Okolo 3 zámků v Počernicích

Okolo 3 zámků v Počernicích
Praha. V noci na koloběžce.
Autor snímku Kuba Turek
SDÍLEJ:

FOOTBIKE GUIDE Horní Počernice, Chvaly a Dolní Počernice jsou dnes sice pražské čtvrti, ale bývaly to tři sousední vesnice se třemi zámky. Udělali jsme výlet na koloběžkách po velkoměstské periferii a rohlédli si všechny tři zámky. Netušili jsme, že zámeček Čertousy v Horních Počernicích vidíme naposledy. Někdo ho zapálil.

Okolo 3 zámků v Počernicích
Malešická spalovna. Výhled z Dolních Počernic.
Autor snímku Kuba Turek
Jak na to

Trasa: 27 km
Čas jízdy: 3 h
Náročnost: lehká 
Terén: ulice a cyklostezky
Highlights: Chvaly, Dolní Počernice
Koloběžka: Crussis Urban 4.2 a Yedoo Steel S2620
Trasa není vhodná pro děti, protože se jede městským provozem.

Výlet po třech počernických zámcích startujeme v Letňanech na metru. Díky tomu většina trasy povede s kopce anebo aspoň po rovině.

Najdeme cyklotrasu A27. Provede nás skrze staré Letňany. Když dáváme pozor na značení, nemusíme vůbec vjet na ulici mezi auta. Střídáme bezpečné cyklostezky a cyklopruhy.

Za Letňany přejedeme na A44 a ta nás vede v podobném duchu přes parkové cesty a po cyklostezkách do Kbel a Satalic.    

Zase měníme číslo cyklotrasy na 241 a po pohodlném cyklopruhu jedeme silničkou přes pole do Radonic.

Dolní Počernice

Pak už zamíříme rovnou do dopravního víru velkoměsta. Cyklotrasa 8100 ještě kilometr vede po chodníku v poli stranou od silnice, ale pak už žlutá šipka nekompromisně ukazuje na hlavní Počernickou ulici. Nadjezdem překonáme mladoboleslavskou dálnici, podjedeme pod železnicí do Lysé nad Labem a jsme v Horních Počernicích.

Zámeček Čertousy stojí u Podsychrovského rybníka v Bártlově ulici.

Zchátralou a nehlídanou budovu vlastní firma Čertousy a.s. Patří jí také přilehlý zanedbaný park. Stejnému majiteli patří nový bytový komplex na druhém břehu rybníka. Zámeček je zahrnutý do developerského projektu. Památkáři ho zakázali zbourat, tak majitel plánuje, že okolo postaví paneláky a historický objekt zůstane stát mezi nimi.

Jaká náhodička!  Letos 19. srpna v noci zámek shořel. Nikdo neví, kdo ho zapálil.

Zámeček Čertousy před osudovým požárem.

Zámek Čertousy byl barokní jednopatrový zámeček. Přes požárem měl opravenou střechu, ale jinak byl značně zchátralý. Pro veřejnost byl nepřístupný. Přesto to byla kulturní památka České republiky.

Obec Čertousy byla kdysi samostatná. Stejně jako sousední Horní Počernice patřila od roku 1357 částečně do majetku Karlovy koleje, tedy dnešní Karlovy univerzity. Druhá část zůstala v držení drobné šlechty a pražských měšťanů. Obvykle to byla zástava za půjčku. Kolem 1400 ji vlastnil staroměstský měšťan Alexandr Wassermann, 1407 Albert z Kolovrat, 1415 Dětřich z Prahy a 1432 Václav z Trčús.

Koncem 14. století zde stála tvrz. Poprvé se o ní dozvídáme ze spisu, že ji držel jako zástavu staroměstský sladovník Ješek Vrabec. Za husitských válek byla nejspíš opuštěna a do konce 15. století zanikla. Aspoň tak se domnívá slovutný znalec šlechtických sídel August Sedláček. Po roce 1948 sloužil zámek Čertousy pro ubytování zaměstnanců Státního statku Praha.

Čertousy, Horní Počernice.

Více se o majitelích tvrze neví. Dokonce není známé, kdo a kdy na místě tvrze postavil zámeček. Podle stavebních dispozic to bylo asi v 18. století. K zámku přiléhal anglický park. Místní lidé jsou si jeho ceny vědomi, protože se traduje, že každý strom v něm roste jiný. Před zámkem sice zahrada zarostla křovím, ale park za ním je stále impozantní.

Horní Počernice, opravená zástavba u Podsychrovského rybníka.

Chvalský zámek

Pokračujeme ku Praze. Vedlejšími ulicemi jedeme po A26 ke Chvalskému zámku.

Zámek Chvaly dopadl lépe než v Čertousích. Kromě prohlídkové trasy slouží jako centrum městské čtvrti. Je zde kostel, hotel, restaurace, společenský sál, park a malé dětské hřiště. Tvoří stavební celek s kostelem svaté Ludmily.

Vesnice Chvaly byla zmíněna v roce 1088 a poté 1130 v listině knížete Soběslava I., která vyjmenovává  majetek Vyšehradské kapituly. O tvrzi se píše 1428. Chvaly i s tvrzí šly v té době z ruky do ruky pražských měšťanů. Za husitských bouří 1420 byly konfiskovány Pražany a darovány kostelu svatého Michala v Jirchářích. Dříve to bývala samostatná osada, dnes součást Nového Města poblíž Karlova náměstí. 1436 je získal Habart z Hartenbergu. 1614 koupil chvalský statek, tvrz a ves Eustachius Betengel z Neuenperka, který je rychle prodal Jiřímu Vtelenskému ze Vtelna. Ten byl za účast na českém stavovském povstání odsouzen ke ztrátě poloviny majetku, a tak bylo chvalské panství prodáno císařskému radovi Janu Danielovi Kaprovi z Kaprštejna. Od 1652 byly Chvaly majetkem pražských jezuitů. V roce 1734 tvrz vyhořela a byla opravena do zámecké podoby. 1773 byl jezuitský řád zrušen a Chvaly získal Zemský studijní fond nadační, který je držel až do 1848.

Chvaly.

1918 byl areál Chvalské tvrze převeden do majetku státu. Od 1950 využíval zámek Státní statek hlavního města Prahy. 1993 získalo zdevastovaný objekt město Praha a od něj městská část Horní Počernice. Rekonstrukce byla dokončena 2008.

V prvním patře Chvalského zámku je umístěna stálá expozice z pozůstalosti grafičky Ludmily Jiřincové.

Chvalský zámek.

Nejmenší pražská rozhledna 

Vedlejšími ulicemi sjedeme strmě stále po A26 k velkým dálničním brýlím u Centra Černý most. Žluté značení cyklotrasy nás bezpečně provede betonovým labyrintem. Dál už bez značení objedeme sídliště Černý Most z východu a jihu po chodnících, abychom se dostali k rybníku Martiňák.

Praha, Dolní Počernice.

Cyklotrasa A44 po cestách pro pěší vede k nejmenší pražské rozhledně v rámci Geologické zahrady Dolní Počernice. Výhled z ní není kdoví jaký, ale za zastávku stojí. Vidět je mělká niva Rokytky, rekreační park kolem rybníků Martiňák a Pískovna, Xaverovský háj a hrozivá silueta sídliště Černý Most. A také neustále kouřící komín Malešické spalovny. 

Dolní Počernice

Po ulici sjedeme k zámku Dolní Počernice. Je trochu schovaný v rozlehlé zámecké zahradě pod Počernickým rybníkem. Sídlí v něm dětský domov svatého Vavřince a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavebně s nimi souvisí bývalý Dolnopočernický mlýn, Počernický pivovar a také objekty restaurací.

Nejstarší upomínkou na existenci zástavby v Dolních Počernicích je pozůstatek věžové tvrze o půdorysu 10x10 metrů. Byl nalezen v základech jižní části východního křídla zámku. Patřila nejspíš pražské rodině Pušů, kteří zde hospodařili přibližně 1330-1370. Tvrz v Dolních Počernicích byla poprvé zmíněna 1401, když se projednávalo dědictví po movitém peněžníkovi Janu z Cách, vlastníku Čelákovic usazeném v Praze.

Stejně jako tomu bylo u tvrzí Čertousy a Chvaly, během husitských válek a ještě sto let po nich, i Dolní Počernice rychle měnily majitele z řad pražského měšťanstva. 1562 připadla vesnice s tvrzí českému králi Ferdinandu I. Habsburskému jako odúmrť, neboť po posledním majiteli nezbyl žádný potomek. Královská komora zboží obratem prodala novoměstskému měšťanovi Matěji Hůlkovi, ihned povýšenému do šlechtického stavu s přídomkem z Počernic. Z jeho doby pocházejí hřebínkové klenby v přízemí a psaníčková sgrafita na fasádě, která jsou stále vidět.

Počernický zámecký park.

Po Bílé hoře byl zámek zkonfiskován a prodán Janu Kaprovi z Kaprštejna. 1664-1769 držela Dolní Počernice hrabata Colloredo-Wallsee. Od nich je dnešní podoba zámeckého areálu. 1856 se tu usadil uherský šlechtický rod Dercsenyiů, jemuž Počernice patřily až do roku 1923, kdy baron Vojtěch Dercsenyi věnoval zámek za symbolickou korunu hlavnímu městu Praze. V té době byl starostou Dolních Počernic a darovací podmínkou bylo, že zámek bude sloužit jako dětský domov. Dohoda je dodržována dodnes, tedy sto let přes čtyři politické režimy. 

Zámecký park byla původně bažantnice, poté soukromý anglický park a dnes je to volně přístupný městský park.

Mlýn na Počernickém rybníku.

Pokračujeme vilkovou a domkářskou čtvrtí po cyklotrase A25 do Hostavic. Míjíme čtvrtý zámek, ale ten nás nechává chladným. Zatímco všechna tři počernická sídla byla šlechtická a jejich historie sahá do gotického středověku, hostavický zámek je pouhých sto padesát let stará součást velkostatku.

Podél vypuštěného polderu Čihadla na Rokytce rychlé dojedeme ke Kyjskému rybníku, přejedeme jeho hráz, kde se začíná pravidelní podzimní splutí Rokytka Grande, a opustíme značenou cyklotrasu.

Rokytka.

Vpravo podél železniční trati jedeme polní stezkou. Pod vysokým mostem Průmyslové ulice podjedeme pod železnicí a přejedeme nad Rokytkou. Ulice Za Mosty nás dovede až na křižovatku ulic Českobrodská a Pod Táborem. Odtud jedeme autobusem domů. Komu by se chtělo jet na koloběžce na metro, musel by po asfaltu vystoupat dlouhý Hrdlořezák, neboli závěrečný kopec běžeckého závodu Běchovice - Praha a pokračovat po Koněvově a Husitské třídě až na Sokolovskou. Nebo by mohl po cyklotrase podél Rokytky pokračovat do Hloubětína.

 

Doporučené vybavení

Koloběžka, sportovní obuv, cyklistický dres, cyklistické rukavicehelma, blikačka, světlo na kolo, sportovní brýle, funkční prádlo, lehká větrovka, chytré hodinky, mapa, mobil, lékárnička, pojištění, peníze a doklady, cyklistický batoh, nářadí a lepení, pumpička, zámek na kolo, kompaktní fotoaparát, jídlo a pití.

STRAVA.com: Podívejte, kudy přesně jsme jeli na koloběžkách

Zobrazit místo Koloběžka - Scooter na větší mapě

Horydoly.cz Podívejte se na vhodné trasy pro koloběžky: Divoká a Tichá Šárka (Praha), Podél Botiče (Praha), Sjezdy z Petřína (Praha), Strahov a Letná (Praha), Stromovka (Praha), Štěrboholská cyklostezka (Praha), Koupání v Hostivaři a Uhříněvsi (Praha), Vltavská cyklostezka - 1. díl (Praha), Drahanské údolí (Praha), Hanspaulka - Zahradní Město (Praha), Dejvice - Hrdlořezy (Praha), Hradčany - Karlův most - Staroměstské náměstí (Praha), Čtyři přístavy (Praha), Z Jižního Města k Vltavě (Praha), Ze Zličína k Berounce (Dobřichovice), Severní okolí Prahy (Čakovice), Podél Labe do Brandýsa (Neratovice), Z Prahy do Polabí (Neratovice), Okolo Košáteckého potoka (Mladá Boleslav), Přes Lidice do Prahy (Kladno), Ze Slaného do Prahy (Slaný), Kokořínskem od koupaliště ke koupališti (Mělník), Kokořínsko ze severu (Štětí), Z Ještědu do Mnichova Hradiště a Z Ještědu do Liberce a Ještědský hřeben (Liberec), Z Prahy do Harcova (Liberec), Podél Sázavy do Týnce (Poříčí), Kopanina a Frýdštejn (Český ráj), Sobotka - Mnichovo Hradiště - Krnsko (Český ráj), Malvíny (Čelákovice), Z Jizerek do Českého ráje (Mnichovo Hradiště), Podél Jizery do Svijan (Mnichovo Hradiště), Hradecké lesy (Hradec Králové), Veselské pískovny (Veselí nad Lužnicí), Pískovna Kojetice a Lom Kojetice (Neratovice), Pískovna Konětopy (Neratovice), Hrad Mydlovar (Nymburk), Podél Ohře do Lokte (Karlovy Vary), Bolevecké rybníky (Plzeň), Z Rakovníka do Prahy (Český kras a Křivoklátsko), Oppidum Stradonice (Nižbor), Z Brd do Zdic (Jince), Solná komora (Mondsee), Hochkönig (Bischofshofen), Hrad Elz (Porýní), Podél Smědé (Frýdlant), Viničná cesta (Hejnice), Praděd a Dlouhé stráně (Jeseníky), Jezera Kozielno a Topola (Paczków).

Dejte nám také vědět o svých oblíbených místech či trasách, rádi je uveřejníme. E-mail: redakce@horydoly.cz

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Slovensko AKTUÁLNĚ 2022

Slovensko AKTUÁLNĚ 2022

UZAVŘENÉ HRANICE Zajímá vás, kde se dá projet na lyžích, kde se leze po skalách, jaké podmínky vládnou na hřebenech, jak jsou nateklé ledopády, nebo jaká chata je otevřená? Přinášíme aktuální... celý článek

Traktorista srazil cyklistu radlicí v Radějově

Ikona amerického outdooru: The North Face

registrovat

Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Získejte bonus za vklad v nejlepším online kasinu v České republice.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Online cz casino s licenci slot-vegas.czNejčtenější články

Co si vzít na sebe na večeři s přáteli?

Co si vzít na sebe na večeři s přáteli?

Setkání s přáteli je vždycky důvodem k oslavě: nejenže si můžete užít příjemné chvíle s blízkými lidmi, ale můžete také... koupit si něco nového na sebe! Navrhujeme, jaké stylizace se hodí na večeři
Lékárnička na prázdniny

Lékárnička na prázdniny

Teplo a spousta informací o nebezpečí cestovních průjmů, zrádných infekcích a prospěšném očkování - to je neklamné znamení, že je doba dovolených. Myslíte při balení na lékárničku?
Irma la Douce na Plombergstein - lezecká túra snů

Irma la Douce na Plombergstein - lezecká túra snů

CLIMBING GUIDE Totální lezecký rauš: Obtížnost 4 UIAA, 6 délek, 20 nýtů, 240 metrů a nekonečný počet hodin. To je sportovně laděná cesta Irma la Deuce na Plombergstein v Solné komoře.
Klasický Karbunkulový hřeben

Klasický Karbunkulový hřeben

CLIMBING GUIDE Karbunkulový hřeben patří k absolutním klasikám ve Vysokých Tatrách. Který horolezec tuto dlouhou, exponovanou a při tom docela jednoduchou túru nelezl, jakoby v Tatrách snad ani nebyl. V létě se leze tato dvojková
Jak používat obrázky v marketingu

Jak používat obrázky v marketingu

Obrázky mají své místo v téměř každém aspektu vašich propagačních strategií. Níže uvádíme nejoblíbenější (a nejjednodušší) místa pro začlenění obrázků a vizuálů do vašeho marketingu.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Balonové hemžení Bělá pod Bezdězem 29.9.-2.10. 29.9.
Bobr cup - štafeta Litovel Kolo, kajak, běh 1.10.
Zamykání Lužnice Suchdol 1.10.
Černobyl na kolečkách - diashow Prašivá Přednáší Jan Dušek 1.10. 18:00
Ralsko Tour - cyklomaraton Hradčany, letiště Horská kola 1.10.
Hamerský potok - vodácké slavnosti Ratmírov 1.-2.10. 1.10.
Hradecký půlmaraton Hradec Králové 2.10.
Siam - diashow Valašské Meziříčí , M-klub Přednáší David Hainall 3.10. 19:00
Siam - diashow Heřmanův Městec, kino Přednáší David Hainall 6.10. 16:00
Signal Praha 6.-9.10. Festival světla 6.10.

Diskuse

tatry Horydoly, 29.9.2022 9:29, 2 příspěvky
tatry Pišišvor, 28.9.2022 21:08, 2 příspěvky
Casino Bonusy Roman, 25.9.2022 1:38, 1 příspěvek
INU Honza, 24.9.2022 11:54, 1 příspěvek
Vlastní bydlení je k neza... Svatava, 22.9.2022 10:38, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Legimnes, 21.9.2022 17:47, 4 příspěvky
Žrádlo na cesty Lumens, 21.9.2022 16:55, 4 příspěvky
Divnej dnešní svět. Honza, 21.9.2022 12:55, 6 příspěvků
Temelín Šlojíř, 21.9.2022 10:34, 2 příspěvky
Velký Kopiniak - zajímavá... Kuba Turek, 20.9.2022 15:16, 9 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

KLM Premium Comfort Horydoly Open, 23.9.2022 13:41
Portugalský LUGGit vstupu... Horydoly Open, 23.9.2022 13:35
Re: Vysoké Tatry Horydoly , 12.9.2022 11:15
Re: Subscribing to Your S... Kuba Turek, 26.8.2022 0:16
Horydoly.cz Horydoly , 26.8.2022 0:13
Re: Výběr elektrokola linki@krolkaro.pl, 24.8.2022 12:07
Lodě na vltavské vodě Horydoly , 23.8.2022 11:54
Cestovní ruch Česko Horydoly , 23.8.2022 11:16