Není outdoorových nožů!

Není outdoorových nožů!
Konstrukce "full tang". Nůž je od špičky ostří po patku vyroben z jednoho kusu oceli.
Autor snímku René Kujan
SDÍLEJ:

Již v době kamenné si člověk vytvořil účinný nástroj i zbraň – nůž. Kamenný úštěp (čepel) připevnil k rukojeti. Od té doby uběhla tisíciletí, ale nůž má dodnes stále úchopovou a řeznou část, tedy rukojeť a čepel. S objevem výroby a zpracování kovů je kámen nejprve nahrazen bronzem, posléze železem a ocelí. Stejně jako se specializují jednotlivé činnosti člověka, specializují se i nože. V průběhu 19. století se rozvíjí v Evropě průmyslová výroba, což s sebou přináší i velké rozšíření sortimentu nožířských výrobků. Dnes, na počátku 21. století je sortiment výrobků tak široký, že se v něm lze jen obtížně orientovat.

Není outdoorových nožů!
Víceželízkový "švýcarák". Za povšimnutí stojí malé kleště.
Autor snímku René Kujan
Jak na to

S výběrem vhodného a kvalitního nože se můžete popasovat ve dnech 8. - 9. září na XXII. Mezinárodní prodejní výstavě nožů a chladných zbraní s doprovodným programem!

Na trhu jsou k mání jak nože tovární, tak nože řemeslně vyrobené. Kvalitní i méně kvalitní. V katalozích lze najít i nože označované jako outdoorové, avšak outdoorový nůž jako takový neexistuje. Vlastně ani v plném smyslu slova nemůže existovat, a to proto, že výraz outdoor (za dveřmi) nevyjadřuje nějakou zcela specifickou činnost, nýbrž pobyt v přírodě spojený s aktivní činností, počínaje krátkodobým pobytem v přírodě, přes náročné vysokohorské túry, horolezectví a pobyt v divočině až po cykloturistiku, lyžování či potápění. Každá taková činnost klade jiné nároky na vybavení. Nože, které jsou v současnosti nabízeny jako outdoorové, vycházejí vstříc módě a jedná se pouze o obchodní strategii.

Kup si náš nůž, nebo zhyň!

Výběr nože pro outdoorové aktivity musí proto vycházet z konkrétní činnosti, kterou hodláme vykonávat. Nemalou úlohu při výběru nože však bude hrát i osobnost toho, kdo nůž kupuje, a tudíž i jeho ovlivnitelnost reklamou. U reklamy se zastavíme. To, že prodej některého výrobku, v našem případě nože, je podporován reklamou, není zárukou toho, že nůž je opravdu tak kvalitní, jak se v reklamě uvádí. Nechci tím říci, že jistá firma vyrábí špatné nože. Jen není vždy pravda to, co se říká či předvádí. Jeden příklad za všechny. Vlastním propagační videokazetu označenou COLD STEEL PROOF. Když jsem při její projekci sledoval, co se dá s nožem všechno dělat, nevěřil jsem svým očím. Pokud bych kazetu rozbalil a obal zahodil, bezesporu bych došel k závěru, že je to nůž, který za ty peníze stojí, nůž který vydrží vše, nůž na který se dá stoprocentně spolehnout, tedy nůž který musím mít! Já jsem však kazetu rozbalil, ale lístek přilepený na přebalu jsem si schoval. A na něm stojí: “UPOZORNĚNÍ!!! Testy nožů COLD STEEL jsou extrémní a pouze demonstrativní. Testy tedy nelze běžně aplikovat! V případě provádění podobných testů zaniká automaticky záruční lhůta poskytovaná na nůž. Vedle toho se nemůžeme ani spolehnout na to, že nůž tzv. značkový je zcela vyroben danou firmou. Rozhodnut se musíme sami. Rozhodování však značně usnadní, máme-li alespoň základní znalosti o konstrukci, materiálech a rozdělení nožů.

Pevný, nebo zavírací?

Nože s pevnou čepelí
Čepel a rukojeť tvoří jeden celek. Z hlediska praktičnosti je nejlepší, pokud je čepel se stopkou a stopka pak opatřena střenkami, či zastříknuta do syntetického materiálu. Toto konstrukční řešení je nejpevnější a takový nůž je vhodný i na poměrně hrubé práce. Výhodou je i to, že pokud dojde k poškození střenek či nástřiku, lze je nouzově nahradit − omotat šňůrou, látkou atp. Ne tak pevné je konstrukční řešení, kde čepel přechází v trn. Šířka trnu je značně menší než šířka stopky a zeslabení na přechodu pak snižuje pevnost. Nicméně tento konstrukční způsob je běžně používán a za běžných situací je pevnost dostačující. Je však nutné, aby trn procházel celou rukojetí.

Nože zavírací
Ha rozdíl od otevřených nožů je u zavíracích nožů čepel pohyblivá a po zavření je skryta v rukojeti. Pokud je nůž víceželízkový (má více čepelí či jiné nástroje), lze do rukojeti skrýt všechna želízka. Základní variantou je nůž s jednou čepelí. Běžné víceželízkové zavírací nože mají velkou a malou čepel, otvírák konzerv a korunkových závěrů, vývrtku, případně bodec. Existují však modely s mnoha jinými nástroji včetně kleští, takže jsou obdobou nářaďových nožů. Výhodou zavíracích nožů je jejich bezpečnost při nošení, a pokud se nejedná o atypické výrobky, i jejich malá hmotnost. Lze je tedy mít stále při sobě. Další výhodou je, že zavírací nůž může být opatřen různými potřebnými nástroji.

V poslední době byl odstraněn hlavní nedostatek – zavírací nože již lze otevírat jednou rukou. Firma Spyderco začala u svých nožů používat okrouhlý otvor v čepeli a konkurenti vzápětí začali své nože opatřovat otvory různých tvarů. Kromě otvorů jsou dnes nože vybaveny i jinými systémy umožňujícími jednoruční otvírání – destičky umístěné souběžně se hřbetem čepele, vrubovaná kolečka na hřbetu, kotoučky či kolíčky umístěné na jedné nebo obou stranách čepele. Některá konstrukční řešení umožňují otevírání nože pravou i levou rukou. Toto řešení ocení hlavně leváci. Důležitým prvkem při výběru nože je zajišťovací prvek čepele. Existuje mnoho systému jištění čepele. V současné době je nejrozšířenější systém s neuzamčenou čepelí, kdy čepel je opřena o hřbetní pružinu.

Tento systém je použit i na takzvaných důstojnických nožích švýcarské firmy Victorinox. Pro běžné práce je to systém spolehlivý a bezpečný. Při náročnějších pracích, kdy tlak není vyvíjen kolmo na ostří (například bodání), hrozí nebezpečí sklopení čepele a následné poranění prstů. Zvlášť u větších nožů je proto vhodné zvolit systém s uzamčenou čepelí. Velmi účinným, spolehlivým a lehkým systémem je mechanismus se hřbetní pojistkou. Podstatou této pojistky je dvouramenná páka nasazená na čepu tak, že může vykonávat kývavý pohyb. Páka je pak na jedné straně opatřena pravoúhlým výstupkem, který zapadá do výřezu odpovídajícího tvaru v zadní části čepele. Opačná část páky se opírá o pružinu, která bývá zpravidla plochá. Stlačením páky na straně pružiny dojde k nadzdvižení druhého konce páky. Tím se čepel uvolní a lze ji zavřít. Aby mohla být stlačena, musí být pružina na straně opatřena výstupkem. Ten buď přečnívá nad úroveň rukojeti, nebo je položen do její úrovně. V druhém případě musí být na obou stranách rukojeti vybrání umožňující stlačení ovládacího výstupku. Zajištění čepele se děje automaticky po úplném otevření nože.

Dalším, dnes velmi užívaným systémem jištění čepele je takzvaný liner lock – v české terminologii se užívá název pružinová přepážka. Tento starý a téměř zapomenutý mechanismus pocházející z roku 1906 znovuobjevil americký nožíř Michael Walker. Ten původní řešení mírně inovoval a nechal si jej patentovat. Pojistka je zde vlastně velká plochá pružina umístěná mezi příložkami. Jakmile je čepel zcela otevřena, pružina se uvolní a zapadne za její zadní konec. Tím je čepel zajištěna. K zavření čepele je třeba pružinu odtlačit zpět. Na tomto principu existuje několik konstrukčních řešení využívající stejný princip v různých obměnách.

Při výběru zavíracího nože si ohlídejte, aby se čepel nehýbala do stran a aby se ostří v zavřeném stavu nedotýkalo jiné kovové části nože.

Podle peří poznáš ptáčka, podle střenky zavíráčka

Záchranářské nože
Záchranářské nože, jak vyplývá z názvu, jsou určeny pro záchranu, a tudíž jsou jimi vybavovány takové složky, které mají v popisu práce záchranu osob – záchranáři, hasiči, policisté atp. Je ale vhodný i do automobilu a se vší pravděpodobností vyhoví i parašutistům. Tyto nože musí mít celou čepel zubatou, neboť slouží v první řadě k rychlému řezání lan, popruhů nebo jiných vláknitých látek vyrobených ze syntetických materiálů. Navzdory tomu, že tyto nože mají velmi specifické určení, staly se na trhu poměrně žádané.

Nářaďové nože
Již začátkem minulého století navrhovali francouzští a američtí výrobci nářaďové nože, ale k jejich rozšíření nedošlo. V osmdesátých letech minulého století oprášil tuto myšlenku novopečený americký inženýr Tim Leatherman, považovaný dnes za tvůrce moderních nářaďových nožů. První nůž, který navrhl, Pocket Survival Tool, nebyl výrobci přijat, a tak si pan Laetherman založil vlastní firmu. Evropští nožíři dlouho tomuto trendu odolávali. Doménou výroby nářaďových nožů se staly USA a pozadu nezůstala ani Čína.

Na rozdíl od víceželízkových zavíracích nožů jsou základem většiny nářaďových nožů kleště, tzv. kombinačky. Nářadí včetně čepele nože je pak uloženo v jedné rukojeti, případně v obou rukojetích. Tyto nože lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou nože, kde se kleště překlopením skryjí mezi ně. Druhou skupinou jsou ty, kde se kleště nezavírají. Jedna část rukojeti je plná páka a druhá je pak dutá a do té se zavírají nástroje i čepel. Výhodou tohoto řešení je, že díky větší robustnosti s nimi lze vykonávat práce s využitím větší síly. První skupina je naproti tomu mnohem kompaktnější. Oba typy jsou ovšem poměrně těžké, a proto jsou dodávány v pouzdře, aby je bylo možné nosit na opasku.

Pokud chceme zakoupit spolehlivý nářaďový nůž, je lépe obětovat při nákupu více peněz a zakoupit výrobek od některé z renomovaných firem.

Tábornické nože
Tábornické nože, jak sám název napovídá, jsou nože určené k činnostem při táboření, tedy k činnostem více či méně prováděným v přírodě. Tábornické nože jsou jak otevřené, tak zavírací. Otevřený tábornický nůž musí být do jisté míry nožem univerzálním. Musí posloužit jak k přípravě stravy, tak k přípravě dřeva na oheň či zbudování přístřeší. Délka takového otevřeného nože je vhodná okolo 15 cm, šířka v rozmezí 2-3 cm a tloušťka čepele 3-4 mm. Zavírací tábornický nůž má masivnější a delší čepel než běžný zavírací nůž a bývá opatřen dalšími želízky. Po pravdě řečeno, název tábornický nůž se dnes v nabídce nožů příliš neužívá díky značné amerikanizaci názvů jak nožů, tak činností, ale i zcela novému pojetí života v přírodě. Vhodný nůž, odpovídající výše uvedenému názvu lze zpravidla najít mezi noži označovanými jako nože bojové, nože pro volný čas, nože na přežití či taktické zavírací nože.Nože na přežití
Zájem o tyto nože vyvolal film First Blood – známý jako Rambo I. Sama myšlenka této koncepce je však mnohem starší. Nůž na přežití má pomoci přežít v mezní situaci. Dá se říci, že tento nůž má mít funkci nože loveckého, tábornického a bojového. Nejčastějším tvarem čepele je bowie, méně pak tvar bolo. Klasický nůž na přežití má na hřbetu pilové ostří. To má své opodstatnění hlavně v případě nutnosti utajení, neboť sekání čepelí působí hluk. Sekání je ovšem mnohem účinnější. Ve verzi, která je nejznámější široké veřejnosti, se jedná o kombinaci velkého otevřeného nože o délce čepele zpravidla 20 cm a „krabičky poslední záchrany“. Tu tvoří dutá rukojeť nože, ve které jsou uloženy drobné předměty jako rybářské háčky, vlasce, zápalky, léky apod. Některé nože jsou opatřeny kompasem či mají odnímatelnou hlavici rukojeti uzpůsobenou k tlučení. Z praktického hlediska se jedná o dobré řešení. Bezesporu výhodnější pro extrémní podmínky je kombinace s velkým otevřeným nožem, případně mačetou či bolem a větším zavíracím nožem.

Bojové nože
Název nože automaticky vyvolává představu, že se jedná o nůž určený k boji muže proti muži, tedy k zabití člověka. K tomuto účelu lze samozřejmě nůž použít také, jako kterýkoliv jiný větší nůž, ale speciálně k tomuto účelu slouží dýka. V současném pojetí je otevřený bojový nůž univerzálním nožem. Slouží k takovým pracím, jako je příprava dřeva na oheň, úprava místa pro spaní, příprava přístřeší, ale i příprava stravy či její konzumace. Moderní bojový nůž je v podstatě modifikací nože tábornického. Z praxe vyplývá, že čepel takového nože by měla být maximálně 20 cm dlouhá, 4 cm široká a 5 mm silná. Pro civilní využití je výhodnější zvolit čepel bez pilky i pilového ostří.

Existují i bojové nože zavírací, které nelze zaměňovat dle některých názorů s noži taktickými. Teoreticky vzato, bojový nůž je zpravidla větší a těžší, čepel pak širší a delší než u taktického zavíracího nože. V praxi však zjistíme, že například některé lovecké nože či nože určené pro volný čas, ale i nože taktické mohou posloužit jako dobré bojové nože.Potápěčské nože
Potápěčský nůž slouží jako universální nástroj k řezání, páčení i sekání a umožňuje potápěči uvolnit se z různých rybářských šňůr, provazů či sítí, pokud se do nich pod vodou zaplete. I když je taková situace ojedinělá, je velmi reálná a proto je potápěčský nůž nezbytnou součástí výstroje každého potápěče ať již se potápí s přístrojem nebo jen na nádech. Potápěčský nůž je jakási pojistka při pobytu pod vodou. Potápěčské nože jsou vyráběny zpravidla jako nože otevřené. Jejich čepel bývá opatřena hladkým ostřím, zubatým ostřím či půlkruhovým zářezem k přeřezávání šňůr, případně i pilkou a to v různých kombinacích. Některé nože nemají hrot. Ten je nahrazen plochou upravenou jako dláto nebo šroubovák. Konec rukojeti bývá někdy opatřen kováním ze stejného materiálu jako čepel, případně trn přečnívá přes rukojeť a tato část pak slouží jako kladivo. Moderní potápěčské nože jsou vyráběny z velmi kvalitních korozivzdorných ocelí. Korozivzdorné oceli s příměsí molybdenu vzdorují i agresivní mořské vodě. S příchodem tvrzené gumy a syntetických hmot se tyto materiály začaly velmi rychle uplatňovat při výrobě rukojetí i pochev. Vedle odolnosti vůči vodě mají syntetické materiály tu výhodu, že rukojeti nožů mohou být barevné. To umožňuje nůž lépe nalézt, vyklouzne-li z ruky. Některé modely mají ve vrchní části rukojeti otvor umožňující protažení šňůry a její upevnění na zápěstí.Lovecké nože
Lovecké nože se vyrábějí jak s pevnou čepelí, tak zavírací. Některé lovecké nože jsou natolik přizpůsobeny své funkci, že jimi lze jen těžko vykonávat jiné práce. Jako příklad lze uvést páráček a zavazák či lovecký tesák. Většina loveckých nožů je však mnohem univerzálnější, neboť slouží k celé řadě aktivit v přírodě, tedy nejen ke stažení a rozporcování ulovené zvěře, ale také úpravě stanoviště, přípravě stravy, rozdělání ohně, nebo i postavení přístřešku. I když ve většině případů, obzvláště v naší republice, je lovecký nůž používán víceméně ke stažení a rozporcování uloveného kusu, zůstávají lovci a myslivci věrni tradici. To je důvodem proč lze i dnes mezi tzv. loveckými noži najít ten potřebný nůž pro naše aktivity.

Vybrat si kvalitní, vhodný a dobrý nůž není vůbec snadné. A my vám to rozhodně neulehčíme ;)

PODĚKOVÁNÍ REDAKCE: Nože ze své sbírky zapůjčil Josef Franc. 

Horydoly.czNože na Horydoly

VÝSTAVA Kudly, nože, dýky

ROZHOVOR Spím s nožem pod polštářem

VODÁCKÝ NÚŽ Gerber River Mate

BUSINESS Victorinox vyrábí nože za půl miliardy franků ročně


Zobrazit místo Outdoor business na větší mapě

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Karambit

Já mám super zkušenost s karambitem. Je ostrý, takže parádně plní svou funkci snad vždycky, když je potřeba, a taky se dobře drží a dají se s ním dělat zajímavé triky. Škoda, že tu nejsou víc rozšířené, uvažoval bych i o nějakém bojovém kurzu.

 • Autor Honza
 • Datum a čas 19.10.2017 20:35
Reaguj
nuz

mám tool od Leathermana a od ,,rybicky,, je to rozdíl. Ono ale fakt zálezí na tom, jak casto a na co se nuz pouzívá. pokud clovek chodí jen na ryby, nebude si kupovat drahej nuz...

 • Autor Marek
 • Datum a čas 23.9.2016 16:31
Reaguj
NOŽE

Zmíním zde za sebe používané "plastové" nože. Hodně záleží, kde budete nůž používat a k čemu - na jednodenní výlet, otevření Májky + naříznutí buřta je nejlepší zavírák, mám Wenger NewRanger 61 a kromě úhlu ostří (ten je neskutečně nešikovnej) je nůž dobrej , ale pro nějakou "práci" to moc není. Nicméně do baťůžku na výlet super. Jako "pracovní" mám několik nožů za pár stovek (nebudu dávat 5000 za nůž, když ho použuji 6x za rok). Mám Moru Army Companion (výbornej pracovní nůž - štípání dřeva, ořezávání větviček a různé nešetrné zacházení zvládá pravůrně), Moru Clasic 2 (ideální na vyřezávání, filetování, prostě drobné práce) v ceně 400 a 300Kč. Jako alternativu a spíše ze zvědavosti jsem  za "pár" korun k Moře přikoupil  HULTAFORS, mám HULTAFORS, TYP HVK GH za 170Kč a díky identickému materiálu (HULTAFORS používá čepele MORY) ani s tímhle neuděláte určitě chybu. 

 • Autor Vašek
 • Datum a čas 14.5.2014 12:08
Reaguj
Problém

Problém je, že jsme jediná země široko daleko, která vůbec neomezuje držení a nošení nožů, třeba v Německu už může být větší zavírák nebo jednou rukou otvíratelný nůž na kriminál. Omezení mají v tomhle směru i Švýcaři, kteří ty nože produkují. V Anglii můžete jít sedět i za odlamovací, nebo pevnější plastovou kudlu, pokud nebudete mít u sebe bumážku, že ji potřebujete k výkonu zaměstnání a právě máte šichtu. Takže při výjezdu bacha na legislativu.

 • Autor Střelec
 • Datum a čas 4.9.2013 08:56
Reaguj
Závidím...

Já mám ten prostřední. Na krájení chleba, mazání paštiky a otvírání konzervy úplně stačí.

Reaguj
Závidím...

...ten nožík se Sandokanem. Úžasnej kousek!

 • Autor Syk
 • Datum a čas 3.9.2013 21:39
Reaguj
Celkem 6 příspěvků v diskuzi


U Českých drah není tolik, kolik se zdá

U Českých drah není tolik, kolik se zdá

Dobrý den, kupoval jsem si jízdenku Praha - Pardubice. Na IDOSu je uvedena cena 114 Kč, ale platil jsem 133 Kč při nákupu přes internet. Co prosím tvoří onen rozdíl?... celý článek

Brno a Moravský kras AKTUÁLNĚ 2018

Horolezci ve Wadi Rum jsou jordánské jedničky

registrovat

Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Turistický informační portál WhereToStay.Tips kde naleznete fantastické rady kde se ubytovat, kde jíst a co vidět, v lokalitách celého světa.

Nejčtenější články

Brno a Moravský kras AKTUÁLNĚ 2018

Brno a Moravský kras AKTUÁLNĚ 2018

AQUALAND MORAVIA Zprávy pro turisty z moravské metropole, Brněnska a Moravského krasu. Novinky a aktuality z Brna.
Moskva chce být třetím Římem

Moskva chce být třetím Římem

Synod Ruské pravoslavné církve vyhlásil ukončení vztahů s Konstantinopolským patriarchátem. Znamená to zrušení výsledku Třicetileté války a popření Vestfálského míru.
U Českých drah není tolik, kolik se zdá

U Českých drah není tolik, kolik se zdá

Dobrý den, kupoval jsem si jízdenku Praha - Pardubice. Na IDOSu je uvedena cena 114 Kč, ale platil jsem 133 Kč při nákupu přes internet. Co prosím tvoří onen rozdíl?

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Dech hor - festival Jilemnice 24.-25.10. 24.10.
Festival dokumentárních filmů Jihlava 25.-30.10. 25.10.
Křižáci - výstava Valtice, zámek 27.4.-28.10. 28.10.
Peru - diashow
Sušice, kino Přednáší Martin Úbl 30.10. 17:00
Panoramatické fotografie Sobotka, Galerie Karla Samšiňáka 18.8.-31.10. Fotografoval Tomáš Vitovský 31.10.
Taipei Cycle - veletrh Taiwan 31.10.-3.11. 31.10.
Po ose zla - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Jiří Kalát. Irák, Írán, Severní Korea 31.10. 18:00
ILTM Asia - veletrh Čína, Šanghaj 31.10.-2.11. Luxusní cestování 31.10.
Guatemala a Arménie - diashow Brno, Práh Přednáší Pavel Svoboda 31.10. 19:00
Peru - diahow
Radomyšl, Kulturní dům Přednáší Martin Úbl 2.11. 19:00

Diskuse

Aňa Aňa, 23.10.2018 16:09, 1 příspěvek
Co tak vážne :-) Veronika, 22.10.2018 9:49, 2 příspěvky
bžunda slovenská Pišišvor, 22.10.2018 9:01, 2 příspěvky
bunda Pavlínka, 21.10.2018 22:20, 3 příspěvky
mám tušení žižkovák, 21.10.2018 0:31, 1 příspěvek
Už se těším na kolo v zah... Vlastimil Dobrovský, 18.10.2018 10:13, 1 příspěvek
Nic moc Karel, 16.10.2018 17:46, 3 příspěvky
batoh boris, 15.10.2018 11:40, 13 příspěvků
Kloubní výživa Rakia, 13.10.2018 13:15, 21 příspěvků
Malá ta, kdo zná jen malý... Roman Siegl, 12.10.2018 16:39, 6 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Želnavský smyk se opraví Horydoly , 24.10.2018 1:42
Dětské autosedačky Horydoly , 23.10.2018 19:26
Markus Dupree anal fucks ... Sophiaraips Sophiaraips, 23.10.2018 3:47
Nemravnost - zákeřný jed,... milan šupa, 18.10.2018 17:24
Re: Prodám chatku. Cena 2... mirunka.mokra@seznam.cz, 17.10.2018 20:02
Martinik ve Slatiňanech Horydoly , 16.10.2018 17:55
Kurz slackline pro začáte... Horydoly , 15.10.2018 9:24
Swiss Food Festival Praha Horydoly , 10.10.2018 23:33