Švihov, kde se natáčela Popelka

Švihov, kde se natáčela Popelka
Tři oříšky pro Popelku.
Autor snímku ARCHIV Česká televize
SDÍLEJ:

Vodní hrad Švihov v Čechách a vodní zámek Moritzburg v Německu byla dvě hlavní místa, kde se natáčela kultovní pohádky Tři oříšky pro popelku. Do saského Moritzburgu jsme se podívali již dříve. Teď pojďme navštívit západočeský Švihov.

Jak na to

Půta Švihovský z Rýzmberka (1450 až 1452 - 1508) byl jedním z nejdůležitějších, nejbohatších a nejvlivnějších českých šlechticů konce středověku. Byl vzdělaný na univerzitě v Lipsku (kam se přesunula vzdělanost poté, co Jan Hus spolu s Václavem IV. vyhnali většinu mistrů i studentů z Pražské univerzity pomocí Dekretu kutnohorského), a proto se stal poradcem a snad i přítelem krále Vladislava II. Jagellonského. 25 let zastával vlivný úřad nejvyššího sudí a současně byl jedním z nejvýznamnějších členů královské rady. Prosadil český jazyk do zemských desek. Z hradů Švihov a Rábí vybudoval velkolepé rezidence, na kterých se odehrávala významná politická jednání. Švihov povýšil na město.

Aby mohl Půta Švihovský financovat nákladné stavby, zvyšoval daně a robotu. Nebyl tedy svými poddanými oblíbený. Byl schopný hospodář, ale v lidových pověstech je líčen jako pyšný a krutý pán.

Jeho duch se zjevuje na několika hradech. V okolí Práchně nelibě nese, pokud jej někdo dost uctivě nepozdraví. Na Švihově neuctivost trestá ohnivými důtkami. Na Rabí po něm zůstala díra ve stropě, kterou vypálil ďábel, když jej odnášel do pekla, neboť Půta nechal zazdít tři chůvy.

K hradu Rabí se váže pověst o opičí dani. Půta za své služby na dvoře Vladislava Jagellonského prý dostal opici. Jednou však opice utekla a vesničané z Hejné zvíře chytili, nabodli na vidle a očekávajíc odměnu, že zneškodnili čerta, donesli mrtvou opici na hrad. Půta se rozlítil a na poddané vesnice uvalil tuto speciální daň. Jádro pověsti ve skutečnosti poukazuje na opicnou daň, neboli daň z píce.

Tři oříšky pro Popelku (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) je československo-německý film na motivy tradiční evropské pohádky.

Roku 1973 ho natočil režisér Václav Vorlíček. Scénář napsal František Pavlíček podle Boženy Němcové a bratří Grimmů. Hudbu složil Karel Svoboda, texty písní napsal Jiří Štaidl a hlavní píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš zpíval Karel Gott.

Popelku hrála Libuše Šafránková, princ byl Pavel Trávníček dabovaný Petrem Svojtkou.

Natáčelo se na Klatovsku, v lesích kolem Javorné u Čachrova, na hradě Švihov, na zámku Moritzburg a také ve studiích Barrandov a Babelsberg.

Akční Libuška a nekňuba Trávníček

Popelka snáší ústrky macechy a nevlastní sestry. V kouzelných oříšcích dostane plesové šaty, ve kterých na plese okouzlí prince. Při útěku ztratí střevíček, který princ zkouší všem dívkám v okolí, ale jen Popelce padne jako ulitý.

Oproti německým, anglickým i českým verzím Popelky, které jsou zapsané v knihách a připomínají horor na cimrmanovské téma Jak chudák do ještě větší nouze přišel, je film optimistický. Popelka jezdí na koni a střílí z kuše. Princ se oddává lovu a zábavě s kamarády, než by se dvorní etiketě a přípravám na svatbu.

Sněhu bylo při natáčení málo a potom zase moc

V Československu se natáčela druhá polovina filmu. Scény u špejcharu se točily u Klatov, cesty do špejcharu na úpatí hory Běleč, okolo Onoho Světa se odehrávaly lovecké scény, v Mezihoří se odehrál pád saní do Panského rybníka.

Vodní hrad Švihov posloužil jako kulisa statku. Samotný hrad se však ve filmu neobjevuje. Kašírovaly se tu stodoly, obytná část a brána. Natáčelo se na Červené baště, na nádvoří byl umístěn holubník.

Tři oříšky pro Popelku.

Místní lidé si ve filmu zahráli jako komparz.

Tři oříšky pro Popelku.

Natáčení v Československu se potýkalo s nedostatkem sněhu. Na Švihově se stříkaly střechy vápnem a za umělý sníh posloužil rozemletý polystyren. Štáb čekal, až napadne sníh. Poté jej ovšem napadlo tolik, že nebylo možné natáčet ve vybraných lesních exteriérech.

 

Vodní hrad Šihov

Švihov je gotický vodní hrad na jihozápadě Čech. Dnes se nachází ve stejnojmenném městečku v okrese Klatovy.

Hrad je vyhlášený za národní kulturní památku a patří státu. Stará se o něj Národní památkový ústav. Od jara do podzimu a také týden okolo Vánoc je přístupný veřejnosti. Vstupné se platí na několik prohlídkových okruhů.

Vodní hrad Švihov.

Okolo roku 1200 stálo na Švihově zemanské sídlo, které patřilo Budovijovi ze Švihova a potom jeho synovi Držkajovi. První zmínka o švihovské vsi byly zaznamenána roku 1245. Zemanský dvůr, možná jednoduchá tvrz, a ves se rozkládaly poblíž dnešního kostela svatého Jiljí.

Okolo roku 1300 Rýzmberkové ze Skály přesunuli své sídlo z návrší od svatého Jiljí do údolí k řece Úhlavě, kde vybudovali vodní tvrz. Za nimi se přesunula i vesnice do místa, kde se dnes rozkládá městečko Švihov.

Prvním pánem opevněné tvrze Švihov se stal Vilém II., jenž měl tři syny - Viléma, Břeňka a Půtu. Prostřední Břeněk, zastával významné funkce (zasedal u dvorského soudu, stal se nejvyšším komorníkem království českého a byl nejvyšší dvorský sudí v Čechách).

Břeňkovi synové měli spravovat majetek společně, ale nakonec si jej rozdělili. Jan získal Rábí a Rýzmberk, Vilémovi připadl Švihov.

Vodní hrad Švihov.

Vilém byl katolík a v době husitských válek stál na straně císaře Zikmunda Lucemburského. Jako vůdce protihusitských sil na Plzeňsku bojoval u Tachova, Stříbra a Plzně. Poté co katolík Vilém zaútočil proti kališnickým Klatovům, oblehli husité Švihov. Za dva týdny ho získali tak, že vypustili vodní příkop a hradní posádka se vzdala.

Na Švihov se Vilém vrátil roku 1436. Císař Zikmund jej za jeho věrnost náležitě odměnil. Díky tomu se Rýzmberkové během pár okamžiků stali jedním z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Patřili jim Švihov, Rábí, Skály, Roudnice nad Labem, Rýzmberk a Kašperk s právem dolovat zlato.

Dědicem všeho rýzmberského majetku se stal Vilémův syn Půta Švihovský z Rýzmberka. V letech 1480-1489 byla tvrz nákladně přestavěna a stal se z ní nedobytný gotický hrad. Jeho synové pokračovali ve zlepšování opevnění pod vedením architekta Benedikta Rejta. Byl tehdy v Čechách nejlepší fortifikační stavitel. Sáhl po něm i Pražský hrad. Dodnes se v jeho Vladislavském sále slaví největší státní svátky.

Hrad si rozdělili, každý žil v jedné jeho části. Jenže se zadlužili a museli hrad prodat roku 1548 Kavkům z Říčan. Ti ho ovšem museli ze stejného důvodu prodat roku 1598 Černínům z Chudenic. Pod jejich vládou hrad přežil Třicetiletou válkou a švédskými vojsky nebyl nikdy dobyt.

Vodní hrad Švihov.

Jenže, jak se o pár let později ukázalo, nebyla to žádná výhra. Císař Ferdinand III. Habsburský se obával hradů, které nebyly dobyty, jako líhně protihabsburského odboje, a kázal je zbořit. Na seznamu byl i Švihov. Černínové se však s jeho kanceláří tak dlouho dohadovali, až nakonec došlo jen k demolici části vnějších hradeb.

Jenže doba pevných hradů končila a Černínům už byl vojensky k ničemu. Hradní paláce, kaple a bašty byly přeměněny na panskou sýpku. Černínové hrad drželi v tomto stavu do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Vodní hrad Švihov.

Opevněná stavba

Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště. Pouze zčásti zůstala zachovaná hradba se čtyřmi baštami - Červenou, Bílou, Zelenou a Zlatou. Okolo hradu byly dva vodní příkopy. Vnitřní na místě dnešního vnitřního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou vnější hradbou, částečně je dochovaný na západní straně. V případě ohrožení byly velmi rychle naplněny vodou ze tří okolních rybníků a z řeky Úhlavy.

Hradní kaple

Hradní kaple postavená Půtou ze Švihova, zasvěcena Panně Marii, je samostatná stavba vystupující z hradu. Byla založena na baště, pod kterou tekl hradní příkop. Ten byl v 15. století zazděn. Tento typ kaple je znám jen na hradech Rábí a Velhartice.

Vodní hrad Švihov.

Z původního oltáře se dochovalo pouze spodní pažení a 60centimetrové dřevěné sošky čtyř svatých církevních otců. Jedná se o dokonalou technickou řezbářskou práci z konce patnáctého století.

Na empoře je vymalováno 5 erbů - Jindřicha Půty Švihovského, jeho manželky a příbuzenstva. Uprvního erbu se dvěma gryfy, orlicí a lvem bylo úmyslně seškrábáno jméno rodu. Další erby náleží rodu Švihovských, Drsule Minsterberské, Rýzemberkům, kněžně Kateřině Opavské a Janu Samuelu Koltinusovi.

V presbytáři je olejomalba znázorňující mrtvého hraběte Humprechta Černína z Chudenic v černém rouchu. Na zdi je vymalovaná freska svatého Jiří v boji s drakem. Na pozadí obrazu se tyčí hrady Švihov a Skály u Přeštic. Jaké hory se tyčí na obzoru se můžeme jen domnívat. Nejblíže snad mají k věžím Vajolet v Dolomitech. Jedná se o jednu z nejstarších krajinomaleb v Čechách.

Vodní hrad Švihov.

Horydoly.cz Kde se natáčely filmy

Četníci z Luhačovic - Luhačovice

Harry Potter - Londýn, Alwick

Hra o trůny - Island, Chorvatsko, Irsko

Křižáček - Apulie, Sradinie, Kalábrie

Liebe - Rujana

Princezna a písař - Ploučnice

Schindlerův seznam - Krakov

Svatojánský věneček - Rabštejn, Uherčice, Nežárka

Tři oříšky pro Popelku - Moritzburg, Švihov

Tři životy - Helfenburk, Lipnice

Želary - Oravská Magura

Booking.com

Doprava

Na Švihov lze přijet autem. Zaparkovat je nutné na některém z placených parkovišť ve městě, jinde to nejde. Vlak i autobus jezdí na tratích z Plzně do Klatov.

Na kole je nejlépe přijet po bezpečné a rovinaté cyklotrase č.38 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Deggendorf - Michov. 

Pěší turisté mohou navštívit v okolí další zajímavá sídla, jako například zámek Chudenice, zříceninu Kokšín, zámeček Ježovy, zámek Červené Poříčí, zámek Lužany, zříceninu Skála, pozůstatky tří tvrzí Skočice, zámek Příchovice a Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

Vodní hrad Švihov.

Originální příjezd můžeme zvolit na lodi. Kanoe či kajak mívají dost vody v Úhlavě od jara do začátku léta, ve vlhkých letech po celý rok. Zaručený průtok je během vodáckých závodů na horní Úhlavě, kdy se o jendom víkendu na začátku září vypouští voda z přehrady Nýrsko. Na kanoích je vhodné vyplout z Janovic (26 km) nebo Klatov (14 km), na jezu před Švihovem odbočit doleva do kanálu a po něm vplout až do hradního vodního příkopu.  

INFO: Hrad Švihov a Oficiální stránka hradu Švihov

Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Horydoly.cz Hrady a zámky na Horydoly 

Andělská hora
Bardo (Polsko)
Bělá pod Bezdězem
Berštejn
Bezděz
Bormio (Itálie)
Budyšín/Bautzen (Německo)
Carcassonne (Francie)
Čachtice (Slovensko) a Čachtická paní (Slovensko) 
Děvín
Dobříš  
Ehrenberg Reutte
 (Rakousko)
Eilean Donan (Skotsko)
Falkenburk
Falkenstein (Rakousko)
Firmian - Sigmundskron (Itálie)
Hazmburk
Herštejn Starý
Hořovice
Chillon
 (Švýcarsko)
Chyše
Choustník
Jezeří
Kácov
Kadaň
Kamenice nad Lipou
Klenová
Kostelec nad Černými lesy
Kostomlaty
Kostelní Bříza
Kostelec nad Černými lesy
Košťálov
Krakovec
Křivoklát
Kunětická hora
Kuřivody
Lednice
Leontýnský zámeček
Líšno
Lužany
Moritzburg (Německo)
Mydlovar / Kostomlaty
Neuschwanstein a Hohenschwangau (Německo)
Nottingham
 (Anglie)
Nový hrad Kunratice
Nymburk  
Pecka

Písek
Pražský hrad
Přimda
Rábí
Radomierzyce (Polsko)
Ralsko
Reutte (Rakousko) 
Skokloster (Švédsko)
Staatz (Rakousko)
Sychrov
Sion
Švihov 
Tetín
Tower (Anglie)
Trenčín (Slovensko)
Vadstena (Švédsko)
Valdek 1 a Valdek 2
Zásadka
Zbiroh 1
 a Zbiroh 2
Zborov (Slovensko)
Žebrák 

Kláštery a kostely

Altenburg: barokní kosmos benediktinů (Rakousko)
Hrušková: Svatý Mikuláš pod Krudumem 

Chlum svaté Máří: Nanebevzetí Panny Marie
Klášter Hradiště
Levý Hradec: kostelík svatého Klimenta
Oberndorf: Stille Nacht
 (Rakousko)
Pivoň: klášter augustiniánů
Plasy: cisterciácký klášter
Praha: rotunda svatého Václava
Stará Boleslav: kostel svatého Václava
Řím: basilika svatého Petra (Vatikán)
Tachov: Světce
Waldsassen: Nacistická freska v kapli u Münchenreuth (Německo)

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Lanové parky a centra

Lanové parky a centra

AKTUALIZACE. Přinášíme nejobsažnější přehled lanových parků a lanových center v Česku a na Slovensku. V seznamu najdete spojení a adresy na provozovatele. Vysoká lana totiž nejsou kvůli bezpečnosti volně přístupná. Při lezení musí být vždy... celý článek

Řeky AKTUÁLNĚ 2021

Burčák na kole jižní Moravou

registrovat

Super volbou na letní rekreaci je určitě ubytování Velký Meder. Turistům a nadšencům hor by se mohlo hodit ubytování Vysoké Tatry, kde najdete ty nejlepší chaty a chalupy.
Cestovní pojištění od Porovnej24.cz
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.Nejčtenější články

Bazoš spustil tmavý režim v mobilní aplikaci

Bazoš spustil tmavý režim v mobilní aplikaci

Tmavý režim se stěhuje z největších světových mobilních aplikací do předních českých a slovenských aplikací. Zatím poslední ohlásil nabídku tmavého režimu inzertní server Bazoš.cz / Bazoš.sk. 
Horské hřiště Spieljoch v alpském údolí Zillertal

Horské hřiště Spieljoch v alpském údolí Zillertal

Pokud cestujete s dětmi do rakouského Zillertalu, určitě se zastavte v městečku Fügen jen pár kilometrů od sjezdu z Inntalské dálnice a vydejte se na průzkum adventure hřiště Spieljoch.
Žulový Pelikán v polských Jizerkách

Žulový Pelikán v polských Jizerkách

CLIMBING GUIDE Velký a Malý nebo Jižní a Severní - v každém případě Pelikán. Dvě žulové skály na hřebenech Jizerských hor, za polskou hranicí, jsou dokonale ukryté v lese, že se na ně začalo
TEST Expreska Simond Rocky Klimb

TEST Expreska Simond Rocky Klimb

Levné expresky Simond Rocky Klimb testujeme půldruhého roku. Doporučujeme je především lezeckým začátečníkům (kvůli láci), softmoverům (kvůli bezpečné manipulaci) a horolezcům (nebude jim líto, když je ztratí nebo nechají na skále). 
Bešeňová: vodní ráj v srdci Slovenska

Bešeňová: vodní ráj v srdci Slovenska

15 tobogánů a klouzaček, 18 bazénů, blahodárná geotermální voda, relaxační zóna a úžasný saunový svět. Perfektní spojení slunečného odpočinku, zábavy a sportovního vyžití poskytuje modernizovaný aquapark Bešeňová.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Orchideje - výstava Praha, Botanická zahrada 23.9.-10.10. 23.9.
Pradědova stovka - běh Praděd  24.-25.9. 24.9.
Krakonošova stovka Vrchlabí, Dům dětí a mládeže 24.-25.9. Horský běh a chůze 24.9.
Eigasai - japonské filmy Praha, Lucerna 24.-26.9. 24.9.
Bouldering - mistrovství České republiky Slaný, Masarykovo náměstí 24.-25.9. 24.9.
Řepařská drážka - nostalgický vlak Kolín 25.-26.9. Řepánkovy slavnosti 25.9.
Dračí lodě Most, Matylda 7.-8.6. 25.9.
Den hrdinů - ukázky záchranných složek Praha, Holešovice 25.9. 13:00
Svatováclavské slavnosti Kutná Hora   25.9.
Rollo Liga - koloběžky Konstantinovy Lázně 25.-26.9. 25.9.

Diskuse

Online exam helper Exam Help Online, 25.9.2021 7:46, 118 příspěvků
Java Assignment Help Java Assignment Help, 25.9.2021 5:34, 118 příspěvků
Slaňovátko Michael Beránek, 24.9.2021 15:50, 13 příspěvků
Longboard značka, 21.9.2021 8:45, 8 příspěvků
Longboard Gamster, 20.9.2021 18:15, 8 příspěvků
Re: Re: Dülfer pálí Lukas B., 20.9.2021 8:11, 13 příspěvků
Nadoblačná hřebenovka Sosice, 20.9.2021 0:04, 3 příspěvky
Praha JanaTeron123, 19.9.2021 15:59, 4 příspěvky
Re: Re: Dülfer pálí Honza, 19.9.2021 11:18, 13 příspěvků
Bezpečnější varianta Honza, 19.9.2021 10:50, 13 příspěvků

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Střední Čechy turistické Horydoly , 23.9.2021 14:04
Festival růžových vín Horydoly , 22.9.2021 10:22
Fiasko v Afghánistánu! Po... milan šupa, 13.9.2021 19:33
Plzeň Horydoly , 28.8.2021 14:39
Vodní slalomáři míří na L... Horydoly , 27.8.2021 14:06
Vodáci v Boršově vytvořil... Horydoly , 27.8.2021 14:01
Sdílená auta / motorky Horydoly , 24.8.2021 18:11
Skautský institut Praha Horydoly , 19.8.2021 11:55