Legendární Vidlový hřeben

Legendární Vidlový hřeben
Hanka leze na Velkou Vidlovou věž.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

CLIMBING GUIDE Vidlový hřeben ve Vysokých Tatrách už má vrchol popularity za sebou. Milovníci dlouhých středně těžkých túr si ho však nemohou nechat ujít ani dnes. Historická túra je důstojným celodenním podnikem, který si může vyžádat dva až tři dni pobytu na horách.

Na Vidlový hřeben máme zálusk už mnoho let. Nikdy jsme se na něj nedostali, protože vyžaduje dost času a přespání na Lomnickém štítě.

Tři krásné dni

Až letos jsme vyšetřili tři dni. Předpověď na konec září je krásná. Máme se na co těšit.

Absolvujeme jako obvykle nechutnou noc ve vlaku a po ránu vystupujeme v Popradu. Ještě dvakrát přestoupíme na tatranskou železničku a pozemní lanovku a můžeme vstoupit do říše vysokých hor.

Vyjdeme na Térynu, pozdravíme chataře Mira, shlédneme záchrannou akci se špatným koncem, dáme si oběd a lezeme Jordánkou pod Lomnický štít.

První noc na Lomnické věžičce

Přespíme na plošinkách ohrazených kameny. Je nás šest, a tak zůstáváme již na Lomnické věžičce, kde je dost místa a ještě k tomu sem svítí teplé slunce. Ráno dorazíme velmi chladným komínem osazeným novými řetězy na Lomnický štít.

Nahoře se ohřejeme, napijeme (1,50 euro za 3 deci sodovky) a rozhlédneme. Hned ale mažeme zase dolů do Měděné štrbiny. Tři dvojice lezeme po úzkém hřebeni celý den. Místy absolvujeme odstrašující nejištěné sestupy, při kterých stydne krev v žilách především druholezcům.

Vidlový hřeben.

Druhá noc před Kežmarskou štrbinou

K večeru poslední družstvo zaostává, a tak ho posíláme z Lievikové štrbiny dolů do Cmiteru a Skalnaté doliny. My čtyři ostatní pospícháme dál. Přesto nás tma zastihne na travnaté polici kousek před Kežmarskou štrbinou. Budujeme tedy kamenné plošinky a ukládáme se podruhé ke spánku. Dochází nám voda a k jídlu zbyly jen bonbony.

Ráno svítí na polici slunce. Geo a Jeník vylézají ze spacáků a balí se na sluníčku jen v tričkách. My dva sedíme celí zmrzlí ve stínu a čekáme. Slunce se nedočkáme, i když kluci se sluní jen pár desítek metrů od nás.

Na vrcholu Kežmarského štítu jsme krátce po poledni. Moc se nezdržujeme. Jednak nám za tři hodiny jede vlak z Popradu a jednak přišly mraky. Počasí bylo načasované akorát na Vidlový hřeben.

Následuje úmorný sestup ke Skalnatému plesu, úprk na lanovku, rychlý přesun na nádraží a cesta vlakem domů.

Vidlový hřeben

Vidlový hřeben

Lomnický štít - Kežmarský štít (od jihozápadu k severovýchodu)

Vysoké Tatry

Prvovýstup

Poprvé přešli celým hřebenem A. Znamiecki a vůdce J. Marusarz 6. září 1906. V opačném směru lezli A. Szczepaňski, J. A. Szczepaňski, M. Szczuka 29. července 1927. První zimní průstup udělali G. Haffner, A. Schmidt a vůdce M. Nitsch 20. dubna 1935.

Obtížnost

Max. obtížnost je v krátkých úsecích 4+ UIAA, místy se jde pěšky a lezou se dlouhé lehké vodorovné hřebenové úseky. Nejtěžší jsou strmé sestupy po exponovaných hranách. Druholezec musí být stejně dobrý jako prvolezec. Z Medené na Kežmarskou štrbinu je to 6 hodin velmi rychlého lezení. K tomu je potřeba připočítat dlouhý nástup i sestup. Vidlový hřeben je tedy obvykle dvoudenní túra.

Přístup

Pozemní lanovkou jedeme ze Starého Smokovce na Hrebienok. Jdeme k Téryho chatě (3 hod) a dále lezeme Jordánkou (2 UIAA) na Lomnický štít (2622 m) (3,5 hod). Sejdeme po širokém úbočí pod observatoří (2 UIAA) do Měděné štrbiny (0,5 hod). Celkem 7 hod od Hrebienku.

Druhá dražší a ne tak pěkná cesta vede lanovkou z Tatranské Lomnice přes Skalnaté pleso na Lomnické sedlo. Z něho lezeme hřebenem (2 UIAA) okolo Mojžíšova pramene na Lomnický štít a dolů do Měděné štrbiny. Celkem 1,5 hod z Lomnického sedla (1,5 hod).

Třetí přístup vyžaduje lezení a je namáhavý. Ze Skalnaté doliny jdeme okolo Lievikového plesa, lezeme do Cmiteru až se ocitneme v ústí rokle spadající z Vidlového sedla. Odbočíme na jihozápad obrovským korytem mezi Západní Vidlovou věží a Cmiterovým žebrem Lomnického štítu. Až bude v dohledu nad námi Měděná štrbina, dolezeme přímo na ni (2-3 UIAA).

Vidlový hřeben: 1. Měděná štrbina, 2. Západní Vidlová věž, 3. Vidlové sedlo, 4. Velká Vidlová věž, 5. Lieviková štrbina, 6. Východní Vidlová věž, 7. Kežmarská štrbina, 8. Kežmarský štít.

Sestup

Z Kežmarského štítu pár metrů stále ve směru Vidlového hřebenu na vyšlapanou stezku. Po ní v mnoha serpentinách přes Kežmarskou priehybu do Huncovského sedla. Pěší sestup vede doleva na značenou Tatranskou Magistrálu a po ní doleva přes Svišťovku k chatě U Zeleného plesa (3-4 hod) nebo doprava na Skalnaté pleso ke Skalnaté chatě nebo na lanovku (3 hod).

Kratší sestup, který ale vyžaduje lezení (1 UIAA), míří z Huncovského sedla doprava dolů strmou roklí pod Cmiter a ke Skalnatému plesu (2-3 hod). Pozor na padající kamení! Oba sestupy jsou částečně vyznačené mužiky.

Ústupové možnosti během lezení nejsou příliš vhodné kvůli padajícímu kamení a častému výskytu sněhu a ledu. O Vidlovém hřebenu platí staré pravda o tatranských hřebenovkách: "Z hřebene se utíká po hřebeni!"

Když už by to bylo nutné, lze doporučit snad jen sestupy z Vidlového sedla a Lievikové štrbiny do Cmiteru (oba 2-3 UIAA) a dál ke Skalnatému plesu. Částečně se slaňuje na vlastním materiálu (smyčky, vklíněnce). Sestupy do Měděné doliny jsou plné volného kamení.

Booking.com

Průstup Vidlovým hřebenem

Až na malé výjimky sledujeme stále ostří hřebene. První třetinu stále klesáme. Zbytek se střídají výstupy a sestupy.

Z Měděné štrbiny vylezeme po hraně několik metrů na ostrý hřeben se skalními zuby. Z druhého zubu je těžký a exponovaný sestup. Spustíme se po rukách na lištu v severním úbočí, přesuneme se nazpátek na hřeben (za ním můžeme pro druholezce umístit vklíněnec) a spustíme se na štrbinu (3+).

Po klasickém tatranském hřebeni neustále mírně sestupujeme (2) až se ocitneme nad podobným spustem na rukou jako prve (3). Po chvíli dorazíme na Západní Vidlovou věž (1,5 hod)

Následuje balvanitý úsek, který končí skalním oknem a pod ním skalní věžkou, kterou obejdeme zleva (2). Travnatým terénem sestoupíme do výrazného Vidlového sedla (2413) (2,5 h).

Lehkým skalním korytem stoupáme mírně vlevo na hřeben. Ocitneme se na jeho ostří a jdeme po něm doprava k první skalní věži. Pod ní podejdeme na straně Měděné doliny. V levé stěně kouta mezi první a druhou věží vede sokolíková spára (3+), kterou se dostaneme znovu na hřeben.

Bez potíží přelezeme nevýraznou druhou i třetí věž (2). Na čtvrtou věž vylezeme strmou hranou (3) a za ní následuje krátký výšvih na Velkou Vidlovou věž (2522) (4 hod).

Sestoupíme na plošinu těsně vlevo od hřebene (2+), ze které se slaňuje. Je potřeba vlastní smyčka na ovázání skalních hodin nebo hrotu. Slaníme 40 m, držíme se spíše vpravo ve směru sestupu, a končíme na travnatém pásu deset metrů pod vodorovným skalním koněm. Dále od skály se můžeme zajistit ve spárce.

Před námi se hřeben rozdvojuje. Dolezeme do mělkého sedélka a z něho sestupujeme při pravém rameni. Zpočátku vypadá terén velmi lámavě a nebezpečně, ale poté se ukáže, že je poměrně pevný a dá se i slušně zajistit (2+). Na závěr uheneme doleva a po mechovatém pásu se zase vrátíme doprava do Lievikové štrbiny.

Z Lievikové štrbiny stoupáme jasným lehkým koutem (2), který nás nakonec přivede pod kolmou až převislou stěnku (4+). Nad ní je široká pohodlná plošina. Z jejího levého konce se dostaneme na hřeben a po něm uhýbáme doprava. Nakonec musíme v levém úbočí věžky překonat nepříjemný traverz po liště (4). Na jeho konci je ve spáře za rohem skoba.

Stojíme ve štrbině, ze které vede lehčí varianta doprava dolů do mohutné rokle, naproti se vystoupá rozlámanou spárou na hřeben (2-3) a po něm se doleze na vrchol Východní Vidlové věže (5 h).

Těžší, ale bezpečnější vrianta vede přímo vzhůru spárou na plošinu (5). Vlevo se slaňuje při průstupu Vidlovým hřebenem v opačném směru. Z plošiny pokračujeme přímo po hřebeni tvořeném několika věžičkami a skalními bloky do mělké podvrcholové štrbiny. Z ní traverzujeme doprava přes dvě sedélka v bočních žebrech (2) a po druhém žebru dolezeme na vrchol Východní Vidlové věže.

Hřeben mírně klesá až k několikametrovému výšvihu, který slézáme vlevo (3). Po dalších pár metrech se ocitneme na plošině u slaňovacího kruhu. Zde je první možnost bivaku v připravených kamenných ohrádkách.

Slaníme 50 m na začátek dlouhé travnaté rampy. Po ní jdeme pěšky pod hřebenem do široké štrbiny před vysokou skalní věží. Na rampě se dobře bivakuje a slunce sem přichází brzy ráno.

Traverzujeme věž vlevo na jejím úpatí hned pod kolmými stěnami (1). Abychom se dostali zpět na hřeben, překročíme vlhký kout a pomocí mohutného odštěpu vylezeme po pár krocích na ostří (3+).

Sestupujeme po exponovaném ostří (3) ke slanění těsně vlevo od hřebene. Ke slanění je potřeba mít vlastní smyčku, abychom ovázali skalní hrot. Slaníne kolmým lámavým terénem vlevo pod Kežmarskou štrbinu (2463). Opatrně na ní dolezeme velmi lámavým žlabem (2). Pokud jsme byli velmi rychlí, měli bychom tu být za šest hodin od startu v Měděné štrbině. Počítejme ovšem raději s dvojnásobkem.

Následuje výstup přímo hřebenem systémem koutů a komínů a poté vodorovným ostřím (3-), nebo vlevo balvanitým žlabem (2-) na podvrcholovou plošinu. Z její pravé strany lezeme mělkým koutem (3) na lávku, po ní doleva, posledním koutkem (3+) na hřeben a po něm už jen pár kroků doleva na Kežmarský štít (2556) (6,5 h). Zde je možnost bivaku v kamenné ohrádce.

Obtížnost uvádíme podle klasifikace obvyklé ve Vysokých Tatrách. V Alpách je používaná stupnice o polovinu až celý stupeň tvrdší.

INFO: Téryho chata a Vysoké Tatry 

 

Horydoly.czVYSOKÉ TATRY: Vrcholy, štíty a věže

Horydoly.czHOROLEZECKÝ SVAZ: 100 nejlepších cest II-V v Tatrách

MAPA: Hlaváčkova podrobná mapa Vysoké Tatry

Cesty popsali ve svých horolezeckých průvodcích Arno Puškáš (kompletní monografie), Kroutil - Gellner (monografie) a Bobovčák - Jacina (výběrový průvodce).


Zobrazit místo Mountains - hory na větší mapě

Horydoly.cz Lomnický štít na HORYDOLY

Jordánka 2

Medené lávky 2-3

Vidlový hřeben 4-5

Orlowski (Stanislawski) 5

Hokejka 6

Lanovkou na vrchol

Rozhledy z Lomnického štítu

Zleva: Lomnické sedlo, Lomnický štít, Vidlový hřeben, Kežmarský štít.

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

připomínka k připomínce

Takže jste lezli ve třech stejně dlouho jako my původně v šesti a nakonec ve čtyřech, z čehož 4 byli oddíloví nováčci. My jsme měli navíc batohy s věcmi na spaní a bivakovali jsme venku před hřebenem a za hřebenem :-)  

Reaguj
připomínka

Tak jen pro porovnání letošní zkušenost: 

5.30hod start v Tatranské Lomnici, přes Cmiter do Vidlového sedla, 

8.30 hod ze sedla přes věže na Kežmarský štít  15.00

17.30 pohodově zpět přes Malý Kežmarský štít zpátky v Tatranské Lomnici 

A to nejsme žádní rychlíci, dali jsme to ve trojku, takže taky pomalý postup , ale dvounásobnné časy tady uváděné jsou opravdu moc přehnané ...

 • Autor radek
 • Datum a čas 24.11.2018 19:54
Reaguj
připomínka

Nazdar, čirou náhodou jsem se proklikal na tento článek. Netsačil jsem se divit. Pokud jde pouze o story tak ok. Nicméně od experta, který rozumí všemu od hub v Šárce po osmitisícovky, bych čekal trochu pohodovější přelez. A rozhodně bych nevydával třídenní expedici na Vidlák se dvěma bivaky za normální. 

1) Rozhodně se nejedná o hřebenovku pro nováčky. 

2) Poslat nováčky do Cmiteru je amaterismus nejhrubšího zrna.

3) lézt 7,5 hodiny do Kžmarské štrbiny? Celý hřeben je psán z Lomnického na Kežmarský na 6 hodin a ani tak si nedovedu představit, co bych tam dělal (dnes s klintem 3 hodiny vrchol - vrchol)

4) sestup z Kežmaráku na Skalnaté 4 hodiny? To jste scházeli přes Kostariku (bez urážky)? I pomalu to nejde jít déle než 2 hodiny. 

Suma sumárum, vezmu-li v potaz vaše těžké batohy, třebva i pohodové tempo, nemyslím si, že je dobré prezentovat tuto story jako návod na Vidlák. Tak totiž článek přesně působí. Občas je dobrý o některých dobrodružstvích pomlčet ;-)

 • Autor Honzány
 • Datum a čas 11.10.2018 20:26
Reaguj
Vidlový hřeben

Lehčí je to z Lomničáku ke Kežmaráku. Kvůli jednomu úseku, který se normálně slaňuje, kdežto opačně se musí lézt. Také je to vidět na prvovýstupech - tam v roce 1906 (Znamiecky) a nazpátek až 1927 (Sczepaňští).

Reaguj
Vidlový hřeben

Leze se Vidlový hřeben z Kežmaraku směrem k Lomničáku a je tenhle ten směr obtižnější než naopak?

 • Autor Pepe
 • Datum a čas 31.7.2017 19:51
Reaguj
sestup z Lievikové štrbiny
Nehodlám diskutovat o okolnostech a délce výstupu. Za slušných podmínek se dá v pohodě udělat za den z Brnčalky po Medených lávkách do Medené štrbiny a přes Kežmarák a Svišťovku zpět. Spíše bych chtěl upozornit na něco, co ušlo diskutujícím vůdcům i instruktorům. To, že vedoucí akce poslal zaostávající nováčky z Lievikové štrbiny do Cmiteru považuji za riskantní. A to formuluji velice mírně. Z Lievikové štrbiny mohli zaostávající nováčci lehce přetraverzovat na straně Medené kotliny do Kežmarské štrbiny a následně z úbočí Kežmaráku, v teple spacáků, sledovat - doslova s nadhledem - lezbu svého vedoucího na Východní Vidlové veži. A třeba mu i místy poradit.
 • Autor chc
 • Datum a čas 26.10.2009 16:45
Reaguj
Jak stavíme články o horolezectví na Hrydoly
Nojo, když tady na Horydoly je to jiné, než v horolezeckém průvodci. Obvykle napřed napíšeme nějakou story, nebo historii cesty, nebo nějaké neštěstí co se tam stalo, nebo jenom popis nějakého konkrétního výstupu apod. Teprve za tím dáváme průvodce s konkrétními časy, trasami, doporučeným vybavením a pod. Jde nám o inspiraci čtenářů. Od technického popisu pro výstup je nějaký renomovaný horolezecký průvodce (tady asi Puškáš nebo Kroutil) a ne Horydoly.
Reaguj
Re: Re: no
Hele Kubišto, já Tě už znám a vím, že čím větší ptákovina, tím zarytěji ji bráníš. :-) Vtip, no...
Hele, od nepaměti se uvádí čas tůry samotné. Takže tohle trochu mate. To můžu napsat, že výstup na Jahňačí štít po turistické značce je závažnou dvoudenní tůrou. Jenže pod dvoudenní tůrou si každý horolezec představí nutnost bivakovat nikoliv u nástupu, ale někde ve stěně.
Jak myslíš, ale já to mám za dost matoucí.
 • Autor Dag
 • Datum a čas 24.10.2009 06:56
Reaguj
Re: no

Tak ještě jednou. Tohle stojí ve třetí větě:

"Historická túra je důstojným celodenním podnikem, který si může vyžádat dva až tři dni pobytu na horách."

Co to znamená? Jeden den lezení z Měděné do Kežmarské štrbiny (průvodce 6 hod, my cca 7-7:30 h). Dost dlouhý přístup (my ze Smokovce přes Térynu a Jordánku na Lomničák cca 10 h). Dost dlouhý sestup (my přes Kežmarák na Skalnaté pleso cca 4 h). Před Vidlákem a za ním jsme bivakovali. To je celé...

Reaguj
no
Osobně bych si myslel, že schopnost lézt terény, tak dejme tomu do klasických II-III Tatranských, rychle, v klidu, když je hodně nutné tak bez jištění, nebo na krátkým souběžně, že tohle je jedno z nejdůležitějších pro bezpečnost. Pokud potřebuju na všechno exponované a nad I+ bytelné jištění, tak dlouhé tůry se mi zdají trochu ošajslich.Jak to bylo v tomhle případě nevím, třeba si aktéři prostě užívali, třeba tam mermomoci chtěli vzít někoho, kdo se bojí ale moc chce lézt... Do toho nevidím.Jinak Vidlák fakt není dvodenní. Teda, za o kousíček víc než dva dny to vzali jedni dva kdysi, když lezli severní Kežmerák a pak z něj Vidlákem na Lomničák a dál na Baranie sedlo...
 • Autor Dag
 • Datum a čas 23.10.2009 21:34
Reaguj
Celkem 29 příspěvků v diskuzi


Mount Everest: nejvyšší hora světa (8850 m)

Mount Everest: nejvyšší hora světa (8850 m)

Mount Everest je nejvyšší hora světa a má nadmořskou výšku 8848 m. Vypíná se v Himálaji na státní hranici mezi Čínou (Tibetem) ze severu a Nepálem z jihu. Anglické jméno nese po anglickém zeměměřiči... celý článek

Petr Schnabl zemřel, do Kiwi už nikdy nezajdeme koupit mapu či průvodce

První Čechoslováci stáli na Everestu před 38 lety

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

Hüttengrat na Hochwiesler nad Gimpelhaus

CLIMBING GUIDE Hüttengrat je ideální cesta na první nebo poslední lezení horolezeckého zájezdu do Tannheimerských Alp. Od chaty Gimpel dojdeme na nástup za 20 minut a od vedlejší chaty Tannheimer jen
Kuloárem na Kozí vrch

Kuloárem na Kozí vrch

Chtěli jsme si vyzkoušet, jak vypadají rekreační horolezecké cesty v horách jižně a západně od našich hranic. Jeden stometrový výstup podobného charakteru vedl na Kozí vrch u Ústí nad Labem. Bohužel zákaz lezení
České Švýcarsko AKTUÁLNĚ 2022

České Švýcarsko AKTUÁLNĚ 2022

SOKOL SE VRÁTIL Malé, ale důležité zprávy z české i německé strany hranice, z kraje pískovcových věží a vysokých skalních masivů, z Českého a Saského Švýcarska.
Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

Domácí výroba horolezeckého materiálu 1988?

RETRO Jsem velmi rád, dostane-li se mi do ruky časopis Vámi vydávaný, časopis Hory. Dělal jsem povícero sportů, ale všech jsem musel pro různé důvody zanechat buď úpině nebo částečně.
Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2022

KOHÚTIK Zprávy, novinky, aktuality, fotografie a videa z Vysokých Tater, z nejvyššího pohoří Karpat.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
IBTM - veletrh Španělsko, Barcelona 29.11.-1.12. 29.11.
Bystrická dolina - konec lezení
Harmanec Povolené lezení 15.7.-1.12. 1.12.
Polabské vánoční trhy Lysá nad Labem 2.-18.12. 2.12.
Salon Nautique - veletrh Francie, Paříž 3.-10.12. Lodě 3.12.
Sherpafest Praha, Aero Horolezecké filmy 3.12.
Dry Tool Cup - mistrovství Česka Brno, pilíř pod přehradou Lezecké závody 3.12.
ILTM - veletrh luxusního cestování Francie, Cannes 5.-8.12. 5.12.
Nepál- diashow Brno, Klub cestovatelů Přednáší Standa Dadák 7.12. 18:30
ISPO China - veletrh Čína, Peking 9.-11.12. 9.12.
Albánie a Kosovo - diashow Ostravice, PePe bakery Přednáší David Hainall 9.12. 19:00

Diskuse

lezecká stěna v Trutnově Sharika, 1.12.2022 6:07, 117 příspěvků
Správný počin Honza, 30.11.2022 11:48, 6 příspěvků
Re: Re: Iva Didová, Stand... Horydoly, 29.11.2022 22:40, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 22:06, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Michael Beranek, 29.11.2022 19:42, 134 příspěvků
zlatý poklad Honza, 29.11.2022 15:20, 1 příspěvek
Re: Re: Iva Didová, Stand... Honza, 29.11.2022 14:55, 134 příspěvků
Všechno má rub a líc. Honza, 29.11.2022 14:33, 134 příspěvků
Párty oblečení od MOHITO Mohito Party obleceni, 29.11.2022 12:27, 1 příspěvek
Všechno má rub a líc. Michael Beranek, 28.11.2022 22:20, 134 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Minimalistická lehká obuv... Horydoly , 18.11.2022 15:18
Jak se chodí naboso? Horydoly , 18.11.2022 15:16
Re: Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:13
Naboso i v zimě? Horydoly , 18.11.2022 15:12
Barefoot Horydoly , 18.11.2022 15:09
Bruslení Horydoly , 15.11.2022 16:37
Zvedněte hlavy vzhůru! Sv... milan šupa, 10.11.2022 19:47
Horská střediska se těší ... Horydoly , 8.11.2022 23:38