Les: Divočina nebo park?

Les: Divočina nebo park?
Velká Pleš a hrad Křivoklát.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Lesníci a ochránci přírody Křivoklátska jsou na kordy. Jdou si tvrdě po krku. Mocenským špičkám jde sice o obrovské peníze, ale praktikům jde opravdu o přírodu. Potíž je v tom, že každá strana si ji představuje úplně jinak. Lesníci věří v péči o les, kdežto ochránci by ho rádi nechali jeho osudu. Střet těchto dvou koncepcí je na první pohled vidět v okolí rezervace Velká Pleš.

Les: Divočina nebo park?
Křivoklátsko.
Autor snímku Lesy ČR
Jak na to

Doprava

Národní přírodní rezervace Velká Pleš není dostupná po žádné turistické značce. Dokonce ani v okolí nijaká nevede. Pokud si ji chceme prohlédnout aspoň po vnějších hranicích, můžeme na kole dojet z Karlovy Vsi k lesnickému ubytovacímu komplexu Emilovna. Projedeme ho a pokračujeme po lesní silničce na severozápad na velkou lesní křižovatku pod vrchem Červený kámen. Dáme se doleva a objedeme nejprve ze severu, poté ze západu Malou a Velkou Pleš. Silnička nás dovede nazpátek k Emilovně. Vhodné je trekingové nebo horské kolo.

Velká Pleš je biologicky nejcennější oblastí velkého zalesněného území Křivoklátska. V rámci chráněné krajinné oblasti je velmi přísnou národní přírodní rezervací.

Skalnaté vrcholky Velké Pleše (500 m) a Malé Pleše (452 m) se zdvihají vysoko nad Berounku v okolí Kouřimecké rybárny (244 m). Roste zde původní les a v něm nejen stromy, ale také mnoho dalších rostlinných druhů.

Chcete továrnu na dřevo nebo les?

"Co myslíte, jaký les budou lidé chtít, když jim to tady ukážu?" teatrálně rozhodí rukama František Davídek na hranici obhospodařovaného lesa a národní přírodní rezervace Velká Pleš. "Jasně, že všichni ukážou sem," míří ukazováčkem do hospodářské plantáže na dřevo.

Jeho oblíbený les nemá skoro žádné spodní patro, rostlin je tu pomálu, samovolné zmlazení semenáčky není vidět, stromy rostou v pravidelných rozestupech a skrze ně vedou pěkně upravené silničky, svážnice a pěšinky. Je to pěkná továrna na surovinu.

František Davídek vede lesní správu v Nižboru. Dříve pracoval v orgánech ochrany přírody na Křivoklátsku a ve středních Čechách.

Rostou jako stromy v lese

Přivedl nás na ostrou hranici hospodářského lesa a opravdové přírody. Po vichřicích zde padlo mnoho velkých stromů, ale lesáci se s ochranáři dohodli, že v rezervaci je nechají ležet. Ono tedy spíš lesákům nic jiného nezbývalo, protože podle zákona o ochraně přírody a krajiny nelze v národní přírodní rezervaci hospodařit ani kácet.

Tak aspoň ukazují Velkou Pleš jako odstrašující případ co se stane, když opustí les a přestanou ho vychovávat. "Příroda je pro lidi a ne pro ochranáře," míní František Davídek.

Přímo na Velké Pleši jsme hovořili o lese, péči o něj a názorech na ochranu přírody s Františkem Davídkem. Poukázal na kontroverzní péči o Šumavu a také na dálku urazil šéfa tamního národního parku.

Nám připadá příroda za pomyslnou hranicí Velké Pleše v daleko lepším stavu, než si myslí lesník. Popadané kmeny dělají místo novým semenáčkům, roste tu křoví, byliny i mechy. Prostě les tu roste tak, jako po tisíciletí.

"Rozmnožují se nám odtud dřevokazné houby a bojíme se kůrovce jako na Šumavě," chabě brání svůj názor František Davídek. Jedním dechem ovšem dodává, že hlavním důvodem napadení tuzemských lesů je sušší a teplejší klima v posledních desetiletích. Nepřímo také potvrzuje, že k nám lesníci zavlekli cizí druhy a mutace stromů, které nejsou tak odolné proti místním škůdcům.

Co je to zdravá příroda? Kdo to ví?

"Když přírodu přestanete obhospodařovat, zmizí její rekreační a zdravotní funkce," domnívá se František Davídek. Zdůvodňuje to tím, že les nebude díky popadaným stromům a zarostlému spodnímu patru prostupný a nikdo do něho nebude chodit.

Nebyla by to ovšem teprve tehdy zdravá příroda? "Je to nevyrovnaný vztah. Lesníci dostávají ohromné pokuty, když něco udělají špatně nebo něco zanedbají. To je dobře. Pokud však ochránci zvolí špatný způsob ochrany, nikdy není nikdo z nich postižený," myslí si František Davídek.

"Křivoklátské lesy jsou výsledkem práce desítek generací lesníků," připomíná František Davídek. "Skutečně intenzivně se tu hospodaří dvě stě padesát let." Přemyslovský lovecký hvozd se časem stal územím českých králů a poté státním majetkem.

V současné době je většina Křivoklátska součástí stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Ochrana přírody tady nebyla akutní až do doby, než se začalo uvažovat o velké přehradní nádrži na Berounce. Tomu naštěstí zamezilo vyhlášení chráněné oblasti v roce 1978.

Nechat přírodu, ať dělá, co umí? Strašná představa!

Proces zlepšování lesů na Křivoklátsku byl nastartován," domnívá se předseda Lesnické společnosti na Křivoklátsku Miloslav Pecha. "Bylo založeno skoro tisíc hektarů listnatých porostů."

Co je ovšem zlepšení, jako jsou zde původní druhy a kam by vlastně měla výchova lesa směřovat, není jasné ani lesníkům. "Jaký les je tu původní? To je otázka..." zamýšlí se revírník z Křivoklátu Pavel Kopecký. "Co by tady zůstalo růst, kdyby se nechal les sám sobě? ...to by bylo strašné!"

Ptáme se ho tedy aspoň na současný stav. "Smrk je tady nepůvodní dřevinou. Roste ho tady přibližně 50 %." Jen polovina zbývá na všechny ostatní jehličnany a listnáče.

Křivoklátsko, romantická lesní silnička v masivu hory Lužná.

Lesníci útočí na ochránce přírody. Asi se bojí.

"Cíl lesníků i ochranářů přírody je stejný," uvádí ve sborníku Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí Miroslav Pecha. "Předat lesní ekosystémy Křivoklátska v celé jejich šíři a hodnotě příštím generacím v lepším stavu než je stav současný."

Jenže ono to tak není. Lesníci i ochránci mají cíle úplně jiné. Poněkud neomaleně to vyjadřují letáky, které jsme si vyzvedli v informačním středisku podniku Lesy České republiky v Křivoklátě. Dočteme se v nich například nabídku lesáků ochráncům, když stáhnou návrh na zřízení národního parku: "Výhody pro ochránce přírody - možnost věnovat se nadále pouze příjemným aktivitám a konktrolní činnosti bez vlastní zodpovědnosti za stav a vývoj území." Ironicky popisují také nevýhody: "Pouze pro ochranáře přírody - nezískají absolutní moc nad rozlehlým územím Křivoklátska."

"Ochrana přírody není nechat něco samovolnému vývoji," ukončuje pomyslnou debatu František Davídek.


Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Horydoly.cz Týden na Křivoklátsku

XII. Kounovské kamenné řady

XI. Přílepská skála pro romantiky

X. Kotláři útočí

IX. Na hřiště místo do přírody

VIII. Spěcháte-li, nejezděte na Berounku

VII. Studené koupání u Tří pramenů

VI. Umělá příroda na Křivoklátě

V. Dlouhé sjezdy k Berounce

IV. Hledání hořovických skal

III. Greenway Berounka - Střela

II. Nová rozhledna Velká Buková

I. Křivoklátsko je lesnickým parkem. Co z toho?

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Re: Re: řešení
Kopíruji jenom Váš text - No, píše se o tom asi hezky, ale chybí mi od autora aspoň náznak nějakého řešení.-Autor článku, žurnalista Kuba Turek, stejně jako desitky ostatních, mnohem kompetentnejších specialistů na tyto problémy, řešení nemá. Mně to ale nevadí, já jsem od nšho dostal informaci, kterou prostě nějak musím subjektivně zpracovat.
Reaguj
Re: Re: řešení
Za chvíli doplníme do článku dvacetiminutový rozhovor s panem Davídkem přímo na Velké Pleši. Můžete si tedy poslechnout jeho názory a argumenty přímo z lesa.
Reaguj
Re: řešení
To co říkáte, jsem myslím jasně napsala ve svém předchozím příspěvku. Po autorovi nechci, aby to řešil, nýbrž, aby mi vysvětlil, v čem se liší cíle obou stran, neboť on to tvrdí. Přeci, když se budeme chtít dostat z bodu A do bodu B, a já pojedu vlakem a pan Turek autem, máme stejný cíl a prostředky volíme podle svých postojů. A prosím, nezlobte se, že Vas použiju jako důkaz, kam vede domýšlení (vím, že jste to myslel dobře:-)). Sedím doma v Čechách, za chvíli se chystám odvolit na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a také na základě informací z médií. Ale člověk musí být opatrný. Do některých novinářů vidíte hůř než do melounu nebo do ženy. Přeji hezký víkend
  • Autor Anna
  • Datum a čas 28.5.2010 12:07
Reaguj
Anna
Paní Anna se diskuze jistě zúčastňuje z počítače, který je nainstalován někde v zahraničí – proto, když překopíruje nějaký text se svým nastavením, zobrazí se části textu jako otazníky, čtverečky a pod. O to celkem nejde, člověk si dokáže různé věci domyslet.Ale požadovat na Kubovi Turkovi aby místo informací a komentářů vyřešil problém, nebo naznačil řešení problému nad kterým si už dlouhou dobu lámou hlavu komptentnější instituce celkem bezvýsledně, je trochu zcestné. Řešení takovýchto problémů musí navrhnout na základě nějakých výzkumů, zhodnocení skutečného stavu vědátory, ne novinář nýbrž odpovídající kancelář nějaké instituce, která je za to společností placena. A media potom mohou kriticky nebo méně kriticky řešení rozebrat. Aby ale navrhoval Kuba Turek “co udělat lépe” srovnávám s požadavkem aby rozhodčí volných jízd krasobruslařů nejdříve zvládnul trojitého Rittbergra nebo dvojitého Salchowa a pak by měl terpve právo rozhodovat, kdo z bruslařů je lepší.
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rešení?
Nojo word. A ještě stará verze... Do toho nikdo nevidí jako do melounu a do ženy.
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rešení?
Jenže já se neptám na odlišné pohledy. Já se ptám na odlišné cíle. Vy jste napsal, že mají odlišné cíle. Osobně se domnívám, že nejlepší postup je, aby se domluvili ochránci, lesníci, obyvatelé dotčených obcí, majitelé soukromých lesů, outdooraři, chataři...atd., a našli řešení vyhovující všem. Od toho máme ty placené orgány, jak jste správně podotkl, a nebude to asi jednoduché.P.S. ten unikátní program je stařičký MSWord, všimněte si, že Váš systém si ho krásně přebral i k Vám do titulku příspěvku.
  • Autor Anna
  • Datum a čas 28.5.2010 11:40
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rešení?
Tak ještě jednou: Lesáci se chtěji o les starat a představují si, že lepší stav lesa je, když bude vychovaný. Ochranáři si představují lepší stav lesa jako bližší přírodě. To jsou dva zcela odlišné pohledy na jednu věc.
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Rešení?
Nejlépe uděláte, pokud nebudete používat exotické programy nebo nějaká speciální nastavení :-) V tomto případě by měla stačit známá kombinace kláves ctrl+c a ctrt+v
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Re: Rešení?
Tak ještě jednou. Váš systém mě nutí přepisovat vše ručně.Miroslav Pecha:"Cíl lesníků i ochranářů přírody je stejný. Předat lesní ekosystémy Křivoklátska v celé jejich šíři a hodnotě příštím generacím v lepším stavu než je stav současný."Vy:"Jenže ono to tak není. Lesníci i ochránci mají cíle úplně jiné."Já:"Jaké cíle mají ochránci? Nepředat lesní ekosystémy....v lepším stavu než je stav současný?"
  • Autor Anna
  • Datum a čas 28.5.2010 11:03
Reaguj
Re: Re: Re: Re: Rešení?
Miroslav Pecha:„Cíl lesníků i ochranářů přírody je stejný. Předat lesní ekosystémy Křivoklátska v celé jejich šíři a hodnotě příštím generacím v lepším stavu než je stav současný."Vy:“ Jenže ono to tak není. Lesníci i ochránci mají cíle úplně jiné“Já: „Jaké cíle mají ochránci? Nepředat lesní ekosystémy......v lepším stavu než je stav současný?
  • Autor Anna
  • Datum a čas 28.5.2010 10:57
Reaguj
Celkem 14 příspěvků v diskuzi


Veszprém a 116 obcí kolem Balatonu je Evropské hlavní město kultury 2023

Veszprém a 116 obcí kolem Balatonu je Evropské hlavní město kultury 2023

Evropské hlavní město kultury pro rok 2023 nezahrnuje jen jednu metropoli, ale zapojuje celý region, populární na dovolenkové pobyty. Město Veszprém s tisíciletou tradicí se spojili na tuto akci se 116... celý článek

Pět způsobů, jak se zlepšit v Texas Hold'em Poker

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2023

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

15 tipů na zimní lezení u Skalnaté chaty v Tatrách

15 tipů na zimní lezení u Skalnaté chaty v Tatrách

Skalnatá chata ve Vysokých Tatrách se po dlouhých desetiletích otevřela pro normální horolezeckou veřejnost. Před tím fungovala jen ze známosti anebo vůbec. Při tom je to jedna z nejstarších turisticko-lyžařsko-horolezeckých chat
Firemní ubytování v České republice: ubytovny a pokoje

Firemní ubytování v České republice: ubytovny a pokoje

Mnoho lidí, kteří dojíždění za prací do jiného města nebo jezdí dokonce až do ciziny, často dumá nad tím, kde a jak si hledat levné varianty ubytování. Abychom těmto lidem pomohli,
Sněžka (1603 m), nejvyšší česká hora

Sněžka (1603 m), nejvyšší česká hora

Nejvyšší česká hora Sněžka (1603 m n.m.) převyšuje své okolí o dobrých dvě stě metrů a poskytuje dokonalý kruhový rozhled. Několikahodinová pěší túra za dalekými rozhledy se sem za jasných dní vyplatí.
Odhalení tajemství: Jak funguje sportovní sázení v kasinech?

Odhalení tajemství: Jak funguje sportovní sázení v kasinech?

Fascinuje vás myšlenka sportovního sázení v kasinech? Zajímá vás, co se děje v zákulisí? Pokud ano, pak jste na správném místě. V tomto článku vám poodhalíme tajemství, jak funguje sportovní sázení v kasinech.
7 způsobů, jak si v roce 2023 udělat pořádek ve financích

7 způsobů, jak si v roce 2023 udělat pořádek ve financích

Peníze jsou jen prostředkem k dosažení našich cílů a mnoho z nás si s nadcházejícím rokem stanovuje předsevzetí, mezi které mnohdy patří také lepší správa financí nebo šetření. Finanční povědomí je zásadní pro to,

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Batmassan - veletrh Švédsko, Göteborg 4.-12.2. Lodě 4.2.
Reisen - veletrh Německo, Hamburg 8.-12.2. Turismus a karavaning 8.2.
Nauticampo - veletrh Portugalsko, Lisabon 8.-12.2. Turismus a karavaning 8.2.
14 nejvyšších vrcholů světa Tábor, Univerzita Přednáší Radek Jaroš 8.2. 19:00
Zapalovač Havlíčkův Brod 9.-12.2. Kurz pro oddílové vedoucí 9.2.
Zimní táboření Plosko, Stolowe Hora 10.-12.2. 10.2.
Zimní táboření na Kozákově Kozákov 10.-12.2. Info: vl.sluka@seznam.cz 10.2.
Masopust Roztoky u Prahy 11.2.
Brněnský kilometr - otužilci Brno, Bystrc, Svratka   11.2.
Jennerstier - skialpinismus Německo, Königsssee   11.2.

Diskuse

What all you can get with... Martin, 8.2.2023 5:55, 117 příspěvků
Impregnace Honza, 7.2.2023 16:06, 4 příspěvky
Dobře odvedená práce Adela, 7.2.2023 15:12, 8 příspěvků
Neseriózní text Kuba Turek, 6.2.2023 11:06, 3 příspěvky
Neseriózní text Ondra, 5.2.2023 16:33, 3 příspěvky
Meindl Perfekt Maťo, 4.2.2023 19:40, 14 příspěvků
Nohy v suchu Bretislav, 2.2.2023 18:52, 4 příspěvky
lavina Pišišvor, 2.2.2023 16:14, 2 příspěvky
Článek? Michal, 2.2.2023 13:19, 1 příspěvek
ceny za nocleh Petr, 2.2.2023 12:05, 1 příspěvek

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Projekty obnovy mokřadů z... Horydoly , 2.2.2023 17:10
Nový ročník Adapterra Awa... Horydoly , 2.2.2023 16:55
Anytimecar: 7 tipů na top... Horydoly , 2.2.2023 15:53
Běžecké závody 2023 Horydoly , 25.1.2023 20:46
Konvenční turismus je passé Horydoly Open, 20.1.2023 18:30
Pojišťovny varují před vý... Horydoly Open, 20.1.2023 18:23
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:21
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:19