Podzimní výlet do Manětína, Nečtin a ke Střele na koloběžkách

Podzimní výlet do Manětína, Nečtin a ke Střele na koloběžkách
Na koloběžce z Nečtin do Manětína.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

FOOTBIKE GUIDE Podzimní koloběžkový výlet v západních Čechách spojuje skály na Kozelce, hrad Nečtiny a zámek Manětín. Projíždíme opuštěnou krajinou.

Jak na to

Trasa: 33 km
Čas výletu: 5 h
Náročnost: střední
Terén: silnice, lesní a polní cesty
Highlights: Manětín a Nečtiny
Koloběžka: Crussis Urban 4.1
 
STRAVA.com: Stáhněte trasu
Trasa není vhodná pro děti, silnice jsou místy nepřehledné.

Startujeme z vesničky Doubravice pod stolovou horou Kozelka. Včera jsme tu lezli po vyhlášených skalních věžích a masivech ze zvláštní horniny - sopečného tufu. 

Parkoviště zdarma je na okraji vsi. Dál v obci už parkovat není kde.

Horydoly.czHOROLEZECTVÍ: Trojkové spárokomíny na Kozelce

Kozelka. Odvedenecká 7+. Bára bere spáru jako jeden velký chyt.

Sjíždíme po silnici do Nečtin. V městečku sice chcípl pes, ale bývalo to důležité centrum zpracování kamene. Proto na náměstí před bývalou radnicí a současným hostincem obdivujeme barokní sochy svatého Floriána (patrona proti ohni), svatého Vendelína (ochránce dobytka) a archanděla Michaela (který chrání církev před démony). K nim přibyl jako moderní kontrapunkt pomník 800 let od založení Nečtin 1169, poněkud bizarně spojený s oslavou osvobození od fašismu.    

Kostel svatého Jakuba si prohlédneme jen zvenku, ale je to výstavné dílo odpovídající kdysi významnému městu.

Nečtiny.

Historie Nečtin ve zkratce

asi 3000 př.n.l. v době bronzové sídlí na stolové hře nad Nečtinami lidé chamské kultury

1169 obec Netschetin je poprvé zmíněna

1330 nad Nečtinami na stolové hoře nechává postavil král Jan Lucemburský hrad Breitensten (dnes se mu říká Preitenštejn)

1351 vyjmenovává hrad Breitenstein zákoník císaře Karla IV. Majestas Carolina jako královskou pevnost, která nesmí být zastavena ani prodána

před 1400 hrad Breitensten zastavuje císař Václav IV. Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína, zástavní práva k hradu prodává i císař Zikmund 

1434 majitel hradu Breitenstein Zbyněk z Kočova propašuje do Plzně potraviny a zachrání město před dobytím husity   

1511 Netschetin s výhradně německy mluvícím obyvatelstvem povyšuje král Vladislav Jagellonský na město

1547 majitel hradu Preitenstein Kašpar Pluh z Rabštejna se účastní stavovského povstání proti císaři Ferdinandu I. Habsburskému. Po porážce povstání emigruje, ale rozsudek zní na jeho smrt a vypálení hradu, což se stane  

1549 získává hrad Preitenstein Florian Grysperk, sekretář císaře Ferdinada I. Opustí ho a postaví zámek v Nečtinách. Hrad zchátrá.

1839 kupuje zámek Nečtiny rod Mensdorff-Pouilly, který emigruje z Lotrinska

1858 zámek je rekonstruován ve stylu tudorovské gotiky

1945 zámek Nečtiny i hrad Preitenštejn jsou konfiskovány státem 

1964 zámek pustoší požár

Rekonstruovaný zámek Nečtiny dnes slouží Západočeské univerzitě v Plzni jako školící středisko. Využívají ho k výuce a ubytování i další vysoké školy. Lze se v něm ubytovat i soukromě.

Nečtiny.

Andělská cesta ke svaté Anně

Z města Nečtiny (kde je radnice) stoupáme po silnici do obce Hrad Nečtiny (kde stojí zámek) a okolo Nevěstina rybníka zahneme do Nového Městečka (nad kterým je postavený hrad Nečtiny - Preitenstein).

Nečtiny.

Mezi obcemi zastavujeme u kostela svaté Anny a vedlejšího špitálu. Gotický kostel byl postaven po husitských válkách, za třicetileté války byl zničen a v renesanční podobě znovu vybudován 1657 do dnešní podoby. Chudinský špitál byl založen 1786 Josefou Kokořovskou pro 6 mužů a plnil svoji funkci do 1945. Obě budovy jsou odsvěcené a je možné si je pronajmout na kulturní akce.  

Nečtiny.

K poutnímu kostelu nevede, jak je obvyklé, Křížová cesta, ale novodobá cesta Andělů. Podél lesní pěšiny stojí od roku 2015 pískovcoví andělští ochránci. Devět umělců z celého světa zde vytvořilo ochranitelské létající bytosti.

Nečtiny.

Vedle tradičních evropských představ o postavách s ptačími křídly vidíme draka od Zhao Fei, protože ten je v Číně symbolem ochrany, sfingu s kyprými ženskými tvary od dánského umělce Ruhul Amin Kajol a létajícího lva od sochaře Alberto Aragon Reyres, který je v Mexiku ochráncem Indiánů. 

Nečtiny.

Podivný hrad Preitenštejn

Koloběžky odložíme pod skalní Nečtinskou stěnou a pěšky vystoupáme do hradu Nečtiny - Preitenštejn. Výhledy do kraje jsou omezené, ale teď na podzim okouzlující. Dominantou je zámek a rybník pod našima nohama.

Nečtiny.

Přímo na zřícenině si ověřujeme, co jsme o hradu četli. Není jasný důvod jeho vzniku, ale zřejmě to mělo být jen dočasné shromaždiště ozbrojených sil. Na rozlehlé vrcholové plošině snad stálo několik menších zděných budov, ale tyto stavby v ničem nepřipomínali hrdé gotické hrady, které se tehdy stavěly. Za to bylo na hradě dost místa pro případné dřevěné nebo stanové přístřešky, koňské ohrady a sklady válečného materiálu. Hrad byl obehnán třemi důkladnými hradbami. Navíc stál v krajině, kde o nic moc nešlo. Zemědělství tady bylo zanedbatelné, kovy se tu netěžily a žádná významná obchodní trasa tudy nevedla.

Nečtiny.

Barokní perla Manětín

Po místním turistickém značení vyjedeme polní cestou na východ. Když vjedeme do lesa po zpevněné svážnici, dlouze klesáme okolo polního letiště do Manětína.

Na koloběžce z Nečtin do Manětína.

Zatímco Nečtiny byly plné barokních soch spíš venkovského stylu, Manětín má sochařskou výzdobou blíže k městskému rokoku. Zasloužili se o to Lažanští, kteří z původní renesanční komendy řády johanitů vybudovali barokní perlu západních Čech. V jednotném stylu je velkorysý zámek, zahrada i historické centrum městečka. 

Barokní přestavba se uskutečnila v důsledku požáru, který vypukl v roce 1712. Shořel při něm zámek, kostel svatého Jana Křtitele, škola a polovina města. Ačkoliv bývá jako architekt uváděn Jan Blažej Santini-Aichel, skutečným autorem projektu nového zámku a kostela se stal Tomáš Haffenecker. Stavbu kostela řídil stavitel Jan Jiří Hess z Tyrol.

Zámek nebyl nikdy dostavěn podle původních plánů kvůli vysokým finančním nákladům. Můžeme to pozorovat v půdorysu do písmene L a nikoliv souměrného U, jak se v baroku i rokoku běžně stavělo. 

Manětín.

Václav Josef Lažanský s manželkou Marií Gabrielou vytvořili z venkovského západočeského panství centrum barokní kultury, kterým zůstalo i za jejich syna Maxmiliána Václava Lažanského. Pracovali pro ně umělci jako malíři Petr Brandl nebo Filip Kristián Bentum, sochaři Josef Herscher a Štěpán Borovec, architekt kostela svaté Barbory Jan Baptista Mathey. Hudebník Jan Josef Brixi a světoznámý fagotista Antonín Möser. To vše stálo obrovské peníze.

Manětín.

Šlechtickému rodu Lažanských patřil zámek do konce 2. světové války. Někteří jeho příslušníci se ovšem zapletli s nacismem, další padli na německé straně fronty a zbytek byl po roce 1945 odsunut z Československa.

Manětín teď patří státu jako národní kulturní památka a je přístupný veřejnosti.

Pizzerie na náměstí nás nasytí, napojí a ohřeje. Po modré turistické značce projedeme galerií soch pod širým nebem a opustíme město.

Manětín.

Do lesů nad Střelou

Vystoupáme po silnici do malebné vesničky Brdo. 

Pak už najdeme na cestičku v terénu a strmě sjedeme k Hrádeckému potoku a zase vystoupáme lesem mezi skalkami na terénní hřbet. Zde odbočíme na východ po neznačené lesní pěšině stále do kopce k Vysočanům. Jen co vyjedeme z lesa a chceme se konečně rozjet z kopce dolů - něco je špatně! Roztrhnu pneumatiku i duši o ostrý kámen. Tady nám cyklistické lepení nepomůže! Auto máme až pod Kozelkou, sedmnáct kilometrů odtud. Žádný vlak ani autobus tudy ještě hodně dlouho nepojede!

Horydoly.czVODNÍ TURISTIKA: Dolní Střela, když teče dost vody

Manětín.

Odnesu tedy koloběžku dva kilometry na zádech nazpátek přes potok a vesnici Brdo. Tam ji odložím do křoví a stoupnu si na koloběžku své ženy. Opatrně dojedeme ve dvou 3 kilometry nazpátek do Manětína. Bohužel nám došly peníze, platební kartu s sebou nemáme a přichází pravé podzimní frišno. Manželka tedy odjíždí pro auto na své koloběžce a já se choulím jako bezdomovec na manětínské lavičce.

VIDEO Strakapoud na Kozelce

Měli jsme v plánu dojet do Vysočan a pak lesní svážnicí k Čoubovu mlýnu na řece Střela. Odtud bychom se vrátili proti proudu Manětínského potoka po žluté a pak červené turistické značce do Manětína a konečně po silnici přes Nečtiny pod Kozelku.

Z roztrženou pneumatikou jsem však místo toho musel počkat dvě velmi chladné hodiny, než přijede má žena ve vytopeném autě.

 

Doporučené vybavení

Koloběžka, sportovní obuv, cyklistický dres, cyklistické rukavice, helma, blikačka, sportovní brýlefunkční prádlo, větrovka, chytré hodinky, mapaoutdoorový mobil, lékárnička, pojištění, peníze a doklady, cyklistický batoh, nářadí a lepení, pití a svačina, pumpička, zámek na kolo, kompaktní fotoaparát nebo outdoorová kamera.


Zobrazit místo Koloběžka - Scooter na větší mapě

Horydoly.cz Podívejte se na vhodné trasy pro koloběžky: Divoká a Tichá Šárka (Praha), Podél Botiče (Praha), Sjezdy z Petřína (Praha), Strahov a Letná (Praha), Stromovka (Praha), Štěrboholská cyklostezka (Praha), Koupání v Hostivaři a Uhříněvsi (Praha), Vltavská cyklostezka - 1. díl (Praha), Drahanské údolí (Praha), Hanspaulka - Zahradní Město (Praha), Dejvice - Hrdlořezy (Praha), Hradčany - Karlův most - Staroměstské náměstí (Praha), Čtyři přístavy (Praha), Z Jižního Města k Vltavě (Praha), Ze Zličína k Berounce (Dobřichovice), Koukolova hora a Kobyla (Beroun), Severní okolí Prahy (Čakovice), Podél Labe do Brandýsa (Neratovice), Z Prahy do Polabí (Neratovice), Okolo Košáteckého potoka (Mladá Boleslav), Přes Lidice do Prahy (Kladno), Ze Slaného do Prahy (Slaný), Kokořínskem od koupaliště ke koupališti (Mělník), Kokořínsko ze severu (Štětí), Z Ještědu do Mnichova Hradiště a Z Ještědu do Liberce a Ještědský hřeben (Liberec), Z Prahy do Harcova (Liberec), Podél Sázavy do Týnce (Poříčí), Kopanina a Frýdštejn (Český ráj), Sobotka - Mnichovo Hradiště - Krnsko (Český ráj), Malvíny (Čelákovice), Z Jizerek do Českého ráje (Mnichovo Hradiště), Podél Jizery do Svijan (Mnichovo Hradiště), Hradecké lesy (Hradec Králové), Veselské pískovny (Veselí nad Lužnicí), Pískovna Kojetice a Lom Kojetice (Neratovice), Pískovna Konětopy (Neratovice), Hrad Mydlovar (Nymburk), Podél Ohře do Lokte (Karlovy Vary), Bolevecké rybníky (Plzeň), Manětín a Nečtiny (Plzeňsko), Z Rakovníka do Prahy (Český kras a Křivoklátsko), Oppidum Stradonice (Nižbor), Přes Brdy od Litavky ke Klabavě (Rokycany), Z Brd do Zdic (Jince), Solná komora (Mondsee), Hochkönig (Bischofshofen), Hrad Elz (Porýní), Podél Smědé (Frýdlant), Viničná cesta (Hejnice), Praděd a Dlouhé stráně (Jeseníky), Jezera Kozielno a Topola (Paczków).

Dejte nám také vědět o svých oblíbených místech či trasách, rádi je uveřejníme. E-mail: redakce@horydoly.cz

Booking.com

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Mlékojedy - první koupání v Polabí

Mlékojedy - první koupání v Polabí

Letní počasí umožnilo koupání v přírodě. Až na otužilce mohli plavci skočit do vody poprvé o uplynulém víkendu. Vyrazili jsme z Prahy na kole do pískovny Mlékojedy u Neratovic. ... celý článek

Co si vzít na sebe pro pohodlnou turistiku? Několik tipů na oblečení

Haus Schminke, funkcionalistický klenot v Löbau kousek za hranicemi

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2023 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

TEST Pohory Meindl Litepeak GTX Lady

Dámské pohorky na těžší turistiku, lehčí lezení a feráty prodává renomovaný německý výrobce Meindl pod názvem Litepeak GTX Lady. Pánský model stejného jména je stejný, jen trochu těžší a pevnější.
Chcete využít sílu jarní detoxikace? Zkuste si zajezdit na kole!

Chcete využít sílu jarní detoxikace? Zkuste si zajezdit na kole!

K příjemným jarním aktivitám patří pobyt a sportování v přírodě na čerstvém vzduchu. Rozkvetlá zeleň, hřejivé sluneční paprsky, čerstvý vzduch a pohyb vzpruží celý organismus. Příroda a sport, to je ten pravý balzám na tělo
Obrana před medvědy a vlky

Obrana před medvědy a vlky

AKTUALIZACE Medvěd napadne člověka jen velmi zřídka a vlk se mu vždy zdaleka vyhne. Od 2. světové války je na Slovensku znám pouze jediný případ, kdy medvěd zabil člověka. Bohužel to
Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Bike&Ice (cream): nejlepší zmrzlinárny Via dell'Acqua

Via dell'Acqua se v roce 2021 stala nejlepší zelenou cestou. v Itálii. 140 kilometrů cyklostezky je propojených modrou nití vody, po kterých můžete šlapat na trase vedoucí podél řek až k nejkrásnějším jezerům
Emericyho nářek na Lomnický štít

Emericyho nářek na Lomnický štít

CLIMBING GUIDE Normální cesta na Lomnický štít vede z Lomnického sedla. Od lanovky ji zkušený turista nebo horolezec zvládne za dvě hodiny. Bohužel je dovoleno lézt pouze s horským vůdcem.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
O poklad zubaté Žáby
Česko 1.-4.6. Etapový koloběžkový závod 1.6.
Primátorky Praha 2.-4.6. Veslařský závod 2.6.
Setkání čtenářů časopisu Turista Prášily, chata KČT 2.-4.6. 2.6.
Bouldering - světový pohár Praha, Letná 2.-4.6. 2.6.
Kaktusy a sukulenty - výstava Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy 2.-18.6. 2.6.
Dračí lodě Kadaň 2.-3.6. 2.6.
Noc kostelů Česko 2.6.
Bikefest Kálnica 2.-3.6. 2.6.
Budějovický půlmaraton České Budějovice 3.6.
Orlík Tour - cyklomaraton Orlík, Vystrkov Horská kola 3.6.

Diskuse

pechanhaiskopp mehag9 mehag9, 3.6.2023 8:31, 1 příspěvek
aayhihalpoddd mehag9 mehag9, 3.6.2023 8:30, 1 příspěvek
How secure is the MetaMas... Chris, 3.6.2023 6:15, 117 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 2.6.2023 21:35, 10 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Honza, 2.6.2023 21:02, 10 příspěvků
tusapyatdddd mehag9 mehag9, 2.6.2023 20:45, 1 příspěvek
barstakjaisdsdd mehag9 mehag9, 2.6.2023 20:44, 1 příspěvek
V Kanadě je kolem 22 000 ... Michael Beranek, 2.6.2023 17:05, 10 příspěvků
V Kanadě je kolem 22 000 ... Andy, 2.6.2023 11:36, 10 příspěvků
WTF? Martin, 1.6.2023 21:42, 5 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Emirates rekordní zisk Horydoly , 16.5.2023 11:17
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 15.5.2023 18:52
Cyklistické kempy na FTV... Horydoly , 15.5.2023 18:47
Passkey technology Google Horydoly Open, 9.5.2023 23:26
Správci ctností žalují li... milan šupa, 27.4.2023 19:47
Holubi představují riziko... Horydoly Open, 21.4.2023 11:46
Re: Střední Čechy turistické Horydoly , 7.4.2023 12:10
RunTour Kopřivnice Horydoly , 7.4.2023 12:05