Bloudek se omlouvá a stahuje své body z Valné hromady

Bloudek se omlouvá a stahuje své body z Valné hromady
Český horolezecký svaz.
Autor snímku ČHS
SDÍLEJ:

Pár dní před Valnou hromadou stáhlo vedení  Českého horolezeckého svazu dva své stěžejní návrhy. Nijak se tím veřejně nechlubí, ale předseda Jan Bloudek rozeslal předsedům horolezeckých oddílů dopis, kde to přiznává. 

Přečtětě si, jak předseda ČHS Jan Bloudek reaguje na tlak několika oddílů k větší transparentnosti horolezeckého svazu, který vede. Připomeňme, že vloni se odehrála velmi podobná situace ohledně jeho pokusu o nesmyslnou změnu názvu Český horolezecký svaz na České lezení a totální výměnu tradičního loga.  

Český horolezecký svaz.

Ahoj,

Nejspíš se k vám také dostala deklarace horolezeckých oddílů, kterou na začátku minulého týdne rozesílal David Adamský. Neuhýbáme před kritikou, která je věcná, a některých problémů, na které pisatelé upozorňují, jsme si vědomi a snažíme se je řešit (zejména oblast vzdělávání, komunikace a závodů). Pokud jde o změny v instruktorském a trenérském vzdělávání, chceme se omluvit za to, že jsme o změnách neinformovali včas a srozumitelně, což je důsledek naší nedostatečné personální kapacity. Stejnou příčinu má i zatím nevypsaná nabídka finanční podpory vzdělávání pro oddíly, se kterou ale již pro letošní rok počítáme. 

Některé naše návrhy, které pisatelé kritizují (např. úpravu členských příspěvků pro dospělé dle inflace nebo možnost zřízení právnické osoby se souhlasem Revizní komise, pokud by to bylo pro ČHS přinášelo výhody) jsme chtěli předložit Valné hromadě k posouzení, protože jejich schválení považujeme za přínosné. Vnímáme zde ovšem tak vysokou míru vzájemného nepochopení, že oba body na valné hromadě vysvětlíme, ale nepředložíme je k hlasování. Otevřeme je v budoucnu, až se podaří zlepšit vzájemnou komunikaci s oddíly a případné změny budou srozumitelnější. V nyní předložené verzi stanov s datem 8. 4. 2024 tedy vrátíme pravomoc rozhodovat o účasti v jiné právnické osobě do působnosti valné hromady, jak tomu je nyní, a zároveň valné hromadě nepředložíme ke schválení zvýšení členských příspěvků pro dospělé. 

Jinak vnímáme situaci s návrhem nové profesionální struktury a její promítnutí do návrhu stanov, protože se jedná o dlouhodobý záměr, který byl oddílům postupně prezentován, a na minulé valné hromadě i schválen. Záměr byl formulován jako součást priorit ve volebním programu současného výkonného výboru již na VH v roce 2021. Na valné hromadě v roce 2022 jsme navázali upraveným posláním a novou vizí, které valná hromada prodiskutovala a schválila, a z nichž v roce 2023 vyšel návrh nové organizační struktury, opět schválený valnou hromadou s úkolem postupné realizace s ohledem na finanční možnosti a předložení odpovídajících změn stanov. S vědomím popsaného vývoje je pro nás vyjádření autorů “deklarace” k tomuto tématu velmi překvapivé. Některé kritické připomínky působí dojmem, jakoby autoři postupně představované a schvalované záměry neznali a nyní je bez znalosti faktů zpochybňují. To považujeme za velmi problematické, mj. i proto, že ČHS jako jeden z prioritizovaných svazů nutně potřebuje upravit organizační strukturu a posílit personálně, aby byl sto dostát neustále se zvyšujícím požadavkům, kladeným na skupinu prioritně podporovaných sportovních svazů. Návrh na slučování pozic na sekretariátu a snižování počtu pracovníků je z tohoto hlediska zcela neadekvátní, a tvrzení o nákladech na profesionalizaci v objemu 50 - 60 mil. Kč je přitom mnohonásobně nerealisticky nadsazené a svědčí spíše o elementárním nepochopení veřejně dostupných finančních podkladů, které ČHS pravidelně zveřejňuje. 

Náklady plánované profesionalizace jsou už z cca 40% zahrnuty v aktuálním rozpočtu, v polovině dubna nastupuje třetí z pěti plánovaných manažerů sekcí a na zbytek nákladů máme dopředu vytvořenou odpovídající rezervu. Profesionalizace navíc povede i k navýšení příjmů (např. zlepšováním parametrů práce sportovního svazu, na základě kterých nás NSA hodnotí a financuje) a změna by se měla ve výsledku projevit naopak posílením zdrojů rozpočtu. 

Výkonný výbor hospodaří velmi obezřetně, rok 2023 byl mimořádně úspěšný a podařilo se výrazně doplnit finanční rezervu. Autoři “deklarace” zmiňují obavy ze zadlužení ČHS nebo možné finanční problémy v budoucnu při snížení podpory NSA. Pro tento případ má Výkonný výbor připravený krizový scénář, který řeší zachování funkčnosti ČHS i při 100% výpadku financování NSA s využitím předem alokované části rezervy - schválení krizového plánu je dohledatelné ve veřejných zápisech z jednání výkonného výboru z roku 2022. Predikce bodového hodnocení NSA navíc ukazuje, že by se ČHS měl mezi prioritizovanými sporty udržet i v následujících olympijských cyklech a naše současné zařazení není založeno pouze na výsledcích Adama Ondry. Jen je nutné systematicky zlepšovat kvalitu sportovní práce svazu, hodnocenou nastavenými parametry NSA, protože zlepšovat se budou i ostatní olympijské sporty. Bez dokončení profesionalizace nebude ČHS schopen obstát v soutěži s ostatními velkými sporty, přestože jsme se díky velkému úsilí všech v pozici ČHS výrazně posunuli.

Rok 2023 byl navíc jeden z nejúspěšnějších z pohledu:

➤ nárůstu počtu členů
➤ finančních příjmů
➤ zvýšení rezervy
➤ počtu závodů
➤ výsledků repre
➤ pořádání SP s návštěvností a sledovaností srovnatelnou s většími známými sporty

➤ z hlediska popularity lezení nám dle NSA patří 10. příčka mezi 130 sportovními svazy v ČR

Pokud jsou autoři “deklarace” přesvědčení, že potřebnou reakcí je zbrždění či úplné zastavení úspěšného směru a omezení pravomoci výkonného výboru řídit ČHS mezi valnými hromadami či upravovat organizační nastavení sloužící ke koordinaci práce, budeme rádi, když se valná hromada s tímto názorem většinově neztotožní. Jak jsme ale psali, velkou část kritických poznámek bereme vážně, děkujeme za ně a součástí našich nejbližších plánů je práce na jejich zlepšení. Praktickou ukázkou plánovaných zlepšení může být letos v únoru zřízená pracovní skupina lidí z oddílů, působící jako poradní orgán nového manažera závodů, která se zabývá i připomínkami jednoho ze spoluautorů “deklarace” a zároveň člena této pracovní skupiny. Větší otevřenost směrem k oddílům budeme rozšiřovat i na další oblasti práce ČHS, ale není kapacitně možné, aby ji zajišťoval pouze výkonný výbor, potřebujeme k ní rozšířit výkonný aparát. 

Nová organizační struktura a postupná profesionalizace se opírají o novelu stanov, kterou předkládáme ke schválení na základě usnesení loňské valné hromady. Zde se musíme ohradit proti tvrzení autorů “deklarace”, kteří tvrdí, že se výkonný výbor “pokusil svůj mandát překročit”. Výkonný výbor řídí ČHS v období mezi valnými hromadami a jeho úkolem je mj. snažit se o adaptaci ČHS na měnící se podmínky a požadavky, a v tomto zájmu předkládat valné hromadě různé návrhy včetně návrhů stanov, jejichž cílem je zlepšení fungování ČHS. Výkonný výbor již v minulosti předložil řadu návrhů na úpravu stanov, aniž by k tomu dostal přímý pokyn v podobě usnesení valné hromady. To, že je návrh na úpravu stanov širší, než ukládá usnesení valné hromady, je samozřejmé plnění role, kterou výkonný výbor má, a rozhodně ne překročení jeho mandátu. 

Je zřejmé, že pojítkem většiny kritických připomínek k práci výkonného výboru je nedostatečná informovanost a komunikace mezi výkonným výborem a oddíly, i oddíly navzájem. Uvědomujeme si, že je potřeba více komunikovat, získávat zpětnou vazbu a jsme rádi, že přibývá oddílů, které se chtějí do debaty aktivně zapojit, což bylo dříve méně obvyklé. Pro zlepšení informovanosti jsme vloni zřídili pozici komunikátora s oddíly, kterou již řada oddílů aktivně využívá. Jsme si ale vědomi, že to nestačí a bude nutné hledat další způsoby, jak oddíly, které mají zájem, do dění v ČHS více zapojit. Komunikace s oddíly bude v rámci profesionalizace zařazena pod sekci marketing, na jejíž obsazení plánujeme vyhlásit výběrové řízení již letos. O problému víme, považujeme ho za prioritní, současná kapacita ale není k vyřešení dostačující, řešení je součástí předkládané a již probíhající změny. Zastavení změny nebo odmítnutí návrhu nových stanov povede opačným směrem, řešení problémů v komunikaci a zapojení oddílů se tím zpomalí. 

Zveřejnění kritiky ČHS a práce výkonného výboru krátce před konáním valné hromady není pro možnost vzájemného vysvětlování a hledání shody příhodné ani dostatečné. Dobrá zpráva však je, že autorům “deklarace” na ČHS a jeho dobrém fungování záleží, a proto spolu komunikujeme a snažíme se domluvit. Prvním výsledkem našich debat, který bychom tímto chtěli veřejně deklarovat, je že výkonný výbor bude pořádat pravidelné on-line debaty s oddíly, kde bude více prostoru vysvětlovat a diskutovat připravované změny a získat na ně lepší zpětnou vazbu. Počítáme i s dalšími pracovními skupinami s lidmi z oddílů, které by měly poskytovat zpětnou vazbu budoucím manažerům sekcí. Doufáme, že se toto úsilí promítne i do průběhu letošní VH, na kterou vás zveme. 

8. 4. 2024

Výkonný výbor ČHS
Jan Bloudek
Předseda ČHS/ President of CMA

Horydoly.cz Valná hromada Českého horolezeckého svazu 2024

Valná hromada ČHS se koná v Praze 13. dubna.

Komentované návrhy usnesení pro Valnou hromadu
Vzdělávání, cesta k horolezeckému úspěchu

2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2015 2014 2013 
2012 2011 2010 2009 (řádná) 2009 (mimořádná) 2008 
2007 2006 (Kuba Turek) 2006 (Jan Puš) 2006 (Martin Otta) 
2005 2004 2003

 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

není to blbost?

Kdo přesně může za "vzájemné" nepochopení jestliže něco navrhneš?

  • Autor Skiák
  • Datum a čas 12.4.2024 23:31
Reaguj
Celkem 1 příspěvek v diskuzi


registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Polská žula je v Krkonoších na prvním místě

Polská žula je v Krkonoších na prvním místě

Skalní lezení v Krkonoších, to je především polská žula. Český křemenec je jen doplňkem na horolezeckém menu.
Jizerský guláš 2024

Jizerský guláš 2024

TRAMVAJ Malé zprávičky z Jizerských hor a Lužických hor na severu.
Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2024

Vysoké Tatry AKTUÁLNĚ 2024

PATRIA Zprávy, novinky, aktuality, fotografie a videa z Vysokých Tater, z nejvyššího pohoří Karpat.
ODKAZY pro horolezce

ODKAZY pro horolezce

AKTUALIZACE Kam na internet. Podívejte se na užitečné odkazy.
TEST Horolezecká helma Simond Rock

TEST Horolezecká helma Simond Rock

Začátečníci, softmoveři, rekreační horolezci, ferátisté - pro ně je určená horolezecká helma Simond Rock, která se prodává v Decathlonu za 749 korun.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Svět knihy - veletrh Praha, Holešovice 23.-26.5. 23.5.
Petrbokův memoriál Praha, Nad Hliníkem Historická cyklistika 25.5. 10:00
Frankenjura Kletterfestival Německo, Königstein 30.5.-2.6. Horolezectví 30.5.
Výstava stanů Praha, Letňany 31.5.-25.8. 31.5.
ITE - veletrh Hong Kong 13.-16.6. Cestovní ruch 13.6.
Moravia Sport Expo - veletrh Olomouc, Flora 14.-15.6. 14.6.
BITE - veletrh Čína, Peking 14.-16.6. 14.6.
Outdoor Retailer - veletrh USA, Salt Lake City 17.-19.6. 17.6.
Outdoor Trade Show - veletrh Velká Británie, Liverpool 18.-20.6. 18.6.
Letní slunovrat Česko 20.6.

Diskuse

kcxfovxm tablet, 25.5.2024 21:18, 1 příspěvek
ojkpdkir drugs, 25.5.2024 21:10, 117 příspěvků
Everest Horydoly - Kuba Turek, 25.5.2024 13:28, 2 příspěvky
INU Honza, 25.5.2024 13:00, 1 příspěvek
Everest Katka H, 25.5.2024 9:49, 2 příspěvky
Outdoorový obchod OUTDPRO, s. r. o., 22.5.2024 20:49, 59 příspěvků
OMYL !!! Vlastimil, 22.5.2024 16:23, 2 příspěvky
Online hazardní hry danielsherry, 22.5.2024 14:57, 4 příspěvky
Pro každého je vrcholový ... Lukas B., 21.5.2024 18:39, 6 příspěvků
Pro každého je vrcholový ... Michael Beranek, 21.5.2024 9:07, 6 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Malý ukrajinský Picasso Horydoly , 21.5.2024 12:59
Re: Bikesraz na Vysočině Horydoly , 17.5.2024 12:22
Přepis hlasu na text Horydoly , 11.5.2024 14:54
How to battle gym anxiety... Horydoly , 2.5.2024 9:51
Čarodějnický běh Horydoly , 1.5.2024 23:09
SALZKAMMERGUT TROPHY Horydoly , 1.5.2024 23:06
Pink EXPO Horydoly , 26.4.2024 0:47
O novém poznání, kterému ... milan šupa, 25.4.2024 19:37