horydoly , 16.6.2021 16:10, 2 příspěvky
Dálkové pochody Petr, 16.6.2021 13:33, 2 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Horydoly , 15.6.2021 23:17, 3 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Michael Beranek, 14.6.2021 13:16, 3 příspěvky
Lobuche? Lukas B., 14.6.2021 12:01, 2 příspěvky
Termíny? Michael Beranek, 14.6.2021 8:41, 3 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Spodní prádlo Horydoly , 18.6.2021 10:58
Vyběhnete do žhavého Petřína Horydoly Open, 16.6.2021 12:50
Re: Koloběžky - závody Kuba Turek, 15.6.2021 11:50
Koloběžky Horydoly Open, 15.6.2021 11:42
Bike hero okolo měsíce Horydoly Open, 15.6.2021 9:56
Gutovka Open Horydoly , 10.6.2021 9:39
Cyklistické závody 2021 Horydoly , 10.6.2021 9:36
Světový den jízdního kola Horydoly Open, 3.6.2021 1:31