Ohrožení Dolního Povltaví

Ohrožení Dolního Povltaví
SDÍLEJ:
V naší české zemi je stále ještě mnoho krásných míst. Mezi nejkrásnější patří členitá krajina s krásnými dalekými výhledy. Velmi originální je místo zvané Na Horách.
Jak na to Lokalitu Na horách najdete na ostrožně nedaleko obce Vepřek v místech, kde se vlévá Bakovský potok do Vltavy. Soutok leží severně od Veltrus na levém břehu řeky.

Nad ohbím řeky Vltavy s dominantou mělnického zámku nad soutokem největších českých řek na jedné straně a na severu památná hora Říp a České středohoří s Milešovkou.

Ohrožení průmyslem

Toto území je stále znovu zkoušeno, kolik ještě vydrží zásahů do svého mikroklimatu. Těžké poškození vzácné suchomilné květeny způsobil mimo jiné dálkový vodovod, odpad slané vody z dolů, propojka silnic, obrovské nádrže v místě bývalé pískovny, skládka odpadů do které se valí kolony aut a rackové a havrani, kteří jsou lákáni zbytky všeho, vytlačují původní zpěvné ptactvo. Proudění vzduchu je též změněno a ovlivňuje daleké okolí. Nyní se znovu projednává rozšíření těžby písku do poslední neporušené lokality.

Vyjadřuji důrazný nesouhlas s poškozováním vzácné teplomilné flory v prostoru Na Horách s množstvím unikátního hmyzu a živočichů až po savce (lišky, kuny jezevce, srny, zajíce, divoká prasata). Stezky zvěře byly velmi narušeny intenzivní činností člověka.

Těžká technika

Výstavba ohromného nájezdu na dálnici a železničního koridoru obehnaného nevkusnou hradbou, nová propojka směr Velvary rozplašily zvěř a vybraly si oběti i v podobě párku jezevců či srn a divočáků, kteří se rádi dříve zdržovali ve zdejší členité krajině.

Těžká technika již poškodila lesní prameniště – napajedlo zvěře a nikdo se po léta nepokusil pramen opravit. Dříve jsme studánku pravidelně čistili, ale proti těžké technice jsme bezmocní.

Hnízdiště skřivana, stehlíka a dalších pěvců je znovu ohroženo. Ochránci přírody z jihozápadní Evropy asi nebudou nadšeni, když k nim naši skřivani již nepřiletí. Okraje polí a hájů zde jsou posledním útočištěm těchto krásných tvorů. V neposlední řadě snižování množství ploch orné půdy je kritické.

Co nám zbylo po předcích

Na této lokalitě zároveň ještě není ukončen archeologický průzkum Národního muzea. Perspektivní naleziště bylo jen částečně prozkoumáno. Zejména povrchové nálezy z pravěké kultury svědčí o významnosti tohoto místa.

Spolu s Prčicemi a cestou na Okoř je nejvyužívanější turistická stezka Dvořákovým krajem na památnou horu Říp.

Výhledy do dálky

Horizont tvoří zajímavý Bezděz a Ještěd. Za každého počasí viditelná hora Říp je nadosah. Na severu upoutá nádherný výhled na České středohoří s Milešovkou a Hazmburk.

Uchování zbytků neporušené přírody je dnes velice důležité. Dědictví prapředků se dá technicky velice snadno, rychle a nenávratně zničit.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

přidáno.ohrožené prameniště
Reaguj
tak jsem se dočkal
Konečně přijeli.Přivezli 30ti metrový stožár.Ale zapoměli na schody pro turisty.Zato přivezli na náš písek spoustu jiného písku, betonových tvárnic, železo na ploty, folie,aby ani tráva nerostla. Zbytky původní zeminy znehodnotili včetně možných archeologických nálezů,které se zde vyskytují i povrchově. Jak je možné, že se dnes již budují věže přístupné i zdarma a celoročně a u nás na Dvořákově stezce to možné není...Doporučuji navštívit jiný kraj.Hořidla,Varhošť,Radejčín,Terezku,Romanku,...jen ne naši Šárku. Hezký den a krásné výhledy vjv
 • Autor jirka
 • Datum a čas 1.9.2011 06:06
Reaguj
test naučné stezky
Zpráva o testu stezkyTest proběhl dne 19.08.08 rychlostí indiánského běžce. A málem skončil na hřbitově ve Vepřku. V čase od 8.30 – 14.30 byla překonána vzdálenost 17,3 km.Neprozkoumanou a také někdy přelidněnou krajinou plnou nebezpečí skrytých i očividných. Úpal, úžeh, dehydratace, nedostatek neberou muži na válečné stezce na zřetel. Nejdůležitější je neprojevit se jako zbabělec a slaboch a splnit úkol. Tím chci říci: NEPODCEŇUJTE nebezpečí hor. Vezměte si s sebou i na malou výpravu pití a dobré boty.Vycházka se může nečekaně prodloužit a počasí zhoršit. Neodhazujte odpadky, chovejte se tiše jako mladá koroptev. Dívejte se pozorně jako mladá bílá liška. Fotodokumentace připravena.Úplná zprávaČas 8.45 km počítadla 37,5 parkoviště Nové Ouholice u zastávek a hostince 37,8 tj300m čekárna na červené stezce směr Vepřek 38,1 tj300m zvonice u školy 38,3 tj200m asfaltová cesta do Starých Ouholic /po sestupu po schodech/ 38,6 tj300m pod dálnicí, řeka 9.05 39,0 tj400m bývalá cesta podél chmelnic- naše zlato.Vrby , topoly, kormoráni , dutiny stromů, rybolov.Chovejte se tiše jako mladá koroptev. Stará dělá při startu pěkný rámus.Čas 9.20 km počítadla 39,3 tj 300 m tůně. Můžeme vidět kosa, kormorána, netykavku kopřivy. 39,6 dalších 300 metrů podél řeky. Tůň Trojhranka. Lodě, ryby.9.30 habr, divizna, kachny, brslen, šípek40,2 tj600m. rozcestí .200m podél řeky odbočka šídla , rybky , užovky, racek, strakapoud, bažant, hrdličky, motýlizpět 200 metrů rozcestí. Další možná varianta:prosekat se kopřivami. 10.05 41,0 tj800m Svoboda, lípa . památník ve Starých Ouholicích odbočka k hostinci tj zatím 3500m 41,4 tj400m odbočka u dubu vynechat 41,5 tjl00m odbočka vpravo 41,8 tj300m potrubní most, PTZ, Pivovar, koníci, ještěrky, rybky, hadi, naproti park Veltrusy, divizna, kameny, trávy, žampiony, pýchavky, čápi, dravci, hráze, povodně, 42,2 tj400m dohromady 1200 celkem 4700 z NO.Odbočka zpět na Staré Ouholice nebo vlevo na hřiště Miřejovice. Lezecká stěna, naproti Camp Veltrusy.Borovice pětijehlicová vejmutovka, převislý modřín, smrk pichlavý stříbrný, vrba pokroucená, bříza, pivovar 42,8 tj 600m hloh jednosemenný, kalina, racek zámek Nelahozeves, PTZ, mosty, elektrárna, komory, divoká voda pro kajaky, smrk borovice,javor, modřín.Tis čevený-plody,kůra, jed.Zerav, kaštan, líska.Čas 11.00 43,1 tj300m celkem 5600m - hospoda 1 Zastávka MHD Kralupy 43,7 tj600m odbočka nádraží modrá značka Dynamo Nelahozeves, vlevo podchod pod trať Praha – Děčín 44,2 tj500mU Hrušků, PTZ, jeřabina, Počaply, Bezděz, Jmelí 44,9 tj700m odbočka Mero po červené, boroviceNa horách bílá liška, pavouci, posedy, hrdličky, mravenci, kukuřice, Říp 47 tj2100m odbočka studánka sezonně 47,7 tj700m rozcestí koně a koníci, divá zvěř. Odbočka na výhled Mělník ,Bezděz, Ještěd. Počaply.Vepřek. nebo po zelené směr Sazená, svahy, borovice.48 Tj300m odbočka vřesy, duby, výhled na Ranou , Oblík , Milešovku, Sazenou. Janovec metlatý. Ještěrky, ptáci.Bývalá střelnice.100 metrů rozcestí po zelené směr Sazená /muzeum/ k pramenům , nebo vpravo podél silnice . Prameny,ptáci , stepní společenství.Chrpy, bodláky. 48,8 tj 800metrů podél silnice, která je bariérou pro turisty i zvěř dále po silnici do Nové Vsi nebo cestou necestou, bodláky, máky a travou přes potok, rákosí. Kolem divizen, javorů pámelníku a syslů, cvrčků na 49,9 náves 49,1 tj300m celkem 6000+5600m potok 49,5 olše, vrba křehká, jasany, bude třeba citlivě prořezat až k rozcestí Sazená Nová Ves u mostku přes Bakovský potok .tj asi 300metrů-400 49,9 tj400m náves – vrby, žáby, vlašťovky, javory, lípy,lekníny, vodníci a rusalky, depoty v bažinách, rákosí a orobinec.kovárna a hostince.Pošta. 50,9 1000m dálniční most, objekty bývalých JZD, koně, kozy, ptáci 51,8 900m Sokolíci novoveští, Homolka 52,2 tj400m Homolka 53,1 tj900m Vepřek , Bakovský potok, odbočka k soutoku 200m. 53,3 soutok, řasy, orobinec, vrba, šídla, vážky, strašidla 54,2 tj900m hřbitov málem cíl cest, škola,čas 14.hodin je pouze orientační 54,7 tj500m No Park= Nové Ouholice parkoviště, vrba, zastávka vlaková, autobusová a hostinec na červené Dvořákově stezce.Kdo má spoustu energie může vystoupit nahoru dubovým lesem na rozcestí červené a zelené a po odbočce se vrátit na vyhlídku nad vsí. Pohled na Mělník se již zajisté změnil a rekapitulací téměř celé cesty můžeme spokojeně ukončit výlet, nebo se vrátit po červené či zelené do Kralup.Vyzkoušel Ji Va. Přeji hezké dny
 • Autor JiVa
 • Datum a čas 25.8.2008 11:26
Reaguj
zpráva o vynuceném jednání
Zpráva-pohled na jednání nařízenéPískové lobyStát rozprodává nejen svůj majetek. Není schopen kontroly firem, které ignorují zákony. Tři čtvrtiny firem obchází zákonnou kontrolu. (z tisku ).Památky kulturní i přírodní převádí stát na obce, aby lépe zajistily ochranu a údržbu.!Zástupci státu tolik potřebují písek, že se ani nedostavili na nařízené jednání. Vše se dá dovážet. Písek není zlato. Jediný zájemce o těžbu nemá zájem koupit pozemky. Zamítavé stanovisko obce bylo opakovaně označeno jako nepřekonatelné. Také byla zdůrazněna možnost okamžitého zastavení práce v případě jakýchkoli pochybností o porušení stavu (vod. plašení zvěře, nálezů…)Les, který měl být ochráněn před těžbou bude poškozen přeložkou potrubí. Hnízdiště budou opět rušena. S archeologickým průzkumem se nepočítá – má být utajen veřejnosti?Jednání proběhlo bezdůvodně mimo obce, kterých se týká v dopoledních hodinách pracovního dne z důvodů jakéhosi termínu o dovolených. Sdružení MAXIMA opakovaně upozorňuje na následky zvýšení těžby, které se netýká našich okresů.Nedostatek stavebního materiálu je na severu.Hornický inspektor se neustále dovolává slov po cestách pravých, ale není schopen objasnit čeho se diskuse má týkat.Dobývací prostor byl opuštěn před 30ti lety z neznámých důvodů. (radioaktivita, vysoké napětí inženýrské sítě, zvěř…..) Po úniku informací a předání osobních dat majitelů pozemků jediné soukromé firmě bylo nařízeno jednání o těžbě a tím rozprodání a devastování prostoru Na horách v nadmořské výšce 220-230m. (je to kopec ). Kopec s výhledem na České Středohoří a Dolní Povltaví s turistickou atraktivitou pod bájnou horou Říp na Dvořákově a Máchově stezce.Devastace probíhá už nyní z důvodů vleklých sporů a stupňující se nejistoty místních občanů po neplodných diskuzích při všeobecném nedostatku času i důvěře v právo. Bylo vidět, že horník má rád svou ohroženou práci a že by chtěl abychom u něho byli zaměstnáni nebo alespoň v jeho kanceláři a cokoli řešili. Ale co když se opravdu staneme svobodnými pány na svých pozemcích a budeme si kutat jako je tomu na celém známém světě.? Anebo když si najmeme nějakého maura, aby nám prodal náš majetek ?Obecní úřad může vyhláškou ( o ochraně zdraví, hluku, zeleně, pití na veřejnosti….) nařídit chování v obci i nesouhlasně s předchozím nezasvěceným rozhodnutím odborů živ.pr. I na půdě nízké bonity se dá rekreovat (dosud jsou zde i vzrostlé stromy a podle vyjádření mysliveckého sdružení – ještě se přemnožují některé druhy chráněných živočichů.)K zlepšování životního prostředí občanů jsou nutná bohužel zejména provozní omezení. Stálá kontrola rychlosti projíždějících vozidel by byla velmi vhodná. Také kontroly přetíženosti.Hluk způsobují i nevhodná řešení dřívějších staveb prováděných totalitním, nadřazeným zájmem.Nevhodný signál železničních hlášení je slyšitelný v sousedních vesnicích. Neprůhledná bariera napříč obcí nebrání hluku ani z klimatizací vlaků, ale přesto byla jistě schválena KÝMSI.Chraňme alespoň nejbližší okolí. Tím spíše pokud je opravdu naším majetkem a máme do toho co mluvit. Asi by to chtělo místního šerifa, který by nežádoucí osoby a firmy z našeho regionu vykázal.Ekologické katastrofy nejsou planá hrozba. Beton je nezastaví. Zelenou pro vaše kroky. Nejhorší situaci za posledních sto let vám nepřeje JI VA červenec 2007
 • Autor JI VA
 • Datum a čas 29.7.2007 14:55
Reaguj
oznámení-pozvánka
přes odpor občanů a odmítavý postoj místních bylo znovu nařízeno jednání o stanovení dobývacího prostoru Na horách na rozcestí turistických cest.Bude se konat 25.07.2007 od 9 hod v hospodě UHY okr KLADNO.Falešné tříčlenné sdružení by nemělo získat převahu.Zveme.Navštivte také www.vrba-povltaví.estranky.cz
 • Autor ji va
 • Datum a čas 18.7.2007 20:23
Reaguj
novapujčovna
nova pujčovna kol má být i v přístavu Nelahozeves otevřena od června 2007.Návaznost na stezku Unilever a stezky červenou Dvořákovu a zelenou přes Velvary. Veltruský park je naproti přes starý most nad technickou památkou elektrárna Miřejovice.Hezký výlet.
 • Autor jirik
 • Datum a čas 11.5.2007 18:03
Reaguj
Listopad2006
Prameniště je znovu rozježděno těžkým vozidlem
 • Autor Xita
 • Datum a čas 10.11.2006 17:58
Reaguj
Po roce
červen 2006 Vyhlídkový bod na rozcestí je stále více ohrožen přes odmítavé stanovisko obcí a loňské petice občanů.Vybagrování vrstevnic 220-230m.nm. nemůže podle úřadů zhoršit situaci v devastované krajině dolního Povltaví. O trvalém a nenávratném znehodnocení Dvořákovy stezky a tím celé E 10 s návazností na zelenou turistickou stezku s výhledy na vzdálené hory by se mělo rozhodnout na Kladně, v městě horníků. Mnohaleté stromy v blízkosti příjezdové cesty jsou také ohroženy spolu s ostatním společenstvím. Pohled na Středohoří bude tak navždy ztracen. Doporučuji Vám podívat se na doplnění foto.http/ navraty.rajce.net hezký den a příjemné léto v náručí přírody. V.J.V.
 • Autor V.J.V
 • Datum a čas 24.6.2006 17:54
Reaguj
Pozvánka na stránky Vrba v nejdolnějším povltaví
http://www.vrba-povltavi.estranky.cz/
 • Autor Anonym
 • Datum a čas 11.3.2006 11:35
Reaguj
Re: Pták roku 2005 v Jihlavské ZOO
Již byl zvolen pták roku 2006, tentokrát mnohem větší orel mořský.To proto,že v 15. ročníku možná lépe upozorní na problematiku ochrany ptactva.
 • Autor Pavel
 • Datum a čas 30.1.2006 13:07
Reaguj
Celkem 13 příspěvků v diskuzi


Turistický slovníček: kdo chce kam, pomožme mu tam

Turistický slovníček: kdo chce kam, pomožme mu tam

Různé odvětví turistiky se v mezinárodním žargonu označují speciálními termíny. Víte, co který znamená?... celý článek

Hostivařská přehrada 2021

Red Bull atraktivně láká do Česka a na Slovensko

registrovat

Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.Nejčtenější články

Orlická přehrada je 60 let stará

Orlická přehrada je 60 let stará

Co nám Orlík vzal? Řeku, přírodu, vesnice. Co nám dává? Koupání, bruslení, kemping, jachting, trochu elektřiny a dost vody pro dolní Vltavu. Už 60 let stojí na Vltavě u Solenic impozantní betonová
Šumava AKTUÁLNĚ 2021

Šumava AKTUÁLNĚ 2021

POLEDNÍK Přinášíme zprávy a novinky ze Šumavy na česko-německo-rakouské hranici. Mohou vám pomoci, ať sem pojedete na kole, na běžkách, na lodi, nebo třeba půjdete pěšky.
Pravda o cestování

Pravda o cestování

KOMENTÁŘ Spolu s otevíráním možností vyjet za hranice se otevřela i Pandořina skříňka s (dez)informacemi, jaká rizika kde na turisty číhají a kde to mají jisté. Motivací mohou být lákavé titulky i konkurenční boj. Nalijme
Kdysi české Vitorazsko

Kdysi české Vitorazsko

Rakouský region Vitorazsko hned za jihočeskou hranicí je geograficky i historicky poněkud divné území. Pramení zde Lužnice / Lainsitz, což je jediná řeka, která odvádí vodu z Rakouska přes Vltavu a Labe do Severního
Harrachovy kameny v Krkonoších

Harrachovy kameny v Krkonoších

Krkonošský název "kameny" v Krkonoších označuje výrazné skalky na plochých hřebenech. Harrachovy kameny / Harrachsteine vyčnívají do krajiny nedaleko Zlatého návrší.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Za pokladem Voka IV. - dogtrekking Jedovnice, Olšovec ZRUŠENO 24.-27.6. 24.6.
Malá slavnost lesa a dřeva Praha, Národní zemědělské muzeum 25.6.
Lobuche East - diashow Mikulov, Centrum volného času Přednáší Leoš Bařina 25.6. 18:00
Horolezci Českého ráje - fotovýstava Mnichovo Hradiště, zámek 14.5.-27.6 Fotografoval Karel Vlček 27.6.
Výstava stanů Praha, Letňany 28.5.-16.8. 28.6.
Horská výzva Beskydy Trojanovice 2.-3.7. Horský běh a chůze 2.7.
Regiony České republiky - veletrh Lysá nad Labem 15.-18.7. 15.7.
Stopou strejdy Šeráka Lipová Lázně 15.-18.7. Dogtrekking 15.7.
Turistpropag Lysá nad Labem, Výstaviště Udělení cen za nejlepší turistické materiály 15.7. 18:00
Krajem břidlice - dogtrekking Lomnice 29.7.-1.8. 29.7.

Diskuse

Dotazy Lukas B., 18.6.2021 16:11, 3 příspěvky
Dotazy Kuba Turek, 18.6.2021 14:38, 3 příspěvky
boty Michal, 18.6.2021 13:43, 1 příspěvek
Dotazy Climber Prague, 18.6.2021 11:38, 3 příspěvky
Dálkové pochody Horydoly , 16.6.2021 16:10, 2 příspěvky
Dálkové pochody Petr, 16.6.2021 13:33, 2 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Horydoly , 15.6.2021 23:17, 3 příspěvky
Někdo mluví o voze, někdo... Michael Beranek, 14.6.2021 13:16, 3 příspěvky
Lobuche? Lukas B., 14.6.2021 12:01, 2 příspěvky
Termíny? Michael Beranek, 14.6.2021 8:41, 3 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Spodní prádlo Horydoly , 18.6.2021 10:58
Vyběhnete do žhavého Petřína Horydoly Open, 16.6.2021 12:50
Re: Koloběžky - závody Kuba Turek, 15.6.2021 11:50
Koloběžky Horydoly Open, 15.6.2021 11:42
Bike hero okolo měsíce Horydoly Open, 15.6.2021 9:56
Gutovka Open Horydoly , 10.6.2021 9:39
Cyklistické závody 2021 Horydoly , 10.6.2021 9:36
Světový den jízdního kola Horydoly Open, 3.6.2021 1:31