Ohrožení Dolního Povltaví

Ohrožení Dolního Povltaví
SDÍLEJ:
V naší české zemi je stále ještě mnoho krásných míst. Mezi nejkrásnější patří členitá krajina s krásnými dalekými výhledy. Velmi originální je místo zvané Na Horách.
Jak na to Lokalitu Na horách najdete na ostrožně nedaleko obce Vepřek v místech, kde se vlévá Bakovský potok do Vltavy. Soutok leží severně od Veltrus na levém břehu řeky.

Nad ohbím řeky Vltavy s dominantou mělnického zámku nad soutokem největších českých řek na jedné straně a na severu památná hora Říp a České středohoří s Milešovkou.

Ohrožení průmyslem

Toto území je stále znovu zkoušeno, kolik ještě vydrží zásahů do svého mikroklimatu. Těžké poškození vzácné suchomilné květeny způsobil mimo jiné dálkový vodovod, odpad slané vody z dolů, propojka silnic, obrovské nádrže v místě bývalé pískovny, skládka odpadů do které se valí kolony aut a rackové a havrani, kteří jsou lákáni zbytky všeho, vytlačují původní zpěvné ptactvo. Proudění vzduchu je též změněno a ovlivňuje daleké okolí. Nyní se znovu projednává rozšíření těžby písku do poslední neporušené lokality.

Vyjadřuji důrazný nesouhlas s poškozováním vzácné teplomilné flory v prostoru Na Horách s množstvím unikátního hmyzu a živočichů až po savce (lišky, kuny jezevce, srny, zajíce, divoká prasata). Stezky zvěře byly velmi narušeny intenzivní činností člověka.

Těžká technika

Výstavba ohromného nájezdu na dálnici a železničního koridoru obehnaného nevkusnou hradbou, nová propojka směr Velvary rozplašily zvěř a vybraly si oběti i v podobě párku jezevců či srn a divočáků, kteří se rádi dříve zdržovali ve zdejší členité krajině.

Těžká technika již poškodila lesní prameniště – napajedlo zvěře a nikdo se po léta nepokusil pramen opravit. Dříve jsme studánku pravidelně čistili, ale proti těžké technice jsme bezmocní.

Hnízdiště skřivana, stehlíka a dalších pěvců je znovu ohroženo. Ochránci přírody z jihozápadní Evropy asi nebudou nadšeni, když k nim naši skřivani již nepřiletí. Okraje polí a hájů zde jsou posledním útočištěm těchto krásných tvorů. V neposlední řadě snižování množství ploch orné půdy je kritické.

Co nám zbylo po předcích

Na této lokalitě zároveň ještě není ukončen archeologický průzkum Národního muzea. Perspektivní naleziště bylo jen částečně prozkoumáno. Zejména povrchové nálezy z pravěké kultury svědčí o významnosti tohoto místa.

Spolu s Prčicemi a cestou na Okoř je nejvyužívanější turistická stezka Dvořákovým krajem na památnou horu Říp.

Výhledy do dálky

Horizont tvoří zajímavý Bezděz a Ještěd. Za každého počasí viditelná hora Říp je nadosah. Na severu upoutá nádherný výhled na České středohoří s Milešovkou a Hazmburk.

Uchování zbytků neporušené přírody je dnes velice důležité. Dědictví prapředků se dá technicky velice snadno, rychle a nenávratně zničit.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

přidáno.ohrožené prameniště
Reaguj
tak jsem se dočkal
Konečně přijeli.Přivezli 30ti metrový stožár.Ale zapoměli na schody pro turisty.Zato přivezli na náš písek spoustu jiného písku, betonových tvárnic, železo na ploty, folie,aby ani tráva nerostla. Zbytky původní zeminy znehodnotili včetně možných archeologických nálezů,které se zde vyskytují i povrchově. Jak je možné, že se dnes již budují věže přístupné i zdarma a celoročně a u nás na Dvořákově stezce to možné není...Doporučuji navštívit jiný kraj.Hořidla,Varhošť,Radejčín,Terezku,Romanku,...jen ne naši Šárku. Hezký den a krásné výhledy vjv
 • Autor jirka
 • Datum a čas 1.9.2011 06:06
Reaguj
test naučné stezky
Zpráva o testu stezkyTest proběhl dne 19.08.08 rychlostí indiánského běžce. A málem skončil na hřbitově ve Vepřku. V čase od 8.30 – 14.30 byla překonána vzdálenost 17,3 km.Neprozkoumanou a také někdy přelidněnou krajinou plnou nebezpečí skrytých i očividných. Úpal, úžeh, dehydratace, nedostatek neberou muži na válečné stezce na zřetel. Nejdůležitější je neprojevit se jako zbabělec a slaboch a splnit úkol. Tím chci říci: NEPODCEŇUJTE nebezpečí hor. Vezměte si s sebou i na malou výpravu pití a dobré boty.Vycházka se může nečekaně prodloužit a počasí zhoršit. Neodhazujte odpadky, chovejte se tiše jako mladá koroptev. Dívejte se pozorně jako mladá bílá liška. Fotodokumentace připravena.Úplná zprávaČas 8.45 km počítadla 37,5 parkoviště Nové Ouholice u zastávek a hostince 37,8 tj300m čekárna na červené stezce směr Vepřek 38,1 tj300m zvonice u školy 38,3 tj200m asfaltová cesta do Starých Ouholic /po sestupu po schodech/ 38,6 tj300m pod dálnicí, řeka 9.05 39,0 tj400m bývalá cesta podél chmelnic- naše zlato.Vrby , topoly, kormoráni , dutiny stromů, rybolov.Chovejte se tiše jako mladá koroptev. Stará dělá při startu pěkný rámus.Čas 9.20 km počítadla 39,3 tj 300 m tůně. Můžeme vidět kosa, kormorána, netykavku kopřivy. 39,6 dalších 300 metrů podél řeky. Tůň Trojhranka. Lodě, ryby.9.30 habr, divizna, kachny, brslen, šípek40,2 tj600m. rozcestí .200m podél řeky odbočka šídla , rybky , užovky, racek, strakapoud, bažant, hrdličky, motýlizpět 200 metrů rozcestí. Další možná varianta:prosekat se kopřivami. 10.05 41,0 tj800m Svoboda, lípa . památník ve Starých Ouholicích odbočka k hostinci tj zatím 3500m 41,4 tj400m odbočka u dubu vynechat 41,5 tjl00m odbočka vpravo 41,8 tj300m potrubní most, PTZ, Pivovar, koníci, ještěrky, rybky, hadi, naproti park Veltrusy, divizna, kameny, trávy, žampiony, pýchavky, čápi, dravci, hráze, povodně, 42,2 tj400m dohromady 1200 celkem 4700 z NO.Odbočka zpět na Staré Ouholice nebo vlevo na hřiště Miřejovice. Lezecká stěna, naproti Camp Veltrusy.Borovice pětijehlicová vejmutovka, převislý modřín, smrk pichlavý stříbrný, vrba pokroucená, bříza, pivovar 42,8 tj 600m hloh jednosemenný, kalina, racek zámek Nelahozeves, PTZ, mosty, elektrárna, komory, divoká voda pro kajaky, smrk borovice,javor, modřín.Tis čevený-plody,kůra, jed.Zerav, kaštan, líska.Čas 11.00 43,1 tj300m celkem 5600m - hospoda 1 Zastávka MHD Kralupy 43,7 tj600m odbočka nádraží modrá značka Dynamo Nelahozeves, vlevo podchod pod trať Praha – Děčín 44,2 tj500mU Hrušků, PTZ, jeřabina, Počaply, Bezděz, Jmelí 44,9 tj700m odbočka Mero po červené, boroviceNa horách bílá liška, pavouci, posedy, hrdličky, mravenci, kukuřice, Říp 47 tj2100m odbočka studánka sezonně 47,7 tj700m rozcestí koně a koníci, divá zvěř. Odbočka na výhled Mělník ,Bezděz, Ještěd. Počaply.Vepřek. nebo po zelené směr Sazená, svahy, borovice.48 Tj300m odbočka vřesy, duby, výhled na Ranou , Oblík , Milešovku, Sazenou. Janovec metlatý. Ještěrky, ptáci.Bývalá střelnice.100 metrů rozcestí po zelené směr Sazená /muzeum/ k pramenům , nebo vpravo podél silnice . Prameny,ptáci , stepní společenství.Chrpy, bodláky. 48,8 tj 800metrů podél silnice, která je bariérou pro turisty i zvěř dále po silnici do Nové Vsi nebo cestou necestou, bodláky, máky a travou přes potok, rákosí. Kolem divizen, javorů pámelníku a syslů, cvrčků na 49,9 náves 49,1 tj300m celkem 6000+5600m potok 49,5 olše, vrba křehká, jasany, bude třeba citlivě prořezat až k rozcestí Sazená Nová Ves u mostku přes Bakovský potok .tj asi 300metrů-400 49,9 tj400m náves – vrby, žáby, vlašťovky, javory, lípy,lekníny, vodníci a rusalky, depoty v bažinách, rákosí a orobinec.kovárna a hostince.Pošta. 50,9 1000m dálniční most, objekty bývalých JZD, koně, kozy, ptáci 51,8 900m Sokolíci novoveští, Homolka 52,2 tj400m Homolka 53,1 tj900m Vepřek , Bakovský potok, odbočka k soutoku 200m. 53,3 soutok, řasy, orobinec, vrba, šídla, vážky, strašidla 54,2 tj900m hřbitov málem cíl cest, škola,čas 14.hodin je pouze orientační 54,7 tj500m No Park= Nové Ouholice parkoviště, vrba, zastávka vlaková, autobusová a hostinec na červené Dvořákově stezce.Kdo má spoustu energie může vystoupit nahoru dubovým lesem na rozcestí červené a zelené a po odbočce se vrátit na vyhlídku nad vsí. Pohled na Mělník se již zajisté změnil a rekapitulací téměř celé cesty můžeme spokojeně ukončit výlet, nebo se vrátit po červené či zelené do Kralup.Vyzkoušel Ji Va. Přeji hezké dny
 • Autor JiVa
 • Datum a čas 25.8.2008 11:26
Reaguj
zpráva o vynuceném jednání
Zpráva-pohled na jednání nařízenéPískové lobyStát rozprodává nejen svůj majetek. Není schopen kontroly firem, které ignorují zákony. Tři čtvrtiny firem obchází zákonnou kontrolu. (z tisku ).Památky kulturní i přírodní převádí stát na obce, aby lépe zajistily ochranu a údržbu.!Zástupci státu tolik potřebují písek, že se ani nedostavili na nařízené jednání. Vše se dá dovážet. Písek není zlato. Jediný zájemce o těžbu nemá zájem koupit pozemky. Zamítavé stanovisko obce bylo opakovaně označeno jako nepřekonatelné. Také byla zdůrazněna možnost okamžitého zastavení práce v případě jakýchkoli pochybností o porušení stavu (vod. plašení zvěře, nálezů…)Les, který měl být ochráněn před těžbou bude poškozen přeložkou potrubí. Hnízdiště budou opět rušena. S archeologickým průzkumem se nepočítá – má být utajen veřejnosti?Jednání proběhlo bezdůvodně mimo obce, kterých se týká v dopoledních hodinách pracovního dne z důvodů jakéhosi termínu o dovolených. Sdružení MAXIMA opakovaně upozorňuje na následky zvýšení těžby, které se netýká našich okresů.Nedostatek stavebního materiálu je na severu.Hornický inspektor se neustále dovolává slov po cestách pravých, ale není schopen objasnit čeho se diskuse má týkat.Dobývací prostor byl opuštěn před 30ti lety z neznámých důvodů. (radioaktivita, vysoké napětí inženýrské sítě, zvěř…..) Po úniku informací a předání osobních dat majitelů pozemků jediné soukromé firmě bylo nařízeno jednání o těžbě a tím rozprodání a devastování prostoru Na horách v nadmořské výšce 220-230m. (je to kopec ). Kopec s výhledem na České Středohoří a Dolní Povltaví s turistickou atraktivitou pod bájnou horou Říp na Dvořákově a Máchově stezce.Devastace probíhá už nyní z důvodů vleklých sporů a stupňující se nejistoty místních občanů po neplodných diskuzích při všeobecném nedostatku času i důvěře v právo. Bylo vidět, že horník má rád svou ohroženou práci a že by chtěl abychom u něho byli zaměstnáni nebo alespoň v jeho kanceláři a cokoli řešili. Ale co když se opravdu staneme svobodnými pány na svých pozemcích a budeme si kutat jako je tomu na celém známém světě.? Anebo když si najmeme nějakého maura, aby nám prodal náš majetek ?Obecní úřad může vyhláškou ( o ochraně zdraví, hluku, zeleně, pití na veřejnosti….) nařídit chování v obci i nesouhlasně s předchozím nezasvěceným rozhodnutím odborů živ.pr. I na půdě nízké bonity se dá rekreovat (dosud jsou zde i vzrostlé stromy a podle vyjádření mysliveckého sdružení – ještě se přemnožují některé druhy chráněných živočichů.)K zlepšování životního prostředí občanů jsou nutná bohužel zejména provozní omezení. Stálá kontrola rychlosti projíždějících vozidel by byla velmi vhodná. Také kontroly přetíženosti.Hluk způsobují i nevhodná řešení dřívějších staveb prováděných totalitním, nadřazeným zájmem.Nevhodný signál železničních hlášení je slyšitelný v sousedních vesnicích. Neprůhledná bariera napříč obcí nebrání hluku ani z klimatizací vlaků, ale přesto byla jistě schválena KÝMSI.Chraňme alespoň nejbližší okolí. Tím spíše pokud je opravdu naším majetkem a máme do toho co mluvit. Asi by to chtělo místního šerifa, který by nežádoucí osoby a firmy z našeho regionu vykázal.Ekologické katastrofy nejsou planá hrozba. Beton je nezastaví. Zelenou pro vaše kroky. Nejhorší situaci za posledních sto let vám nepřeje JI VA červenec 2007
 • Autor JI VA
 • Datum a čas 29.7.2007 14:55
Reaguj
oznámení-pozvánka
přes odpor občanů a odmítavý postoj místních bylo znovu nařízeno jednání o stanovení dobývacího prostoru Na horách na rozcestí turistických cest.Bude se konat 25.07.2007 od 9 hod v hospodě UHY okr KLADNO.Falešné tříčlenné sdružení by nemělo získat převahu.Zveme.Navštivte také www.vrba-povltaví.estranky.cz
 • Autor ji va
 • Datum a čas 18.7.2007 20:23
Reaguj
novapujčovna
nova pujčovna kol má být i v přístavu Nelahozeves otevřena od června 2007.Návaznost na stezku Unilever a stezky červenou Dvořákovu a zelenou přes Velvary. Veltruský park je naproti přes starý most nad technickou památkou elektrárna Miřejovice.Hezký výlet.
 • Autor jirik
 • Datum a čas 11.5.2007 18:03
Reaguj
Listopad2006
Prameniště je znovu rozježděno těžkým vozidlem
 • Autor Xita
 • Datum a čas 10.11.2006 17:58
Reaguj
Po roce
červen 2006 Vyhlídkový bod na rozcestí je stále více ohrožen přes odmítavé stanovisko obcí a loňské petice občanů.Vybagrování vrstevnic 220-230m.nm. nemůže podle úřadů zhoršit situaci v devastované krajině dolního Povltaví. O trvalém a nenávratném znehodnocení Dvořákovy stezky a tím celé E 10 s návazností na zelenou turistickou stezku s výhledy na vzdálené hory by se mělo rozhodnout na Kladně, v městě horníků. Mnohaleté stromy v blízkosti příjezdové cesty jsou také ohroženy spolu s ostatním společenstvím. Pohled na Středohoří bude tak navždy ztracen. Doporučuji Vám podívat se na doplnění foto.http/ navraty.rajce.net hezký den a příjemné léto v náručí přírody. V.J.V.
 • Autor V.J.V
 • Datum a čas 24.6.2006 17:54
Reaguj
Pozvánka na stránky Vrba v nejdolnějším povltaví
http://www.vrba-povltavi.estranky.cz/
 • Autor Anonym
 • Datum a čas 11.3.2006 11:35
Reaguj
Re: Pták roku 2005 v Jihlavské ZOO
Již byl zvolen pták roku 2006, tentokrát mnohem větší orel mořský.To proto,že v 15. ročníku možná lépe upozorní na problematiku ochrany ptactva.
 • Autor Pavel
 • Datum a čas 30.1.2006 13:07
Reaguj
Celkem 13 příspěvků v diskuzi


Mikulášské, čertovské a vánoční jízdy vlakem

Mikulášské, čertovské a vánoční jízdy vlakem

Nostalgické vlaky, parní lokomotivy, nazdobené spoje - to vše jezdí po železnici během Adventu. Přinášíme přehled všech zvláštních spojů, ať už chcete prožít zimní čas s čertem, Mikulášem nebo Ježíškem.  ... celý článek

Bruslení v Jihlavě

TEST Xero Scrambler - barefoot na běh a lehké výlety

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Kde se natáčela Princezna zakletá v čase?

Kde se natáčela Princezna zakletá v čase?

Filmová pohádka o Princezně zakleté v čase se odehrává v exkluzivních lokacích. Diváci vidí hrady Křivoklát, Bouzov, Točník, Žebrák a zámek Sobotín.
Palác Valdek na Náměstí Míru - všimli jste si ho?

Palác Valdek na Náměstí Míru - všimli jste si ho?

Palác Valdek je kvalitní moderní dům na Náměstí Míru v Praze. Málokdo si ho všimne. O to více stojí za pozornost.
Sázava AKTUÁLNĚ 2023

Sázava AKTUÁLNĚ 2023

LEDEČ Zprávy z divoké řeky, která teče z Vysočiny k Praze. Sázava a Posázaví jsou oblíbenými místy pro vodáky, turisty, cyklisty i horolezce.
Hostivařská přehrada 2023

Hostivařská přehrada 2023

CYKLOSTEZKA Otvírací doba hlavní pláže Hostivařské přehrady v Praze je každý den 9-20 hodin. Vstupné 150 Kč/den se platí na hlavní a nudistické pláži. Koupací molo naproti je zdarma a návštěvní doba není omezena.
Alpy AKTUÁLNĚ 2023

Alpy AKTUÁLNĚ 2023

VAL CENIS Co je v Alpách nového, jaké vládnou na horách podmínky pro horolezectví a turistiku, kde se lyžuje, jak fungují chaty i cokoliv jiného, co zajímá návštěvníky nejvyšších evropských hor.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Boot - veletrh Německo, Berlín 30.11.-3.12. Lodě 30.11.
Vánoční výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 1.-31.12. 1.12.
Pražská stovka Milín 1.-3.12. 1.12. 18:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů Český Těšín, Petrklíč 1.-3.12. 1.12.
Polabské vánoční trhy Lysá nad Labem 1.-17.12. 1.12.
Expedície - cestovatelský festival Bratislava, Fakulta informatiky 2.12.
Předvánoční jarmark Mělník, muzeum   2.12. 09:00
Sherpafest Praha, Aero Horolezecké filmy 2.12.
Laviny - přednáška Liptovský Mikuláš, Múzeum ochrany prírody Konference 2.12. 17:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů Praha, Světozor 2.-3.12. 2.12.

Diskuse

Zaevidoval bych to E, 2.12.2023 10:53, 49 příspěvků
Proboha . . . . Kuba Turek, 1.12.2023 21:32, 49 příspěvků
Proboha . . . . Zadna JPP, 1.12.2023 20:55, 49 příspěvků
Proboha . . . . Michael Beranek, 1.12.2023 19:32, 49 příspěvků
Proboha . . . . Honza, 1.12.2023 14:55, 49 příspěvků
Proboha . . . . Matej, 30.11.2023 22:39, 49 příspěvků
Proboha . . . . Michael Beranek, 30.11.2023 16:33, 49 příspěvků
Shrnuti X, 30.11.2023 13:45, 49 příspěvků
Shrnuti nejdůležitější Kapitán Amerika, 30.11.2023 12:08, 49 příspěvků
Pohádka Krkonoše Jana Boksova, 30.11.2023 11:07, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Turisté tráví nejvíce čas... Horydoly , 2.12.2023 21:53
Darujte k Vánocům zážitky... Horydoly , 2.12.2023 21:50
Vánoce Horydoly , 2.12.2023 21:44
Náš svět, takový jak jsme... milan šupa, 23.11.2023 19:52
Expedície Bratislava Horydoly Open, 21.11.2023 11:15
Lyžařská sezóna na Monínc... Horydoly , 20.11.2023 0:10
Zima môže začať Horydoly , 20.11.2023 0:04
Re: Pojištění Horydoly Open, 16.11.2023 23:12