Vodácký výlet po Ohři z Loun do Pátku

Vodácký výlet po Ohři z Loun do Pátku
Plavení koní na dolní Ohři.
Autor snímku Vilém Ryšavý
SDÍLEJ:

Triko se lepí na zpocená záda, zátylek spaluje žhnoucí slunce, dusno k zalknutí, řeku vysává žhavý sluneční kotouč nad hlavou. Vody už není nazbyt, a tak se vodáci vydávají na dolní toky, aby dřeli jako burlaci na Volze. Nehybná hladina se zdá nekonečná, obzor je daleký a meandry nedohledné. Taková je dolní Ohře.

Jak na to

Vršovci: Nešlechetných otců ničemní synové?

Kronikář Kosmas nemá pro Vršovce jediné dobré slovo. Při tom patří mezi tři nejstarší šlechtické rody. V jejich době ovládali střední Čechy Slavníkovci (zřejmě původem Charváti) - na středním Labi, Přemyslovci (asi původem z Velkomoravské říše) - v Pražské kotlině a Vršovci (nejspíš původní Čechové) - na dolní Ohři. 

Vršovci, jejichž jméno je odvozeno od vrší, neboli proutěných pastí na ryby, mohli pocházet z Vršovic na Ohři. Aspoň tak to tvrdí kronikář Hájek z Libočan. Bohužel dnes si nejsme jisti, co přesně si tento kronikář vymyslel a co zjistil z nám dnes neznámých historických pramenů. Je ovšem jasné, že na soutoku Ohře a Labe se odehrálo mnoho zásadních událostí nejstarších českých dějin. Někde tady asi byl Wogastisburg, kde Sámo porazil Dagoberta. Tady někde je Turské pole, kde proběhla legendární Lucká válka, ve které si Neklan podrobil Lučany. Zde se odehrála lechtivá historka knížete Oldřicha, který s pradlenou Boženou zplodil levobočka a zachránil přemyslovskou dynastii od vymření po meči. 

O Vršovcích se dovídáme poprvé v souvislosti s biskupem Vojtěchem. Do baziliky svatého Jiří na Pražském hradě se uchýlí cizoložná žena, manželka důležitého Vršovce. Za to jí hrozí podle pohanských zvyků ukamenování. Vojtěch poskytne nešťastnici církevní azyl, ale nakonec ji neubrání, žena je vyvlečena z baziliky a zabita.

Podle Svatovojtěšské legendy vyhrožují biskupovi: "Jestliže … nám nevydáš cizoložnici, máme tvé bratry přec a máme tvé příbuzné také, na jejichž potomstvu nám lze sdostatek pomstít ten zločin." Straší tedy Vojtěcha vyvražděním Slavníkovců, k čemuž nakonec v roce 995 skutečně dojde. Vršovci táhnou do Libice na soutoku Labe a Cidliny, povraždí na hradišti všechny Slavníkovce a shodou okolností živí vyváznou jen biskup Vojtěch a jeho bratr Radim, kteří jsou na cestě do Říma. Vojtěch se nechá zabít od pohanských Prusů u dnešního Kaliningradu a Radim se stane prvním polským arcibiskupem. Zda Vršovci vyvraždili Slavníkovce na pokyn Přemyslovců, nebo za jejich zády, není jasné. Kosmas tvrdí, že za to Boleslav II. nemohl, ale musíme mít na paměti, že Kosmas psal svoji kroniku, aby legitimizoval přemyslovskou vládu nad Čechami. V každém případě dostanou Vršovci hradiště Libice za odměnu.

Po roce 1000 se neustále mění vládci z přemyslovského rodu, Čechy ovládají Poláci a Poláci zase Čechy, jeden vraždí, kastruje a zabíjí druhého. Boleslav III. se s pomocí polského panovníka Boleslava Chrabrého (polovičního Přemyslovec) vrací do Čech, svrhne bratra Jaromíra a vládne. Vršovcům ovšem nezapomene, že ho vyhnali ze země. Pozve jejich předáky na Pražský hrad na masopust. Když je roku 1003 hostina v nejlepším, přivolá Poláky, kteří Vršovce zmasakrují. Sám kníže rozsekne hlavu svému zeti z rodu Vršovců. Boleslav Chrabrý se krvavého masopustu zděsí, Boleslava III. nechá oslepit a vsadí ho na doživotí do vězení. Sám se v Čechách ujme vlády.

Další vraždění se rozpoutá roku 1014. Přemyslovstí hrdlořezové pročesávají hradiště včetně známé Libice a nemilosrdně zabíjejí všechny Vršovce, které najdou. Důvodem je obava, že na český knížecí stolec má nárok levoboček z rodu Vršovců, neboť vykastrovaný Jaromír nemůže mít dítě.

Epilog strašného osudu Vršovců se odehraje roku 1108 na hradišti Vraclav u dnešního Vysokého Mýta. Mnoho Přemyslovců se mezi tím navzájem povraždilo anebo aspoň vyhnalo ze země. Knížecího stolce se zmocní krutý Svatopluk Olomoucký, spolupracuje s Vršovci proti Němcům i ostatním Přemyslovcům, dokonce Vršovec Mutina je jeho zástupcem a vládne během Svatoplukovy výpravy proti Uhrům u Prešpurku (dnešní Bratislavy). Mutina se však mezi tím neubrání polskému vojsku, což Svatopluka tak rozběsní, že podle Kosmy vykřikne "že celý ten rod mečem zhasí jako svítilnu". Po návratu kníže nařídí, aby se předáci shromáždili na hradě Vraclav. Mutinu, dva jeho syny a předáky Vnislava a Damašu na místě popraví. Pak Svatopluk nařizuje, aby "byl celý ten rod bez rozdílu věku a beze všeho odkladu povražděn". Celkem padnou za oběť tři tisícovky mužů, žen i dětí. Zbrojnoši řádí v Praze, na Libici, v dalších městech i na venkovských dvorech. "Jedni byli vedeni na tržiště a jako dobytek skoleni, jiní byli na hoře Petříně sťati, mnoho jich bylo povražděno v domech nebo na ulicích," píše Kosmas.

Svatopluka Olomouckého roku 1109 při tažení do Slezska dostihne neznámý jezdec uprostřed vojska. Zezadu mu vrazí oštěp mezi lopatky a zmizí. Tajemného atentátníka nikdy nevypátrali. Prý ho poslal Vršovec Jan, jenž strašný masakr přežil.

Jen málokdo vydrží pádlovat celou dolní Ohři z Žatce do Litoměřic. Při tom je to jen 90 kilometrů, které se dají ujet za tři až čtyři dny bez větší námahy. Jde spíš o psychiku. Na řece se totiž skoro nic neděje. Krajina se dlouhé hodiny nemění, proud sice teče, ale jaksi nepozorovaně, peřejky se objeví jednou za den a všechny jezy se musejí přenášet.

Jeden den na velké řece a dost

Vloni jsme proto vyrazili na den z Libochovic do Doksan (14 km) a letos navázali úsekem o něco výš proti proudu z Loun do Pátku (16 km). Oba dva dny jsme strávili příjemným pádlováním ve výletním tempu na velké řece bez vodáků, hospod a měst.

Lodě dáváme na vodu v Lounech. Chceme se vyhnout problematickému jezu ve městě pod mostem a také se nám nechce platit do parkovacích automatů v centru města, a proto sjíždíme Říční a Jateční ulicí kousek za nádražím k řece. Parkujeme na na asfaltovém plácku v zahrádkářské kolonii. Hned z parkovišťátka vede jediná volná cesta mezi oplocenými zahradami k řece.

Prvních pár set metrů nás Ohře nijak zvlášť neuchvátila. Voda není moc čistá, pádlujeme skrze zahrádkářskou kolonii a potom pod průmyslovými objekty. Teprve pak vyplujeme z města do polí a řeka se nenápadně změní. Voda se vyčistí, ve starobylé obci Vršovice (neplést se stejnojmennou pražskou čtvrtí, která má také dlouhou historii!) Ohře ostře zahne skoro nazpátek, navlékne si šaty z mohutných stromů na březích, zesílí v bocích a po chvíli nás zastavuje na Vršovickém jezu.

Chvilku mudrujeme, jestli by se vysoké larsenové a betonové stěny nedaly  na kajaku nějak skočit, ale to jenom chvilku. Pak vysedáme na pravém břehu a krátce přenášíme lodě okolo jezu. Tady se občas táboří. Není tu kemp ani pitná voda, ale za to rovný plac pod stromy, ohniště a dostatek dřeva.  

Starobylé vesnice na Ohři jsou v rozvratu

Pod jezem se řeka trochu rozeběhne, ale je mělká. Prokličkujeme mezi mělčinami a jsme zase na hluboké klidné vodě. Další jez nás čeká až na konci plavby. Klíďo píďo pádlujeme v obrovských zatáčkách, občas zahlídneme na břehu vesnici, chmelnici nebo se otevře výhled na kopce Českého středohoří.

Orazíme si až  v obci se zvláštním jménem Kystra. Vystoupíme na rybářském molu a vystoupíme do svahu podívat se do vsi. 

Je to zvláštní zážitek. V dříve bohaté statkářské vesnici na nejlepší půdě v Čechách dneska chcíp´ pes. Velkostatek se rozpadá,  v poslední obyvatelné budově žije pouze jedna rodina, která má evidentně hluboko do kapsy. Vedlejší statky na tom nejsou lépe. Několik obydlených domů je o víkendu jako mrtvých. Nikde nikdo.  

Už jenom poslední jez v Pátku a končíme

Těsně před Kystrou si ještě prohlédneme zajímavou skalnatou stráň, která spadá rovnou k hladině řeky. Je to geologicky zajímavý výchoz slínovce, největší daleko široko v Poohří.

Obrovským meandrem Ohře frčíme dál po řece. Nic se nemění, koruny stromů na březích nás chrání před nejhorším sluncem, proud líně teče. Zastaví se až před Pátečkem. Mohutný nesjízdný jez musíme přenést zleva, ale pod ním se vracíme nazpátek na pravý břeh a vysedáme. Tady končíme.

Dobrá doprava železniční lokálkou nazpátek do Loun

Po loukách vytáhneme lodě na náves k Janu Nepomuckému, podíváme se do zámečku na historii obce (muzeum je otevřeno pouze o prázdninových víkendech) a pak se rozdělíme. Jeden se vrací lokálkou do Loun pro auto a druhý hlídá vodácké krámy na návsi. Kousek od sochy populárního svatého je hospoda, která čekání velmi příjemně zkracuje.

Booking.com

Dolní Ohře

Vodácká obtížnost: ZWB
Průvodce: OHŘE
Charakter: Široká bezproblémová řeka, mezi jezy mírně teče.  
Riziko: Nesjízdné jezy.
Znalosti: Posádka by měla ovládat základní záběry.
Sjízdnost: Celoročně.
Tábořiště: Nouzově tábořit je možné u jezu Vršovice.
Půjčovna: Leština Kadaň.
Doprava: Vlakem do Loun i do vesnic podél řeky. Dobré spojení i o víkendech.

Kajaky odpočívají na rybářském molu pod obcí Kystra na Ohři.

KILOMETRÁŽ OHŘE Louny - Pátek

54,0 Louny, jez, 2,1 m, nesjízdný!
53,9 Louny, most
52,6 Louny, most 
49,7 Vršovice, most
47,8 Vršovice, jez, 2,7 m, nesjízdný
47,0 Smolnický potok ústí zprava
43,8 Počedělice, most
41,9 Kystra
40,0 Orasice 
37,6 Radonice, most
36,0 Pátek, jez, 0,7 m, nesjízdný


Zobrazit místo World of rivers. Světové, české a slovenské řeky. na větší mapě

Doporučené vybavení

Mořský kajak nebo turistická kánoepádloplovací vestaobuv do vodynepromokavá bundalodní pytel nebo vodácký barel, házečka, funkční prádlo, suché oblečení, mapa, vodovzdorné hodinky, lékárnička, mobil, peníze na cestu nazpátek.

 

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

klid

Je to prudce aktuální, protože na Nově hlásili že Ohře se dá dneska splouvat až ze Žatce.

Reaguj
klid

Jj, plul jsem stejný úsek v podobném čase vloni, popis je dost přesný, je to hodně o klidu, někomu by to mohlo připadat dokonce jako nuda, ale je dobré si projet i takovéto úseky, člověk si pak hned víc váží těch zábavnějších, když tečou...

Reaguj
Celkem 2 příspěvky v diskuzi


Mlékojedy - první koupání v Polabí

Mlékojedy - první koupání v Polabí

Letní počasí umožnilo koupání v přírodě. Až na otužilce mohli plavci skočit do vody poprvé o uplynulém víkendu. Vyrazili jsme z Prahy na kole do pískovny Mlékojedy u Neratovic. ... celý článek

Co si vzít na sebe pro pohodlnou turistiku? Několik tipů na oblečení

Haus Schminke, funkcionalistický klenot v Löbau kousek za hranicemi

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2023 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

Dámské pohorky na těžší turistiku, lehčí lezení a feráty prodává renomovaný německý výrobce Meindl pod názvem Litepeak GTX Lady. Pánský model stejného jména je stejný, jen trochu těžší a pevnější.
Obrana před medvědy a vlky

Obrana před medvědy a vlky

AKTUALIZACE Medvěd napadne člověka jen velmi zřídka a vlk se mu vždy zdaleka vyhne. Od 2. světové války je na Slovensku znám pouze jediný případ, kdy medvěd zabil člověka. Bohužel to
Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Via dell'Acqua se v roce 2021 stala nejlepší zelenou cestou. v Itálii. 140 kilometrů cyklostezky je propojených modrou nití vody, po kterých můžete šlapat na trase vedoucí podél řek až k nejkrásnějším jezerům
Blackjack s omezeným rozpočtem: Jak si užít hru, aniž byste přišli o peníze

Blackjack s omezeným rozpočtem: Jak si užít hru, aniž byste přišli o peníze

Jako hráč se musíte naučit rozpoznat rizika, která jsou pro vás příliš velká, stejně jako správně rozdělit své síly a finance a kontrolovat své zapojení do herního procesu a náladu, když sedíte u black
Emericyho nářek na Lomnický štít

Emericyho nářek na Lomnický štít

CLIMBING GUIDE Normální cesta na Lomnický štít vede z Lomnického sedla. Od lanovky ji zkušený turista nebo horolezec zvládne za dvě hodiny. Bohužel je dovoleno lézt pouze s horským vůdcem.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
O poklad zubaté Žáby
Česko 1.-4.6. Etapový koloběžkový závod 1.6.
Primátorky Praha 2.-4.6. Veslařský závod 2.6.
Setkání čtenářů časopisu Turista Prášily, chata KČT 2.-4.6. 2.6.
Bouldering - světový pohár Praha, Letná 2.-4.6. 2.6.
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 2.-18.6. 2.6.
Dračí lodě Kadaň 2.-3.6. 2.6.
Noc kostelů Česko 2.6.
Bikefest Kálnica 2.-3.6. 2.6.
Budějovický půlmaraton České Budějovice 3.6.
Orlík Tour - cyklomaraton Orlík, Vystrkov Horská kola 3.6.

Diskuse

V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 2.6.2023 21:35, 10 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Honza, 2.6.2023 21:02, 10 příspěvků
tusapyatdddd mehag9 mehag9, 2.6.2023 20:45, 1 příspěvek
barstakjaisdsdd mehag9 mehag9, 2.6.2023 20:44, 1 příspěvek
V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 2.6.2023 17:05, 10 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Andy, 2.6.2023 11:36, 10 příspěvků
WTF? Martin, 1.6.2023 21:42, 5 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 1.6.2023 20:40, 10 příspěvků
WTF? Kuba Turek - šéfredaktor Horydoly, 1.6.2023 17:46, 5 příspěvků
... HH, 1.6.2023 17:35, 5 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Emirates rekordní zisk Horydoly , 16.5.2023 11:17
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 15.5.2023 18:52
Cyklistické kempy na FTV... Horydoly , 15.5.2023 18:47
Passkey technology Google Horydoly Open, 9.5.2023 23:26
Správci ctností žalují li... milan šupa, 27.4.2023 19:47
Holubi představují riziko... Horydoly Open, 21.4.2023 11:46
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 7.4.2023 12:10
RunTour Kopřivnice Horydoly , 7.4.2023 12:05