Řeky AKTUÁLNĚ 2014

Řeky AKTUÁLNĚ 2014
Malá Ohře. Kajakářka u Kostelce nad Ohří.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

Voda pro vodáky teče jenom někde a někdy. Přinášíme informace, které by vás mohly zajímat, pokud se chystáte na prázdninové putování po řece i víkendové splutí potoka. Přidáváme tipy ze zahraničí.

Průběžně přijímáme a obratem uveřejňujeme jakékoliv poznatky o řekách a potocích. Zajímají nás zejména fotografie, splavnost, překážky a nebezpečná místa. Velmi rádi informujeme o službách u řek, dopravě a všem, co s vodáctvím souvisí. Info: redakce@horydoly.cz

27. prosince

Vltava

Tréningový vodácký kanál na Štvanici v Praze. 

27. prosince

Botič

Redakce DESÍTKA.cz zaznamenala rok 2014 ve fotogalerii Botič 2014.

Zamrzlá Hostivařská přehrada.

12. listopadu

Vltava

Po měsíční odstávce byl spuštěn provoz umělého vodáckého kanálu v Praze - Troji. Voda je vodákům k dispozici do 16. listopadu 8 - 18 h a dále celou zimu 9 - 17 h každý den. Omezit provoz kanálu mohou povodně nebi zamrzlá hladina.

Horydoly.czKde to je? Vodácký kanál Praha Troja

Vypuštěný vodácký kanál Troja.

29. října

Botič

Koryto horního Botiče bylo vyčištěno a vyřezáno mezi dálničním mostem u Průhonic a Křeslicemi. Jez pod Fantovým mlýnem je rozvalený. Stezka podél potoka z Osnic až do Hostivaře (červená turistická značka) je opravená, částečně asfaltová a částečně štěrkovaná. Je sjízdná pro horská i trekkingová kola. Cyklostezka pokračuje podle cykloturistického značení dál až do Podskalí, kde Botič ústí do Vltavy. Částečně se jede po ulicích.

27. září

Lužnice

Na vodu už jezdí jenom skalní vodáci. Nová řeka na Lužnici hostí jen pár posádek denně a na hladině vládne klid.

Lužnice, Nová řeka, Stříbrnický most.

21. září

Ostravice

Na jezu Ostravice ve Frýdku-Mistku se utopil mladý muž, když do válce pod ním skočil pro svého psa. Hasiči vytáhli jeho mrtvolu až po čtvrthodině.

Horydoly.czNebezpečné jezy zabíjejí, protože je tak investoři postavili

20. září

Berounka

Během letoška se zěmnily podmínky na několika jezech na Berounce. Kaceřovský jez byl rekonstruován a v levé části je nově propust pro sportovní lodě. Jez v Nižboru byl opraven a v rámci stavby malé vodní elektrárny byl vybudován nesjízdný rybí přechod. Dlouhé přenášení usnadňují kolejda, která dal k dispozci soukromý majitel. Jez v Berouně vloni přišel o pěknou dlouhou dřevěnou šupnu během povodní a ta nebyla do dneška opravena.

19. září

Rokytka

V korytě Rokytky se pracuje. Nedoporučujeme ji sjíždět ani za přívalových dešťů, které se v příštích dnech snesou na Prahu.

15. září

Otava

Jez na Křemece na Otavě je opravován a u levého břehu se právě staví vodácká propust. Václavský jez v Písku takovou propust letos dostal. Obě propusti významně zlepšují bezpečnost vodní turistiky.

4. září

Hostačovka

Ve Vilémově spadl most přes Hostačovku, který se právě opravoval. Trosky mostu uvěznily pět dělníků, kteří pod ním pracovali. Na jejich záchraně pracují hasiči.

3. září

Hron

Vodácký kemp v Šášovském Podhradí je na prodej.

Hron. Vodáci suší mokré oblečení.

1. září

Ohře

Na třech jezech na Ohři se staví rybí přechody, které budou zároveň sloužit vodákům k bezpečnějšímu zdolávání jezů. Úpravy probíhají na jezech v Jindřichově u Chebu, v Lokti a u Černého Mlýna. Jez v Lokti stál 8,5 milionu korun, v Jindřichově 12,8 milionu korun a u Černého Mlýna 17,3 milionu korun. 

Horydoly.czOhře: vodácký průvodce a kilometráž

Oprava jezu v Lokti (foto Martin Suchý):

28. srpna

Ploučnice

"Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že někteří majitelé přilehlých pozemků u Ploučnice zužují profil toku Ploučnice tím, že dosypávají břehy, uskladňují dřevo a jiný materiál, a tím snižují kapacitu průtoku v rizikových situacích při jarním tání, či letních přívalových deštích. V některých místech byly zjištěny i nedovolené stavby, jako různá oplocení, či kolny. V samotném toku byla zjištěna posekaná tráva, kterou zřejmě nějaký výtečník nasypal do vody, místo aby tuto třeba zkompostoval. Z tohoto důvodu vyzývám všechny občany, aby do toku či na břehy našich vodních toků nevhazovali žádné odpady, neskladovali zde materiály, které mohou ucpat při zvýšení hladiny propustě či mostky a řádně se starali o břežní porost," píše starosta Osečné Jiří Hauzer ve své zprávě pro občany. "Upozorňujeme s ohledem na zákon 254/2001 Sb. § 67 čl. (2) Zákon o vodách (vodní zákon), že na březích žádných toků se nesmí nic umísťovat ani skladovat! Žádám tedy všechny spoluobčany o dodržování těchto protipovodňových pravidel a o následné odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku Ploučnice, Zábrdky a Druzcovského potoka."

15. srpna

Hron

Vodácká půjčovna Dronte předčasně stáhla z Hronu všechny své klienty kvůli 1. povodňovému stupni na řece. Několik lodí nenávratně uplavalo z tábořišť během rychlého stoupání hladiny.

Kemp Šášovské Podhradie za velké vody.

13. srpna

Vltava

V uplynulém víkendu splulo Vltavu deset tisíc vodáků. Od začátku roku jich po Vltavě plulo asi 150 000. To je kvalifikovaný odhad České televize.

12. srpna

Morava

Na řece Moravě platí zákaz splouvání od vodní elektrárny Chomoutov k jezu Řepčín v době 1. září 2014 - 28. února 2015. Důvodem je průběžné kácení topolů kanadských, které na březích jako nepůvodní dřeviny dožívají.  

1. srpna

Blanice

Jihočeská Blanice a Zlatý potok vystoupaly včera na 3. povodňový stupeň a teď se vracejí do normálu. Stále mají však dost vody na splutí. Je samozřejmě nutné dodržovat pravidla obezřetnosti při plavbě po povodni.

25. července

Lužnice

Střední Lužice má teď hodně vody z dešťů a je třeba dávat velký pozor na nebezpečné jezy v čele se zabijákem Pilařem. Na dolní tok pod Tábor voda teprve přitéká.

Horní Lužnice Weitra - Suchdol
Střední Lužnice Suchdol - Tábor
Dolní Lužnice Tábor - Bechyně

Lužice, nebezpečný jez Pilař.

24. července

Labe

V Brandýse nad Labem využívají umělý kanál nejen vodáci, ale také surfeři.

23. července

Středočeské říčky a řeky

Zvedly se hladiny řek a říček ve středních Čechách. Dá se splout za vyšší až vysoké vody například Kačák, Kocába, Litavka a dolní Berounka

17. července

Sáva Bohinjka

Splutí řeky Sáva Bohinjka v Julských Alpách je zpoplatněné a letos se kontrola výběru peněz přitvrdila. Platí se 2 eura za osobu a den anebo 5 eur za týden. 

13. července

Rybí přechody

Návrh standardu Rybí přechody zveřejnila k připomínkování Agentura ochrany přírody.

12. července

Svratka

Meandry Svratky u Milov byly vyhlášeny přírodní rezervací. Pro vodáky ani turisty se nic nemění, vstup ani splutí není zakázáno. Horní tok Svratky je v těchto místech zarostlý a močálovitý. Na jaře ho občas spluje parta kajakářů.


Zobrazit místo World of rivers. Světové, české a slovenské řeky. na větší mapě

11. července

Křemelná

Šéf národního parku Šumava a ministr životního prostředí začali mluvit o zpřístupnění pro turistiku Modrého sloupu pod Roklanem a údolí řeky Křemelné. Snad se tedy i naše genetrace vodáků dočká, že bude moci legálně splout nejkrásnější šumavskou řeku tak jako naši otcové a dědové.

4. července

Málo vody a sucho

Celá Česká republika je zasažena suchem a většina řek se dá splout jen s obtížemi. Splavné minimum nabízejí dolní Ohře z Kadaně, střední a dolní Jizera z Malé Skály, Labe od Dvora Králové, Dyje pod Znojmeme, střední Sázava z Ledče do Týnce a Vltava z Českého Brodu. Mělčiny se už začaly objevovat na Otavě, Berounce a Lužnici. Suché jsou toky v západních Čechách - obvykle celoročně sjízdné řeky jsou teď vyschlé, jedná se zejména o Radbuzu, Úhlavu, horní Ohři a Mži.   

25. června

Odra

Na začátku prázdnin se na severomoravské Odře koná několik zajímavých vodáckých akcí:
27. června:  Bohumín, Prázdninový kolotoč - zahájení
28. června: Starý Bohumín, Odemykání meandrů Odry
29. června: Věřňovice, WIANKI - pódiová vystoupení
4.-7. července: Chalupki, MOE - závod na kánoích nebo kajacích

24. června

Sázava

V Jílovém bude zcela uzavřena Nádražní ulice kvůli opravě po loňských povodních v době od 28. června do 10. srpna. Nejkratší cesta z Prahy na Sázavu tedy je na prázdniny mimo provoz. 

13. června

Voda ubývá, ale řeky se dají ještě vybrat

Hladiny řek klesají. I velké toky se dostávají na hranici splavnosti. Ze standardních vodáckých túr to jsou Ohře z Karlových Var, Morava z Hanušovic, Sázava z Ledče a také z Týnce, Berounka z Křivoklátu, Lužnice z Tábora, Ploučnice z Mimoně a Úhlava z Přeštic.

Dobře sjízdné jsou díky přehradám Vltava z Vyššího Brodu, Želivka z Želiva a o víkendu se bude pouštět na závod Blanice. Dost vody mají také dolní Úpa a dolní Metuje, Tichá Orlice, Divoká Orlice z Kostelce, Orlice z Týniště, Otava ze Sušice, střední a dolní Morava, Loučná z Zámrsku, Jizera z Malé Skály,   

9. června

Svratka

Vjezd autem a táboření pod Vírskou přehradou na Svratce zakázal správce Povodí Moravy. Přístup do areálu vodácké slalomové dráhy zdarma je stále možný, ale pouze pěšky či s lodí v rukou. Důvodem je znečištění břehů od vodáků, které již povodí nezvládá uklízet.  

Horydoly.czVíce o Svratce: Vodácký průvodceReportáž ze splutí, Slalomová trať Vír

4. června

Mohelnice

Princezna beskydských řek Mohelnice získala nazpátek svoji ukradenou korunku. V roce 2010 nechal tehdejší správce toku Lesy České republiky zasypat nádherný dvoumetrový přírodní stupeň poblíž obce Krásná hned u silnice. Během letošních povodní řeka navozený štěrk sama odplavila a znovu se tak vrátila do původní krásy. Stupeň je sice náročný na splutí a zajištění bezpečnosti, ale není záludný jako mnohé jezy vytvořené člověkem. 

1. června

Kouřimka

Vodní tok nazývaný Vavřinecký potok, níž potom Výrovka a Kouřimka sice mírně opadl a už nehrozí jeho vylití ze břehů, ale stále je dobře sjízdný už od Vavřineckého rybníka až k ústí. Od Kouřimi má vyčištěné koryto, stále je však třeba dávat na náhodně spadlé stromy do proudu, případně jiné překážky.

31. května

Jevanský potok

Na hranici sjízdnosti je Jevanský potok nejméně pod Jevanským rybníkem. Pod Šáchorem je už sjízdný plně na kajaku.

30. května

Kde teče hodně vody?

Velké množství vody protéká dolní Berounkou. Beroun hlásí 1. povodňový stupeň a dolů ku praze bude hladina ještě stoupat. Pro vodáky je sice radost svézt se na rychlé a peřejnaté vodě, ale je potřeba zastavovat hodně vysoko před jezy, protože ty jsou za tohoto stavu vody všechny zabijáci kvůli velkým vodním válcům pod nimi. Podívejte se, jak vypadají na dolní Berounce jezy za střední vody.

Vodákům nahrává zvýšená hladina horních toků řek v Novohradských horách, která dosahuje těsně po 1. povodňový stupeň. Sjízdné jsou teď Černá, Malše a horní tok Lužnice až z rakouské Weitry. Nebezpečí hrozí na jezech Malše pod Římovem a také v bludišti křoví a slepých ramen na Lužnici mezi Gmündem a Suchdolem.

28. května

Přítoky Berounky

Povodně hrozí na Plzeňku, protože přítoky Berounky stoupají. Bradava, Úslava a Klabava se blíží ke 3. povodňovému stupni. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně úzké toky a v některých úsecích neudržované, plavba po nich by teď byla neúměrným rizikem.

Vloni se na Úslavě za stejné situace utopil kajakář!

27. května

Belá

Dvoutýdenní zákaz splutí platí na Belé pro komerční vodácké společnosti. Koryto řeky je zavalené napadanými kmeny po vichřici ve Vysokých Tatrách. Splutí se nedoporučuje ani pro ostatní vodáky na nafukovacícj kanoích a raftech. Kajakáři musejí neustále přenášet zablokovaná místa v korytě.

25. května

Botič

Hostivařská přehrada vypouští celý den vodu na hranici dostatečné ke splutí.

Botič, stupeň pod Jižní spojkou za nižší střední vody.

17. května

Dněpr

Sovětské plány na odklonění toků obrovských řek se pravidleně vracejí na scénu. Temtokrát se rozhodl přesměrovat Dněpr vlivný ruský komunista Vladimi Žirinovskij. Chtěl by potrestat Ukrajinu a odvést vodu z jejího území. Neuvědomuje si však, že by poškodil především Bělorusko nedostatkem vody a ruský region okolo Smolensku přílišným množstvím vody. Ukrajina má své vody dost především z jejích vlastních přítoků Dněpru. Všechny sovětské megalomanské stavby určené k odvádění vody z přírodních toků do pouští nebo do zemědělských oblastí dosud vedly jen k ekologickým katastrofám a zároveň na nich Rusko vyplýtvalo mnoho životů svých lidí, ať už umírali brigádníci nebo vězňové, a také astronomické finanční částky. 

16. května

Beskydské řeky

Voda zvolna opadává po silných deštích. O víkendu by s velkou opatrností měla být sjízdná Bečva na celém toku, Bystřička pod přehradou, Olše a Osoblaha.

13. května

Hladiny se zvednou na východní Moravě

Silné deště před víkendem očekávají meteorologové na východní Moravě. Ještěš nevědí, zda se řeky vylijí z koryt, ale určitě se velmi zvednou jejich hladiny. To je na jednu stranu pro vodáky dobrá zpráva, protože toky v Beskydech, Javorníkách a ve Slezsku budou mít dostatek vody, ale na druhou stranu budou proudy daleko nebezpečnější.

Horydoly.czŘiďte se těmito pravidly: Plavba po povodni a Plavba s dětmi

6. května

Steyr

Rakouská řeka Steyr je na celý květem uzavřena pro splutí a zároveň je zákaz vjezdu na silnici podél horního toku. Na mostě přes Weissenbach na silnici ze Steyrbrücke do Hinterstoderu probíhají stavební práce do 30. května. 

2. května

Metuje

Jez pod Šestajovicemi na Metuji byl vybaven sklopným stavidlem o výšce jeden metr. Při plavbě po Staré Metuji, která odbočuje před jezem vlevo, můžeme využít nadlepšené hladiny.

1. května

Historie povodní v Praze

Muzeum hlavního města Prahy otevřelo výstavu Historie povodní v Praze. Týká se nejen Vltavy, ale také Berounky, Botiče, Rokytky a dalších pražských potoků. Výstava se koná do 19. října. Komentované vycházky k výstavě se konají 6.5., 27.5., 24.6., 9.9. a 23.9. vždy od 16:00 h a začínají před kostelem sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě.

24. dubna

Saalach

Po víkendové smrtelné nehodě českého kajakáře na Saalachu, byl nebezpečný sifon označen a zabezpečen lanem, po kterém se může vodák vtažený pod skálu vyšplhat nad hladinu. 

23. dubna

Vltava

Na horní Vltavě se koná Mistrovství světa v muškaření v termínu 27. května až 2. června. Vodáci by se tedy měli řece v tu dobu raději vyhnout.

22. dubna

Otava a Malše

Z důvodu nedostatku vody v řekách se ruší hromadné rekreační splutí Malše (26. dubna) a v menším měřítku se přesouvá na Vltavu. Zrušen je také Český pohát vodáků na Otavě (26. dubna).  

10. dubna

Moravice a Kamenice

Kvůli nedostatku vody v přehradních nádržích se neuskuteční vodácké akce na Moravici (plánovaná na 19.-20. dubna) a na Kamenici (26. dubna). Podniky Povodí odmítly upustit vodu do koryta pro zábavu vodáků.

7. dubna

Vltava

Sezona pražských přívozů trvá od 29. března do 28. října. Pluje se na předplatné open card, jízdenky městské hromadné dopravy, nebo je možné platt u převozníka rovnou penězi. Přeprava jízdních kol je zdarma. 

Vltava. Přívoz Libčeves - Máslovice.

27. března

Odra

Vodácké splutí Odry je zrušeno. Kvůli suchu nepustí správce nádrže žádnou nadlepšenou vodu do koryta. řeky. Neruší se ale ceremoniál otevření řeky, který se uskuteční v sobotu 29. března u Maria skaly přesně v poledne.

24. března

Ohře

Vodohospodáři začali napouštět obrovské jezero Medard na místě stejnojmenného uhelného velkolomu. Voda přitéká z koryta Ohře a pod Citicemi tedy lze po několik let očekávat nižší stav vody.

22. března

Vltava

Šítkovský a Staroměstský jez na Vltavě v centru Prahy jsou sjízdné přes korunu v celé šířce. Hladina řeky je velmi nízko.

9. března

Sázava, Berounka, Vltava

Velké řeky nad Prahou mají maálo vody. Berounka z Černošic je nesjízdná kvůli vyschlým štěrkovým prahům. Sázava je těsně nad hranicí sjízdnosti na Svořidlech i pod Krhanicemi. Vltava je sjízdná díky Vltavské kaskádě od Českých Budějovic do Prahy, ale břehy jsou díky nízké hladině plné bahna a kamení. Místy vystupuje z vody stará říční navigace.

Berounka. Pohled proti proudu k Radotínskému přístavu.  

8. února

Bečva

V Oseku nad Bečvou už podruhé během několika dní zmizela záchranná lana na nebezpečném jezu. 

23. ledna

Gottleuba

Vodácký průvodce ukazuje nejtěžší úsek řeky - Pět kaskád bez vody.

8. ledna 

Botič

Novou lávku přes Botič postaví městská část Praha 10 mezi ulicemi Přípotoční a Ukrajinská. Dosavadní mostek pro pěší bude stržen a nahrazen větší, který budou moci v případě potřeby projet i záchranářská auta.

1. ledna

Jizera

Všechny malé říčky v Pojizeří klesly pod stav sjízdnosti, protože se ochladilo. Jizera z Malé Skály do Turnova ale zůstává stále plná vody. V zimě otevřená hospoda Zrcadlová koza každý víkend v sobotu a neděli.

Jizera u Zrcadlové kozy na Silvestra.

Horydoly.cz Řeky AKTUÁLNĚ

20132012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

Prozkoumejte rubriku ŘEKY: Vodácké průvodce

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Zahořanský potok

Zahořanský potok: Přes zimu se utrhali okraje několika brodů a jsou teda pod nima kusy betonu, takže bacha na lodě hlavně nafukovačky.

Reaguj
Botič

Botič nechali vyčistit obecní úřady v Újezdci a Křeslicích před 14 dny, dělali to částečně dobrovolníci.

Reaguj
"Ekologické" elektrárny

Sázava z Krhanic se už skoro nedá- Elektrárníci sebrali z koryta vodu a přes kameny se přetahuje

Reaguj
Plavba z Kouřimi

Plavbu z Kouřimi na lodích po Kouřimce (alias Výrovce) lze každému vřele doporučit. Koryto je tam opravdu krásně prořezané, čisté, čisťounké jako slovo Páně. Zvláště vhodné pro rodiny s dětmi, letní vodáky a těžké pohodáře. Před vyplutím by však určitě neměli opomenout dohledat článek na těchto stránkách s poetickým názvem "Prasečí peklo na Výrovce" a důkladně, opravdu důkladně ho prostudovat....

Reaguj
Celkem 4 příspěvky v diskuzi


registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Libuňka, říčka v Českém ráji

Libuňka, říčka v Českém ráji

RIVER GUIDE Libuňka odvodňuje značnou část Českého ráje. Říčka pramení na úbočí vrchu Kozlov a ústí do Jizery v Turnově.
Moravská Dyje a rakouská Thaya

Moravská Dyje a rakouská Thaya

RIVER GUIDE
Vltava: vodácký průvodce a kilometráž

Vltava: vodácký průvodce a kilometráž

RIVER GUIDE Vltava měří od pramene k ústí 433 kilometrů. Splout se dá z Kvildy (424 km), ale povoleno je to na jaře až z obce Borová Lada (416 km), za dobrých vodních
Řeky AKTUÁLNĚ 2023

Řeky AKTUÁLNĚ 2023

Voda pro vodáky teče jenom někde a někdy. Přinášíme informace, které by vás mohly zajímat, pokud se chystáte na prázdninové putování po řece i víkendové splutí potoka. Přidáváme tipy ze zahraničí.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
FESPO - veletrh Švýcarsko, Curych 2.-5.2. 2.2.
Vacances - veletrh Belgie, Brusel 2.-5.2. 2.2.
Balttour - veletrh Lotyšsko, Riga 3.-5.2. 3.2.
Batmassan - veletrh Švédsko, Göteborg 4.-12.2. Lodě 4.2.
Reisen - veletrh Německo, Hamburg 8.-12.2. Turismus a karavaning 8.2.
Nauticampo - veletrh Portugalsko, Lisabon 8.-12.2. Turismus a karavaning 8.2.
Brněnský kilometr - otužilci Brno, Bystrc, Svratka   11.2.
BIT - veletrh Itálie, Miláno 12.-14.2. Cestovní ruch 12.2.
AIME - veletrh Austrálie, Melbourne 13.-15.2. 13.2.
IMTM - veletrh Izrael, Tel Aviv 14.-15.2. Cestovní ruch 14.2.

Diskuse

Neseriózní text Ondra, 5.2.2023 16:33, 2 příspěvky
Rychlá a spolehlivá nabíd... Dragounova Jaroslava, 5.2.2023 10:25, 1 příspěvek
Meindl Perfekt Maťo, 4.2.2023 19:40, 14 příspěvků
Nohy v suchu Bretislav, 2.2.2023 18:52, 3 příspěvky
lavina Pišišvor, 2.2.2023 16:14, 2 příspěvky
Článek? Michal, 2.2.2023 13:19, 1 příspěvek
ceny za nocleh Petr, 2.2.2023 12:05, 1 příspěvek
lavina Skiák, 2.2.2023 1:57, 2 příspěvky
Skialp Honza, 31.1.2023 14:27, 16 příspěvků
Etický kodex Syndikátu no... Kuba Turek, 30.1.2023 23:51, 7 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Projekty obnovy mokřadů z... Horydoly , 2.2.2023 17:10
Nový ročník Adapterra Awa... Horydoly , 2.2.2023 16:55
Anytimecar: 7 tipů na top... Horydoly , 2.2.2023 15:53
Běžecké závody 2023 Horydoly , 25.1.2023 20:46
Konvenční turismus je passé Horydoly Open, 20.1.2023 18:30
Pojišťovny varují před vý... Horydoly Open, 20.1.2023 18:23
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:21
Re: Pojištění Horydoly Open, 20.1.2023 18:19