Na krásném modrém Dunaji v mořském kajaku do Budapešti

Na krásném modrém Dunaji v mořském kajaku do Budapešti
Každý vodák si udělá selfíčko na soutoku Hronu a Dunaje. Na obzoru totiž vykukuje významná basilika v Ostřihom / Esztergom.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Ohyb Dunaje tvoří nejkrásnější údolí evropského veletoku. Řeka mezi kopci navléká jako korále na náhrdelník tři hlavní města mocných Uher. Vodáci proplouvají 100 kilometrů po proudící vodě skrze Ostřihom, Vyšehrad a Budín.

Jak na to

Doprava

Z Prahy do Budapešti jezdí noční lůžkové vlaky a denní expresy přes Brno a Bratislavu. Mívají až hodinu zpoždění. Doporučujeme rezervaci míst. Ze Štúrova do Kamenína jezdí vlaky a autobusy.

INVIA.cz: Prozkoumejte velkou nabídku zájezdů do Budapešti

BOOKING.com: Najděte hotely a penziony v Budapešti a Štúrově.

KOSMAS.cz: Kupte si turistický průvodce Maďarsko a další knihy o této zemi.

Když Johann Strauss mladší komponoval světoznámý vačík An der schönen blauen Donau (na krásném modrém Dunaji), jistě měl na mysli všechna tři hlavní města habsburské monarchie Vídeň (Wien), Bratislava (Prešporok) a Budapešť (Pešť). Nejznámější valčík vůbec se rychle stal neoficiální hymnou Rakouska.

Splul jsem krásný Dunaj půl druhého století po uvedení nesmrtelné skladby. 

Ohyb Dunaje neboli Dunajské ohbí čili Dunakanyar je esovitě zatočené údolí v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Dunaj po několika zákrutech mění směr z východu na jih. Veletok tady teče z Malé do Velké dunajské kotliny a proráží Maďarské středohoří - slovenské pohoří Burda (Burdov 388 m), pravostranný maďarský Piliš (Pilis 756 m) a levostranný Börzsöny (Csóványos 938 m). V závěru Malé dunajské kotliny přitéká zleva Hron a pak Ipeľ. Tady se rozkládá maďarský národní park Duna - Ipoly.

Dunaj / Donau.

Ačkoliv Dunaj protéká několika kouzelnými soutěskami, maďarskému Ohbí se nic nevyrovná. Ani malebná skalnatá krajina Wachau podél Českého masivu, ani přírodní údolí mezi Vídní a Bratislavou, ani soutěska Železná vrata na konci Karpatské kotliny, ani Dunajská delta ústící do Černého moře.

Začínám na Hronu

Mám nečekané 3 dny volna. Co s nimi? Už dlouho plánuji vodácký výlet na Dunaj.

Po ránu odesílám mail do vodácké půjčovny Granus a kupuji jízdenku na noční rychlík Metropol. Večer už ležím v kupé na lehátku a nechávám se odnést do říše vodáckých snů. Probuzení je tvrdé - vlak má hodinu zpoždění, nestíhám přípoj a ani následný autobus. Nakonec jede za 15 eur taxíkem do Kamenína, abych stihnul domluvené převzetí mořského kajaku. 

Hron.

Začínám na Hronu. Z Kamenína od mostu je to 12 kilometrů příjemné plavby. Na kanoi to musí být zbytečná dřina, což mi potvrzuje čtyřčlenná rodinná posádka, kterou na vypůjčeném mořském kajaku předjíždím. Vezu jim pádlo, které ztratili. Ukazuje se ovšem, že jim nepatří, a tak pádlo svezu po Dunaji až na slovensko-maďarskou hranici. Opřu ho o nábřeží v Szobu a doufám, že se k majiteli nakonec nějak dostane.

Hron sice pěkně teče ve stínu mohutných stromů, ale hladká hladina poskytuje jen málo povyražení. Za zmínku stojí snad jen hať s jazykem uprostřed a laškovnou vlnou na konci zhruba čtyři kilometry přes ústím do Dunaje a několik hezkých písečných lavic v korytu.

Horydoly.czRIVER GUIDE: Návod na splutí Hronu

Hron a Dunaj se spojují

Voda z Nízkých Tater se spojuje s vodou ze Schwarzwaldu na majestátním soutoku Hronu a Dunaje. Obě řeky jsou tu široké, plynou plochou krajinou a důstojnosti jim dodává daleký rozhled. Obavy z nebezpečných proudů mít nemusím, protože řeky se mísí v klidu. 

Udělám povinné selfíčko s ostřihomskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha. Město na soutoku se jmenuje jako řeka Hron - Strigonium / Granus / Gran / Ostřihom / Esztergom. Jeho slovenské dvojče se jmenuje Štúrovo. Dřívější Parkány dostalo nesmyslné jméno roku 1948, ačkoliv zde národní buditel nikdy nebyl.

Ke vplutí do Dunaje vybírám hlavní tok. Mohl bych ovšem také vedlejšími rameny obeplout Velký, Malý nebo Nový Kamenický ostrov.

Ocitám se mžiknutím oka v jiném vodáckém světě. Spíš než proudnici sleduji vyznačenou plavební dráhu. Nechávám divokou pohanskou zemi po levé ruce a vpravo sleduji poslední výspu civilizovaného světa Dunajský limes. Přestávám rozumět byť jedinému slovu potomků asijských Kumánů. Pochutnávám si na párcích a klobásách ze supermarketu, neboť i levná značka Piros kvalitou nebetyčně překonává české šmakulády od slovenského imigranta. Spouštím do vody kormidlo, protože veletok už nebude nikde mělký.

Ulice a náměstí se nejmenují po hrdinech německo-české historie, ale po jejich nepřátelích. Obecně jsou tu oblíbení bílý rytíř a Turkobijec Hunyadi, věrný spojenec Zikmunda Lucemburského. Český vzdorokrál Korvín proti Jiřímu z Poděbrad. Vůdci kuruckých povstání proti císaři Tökoly a Rákoczi. 

Dunaj / Donau.

Držím se na okraji plavební dráhy

Pádluji okrajem plavební dráhy. Po proudu je nalevo vyznačená zelenými bójemi a vpravo červenými bójemi. Velkým nákladním lodím i výletním parníkům ani rychlým motorovým člunům se nepletu do cesty za žádnou cenu. Využívám ale proud, který mi přidává dva až tři kilometry na rychlosti. Naopak kajaky a kanoe, které pádlují proti proudu, se doslova plíží po mělčinách podél břehů. Tam je proud nejmenší nebo dokonce žádný.

Zleva obeplouvám ostrov Helemba. Maďarští klimatologové na něm dokumentují změny klimatu od pravěku. První lidé zde žili zhruba 4000 př.Kr. V Dunaji teklo méně vody, bylo tepleji a hrozilo méně záplav než dnes. Pro srovnání: v Čechách se tehdy začala stavět výšinná sídliště a zemědělské produkty se stávaly nejdůležitější součástí stravy. 

Pak se klima zvlhčilo na čtyři tisíciletí. Suché období se vrátilo před začátkem našeho letopočtu. Lidé se na ostrov znovu nastěhovali. Před rokem 50 zde začalo fungovalo předsunuté římské opevnění, jehož hlavní linie vedla na jižním břehu řeky. Po rozpadu římských hranic během válek s Germány bylo opevnění opuštěno.

Další teplá a suchá perioda nastala ve 13. století. Roku 1226 si na ostrově postavil letní sídlo ostřihomský arcibiskup Robert. Z dalekého jihu přivezl broskvoně a vysázel sad exotického ovoce. Archeologové tuto zajímavou zprávu z historických análů nedávno potvrdili.

Požehnaný stav trval do začátku 15. století. Zase pro představu, o co šlo: Karel IV. v tu dobu nařídil pěstovat víno v celých Čechách, dařilo se jedlým kaštanům i výnosným druhům obilí. Poté tak zvané teplotní optimum rychle skončilo. Evropu postihlo několik malých dob ledových a jejich důsledky pociťujeme dodnes. Prší, řeky jsou plné vody, povodně přicházejí často a ničí majetky vysoko i daleko od koryt. Ostrov Helemba zůstává opuštěný, vlhký a hustě zarostlý.

Zleva přitéká Ipeľ do nenápadné zátoky. Hned za ním zastavuji v prázdninovém městečku Szob. Musím koupit vodu a zásoby v samoobsluze. Také stáhnu mapu následujícího putování pomocí obecní wifi z Mapy.cz. Zapomněl jsem to udělat doma.

Dunaj / Donau.

Visegrád je pevnost, kde se válčilo i smiřovalo 

Dunaj teče majestátně dvěma širokými oblouky mezi horami Piliš vpravo a Börzsöny vlevo. Protijedoucí lodě jsou vidět na kilometry daleko. Vklouznu do skupiny kanoí obsazených teenagerskými skauty. Několik kilometrů pádlujeme společně stejnou rychlostí po ideální trase, kde má proud největší rychlost. Na takhle velké řece potkávám výhradně kanoe pro čtyři až osm vodáků. Má to smysl, aby lodě jely dostatečně rychle a při tom se ještě daly jednoduše řídit.

Na obzoru se objeví Stoličný Vyšehrad / Visegrád. Hrad na kopci i městečko dole u řeky obývali pravěcí lidé již v šestém tisíciletí př.Kr. během neolitu, ve druhém tisíciletí př.Kr. v době bronzové, Keltové, Germáni, Římané, Avaři, Němci, Slované a nakonec Uhři.

Proti němu na levém břehu se rozkládá město Nagymaros. Jeho jméno známe ze sousloví Gabčíkovo-Nagymaros. Šílení komunističtí plánovači totiž vymysleli, že do nejkrásnější říční krajiny postaví dvě přehrady. Slováci postavili Gabčíkovo a zničili si lužní lesy pod Bratislavou. Maďaři se stavbou tak dlouho váhali, až komunismus padl a veřejnost jednoznačně odmítla přehradu Nagymaros nad Budapeští.

Dunaj / Donau.

V dobách Římské říše byl Visegrád opěrným bodem severní hranice impéria. Germáni i další kmeny zde útočili, i když zatím nešlo o invazi, ale jen o krátkodobé nájezdy. Římané proto postavili po roce 300 pevnost na skalnatém kopci Sibrik. Už po roce 400 byli nuceni oblast navždy opustit. Jenže Visegrad je na extrémně strategicky významném místě, že nikdy nezůstal prázdný.

Když Uhři ovládli oblast Velkého Maďarska vítězstvím nad Velkou Moravou okolo 900 a hlavně když založili svatý Štěpán roku 1000 Uherské království, sloužil Visegrád jako župní sídlo. Byl zničen během mongolské invaze, kterou prohráli Poláci i Uhři.

Horydoly.cz Vpádu Mongolů nakonec zabránil český král Václav I. s německými spojenci. Čtěte o roku 1241 na Horydoly:
Štramberské uši
Kráľova hola, východní Nízke Tatry
Bardejov, perla východu
Spišský hrad, majestátna perla Spiša

Dunaj / Donau.

Král Béla IV. proto nechal po 1250 zbudovat mohutný Horní hrad. Král Karel Robert z Anjou se sem přestěhoval 1323 a udělal z něj uherské hlavní město. Později byl dobudován Dolní hrad a propojen do jednoho celku. Král Zikmund Lucemburský a po něm Matyáš Korvín mohutně rozšířili královský palác mimo samotnou pevnost. Turci ho ovšem během útoku 1544 rozbořili a od té doby chátral, že v roce 1800 po něm nebylo ani stopy. Od 1878 probíhá v areálu hradu nepřetržitý archeologický výzkum a zároveň rekonstrukce. 

Visegrád na hranici mezi slovanským, germánským, uherským a tureckým prostorem hostil významná jednání.

1335 uzavřeli protihabsburské spojenectví český král Jan Lucemburský, uherský král Karel I. Robert a polský král Kazimír III. Veliký. Jan Lucemburský se zřekl nároků na polskou korunu za 20 000 kop pražských grošů a byla mu přiznána svrchovanost nad Slezskem.

1339 se dohodlo, že po smrti Kazimíra Velkého zasedne na polský trůn Ludvík I. Veliký, syn Karla Roberta pod podmínkou, že bude dodržovat privilegia polské vysoké šlechty a zároveň Kazimír Veliký nebude mít syna.

1991 se zástupci Československa, Maďarska a Polska dohodli na spolupráci při vstupu do Evropské unie. Místo bylo zvoleno symbolicky, jako připomínka setkání tří králů v roce 1335. Visegrádská skupina se po odtržení Slovenska od Česka označuje V4 a existuje dodnes.

Dunaj / Donau.

Szentender - dunajské rameno pro rekreační plavbu

Pod Visegrádem se Dunaj dělí na dvě ramena. Hlavní tok, kudy plují jen velké lodě, teče vlevo, a Szentenderské rameno odbočuje doprava. Je určené pro rekreační plavbu, tedy po něm plují motorové čluny, kanoe, kajaky a paddeboardy. Szentenderský ostrov pojmenovaný po svatém Ondřejovi měří 31 kilometr na délku a 3 km na šířku. 

Rameno Szentendrei-Duna začíná na ostré a mělké kose Kisoroszi Szigetcsúcs. Chodí se sem zadarmo koupat spousta lidí. Dá se tu zdarma přespat. V lesíku stojí desítky stanů. Fungují jednoduché toalety a teče voda z kohoutků.

Počkám, až odplují všechny obrovské osobní lodě do Budapešti, padne soumrak a na pláži usnu jako špalek vedle kajaku. Mám v rukou 35 kilometrů plavby.

STRAVA.com: Kamenín - Visegrád stáhněte trasu GPX

Dunaj / Donau.

Po ránu se na oblázkovou pláž začínají trousit první nadšenci ze stanů. Je čas dopít zteplalou limonádu ze včerejška, vykoupat se v chladném Dunaji a vyrazit na další plavbu.

Rameno má vlastní kilometráž a kilometrovníky jsou střídavě umístěné na pravém i levém břehu. Voda pěkně teče v zákrutech. Zpočátku sleduji poněkud vtipný jev - motorové čluny vypnou motor a nechají se snášet proudem. Nahoru totiž mohou podle plavebních předpisů plout na motor, ale dolů to mají zakázané. Zvláště k večeru, když se lidé vracejí z koupání do vesnic a kempů, se shlukují motorové lodě, kajaky, kanoe, paddleboardy, nafukovací matračky a také plavci s nafukovacími pytli na provázku a nechávají se společně unášet proudem.

Szentendrejský (též Szentenderský) ostrov je od nepaměti využíván zemědělsky, ale jeho význam tkví v obrovských zásobách podzemní vody. Na ostrově se čerpá téměř veškerá pitná voda pro budapešťskou aglomeraci. Pobřežní filtrační vrty dodávají 600 000 metrů krychlových vody denně.

Keltové, Římani, Germáni, Maďaři a nakonec Srbové

Pádluji okolo mnoha kempů, pláží a přístavišť. Zastavuji až v Tahitótfalu, abych si koupil pozdní snídani v supermarketu. Posilněný klobásou, se projdu podívat po okolí. Římské strážní věže stály všude kolem. Po zničení opevněné linie se zde usadili Germáni. Od té doby vlastnila obec rodina Thahů, což byli potomci ruské skandinávské rodiny Rosd. Vymřeli až po tisíci letech roku 1439.

Znovu nasedám do kajaku a pádluji v příjemném proudu. Ve dvou zákrutách u města Szentendre se dokonce vytvářejí náznaky rychlých peřejí. Kvůli říčnímu přístavu a hustému lodnímu provozu je tady třeba opatrně kličkovat v různě zakroucené plavební dráze.

Město mělo významnou obchodní i vojenskou pozici. Szentendre je totiž na den pochodu nebo plavby od Budína, centra dnešní Budapešti. Keltové zde obchodovali na počátku našeho letopočtu. Augustus sem pronikl s římskými legiemi a připojil oblast k Římské říši, potom Vespasianus založil provincii Panonie. Římané zde postavili vojenský tábor. Ve 4. století byl Szentendre dobře opevněný strategický bod. Možná sloužil jako zimoviště římské dunajské flotily.

Tábor čelil náporu barbarů a nakonec byl dobyt Huny roku 430. Po nich dorazili Avaři se Slovany a město vyvrátili do základů stejně jako všude v jižní Evropě, kam společně přišli. Za nejasných okolností bylo postaveno skromné hradiště, které spadalo pod Velkou Moravu. Netrvalo ani padesát let a Velká Morava padla. Rozvrátili ji kočovní maďarští válečníci 902. Jejich kníže Kurszán si zvolil Szentendre za své sídlo. Neužil si ho dlouho. Východofrancký král Ludvík Dítě pozval Kurszána a jeho družinu k jednání u řeky Fischa roku 904. Všechny tam nechal povraždit. Od tohoto okamžiku vládli v Uhrách konkurenční Arpádovci. Mimochodem: tato dynastie má podobnou mytologii, způsob vlády, vzájemné vraždění i dobu existence jako čeští Přemyslovci.

Od 15. století se ve městě a okolí usazovali přistěhovalci z Balkánu, kteří utekli před tureckou nadvládou. Turci 1541 dobyli Budín a součástí Osmanské říše se stalo i Szentendre, které už bylo srbsko-dalmatinsko-řeckým městem. Další osadníci přišli v rámci Stěhování Srbů 1690, když Rakušané prohráli s Turky na Dunaji a Sávě. Jihoslované uznali Leopolda I. jako svého představitele v boji proti Turkům. Získali za to svobodu vyznávat pravoslaví, volili vlastní soudce, používali starý Juliánský kalendář, zřizovali školy, používali srbský jazyk a měli daňové výhody. V roce 1720 se k pravoslavné církvi hlásilo 88 % obyvatel. Na počátku 18. století se v Rákócziho povstání přidalo slovanské obyvatelstvo na stranu císařského vojska a následně mu byla potvrzena privilegia.

Dunaj / Donau.

Dunaj naposledy svírají kopce. Uprostřed řeky ční ostrov Lupa. V pravém rameni je přístav a vede tudy plavební dráha, pádlování levým ramenem je hezčí. Potkávám dvě motorové lodě. Jedna pluje vzhůru po řece a druhá dolů. Na mělčině nad ostrovem se díky nim zabalují vlny a mám dost práce, aby mě neobrátily hlavou dolů. Na samotném ostrůvku dlouhém necelý kilometr bylo po 1932 postaveno několik desítek prázdninových chat ve stylu Bauhaus. Dnes je z tohoto důvodu celý ostrov považován ze laboratoř funkcionalistického slohu v Maďarsku. Všechny jsou postaveny na kůlech kvůli jedné až dvěma povodním každý rok. Bylo to praktické opatření do 2. světové války. Po ní byla Dunaj stále více regulována a kvůli tomu se zvedá voda při povodních výše než dříve. Nezřídka zaplavuje i chaty.

Za ostrovem Lupa už pádluji v Budapešti. Vplouvám do hlavního toku Dunaje. Jeho šířka je ohromující. Orientuji se hlavně podle mostů, o kterých se neformálě zmiňuje Lukáš Bludský v diskusi pod tímto článkem

1. Megyeri híd

Jako první podplouvám dálniční most Megyeri pojmenovaný po městských čtvrtích Káposztásmegyer a Békásmegyer. Na pravém břehu následuje jedna říční pláž za druhou. Zpočátku jsou zdarma a neudržované, posléze přibývají mola sportovních vodáckých klubů a nakonec jsou některé pláže zpoplatněné s tím, že poskytují služby pro koupání a opalování - kiosky s občerstvení, půjčovny sportovního vybavení, lehátky, na bezpečnost dohlížejí plavčíci a nepřetržitě hraje reprodukovaná muzika. 

2. Északi összekötő vasúti híd

Severní železniční most byl 1955 postavený jako náhrada za most z konce 19. století, zničený během těžkých osvobozovacích bojů koncem 2. světové války. Kromě vlaků po něm mohou jezdit cyklisté a chodit pěší.

3. Arpád híd

Arpádovský most z roku 1950 nese jméno po zakladateli středověké dynastie a dobyvateli Uher pro Maďary. Slouží autům, chodcům, tramvajím a autobusům.

Pod ním odbočuji do pravého ramena okolo Markétina ostrova. Pádluji ryze industriálním korytem a vedle mne na břehu právě vrcholí odpolední dopravní špička. Auta stojí v kolonách, vlaky jedou po kolejích a cyklisté sviští na cyklostezkách.

Ostrov je rekreačním zázemím Budapešti s parky, termálními lázněmi a stadionem. Vodárenská věž je zapsaná na seznam UNESCO. Původně šlo o tři samostatné ostrovy, které byly v 19. století propojeny. Svatá Markéta Uherská zde žila ve 13. století v dominikánském klášteře. Mimochodem: odmítla všechny nápadníky a mezi nimi i nejmocnějšího muže tehdejší Evropy Přemysla Otakara II. 

Ve střední Evropě tehdy žilo několik příbuzných svatých žen:
svatá Anežka Česká - zakladatelka klášterů a špitálů, diplomatka (sestra Anny Lehnické)
svatá Alžběta Durynská - charitativní manažerka (sestřenice Anežky České)
svatá Kinga Polská - s manželem složili slib čistoty a zůstali bezdětní (sestra Markéty a Jolanty)
svatá Markéta Uherská - vizionářka a odmítačka sňatků s nejmocnějšími vládci (sestra Kingy a Jolanty)
blahoslavená Jolanta Polská - patronka klášterů, ochránkyně chudých a židů (sestra Markéty a Kingy)
blahoslavená Gertruda z Altenbergu - abatyše (dcera Alžběty Durynské)
svatá Hedvika Slezská - zakladatelka špitálů a klášterů
Anna Lehnická - zakladatelka klášterů, manželka sjednotitele Polska (sestra Anežky České)
svatá Klára - první abatyše klarisek (přítelkyně Anežky České)

4. Margit híd

Markétin most odkazuje jménem na ostrov, přes který vede. Postavila ho jako druhý most ve městě 1876 francouzská společnost. Ocelová konstrukce nese koleje pro tramvaje (původně koněspřežku), vozovku pro auta a chodník pro pěší. 4. listopadu 1944 byl most zničen připravenými německými náložemi, které omylem vybuchly předčasně. Rekonstrukce trvala do 1948.

Za mostem obdivuji, jako každý návštěvník Budapešti, novogotický Országház (Zemský dům) na levém břehu. Sídlo parlamentu je jedním z národních symbolů Maďarska. Zároveň pořádně dávám pozor na cestu, protože Dunaj tady utíká hodně rychle, pod mosty tvoří silné vlny a kličkování mezi velkým parníky není nic, na co bych byl zvyklý z Vltavy nebo Labe.  

5. Széchenyi lánchíd

Szechenyiho most je původní řetězový z roku 1849, na který navazuje tunel pod Budínským hradem. Je symbolem Budapešti, a proto také krásně udržovaný. Stavbu inicioval hrabě István Széchenyi, z velké části ho platili vídeňští Rothschildové a stavěli ho angličtí inženýři, stejně jako navazující tunel. Má podobný význam jako Karlův most pro Prahu. Byl ovšem postaven daleko později, protože řečeno s nadsázkou: Dunaj je holt jinej level než Vltava. Ve vrcholném středověku by kamenný most přes velkou řeku spolykal celý HDP Uher po několik desetiletí.

I tento most vyhodila ustupující německá armáda do vzduchu koncem 2. světové války. Zrekonstruovaný byl ke 100. výročí uvedení do provozu. Přes most vede vozovka pro auta a chodník pro pěší. 

Na budínské straně mostu na malém náměstí stojí oválná plastika, což je maďarský nultý kilometrovník. Od něj se měří veškeré silniční vzdálenosti v Maďarsku.

Dunaj / Donau.

Vpravo na úbočí kopce vidím staroslavný Budínský hrad, sídlo uherských králů.

6. Erzsébet híd

Alžbětin most je pojmenovaný po Alžbětě Bavorské zvané Sissi, manželce císaře Františka Josefa I. Vybudován byl 1903 jako bohatě zdobený. Ve své původní podobě se však dočkal jen druhé světové války. Roku 1945 jej zničili ustupující Němci. Během obnovy země nemělo Maďarsko finance na okázalou nádheru, a tak byl 1964 postaven levnější zavěšený betonový most pro autmobilový a pěší provoz. Prudká zatáčka na Budínské straně je smutně proslulá mnoha smrtelnými nehodami.

Vysoko nad pravým břehem ční Citadella, rakouská pevnost, kterou Maďaři vždy považovali za symbol poroby svého národa.

7. Szabadság híd

Most Svobody byl otevřen 1896 za účasti císaře Františka Josefa I. a dostal po něm jméno. Přestože jeho konstrukce je naprosto odlišná, imituje vzhled řetězového typu mostu kvůli estetickému cítění své doby. Ve skutečnosti se jedná o trámový příhradový ocelový most ve stylu Eiffelovy věže. 16. ledna 1945 byl ustupujícími Němci zničen. Po 2. světové válce byl jako první z budapešťských mostů obnoven 20. srpna 1946. Jako jediný zůstal v původní podobě. Pod tímto mostem se nachází nejhlubší místo Dunaje v rámci metropole. 

Čtyři sloupy mostu jsou na vrcholech zdobeny bronzovými sochami turulů - maďarských mýtických ptáků, kteří se stali státním symbolem.

Legenda praví, že staromaďarský kmen bojovníků na koních vtrhl do Panonské kotliny v čele s knížetem Arpádem (845-907), který sledoval zbloudilého turula - altajského loveckého sokola neboli raroha velkého. Zároveň se traduje se, že vůdce Attila (395-453) měl na svém štítu vyobrazeného právě sokola. Apádovci se pokoušeli odvozovat svůj původ právě od tohoto krvavého hunského nájezdníka

Další pověst popisuje, co se stalo před útokem Arpáda na střední Podunají. Když maďarské kmeny ještě sídlily pod Uralem u řeky Ob, daleko na východě, zdálo se princezně Emese, že se k ní do lože snesl ohromný dravec Turul a souložil s ní. Ráno se Emese probudila a vyprávěla to otci. O devět měsíců později se narodil syn, kterému dala jméno Almoš (chlapec pocházející ze sna). Bylo předpovězeno, že Almoš přivede svůj lid do nové vlasti, ale sám ji prý nikdy nespatří. Jednoho dne Almoš uviděl na obloze svého otce Turula, letícího na západ. Zburcoval lid a společně Turula následovali, až došli na úpatí Karpat, za kterými se rozkládala nová vlast Maďarů. Almoš zemřel a vedení přebral jeho syn Arpád, tedy Turulův vnuk. Převedl bojovníky, ženy i děti na druhou stranu hor.

 

 

8. Petőfi híd

Ocelová konstrukce Petöfiho mostu byla pozoruhodně tenká. Postaven byl 1937 a pod jménem maďarského nacionalisty a fašisty Horthy Miklóse se dočkal jen konce 2. světové války. 14. ledna 1945 byl německými vojáky vyhozen do vzduchu. Obnoven byl 1952 jako železniční, ale po kolejích jezdí jen tramvaje. Upomíná na romantického národního básníka Sandora Petöfiho. Paradoxní je, že to byl podle dnešních měřítek Slovák jako poleno. Matka neuměla slovo maďarsky a otcova rodná řeč byla slovenština.

Jeho Píseň národa (Nemzeti dal) dodnes zná každý Maďar, který vychodil aspoň základní školu.

Hor' sa, Maďar, vlasť velí ti!
Tu čas teraz abo nikdy!
Povedzte, či rabstvo chcete,
či si voľnosť vyberiete?
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva! 

Vzhůru, Maďaři, vlast volá!
Je čas, teď, nebo nikdy!
Budeme otroky, nebo svobodnými lidmi?
To je ta otázka, vyberte si!
Bože Maďarů
Přísaháme,
Přísaháme, že otroky dál
Nebudeme!

Pod vlivem těchto veršů vypukla Maďarská revoluce 15. března 1848. Recitoval je v Pešti sám Petőfi před davem, který se poté přesunul na Budínský hrad svrhnout habsburského místodržitele. Tam vypukl ozbrojený boj, který trval až do podzimu 1849. Rakousko nakonec potlačilo maďarskou revoluci s pomocí Ruska. Sandor Petőfi padl u města Šegešvár, které je dnes rumunské. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.

Budapešť, Maďarsko.

9. Rákóczi híd

Rákocziho silniční a tramvajový most vede v těsné blízkosti Jižního železničního mostu. Železobetonová konstrukce funguje od roku 1995. František II. Rákóczi byl sedmihradský kníže, který vedl neúspěšné protihabsburské povstání 1703-1711.

10. Déli összekötő vasúti híd

Jižní železniční most byl postaven 1877 a stal se prvním železničním mostem přes Dunaj v Uhrách. 1913 byl nahrazen svařovaný most novou nýtovanou ocelovou příhradovou konstrukcí. Na konci 2. světové války byl most zničen odpálením 31. prosince 1944. 1946 byl obnoven provoz vlaků. Nejnovější mostní konstrukce pochází z roku 2021.

11. Deák Ferenc híd 

Dálniční most Františka Deáka byl postaven 1990 jako železobetonový s ocelovou skříňovou konstrukcí. Je to nejrušnější mostní stavba v Maďarsku. Jméno dostal po Ferenci Deákovi, který vytyčil právní a morální základy moderního Maďarska v 19. století. Říká se o něm "moudrý muž země".

Sám pronesl parlamentní projev o svobodě náboženského vyznání a svědomí v Bratislavě 1833: "Příroda obdařila naši zemi mnoha poklady, ale závistivý osud nám upřel její nejkrásnější požehnání, zdravý rozum a souhlas - snad proto, aby se Maďaři nikdy nepovznesli do vzkvétající velikosti, nikdy nebyli skutečně svobodní a nezávislí."

Projedu pod vysokým mostem a mířím k pravému břehu. Minu ostrůvek Kis-Hario a za ním přirážím k malé pláži u budapešťské periferie Nagytetény. Zdolal jsem 59 kilometrů po řece.

STRAVA.com: Visegrád - Nagytetény stáhněte trasu GPX

Dunaj / Donau.

Bohužel není všem dnům konec! Půjčovna si pro mě přijede autem až zítra. Stmívá se. Sním poslední maďarskou klobásu, nastříkám se repelentem a ve spacáku usnu na plážovém lehátku. A pak lilo celou noc!

Nejdřív skočím pod nejbližší strom a pokračuji ve spánku. Déšť houstne. Navlékám bivakovací vak. Hodinu statečně odolává slejváku, ale pak se zvedne vítr a kapky tlačí do dýchacího otvoru. Uvědomím si, že město je za dálnicí a pod ní musí být podchod. Nechávám všechno na místě, beru nafukovací matraci, sandále a spacák a běžím do podchodu. Sice je osvětlený a fouká v něm, ale je suchý. Další dvě hodiny se převaluji na betonu, než se podchod zatopí. Na další hodinu se přesunu na vyšší místo, ale i tam se nakonec budím s mokrýma nohama, jak pode mnou teče potok. Vedle dálnice vede železnice. Bouřkou běžím po dlouhém peronu a doufám, že na jeho konci nebude jen lavička. Nacházím zastřešené nástupiště. Poslední tři hodiny dospím v suchu. Ostře na mě svítí zářivky, prohlížejí si mě cestující, kteří jedou do metropole na ranní šichtu, na jedné straně hučí první ranní náklaďáky po dálnici a na druhé poslední noční nákladní vlaky a první ranní osobáky.

DUNAJ vodácká kilometráž Ostřihom - Budapešť

1718,7 Esztergom / Štúrovo, most silniční Marie Valerie
1718,5 Kis-Duna ústí zprava
1716 Hron ústí zleva
1713 Helemba ostrov, jedeme zleva
1708,2 Ipeľ ústí zleva
1707,1 Szob, městečko, přístaviště
1703,4 Zebegény vlevo, Dunapart vpravo
1699,5 Dömös vpravo
1694,6 Visegrád, hrad vpravo, Nagymaris vlevo
1691,8 Szentendrei Duna odbočuje vpravo

Szentebdrei Duna má vlastní kilometráž

31,5 písčitá a oblázková kosa vlevo
29,8 Kisoroszi vlevo, Szentgyörgypuszta vpravo
28 Dunabogdany vpravo
20 Tahitófalu vpravo, přístaviště, most silniční
16,5 Leányfalu vpravo, Pócsmegyer vlevo
13 Szigetmonostor vlevo
11,5 Pap ostrov na vedlejším rameni
10 Szentendre vpravo, přístav, pláž
3,8 Lupa ostrov, jedeme vlevo, přístav vpravo
2,6 most dálniční, začíná Budapešť

1657,4 Szentendrei Duna ústí zprava 
1654,5 most železniční
1654,4 Obudai odbočuje vpravo
1651,5 most silniční, Markétin ostrov jedeme vpravo
1651,3 Obudai ústí zprava
1648,4 most silniční
1648 parlament vlevo
1647 most silniční řetězový, Budínský hrad vpravo
1646 most silniční, Citadell vpravo
1645,3 most silniční
1644,3 most silniční
1643,2 most silniční a železniční
1642,4 Rackevei-Duna odbočuje doleva
1642 Lágymányosi, přístav sportovních lodí vpravo, následují průmyslové objekty
1632,9 Hárosi ústí zprava
1632,8 most dálniční
1631 Nagytetény, pláž

Dunaj / Donau.

Doporučené vybavení

Mořský kajak nebo vícemístná kanoe, pádlo, plovací vesta, házečka, funkční prádlo, vodácká bunda, vodácké boty, čepice se štítkemtmavé brýle, velký lodní pytel nebo barel, repelentplavkyopalovací krém, chytré hodinky,mapa, lékárnička, outdoorový mobil, outdoorová kamera nebo kompaktní fotoaparát. Peníze, doklady, pojištění. Jídlo a pití na cestu. Kempovací potřeby: spací pytel, karimatka, stannůž, vařič, nádobí, příbory, zapalovač, termoska, čelovka. Náhradní suché oblečení (hlavně ponožky), sandále. Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, zubní kartáček, dámské propriety, moskytiera.

Booking.com

INFO: Kilometráž slovenského a maďarského úseku Dunaje


Zobrazit místo World of rivers. Světové, české a slovenské řeky. na větší mapě

Horydoly.cz Dunaj vlastní silou

CYKLISTÉ Dunajská cyklostezka z Pasova s cyklovozíky

CYKLISTÉ Dunajská cyklostezka z Pasova s dětmi

CYKLISTÉ Ohybem Dunaje na kole

KOLOBĚŽKY Z Brna do Budapešti na koloběžce

VODÁCI Z Vídně do Bratislavy na sekayaku a kanoi

VODÁCI Do Budapešti na mořském kajaku

VODÁCI Dunajská delta koncem léta

VODÁCI Malý Dunaj na kanoi

TURISTÉ Římané v Trenčíně

TURISTÉ Koupání na Dunaji ve Vídni

TURISTÉ Ostrov na krásném modrém Dunaji

TURISTÉ Danubia - galerie umění uprostřed Dunaje

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Slepice je menší než kohout

Slepice je menší než kohout

Na dohled od Novohradských hor se rozkládají Slepičí hory. Nejsou moc veliké, jak lze tušit už podle názvu, ale stojí aspoň za krátkou návštěvu. Z Nových Hradů sem vede cesta hezkou... celý článek

Dálniční známky v Evropě

Cyklonovinky 2024

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Zwerchwand-scharte: Pán je klasik?

Zwerchwand-scharte: Pán je klasik?

CLIMBING GUIDE Grüss Gott! Der Meister ist ein Klassiker! Uznání od švýcarského horského vůdce mě sice těší, ale horolezecký výstup s jistícím lanem okolo hrudi a slaňování Dülferem nebyl můj plán, jak se
Jízda na kole se psy: Co (ne)dělat?

Jízda na kole se psy: Co (ne)dělat?

V posledních letech se jízda na kole se psy stává (hned po běhu se psem) stále oblíbenějším trendem. Nejenže oběma přináší fyzické a psychické benefity, ale zároveň mezi psem a člověkem posiluje pouto.
Výhody a nevýhody krátkodobých půjček

Výhody a nevýhody krátkodobých půjček

Různé nepředvídané situace v každodenním životě mohou způsobit, že nutně potřebujete peníze, ale nemáte je rychle dostupné. Nehoda nebo velká oprava auta, rozbitá pračka nebo poškození domu - situace jsou různorodé.
Zimní pneumatiky v rozměru 195/65 R15: Jak vybrat ty nejlepší?

Zimní pneumatiky v rozměru 195/65 R15: Jak vybrat ty nejlepší?

OUTDOOROVÉ VYBAVENÍ Plánujete jet autem na lyžovačku? Budete v zimě jezdit po zasněžených a zledovatělých silnicích? Kvalitní zimní pneumatiky vám zajistí pohodovou a bezpečnou jízdu. Jakou značku zvolit? A jak se vyznat ve všech
Motýlí dům Papilonia Liberec

Motýlí dům Papilonia Liberec

Motýlí domy Papilonia jsou umístěné v sedmi městech České republiky. Poslední byl otevřen v Liberci. Malí i velcí návštěvníci se v nich setkají tváří v tvář s tropickými motýly. Mohou je pozorovat i fotit z těsné blízkosti bez

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Masožravé rostliny - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 14.-23.6. 14.6.
Beskidy Trophy Polsko, Istebna 20.-23.6. Etapový cyklomaraton 20.6.
Budějovice - Praha České Budějovice 21.-23.6. Vodácký maraton 21.6.
Paddle Cup Trenčín, Váh Vodácké závody pro veřejnost 22.6.
Kamenický cyklomaraton Kamenice nad Lipou Horská kola 22.6.
Dračí lodě Brno, přehrada 22.-23.6. 22.6.
Valachy Man Nový Hrozenkov 22.-23.6. Triatlon 22.6.
Loire 725 - vodácký maraton Francie, Roanne 16.-22.6. 22.6.
Pojizerský triatlon Bakov nad Jizerou, koupaliště Plavání, kolo, běh 23.6. 10:00
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 7.-23.6. 23.6.

Diskuse

Effective scab punched-ou... arojadis, 22.6.2024 4:46, 15 příspěvků
IsmaelEvirm Shanebal, 22.6.2024 4:25, 13 příspěvků
Guidelines generic atorva... uboqapiltatu, 22.6.2024 4:15, 15 příspěvků
Because buy amodex online... idorigihigiza, 22.6.2024 3:48, 15 příspěvků
Keep disk alin findings, ... ijifizodljule, 22.6.2024 3:13, 15 příspěvků
Dichaelrerce Stephenjense, 22.6.2024 2:46, 13 příspěvků
What attach androgens var... sixozowego, 22.6.2024 2:44, 15 příspěvků
Sharp parathyroidectomy c... osiyifebsaam, 22.6.2024 2:44, 15 příspěvků
The organelles, sitting; ... iineboo, 22.6.2024 2:12, 15 příspěvků
With synovitis, palatal g... pudehayoxar, 22.6.2024 2:11, 15 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Mořské kajaky Horydoly Open, 17.6.2024 12:10
Cyklistický závod L´Etape... Horydoly , 15.6.2024 3:43
Pádlojízda po Vltavě Horydoly , 4.6.2024 12:39
Vodácké závody 2024 Horydoly , 4.6.2024 12:30
Středočeský kraj se připo... Horydoly , 4.6.2024 2:30
Nebuďme vesmírným zákonem... milan šupa, 29.5.2024 19:47
Malý ukrajinský Picasso Horydoly , 21.5.2024 12:59
Re: Bikesraz na Vysočině Horydoly , 17.5.2024 12:22