Není outdoorových nožů aneb jak koupit správný

Není outdoorových nožů aneb jak koupit správný
Konstrukce "full tang". Nůž je od špičky ostří po patku vyroben z jednoho kusu oceli.
Autor snímku René Kujan
SDÍLEJ:

RADY DO OBCHODU Již v době kamenné si člověk vytvořil účinný nástroj i zbraň – nůž. Kamenný úštěp (čepel) připevnil k rukojeti. Od té doby uběhla tisíciletí, ale nůž má dodnes stále úchopovou a řeznou část, tedy rukojeť a čepel. S objevem výroby a zpracování kovů je kámen nejprve nahrazen bronzem, posléze železem a ocelí. V průběhu 19. století se rozvíjí v Evropě průmyslová výroba, což přináší rozšíření sortimentu nožířských výrobků. Dnes v 21. století je nabídka nožů tak široká, že se v ním lze jen obtížně orientovat.

Není outdoorových nožů aneb jak koupit správný
Spyderco s klasickým otvorem pro ovládání jednou rukou.
Autor snímku René Kujan

Na trhu jsou k mání jak nože tovární, tak nože řemeslně vyrobené. Kvalitní i méně kvalitní. V katalozích lze najít i nože označované jako outdoorové. Ovšem výraz outdoor nevyjadřuje nějakou zcela specifickou činnost, nýbrž pobyt v přírodě spojený s aktivní činností, počínaje krátkodobým pobytem v přírodě, přes náročné vysokohorské túry, horolezectví a pobyt v divočině až po cykloturistiku, lyžování či potápění. Každá taková činnost klade jiné nároky na vybavení.

Rozhodnut se musíme sami. Rozhodování však značně usnadní, máme-li alespoň základní znalosti o konstrukci, materiálech a rozdělení nožů.

Pevný, nebo zavírací?

Nože s pevnou čepelí

Pevné nože jsou tvořené čepelí a rukojetí v jednom celku. Z hlediska praktičnosti je nejlepší, pokud je čepel se stopkou a stopka pak opatřena střenkami, či zastříknuta do syntetického materiálu. Toto konstrukční řešení je nejpevnější a takový nůž je vhodný i na hrubé práce. Výhodou je i to, že pokud dojde k poškození střenek či nástřiku, lze je nouzově nahradit − omotat šňůrou, látkou atp. Ne tak pevné je konstrukční řešení, kde čepel přechází v trn. Šířka trnu je značně menší než šířka stopky a zeslabení na přechodu pak snižuje pevnost. Nicméně tento konstrukční způsob je běžně používán a za běžných situací je pevnost dostačující. Je však nutné, aby trn procházel celou rukojetí.

Nože zavírací

Na rozdíl od otevřených nožů mají zavírací nože čepel pohyblivou a po zavření je skryta v rukojeti. Pokud je nůž víceželízkový (má více čepelí či jiné nástroje), lze do rukojeti skrýt všechna želízka. Základní variantou je nůž s jednou čepelí. Běžné víceželízkové zavírací nože mají velkou a malou čepel, otvírák konzerv a korunkových závěrů, vývrtku, případně bodec. Existují však modely s mnoha jinými nástroji včetně kleští, takže jsou obdobou nářaďových nožů. Výhodou zavíracích nožů je jejich bezpečnost při nošení, a pokud se nejedná o atypické výrobky, i jejich malá hmotnost. Lze je tedy mít stále při sobě. Další výhodou je, že zavírací nůž může být opatřen různými potřebnými nástroji.

V poslední době byl odstraněn hlavní nedostatek – zavírací nože již lze otevírat jednou rukou. Například firma Spyderco začala u svých nožů používat okrouhlý otvor v čepeli a konkurenti vzápětí začali své nože opatřovat otvory různých tvarů. Kromě otvorů jsou dnes nože vybaveny i jinými systémy umožňujícími jednoruční otvírání – destičky umístěné souběžně se hřbetem čepele, vrubovaná kolečka na hřbetu, kotoučky či kolíčky umístěné na jedné nebo obou stranách čepele. Některá konstrukční řešení umožňují otevírání nože pravou i levou rukou. Toto řešení ocení hlavně leváci. Důležitým prvkem při výběru nože je zajišťovací prvek čepele. Existuje mnoho systému jištění čepele. V současné době je nejrozšířenější systém s neuzamčenou čepelí, kdy čepel je opřena o hřbetní pružinu.

Tento systém je použit i na takzvaných důstojnických nožích švýcarské firmy Victorinox. Pro běžné práce je to systém spolehlivý a bezpečný. Při náročnějších pracích, kdy tlak není vyvíjen kolmo na ostří (například bodání), hrozí nebezpečí sklopení čepele a následné poranění prstů. Zvlášť u větších nožů je proto vhodné zvolit systém s uzamčenou čepelí. Velmi účinným, spolehlivým a lehkým systémem je mechanismus se hřbetní pojistkou. Podstatou této pojistky je dvouramenná páka nasazená na čepu tak, že může vykonávat kývavý pohyb. Páka je pak na jedné straně opatřena pravoúhlým výstupkem, který zapadá do výřezu odpovídajícího tvaru v zadní části čepele. Opačná část páky se opírá o pružinu, která bývá zpravidla plochá. Stlačením páky na straně pružiny dojde k nadzdvižení druhého konce páky. Tím se čepel uvolní a lze ji zavřít. Aby mohla být stlačena, musí být pružina na straně opatřena výstupkem. Ten buď přečnívá nad úroveň rukojeti, nebo je položen do její úrovně. V druhém případě musí být na obou stranách rukojeti vybrání umožňující stlačení ovládacího výstupku. Zajištění čepele se děje automaticky po úplném otevření nože.

Dalším, dnes velmi užívaným systémem jištění čepele je takzvaný liner lock – v české terminologii se užívá název pružinová přepážka. Tento starý a téměř zapomenutý mechanismus pocházející z roku 1906 znovuobjevil americký nožíř Michael Walker. Ten původní řešení mírně inovoval a nechal si jej patentovat. Pojistka je zde vlastně velká plochá pružina umístěná mezi příložkami. Jakmile je čepel zcela otevřena, pružina se uvolní a zapadne za její zadní konec. Tím je čepel zajištěna. K zavření čepele je třeba pružinu odtlačit zpět. Na tomto principu existuje několik konstrukčních řešení využívající stejný princip v různých obměnách.

Při výběru zavíracího nože si ohlídejte, aby se čepel nehýbala do stran a aby se ostří v zavřeném stavu nedotýkalo jiné kovové části nože.

Nůž Victorinox.

Podle peří poznáš ptáčka, podle střenky zavíráčka

Záchranářské nože

Záchranářské nože, jak vyplývá z názvu, jsou určeny pro záchranu, a tudíž jsou jimi vybavovány takové složky, které mají v popisu práce záchranu osob – záchranáři, hasiči, policisté atp. Je ale vhodný i do automobilu a se vší pravděpodobností vyhoví i parašutistům. Tyto nože musí mít celou čepel zubatou, neboť slouží v první řadě k rychlému řezání lan, popruhů nebo jiných vláknitých látek vyrobených ze syntetických materiálů. Navzdory tomu, že tyto nože mají velmi specifické určení, staly se na trhu poměrně žádané.

Vodácký nůž Gerber River Mate.

Nářaďové nože

Již začátkem minulého století navrhovali francouzští a američtí výrobci nářaďové nože, ale k jejich rozšíření nedošlo. V osmdesátých letech minulého století oprášil tuto myšlenku novopečený americký inženýr Tim Leatherman, považovaný dnes za tvůrce moderních nářaďových nožů. První nůž, který navrhl, Pocket Survival Tool, nebyl výrobci přijat, a tak si pan Laetherman založil vlastní firmu. Evropští nožíři dlouho tomuto trendu odolávali. Doménou výroby nářaďových nožů se staly USA a pozadu nezůstala ani Čína.

Na rozdíl od víceželízkových zavíracích nožů jsou základem většiny nářaďových nožů kleště, tzv. kombinačky. Nářadí včetně čepele nože je pak uloženo v jedné rukojeti, případně v obou rukojetích. Tyto nože lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou nože, kde se kleště překlopením skryjí mezi ně. Druhou skupinou jsou ty, kde se kleště nezavírají. Jedna část rukojeti je plná páka a druhá je pak dutá a do té se zavírají nástroje i čepel. Výhodou tohoto řešení je, že díky větší robustnosti s nimi lze vykonávat práce s využitím větší síly. První skupina je naproti tomu mnohem kompaktnější. Oba typy jsou ovšem poměrně těžké, a proto jsou dodávány v pouzdře, aby je bylo možné nosit na opasku.

Pokud chceme zakoupit spolehlivý nářaďový nůž, je lépe obětovat při nákupu více peněz a zakoupit výrobek od některé z renomovaných firem.

Multitool Leatherman Signal.

Tábornické nože

Tábornické nože, jak sám název napovídá, jsou nože určené k činnostem při táboření v přírodě. Tábornické nože jsou jak otevřené, tak zavírací. Otevřený tábornický nůž musí být do jisté míry nožem univerzálním. Poslouží jak k přípravě stravy, tak k přípravě dřeva na oheň či zbudování přístřeší. Délka takového otevřeného nože je vhodná okolo 15 cm, šířka v rozmezí 2-3 cm a tloušťka čepele 3-4 mm. Zavírací tábornický nůž má masivnější a delší čepel než běžný zavírací nůž a bývá opatřen dalšími želízky. Po pravdě řečeno, název tábornický nůž se dnes v nabídce nožů příliš neužívá díky značné amerikanizaci názvů jak nožů, tak činností, ale i zcela novému pojetí života v přírodě. Vhodný nůž, odpovídající výše uvedenému názvu lze zpravidla najít mezi noži označovanými jako nože bojové, nože pro volný čas, nože na přežití či taktické zavírací nože.Nože na přežití

Zájem o tyto nože vyvolal film First Blood – známý jako Rambo I. Sama myšlenka této koncepce je však mnohem starší. Nůž na přežití má pomoci přežít v mezní situaci. Dá se říci, že tento nůž má mít funkci nože loveckého, tábornického a bojového. Nejčastějším tvarem čepele je bowie, méně pak tvar bolo. Klasický nůž na přežití má na hřbetu pilové ostří. To má své opodstatnění hlavně v případě nutnosti utajení, neboť sekání čepelí působí hluk. Sekání je ovšem mnohem účinnější. Ve verzi, která je nejznámější široké veřejnosti, se jedná o kombinaci velkého otevřeného nože o délce čepele zpravidla 20 cm a „krabičky poslední záchrany“. Tu tvoří dutá rukojeť nože, ve které jsou uloženy drobné předměty jako rybářské háčky, vlasce, zápalky, léky apod. Některé nože jsou opatřeny kompasem či mají odnímatelnou hlavici rukojeti uzpůsobenou k tlučení. Z praktického hlediska se jedná o dobré řešení. Bezesporu výhodnější pro extrémní podmínky je kombinace s velkým otevřeným nožem, případně mačetou či bolem a větším zavíracím nožem.

Bojové nože

Název nože automaticky vyvolává představu, že se jedná o nůž určený k boji muže proti muži, tedy k zabití člověka. K tomuto účelu lze samozřejmě nůž použít také, jako kterýkoliv jiný větší nůž, ale speciálně k tomuto účelu slouží dýka. V současném pojetí je otevřený bojový nůž univerzálním nožem. Slouží k takovým pracím, jako je příprava dřeva na oheň, úprava místa pro spaní, příprava přístřeší, ale i příprava stravy či její konzumace. Moderní bojový nůž je v podstatě modifikací nože tábornického. Z praxe vyplývá, že čepel takového nože by měla být maximálně 20 cm dlouhá, 4 cm široká a 5 mm silná. Pro civilní využití je výhodnější zvolit čepel bez pilky i pilového ostří.

Existují i bojové nože zavírací, které nelze zaměňovat dle některých názorů s noži taktickými. Teoreticky vzato, bojový nůž je zpravidla větší a těžší, čepel pak širší a delší než u taktického zavíracího nože. V praxi však zjistíme, že například některé lovecké nože či nože určené pro volný čas, ale i nože taktické mohou posloužit jako dobré bojové nože.Potápěčské nože

Potápěčský nůž slouží jako universální nástroj k řezání, páčení i sekání a umožňuje potápěči uvolnit se z různých rybářských šňůr, provazů či sítí, pokud se do nich pod vodou zaplete. I když je taková situace ojedinělá, je velmi reálná a proto je potápěčský nůž nezbytnou součástí výstroje každého potápěče ať již se potápí s přístrojem nebo jen na nádech. Potápěčský nůž je jakási pojistka při pobytu pod vodou. Potápěčské nože jsou vyráběny zpravidla jako nože otevřené. Jejich čepel bývá opatřena hladkým ostřím, zubatým ostřím či půlkruhovým zářezem k přeřezávání šňůr, případně i pilkou a to v různých kombinacích. Některé nože nemají hrot. Ten je nahrazen plochou upravenou jako dláto nebo šroubovák. Konec rukojeti bývá někdy opatřen kováním ze stejného materiálu jako čepel, případně trn přečnívá přes rukojeť a tato část pak slouží jako kladivo. Moderní potápěčské nože jsou vyráběny z velmi kvalitních korozivzdorných ocelí. Korozivzdorné oceli s příměsí molybdenu vzdorují i agresivní mořské vodě. S příchodem tvrzené gumy a syntetických hmot se tyto materiály začaly velmi rychle uplatňovat při výrobě rukojetí i pochev. Vedle odolnosti vůči vodě mají syntetické materiály tu výhodu, že rukojeti nožů mohou být barevné. To umožňuje nůž lépe nalézt, vyklouzne-li z ruky. Některé modely mají ve vrchní části rukojeti otvor umožňující protažení šňůry a její upevnění na zápěstí.Lovecké nože

Lovecké nože se vyrábějí jak s pevnou čepelí, tak zavírací. Některé lovecké nože jsou natolik přizpůsobeny své funkci, že jimi lze jen těžko vykonávat jiné práce. Jako příklad lze uvést páráček a zavazák či lovecký tesák. Většina loveckých nožů je však mnohem univerzálnější, neboť slouží k celé řadě aktivit v přírodě, tedy nejen ke stažení a rozporcování ulovené zvěře, ale také úpravě stanoviště, přípravě stravy, rozdělání ohně, nebo i postavení přístřešku. I když ve většině případů, obzvláště v naší republice, je lovecký nůž používán víceméně ke stažení a rozporcování uloveného kusu, zůstávají lovci a myslivci věrni tradici. To je důvodem proč lze i dnes mezi tzv. loveckými noži najít ten potřebný nůž pro naše aktivity.

Vybrat si kvalitní, vhodný a dobrý nůž není vůbec snadné. A my vám to rozhodně neulehčíme.

Na střenkách nožů se uplatní i březová kůra či kůže.

Horydoly.cz Základní rady do obchodu

LYŽE sjezdovky - lyže pro děti - běžky - běžky pro ženy - skialpinismus - snowboard - lyžařská helmalyžařské brýle

HOROLEZECTVÍ sněžnice - cepíny a mačky - pohorky

TURISTIKA autostany - stany - stany - spací pytle - trekkingové boty - batohy - pláštěnky na batohy - velikosti batohů - obuv - oblečení - ponožky - trekingové hole - nože

BĚH běžecké boty - trailové botyoutdoorové boty

CYKLISTIKA jízdní kola - horská kola - silniční kola - elektrokola

VODNÍ SPORTY lodě - nafukovací lodě - paddleboard

FOTO a VIDEO fotoaparáty - dalekohledy

OSTATNÍ kytary - hudební nástroje - boxy na nářadí

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

 • Captcha Image

Diskuze k článku

Reaguj
rybičky X kotvičky

Zavírák s kotvičkou sice nebyl kult jako rybička, aleuž jsem jich několik ztratil ale za 12,50 Kčs od táty nelituju

Reaguj
Lovecký nůž

Jak jsi to myslel, že se dají dělat s karambitem triky? Vždyť to můžeš točit jen kolem prstu. Neměl jsi náhodou na mysli motýlka? S karambitem moc triků nenaděláš. Ale jestli sleduješ často různé filmy, tak tam ty triky právě jsou ukazovány s motýlkovým nožem. A pak se ty triky napodobují. Je toho plný internet, zejména na youtube je o tom hodně videí, jak se to naučit. Triky s motýlkem máš popsané i na dost webech např https://www.nejkvalita.cz/nuz-motylek/ ale těch webů je hodně, stačí jenom pohledat o jaké triky máš zájem se naučit. Už sem to viděl i na tiktoku jak to děcka nacvičují...

 • Autor Petr
 • Datum a čas 19.12.2021 10:56
Reaguj
Lovecký nůž

Jak se říká, že by každý chlap měl mít pořádný nůž, tak jsem si vybral japonský lovecký nůž z obchodu  https://dellinger.cz/cs/ . Vybral jsem si nůž z damaškové oceli, která se vyznačuje velkou tvrdostí ocele. Jsem s ním spokojený, konečně mám nůž ostrý jako břitva.

 • Autor Patrik
 • Datum a čas 23.3.2020 14:12
Reaguj
Karambit

Já mám super zkušenost s karambitem. Je ostrý, takže parádně plní svou funkci snad vždycky, když je potřeba, a taky se dobře drží a dají se s ním dělat zajímavé triky. Škoda, že tu nejsou víc rozšířené, uvažoval bych i o nějakém bojovém kurzu.

 • Autor Honza
 • Datum a čas 19.10.2017 20:35
Reaguj
nuz

mám tool od Leathermana a od ,,rybicky,, je to rozdíl. Ono ale fakt zálezí na tom, jak casto a na co se nuz pouzívá. pokud clovek chodí jen na ryby, nebude si kupovat drahej nuz...

 • Autor Marek
 • Datum a čas 23.9.2016 16:31
Reaguj
NOŽE

Zmíním zde za sebe používané "plastové" nože. Hodně záleží, kde budete nůž používat a k čemu - na jednodenní výlet, otevření Májky + naříznutí buřta je nejlepší zavírák, mám Wenger NewRanger 61 a kromě úhlu ostří (ten je neskutečně nešikovnej) je nůž dobrej , ale pro nějakou "práci" to moc není. Nicméně do baťůžku na výlet super. Jako "pracovní" mám několik nožů za pár stovek (nebudu dávat 5000 za nůž, když ho použuji 6x za rok). Mám Moru Army Companion (výbornej pracovní nůž - štípání dřeva, ořezávání větviček a různé nešetrné zacházení zvládá pravůrně), Moru Clasic 2 (ideální na vyřezávání, filetování, prostě drobné práce) v ceně 400 a 300Kč. Jako alternativu a spíše ze zvědavosti jsem  za "pár" korun k Moře přikoupil  HULTAFORS, mám HULTAFORS, TYP HVK GH za 170Kč a díky identickému materiálu (HULTAFORS používá čepele MORY) ani s tímhle neuděláte určitě chybu. 

 • Autor Vašek
 • Datum a čas 14.5.2014 12:08
Reaguj
Problém

Problém je, že jsme jediná země široko daleko, která vůbec neomezuje držení a nošení nožů, třeba v Německu už může být větší zavírák nebo jednou rukou otvíratelný nůž na kriminál. Omezení mají v tomhle směru i Švýcaři, kteří ty nože produkují. V Anglii můžete jít sedět i za odlamovací, nebo pevnější plastovou kudlu, pokud nebudete mít u sebe bumážku, že ji potřebujete k výkonu zaměstnání a právě máte šichtu. Takže při výjezdu bacha na legislativu.

 • Autor Střelec
 • Datum a čas 4.9.2013 08:56
Reaguj
Závidím...

Já mám ten prostřední. Na krájení chleba, mazání paštiky a otvírání konzervy úplně stačí.

Reaguj
Závidím...

...ten nožík se Sandokanem. Úžasnej kousek!

 • Autor Syk
 • Datum a čas 3.9.2013 21:39
Reaguj
Celkem 10 příspěvků v diskuzi


Rakouské dálniční známky, mýto v tunelech a na alpských silnicích

Rakouské dálniční známky, mýto v tunelech a na alpských silnicích

AKTUALIZACE Mezi turisty, kteří míří do Alp, se občas vedou diskuse, zda se vyplatí koupit dálniční známku, nebo jet mimo dálnice po vedlejších silnicích. Uvádíme proto současné ceny všech druhů... celý článek

Brusel - Praha přímý noční vlak

Jaro začíná dnes nad ránem

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Rakouské dálniční známky, mýto v tunelech a na alpských silnicích

Rakouské dálniční známky, mýto v tunelech a na alpských silnicích

AKTUALIZACE Mezi turisty, kteří míří do Alp, se občas vedou diskuse, zda se vyplatí koupit dálniční známku, nebo jet mimo dálnice po vedlejších silnicích. Uvádíme proto současné ceny všech druhů
Letecký zájezd letos stojí 20 000 korun

Letecký zájezd letos stojí 20 000 korun

Průměrný zahraniční zájezd s leteckou dopravou na letní dovolenou se dnes kupuje za více než 20 000 Kč.
Jaro začíná dnes nad ránem

Jaro začíná dnes nad ránem

Jarní rovnodennost nastává v okamžiku, kdy střed slunečního kotouče stane přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. Den a noc jsou stejně dlouhé (12 hodin). Od této chvíle se Slunce vrací
Velikonoce zalité krví i v magickém duchu středověku. Znáte zvyky z ciziny?

Velikonoce zalité krví i v magickém duchu středověku. Znáte zvyky z ciziny?

České velikonoční tradice cizincům připadají poněkud zvláštní. Co když se ale podíváme na Velikonoce zblízka v dalších koutech světa? Zjistíme, že svérázných zvyků je na každém kontinentu víc než dost. Které
Brusel - Praha přímý noční vlak

Brusel - Praha přímý noční vlak

Čtyři země a čtyři evropské metropole na jedné trase. Nově je propojuje prodloužená linka nočního vlaku společnosti European Sleeper vedoucí z Bruselu do Prahy. 

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Regenerace po zátěži běh/trek - přednáška Praha, Klub cestovatelů Přednáší Dagmar Lisá 24.4. 18:30
Argentina - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Karel Štěpánek 25.4. 18:30
Černobylské deníky - diashow Brno, základní škola Svážná 26.4. 16:00
Prague Bike Fest Praha, Výstaviště Holešovice 27.-28.4. 27.4.
Spezi - veletrh Německo, Lauchringen 27.-28.4. Alternativní cyklistika 27.4.
Chile - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Anežka Straková a Jan Berounský 29.4. 18:30
Island - diashow Jindřichův Hradec, Střelnice Přednáší Martin Loew 29.4. 19:00
Lodě na Labi Nymburk 29.4.-8.5. 29.4.
Gruzie, Svanetie - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Gabriela Jurzykuwska 30.4. 18:30
ATM - veletrh Spojené arabské emiráty, Dubai 6.-9.5. 6.5.

Diskuse

goiygvwr reputable canadian pharmacy, 24.4.2024 3:01, 120 příspěvků
nkpwsuoj synthroid 37 mcg, 24.4.2024 2:26, 1 příspěvek
uboonnyv canadian pharmacy no rx needed, 24.4.2024 1:36, 120 příspěvků
ltbwhcwl canadian pharmacy in canada, 24.4.2024 1:17, 120 příspěvků
qequgdsu cost of brand name glucophage, 24.4.2024 1:09, 120 příspěvků
V Říčanech nejezděte rych... Michael Beranek, 21.4.2024 18:21, 3 příspěvky
Bernina strašný news, 20.4.2024 11:13, 1 příspěvek
Nedej na nějaké rádobychy... Michael Beranek, 18.4.2024 17:34, 10 příspěvků
Prostě nehoda Horydoly, 18.4.2024 11:52, 10 příspěvků
Prostě nehoda EH, 18.4.2024 11:41, 10 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

135 let turistického značení Horydoly , 20.4.2024 19:20
EXPEDÍCIE (jar 2024) Horydoly , 20.4.2024 17:50
ČSK media - změny na PR p... Horydoly , 19.4.2024 12:00
S Winterbergem na Dobešku Horydoly , 11.4.2024 0:02
Re: Praha Horydoly Open, 10.4.2024 10:32
Tipy na dámské běžecké bo... Horydoly Open, 10.4.2024 10:11
Zákolany Horydoly , 8.4.2024 18:24
Lojzovka Horydoly , 8.4.2024 18:23