Švihov, kde se natáčela Popelka

Švihov, kde se natáčela Popelka
Tři oříšky pro Popelku.
Autor snímku ARCHIV Česká televize
SDÍLEJ:

Vodní hrad Švihov v Čechách a vodní zámek Moritzburg v Německu byla dvě hlavní místa, kde se natáčela kultovní pohádky Tři oříšky pro popelku. Do saského Moritzburgu jsme se podívali již dříve. Teď pojďme navštívit západočeský Švihov.

Jak na to

Půta Švihovský z Rýzmberka (1450 až 1452 - 1508) byl jedním z nejdůležitějších, nejbohatších a nejvlivnějších českých šlechticů konce středověku. Byl vzdělaný na univerzitě v Lipsku (kam se přesunula vzdělanost poté, co Jan Hus spolu s Václavem IV. vyhnali většinu mistrů i studentů z Pražské univerzity pomocí Dekretu kutnohorského), a proto se stal poradcem a snad i přítelem krále Vladislava II. Jagellonského. 25 let zastával vlivný úřad nejvyššího sudí a současně byl jedním z nejvýznamnějších členů královské rady. Prosadil český jazyk do zemských desek. Z hradů Švihov a Rábí vybudoval velkolepé rezidence, na kterých se odehrávala významná politická jednání. Švihov povýšil na město.

Aby mohl Půta Švihovský financovat nákladné stavby, zvyšoval daně a robotu. Nebyl tedy svými poddanými oblíbený. Byl schopný hospodář, ale v lidových pověstech je líčen jako pyšný a krutý pán.

Jeho duch se zjevuje na několika hradech. V okolí Práchně nelibě nese, pokud jej někdo dost uctivě nepozdraví. Na Švihově neuctivost trestá ohnivými důtkami. Na Rabí po něm zůstala díra ve stropě, kterou vypálil ďábel, když jej odnášel do pekla, neboť Půta nechal zazdít tři chůvy.

K hradu Rabí se váže pověst o opičí dani. Půta za své služby na dvoře Vladislava Jagellonského prý dostal opici. Jednou však opice utekla a vesničané z Hejné zvíře chytili, nabodli na vidle a očekávajíc odměnu, že zneškodnili čerta, donesli mrtvou opici na hrad. Půta se rozlítil a na poddané vesnice uvalil tuto speciální daň. Jádro pověsti ve skutečnosti poukazuje na opicnou daň, neboli daň z píce.

Tři oříšky pro Popelku (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) je československo-německý film na motivy tradiční evropské pohádky.

Roku 1973 ho natočil režisér Václav Vorlíček. Scénář napsal František Pavlíček podle Boženy Němcové a bratří Grimmů. Hudbu složil Karel Svoboda, texty písní napsal Jiří Štaidl a hlavní píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš zpíval Karel Gott.

Popelku hrála Libuše Šafránková, princ byl Pavel Trávníček dabovaný Petrem Svojtkou.

Natáčelo se na Klatovsku, v lesích kolem Javorné u Čachrova, na hradě Švihov, na zámku Moritzburg a také ve studiích Barrandov a Babelsberg.

Akční Libuška a nekňuba Trávníček

Popelka snáší ústrky macechy a nevlastní sestry. V kouzelných oříšcích dostane plesové šaty, ve kterých na plese okouzlí prince. Při útěku ztratí střevíček, který princ zkouší všem dívkám v okolí, ale jen Popelce padne jako ulitý.

Oproti německým, anglickým i českým verzím Popelky, které jsou zapsané v knihách a připomínají horor na cimrmanovské téma Jak chudák do ještě větší nouze přišel, je film optimistický. Popelka jezdí na koni a střílí z kuše. Princ se oddává lovu a zábavě s kamarády, než by se dvorní etiketě a přípravám na svatbu.

Sněhu bylo při natáčení málo a potom zase moc

V Československu se natáčela druhá polovina filmu. Scény u špejcharu se točily u Klatov, cesty do špejcharu na úpatí hory Běleč, okolo Onoho Světa se odehrávaly lovecké scény, v Mezihoří se odehrál pád saní do Panského rybníka.

Vodní hrad Švihov posloužil jako kulisa statku. Samotný hrad se však ve filmu neobjevuje. Kašírovaly se tu stodoly, obytná část a brána. Natáčelo se na Červené baště, na nádvoří byl umístěn holubník.

Tři oříšky pro Popelku.

Místní lidé si ve filmu zahráli jako komparz.

Tři oříšky pro Popelku.

Natáčení v Československu se potýkalo s nedostatkem sněhu. Na Švihově se stříkaly střechy vápnem a za umělý sníh posloužil rozemletý polystyren. Štáb čekal, až napadne sníh. Poté jej ovšem napadlo tolik, že nebylo možné natáčet ve vybraných lesních exteriérech.

 

Vodní hrad Šihov

Švihov je gotický vodní hrad na jihozápadě Čech. Dnes se nachází ve stejnojmenném městečku v okrese Klatovy.

Hrad je vyhlášený za národní kulturní památku a patří státu. Stará se o něj Národní památkový ústav. Od jara do podzimu a také týden okolo Vánoc je přístupný veřejnosti. Vstupné se platí na několik prohlídkových okruhů.

Vodní hrad Švihov.

Okolo roku 1200 stálo na Švihově zemanské sídlo, které patřilo Budovijovi ze Švihova a potom jeho synovi Držkajovi. První zmínka o švihovské vsi byly zaznamenána roku 1245. Zemanský dvůr, možná jednoduchá tvrz, a ves se rozkládaly poblíž dnešního kostela svatého Jiljí.

Okolo roku 1300 Rýzmberkové ze Skály přesunuli své sídlo z návrší od svatého Jiljí do údolí k řece Úhlavě, kde vybudovali vodní tvrz. Za nimi se přesunula i vesnice do místa, kde se dnes rozkládá městečko Švihov.

Prvním pánem opevněné tvrze Švihov se stal Vilém II., jenž měl tři syny - Viléma, Břeňka a Půtu. Prostřední Břeněk, zastával významné funkce (zasedal u dvorského soudu, stal se nejvyšším komorníkem království českého a byl nejvyšší dvorský sudí v Čechách).

Břeňkovi synové měli spravovat majetek společně, ale nakonec si jej rozdělili. Jan získal Rábí a Rýzmberk, Vilémovi připadl Švihov.

Vodní hrad Švihov.

Vilém byl katolík a v době husitských válek stál na straně císaře Zikmunda Lucemburského. Jako vůdce protihusitských sil na Plzeňsku bojoval u Tachova, Stříbra a Plzně. Poté co katolík Vilém zaútočil proti kališnickým Klatovům, oblehli husité Švihov. Za dva týdny ho získali tak, že vypustili vodní příkop a hradní posádka se vzdala.

Na Švihov se Vilém vrátil roku 1436. Císař Zikmund jej za jeho věrnost náležitě odměnil. Díky tomu se Rýzmberkové během pár okamžiků stali jedním z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Patřili jim Švihov, Rábí, Skály, Roudnice nad Labem, Rýzmberk a Kašperk s právem dolovat zlato.

Dědicem všeho rýzmberského majetku se stal Vilémův syn Půta Švihovský z Rýzmberka. V letech 1480-1489 byla tvrz nákladně přestavěna a stal se z ní nedobytný gotický hrad. Jeho synové pokračovali ve zlepšování opevnění pod vedením architekta Benedikta Rejta. Byl tehdy v Čechách nejlepší fortifikační stavitel. Sáhl po něm i Pražský hrad. Dodnes se v jeho Vladislavském sále slaví největší státní svátky.

Hrad si rozdělili, každý žil v jedné jeho části. Jenže se zadlužili a museli hrad prodat roku 1548 Kavkům z Říčan. Ti ho ovšem museli ze stejného důvodu prodat roku 1598 Černínům z Chudenic. Pod jejich vládou hrad přežil Třicetiletou válkou a švédskými vojsky nebyl nikdy dobyt.

Vodní hrad Švihov.

Jenže, jak se o pár let později ukázalo, nebyla to žádná výhra. Císař Ferdinand III. Habsburský se obával hradů, které nebyly dobyty, jako líhně protihabsburského odboje, a kázal je zbořit. Na seznamu byl i Švihov. Černínové se však s jeho kanceláří tak dlouho dohadovali, až nakonec došlo jen k demolici části vnějších hradeb.

Jenže doba pevných hradů končila a Černínům už byl vojensky k ničemu. Hradní paláce, kaple a bašty byly přeměněny na panskou sýpku. Černínové hrad drželi v tomto stavu do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Vodní hrad Švihov.

Opevněná stavba

Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště. Pouze zčásti zůstala zachovaná hradba se čtyřmi baštami - Červenou, Bílou, Zelenou a Zlatou. Okolo hradu byly dva vodní příkopy. Vnitřní na místě dnešního vnitřního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou vnější hradbou, částečně je dochovaný na západní straně. V případě ohrožení byly velmi rychle naplněny vodou ze tří okolních rybníků a z řeky Úhlavy.

Hradní kaple

Hradní kaple postavená Půtou ze Švihova, zasvěcena Panně Marii, je samostatná stavba vystupující z hradu. Byla založena na baště, pod kterou tekl hradní příkop. Ten byl v 15. století zazděn. Tento typ kaple je znám jen na hradech Rábí a Velhartice.

Vodní hrad Švihov.

Z původního oltáře se dochovalo pouze spodní pažení a 60centimetrové dřevěné sošky čtyř svatých církevních otců. Jedná se o dokonalou technickou řezbářskou práci z konce patnáctého století.

Na empoře je vymalováno 5 erbů - Jindřicha Půty Švihovského, jeho manželky a příbuzenstva. Uprvního erbu se dvěma gryfy, orlicí a lvem bylo úmyslně seškrábáno jméno rodu. Další erby náleží rodu Švihovských, Drsule Minsterberské, Rýzemberkům, kněžně Kateřině Opavské a Janu Samuelu Koltinusovi.

V presbytáři je olejomalba znázorňující mrtvého hraběte Humprechta Černína z Chudenic v černém rouchu. Na zdi je vymalovaná freska svatého Jiří v boji s drakem. Na pozadí obrazu se tyčí hrady Švihov a Skály u Přeštic. Jaké hory se tyčí na obzoru se můžeme jen domnívat. Nejblíže snad mají k věžím Vajolet v Dolomitech. Jedná se o jednu z nejstarších krajinomaleb v Čechách.

Vodní hrad Švihov.

Horydoly.cz Kde se natáčely filmy

Četníci z Luhačovic - Luhačovice

Harry Potter - Londýn, Alwick

Hra o trůny - Island, Chorvatsko, Irsko

Křižáček - Apulie, Sradinie, Kalábrie

Liebe - Rujana

Princezna a písař - Ploučnice

Schindlerův seznam - Krakov

Svatojánský věneček - Rabštejn, Uherčice, Nežárka

Tři oříšky pro Popelku - Moritzburg, Švihov

Tři životy - Helfenburk, Lipnice

Želary - Oravská Magura

Booking.com

Doprava

Na Švihov lze přijet autem. Zaparkovat je nutné na některém z placených parkovišť ve městě, jinde to nejde. Vlak i autobus jezdí na tratích z Plzně do Klatov.

Na kole je nejlépe přijet po bezpečné a rovinaté cyklotrase č.38 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Deggendorf - Michov. 

Pěší turisté mohou navštívit v okolí další zajímavá sídla, jako například zámek Chudenice, zříceninu Kokšín, zámeček Ježovy, zámek Červené Poříčí, zámek Lužany, zříceninu Skála, pozůstatky tří tvrzí Skočice, zámek Příchovice a Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

Vodní hrad Švihov.

Originální příjezd můžeme zvolit na lodi. Kanoe či kajak mívají dost vody v Úhlavě od jara do začátku léta, ve vlhkých letech po celý rok. Zaručený průtok je během vodáckých závodů na horní Úhlavě, kdy se o jendom víkendu na začátku září vypouští voda z přehrady Nýrsko. Na kanoích je vhodné vyplout z Janovic (26 km) nebo Klatov (14 km), na jezu před Švihovem odbočit doleva do kanálu a po něm vplout až do hradního vodního příkopu.  

INFO: Hrad Švihov a Oficiální stránka hradu Švihov

Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Horydoly.cz Hrady a zámky na Horydoly 

Andělská hora
Bardo (Polsko)
Bělá pod Bezdězem
Berštejn
Bezděz
Bormio (Itálie)
Budyšín/Bautzen (Německo)
Carcassonne (Francie)
Čachtice (Slovensko) a Čachtická paní (Slovensko) 
Děvín
Dobříš  
Ehrenberg Reutte
 (Rakousko)
Eilean Donan (Skotsko)
Falkenburk
Falkenstein (Rakousko)
Firmian - Sigmundskron (Itálie)
Hazmburk
Herštejn Starý
Hořovice
Chillon
 (Švýcarsko)
Chyše
Choustník
Jezeří
Kácov
Kadaň
Kamenice nad Lipou
Klenová
Kostelec nad Černými lesy
Kostomlaty
Kostelní Bříza
Kostelec nad Černými lesy
Košťálov
Krakovec
Křivoklát
Kunětická hora
Kuřivody
Lednice
Leontýnský zámeček
Líšno
Lužany
Moritzburg (Německo)
Mydlovar / Kostomlaty
Neuschwanstein a Hohenschwangau (Německo)
Nottingham
 (Anglie)
Nový hrad Kunratice
Nymburk  
Pecka

Písek
Pražský hrad
Přimda
Rábí
Radomierzyce (Polsko)
Ralsko
Reutte (Rakousko) 
Skokloster (Švédsko)
Staatz (Rakousko)
Sychrov
Sion
Švihov 
Tetín
Tower (Anglie)
Trenčín (Slovensko)
Vadstena (Švédsko)
Valdek 1 a Valdek 2
Zásadka
Zbiroh 1
 a Zbiroh 2
Zborov (Slovensko)
Žebrák 

Kláštery a kostely

Altenburg: barokní kosmos benediktinů (Rakousko)
Hrušková: Svatý Mikuláš pod Krudumem 

Chlum svaté Máří: Nanebevzetí Panny Marie
Klášter Hradiště
Levý Hradec: kostelík svatého Klimenta
Oberndorf: Stille Nacht
 (Rakousko)
Pivoň: klášter augustiniánů
Plasy: cisterciácký klášter
Praha: rotunda svatého Václava
Stará Boleslav: kostel svatého Václava
Řím: basilika svatého Petra (Vatikán)
Tachov: Světce
Waldsassen: Nacistická freska v kapli u Münchenreuth (Německo)

SDÍLEJ:

Diskuse

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři:

  • Captcha Image

Diskuze k článku

Celkem 0 příspěvků v diskuzi


Sedláček zemřel při sestupu z Lhotse před 12 lety, letos bylo nalezeno jeho tělo

Sedláček zemřel při sestupu z Lhotse před 12 lety, letos bylo nalezeno jeho tělo

ČERNÁ VDOVA Horolezec Milan Sedláček zemřel při sestupu z Lhotse (8516 m) roku 2012. V minulých dnech bylo nalezeno jeho tělo a po dvanácti letech sneseno z hory.... celý článek

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak strach z přírody překonat a strávit nezapomenutelnou noc pod širákem?

Rakouská řeka Steyr

registrovat

Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024 levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.Nejčtenější články

Digitální nomádi: 12 tipů, jak pracovat z dodávky

Digitální nomádi: 12 tipů, jak pracovat z dodávky

Digitální nomádství je stále oblíbenější způsob života lidí, kteří chtějí kombinovat práci s cestováním. Pro dobrodruhy může být zpracování zakázky z dodávky skvělým jobem, protože nabízí flexibilitu a svobodu. Je to jejich životní
Jak vybrat správné výživové doplňky

Jak vybrat správné výživové doplňky

V posledních letech se zájem o zdravý životní styl výrazně zvýšil. Lidé se více zaměřují na prevenci a hledají optimální způsoby, jak podpořit své zdraví a vitalitu. V tomto kontextu hrají výživové doplňky klíčovou roli.
TEST Barefootové pohorky Xero Scrambler Mid II

TEST Barefootové pohorky Xero Scrambler Mid II

Kotníčkové barefootové boty Xero Scrambler Mid dobře poslouží jako pohorky ve středních horách typu Fagaráš, Vysoké Tatry nebo Severní Vápencové Alpy, a také jako obuv pro volný čas v chladnějším jaru či
Sirupy do koktejlů snadno připravíte doma

Sirupy do koktejlů snadno připravíte doma

Ve spoustě koktejlových receptur se objevují sirupy. Nejčastěji ten základní, z cukru a bez další příchuti, ale některé koktejly můžete oživit i ochucenými sirupy. Pokud rádi dotahujete své mixologické umění do posledního detailu
Tandemový seskok: Jak probíhá a proč ho zažít

Tandemový seskok: Jak probíhá a proč ho zažít

Představte si, jaký to je pocit, když stojíte na okraji letadla, cítíte adrenalin proudící celým tělem a vítr se vám opírá do tváře. A pak najednou vyrazíte volným pádem vstříc oblakům.

Kalendář akcí Zobrazit všechny akce

AKCE KDE INFO KDY ČAS
Hradní bestie - historický šerm Sovinec 20.-21.7. 20.7.
Parník do Mělníka Praha, Rašínovo nábřeží   21.7. 07:00
Sudety MTB - cyklomaraton Polsko, Karpacz 22.-26.7. Horská kola 22.7.
Kanufest Roudnice, vodácký kanál 26.-28.7. 26.7.
Šumavský cyklomaraton Zadov Horská kola 27.7.
Za čest krále Sovinec 27.-28.7. Hradní slavnost 27.7.
Pohár povodí Ohře Doubí Vodácký maraton 27.7.
Pojizerský kros Bradlec Běh 27.7.
Parním vlakem Českým rájem Turnov Nostalgický vlak 27.7.
Den Ohře Kadaň, Střelnice 27.7.

Diskuse

INU Honza, 19.7.2024 14:00, 8 příspěvků
Zajímavé novinky. Honza, 18.7.2024 10:05, 1 příspěvek
Nehody automobilistů s cy... Horydoly, 18.7.2024 9:37, 7 příspěvků
INU Honza, 17.7.2024 21:06, 1 příspěvek
anet anet, 17.7.2024 8:57, 2 příspěvky
INU Honza, 16.7.2024 19:49, 7 příspěvků
INU Honza, 15.7.2024 20:48, 1 příspěvek
Faberlic zkušenosti Denhid, 15.7.2024 0:45, 4 příspěvky
Nehody automobilistú s cy... Bretislav Polák, 14.7.2024 18:21, 7 příspěvků
Pro někoho jsou tyto fayal, 14.7.2024 13:44, 2 příspěvky

Fórum Zobrazit všechny příspěvky

Dovolená na vodě ve střed... Horydoly Open, 21.7.2024 2:16
Zpravodaj akcí ve střední... Horydoly Open, 21.7.2024 2:07
Opět bude vyprodáno Horydoly , 16.7.2024 12:52
Příroda jako lék Horydoly , 16.7.2024 2:25
Cestování zvyšuje rizikov... Horydoly , 11.7.2024 13:53
Parním vlakem Českým rájem Horydoly , 9.7.2024 23:09
Sex ve třech zažívá boom Horydoly , 27.6.2024 13:58
Barefoot pro volný čas Horydoly , 26.6.2024 12:38