Pražské vinice

Pražské vinice
Staronová vinice na Grébovce v Praze.
Autor snímku Hana Suchá
SDÍLEJ:

Praha bývala obkroužena pásem vinic. Víno bylo zdravější než voda a omezilo nákazy ze zkažených pramenů. Vinice se rozšiřovaly vždy s teplým klimatem (za prvních Přemyslovců a za Karla IV.) a mizely v malých dobách ledových (za husitských válek a za třicetileté války). Dnes je jich stále více.  

Vinná réva na území hlavního města Prahy roste na zhruba 30 hektarech. Oproti minulosti, kdy se výměra vinice počítala na stovky hektarů, je to zatím jako plivnutí do moře. 

Například území dnešních Vinohrad, Hanspaulky, Libně, Nuslí a dalších čtvrtí bylo za městskými hradbami a kam oko dohlédlo, tam se rozkládaly viničné usedlosti.

Lysolajská vinice

Pěstování vinné révy má v Lysolajích dávnou tradici. Do třicetileté války zde fungovalo mnoho vinic, které však v důsledcích táhlého vojenského konfliktu zanikly. Rekultivací dávno vytěžené Denkrovy pískovny, kterou roky pokrývala černá skládka, došlo v nedávné době ke zpevnění původních těžebních stěn, vysázení zeleně, vybudování cest a sportovních ploch a na jaře roku 2019 byla v rámci úprav svahů, které vznikly v průběhu těžby, založena jako stabilizující prvek svahu vinice.

Celkem zde bylo vysazeno 540 hlav vinné révy, dvě bílé odrůdy, jedna červená, všechny z Mělníka. S mělnickými vinaři byl také celý projekt výsadby a následné péče konzultován. Vinice je vysazena na svahu orientovaném k východu, zároveň je ale díky konfiguraci okolního terénu osluněna po celý den. Vinohrad je součástí nově otevřeného víceúčelového sportovního a volnočasového areálu.

Lysolajská vinice
Sportovců 4
Praha 6 – Lysolaje 

 

Modřanská vinice

Nejjižnější pražská vinice je poskládaná z malých parcel, které mají pronajaté členové Českého zahrádkářského svazu. Každý hospodaří na svém pozemku, vinice je tak přehlídkou odrůd, způsobů řezu, vedení révy a také vín. Záznam o pěstování révy v Modřanech na jižních svazích nad soutokem Vltavy s Berounkou obsahuje už listina knížete Soběslava II. z roku 1178, jíž vinici daroval Vyšehradské kapitule. Později byla ve vlastnictví církevním i světském.

Název Arcibiskupská získala po roce 1715, po připsání pražskému arcibiskupství. To ji počátkem 19. století nově osadilo a rozšířilo na 2 ha. Ve 20. letech 20. století byla prodána, upadala a 1929 vymrzla. Znovu ožila péčí zahrádkářů roku 1987. Ti dnes hospodaří na ploše 1,1 ha, vinici doplňuje ovocný sad, stylově zrekonstruovaný viniční dům a stodola s restaurací.

Modřanská vinice
Chuchelská 1
Praha 4 – Modřany
http://modranskavinice.com  

Salabka - restaurace a vinice

Stylová restaurace v pražské Troji s vlastním vinařstvím, palírnou a ubytováním v apartmánech. Na Salabce připravují polední menu, večerní à la carte a pikniky ve vinici, tématické akce i degustace vlastního vína. Sezonní degustační menu vychází ze staročeských receptů, ale s ohledem na moderní trendy přípravy současné kuchyně. Při návštěvě určitě nevynechejte ochutnávku některých z 15 vín z místní vinice Salabka či pálenek ze zdejší palírny.

Otevírací doba restaurace je středa, čtvrtek, pátek, sobota 12-15 h a 17:30-22 h.

Vinice jsou součástí soukromého vinařství s restaurací Salabka. Zdejší vinice mají rozlohu přes 4,5 ha, pěstuje se zde 15 odrůd, raritou je šedesátiletý Ryzlink rýnský. V moderně zařízeném sklepě vznikají různorodá vína v nerezu i v sudu, ročně zhruba 18 000 lahví, mnohá úspěšná na prestižních soutěžích.

Jihozápadní svah na pravém břehu Vltavy býval součástí rozsáhlých vinic. O tom, že se tu réva vinná pěstuje s tradicí téměř 800 let, vypovídají dokumenty uložené v archivech kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Zdejší usedlost, dnes chráněná kulturní památka má základy v 16. století. Vinice získala své dnešní jméno po Janu Kašparu Salabovi, který je jako majitel zaznamenán roku 1769. Mezi vlastníky v historii bylo i pražské purkrabství a víno ze zdejších vinic putovalo na královský dvůr. Dnes je Salabka největší pražskou vinicí.

Salabka - restaurace a vinice
K Bohnicím 2a
Praha 7 – Troja
http://www.salabka.cz  

Svatojánská vinice

Vinice se rozkládá se v úzkém pruhu podél zdi lemující ulici Úvoz až k původnímu viničnímu lisu, za nímž se rozšiřuje do spodní části zahrady. Stejně jako vinice kolem Strahovského kláštera i zdejší část petřínských vinic byla kdysi majetkem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Zaniklá vinice byla 2004 obnovena a postupně rozšiřována až do dnešní podoby. Pojmenování Svatojánská bylo vybráno podle nedalekého kostela sv. Jana Křtitele, který byl zrušen během josefínských reforem.

Na vinici jsou pěstovány odrůdy Phoenix, Festivalnyj, Rulandské bílé a Neronet. V současné době je majetkem Hlavního města Prahy a pečuje o ni Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Réva vinná se na území Strahovské zahrady pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. Postupem času byly petřínské vinice rozšiřovány. Část obhospodařovali sami premonstráti a část pronajímali nájemcům. Během válečných let (husitské války, třicetiletá válka, válka o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu. 

Svatojánská vinice
Úvoz 11
Praha 1 – Hradčany

Svatováclavská vinice

Svatováclavská vinice patří k nejstarším v Čechách, podle legend se zde v 10. století o révu staral sám kníže Václav. Současný viniční areál s překrásným výhledem na Prahu je atraktivním turistickým cílem i důkazem hluboké vinařské tradice na území hlavního města. Na ploše 0,23 ha zraje Rulandské modré a Ryzlink rýnský pro cca 1200 lahví raritních vín, která mohou návštěvníci ochutnat na Pergole přímo uprostřed viničního komplexu.

Vinici na jižním svahu pod Pražským hradem dle legendy založil svatý Václav již počátkem 10. století a sám ji obdělával. Původní vinice Na Opyši nesla název středověkého ostrohu, na němž stojí Pražský hrad. Tak byla zapsána do úředních knih za vlády Karla IV. Dnes je s klasicistní Richterovou vilou, postavenou v letech 1832 až 1835 podle návrhu architekta Josefa Klementa Peschky, národní kulturní památkou. Zpustlá vinice a vila připadly roku 1992 Správě Pražského hradu, ale až 2008, po rekonstrukci v režii soukromého provozovatele, byl nový viniční a restaurační komplex otevřen veřejnosti.

Svatováclavská vinice
Staré zámecké schody 6/251
Praha 1 – Malá Strana
http://www.villarichter.cz/page/vineyard 

Praha, Malá Strana.

Vinice Albertov

Jednu z nejmladších pražských vinic Albertov najdeme na unikátním místě, kde se stýkají nejen čtyři městské části – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady a Nusle, ale také historie se současností. V zahradě moderního apartmánového komplexu, přiléhající přímo na středověkou zeď novoměstských hradeb, nechal majitel areálu v roce 2009 založit soukromou vinici. S romantickým altánem je připomínkou vinařské tradice, kde k ní odkazovala už jen řada místních názvů. Vedle Vinohrad či Viničné ulice například i Vinného potoka. Tak se totiž nazýval Botič vinoucí se mezi Vyšehradem a vinicemi na jižních stráních vrchu Větrov v dobách, než i zde réva uvolnila místo městu.

Vinice Albertov Praha.

Vinice je osázena tradičními odrůdami Rulandským modrým a Ryzlinkem rýnským, ale i nově vyšlechtěnou odrůdou Fénix. Asi 850 keřů je vedených postaru systémem na hlavu.

Vinice Albertov
Na Slupi 2103/2c
Praha 2 – Nové Město  

Pražské hradby pod Karlovem a vinice Albertov.

Vinice Baba

Vinice Baba je jedinou biovinicí v Praze a šetrné zacházení s vinnou révou v souladu s přírodou dává vznik jak ojedinělým biovínům, tak umožňuje výskyt vzácných druhů flóry a fauny. Při návštěvě vinice potkáte krásnou a ohroženou ještěrku smaragdovou či vaše oči potěší mexická flóra, kaktus nopál neboli opuncie. Viničná trať Baba s tisícovkou hlav Pinot Noir, Hibernal a Neronet (v plánu je výsadba dalších tradičních odrůd) byla znovu obnovena v 90. letech minulého století na původních místech viničních svahů.

Vinice leží na okraji chráněného území Baba, kde se vinná réva pěstovala od nepaměti. Tradice dejvických a hanspaulských vinic sahá až do počátku 15. století a vlády milovníka vína, českého krále Václava IV. Na rozsáhlém území vilové čtvrti s funkcionalistickými skvosty architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára a dalších, bylo původně 130 vinic, které postupně zanikaly, nejprve v důsledku třicetileté války a následně po roce 1922 extenzívní zástavbou dnešních Dejvic, Hanspaulky a Baby. To jediné, co z vinic zůstalo, jsou názvy uliční sítě. A také romantická zřícenina Baba, která byla původně postavena v roce 1650 jako viničný letohrádek Servácem Engelem. Vinice po roce 1673 dostala krásné jméno Čechorodka, poté, co ji koupil děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta Tomáš Pešina z Čechorodu. Za válek o rakouské dědictví byl letohrádek zničen bavorskými a francouzskými vojsky a obnoven až v roce 1858 jako romanticky upravená hradní zřícenina Baba.

V souladu s přírodou se o vinnou révu stará Dita Jandová. Břidlicové podloží dodává zdejším červeným růžovým a perlivým vínům jedinečnou mineralitu a chuť. Po dohodě s majitelkou můžete vinici navštívit, vína degustovat, nebo si ji pronajmout na společenské akce. Vychutnáte si zdejší vína, ale i okouzlující výhled na Prahu a samozřejmě poznáte mrštné strážkyně vinice, vzácné smaragdové ještěrky.

Vinice Baba
Paťanka 4
Praha 6 – Dejvice
http://www.vinicebaba.cz  

Vinice Grébovka

Vinohrad s romantickým altánem leží v prudkém svahu ve spodní části Havlíčkových sadů. Hrozny z této vinice jsou zpracovávány přímo na místě. Zrenovovaná vinice s prvorepublikovou atmosférou ožila a vína z téměř desítky odrůd je tu radost ochutnat, ne nadarmo pravidelně vyhrávají medaile i v Národní soutěži vín (oblast Čechy).

Církevní vinice zde vyrostly už ve 13. století a boom odstartovaný příkazem Karla IV. sázet révu v Praze a okolí je ještě zmnožil. V průběhu staletí se však i zde v Horách viničních (Vinohrady) měnily v pole, sady, zahrady. V 60. letech 19. století koupil rozsáhlé pozemky stavitel Moritz Gröbe a vybudoval výstavní sídlo s parkem, na navážce ze stavby Vinohradského tunelu pak nově založil vinici. Jako jedna z mála plodila i po 2. světové válce. Na přelomu tisíciletí ji převzala Praha 2 a pustila se do rozsáhlé rekonstrukce celých Havlíčkových sadů. Zachránila jak vinici o rozloze 1,7 ha, tak ceněný dřevěný Viniční altán a rovněž dala vzniku i novému Sklepu Grébovka.

Vinice Grébovka
Havlíčkovy sady
Praha 2 – Vinohrady

Grébovka.

Vinice Máchalka

Stejně jako o vinici v Modřanech, také o tu u bobové dráhy na jižních svazích pod Prosekem pečuje skupina nadšenců. Pod hlavičkou Vinařského družstva svatý Václav ji spolu s MČ Praha 9 obnovili v roce 1996, dnes se starají na 2 ha o téměř 10 000 hlav. V desítce odrůd vedou Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Rulandské bílé i modré a Modrý Portugal.

Nejstarší zmínky o révě Pod Prosíkem spadají do dob knížete Vladislava I. Na existenci vinic ukazuje i rozsáhlý středověký sklepní labyrint. Od 14. století měla krajina Proseka a Vysočan tvář velmi podobnou Viničním horám, dnešním Vinohradům, což trvalo až do 20. století. Když byly Vysočany roku 1902 povýšeny na město, ve znaku nechyběl vinný hrozen. Název nese vinice po majiteli z půli 19. století Josefu Máchalovi, který na ní vinařil před tím, než ji vystřídal meruňkový sad.

Vinice Máchalka
Prosecká 430/36
Praha 9 – Prosek
http://www.machalka.cz

Bobová dráha Máchalka.

Vinice na Vítkově

Viniční svah při vstupu do parku na vrchu Vítkov z Tachovského náměstí byl založen v roce 2019 jako nový fragment kulturní krajiny. Zároveň je i oživenou připomínkou historického využívání jižních strání Vítkova pro pěstování vinné révy od doby Karla IV., o čemž svědčí i dochované veduty.

Jedná se současně o prudce se svažující val nad cyklostezkou s jedinečným výhledem na starou zástavbu Žižkova. Jeho rozloha činí 1340 m2 a je osázen 686 hlavami stolní a moštové vinné révy pěstovanými u akátových kůlů v šesti až sedmi řadách. Svah je zde z pěstebních důvodů chráněn oplocením. Odrůdy vinné révy, které se na místě pěstují, jsou Merzling – bílá, Souvignier gris – růžová a Rondo – červená. Tyto odrůdy jsou z důvodu své nenáročnosti na prostředí a chemickou ochranu výrazně ekologické. 

Vinice na Vítkově
Tachovské náměstí 290/5
Praha 3 – Žižkov

Vinice pod Vyšehradem

Na jižním svahu Vyšehradu se révě dařilo od středověku. Bývalo tu několik rozsáhlých vinic, které postupně zanikly. Réva se dochovala u dřevěného vyhlídkového pavilónu nad Vltavou, který patřil k viniční usedlosti Neumanka. Na jejích pozemcích a na pozemcích dalších někdejších vinic nechal před 1. sv. válkou český chirurg a rentgenolog prof. Rudolf Jedlička vybudovat velkorysý areál komplexní zdravotnické péče. Zahrnoval i produkční zahrady včetně vinohradu.

Od 50. let 20. století zde sídlí Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí. Vinice téměř zanikla, vyhlídkový altán v západní části zahrady však zůstal. Dnes je zrekonstruovaný a roku 2012 se sem ze soukromé iniciativy zahradníků vrátila i réva. Nejprve pod jižní, roku 2015 také pod východní část hradební zdi: jmenovitě odrůdy Cabernet Cortis, Kofranka a Saphira. Vinice není z technických důvodů veřejně přístupná ani v rámci akce Pražské vinice, je však možno ji vidět z vyšehradských hradeb.

Vinice pod Vyšehradem
Podolské nábřeží 4
Praha 4 – Podolí 

Praha, Vyšehrad nad Vltavou.

Vinice Strahovského kláštera

Na svazích pod Petřínem se réva pěstovala pravděpodobně již před příchodem premonstrátů v roce 1143. Ve 14. století tu tvořila téměř souvislou plochu, než i zde ustoupila v průběhu 18. a 19. století zahradám a sadům. Dnes Strahovskému klášteru patří dvě menší vinice. Trojúhelníková stupňovitá Vyhlídka s vinicí, položená jihovýchodně, přiléhá k Opatské zahradě přímo nad cestou Raoula Wallenberga obkružující Velkou strahovskou zahradu. Za pohledem na překrásné panorama Hradu a Malé Strany se sem vydává stále více návštěvníků.

Vinice vznikla podle návrhu architekta Otakara Kuči a je umístěna na pozvolných terasách. Keře odrůdy Hibernal mají funkci produkční i okrasnou. Druhá, o něco větší vinice Hibernalu, umístěná jižně při zdi Konventní zahrady, není veřejně přístupná. Hrozny slouží potřebám klášterní kuchyně.

Vinice Strahovského kláštera
Strahovské nádvoří 1
Praha 1 – Hradčany

Poslední sluneční paprsky mizí za Petřínem a Malá Strana se noří do stínu.

Vinice sv. Kláry

Usazená v srdci Trojské kotliny je jednou z nejstarších i nejkrásnějších vinic v Praze. Jako jediná v Praze plnila vinice sv. Kláry svou funkci téměř nepřetržitě. Od roku 1995 je pod křídly Botanické zahrady hl. m. Prahy a už deset let vzniká místní víno v nově vybudovaném sklepě. V produkční části vinohradu v současné době začíná dominovat burgundská odrůda Rulandské modré.

V historickém viničním domku sídlí vinotéka nabízející místní vína. V současné době je viniční domek z důvodu rekonstrukce uzavřen a vinotéka je dočasně přestěhována do prostor bistra v Ornamentální zahradě. V areálu se nachází vinařská naučná stezka prezentující mnoho zajímavostí od ukázek desítek odrůd vinné révy, způsobů vedení, výroby korku až po interaktivní Strom vůní, kde si zájemci mohou otestovat citlivost svého čichu.

Vinohradnickou činnost v Troji poprvé připomíná listina sepsaná kolem roku 1228, v níž jsou zmínky o majetku kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Vinice později náležela k Trojskému zámku vystavěnému v letech 1678 až 1685, v jehož rozlehlých zámeckých sklepích byly hrozny zpracovávány. Od zámku vedla cesta na vrchol viniční tratě ke kapli, kterou zámecká paní Klára Bernardina, svobodná paní z Malzanu, nechala zasvětit své patronce sv. Kláře. Vinice svaté Kláry patří mezi památkově chráněná území v Praze. Rozlohou 3,5 ha se řadí mezi největší viniční tratě v Praze.

Vinice sv. Kláry
Nádvorní 134
Praha 7 – Troja
http://www.botanicka.cz  

Praha, Trója.

Vinice u Starého purkrabství na Vyšehradě

Na strmé skále nad Vltavou vyrostlo v 10. století středověké hradiště. O sto let později se stal Vyšehrad sídlem prvního českého krále Vratislava. Na slunných místech se už tehdy prostíraly vinice, kterých za Karla IV. ještě přibylo a jižní svah tak patřil k nejlepším viničním polohám v Praze. Říkalo se, že pokud se na Vyšehradě bude dařit vinicím, bude české zemi dobře. Od jeho přestavby ve vojenskou pevnost tu však réva už jen živořila, avšak s novým tisíciletím se začala opět vracet. Důkazem jsou i tři malé vinice, které vznikly roku 2006 podél vyhlídkové cesty mezi hradební zdí a Starým purkrabstvím, v mělké navážce nad sklepy a zbytky palácových budov.

Odrůdy Festivalnyj, Marlen a Bianca vedené tzv. „na hlavu“ na akátových kůlech jsou ošetřovány ručně. Víno je velmi vzácné, neprodejné, slouží k propagaci Vyšehradu.

Vinice u Starého purkrabství na Vyšehradě
V Pevnosti 5b
Praha 2 – Vyšehrad 

Přes 3 jezy - napříč Prahou 2013.

Vinice Vyšehradské kapituly

Vinice Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla není na Vyšehradě jediná, zato je tu největší. Nalézá se za zdmi zahrady Nového děkanství, tedy současného sídla kapituly. Tu založil před 950 lety první český král Vratislav, který vymohl, aby tato kapitula byla přímo podřízena papežské kurii. Jako významná církevní instituce vlastnila rozsáhlé pozemky, včetně viničních. Produkční vinohrad vysazený v roce 2002 je tak připomínkou slavné tradice.

S návrhem vinice v zahradě děkanství přišel probošt Antonín Doležal a zrealizoval jej vinohradník Antonín Tureček. V roce 2012 převzal vinici do péče pan Stanislav Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora, dnes ošetřuje asi 130 keřů révy v ekologickém režimu jeho syn. Z odrůd Müller Thurgau, Modrý Portugal a Pinot Noir ročně vyrobí kolem 300 lahví Vyšehradského cuvée. Víno není běžně dostupné, slouží pouze pro reprezentační účely.

Vinice Vyšehradské kapituly
K Rotundě 10
Praha 2 – Vyšehrad

Vyšehrad.

Zilvarovy vinice

Ve strmém jižním svahu Černého kopce nad obloukovým Trojským mostem tvoří vstupní bránu do Trojské kotliny. Mezi pražskými vinohrady je jeden z nejmladších, s rozlohou více než 2 ha však patří k největším. Od roku 2015 vlastní viniční dům Zdeněk Zilvar, který zde vytvořil moderní vinařství a na strmých vinicích s břidlicovým podložím vysadil Ryzlink rýnský a Rulandské modré. Panenská sklizeň připadla na ročník 2019. Velmi kvalitní místní vína lze ochutnat, popř. i zakoupit v nově otevřené prodejně Vinařství Zilvar.

První vinice zde vznikly z nařízení Karla IV. ve 14. st. Kombinace černé břidlice, jižních svahů a blízké Vltavy slibovala skvělé podmínky pro pěstování révy. První písemné zmínky jsou z 16. st. a prvním doloženým vlastníkem je Jakub Popelář, odtud název Popelářka. V usedlosti byl vždy vinařský lis, což dokazuje i název ulice, ve které usedlost sídlí – Pod Lisem. V 19. st. vše koupil, stejně jako Trojský zámek, kníže Windischgrätz a pomohl tady založit slavný Pomologický ústav vzdělávající vinaře a ovocnáře. Ve vedení nejstarší instituce svého druhu v c. k. mocnářství stál Karel Němec, syn spisovatelky Boženy Němcové.

Zilvarovy vinice
Pod Lisem 6
Praha 8 – Troja

Vinice v Panské zahradě 

Vinice byla vysazena v rámci revitalizace skládky na park v areálu Dubečské tvrze. Nachází se v ochranném pásmu přírodní památky Lítožnice a přírodního parku Říčanka. Celková plocha vinice je 770 m2. 

Vinice v Panské zahradě
U Dubečské tvrze
Praha - Dubeč 

Dubeč, Praha.

Vinice u Počernického sklípku 

Zapomenutá tradice vinařství nad Počernickým rybníkem se vrátila roku 2020. Odrůdy Hibernal a Solaris rostou na skalnatém podloží. K tomu je vybudován degustační sklípek.

Počernický sklípek
V Padolině 43
Dolní Počernice
https://pocernickysklipek.cz 

Vinice na Bílé hoře

Nová soukromá vinice byla vysázena v pruhu volné půdy na Bílé hoře mezi ulicemi Zličínská a Filipíny Welserové. 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Polský turista zkolaboval na Malém Rozsutci

Polský turista zkolaboval na Malém Rozsutci

ČERNÁ VDOVA Polský turista ztratil vědomí během výstupu na Malý Rozsutec v Malé Fatře. Kolaps vedl k téměř okamžité smrti.... celý článek

Hřenská Kamenice - zakázaná řeka

Slovenská matka se zabila na Zbojnickém chodníku v Malé Fatře

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2023 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

Dámské pohorky na těžší turistiku, lehčí lezení a feráty prodává renomovaný německý výrobce Meindl pod názvem Litepeak GTX Lady. Pánský model stejného jména je stejný, jen trochu těžší a pevnější.
Cestování v těhotenství: Důležité jsou pravidelné pauzy, lékařské potvrzení i výběr destinace

Cestování v těhotenství: Důležité jsou pravidelné pauzy, lékařské potvrzení i výběr destinace

Těhotné ženy se nemusejí vzdávat cestování. Na cestu však musejí být důkladně připraveny. Při létání je třeba počítat s možnými kontrolami zdravotního stavu i zvýšeným rizikem trombózy, při cestě autem zase nesmějí
Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Via dell'Acqua se v roce 2021 stala nejlepší zelenou cestou. v Itálii. 140 kilometrů cyklostezky je propojených modrou nití vody, po kterých můžete šlapat na trase vedoucí podél řek až k nejkrásnějším jezerům
Blackjack s omezeným rozpočtem: Jak si užít hru, aniž byste přišli o peníze

Blackjack s omezeným rozpočtem: Jak si užít hru, aniž byste přišli o peníze

Jako hráč se musíte naučit rozpoznat rizika, která jsou pro vás příliš velká, stejně jako správně rozdělit své síly a finance a kontrolovat své zapojení do herního procesu a náladu, když sedíte u black
Emericyho nářek na Lomnický štít

Emericyho nářek na Lomnický štít

CLIMBING GUIDE Normální cesta na Lomnický štít vede z Lomnického sedla. Od lanovky ji zkušený turista nebo horolezec zvládne za dvě hodiny. Bohužel je dovoleno lézt pouze s horským vůdcem.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Vltava - konec splutí Borová Lada Povolené splutí 15.3.-31.5. 31.5.
Vydra - konec splutí Modrava 15.3.-31.5. Jen víkendy 31.5.
Opylování - výstava Praha, Botanická zahrada 1.6.-30.9. 1.6.
O poklad zubaté Žáby
Česko 1.-4.6. Etapový koloběžkový závod 1.6.
Primátorky Praha 2.-4.6. Veslařský závod 2.6.
Setkání čtenářů časopisu Turista Prášily, chata KČT 2.-4.6. 2.6.
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 2.-18.6. 2.6.
Dračí lodě Kadaň 2.-3.6. 2.6.
Bikefest Kálnica 2.-3.6. 2.6.
Budějovický půlmaraton České Budějovice 3.6.

Diskuse

Sněhové podmínky Šlojíř, 30.5.2023 13:20, 10 příspěvků
Winchill Michael Beranek, 30.5.2023 10:29, 4 příspěvky
naiva Michael Beranek, 27.5.2023 19:39, 4 příspěvky
WS Skiák, 27.5.2023 14:18, 1 příspěvek
lemacemjjyh defavor7 defavor7, 26.5.2023 21:01, 1 příspěvek
V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 26.5.2023 13:01, 4 příspěvky
naiva Horydoly - Andrea Černá, 26.5.2023 11:21, 4 příspěvky
naiva Andy, 26.5.2023 11:09, 4 příspěvky
lemace defavor7 defavor7, 26.5.2023 6:56, 1 příspěvek
kicvmkd defavor7 defavor7, 26.5.2023 6:54, 3 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Emirates rekordní zisk Horydoly , 16.5.2023 11:17
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 15.5.2023 18:52
Cyklistické kempy na FTV... Horydoly , 15.5.2023 18:47
Passkey technology Google Horydoly Open, 9.5.2023 23:26
Správci ctností žalují li... milan šupa, 27.4.2023 19:47
Holubi představují riziko... Horydoly Open, 21.4.2023 11:46
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 7.4.2023 12:10
RunTour Kopřivnice Horydoly , 7.4.2023 12:05