Kudy na Matterhorn?

Kudy na Matterhorn?
Matterhorn.
Autor snímku Michal Fanta
SDÍLEJ:

AKTUALIZACE Výstup na Matterhorn hřebenem Hörnli vyžaduje větší zkušenost s pohybem v horách, více rozvahy, orientačního smyslu a vytrvalosti. Italský hřeben Lion klade vyšší nároky na sílu a schopnost co nejefektivněji využívat umělé fixní pomůcky.

Jak na to

Hlavní horolezecká sezona na Matterhornu je od poloviny června do konce září. Aktuální informace o počasí jsou k dispozici na Meteoswiss.

Poprvé jsem se před tuto otázku ocitnul v situaci, kdy nebylo kam couvnout: seděl jsem v dodávce jednoho z zermattských horských vůdců a těšil se, že se tímto stopem dostanu pohodlně až do Zermattu, což urychlí mé pozdně odpolední přiblížení ke zvolenému cíli.

Zástupy horolezců

Silnicí z Vispu jsme stoupali skoro tak rychle, jako zpěněná voda ledovcové řeky Matter Vispa hluboko pod námi, a živě diskutovali o horách. Po chvíli se rozhovor stočil k logickému tématu, tj. kam mám vlastně namířeno.

Na odpověď pokýval sympaticky působící profík hlavou a trochu zachmuřeně se rozpovídal o zástupech lidí, které se každý den valí z Zermattu k vrcholu Hory hor. Motivy ale chápal, a tak kromě návrhu zdolat lezecky zajímavější sousední Obergabelhorn a fascinující Matterhorn si vychutnat z toho nejlepšího možného místa, přidal ještě další radu: odjet do italské Cervínie a vydat se na vrchol Matterhornu (Monte Cervino, Mont Cervin) hřebenem Liongrat, který je podstatně bezpečnější.

Argumenty zněly velmi přesvědčivě, ale na plánu už nic nezměnily - jako cesta k vrcholu tehdy posloužil švýcarský hřeben Hörnligrat. Dobře míněné rady ale neupadly v zapomnění a po pár letech byl prověřen vyhlídkový Obergabelhorn i italský hřeben Liongrat.

LETUŠKA: Kupte si letenky do Švýcarska - Basilej, Curych, Ženeva 

Booking.com

Všichni tam chtějí

Matterhorn je hora, která svým působivým tvarem téměř magicky přitahuje každého, komu není svět hor a horolezectví cizí. Stala se symbolem Alp i mnoha horských spolků, patří mezi nejznámější štíty světa. Z hlediska horolezectví přispívá jejímu kouzlu pohnutá historie hledání cest na vrchol, plná slavných i tragických okamžiků.

To jsou některé z momentů, které k Matterhornu každoročně přitahují tisíce horolezců a vysokohorských turistů. Největšímu náporu je 4478 m vysoký štít vystaven v období letních měsíců, kdy jej ze švýcarské a italské strany obléhá kolem stovky lidí denně. Takový provoz pochopitelně přináší zvýšené riziko nehod a úrazů, mezi které téměř každoročně přibude i několik smrtelných. Ani černá čísla však lidem v dalších výstupech nezabrání a jejich touhu po zdolání vrcholu nesníží.

Riziko spojené se slézáním Matterhornu lze eliminovat dodržováním tradičních zásad plánování a realizace výstupu v horách a částečně ovlivnit výběrem vhodné výstupové cesty. Protože většina potenciálních dobyvatelů Matterhornu pochází z řad široké horolezecké veřejnosti, lze při výběru pominout cesty stěnami a technicky i kondičně náročné výstupové cesty jihovýchodním (Furggengrat) a severozápadním hřebenem (Zmuttgrat), a zaměřit se na dvě nejčastěji používané výstupové cesty: tzv. švýcarskou cestu severovýchodním hřebenem Hörnligrat a italskou cestu jihozápadním hřebenem Liongrat.

Matterhorn. TOPO Hörnli hřeben.

Možnost první: Hörnligrat

Severovýchodní hřeben představuje nejčastěji používanou výstupovou cestu na vrchol Matterhornu. Pro výstup je charakteristické převážně lezení snadným skalním terénem, který pouze ojediněle převyšuje II. stupeň obtížnosti.

Sníh a led se může v cestě objevovat nad bivakovací chatou Solvay (4003 m n.m.), prakticky každou sezónu pak souvisle pokrývá závěrečný úsek cca 100 m pod vrcholem, který se leze okrajem severní stěny vpravo od hřebene Hörnli. Nejstrmější část hřebene nad Whymperovým pamětním křížem je zajištěna silnými konopnými lany, která průstup výšvihem značně ulehčí.

Oblíbenost této cesty pramení z relativně snadné a rychlé dostupnosti nástupní chaty Hörnlihütte, ať už s využitím lanovky Zermatt - Furi - Schwarzsee nebo pěším výstupem z Zermattu (4,5 hodiny, 1660 m převýšení) pohodlnými a bezpečnými cestami. Standardní pohodlí poskytují rovněž chaty Hörnli a Belveder včetně možnosti objednání snídaně či polopenze, které se skrývají pod názvem Berghaus Matterhorn.

Další výhodou této cesty je minimální výskyt náročnějších lezeckých úseků, možnost nouzového přespání v bivakovací chatě Solvay na hřebeni ve výšce 4000 m n.m. a převážně závětrná poloha výstupové cesty vůči převažujícím větrům. Velmi často je rovněž využívána možnost placeného transportu v závěsu pod helikoptérou přímo z vrcholu Matterhornu zpět k chatě.

Nevýhody cesty severovýchodním hřebenem souvisí se zmiňovanou vysokou frekventovaností této cesty a s její délkou. Celkové převýšení mezi nástupní chatou a vrcholem Matterhornu přesahuje 1200 výškových metrů, což je vzhledem k velké nadmořské výšce cesty poměrně hodně. Na cestu je třeba vyrážet brzo ráno kolem čtvrté hodiny, za tmy absolvovat spodní část hřebene (pozor na orientaci - je třeba se důsledně držet hřebene a neodchylovat se do východní stěny!) a počítat s dlouhotrvajícím sestupem.

Mattterhorn, Hörnligrat (Švýcarská cesta).

Sestup je většinou ještě zpomalován čekáním na uvolnění fixních lan nad Whymperovým křížem, kde se míjejí pomalejší jedinci stoupající k vrcholu a již sestupující družstva. Velký provoz na hřebeni také zvyšuje četnost uvolněných kamenů a tím i riziko zásahu padajícími úlomky skal. Specifickou překážkou této výstupové cesty je častý výskyt orograficky podmíněného mraku v horní části hřebene. Mrak vzniká kondenzací vzdušné vlhkosti při východní závětrné stěně vrcholové pyramidy Matterhornu v případě, že vane západní vítr. Orientace na hřebenu je v takové situaci značně zhoršena a vedla již k mnoha nehodám.

Obtížnost: AD II, pod bivakovací chatou Solvay III; nad ramenem Schulter konopná fixní lana, výše v severním svahu pod vrcholem možnost jištění za železné tyče; doba výstupu 5-6 hodin z Hörnlihütte, převýšení 1220 výškových metrů; souvislé vynýtování umožňuje slanění celé cesty, které je však vzhledem k relativně malému sklonu spodní poloviny hřebene zbytečné a naopak zdržuje.

Možnost druhá: Liongrat

Italská cesta jihozápadním hřebenem je druhou nejčastěji používanou výstupovou cestou na vrchol a od švýcarské cesty hřebenem Hörnli se v některých aspektech výrazně liší. Jedná se o cestu, která má především podstatně větší průměrný sklon, což se projevuje přítomností řady strmých až svislých skalních stupňů. Tyto stupně zpravidla dosahují výšky několika metrů, na dvou místech se však blíží polovině lanové délky, tj. 20-25 m.

Stupně jsou vesměs zajištěny fixními pomůckami, převážně v podobě silných konopných lan a řetězů. V celé své délce má cesta charakter skalního lezení a vzhledem k převažující jižní orientaci je po většinu letní sezóny prostá sněhu a ledu. Mačky a cepín jsou na italské cestě proto koncem léta potřeba pouze na exponovaný přechod spojovacího hřebene od italského (4476) ke švýcarskému vrcholu (4478), který je přibližně šedesát metrů dlouhý.

Hlavní výhoda cesty vyplývá z velkorysého použití fixních prostředků, které umožňují vystoupit na vrchol i lezecky méně zdatným lidem a současně přispívají k větší bezpečnosti výstupu. V této souvislosti je nutno říci, že pokud by v italské cestě uvedené fixní pomůcky nebyly, jednalo by se o lezecky náročný výstup, který by svou obtížností výrazně převyšoval švýcarskou cestu hřebenem Hörnli a blížil by se lezecky náročným cestám po zbývajících hřebenech Matterhornu.

Druhá výhoda italské výstupové cesty hřebenem Lion spočívá ve vysoko položené startovní chatě Carrel (3835), která stojí o téměř šest set metrů výš než chata Hörnli na stejnojmenném švýcarském hřebenu, a činí tak výstup z hlediska celkového převýšení skoro o polovinu kratší.

Absence podstatnějších ledových a sněhových úseků v této cestě již byla zmíněna výše, převážně kompaktní skála pak v porovnání s hřebenem Hörnli snižuje riziko padajícího kamení. V neposlední řadě je tato cesta orientačně jednoduchá, což souvisí jak s četnými fixy, tak s dlouhými úseky vedenými po úzkém hřebeni Tyndalgrat.

Matterhorn. Liongrat, Italský hřeben.

Z výše popsaného charakteru italské cesty hřebenem Lion vyplývají i její negativa. Překonávání četných skalních stupňů vyžaduje značnou sílu a výdrž rukou. Pohyb po fixních lanech ruce zatěžuje podstatně více než lezení po skále, což může slabším nebo netrénovaným jedincům působit značné těžkosti. V souvislosti s fixními lany je dobré rovněž upozornit na skutečnost, že většina cesty znalých lezců používá při výstupu stejných rukavic, jako při túrách po ferrátách. Sílu v rukou sice nenahradí, ale k větší pohodě výstupu a sestupu rozhodně přispějí.

Nepříznivým aspektem italského hřebene je rovněž jeho západní, a tedy převážně návětrná orientace. Pokud panuje bezvětří nebo vane slabý vítr, pak se tento fakt neprojeví. Silný vítr však činí výstup hřebenem Lion značně nepříjemným a často bývá dokonce limitujícím faktorem úspěšného zdolání vrcholu!

Za poněkud subjektivní nevýhodu cesty hřebenem Lion lze považovat jeho zaneřádění a degradaci nadměrným použitím fixních prostředků. Přitom by na většině inkriminovaných míst stačilo pouze jejich osazení jistícími body: výstup by bylo možno bezpečně odjistit a čistota výstupu by zůstala zachována.

Obtížnost: AD II až III-, značná část zajištěna řetězy, konopnými a ojediněle též ocelovými fixními lany a jedním žebříkem; sestup urychlují četné slaňovací nýty; 4-5 hodin z Rifugio Carrel, 650 výškových metrů.

Matterhorn, Nordwand, Schmid-Route.

Kterou cestu zvolit?

Při výběru cesty je třeba v první řadě přihlédnout k aktuálním povětrnostním podmínkám a stavu obou výstupových cest. Za silného větru bude výstup italskou cestou obtížný až nemožný, zatímco průstup hřebenem Hörnli nemusí být větrem výrazně ohrožen. Sněhové podmínky mohou být naopak limitujícím faktorem ve švýcarské cestě, kde se vzhledem k menšímu sklonu akumuluje podstatně více sněhu, který zde může ve velkém množství přetrvat až do poloviny léta. V první polovině sezóny bude tedy Matterhorn pravděpodobně schůdnější z Itálie, v srpnu a v září už budou hrát větší roli případné větry.

Chcete-li vystoupit na vrchol alespoň jakžtakž sportovně, pak zvolte švýcarský hřeben Hörnli. Umělých pomůcek je zde minimálně, což se nedá říct o italském hřebenu Lion, kde je vyfixována odhadem třetina celkové délky.

Pro nabušence z tělocvičen, kteří nemají až takový vztah k horám, ale mají hodně síly, lze naopak italskou cestu doporučit. Svou sílu využijí už při výstupu po fixech na chatu Carrel a s případnými menšími zkušenostmi s pohybem v horách bude v souladu kratší a orientačně poměrně jednoduchý výstup z chaty na vrchol a zpět. Ti, kteří jsou se silou svých paží na štíru, mohou mít s vyslovenou hákovačkou hřebene Lion značné problémy, čehož jsme byli několikrát očitými svědky.

Chaty

Hörnlihütte - Berghaus Matterhorn (3260 m), na úpatí hřebenu Hörnli, 4,5 hod. z Zermattu; v provozu od 15.6. do 15.9.; tel.: 0041 27 967 22 64 (od července do září) a +41 27 967 54 68 (od října do června).

Solvay (4003 m), nouzový bivak na hřebenu Hörnli, 3 hodiny nad Hörnlihütte; bez vody a vařiče, otevřen celoročně.

Rifugio Carrel (3835 m), na italském hřebenu, 6,5 hod. z Cervinie; v provozu od 15.6. do 15.9.; v létě většinou bez správce, koncem léta bez vody, k dispozici plynové vařiče; informace: Societa Guide del Cervino (tel.: 0039 0166 94 81 69).

Doprava

Zubačka z Täsch do Zermatt jezdí denně 6:30 - 23:35 hodin. Lanovka z Zermattu přes Furi na Schwarzsee jezdí denně za dobrého počasí. První jízda z Zermattu v 7 hod., poslední jízda ze Schwarzsee v 17:50 hod.

 

Doporučené horolezecké vybavení

Horolezecké botyhelma, horolezecký úvazek50 m lano, 2-3 expresky, 5-6 karabin, 5 smyček, mačky, cepín, jistítko, bivakovací vak, lékárnička, čelovka, batoh 40 l. Veškeré další horolezecké vybavení do hor včetně teplého a nepromokavého oblečení (bunda, kalhoty, spodky, ponožky, triko, mikina, rukavice, čepice). Opalovací krém, nůž, mobil, kompaktní fotoaparát. Doklady, peníze, pojištění.

Mapy

Landeskarte der Schweiz (1:25 000): 1347 Matterhorn. Landeskarte der Schweiz, Zusammensetzung (1:25 000): 2515 Zermatt - Gornergrat. Landeskarte der Schweiz, Zusammensetzung (1:50 000): 5006 Matterhorn - Mischabel. Kompass (1:50 000): 87 Zermatt - Matterhorn.

VIDEO Matterhorn, Hörnligrat

Horydoly.cz Matterhorn na Horydoly

INFO Kudy na Matterhorn?
GUIDE Liongrat (Italská cesta)
GUIDE Hörnligrat (Švýcarská cesta)
GUIDE Schmid route
SKI GUIDE Matterhorn - východní stěna na lyžích 
REPORT 25 hodin na Matterhornu 
REPORT Matterhorn Speed Record (ENG) 
VIDEO Matterhorn vidělo už sto tisíc lidí 
VIDEO Matterhorn The Peak 
VIDEO Podchlazený horolezec na Solvay 
VIDEO Matterhorn na lyžích
FOTO Rozsvícený Matterhorn posiluje naději
FOTO Licht am Matterhorn erlischt – positive Wirkung bleibt (DE)
HISTORIE Prvovýstupy na Matterhorn
HISTORIE 150 Years Day of Silence (ENG)
AUDIO Normální cesty na známé ledovcové hory
AUDIO Proč horolezci umírají při návratu?
CESTOVNÍ KANCELÁŘ Mont Blanc a Matterhorn za 5000 Kč
ESEJ O nespravedlnosti olympijské


Zobrazit místo Mountains - hory na větší mapě 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Předcházející informace není " à jour"

Ahoj Michaeli, omlouvám se změněné datum u Tvého diskusního příspěvku, ale tento článek byl v minulých týdnech napaden hackerským útokem, a tak jsme s ním museli zabojovat a mj. jsme při tom změnili datum posledního příspěvku.  

Reaguj
Předcházející informace není " à jour"
Předcházející komentář je starý a byl na těchto stránkách časově „oživen“, určitě jsem ho nepsal před pár dny. Situace se totiž změnila a ve sféře kolem Hörnlihüte je camping a bivakování dnes zakázáno. Na druhou stranu si nedokážu představit, že tam „po večerce“ bude obcházet nějaký policajt a kontrolovat jestli se někdo neschoval pod nějaký kámen/převis. Ale konfrontace je možná a když k ní dojde tak běžný člověk prohraje – tedy bude muset zaplatit pokutu. Je to bohužel tak, některé kouty hor jsou přelidněné a lidé se tam nacházející si šlapou na paty. Asi to bude chtít buď dlouhodobě plánovat a zajitit si na chatě ubytování anebo se obrátit na odpovídajícího zermattského vůdce, ten to raz-dva zařídí.
Reaguj
Dotaz na přechod vrcholu

Normálka na Matterhorn – v klasických průvodcích označená jako Hörnligrat (hřeben Hörnli) je označená obtížností do III stupně obtížnosti. Nejobtížnějším místy jsou právě ta, kde jsou fixní lana. Není to žádná procházka a už výška vrcholu kolem 4500 metrů nad mořem požaduje aklimatizaci. Každému zodpovědnému horolezci jasné, že by měl mít normální výzbroj a výstroj, počínaje lanem, smyčkami, mačkamí, cepínem a Žďárákem konče. Ono se totiž může změnit počasí a pak se tato „normálka“ může změnit v boj o život. Zájemce o výstup na Matterhorn otestuje svou kondici a aklimatizaci nejlépe pěším výstupem z Zermattu, 1610 m/m, až na Hörnlihütte – 3260 m/m , ušetří při tom peníze za lanovku a zjistí velice rychle, jak na tom vůbec je. Když není na Hörnlihütte místo na spaní (a tato situace je v sezóně skoro vždycky, protože všichni horští vůdcové prostě pro sebe a klienta místo objednají dopředu) dá se bivakovat na různých místech asi 50 - 150 metrů od chaty, nebo prakticky pod nástupem. Má to tu výhodu, že je člověk ráno v prvních řadách. Bivaková chata Solvay, 4003 m /m, je určena jenom pro extrémní situace, normální bivak zde není dovolen, protože byla postavena jenom pro případy krajní nouze – když jde o život. Je zde deset míst a kdo zde přespí měl by korektně zaplatit 20 franků chatařovi dole v Hörnlihütte. Matterhorn je jeden z nejfrekventovanějších vrcholů švýcarských Alp, jeho světové popularity využívají nejen místní horští vůdcové a „vyvádějí“ sem v sezóně stovky zájemců. Každý horský vůdce dohlédne na korektní vybavení svého klienta (na Matterhorn smí vůdce vzít na lano jenom jednoho klienta) a když se počasí pokazí, nekompromisně se s ním otočí a uhání dolů do bezpečí. Výstup po hraně je mnohdy dost nejasný, takže se „zaseknout“ při výstupu či sestupu je celkem jednoduchá a velice častá věc. Protože touto sférou lezou ve stejnou dobu desítky lidí, je absolutním imperativem mít ochrannou přilbu, každou chvíli sem tam nějaký uvolněný kámen profrčí podél stoupajících jedinců. Výstup za normálních podmínek trvá kolem 5 hodin, sestup také, člověk je ale někdy donucen kličkovat mezi stoupajícmi a sestupujícícmi a tím se může čas dost prodloužit.Na hraně jsou asi dvě, tři místa zvaná Flaschenhals, česky úzká místa kudy musí projít všichni jak nahoru tak dolu. Zde dochází většinou k jistým „frontám“ jak nahoře, tak dole – nenechte se zatlačit do defenzívy, jde to podle hesla „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a klienti s horským vůdcem nemají přednost ! – tomu říkám rovnoprávnost a demokracie. K tomu dochází hlavně v oblasti fixních lan a vždy to vede ke komplikacím, ale po fixních lanech se lézt nemusí.Z vesničky Täsch, kde člověk může nechat auto, je to do Prahy necelých 900 kilometrů- ve Švýcarsku, pojedete-li po dálnici, musíte mít dálniční známku.– pokuta jinak činí kolem 100 franků. Z deseti „chytrých a spořivých“ schopná švýcarská policie chytí asi 2/3 – dá se ale jet mimo dálnici – o to více uvidíte z této krásné země.

Reaguj
Dotaz na přechod vrcholu
Chci se zeptat těch, kteří již mají výstup na Matterhorn za sebou jak se jim jeví možnost přechodu ze Švýcarska do Itálie nebo naopak přes vrchol. Z uvedeného článku usuzuji, že by to bylo schůdnější z Itálie přes Liongrat, ale nechám si poradit. Dále se chci zeptat jak se znalcům jeví termín cca pol. září pro danou tůru, zejména z hlediska počasí a délky dne. Díky za odpověď.
 • Autor PETR
 • Datum a čas 8.6.2011 16:06
Reaguj
pomalu
Zkuste taky někdy nespechat. Před lety (v pětatřiceti) jsem si do Zermatu dojel na kole a taky to šlo. Jen na to padly dva týdny dovolené.
 • Autor Stano
 • Datum a čas 30.7.2010 20:37
Reaguj
A rozhodně ani Česi nejsou takoví chudáci, aby neměli pár franků na dálniční známku.
 • Autor Bk
 • Datum a čas 29.7.2010 17:13
Reaguj
este moj mail abranisa@hotlinemail.com
 • Autor andrej
 • Datum a čas 6.1.2008 13:25
Reaguj
pripravujem vystup na meatterhorn.ak su nejaky kamarati-zaujemci nech ma kontaktuju.mudr andrej
 • Autor andrej
 • Datum a čas 6.1.2008 13:23
Reaguj
Foto nemá chybu.
Přad devíti lety jsm absolvoval s kamarády obě cesty.Byla to nádhera, i když se to podařilo až na podruhé.Ale vše co v životě stojí za to, není lehce dostupné. Hezký den Vladimír.
Reaguj
ne vždy je vše jak má být
Ahoj,dovolil bych si k výše uvedenému článku pár postřehů z konce letošního července. Po loňských vedrech se rovněž pozměnila výstupová cesta Liongrad, a to již v úseku pod chatou, kdy je terén veden postatně kolměji než tomu bylo v minulosti (jsou tam fixy). Nad chatou nalezne člověk vrcholu chtivý těch fixů oproti avizovaným délkám (1/3 cesty) již poskromnu. Jsou asi 200 m nad chatu, poté u asi 20 metrového výšvihu a dále v asi 100m dlouhé vrcholové partii (naleznete i žebříček). Zbytek bylo ne zrovna jednoduché mixové lezení s minimálními možnostmi zajištění. Dílem na to měly určitě vliv velmi špatné sněhové podmínky panující v době našeho pokusu o vrchol a dílem zřejmě loňské částečné přeformování kopce.
 • Autor Karlos
 • Datum a čas 27.9.2004 14:19
Reaguj
Celkem 14 příspěvků v diskuzi


Česko-slovinský alpský spolek. Čemu slouží a komu patří?

Česko-slovinský alpský spolek. Čemu slouží a komu patří?

Aby Český horolezecký svaz obešel úředně-ekonomické problémy s pojištěním Uniqa a vstupem do struktur Slovinského horského spolku, založil Česko-slovinský alpský spolek.... celý článek

Skály v údolí Vrchlice: plotny u Malešova

Horolezecká nehoda se zázračně dobrým koncem v Zákolanech

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?

Vzdělávání – cesta k horolezeckému úspěchu?

Nový systém vzdělávání představil Český horolezecký svaz a reakce na něj přišly od členů prakticky okamžitě. Instruktor poskytuje metodickou přípravu, trenér se zaměřuje na výkonnostní stránku svěřenců. Oba vzdělávací směry jsou
Německo AKTUÁLNĚ 2024

Německo AKTUÁLNĚ 2024

Německo je zemí řek, jezer, hor, moře, památek, tragické historie, velké vědy a techniky. Najdete v něm vše, na co si vzpomenete. Čtěte horké novinky od našich severních, západních i jižních sousedů.
Zbranek se dostal mezi funkcionářskou elitu na olympiádě v Paříži

Zbranek se dostal mezi funkcionářskou elitu na olympiádě v Paříži

Lezení na Olympijských hrách v Paříži zveřejnilo všechny funkcionáře. Mezi nimi je i stavěč Jan Zbranek. Je určen ke stavbě cest na obtížnost.
4 horolezecké čtyřky na pravém břehu Bielatal

4 horolezecké čtyřky na pravém břehu Bielatal

Bielatal je doporučován jako cíl prvního lezení v Sasku. V minulém díle jsme zavítali na levý břeh potoku Biela, abychom našli pár cest pro méně výkonné a více bojácné lezce. Nyní pojďme dát dohromady
40 000 dolarů za Mount Everest

40 000 dolarů za Mount Everest

GLOSA Na Mount Everestu brzy začne hlavní horolezecká sezóna. Dodnes si výstup zarezervovalo přes různé expediční společnosti asi 400 zájemců, jak prohlásil Rakesh Gurung, šéf turistického úřadu v Kathmandu. Očekávají se však

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Padání - bouldering Žihle 26.-28.4. 26.4.
Valné zhromaždenie JAMES Žilina, Dom techniky   27.4.
Spezi - veletrh Německo, Lauchringen 27.-28.4. Alternativní cyklistika 27.4.
Lodě na Labi Nymburk 29.4.-8.5. 29.4.
Gruzie, Svanetie - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Gabriela Jurzykuwska 30.4. 18:30
Adršpach - povolené lezení
Broumovsko Povolené lezení 1.5.-30.11. 1.5.
Melloblocco - bouldering Itálie, Val di Mello 8.-11.5. 8.5.
Hobby - veletrh České Budějovice, výstaviště 9.-12.5. 9.5.
Cestoslet - festival Běšiny 9.-12.5. 9.5.
Rodina a volný čas - veletrh Louny 17.-19.5. 17.5.

Diskuse

svqmnxis prednisone 54899, 22.4.2024 21:09, 1 příspěvek
Most superbly Cannabis pr... DeweyItach, 22.4.2024 20:38, 1 příspěvek
EARN MORE FROM YOUR WEBSI... Bryanpyday, 22.4.2024 20:08, 16 příspěvků
mhxanyal metformin 1000 mg cost, 22.4.2024 19:51, 2 příspěvky
yicahbaw synthroid 0.050 mg, 22.4.2024 19:20, 2 příspěvky
V Říčanech nejezděte rych... Michael Beranek, 21.4.2024 18:21, 3 příspěvky
Bernina strašný news, 20.4.2024 11:13, 1 příspěvek
Nedej na nějaké rádobychy... Michael Beranek, 18.4.2024 17:34, 10 příspěvků
Prostě nehoda Horydoly, 18.4.2024 11:52, 10 příspěvků
Prostě nehoda EH, 18.4.2024 11:41, 10 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

135 let turistického značení Horydoly , 20.4.2024 19:20
EXPEDÍCIE (jar 2024) Horydoly , 20.4.2024 17:50
ČSK media - změny na PR p... Horydoly , 19.4.2024 12:00
S Winterbergem na Dobešku Horydoly , 11.4.2024 0:02
Re: Praha Horydoly Open, 10.4.2024 10:32
Tipy na dámské běžecké bo... Horydoly Open, 10.4.2024 10:11
Zákolany Horydoly , 8.4.2024 18:24
Lojzovka Horydoly , 8.4.2024 18:23