Na koloběžce podél Smědé do Polska a zase zpátky

Na koloběžce podél Smědé do Polska a zase zpátky
Železniční tunel v údolí Smědé mezi Frýdlantem a Vískou.
Autor snímku Hana Suchá
SDÍLEJ:

Evropská unie je skvělá. Můžeme cestovat volně stejně jako v dobách Rakouska-Uherska. Užili jsme si výlet na koloběžkách za Jizerské hory k Frýdlantu, Zawidovu a Zhořelci. Co na tom, že jejich historické názvy jsou úplně jiné!  

Na koloběžce podél Smědé do Polska a zase zpátky
Setkání paddleboardistky Moniky s koloběžkářkou Hankou na soutoku Smědé a Lužické Nisy.
Autor snímku Kuba Turek
Jak na to

Trasa: 52 km
Čas výletu: 6 h
Náročnost: střední 
Terén: většinou vedlejší silnice, je nutno počítat i s hlavními silnicemi a terénními cestami
Highlights:  Palác Radomierzyce, Bagger 1475, přehrada Niedów, sjezd z Oldřichovského sedla
Koloběžka: Crussis Urban 4.2

Trasa není vhodná pro děti, vede po silnicích s běžným provozem. 

Doporučené vybavení

Koloběžka nebo trekingové kolo, sportovní obuv, cyklistický dres, cyklistické rukavice, přilba, blikačka a světlo, sportovní brýle, funkční prádlo, lehká větrovka, sportovní hodinky, mapa nebo GPS, mobil, lékárnička, pojištění, peníze a doklady, cyklistický batoh, nářadí a lepení, pumpička, zámek na kolo, malý fotoaparát.

Auto necháváme na malém parkovišti pod železniční stanicí Oldřichov v Hájích (Buschullersdorf). 

Vysupíme po silnici do Oldřichovského sedla (Hemmrich). V hospodě U Kozy (Hausmanka) se tentokrát ani nezastavíme a frčíme dolů.

Oldřichovské sedlo

Krásná točitá silnice po dobrém asfaltu nám nedovolí pustit koloběžky rychleji než padesátkou. Jednak zde vládne silný velikonoční provoz a nejsme si stoprocentně jisti, že nám někde v zatáčce nevyjede do protisměru auto, jednak nás brzdí řidiči před námi a jednak se obáváme, aby po zimě nezůstal v zatáčkách neuklizený písek či štěrk.

Za pět minut jsme dole pod severními Srázy Jizerek a už daleko mírněji sjíždíme do Raspenavy (Raspenau).

VIDEO Na koloběžce podél řeky Smědá

Frýdlant byl důležitější než Liberec

Po mostě přejedeme řeku Smědá (Wittig) a napojíme se na zelenou turistickou značku. Po ní jedeme do Frýdlantu. Když se odpojíme od řeky, musíme ostře vystoupat na kopec, ale za to si užijeme nádherný, téměř letecký výhled na Frýdlantský zámek. Pokud bychom si ho chtěli odpustit, jeli bychom stále podél Smědé po cyklotrase č.3016.

Horydoly.czRIVER GUIDE: Vodácký průvodce a kilometráž Smědá

Frýdlant.

Stále po zelené značce sjíždíme k zámku Frýdlant (Friedland) a pod ním znovu k řece. Ze značky si odskočíme na útulné náměstí a k velkému kostelu Nalezení svatého kříže. Byl by hřích si je neprohlédnout, když už jsme tady. Město Frýdlant bylo totiž až do vypuknutí průmyslové revoluce daleko důležitější a bohatší než nedaleký Liberec, čemuž odpovídá jeho výstavnost. Poté ovšem podcenilo bouřilivý rozvoj textilního průmyslu a Liberec ho převálcoval.

Zelenou značku neopouštíme a šineme se ven z města. Dvakrát z ní nechtěně uhneme a tím pádem bloudíme po slepých ulicích nejprve u bývalé továrny Slezan (Rolffs) a podruhé u současné továrny Damino (Hölle Mühle).

Smědá / Witka.

Tajemství správného směru tkví v nenápadné odbočce z ulice Na Cikánce (na některých mapách se jmenuje Úzká) hned za mostem přes Smědou kolmo ze silničního náspu doprava do louky. To těžko napadne pomalého pěšího turistu, natožpak rychlého koloběžkáře. 

 

Divokým údolím řeky Smědé skrz železniční tunel

Teď už po lesní cestě ve svahu nad železnicí zvolna míříme k tunelu pod hřbetem Harta. Kde turistická značka začne strmě stoupat od železnice do kopce, sjedeme na násep a podél kolejí dojedeme k tunelu.

Nemusíme se bát ho projet, neboť je dost široký, a i když bychom tam potkali rozjetý vlak, místa bychom měli dost. Jistě jste si již během jízdy všimli, že železniční svršek byl připraven na dvě koleje, místo dnešní jedné, a tak i tunel je dimenzovaný na dva vlaky jedoucí proti sobě.

Ostatně tunel běžně využívají vodáci, když si chtějí opakovaně užít peřejí Smědé právě v divokém meandru okolo Harty.

Smědá / Witka.

Hned za tunelem vede trať přes vysoký most přes Smědou, odkud můžeme sledovat zajímavý dlouhý přepad z vodní elektrárny. Následuje železniční zářez ve skále a za ním najedeme znovu na silnici. Po ní vede cyklotrasa č.3039.

Smědá / Witka.

Průmyslové vesnice: textilky na řece

Projíždíme malebnými podhorskými vesnicemi Víska (Dörfel), Minkovice (Minkwitz) a Višňová (Weigsdorf). Na konci Višňové obdivujeme historickou továrnu Juta, která je stále v provozu. Továren zde pracovalo až do 90. let minulého století daleko více. Důvodem byla řeka, čili zdroj energie i důležitá surovina při výrobě textilu, výhodné spojení do Německa i do Čech, a levná kvalifikovaná pracovní síla.   

Smědá / Witka.

Ve Višňové zaměníme cyklotrasu za č.3016. Krajina se začíná vlnit. Projíždíme po silničce Michalovice (Michelsberg). Ve Filipoce (Philippsthal) cyklotrasa znovu mění číslo na 3006 a dovede nás do obce Černousy (Tschernhausen). Zde končí všechny osobní vlaky, které přijíždějí ke státní hranici z Liberce přes Frýdlant. Dál už jezdí jen nákladní vlaky do Polska.

Státní hranice česko-polská

Pár set metrů jedeme po ulici skrze Černousy podél železnice. U dřevěné odpočívky opustíme asfalt a po pravé straně železnice dojedeme na česko-polskou státní hranici. Za ní se právě buduje asfaltová cyklostezka směrem na Ostrožno.

Když tady zdravíme místní lidi i turisty, nikdy nevíme, kterou řečí nám odpovědí. Mluví se tady mluví polsky, německy, česky, vietnamsky a někdy zaslechneme i lužickou sbrštinu. 

Po hlinité trase dojedeme na silnici, projedeme Ostrožno (Ostritz) a vjíždíme na nádraží Zawidów (Seidenberg). Obrovské nádraží je dnes téměř prázdné. Dávno už zde nejezdí osobní vlaky z polské strany a přes hranice do Čech přejel poslední osobní spoj na konci 2. světové války. To ještě bylo nádraží hraniční stanicí na hlavní železniční trati mezi Německem a Československem.

Zawidow.

Obrovské nádraží Zawidóv je prázdné

Jihoseveroněmecká spojovací dráha z roku 1859 bylo úřední označení trati Pardubice - Liberec. Soukromou železnici platili především liberecký textilní magnát Jan Liebig, českobudějovický stavitel Vojtěch Lanna a pražští stavitelé bratří Kleinové, kteří již stavěli trať Olomouc - Pardubice - Praha. Německy orientovaný Liberec (Reichenberg) potřeboval přímé spojení na Vídeň a zároveň generální štáb ve Vídni požadoval trať kolem pevnosti Hradec Králové s přípojkou na pevnost Josefov. Roku 1875 byla dráha prodloužena z Liberce přes Frýdlant až do Zawidova.

Výsledkem bylo železniční spojení severu Čech obloukem přes východní Čechy s Vídní. 

PUBLIKACE: Kupte si knihu Železniční trať z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích

Zawidow.

Dráhy pak sehrály velkou roli v Prusko-rakouské válce jak pro Němce, tak pro Rakušany a potažmo Čechy.

Ještě dnes začíná kilometráž trati, viditelná například na patnících, v Pardubicích. Pozoruhodnou technickou památkou je vodojem a pumpa k čerpání vody do zásobníků parních lokomotiv.

Nákladní vlaky dnes vozí přes Zawidóv osobní auta ze Škodovky na polský trh. Z Polska do Česka přijíždějí vlaky s uhlím.

Čedičové pavé: jízda po historické silnici

Podél železnice pokračujeme ulicí Kolejowa. Užijeme si dlouhý úsek staré silnice dlážděné čedičem. Vzpomínáme na televizní přenos z jarní silničářské klasiky Paříž - Roubaix, která je považována za cyklistický monument právě proto, že se nejede jen po asfaltu, ale mnoho úseků po dláždění, kterému Francouzi říkají pavé.

Projedeme vesnicí Wilka na břehu přehradní nádrže Niedow na řece Smědé, které Poláci říkají Witka. Za ní mezi poli stoupáme do vesničky Bory. Nezáživný výjezd po silnici nám aspoň trochu zpříjemňuje výhled na přehradní jezero a hradbu Jizerských hor na obzoru. 

Smědá / Witka.

Protržená přehrada Witka Niedów

Rychlým sjezdem se vrátíme k řece. Nejprve míjíme slovanské hradiště, poté gotický kostel Matky Boží Andělské, objedeme turistický kemp a svištíme okolo přehrady Niedow (Nieda). Ta se roku 2010 při katastrofálních povodních protrhla. Město Zhořelec (Görlitz) níže po proudu zachránila náhoda - právě byla ukončena těžba uhlí ve velkolomu Berzdorf a bylo určeno, že se zatopí, aby se z něho stalo rekreační jezero Berzdorfer See. Velká část vody z protržené přehrady zůstala právě v něm.

Dnes je přehrada opravená a zesílená. Slouží především jako zásobník vody pro uhelnou elektrárnu Turów, ale zároveň jako rekreační zázemí pro pro zdejší hornickou oblast.

Smědá / Witka.

Mezi Saskem a Pruskem

Obec Niedów stojí na historické hranici mezi Saskem a Pruskem. Jenže když Stalin po 2. světové válce ukradl kus Polska na východě, tak mu zároveň něco přidal na západě a nastěhoval sem Bojky a Lemky. Hranice mezi Polskem a Německem se od té doby táhne po řece Lužická Nisa.

Pod Niedowem pokračujeme vpravo od řeky. Můžeme si vybrat, zda pojedeme značenou terénní trasou podél břehu, nebo jestli zůstaneme na asfaltu a vychutnáme si polský pokus o cyklostezku. První možnost není nic hezkého, ale i když zvolíme druhou, je lepší zůstat na obyčejné silnici.

Smědá / Witka.

Vodní zámek Radomierzyce na soutoku Smědé a Nisy

Blížíme se k cili výpravy. Palác Radomierzyce (Joachimsthal) je překrásný rokokový vodní zámek, který stojí v naprosté rovině na soutoku Smědé a Lužické Nisy.    

Zámek Radomierzyce založil Jáchym Sigismund von Ziegler-Klipphausen, komorník saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného na místě starého vodního hradu. Postavili ho a vyzdobili nejlepší saští umělci té doby.

Palác má 12 komínů jako měsíců v roce, 52 dveří jako týdnů v roce a 365 oken jako dní v roce. Zakladatel zámku s mystickými sklony von Ziegler se nikdy neoženil a zámek věnoval na dobročinné účely. Žilo zde 12 evangelických panen ze šlechtických rodů, které ne vlastní vinou upadly do chudoby. Každá měla svůj pokoj, šaty, příspěvek 208 tolarů a své služebnictvo. Věkový limit byl 16 - 35 let. 

Palác  Radomierzyce.

Zámek za 2. světové války využili nacisté jako archiv svých udavačů. Na konci války do něj proniklo několik Poláků a nakonec si ho celý odvezli Rusové. Od té doby tato perla lužické architektury chátrala. Jako ruinu koupil zámek Radomierzyce polský podnikatel Marek Glowacki, který z něj chtěl vybudovat hotel a kongresové centrum. Nechal opravit stavbu i střechy, investoval do toho 7 milionů eur, ale roku 2004 zemřel. Interiéry už zrekonstruovat nestačil. Jeho žena Marie se pokoušela v rekonstrukci pokračovat, ale potom přišly povodně a protržená přehrada Niedow udělal velké škody. Veškeré práce jsou zastaveny, zámek je veřejnosti nepřístupný a zakázaný je i vstup k vodnímu příkopu.

Když jsme na německých hranicích, probijeme se křovím na soutok Lužické Nisy a Smědé. Máme štěstí. Po Nise právě připlouvá Monika na paddleboardu. Popovídáme si, vyfotíme se a každý jdeme po svém. Monika pokračuje po řece a my zase stoupáme na stupátka koloběžek.

Smědá / Witka.

Obří uhelné rypadlo Bagger 1452

Přejedeme po mostě přes Lužickou Nisu do Německa. Nemůžeme si nechat ujít velkou atrakci. Na břehu Berzdofského jezera v obci Hagenwerder stojí obrovské rypadlo z dob, kdy se zde těžilo uhlí. Zvenku ho lze obdivovat zdarma. Přístup s průvodcem je placený. Rypadlo s technickým označením Bagger 1452 je vystavené s další technikou na těžbu hnědého uhlí pod širým nebem.

V okolí technického muzea vidíme, že celý kraj byl vytěžený. Táhnou se tudy vytrhané železnice odnikud nikam, po mostech už nevedou silnice ani železnice, všechny toky jsou uměle napřímené, mnoho budov má industriální minulost. Nedaleko odtud se stále těží v obrovském hnědouhelném dolu Turów zásobujícím stejnojmennou elektrárnu.

Lužická Nisa / Lausitzer Neisse / Nysa Lužycka.

Tady se těžil a těží nekvalitní lignit, jehož spalování stálo Jizerské hory a Krkonoše všechny smrkové lesy. Kalamita v 80. letech minulého století byla kvůli exhalacím z německých a polských hnědouhelných elektráren horší, než aktuální nálety lýkožrouta.

Návrat do Čech po kvalitních asfaltových silnicích

Je pozdě odpoledne, už není moc času, pokud se nechceme šplhat na koloběžkách nazpátek přes Jizerské hory. Dáme si u bagru pivo Landeskrone z flašky a kopneme do koloběžek.

Lužická Nisa / Lausitzer Neisse / Nysa Lužycka.

Vracíme se po dobrých asfaltových silničkách přes Reczyn, Spytków (Wanscha) a Ves (Wiese) do Černous na nádraží. Terén se houpe, středně dlouhé výjezdy do kopce střídají dlouhé sjezdy. Auta tady potkáváme jen velmi málo a na polské poměry jsou jejich řidiči vůči cyklistům ohleduplní.   

Hranici z Polska do Čech přejedeme v místech, kde se nachází historické trojmezí Čech, Pruska a Saska. Dnes je Ves nejsevernější obcí Libereckého kraje.

Vlakem pod Jizerskými horami 

Vlakem se vezeme přes Frýdlant a dále tunelem pod Oldřichovským sedlem do Oldřichova v Hájích, kde máme zaparkované auto. Pozorujeme ve vlaku plném cyklistů, že přejíždět Jizerky se k večeru chce asi málokomu. Někdo se i s kolem veze jako my jen do Oldřichova a pak pokračuje klesající silnicí k Liberci, ale většina cyklistů se nechá vlakem dovézt rovnou až do Liberce.

INFO: Česko-německá toponyma 

Zobrazit místo Koloběžka - Scooter na větší mapě

Horydoly.cz Podívejte se na vhodné trasy pro koloběžky: Divoká a Tichá Šárka (Praha), Podél Botiče (Praha), Sjezdy z Petřína (Praha), Stromovka (Praha), Štěrboholská cyklostezka (Praha), Koupání v Hostivaři a Uhříněvsi (Praha), Vltavská cyklostezka - 1. díl (Praha), Hanspaulka-Zahradní Město (Praha), Hradčany-Karlův most-Staroměstské náměstí (Praha), Čtyři přístavy (Praha), Z Jižního Města k Vltavě (Praha), Ze Zličína k Berounce (Dobřichovice), Severní okolí Prahy (Čakovice), Podél Labe do Brandýsa (Neratovice), Z Prahy do Polabí (Neratovice), Okolo Košáteckého potoka (Mladá Boleslav), Přes Lidice do Prahy (Kladno), Kokořínskem od koupaliště ke koupališti (Mělník), Kokořínsko ze severu (Štětí), Z Ještědu do Mnichova Hradiště a Z Ještědu do Liberce a Ještědský hřeben (Liberec), Z Prahy do Harcova (Liberec), Podél Sázavy do Týnce (Poříčí), Kopanina a Frýdštejn (Český ráj), Malvíny (Čelákovice), Z Jizerek do Českého ráje (Mnichovo Hradiště), Podél Jizery do Svijan (Mnichovo Hradiště), Hradecké lesy (Hradec Králové), Veselské pískovny (Veselí nad Lužnicí), Hrad Mydlovar (Nymburk), Podél Ohře do Lokte (Karlovy Vary), Bolevecké rybníky (Plzeň), Solná komora (Mondsee), Hochkönig (Bischofshofen), Hrad Elz (Porýní).

Dejte nám také vědět o svých oblíbených místech či trasách, rádi je uveřejníme. E-mail: redakce@horydoly.cz

Booking.com

Horydoly.cz Lužice na Horydoly

Berg heil: 
V OjvíněNa skrytých věžičkáchV podhradíV lázníchV Čechách

Víkendová Horní Lužice

Lehké lezení pod Luží

Horolezecký průvodce Horní skály

Horolezecký průvodce Lužické hory

Feráta Alpiner Grat u Oybina

Feráta zadrátovaná Jeptiška

Legendární přeskok na Oybině

Lužické hory pěšky nebo na kole

Divná zima na Luži

Vzhůru na Luž

Lužický freeride 

Lužické a Žitavské hory

Starý Falkenburk

Z vichru Lužických hor

Originální bylinná turistická lužická

Výlet do Budyšína

Setkání komunistického autobusu s nacistickou lokomotivou

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

evropská unie a volné cestování

si nejsem úplně jistej, jestli to není příliš hrubé zjednodušení. čili nevšiml jsem si ňákejch moc buzerací ani do švajcu, ani do norveje. čili fajn je šengen a unii nechme unií.

  • Autor Lukas B.
  • Datum a čas 9.5.2019 09:41
Reaguj
Náhoda? Nemyslím si!

To je jedna z polských politicko-kriminálních legend na úrovni sestřelení letadla s polskou vládou ve Smolensku. Jenže mongolští nájezdníci z ruských stepí jdou daleko za hranici fantazie normálních lidí z Evropy takže jeden nikdy neví.

  • Autor Prkoš
  • Datum a čas 5.5.2019 13:45
Reaguj
EU je ZLO - uvádím na pravou míru

Milá Míšo ze Sovětského svazu, dalo se čekat, že pod článkem o hezkém výletu do ciziny se objeví ruský troll. Když tady není žádný elf, tak vám musím stačit aspoň já, učitel dějepisu a matematiky na střední škole, který sice nepamatuje císařpána, ale několik generálních tajemníků ano. 

Kriminálníci po světě cestovali vždy. Obyvatele Rakouska-Uherska terorizovali třeba Jánošík a jeho banda (Halič), Nikola Šuhaj a jeho banda (Zakarpatsko), Grasel a jeho banda (Morava). V době 1. republiky v ČR a v celé Evropě řádila Čeka, zabíjela lidi a odvlékala je do SSSR. Obyvatele ČSSR terorizovali jednak zločinní komunisté, ale zároveň jsme tady cvičili nejhorší teroristy světa, jako byl třeba Šakal, Palestinci a také lidé z Frakce Rudé Armády. 

Tohle je jenom váš přihlouplý výkřik: "EU nechá naše firmy likvidovat neleální konkurencí firem z různých asijských muslimských despocií." Evropská unie nenechává žádné tuzemské firmy likvidovat. Pokud bychom tu měli nelegální konkurenci, tak je to záležitost české policie, soudů a státních zástupců (které mají už pár let na starosti pánové Zeman a Babiš). A pokud máte na mysli nějakou asijsou muslimskou despocii, tak se nejspíš jedná o Rusko, kde žije muslimů nejvíc a je to despocie.

Pokud jde o Araby, tak ti jsou v Česku vážení hosté. Buď jako turisté, nebo klienti lázní, případně jako investoři či zákazníci v byznysu. Kdo tady vraždí a unáší dívky, jsou v naprosté většině naši muži. Každý rok je v Česku zavražděno okolo 150 lidí a na silnicích je zabito přes 500 lidí. Počet dokladovaných znásilnění je přes 10 000, odhaduje se, že reálně je to 5x více. 

  • Autor Učitel
  • Datum a čas 4.5.2019 12:29
Reaguj
EU je ZLO
Evropská unie není skvělá.Protože můžou cestovat volně nejen my ale také kriminálníci a drogový dealeři z třetího světa, což by se v dobách Rakouska-Uherska rozhodně nestalo. Skončili by na prvním šibeničním vrchu. A to ani nemluvím že EU nechá naše firmy likvidovat neleální konkurencí firem z různých asijských muslimských despocií. Takže ty fabriky postavené v pohraničí a kolem kterých jezdíme, jsou jen kulisou a němým vykřičníkem naší nekonečné hlouposti a ovcovitosti. Ještě jako třešnička na dortu cbí, aby sem obdivovatelé EU natahali araby a ti unášeli a vraždili dívky večer autem rovnou z ulice, jako se to děje v Rakousku. https://www.krone.at/1886847
  • Autor Míša
  • Datum a čas 4.5.2019 06:53
Reaguj
Náhoda? Nemyslím si!

Na konci války Němci archiv nezničili. Nejdřív se do něho dostal pozdější premiér Peter Jaroszewicz (ve vlastním domě umučen a  jeho žena zastřelena v roce 1992),   Tadeusz Stec (ve svém domě zabit kladivem) a Jerzy Fonkowitz (umučen v roce 1997).

Reaguj
Celkem 5 příspěvků v diskuzi


Chlum v Dolní Lomnici - zámeček zmizel

Chlum v Dolní Lomnici - zámeček zmizel

Malý zámek Chlum s hospodářstvím jako každý druhý, stál Posázaví do roku 2012. Do té doby chátral, pak vyhořel a nakonec byl srovnám se zemí tak, že už nikdo nepozná, kde stál. ... celý článek

Siriški: Udržet výkonnost na kole a dělat zajímavý obsah YouTube

Mikešova cyklostezka

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Plisované sukně pro každou příležitost od značky Medicine

Plisované sukně pro každou příležitost od značky Medicine

Plisovaná sukně od Medicine je kvintesencí stylu, který oslovuje každého, kdo si cení rafinovanosti s nádechem svobody. Bez ohledu na příležitost, tato sukně dokáže proměnit jakýkoliv outfit v něco výjimečného, přidává mu
Těchto 5 kusů oblečení od značky TATUUM se osvědčí ve skříni každé minimalistky

Těchto 5 kusů oblečení od značky TATUUM se osvědčí ve skříni každé minimalistky

Minimalismus v módě není jen trend, je to životní styl, který umožňuje vyjádřit sebe skrze jednoduchost, funkčnost a stálou eleganci. Ve skříni minimalistky má každý prvek své místo a význam, a klíčem k úspěchu je
Výhody přes nejlepší zahraniční online casina v České republice 2024

Výhody přes nejlepší zahraniční online casina v České republice 2024

Svět herních kasin můžeme z pohledu českého hráče jednoduše rozdělit na dva základní tábory, a to česká kasina, která disponují přímo českou licencí, a zahraniční kasina, která nedisponují licencí od Ministerstva financí, zároveň
4 horolezecké čtyřky na pravém břehu Bielatal

4 horolezecké čtyřky na pravém břehu Bielatal

Bielatal je doporučován jako cíl prvního lezení v Sasku. V minulém díle jsme zavítali na levý břeh potoku Biela, abychom našli pár cest pro méně výkonné a více bojácné lezce. Nyní pojďme dát dohromady
Palán vyhrál stříbro a bronz ve speed skiing

Palán vyhrál stříbro a bronz ve speed skiing

Fantastický úspěch vybojoval rychlostní lyžař Radim Palán. Na mistrovství světa ve Vars získal stříbrnou medaili a na stejném místě potom ještě bronzovou ve světovém poháru. Je to nejlepší výsledek v disciplině speed

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Regenerace po zátěži běh/trek - přednáška Praha, Klub cestovatelů Přednáší Dagmar Lisá 24.4. 18:30
Argentina - diashow Praha, Klub cestovatelů Přednáší Karel Štěpánek 25.4. 18:30
Noční běh pro Světlušku Praha, Výstaviště 25.4. 21:00
Padání - bouldering Žihle 26.-28.4. 26.4.
Černobylské deníky - diashow Brno, základní škola Svážná 26.4. 16:00
Prague Bike Fest Praha, Výstaviště Holešovice 27.-28.4. 27.4.
Beroun bikemaraton Beroun Cyklomaraton MTB 27.4. 19:00
Malše - splutí Římov   27.4.
Valné zhromaždenie JAMES Žilina, Dom techniky   27.4.
Porubajk - cyklomaraton Ostrava, Poruba Horská kola 27.4.

Diskuse

sokvznbu lisinopril 12.5 tablet, 24.4.2024 23:06, 120 příspěvků
Lhanebal FobertProft, 24.4.2024 22:33, 15 příspěvků
lrlhjzgj legal canadian pharmacy online, 24.4.2024 22:29, 120 příspěvků
nqmckjmk canadian azithromycin, 24.4.2024 21:50, 120 příspěvků
Gichardpow Dichaelrerce, 24.4.2024 21:21, 3 příspěvky
xlipumvc tadalafil 5 mg tablet price, 24.4.2024 21:17, 120 příspěvků
Vrchlice Klekí Petra, 24.4.2024 10:53, 4 příspěvky
V Říčanech nejezděte rych... Michael Beranek, 21.4.2024 18:21, 3 příspěvky
Bernina strašný news, 20.4.2024 11:13, 1 příspěvek
Nedej na nějaké rádobychy... Michael Beranek, 18.4.2024 17:34, 10 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

135 let turistického značení Horydoly , 20.4.2024 19:20
EXPEDÍCIE (jar 2024) Horydoly , 20.4.2024 17:50
ČSK media - změny na PR p... Horydoly , 19.4.2024 12:00
S Winterbergem na Dobešku Horydoly , 11.4.2024 0:02
Re: Praha Horydoly Open, 10.4.2024 10:32
Tipy na dámské běžecké bo... Horydoly Open, 10.4.2024 10:11
Zákolany Horydoly , 8.4.2024 18:24
Lojzovka Horydoly , 8.4.2024 18:23